En banal observation

Patrik Engellau

Om din själ just nu suktar efter någon stark, epokgörande, högoktanig aha-upplevelse med insikter utöver det vanliga så kan du sluta läsa här, för detta är bara en alldaglig betraktelse över förändringarna i vår värld.

Jag håller på att skapa en stiftelse som ska husera Det Goda Samhället och som därför heter just Stiftelsen Det Goda Samhället. Syftet är inte minst att ha en juridisk person att tigga pengar till, för med teveprogram och allt så blir det ganska dyrt (och då vet du inte vilka storvulna planer jag har för den händelse miljonerna börjar rulla in).

Stiftelser registreras vid och övervakas av länsstyrelser. När man ska ansöka om tillstånd att bilda en stiftelse fyller man i blanketter och skickar in till sin länsstyrelse tillsammans med ett antal bilagor i enlighet med de föreskrifter som länsstyrelserna så förtjänstfullt och tydligt beskriver på sina hemsidor.

Om du tror att jag tänker klaga på den byråkrati som utövas har du fel. Länsstyrelsen, i det här fallet i Stockholm, men det är sannolikt på samma vis i andra landsändar, kräver trots allt inte mer än vad som känns rimligt. Kanske darr på ribban, se nedan, men det får man tåla.

Min första vederbörligen ifyllda och bilageförsedda ansökan fick nobben för att jag angett min nuvarande arbetsgivare, Stiftelsen Den Nya Välfärden, som stiftare (be mig inte förklara exakt varför, men det handlar om ekonomiska skäl). Länsstyrelsen kollade upp stadgarna för Stiftelsen Den Nya Välfärden – bara det en rätt imponerande grej – och konstaterade att de inte innehöll mandat att stifta andra stiftelser.

Du kanske tycker att det var onödigt petigt av länsstyrelsen, men det tycker inte jag. Rättsstaten ska var lite byråkratisk. (Däremot ska den inte vara så överdrivet, snurrigt paragraforienterad som i de av EU specialreglerade branscherna, exempelvis finansbranschen, där regelverket är ett dårhus, det vet jag av egen, besvärande erfarenhet.) Rättsstaten ska hålla ordning, även på mig.

Sedan fick jag nobben igen för att jag inte uppgivit personnumret för Stiftelsens Det Goda Samhället tilltänkta auktoriserade revisor. Vederbörande hade ändå, via min ansökan, skickat in en jobbaccept på den auktoriserade revisionsfirmans brevpapper, så där darrade ribban lite. Jag väntar nu ivrigt på länsstyrelsens utslag.

Man må klaga över blanketter och byråkrati, men det där är ingenting mot exempelvis i Indien, där, enligt min erfarenhet, i princip allt är så komplicerat att det i praktiken är förbjudet och det enda sättet att få tillstånd är att muta någon lämplig person.

Men det var inte subkontinenten Indien jag hade i tankarna, utan den motsvarande förvirring som tycks vara för handen i en annan del av den svenska statsförvaltningen, den del som har med migrationen att göra.

Man hör talas om uppemot etthundratusen papperslösa, som på något vis ska erhålla svensk välfärd utan personnummer eller någon annan sorts identifikation. Hur håller man reda på utskrivna recept?

Det påstås pågå handel i svenska pass där myndigheterna står hjälplösa och ständigt utfärdar nya på begäran. Är det sant? Jag har ingen aning. En gång glömde jag mitt pass när jag skulle resa till Ryssland och fick ganska lätt ett reservdokument på Arlanda. Kanske är passpolisen särskilt kundorienterad.

Enligt uppgift finns det individer som har åtskilliga identiteter och kan inhösta socialbidrag för var och en av dem. Hur har det gått till? Jag föreställer mig att någon söker asyl, blir utredd och får PUT, därefter reser till Danmark och sedan far tillbaka över Öresundsbron och söker asyl igen. Jag vet inte hur många gånger man kan göra den svängen. Medan man är på ny asylmottagning kan man kanske hyra ut sin gamla identitet, vad vet jag. Och kanske låta den gamla identiteten sälja sitt pass för att underlätta försörjningen. Någon tidigare identitet kan kanske samtidigt importera en handikappad anhörig för vilken någon annan identitet har bildat assistansbolag som outsorcar omsorgen till en kusin i Somalia dit den handikappade rest på semester.

