Omläsning

Patrik Engellau

I boken Erfarenhetsunderskott plockar Peter Luthersson fram ett antal undanställda skrifter av kända svenska författare, från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal, som besökt Mellanöstern och Afrika, exempelvis Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam. Låt mig återcitera lite text om Palestina av Fredrika Bremer bara för att du ska komma i stämning. Hon berättar om:

… de rövaretåg, som arabstammarna ständigt utföra mot varandra. De förstöra varandra under ett fortfarande krigstillstånd, och göra landets odling omöjlig. Ingen säkerhet, intet lugn!… Araberna ligga i oupphörlig fejd med varandra, stam emot stam, by emot by, och den starkare stammen, den större byn ödelägger så småningom den mindre… Shiiter och Sunniter äro bittra fiender… Detta avskyvärda förstörelsesystem härskar över hela landet och gör all fridsam odling och allt trevsamt liv omöjligt. För att kunna bo här med någon trygghet måste européer bilda en koloni, stark nog för att med vapen i hand försvara sig mot dylika gräshoppståg och hålla araberna i respekt… Vad som felas är armar, är kolonister, som kunde uppbruka flera av dessa dalbottnar… Araberna duga ej härtill. Man kan ej lita på deras arbete, ej heller på deras trohet mot de kristna. Men en något stark koloni av tyska jordbrukare skulle helt visst finna sin vinning här… De Västerländska folkens plikt [är] att rycka Palestina ur händerna på det folk som nu orenar och förnedrar det.

Mindre politiskt korrekt än denna den svenska kvinnorörelsens pionjär går det väl knappast att uttrycka sig, men den politiska korrektheten var vid det laget ännu inte uppfunnen. Men nu finns den, och den är stark. Det är nog därför jag, som så ofta annars, får myror i huvudet. Hur ska man förhålla sig till det här?

Jag kan tänka mig tre förhållningssätt:

1. Observera att redogörelsen kommer från den koloniala erans höjdpunkt. Den vite mannen (och kvinnan, i det här fallet) var övertygad om sin egen rasliga överlägsenhet och de andra rasernas medfödda uselhet. Vad begrep förresten Bremer om Palestina efter ett kort besök? Hon måste ha fått sin information från i området boende vita som tolkade allting efter sin egen vinnings behov. Bremer var nog ett hyvens fruntimmer, men här lät hon sig föras bakom ljuset.

2. Bremer var en kvinna med huvudet på skaft. Hon var klarsynt. Före andra uppmärksammade hon kvinnoförtrycket i vårt land. Det är osannolikt att hon skulle ha varit skarpsynt och omdömesgill i ett fall, men förvirrad och lättledd i ett annat. Dessutom, vad hade hon för anledning att baktala araber och hylla tyska kolonialister? Vi kan nog lita på att Bremer gav en riktig bild av förhållandena.

3. Postmodernismen lär att det inte finns någon helt tillförlitlig sanning och därför kan man inte säga något säkert om Bremer. Hen kanske inte ens var kvinna.

Det tredje alternativet kan vi nog avskriva direkt, för även om postmodernister betvivlar mycket blir allt så mycket absolutare och säkrare ju närmare det kommer värdegrunden. Bremers utlåtande kränker värdegrunden och är därför bara värt förakt oavsett alla sannolikhetsbedömningar. Här är inte sant eller falskt, här är gott eller avskyvärt, och Bremers bedömning fyller varje PK-sekterist med vämjelse.

Men vi andra som inte är PK-sekterister, hur ska vi förhålla oss till sådana som Bremer? (Även Selma Lagerlöf hade upptäckt ungefär samma problem som Bremer och hoppades på den västerländska kolonialismen: ”… på denna tid var tillståndet i Palestina obeskrivligt eländigt och det sorgligaste var nästan, att ingen människa hade någon tro på att det skulle kunna förbättras… [men] Vår Herre har samlat hit och sått ut fläckvis över landet sådana, som kan lära och uppfostra de andra… de ståtliga judiska och tyska åkerbrukskolonierna, de stora klostren, de mångfaldiga barmhärtighetsinrättningarna”.)

Sedan jag jobbade i Afrika för flera decennier sedan har jag alltmer kommit att ifrågasätta den redan då existerande men idag fullständigt totaldominerande dogmen om Västerlandets – och därmed, i direkt nedstigande led, mitt – ansvar för de svagutvecklade folkens besvär.

