Tystnadens koalition

Stefan

Stefan Hedlund

Under år 2016 uppmärksammades att den svenska Tryckfrihetsförordningen, en av våra fyra grundlagar, fyllde 250 år. I ett internationellt perspektiv, som allmänt dominerats av ofrihet och intolerans, är detta en stolt tradition. Tyvärr var det ett ganska illa valt år, att koras till ”tryckfrihetens år”. Om det är något det gångna svenska året kommer att minnas för, så är det inte främst frihet och tolerans.

Det vi kommer att minnas är snarare en extrem polarisering av det offentliga samtalet, en allt brutalare miljö där framträdande ledarskribenter och krönikörer tog sig rätt att brännmärka för dem misshagliga personer som ”rasister” och ”bruna råttor”, i ett allt mer hatfyllt språkbruk som närmast förde tankarna till det sovjetiska trettiotalet.

Det som provocerade fram denna utveckling var migrationskrisen, och ett starkt växande folkligt stöd för Sverigedemokraterna. De etablerade politiska partierna valde att reagera genom att på allehanda sätt söka blockera en seriös offentlig diskussion, och i denna ambition fick de kraftig uppbackning från de etablerade medierna.

Det skapades ett slags ohelig allians, där många företrädare för ”den tredje statsmakten”, vars egna politiska preferenser ligger till vänster, snarare än att granska makten valde att inte främja för dem misshagliga politiska kretsar. Det finns förvisso hedervärda undantag, som ännu sätter den opartiskt granskande journalistiken före politisk agendajournalistik, men det övergripande mönstret förblir djupt oroväckande.

Effekten blev att det sattes mycket tydliga gränser för vad som får sägas och för vilka åsikter som är acceptabla att hysa i det offentliga rummet. Dessa gränser upprätthölls – och upprätthålles – via en skrämmande effektiv kombination av medial självcensur och offentlig brännmärkning av oliktänkande.

Saken gjordes än värre av att även företrädare för viktiga myndigheter som Polisen och Migrationsverket valde att göra gemensam sak. Mönstret blev att information som skulle kunna gynna Sverigedemokraterna, såsom koppling mellan kultur/etnicitet och brottslighet, måste hanteras med största varsamhet. Denna politisering av myndighetsutövningen utgör ett kanske än större hot emot det öppna demokratiska systemet än den politiskt korrekta journalistiken.

Den svenska tryckfrihetsförordningen innehåller ett antal viktiga principer. Främst är självfallet förbudet mot censur, men minst lika viktig är offentlighetsprincipen, som innebär att alla medborgare har rätt att ta del av protokoll och andra handlingar från regering, riksdag och myndigheter. Tanken är att statens verksamhet skall präglas av öppenhet, så att alla medborgare kan se och förstå vad som sker.

Om året 2016 verkligen hade präglats av Tryckfrihetsförordningens anda hade någon politisering av myndighetsutövningen inte varit möjlig. Myndigheter hade sammanställt och öppet redovisat all relevant information, utan politiska hänsyn. Det hade inte kunnat bli tal om misstänkliggöranden, och om krav på avskedanden.

Företrädare för de myndigheter och medier som utsätts för kritik kan förvisso hävda att denna kritik är obefogad, att man visst har tagit fram och publicerat information även om kontroversiella ämnen. Det är dock att blanda bort korten. Kritiken gäller inte en total censur av nordkoreanskt snitt.

Det rör sig snarare om just ”varsamhet” i sammanställning och förmedling av myndigheters information, om att ”vanligt folk” inte anses vuxna nog att få veta hur det verkligen står till i deras land. Och det rör sig om att vrida journalistiken allt längre från nyhetsförmedling till renodlad åsiktsförmedling, om vinkling av reportage, om val av vilka experter som bjuds in att kommentera, om val av vilka ord och uttryck som inte får användas och om misstänkliggörande av dem som kräver ökad öppenhet.

Det som växer fram är ett slags ”tystnadens koalition” mellan politiker, myndighetsföreträdare och medier, en koalition för bevarande av egna maktpositioner som grundas i ett utpräglat förakt från elitens sida för just ”vanligt folk”. Det är uppenbart ohållbart, och det kommer att få konsekvenser.

Precis som de etablerade politiska partierna kommer att få betala ett högt pris för sin kartellbildning, genom att Sverigedemokraterna får allt fler röster, kommer de etablerade medierna att tvingas se sin trovärdighet och därmed även sin legitimitet bli allt mer urgrävd.