Allt detta administreras av svenska myndigheter. I princip samma myndigheter som de som noggrant läser Stiftelsen Den Nya Välfärdens stadgar för att fastställa dess styrelses befogenhet och inte drar sig för lämpliga förbud. Eller kräver revisors personnummer (och antagligen undersöker om revisorn är en rekorderlig person).

Vi föreställer oss att alla svenska myndigheter beter som stiftelseenheterna vid svenska länsstyrelser, alltså enligt den svenska monokulturella byråkratiska traditionen. Jag börjar misstänka att de inte gör det. De migrationsnära myndigheterna har blivit mer multikulturella.

32 reaktioner på ”En banal observation

 1. MOAB skriver:

  Jag kan rapportera att denna gången så har den bankreglerande myndigheterna gått för långt. Bankerna har missbrukat förtroendet och medvetet och omedvetet i alla år underskattat sina risker. Myndigheterna i Basel och EU har fattat detta (till dels) och har därför denna gång kommit upp med ett mycket mera preskriptivt regelverk (en nyckelpunkt är att myndigheterna trott att bankerna vet hur de tjänar pengar, det vet de inte). Problemet med detta förutom att det är fullt av inkonsistenser och faktiskt nog är omöjligt att implementera det är att det är så omfattande att ingen myndighet kommer att kunna följa upp det. Så bankerna kommer att låtsas att implementera det (mycken lobbying sker också) men i kritiska delar inte följa det och myndigheterna kommer inte att kunna kontrollera sakernas tillstånd.

  Dock, med detta sagt så är myndigetens intention att inga bankkrascher skall ske. Kan man anta motsvarande för de migrationsnära myndigheterna? Det kan man inte, motsvarigheten till en bankkrasch är massinvandring och till CDO-förluster, eller lån till Ferraris i Estland via Swedbank, är terrordöd och våldtäkter. Alla migrationsnära myndigheter arbetar med kraft för att nästa bankkrasch skall ske.

  Jag uppfattar Patriks inlägg som analogt till bankmyndighetens problem, man agerar efter bästa förmåga men regelverket är lätt att runda, det är dock endast en del av problemet, myndigheterna agerar istället i motstrid mot vad medborgarna har rätt att förvänta, nämligen att de tillvaratar deras intressen. Alla dessa verk borde läggas ner och ersättas med noll invandring, åtminstone från arabvärlden och afrika och andra muslimska regioner. Läs gärna bloggen Mörkläggning för ett inlägg om vår demografiska utveckling. Lägg över denna graf som visas en projektion av antalet våldtäkter, någonstans i mitten av grafen så har vi en statskollaps. Demografin är 400-kilos gorillan, och INGEN i systemmedia skriver om det.

  Så till sist mitt Kartago:
  Varför listar inte de i system-media som är kritiska till exempelvis Fridolin och förd politik (sent omsider) alla de dissidenter som inte kan publiceras i deras tidning? Teodorescu, Dahlberg, Arpi, Gudmundsson, Rayman, Linder, Sachar, varför?

  Gillad av 1 person

 2. Christer Carlstedt skriver:

  Jag håller inte med Patrik att observationen är banal. Jag kan dock skriva under på att den borde vara det.

  Visst kan man tycka att det blir petigt när blanketter skall fyllas i och dokumentation lusläsas, men i grunden finns ett skäl härtill.
  De här regelverken är basen för det tjänstemannaansvar vi en gång hade och avser att ge en rättvis och opartisk bedömning. Tidigare kunde den tjänsteman som såg mellan fingrarna när beslut fattades få rejält med smäll på fingrarna.