Jag tror det är dags att börja läsa historien på nytt och förbereda en omtolkning.

43 reaktioner på ”Omläsning

 1. Christer Carlstedt skriver:

  Nu är det väl ändå så att Fredrika Bremers text är en beskrivning av läget i Palestina på hennes tid?
  Det innebär, eftersom det var ett tag sedan, att det är en historisk beskrivning.

  Om det nu skulle vara PK-elitens uppfattning (vilket det säkert är) att detta är en nidbild av situationen vid tidpunkten, så kan vi bara konstatera att Fredrika Bremer var där och kollade läget. Hon såg det. Hon beskrev vad hon såg.

  PK-folket kan ju leta upp någon som historiskt kommer fram till något annat.
  Det blir svårt!
  Vill man ha någon berättelse om skapande i regionen så blir det till att läsa om de hängande trädgårdarna. Då var som bekant inte ens islam påtänkt.

  Man kan få mer än en antydan om att Fredrika Bremer gör en korrekt analys om man tittar på vad som hänt i regionen sedan hon var där. I klartext – Inte ett skit!

  Jo, ett undantag. En liten strandremsa där man inte tillber Allah och hans stenbit i Mecca och tycker att ihjälslagande av andra klaners medlemmar är ett bra tidsfördriv.

  Den kallas Israel.

  Liked by 2 people

 2. camiry skriver:

  Tack för en tankeväckande, och underhållande, text!

  Undrar om dessa två kvinnor utgör nästintill hela gruppen av kvinnor som tycker och tänker likt män. Tveksamt.

  På det temat: stort tack även för de avsnitt i DGS-TV där exempel på kvinnor med en drivkraft lik männens (somliga även motarbetade av männen) lyfts fram. Detta forum syftar till att öka vår självförståelse vilket det sannerligen lyckats med. Även på områden som gissningsvis inte var avsikten. Att den svenske mannen, i så hög utsträckning, önskar sig en samhällsstruktur a la islam-light, med kvinnan innanför hemmets murar, fråntagen sitt destruktiva politiska inflytande, har kommit lite överraskande. För den naiva i alla fall.

  Men, alla insikter är bra insikter, om än obehagliga och oönskade.

  Att Sverige lyckats så bra, trots jämställdheten, är sannerligen ett under. Kanske lyckas jihadisterna och Sverige, till somliga mäns glädje och med MENA-länderna som förebild, tillåts utvecklas till ett av islam definierat samhälle (fast allra helst en sekulariserad pseudovariant därav), där kvinnan fråntas sin oförtjänt stora makt. Det blir bevisligen så mycket bättre då.

  Liked by 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Extremfeministiska PK-ister, inte minst, har virrat till sin tillvaro alldeles extra. De lever i en surrealistisk värld där logikens lagar inte gäller och där omständigheter samtidigt kan vara både sanna och falska. Man kan fråga sig hur de klarar konststycket att ta sig fram i sin sekteristiska tillvaro.
  Samtidigt måste västerlandet göra klart för sig att de i dag är utsatta för en likartat islamsk missionsrörelse som Fredrika Bremers och Selma Lagerlöfs kristna missionsambitioner. Nu är det islamisterna som genom DAWA vill göra alla till goda muslimer och där sharian skall bli framtidens eviga PK-ism.

  Liked by 1 person

 4. gmiksche skriver:

  Västerlandet har tagit sig rätten att blanda sig i andra folks angelägenheter. I och med att man gjort detta har man tagit ansvar. Vad gäller Mellanöstern har man ingalunda levt upp till sitt ansvar och gör det fortfarande inte, tvärtom. Med förfärliga konsekvenser för Mellanöstern och oss.

  Liked by 1 person

  • Johan skriver:

   Västerlandet har haft förmågan att blanda sig i 500 år. De starkaste har alltid gjort så. Indien är en mycket mer heterogen stat än något arabland men klarar sig utmärkt på egen hand. Sydkorea var fattigast i världen​ för 60 år sedan. Efter WW II reste sig Tyskland och Japan snabbt ur ruinerna. Vietnam klarar sig trots kommunismen. Likaså Kina.
   I alla dessa länder har västerlandet av olika orsaker fört krig. Det bör ha påverkat dessa länder på djupet. I viss mån även förnedrat.
   Detta är en del av mänsklighetens historia. Upprepningar…Den starke har tagit sig rätten. Ibland med goda resultat, ibland med dåliga.
   GMIKSCHE: Du skriver…”Med förfärliga konsekvenser för Mellanöstern och oss”. Alla mina ovanstående exempel fick inga förfärliga konsekvenser. Vare sig för ”dom” eller oss. VARFÖR?

   Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    De som dött i alla dessa krig, de som förslavats, de som lemlästats skulle nog ge dig svar på tal. Med FNs tillkomst trodde de flesta att det skulle bli slut på eländet. Det blev det inte Samma sak efter Sovjetunionens fall. Med dina argument spelar det ingen roll om Djingis Khan, Hitler, Stalin eller Bush II funnits eller ej. Du menar således att det som hänt Mellanöstern och i förlängningen oss har inte fått eller kommer få förfärliga konsekvenser? Det kallar jag för blåögd.

    Gilla

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    Exakt, Johan!
    Vår civilisation har helt enkelt varit överlägsen, och med tanke på människans potential att utrota andra folk (t.ex. Rom mot Kartago) — så kunde det gått värre.

    Vänsterpuckona hatar helt enkelt Väst, hatar att Väst länge varit starkt, hatar att Väst fortfarande är starkt och vill att Väst nu ska förnedras och krossas.
    Nu formerar sig militant Islam mot Väst, hotande och vred, och vill krossa oss, liksom även vänstern vill förstöra vårt samhälle, och här finner de varandra — vänstern ställer sig som vi ser ständigt upp till fiendens försvar.

    Vad gör man i krigstid med en sådan inre fiende? Låter dem hållas eller?

    Liked by 1 person

   • Johan skriver:

    GMIKSCHE, du misstolkar det jag skriver. Medvetet?
    Historia är oftast en beskrivning av krig och konflikt. Bra eller dåligt är irrelevant. Det är ett faktum.
    Frågan är hur länder/kulturer hanterar ”Faith accompli”.
    Tyskland förlorade massivt 1945. Land förlorades. 15-20 miljoner etniska tyskar bereddes plats i ett tättbefolkat Tyskland. Så ock i dag. Såväl protestant som katolik välkomnas. Königsberg eller Ost-preussen blev inget ”Nakba”. Områdena var förlorade. Livet gick vidare och det arbetades hårt och länge.
    Jfr. med Arabvärlden. Det är ingen idé att jag ens börjar beskriva skillnaden. Den är massiv. Tänk: Gulfstaterna – syriskarabiska flyktingar. Det räcker…
    Det är denna enorma skillnad i kultur jag vill beskriva. Läs om mitt första inlägg så bör du inse detta.
    Shit happens. Some get over it. Some don’t.

    Gilla

 5. larslindblog skriver:

  Redan på 1950 talet när jag gick i söndagsskolan i Tabernaklet ( missionsförbundet) så samlade vi in pengar till fattiga barn i Afrika. Otaliga vänliga damer har rest från Sverige till Afrika som sjuksköterskor och lärarinnor .
  Har något blivit bättre ? Har dom Afrikanska folken börjat familjeplanera ? Kanske vänta med giftermål till man är 30-35 år ??
  Nu har ju även Syd Afrika och Rhodesia regeringar baserade på ledamöternas svarta hudfärg i stället för tidigare vit hud.
  Det var ett stort misstag av dom vita kolonisterna från GB och Belgien m.fl.att bete sig så nedlåtande och hårt/girigt mot dom svarta stammarna . Det var det som födde viljan till uppror mot dom vita.
  Dom svenska damerna som sysslade med sjukvård och skola var däremot mycket omtyckta .

  Hur som helst , det känns som att jag numera bara är utled på alltsammans – och någon ”multi-kulti” betackar jag mig för.

  Liked by 2 people

 6. Fredrik Östman skriver:

  Det som pågår nu med kolonialiseringen av Västerlandet under banéret ”flyktingar är välkomna” grundas i precis samma naiva världsförbättrarmentalitet med lite röveri som krydda som låg bakom alla andra tiders kolonialism. Det är precis samma självgoda människor som driver det hela. Fredrika Bremer skall betraktas som valfri miljöpartist, sosse, nymoderat, nekrofilliberal eller annan myopisk milleniarist.