I takt med att allmänheten i allt högre grad vänder sig till olika sociala medier, kommer allt fler också att fråga med vilken rätt de etablerade medierna undanhåller den information man där fritt kan få tillgång till. Kanske det är en insikt om att detta redan är på väg att ske som leder till alla dessa brutala utfall mot misshagliga opinionsbildare.

59 reaktioner på ”Tystnadens koalition

 1. Werner von Winkelbaum skriver:

  En utomordentligt insiktfull analys av den polittiska och mediala situationen I dagens Sverige, som I ett historiskt perspektiv kommer att rankas I niva med Zola’s J’accuse.

  Gillad av 3 personer

 2. Kim skriver:

  Ingen har väl missat medias sätt att behandla polismannen Peter Springare, som på Facebook lagt upp förnamnen på gärningsmän han gripit den senaste veckan. Enligt Nerikes Allehanda är inlägget ”misstänkt invandringskritiskt” och han har ”hängt ut” personer som ännu inte är dömda. Givetvis har media vänt sig till Jerzy Sarnecki för en kommentar och denne har dömt ut inlägget som ”obalanserat”. När privatpersoner sedan stöttar Springare för hans mod att blotta verkligheten kallar Expressen det för ”rasiststöd”.

  När blev det kriminellt att vara invandringskritisk? Hur kan man hänga ut personer genom att räkna upp förnamn som delas av tusentals andra? Hur kan en rapport från en enskild medborgares självupplevda vardag kallas obalanserad? Och varför är det rasistiskt att uttrycka stöd till den som vågat påtala ett obehagligt problem?

  Brännmärkningen av personer som utmanar svensk medias sanningsmonopol kastar ett löjes skimmer över journalistkåren.

  Gillad av 15 personer

  • BjörnS skriver:

   Springare har endast nämnt ett antal brottsslag som han arbetat med och angivit ett antal uppenbart fingerade förnamn. Det finns således ingen möjlighet att länka någon form av personuppgift till något specifikt brott. Det berättar dock inte media, exempelvis lyste denna information med sin frånvaro i SvD. Han har dessutom bara gjort anspråk på att belysa hur hans vardag ser ut arbetsmässigt. Om Jerzy anser att det är obalanserat så får han väl lägga fram bevis för att Springares arbetsvardag inte ser ut på det sättet.

   Rapporteringen i detta fall (också…) är mycket undermålig.

   Gillad av 6 personer

  • Lasse Forss skriver:

   Om man inser att situationen är fullständigt omöjlig, då är det en ansvarskännande persons förbannade plikt att berätta det. Peter Springare är alltså den som i sin desperation försöker vända utvecklingen. Men där får han mothugg av pk-isterna. Precis som FN-tjänstemannen Kompass som avslöjade FN-soldaters övergrepp, precis som tjänstemannen på Sjöfartsverket som avslöjade att Tsesisgrundet var känt av verket, precis som vid andra tillfällen när modiga och initiativkraftiga personer försöker göra något åt problemen, så dyker de unkna pk-isterna upp. Det är hög tid att vädra ut unkenheten.

   Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Inte känns det bättre av att polisledning anser att han har handlat felaktigt, man har bara ännu inte bestämt sig för vad som var fel.

   ”– Han jobbar kvar tills internutredningen kommit fram till om det handlar om brott eller tjänstefel, säger Anders Sjöberg, kommunikatör vid polisen i Örebro, till SVT.”

   Gilla

  • FDL skriver:

   Vilken grupp människor har bestämt att nationalism och invandringskritik är oförlåtliga brott mot mänskligheten?
   Vilka styr över vilka åsikter som får vädras och vilka diskussioner som får föras?
   Vilken grupp tjänar på att Sverige omvandlas till en multi-etnisk, mångkulturell ekonomisk zon?

   Pst! All media ägs av eskimåer och rotlösa pygméer kontrollerar bankväsendet. Det globalistiska projektet drivs av ett internationellt samfund av samojeder.

   Gilla

 3. Svarta branten skriver:

  Det vi har är på många sätt värre än situationen i en diktatur, för där vet många människor med sig att det som sprids av staten och medier är lögn. Det skrämmande med Sverige är att många fortfarande tror på den förvridna sanning medierna förmedlar.

  Det vi ser framför oss är ett komplext skeende där det svenska samhället som en gång var på ett sätt, nu snabbt håller på att bli ett annat, och där makten och media missbrukar just den homogena konsensus som var Sveriges ryggrad för att dölja att detta sker.