  I och med det avskaffade tjänstemannaansvaret är ett eventuellt ”straff” för åsidosättande av plikterna och den opartiska bedömningen beroende av chefens inställning till det aktuella fallet om det alls kommer till hans eller hennes kännedom.
  Nu kan ”misstänksamma jag” mycket väl föreställa mig att om chefens kompis glider igenom det finmaskiga nätet litet smidigt, så blir det ingen påföljd, men om någon med misshaglig åskådning gör det så kan det resultera i trista befordringsutsikter för tjänstemannen.
  I SvD Debatt fanns ett inlägg 170127 rörande framför allt tjänstetillsättningar inom högskolesfären kopplat till det avskaffade tjänstemannaansvaret.

  Det är nog inte fel att påstå att om man fifflar med tillsättning av tjänster inom kunskapens högborg och befordrar folk på andra grunder än verkliga meriter så är man rejält ute på det sluttande planet.
  Om nu jag kan få ett välbetalt jobb tack vare ”rätt värdegrund” snarare än meriter, så kanske det inte gör något om jag tillämpar den metodiken även vid betygsättningen av mina adepter?
  Hur blir den allmänna skolutbildningen om lärarkandidater betygssätts efter åsikter snarare än ådagalagd kunskap?
  PISA-rapporterna kan kanske ge en viss vägledning, även om jag inte tror att resultatet uteslutande skulle bero på utbildningsbrister hos lärarkåren.
  Däremot kan jag mycket väl tänka mig att de höga tjänstemän som monterat ner skolans auktoritet har fått sina befattningar med otillbörlig hänsyn tagen till värdegrund snarare än reella kvalifikationer.

  Så Patrik! Var nöjd med petigheten och hoppas att samma noggrannhet ”drabbar” alla lika!

  Gillad av 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Byråkrati av det slags som beskrivs är nog nödvändigt och Sverige är enligt min erfarenhet en väl fungerande stat, inte minst gäller detta skatteverket. Att bli av med ett pass är inte heller något större problem och ett nya utfärdas utan större svårigheter.
  Det var emellertid annorlunda i Sovjetunionen. Min judiska kollega, Lev Gandin, nämnde vid ett tillfälle att det där var värre att bli av med passet, som också behövdes inrikes ungefär som vårt födelsenummer, än att bli av med livet. Då kunde man t ex varken resa, gå på restaurang eller handla mat.

  Gilla

 4. Anders skriver:

  Det anses ju vara viktigt att få in våra ”nya svenskar” på våra myndigheter, och med det får vi också förstås deras hemländers korruption. Och jag misstänker att man söker sig till verksamheter där man kan gynna sina landsmän och/eller tjäna en extra slant. Korruptionen på Migrationsverket är ju omfattande. Jag antar att länsstyrelsernas stiftelseenheter inte är lika lockande. Den slutliga dödsstöten för vårt samhälle är förstås när också domstolarna blivit multikulturella.

  Gillad av 1 person

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   Så blir det överallt, ett exempel i all enkelhet: Häromdagen besökta jag akutavdelningen på ett större offentligägt sjukhus i Frankrike. Läkaren Mohamed kom fram till att jag behövde undersökas av en specialist och jag fick ett handskrivet telefonnummer på en lapp. Föga förvånande gick det till en annan Mohamed med privat mottagning. Tittar man i register kan man nog hitta minst 20 specialister i min stad men någon sådan lista fick jag inte. Det här är ganska typiskt för skillnaden i kultur.

   Gillad av 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Besökte 2 olika skattekontor i Sthlm förra året…det var en märklig upplevelse. Nästan ingen var skandinav…varken bland dem som köade med mig eller bland dem som satt bakom diskarna för att svara på frågor. Jag förflyttades till ett ovanligt allemansland med 200 språkgrupper. Det var en konstig känsla.

   Gilla

 5. Jan Ahlström skriver:

  Kul och intressant inlägg.
  Vad gäller asylinvandrares möjligheter att utnyttja det svenska bidragssystemet så är det väl bara individens fantasi som sätter gränser. Är det mot förmodan så att han, oftast han, inte har ngn fantasi får han säkert alla varianter, via tolk, förklarade för sig av berörd myndighet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är värre än så. De tilldelas var och en en personlig advokat som hjälper dem att med full brännvinsadvokatyr och alla medel och fula tricks lura och exploatera staten så mycket det bara går. Varför trodde du att Advokatsamfundet var så utpräglat positivt till den okontrollerade massinvandringen? För att det har skapat en massmarknad för deras geschäft.