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Fredrika Bremer ser jag faktiskt som en mycket klarsynt och förnuftig person. Hon konstaterar fakta och utvecklingen ger henne rätt. Det är israelerna som utgör det folkslag som äntligen fått lite ordning på det landområde hon beskriver i sin text!

   Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Hear, hear!

  Västvärlden har verkligen gjort envisa försök att vidareutveckla en – lika envist – efterbliven omvärld, men nu håller vår civilisation på att avvecklas i rekordtakt, framförallt i Sverige. Som ännu masochistiskt mediekonsumerande, svensk kvinna föreslår jag följande, enkla åtgärder mot ”svenskarnas” plötsligt ökade köttkonsumtion och allt allvarligare vattenbrist:

  1. Totalförbjud import, inhemsk produktion och all konsumtion av halalkött i tidigare anständigt djur- och miljövänliga Sverige. Otaliga nyvakna gammelsvenskar äter redan vegetariskt.

  2. Stäng samtliga Sveriges offentliga simhallar. Svenska föräldrar är simkunniga och sannolikt ansvarsfulla nog att lära sina barn simma i sjöar och hav, utom räckhåll för sexbarbarerna.

  Från S-kongressen hörs nu efter terrordådet, eller ”lastbilsattacken”, rundliga löften om fler poliser, men fler än jag torde ha funderat över hur FÅ poliser vi rimligtvis hade behövt i landet, om Sverige hade fått vara vanligt, hederligt svenskt istället för ett gränslöst, multikulturellt massinvandringsland? Ska poliskåren gå samma sorgliga öde tillmötes som lärarkåren?

  https://ledarsidorna.se/notis/notis-generation-degskallar/

  Liked by 4 people

 8. uppstigersolen skriver:

  Underbart Patrik. Att ta fram detta i ljuset och skriva om det är precis vad vi behöver. Men historierevisionisterna kommer säkert att rensa undan dessa förhatliga icke PK skrifter från biblioteken.

  Liked by 2 people

 9. Folke Lidén skriver:

  Idag låtsas man att alla dessa klan samhällen är, eller åtminstone kan bli, nationer av västerländskt snitt. Allt annat är enligt vårt synsätt förkastligt. Kommer det att lyckas? Nej!
  Ungefär lika sannolikt som försöken att lösa problemet med cirkelns kvadratur, vilket bevisades var omöjligt redan på 1800-talet.

  Liked by 1 person

 10. Olof B skriver:

  Ja du, alla vettiga människor vet att hennes beskrivning är helt korrekt och även förklarar mycket av det som är fel idag. Även många ”på andra sidan” vet detta, och det är därför som de blir så arga när det påpekas. Bara för att någon påstår att något är på ett visst sätt så innebär det inte att de vet att det egentligen är på ett helt annat sätt.

  Liked by 5 people

 11. MartinA skriver:

  Araberna hade uppenbarligen lyckats behålla en stridbar och traditionell kultur. Det är därför de med sådan lätthet tar över sverige nu. Att de skulle acceptera det som vi svenskar nu accepterar är otänkbart. Bremer hade alltså ett ganska enögt perspektiv på araberna och kunde inte se deras överlägsenhet, hon var förblindad av den västerländska civilisationens bling.

  Sen är det litet problematiskt att uttalandet gäller just Palestina. Det är ju inte otänkbart att hon som europeisk intellektuell var påverkad av den begynnande sionismen och därför var jävig just vad gäller palestina? Det vore bättre om det fanns nedvärderande uttalanden om andra områden än just detta specialterritorium?

  Liked by 4 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Exakt — en stridbar kultur som de vanligen använder för att slåss inbördes, och nu använder för att riva ner den civilisation vi svenskar byggt upp.

   Imponerande!

   Gilla

   • MartinA skriver:

    De är som de är. De som förstört är globalisterna som med vett och vilje tagit het dem för att utrota oss.

    Gilla

 12. Erik skriver:

  Fullständigt vidrig text!

  Värdegrundsbrott, knappast av normalgraden utan snarare grovt sådant!

  Allvarligt talat, vad är det för fel på svenska folket? Vi låter oss köras över av ett etablissemang vars företrädare består att poserande lallare och lallande posörer. Allihopa. Flosklerna strösslas över oss från de moraliska kommandohöjderna där de självrättfärdiga malligt blickar ned från sina höga hästar.