  Ett skeende som lätt kan verka som en konspirationsteori är att Sverige islamiseras. Inte då säger den som tror på våra medier. I själva verket så växer de områden som står under inflytande av islam snabbt, moskeer byggs över hela Sverige, vi ser allt fler slöjor till och med i barnprogram, badtider ändras, allt fler miljöer blir omöjliga för kvinnor att vistas i, och inte minst så är redan islamistiska krafter nära makten:

  https://ledarsidorna.se/2017/02/statsministern-och-det-muslimska-brodraskapet

  Detta är var för sig inte helt uppenbara trender, men om media inte lägger detta pussel så förmår inte vanligt folk göra det heller. Var står vi om 10 år?

  En annan del av detta är som också är komplex, det är rättsväsendets anpasslighet till den invandrade brottsligheten, här är även rättväsendet inblandat i att dölja skeendet tillsammans med media men igen så är bilden komplex och dold eftersom nästan alla inblandade medverkar. När vanliga poliser går ut och listar brottslingar med utländska så behandlas de av staten och media inte som Snowden, inte som modiga visselblåsare, utan som brottslingar själva. Istället för att fokusera på sakförhållandet, att 9 av 10 eller fler av alla brott begås av invandrare, och muslimer i synnerhet, så försöker media (Nerikes allehanda senast) antingen tysta dessa polischefer eller mera vanligt, tiga ihjäl vad de säger. Jag gissar att det vi ser inom svenskt rättväsende, från polisledning, till domstolar och advokater till BRÅ är dels ett systematiskt överfrikännande av invandrade brottslingar och dels att dölja denna sanning, att i stort sett all våldsbrottslighet är invandrad och en mycket stor del muslimsk. Det är nog vad som kan kallas en konspiration, att Dan Eliasson inte avsätts och Hilda och Ruben som Johan Westerholm avtäcker på bloggen ledarsidorna är kanske de tydligaste exemplen.

  Så att dölja att Sverige håller på att förändras i i grunden är medias huvudsakliga uppgift, i detta så har de skapat ett gigantiskt Stockholmssyndrom, där Svartenbrandt är utbytt mot tusentals och åter tusentals invandrade förövare.

  Gillad av 9 personer

 4. Anders E skriver:

  Är väl bara en återgång till maximen – Att tänka fritt är stort, att tänka RÄTT är större – som rådde före Hattarnas olycksaliga krig mot Preussen som gav oss offentlighetsprincip och tryckfrihets-förordning.

  Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  Det fungerar i praktiken som ett intelligensförbud i politik och opinionsbildning: Är man samtidigt uppriktig, intelligent och omdömesgill, gör man sig snabbt omöjlig i dessa sammanhang och får lämna fältet fritt åt lögnare och dumhuvuden. – Man ser framför sig även en bortsortering av kombinationen intelligens-uppriktighet inom polis och undervisning.

  Gillad av 6 personer

 6. Jonas Bohman skriver:

  Mycket bra skrivet. På pricken. Ja, ni/vi andra får hjälpas åt att sprida på sociala medier, och printa ut till gamla mor/far som saknar Internet.

  Gillad av 1 person

 7. John Nilsson skriver:

  En bild av det muslimska brödraskapet, som jag inte hört om i svensk media, på nedanstående länk. I svensk media har jag hört att de mest är som en muslimsk variant av kristdemokraterna. Döm själva om detta verkar riktigt:

  Arab Fall: How The Muslim Brotherhood Won And Lost Egypt in 891 Days:

  Gillad av 1 person

 8. Lasse W skriver:

  Sverige har tagit sig vatten över huvudet vad gäller mångkulturen. Den uppskattas inte av det svenska folket. Medier och politiker får nu kämpa hårt för att mörklägga och relativisera kring de uppenbara nackdelarna med mångkulturen. Sveket är monumentalt. Landet Sverige löses upp inför våra ögon och finns snart inte kvar. ”Knivslagsmål med ett 40-tal inblandade ensamkommande ungdomar vid Lilla Bommen i Göteborg”. Stora rubriker i går. Beklämmande. Vad gör dessa ungdomar här? De har tidigare levt som gatubarn i Marrakesch, Tunis, Kabul och Teheran. Nu lever dom på gatan i Göteborg i stället. Sverige sitter med svarte petter.

  Det värsta är bristen på självprövning från de media- och politikpersonligheter som i sitt missriktade humanistiska nit lagt grunden för haveriet. Kan inte Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt framträda gemensamt i lämpligt forum be det svenska folket om ursäkt för sin ovarsamhet. Det skulle kännas riktigt och bra.