   Gillad av 5 personer

 6. Gunilla skriver:

  Ja, nu är det ju skillnad på person o person i Sverige. Är man (pur)svensk gäller vissa regler. Är man (asyl)invandrad gäller andra regler. En person kan lätt uppge olika identiter eftersom myndigheternas ‘regelverk’ (betr denna grupp) säger att man får inte ifrågasätta en persons uppgifter eftersom sådant vore identitetskränkande (o rasistiskt förståss). Ang den uzbeken som lastbilsmördade på Drottninggatan så har man anledning att undra om han över huvud taget kommer att dömas eftersom hans identitet är oklar. Migrationsverket iddes ju inte undersöka hans identitet utan köpte den identitet han sökte asyö i. Nu ‘heter’ han plötsligt ett annat namn; förmodligen under det namn som uzbekiska polisen varnat svenska polisen för honom (vilket heller inte tagits på allvar). Vilket är hans riktiga namn vet man inte. Och inom det svenska rättsväsendet finns inte utrymma för att lagföra o döma personer utan identitet.. Det är därför som de marockanska gatu’barnen’ kan obehindrat begå brott efter brott utan konsekvenser. De har ‘immunitet mot svensk lag.’. Grattis till dem.

  Gillad av 4 personer

  • Bromma1214 skriver:

   Stämmer bra. Att som svensk pensionär utan alkohol eller andra problem, försöka få hjälp på
   Sociala är chanslöst. Ett 10 minuters besök, där handläggaren förklarar att ekonomisk hjälp
   Är helt utesluten, vi talar om ca 2000kr (nya glasögon). Känns bittert

   Gilla

 7. Anna Kristina skriver:

  En försiktig och intelligent skriven krönika som närmar sig pudelns kärna, som katten kring het gröt. Texten landar mjukt på minerad mark.

  Sverige har, inbillar jag mig, hittills varit riktigt duktiga på att bekämpa korruption. Åtminstone i jämförelse med den tidigare platta kontinent som i geologisk slow motion nu krockar med övriga Asien, och då drivit upp bergskedjan Himalaya i höjden.

  Saker och ting brukar förändras långsamt, även mänskliga sammanhang, och blir då mer svåra att få syn på, men likväl kan de få dramatiska följder. I det långsamma och mer osynliga döljer sig gärna det mest spektakulära och uppskakande. Något som lyfts i höjden och rister, som nya bergskedjor gör.

  Smörjmedlet för korruption brukar stavas pengar. Pengar under bordet utgör en del av en mer osynlig ekonomin. Svarta pengar skall inte synas bara verka. Det sägs också att pengar inte luktar. Det finns språkliga uttryck för nästan allt. Och de visar alla på klokhet och samlad mänsklig erfarenhet.

  När väl sedlar och mynt anträder resan in i den globala ekonomin blir de tämligen neutrala. En resa som numera huvudsakligen sker digitalt. Rentav som bitcoin, och då redan från början antagit ekonomiska smygegenskaper.

  Även i gamla trygga Sverige rör det nu på sig. Även Myndighets-Sverige är statt i långsam förvandling. Få saker undgår Patriks lupp och skarpa blick. I dag tar han tar fram geologihammaren och knackar i de mer hårda sedimenten. Och hittar faror i ett växande identitetssamhälle.

  Numera vet alla som läser det goda samhället om hur kultur, identiteter och etnisk tillhörighet ser ut och fungerar. Och att de aktivt skall främjas att växa inom det sekulära svenska samhället. Det finns inskrivet i vår grundlag. DGS-läsaren vet även hur klansamhällen vänder sig inåt mot släktskapets sammanhållande kitt. Hur man värnar det egna tillhörigheten på samma naturliga sätt som HBTQ-personer gör när de vill ta plats i normaliteten, men utan att förlora sin identitet.