  Människors lika värde? Sicket trams. Varför envisas folk med att dra sig själva ner och likställa sig med Breivik, Mugabe och annan onödig biomassa?

  Kulturer lika mycket värda? Sicket trams. Det torde vara uppenbart för alla att så inte är fallet. Det gäller hela spektret, från mänskliga rättigheter, till ekonomisk utveckling, tekniska innovationer, utbildning, demokrati, myndigheters funktion och infrastrukturens skick.

  Ungefär som Bremer påpekade.

  Liked by 8 people

 13. Gösta Oscarsson skriver:

  Jag brukar också citera Fredrika men då gäller det kvinnornas nertryckta ställning. Hon besöker några arabiska harem och ”samtalar” med kvinnorna där och noterar deras totala ignorans om världen. Då säger hon ungefär så här: ”Jag kan inte vara annat än orolig för dessa folks framtid. De överlåter ju uppfostran av barnen, under deras mest formativa år, till djuriskt okunniga människor.” I sammanhanget gör hon en lite reverens till USAs kvinnor, som hon studerat några år tidigare, och som hon ser som en grundläggande orsak till varför detta land fungerade så bra.

  Liked by 1 person

 14. rudmark skriver:

  Nu är det dags att agera! Fredrika Bremer o Selma måste plockas bort ur biblioteken. 10kronorssedeln är väck snart, så att man inte påminns om sådana här värdegrundsbrott.
  Eftersom inget svensk inmateriell kultur finns enl mp, så finns nog ingen följdaktigligen svensk kultur före postmodernismen.

  Gilla

 15. tj skriver:

  Det som något talar för de av Bremer omskrivna kulturerna är att artighet och gästfrihet får hög verkshöjd. Vet man om att man när som helst kan bli nerhuggen är dessa mer än en dygd en nödvändighet.

  Gilla

 16. Johan Berglund skriver:

  Utan tvekan hade hon rätt. Hon konstaterade helt enkelt faktum och vad hon sett. Utan filter. Den dag när världen förhoppningsvis har nyktrat till kommer nog tiden för PK-ismen, precis som kommunismen, omtalas som en mycket mörk tid för demokratin. Västvärlden idag är delad i två läger: de som ser vad som sker utan filter och de som inhämtar PK-propagandan okritiskt eller själva är en del av komplexet.
  Men det är fortfarande obegripligt att en klick högljudda megafoner kan manipulera så många människor trots att sunda instinkter borde hissa varningsflagg för länge sedan.
  Att försöka hålla sitt eget sunda förnuft intakt är verkligen idag en högprioriterad sysselsättning.

  Liked by 5 people

  • Johan skriver:

   Bra poäng. På resande fot, i andra länder upplever alla människor olikheter i kultur. Även PC-dårar. Skillnaden är bara att de har en censor boendes i tungan.
   Jag kommer aldrig glömma första gången jag besökte Ryssland för 25 år sedan. Det kändes som varenda jävel hatade alla andra inklusive sig själva. Ondskan kändes in på bara skinnet.
   Ibland är de kulturella skillnaderna nästan omänskliga…

   Liked by 2 people

 17. tobbewallin skriver:

  Texterna är skrivna före Nazityskland och förintelsen. Det är förintelsen och effekterna av den som ställer till det. Det går inte idag att propagera för över- och undermänniskor, med vit kulturell utbredning på undermänniskors bekostnad. Patrik behöver förmodligen vänta 100 år till innan den sortens argumentation får föras igen. Folkmordskonventionen är universellt erkänd.

  Men man – i betydelsen kulturbärare- var tydligare i andra sammanhang också för 100 år sedan. Den svenska arbetarklassen beskrevs heller inte som den beskrivs idag. Och jag är övertygad om att de där frågorna hänger ihop med dagens migrationspolitik. OM den svenska arbetarrörelsen inte hade tillåtit en omfattande invandring med uppblandning av den svenska folkstammen hade den svenska arbetarrörelsen varit försvinnande lik Nationalsocialism. Och det är klart att arbetarrörelsen har förstått att det inte är acceptabelt att vara Nationalsocialister.