  Gillad av 5 personer

  • Svarta branten skriver:

   Nja, i sista valet så röstade 87% för mångkultur, antingen medvetet eller omedvetet. Dagens inlägg handlar väl om medias roll i att folk går till valurnan omedvetna om konsekvenserna.

   Gillad av 4 personer

 9. Svarta branten skriver:

  En ytterligare tanke om vad denna tystnadens koalition har lett till, det är att de flesta svenskar har förletts att tro att man kan få allt åt alla. De som stödjer etablissmanget, 87% vid senaste val, kan göra detta utan att se någon målkonflikt. Genom att invandingen systematiskt i över 20 år eller längre, har framställts i ett rosa skimmer där man fokuserar på några enstaka syriska läkare, inte de tusentals kriminella, våldtäktsmännen och terroristerna, så har media medverkat till att svensken i gemen inte ser sin egen målkonflikt. De system – och invandringskritiska ser målkonflikten och ser hellre att oskyldiga muslimer och andra migranter drabbas än att svenskar gör det. Precis som Bernie Sanders för övrigt, och Trump. De som tror på media å andra sidan har förletts att tro, och vill nu tro, att det inte finns en målkonflikt, de vägrar se att det trygga Sverige försvinner, att välfärdstaten kollapsar, äldre boende i containers, att kvinnor inte är trygga osv, media har gjort dem omedvetna om målkonflikten i deras ställningstagande. Det,är ju ganska självklart att en outbildad, möjligen kriminell migrant stjäl livskvalitet och trygghet från de svenskar som är utsatta, äldre, kvinnor och barn. Det borde vara uppenbart men media har lyckats att inbilla svensken att man kan leka humanitär stormakt utan konsekvenser.

  Därför, medias tystnad har gjort att svensken inte ser sin egen målkonflikt där man själv är offret, man vet kanske bara inte om det än. När pendeln svänger så blir domen inte nådig.

  Gillad av 9 personer

  • Hovs-hallar skriver:

   Exakt — domen blir inte nådig.
   Just nu har en Facebook-grupp till stöd för polisen Peter Springare fått 91 613 medlemmar

   https://www.facebook.com/groups/279528999133185/members/

   (När du läser detta är det troligen över 100 000 medlemmar i gruppen, ”Stå upp för Peter Springare”)

   Detta alltså på kanske TVÅ DYGN!

   Jag ser detta som ett jordskred i svensk politik, närmast i klass med när Berlinmuren föll 1989!

   Det måste komma en kritisk punkt när vanliga opolitiska svenskar helt enkelt FÅTT NOG — och den punkten verkar nu ha kommit.
   Man låter sig inte längre skrämmas till tystnad angående de ”nya svenskarnas” helt dominerande kriminalitet, som kombineras med eftergivenhet och allmän vanmakt från makthavarna!

   Gilla

  • Hovs--hallar skriver:

   Stödgruppen ”Stå upp för Peter Springare” har snart hundra tusen medlemmar på FB.

   Ett jordskred kort sagt. Man låter sig inte längre hunsas och skrämmas av makthavarna och deras hejdukar.

   Gilla

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  En mycket bra beskrivning. Denna typ av tankar och iakttagelser är idag mycket vanliga bland människor man möter i vardagen.

  Hur det kan bli så förklaras också i artikeln, däremot är det kanske svårare att begripa att det bara fortsätter. Man kan ha olika teorier om detta, såsom:

  Bunker-teorin: De kortsiktigt mest inflytelserika lever i en egen bubbla och agerar enligt en intern bunker-logik så länge det är möjligt
  Rätt-troende teorin: Många människor inom nuvarande maktsfär kan inte tänka sig någon annan värld än deras värld, det gäller t ex Advokatsamfundet eller Bildt som oroar sig för FN
  Uthållighets-teorin: Kämpar man tillräckligt länge emot de onda krafterna så vinner de goda krafterna, en verklig förkämpe med denna inriktning är Lindberg på Aftonbladet

  Min teori: I tider av stora samhällsomvälvningar finns det alltid grupperingar som inte inser eller förmår inse vad som är på gång, exempel:

  • Ohly strax före Berlinmurens fall: ”Kamrat Erich Honecker. Inför denna 40-årsdag önskar vi kamraterna i SED och medborgarna i DDR stor framgång i socialismens byggande.”
  • En korrupt presidentkandidat Fillon i Frankrike idag: ”institutionell statskupp” från vänster”
  • Chamberlain: ”Peace in our time”

  Gillad av 2 personer

 11. oppti skriver:

  Brutalt uppvaknande för den förment gode humanisten som idag vet att han genom att välkomna flyktingar stött IS ekonomiskt och även varit delaktig i döden på Medelhavet.
  Människan är grym även de som har viljan att göra gott.