  Subgrupper och monokulturer vänder sig alltid inåt, tar spjärn i det egna, i bevarad identitet. Myndigheters identitet skall däremot helt och endast gravitera runt funktion och identitetslös service. Där skall samhället vara vaccinerat mot alla identitets hävdande och särbehandling. Där skall iskall neutralitet råda i allmänna frågor och ärenden. Där om någonstans behandlas alla lika.

  Nu reser sig det nya identitets-Sverige upp som en växande bergskedja. Och en bergskedja betår av många toppar av olika identiteter, avgränsade av mellanliggande dalar.

  Mänskliga kontinentalplattor och berg smörjs lätt av korruption, om än förbjuden. Vem vet vad som sker i identiteters mer mörka geologiska hörn. Där identitet krockar med funktion, och rentav spelar sax och påse med varandra. Vart går gränserna mellan egen tillhörighet, identitet och samhällelig funktion? I mer mörka hörn och under bordet kan stora ting ske, det uppvisar de långsamma geologiska krafterna.

  I dag tog Patrik fram geologihammaren och knackade i identitetssamhällets mer farliga sprickor. Den karln ser och hör det mesta. Han skulle kunnat ha blivit en utmärkt geolog. Tack för dagens text, som indirekt även pekar på hur traditionell media helt saknar geologiskt intresse och kunskaper.

  Gillad av 2 personer

 8. Erik skriver:

  Svenska myndigheter har aldrig på allvar vare sig velat eller försökt hålla koll på folk.

  Vore det inte tämligen självklart att införa irisavläsning som metod för att identifiera de som flyr för sina liv? En metod som är extremt enkel och samtidigt med väldigt hög säkerhet.

  Alla kunder hos Migrationsverket och Försäkringskassan borde irisavläsas och därmed förhindra att systemen utnyttjas med hjälp av multipla identiteter.

  Är man riktigt på bettet så delar man dessa irisdata med resten av Europa och rensar sannolikt bort ett antal personer som turnerar i systemen.

  Kommer dock inte att hända för det skulle säkerligen anses kränkande. Garanterat.

  Gilla

 9. m. engvall skriver:

  ja infiltrationen är kanske mer än utbredd i alla myndigheter och varje viktig enhet (polisen) som kan ha/få inflytande över Sveriges väl och ve. Men detta är bara ett oroligt fantasifoster ..Eller kan det möjligen……?

  Gilla

 10. I Leek skriver:

  Läser du ”Framtidsstaden ” av Lars Åberg så bekräftas din ide’ och förmodan om myndigheterna om man nu som jag tror att boken ger en sann bild av verkligheten.

  Gilla

 11. Thor skriver:

  Varför ska den presumtive multi-identitären ta svängen över Öresundsbron? Det förstår jag inte alls. Lämpligen uppsöks helt enkelt migverkets kontor i en annan del av landet.

  Och varför ska den importerade släktingen vara handikappad? Det räcker med en skrynklig papperslapp på arabiska där en påstådd läkare i hemlandet intygar att så är fallet. Gärna försedd med någon stämpel. Det har gått förr.

  Gillad av 2 personer

 12. Rutger skriver:

  Plus att migrationsverket bör införa samma typ av personkontroll beträffande åldern som systembolaget har. Svenskar är mycket dåliga att gissa ålder speciellt på asiater, tror alltid att de är mycket yngre än vad de är. Med svenskarnas förståelse för asiater utseende och ålder är det lätt att lura tjänstemännen på migrationsverket. Min fru som är asiat och över 40 år får fortfarande visa leg på systembolaget.

  Gillad av 1 person

 13. Apropå byråkrati i andra länder skriver:

  Apropå Indien och byråkratin, citat ur texten

  … princip allt är så komplicerat att det i praktiken är förbjudet och det enda sättet att få tillstånd är att muta någon lämplig person.

  Rätt eller fel, men syftet med denna ”motspänstiga” byråkrati kan vara att byråkraten ska erhålla muta. Så sägs det vara i exempelvis Ryssland – ett land känt för sin svåra byråkrati.