  LO brukar beskyllas för att de står för politiken ”Mer av allt åt alla”. Hur skulle det se ut om det gällde enbart en etniskt svensks avgränsad grupp? De behöver invandrare som alibi för att inte få en hel värld som motståndare.

  Patrik brukar själv skriva om hur den svenska biståndspolitiken infördes i konkurrensbegränsande syfte under den svenska ekonomins höjdpunkt vid slutet av sextiotalet. Biståndsprogrammen som sedan denna tid administrerats via myndigheten SIDA och olika internationella organ har också framgångsrikt motverkat teknisk utveckling och ökad självförsörjningsförmåga i de mottagarländer som den svenska staten valt att underminera genom att korrumpera ländernas ledande samhällsskikt. Den dolda viljan till konkurrensbegränsning har på så sätt under drygt en generation lyckats hämma etablerandet av nya aktörer vilka annars skulle ha ytterligare menligt påverkat ekonomin och antalet sysselsatta i Sverige på kort sikt.

  Kort sagt tycker nog politikerna i Sverige att de lyckas ganska bra med att bevara status quo.

  Liked by 3 people

 18. Mark skriver:

  Tacitus anses idag i sin bok om germanerna (skrevs för snart 1900 år sedan) ha beskrivit dessa överdrivet positiva ordalag när han beskrev dessa ungefär som Fredrika Bremer. D v s att de var helt ointresserade av att generera något välstånd genom flitigt jordbrukande och dylikt utan i stället ägnade sig åt krigståg mot andra germanstammar för att på så sätt genom krigsbyte öka sitt välstånd.

  Konflikten mellan protestanter och katoliker påminner kanske litet om konflikten mellan shiiter och sunniter. På 1600-talet for Gustav II Adolf ner till Tyskland och krigade mot katolikerna. I en mindre stad slog svenskarna ihjäl alla civila vid ett tillfälle.

  Åter till Palestina. När Tacitus skrev sin bok om germanerna var svearna ännu analfabeter. Skriftspråket kom till svearna kanske 150 år senare. Inte tidigare. I Palestina bodde vid denna tid kristna (som var konverterade judar) och judar (samt litet romare). Befolkningen i Palestina hade varit skrivkunnig i ca 1000 år. På 600-talet kom araberna och gjorde så att flertalet judar och kristna konverterade till islam och blev muslimer. En liten grupp kristna och judar behöll sin gamla religion. Härstamningsmässigt förblev kristna, judar och de till islam konverterade individerna ungefär samma grupp även om den muslimska gruppen mottog litet blod från den arabiska gruppen. Kristna, judar och palestinier (utom i Gaza) som härstammar från området ser än idag ungefär likadana ut och ser antagligen ungefär likadana ut som på Tacitus tid. Landsbygdsbefolkningen i Uppland och Sörmland ser antagligen också ungefär likadan ut som på Tacitus tid. Numera är dock civilisationsnivån i Uppland och Sörmland inte lägre än i Fredrika Bremers Palestina.

  Hur det var med civilisationsnivån i Afrika för 1900 år sedan och på Fredrika Bremers tid vet jag inte.

  Gilla

 19. gmiksche skriver:

  I motsats till Fredrika Bremer kom Tacitus aldrig i kontakt med sina etnografiska subjekt. Han mötte måhända några germanska fångar som förts till Rom. Det han skrev baserades på vad han hört och, där ger jag dig rätt, sedan använde som spegel för det romska samhällets avarter han ville kritisera.

  Att judar i större omfattning frivilligt konverterade till Islam vågar jag betvivla. Även de kristnas konvertering gick långsamt. Vid korstågens tid var merparten av Syriens befolkning fortfarande kristna.

  Gilla

  • Mark skriver:

   GMIKSCHE:

   ”[- – -] där ger jag dig rätt, sedan använde som spegel för det romska samhällets avarter han ville kritisera. [- – -]

   Mina kommentarer:

   Det är inte jag som har sagt att Tacitus använde skildringarna germanerna som en spegel för de avarter i det romerska samhället han ville kritisera. Jag ställer mig väldigt frågande till denna tolkning. Man säger samtidigt att Tacitus skildring av germanerna skulle vara idealiserad. Efter att ha läst vad Tacitus faktiskt skrev så ställer jag mig väldigt frågande till denna skildring. Kan det t ex ligga något idealiserande i att beskriva germanerna som krigiska stammar som hellre går på plundringståg för att öka på sina tillgångar än jobbar flitigt på åkrarna. De samhällen han beskriver verkar också ha varit relativt fattiga. De skall t ex ha haft rätt ont om järn enligt Tacitus. Några mer ädla drag har jag svårt att hitta i Tacitus skildringar. Men jämfört med Adam av Bremens skildringar nästan 1000 år senare, när hedendomen nästan var besegrad, så framstår ju svearna i Tacitus skildringar som relativt civiliserade.

   När det gäller konverteringar av judar i Palestina så har DNA-tester visat att en del muslimska byar är nästan helt judiska i fråga om härstamningen. Men det kan ju förstås ha berott på att kristna av judiskt ursprung konverterat till Islam en gång i tiden.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Visst ska man vara medveten om Tacitus grundperspektiv och jäv. Men mycket av det han skriver bär sannolikehtens prägel. Som att germanerna värderade kor högre än åker. Vilket går väl ihop med deras seminomadiska livsstil. Eller att germanerna var egalitära. Vilket stödjs av arkeologin av förromersk järnålder. Etcetera. Det är typiskt dagens människor att arrogant vifta bort vad de som kom före skrev. Man skall vara källkritisk, inte källarrogant.

   Liked by 1 person

 20. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Kan man inte för att förenkla det hela, se det som att vi väst haft turen att komma först till kornboden – i alla fall på senare tid.

  Borde vi då inte kunna förmå oss att se att andra kulturer – även om de pga – i alla fall delvis vår snöda vinning, befinner sig på medeltida nivå – skulle kunna ha något vackert och värdefullt att komma med.

  T.ex – Arabisk poesi, Gahznavidernas och Tmuridernas storhetstid i Afghanistan, buddistisk fredssträvan, Gandhis fredstänkande, även det forna Egypten med dess jämlikhet mellan kvinnor o män mm.mm.

  – Förmodligen finns även en rik kunskap om lågteknologi (kanaterna – vattenledningar från bergen i Afghanistan exempelvis) – den lågteknologi som vi snart kommer att behöva – för är det inte vi som i ocivilisationens namn håller på att förstöra miljön ?

  På min sida finns en okomplicerad reseskildring (- en resa jag gjorde som okunnig ung kvinna-) som handlar om ett land vid namn Afghanistan. De enkla människor jag 1973 mötte där – de som jag delade livsfarliga transporter med i Hindukuschs dalar, visade ingen blodtörst och inget ociviliserat beteende. Tvärtom.

  .Enorma skillnader i kulturer och olika civilisationers ekonomi – får inte underskattas, därmed inte sagt att man ska tillåta fattiga eller förtryckta kulturer att med hejarop mörda små skolflickor på 11 år…..

  Men man kan också fråga sig till vilka civilisationens och kulturernas enorma höjdpunkt man kommit om man som socialdemokrat bygger sig imperier av 50-miljoners villor och utan att skämmas lever ett lyxliv och definitivt kan räkna kriminella personer till bekantskapskretsen, om inte rentav familjen.

  Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Poesi mättar inga hungriga. Och vad gäller sosseriets lyxliv, så kan jag inte se att detta skulle motsäga det faktum att vår kultur har lyckats skapa visst välstånd och grundtrygghet åt alla, även vanligt folk. Hur är det med de palestinska ledarnas lyxliv (skapat av stulna biståndspengar) vid jämförelse?

   Gilla

 21. Efter terror kommer tomt prat skriver:

  När man löst alla världsliga problem så verkar det som kulturer finner ett sätt att förinta sig själva, vårt sätt är massimport av den mest barbariska och dysfunktionella kultur vi kunnat finna på jorden. Är vår kultur för avancerad för att överleva, verje människa har inte nog med intelligens att bära den själv, den arabiska är simplare och kanske därför mera robust.

  Vi har ”engagement rules” i krig, de våldtar, torterar och hugger av huvuden.

  Liked by 1 person

 22. rutger skriver:

  När man läser vad Ibn Khaldun en arabisk historiker på 1300-talet säger om beduiner så är det samma sak som Fredika Bremer säger. Hans beskrivning av beduiner är exakt likadan. det är människor som bara förstör och bryter ned det som andra byggt upp. Han ägnar ganska stort utrymme i sin bok Muqaddimah åt detta. Inget nytt under solen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.