  Gilla

 14. Empati skriver:

  Den mer rena aningslösheten är livsfarlig. De som är fyllda av ensidig aktiv empati har alla trollat bort mänsklig ondska och samhällelig destruktivitet ur ekvationen. De tror alla människor om gott, fast historien dryper av blod. Vad tror de att de mer äkta flyktingströmmarna bottnar i? Vad fyr människor ifrån? Tror de att all mänsklig godhet, som en naturlag, finns för alltid ansamlad hos svenskarna och Sverige? Att svenskar i grund och botten utgörs av en annan sorts människor än de vi ser vid olika konflikthärdar? Att Svenskar aldrig kan förvandlas till Tyskar i ett 30- och 40-tal? Att vi i Sverige består av en speciell typ av människor där aldrig elände, ondska och mänsklig destruktivitet kan få fäste? Att världen för alltid är uppdelat i ett svenskt – vi och dom – bestående av kategorierna – ont och gott? Förstår de inte att med vanlig migration medföljer även frysta konflikter, många med djupa etniska rötter? Förstår de inte att det mjuka och humana samhället är just det som kräver extra mycket försiktighet, värnade och skydd, för att kunna bestå? Att godhet i sig måste skyddas, som en försvarslös fågelunge i mjukt kupade händer. Att godhet inte bara finns till, som luften vi andas. I Sverige frodas i dag en godhetens naivitet som på sikt kommer att ödelägga den typ av svensk lokal godhet som växt fram under ett tämligen skyddat 1900-tal. Jag bävar många gånger över den naivitet jag ser runt omkring mig. Mycket för att det är just det goda samhället jag själv, ända in i själen, vill värna och slå vakt om.

  Gillad av 3 personer

 15. Christer Hanefalk skriver:

  Hej Patrik!
  Det du skriver – eller snarare den retoriska tekniken du tillämpar – heter på grekiska ”adianoeta” vilket (…av oss som behärskar området retorik någorlunda…) betraktas som en oerhört sofistikerad form av ironi. ”Adiano” på grekiska betyder ”det fördolda”. Alltså – skickligt skrivet och jämförelsen är lysande. Och att skriva att ”de migrationsnära myndigheterna har blivit mer multikulturella” är fantastiskt välformulerat. Informationen (= det vi läser) är kortfattad, medan exformationen (= det vi tolkar in i det vi läser) är gigantisk.
  Tack!

  Gillad av 2 personer

 16. Lars odlen skriver:

  Kloka reflektioner. Vi svenskar har vant oss vid att staten är oförvitlig och stundom något petimetrisk. Därför blir vi upprörda när en myndighet brister i sin ämbetsutövning. Att det inte är en slump visar sig av hur enkelt det skulle vara att införa kontrollfunktioner (exempel):

  – Biometriska data tas vid registrering och för varje identitetshandling. Dessa kontrolleras naturligtvis automatiskt mot innevarande data för att undvika dubletter.
  – Fingeravtrycksläsare finns i de flesta datorer, mobiler och som billigt tillbehör. Följaktligen kan varje vårdcentral, polismyndighet, mfl enkelt verifiera att personen överstämmer med uppgiven identitet.
  – Vid ändrad mantalsskrivningsadress verifieras att personen verkligen bor där genom hembesök (så är standard i Belgien sedan decennier)
  – Genom samkörning av fastghetsregister och mantalsskrivninglängder kontrolleras att det bor rimligt antal personer på en adress. Vid tvekan sker hembesök för verifiering.
  – Även mobiltelefonnumret registeras och verifieras (be dem ringa er från sin mobil). Detta innebär att även om personen i fråga byter SIM kort, så kan detta kopplas genom IMIE numret (telefonens identitet). En ”dold” mobil upptäcks genom att den geografiskt slagit följe med en känd mobil.
  – Besked om uppehållstillstånd ges personligt. Vid avslag kvarhålls personen och utvisas.
  – Vid varje brott, kontrolleras vilka mobiler som var på platsen vid tillfället. Även om det inte är fullgod bevisning, så uppstår snabbt en indiciekedja vid upprepade brott (allt från snatteri till grövre brott). Detta hade snabbt fått genomslag på uppklarandeprocenten.

  Inget av ovanstående exempel är dyra, svåra eller komplicerade. Det fordras bara vilja. Motivationen att det skulle upplevas kränkande balanseras mot att det faktiskt handlar om stora värden och att kontroll därför behövs (bidrag, brottsrisk,,,). Inte upplever P Engellau någon grövre kränkning när revisorns personnummer krävs. Med hänsyn till de eknomiska och samhälliga riskerna hans stiftelse kan utgöra, anser jag att listan ovan är mycket mild i jämförelse.

  Stockholm 20e april, 2017
  Lars O

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Generellt dna-register menar jag är helt okontroversiellt. – Det behövs väl bara valda markörer som inte röjer någon information som inte bör spridas.

   Serievåldtäktsförövaren blir då fast efter sitt första dåd och inte först efter det trettiosjunde.

   Gillad av 1 person

 17. Steven Jörsäter skriver:

  Du pekar på något väldigt viktigt. Vi har större problem än bara PK-ismen!

  Om man frågar en PK-person om vikten av likhet inför lagen så tror jag att man i allmänhet får en föreläsning om hur viktigt det är att alla ska behandlas på samma sätt och att alla ska ha samma rättigheter. Inga problem med teorin, alltså. Men i praktiken är det nog ofta, som du antyder, helt annorlunda.

  Mina barn är i körkortsåldern och vi övningskör ofta. De kan det där rätt bra nu. Plötsligt slog det mig att det numera kanske är onödigt att lägga tid, pengar och krångel på att ta själva kortet. Blir de stoppade kan de val bara säga – jag är en papperslös chaufför! Men då skulle de nog bli dömda för olovlig körning. Observera att detta sker alldeles oberoende om man har kompetensen att köra eller inte – det är bara det formella dokumentet som räknas.

  Men att smyga förbi gränserna utan dokument är tydligen inte olagligt. Det är bara vi vanliga dumskallar som ska hålla reda på pass och visum som andra inte tycks behöva. Och trots att man har tagit sig in olagligt (och rest olagligt genom EU) så kan man dyka upp och kräva full service utan risk för repressalier. Märkligt.

  Man undrar exempelvis hur många böter som skickas ut för försenade inkomstdeklarationer till de ”nyanlända” som har fått uppehållstillstånd? Det är lite osannolikt att alla skulle lyckas hålla reda på det under de första åren. Sköts det av ivriga socialarbetare?

  Likhet inför lagen är nog den viktigaste principen i ett demokratiskt land. Och jag befarar att den inte längre råder i Sverige, inte ens på papperet.

  Gillad av 4 personer

 18. tobbewallin skriver:

  Patrik och övriga:

  Biometriska data, foto och fingeravtryck, (skall) tas på alla asylsökande inom EU. Svensk myndighet får ofta träff när man söker i EU-databasen. Det är därför det går att utvisa en hel del personer till andra EU-länder enligt Dublin-konventionen. Sverige utvisar alltså personer till exempel till Italien eller Bulgarien på grund av att de först lämnat sina fingeravtryck där och därefter rest vidare. De anses ha sökt asyl där de lämnat fingeravtryck hos en migrationsmyndighet.

  Det kallas principen om första asylland och den principen genererar stor trafik inom EU med asylsökande som skickas tillbaka till länder som utgör EU:s yttre gränser.

  Gilla

  • Thor skriver:

   Nja, jag undrar hur noga det är med fingeravtrycken. Av 163 000 asylanter var det väl bara ett fåtal som inte kom via ett annat eu-land. Och det är tydligen ingen nämnvärd aktivitet för att sända tillbaks dem till första eu-land vilket borde vara relativt enkelt om fingeravtryck finns. Morgan Johansson ville sända tillbaks några tusen till Mutti Merkels Tyskland men Muttis tjänstemän sa nej tack. Sedan dess är det tyst.

   Gilla

 19. Lars odlen skriver:

  Hej TobbeWallin
  Det är bra att det tas fingeravtryck på alla asylsökande. Men hur kan dubbla identiteter då uppstå. Du skriver att Sverige kollar med EUs register, men uppenbarligen då inte med svenska register
  Lars O

  Gilla

Lämna ett svar till Fredrik Östman Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.