  Gillad av 2 personer

 12. Bamse skriver:

  MSM kämpar mot sjunkande upplagor och trovärdighet. Det är patetiskt att se deras desperata annonser om sin egen förträfflighet och pålitlighet. Devisen ”Vi avpixlar inte” lever de inte själva upp till, utan avpixlar gärna misstänkta (obs ej dömda!) brottslingar – såvida de inte har utomeuropeisk bakgrund. För den som vill veta sanningar om diverse invandrarrelaterade frågor, kan Tino Sanandajis färska bok ”Massutmaning” rekommenderas.

  Gillad av 2 personer

 13. Björn skriver:

  Det vimlar av paradoxer i Sverige idag; ”Oberoende” media mörkar och skyddar regeringen i stället för att granska, kvinnorättskämpar försvarar muslimska våldtäktsmän, BRÅ påstår sig göra seriösa undersökningar, utan att ta med den viktigaste parametern; ursprung osv osv! INGA media granskar och upplyser om den VERKLIGA orsaken till alla nerdragningar och besparingar inom skola, vård och omsorg, pensioner, infrastruktur, polisväsendet, försvaret m.m m.m!

  Gillad av 2 personer

 14. Jaxel skriver:

  Krönikan tar upp myndigheters agerande. Särskilt upprörande är hur polismyndigheten, under Dan Eliasson, agerat. Där drar man sig inte för att trampa grundlagen i gruset.

  Jag talar då förstås om behandlingen av den beryktade kod ”291”. Polismyndigheten ansåg uppenbarligen att man för kommande anslagsäskanden behövde dokumentera hur mycket ”extra” arbete som orsakades av invandringsvågen hösten 2015. Samtidigt ville man inte att allmänheten skulle få veta samma sak. Hur lösas detta? Jo, genom att beslut om en fullständigt befängd sekretess.

  I en artikel i DN anger polisen att uppgifter ur myndighetens register relaterade till koden ”291” inte kan lämnas ut eftersom detta skulle försvåra brottsbekämpning. Vore detta korrekt så skall uppgifterna givetvis hemligstämplas. Dock, DN hade varit i kontakt med en av experterna på området – Nils Funcke. Denne konstaterar – helt självklart – att: ”Det är fullständigt bisarrt att påstå att övergripande statistik skulle skada polisens arbete” (1).

  Saken kommer upp strax igen då i SvD. Någon inom polisen har då uppenbarligen använt sig av meddelarfriheten och lämnat ut en lista med poster ur polisens register där koden förekommer. Polismyndigheten har då insett att argumentet ovan inte håller, istället drar man nästa vals. Man säger att man inget lämna ut eftersom man inte sammanställt någon allmän handling baserat på uppgifterna i registret (2):

  ”Vi är väldigt positivt inställda till att ha dialog med media. Men att handlingen inte lämnas ut är något som finns i förvaltningslagen, handlingen finns helt enkelt inte. Alltså finns inget att lämna ut. ”

  Detta är komplett nonsens. Rättsläget är solklart enligt avgöranden av JO. Varje handling som, från ett dataregister, går att framställa med rutinbetonade åtgärder är att betrakta som en allmän handling. Alltså även om handlingen inte existerar när den begärs ut. Med rutinbetonade åtgärder menas något som kan ta 4-6 arbetstimmar i anspråk (3). Självklart kan man på 4-6 timmars arbete ta fram en hel massa information/handlingar ur ett verksamhetsregister.

  De i ämnet insatta tjänstemännen på polismyndigheten känner givetvis till allt detta och är givetvis medvetna om att man trampar grundlagen i sk-ten. En av rättsväsendets centrala myndigheter tycker uppenbarligen att det finns intressen som är långt viktigare än att försvara grundlagen. Den totala skamlösheten i agerandet är beklämmande.

  Och man kan också undra var alla våra vanligaste jurister, de som regelbundet skriver krönikor uttalar sig i massmedia, befinner sig när detta pågår. Fast det finns förstås ”humanitära” intressen som står över grundlagen.

  I dagens myndighetssverige tycks det vara viktigare att ”kräkas” på rätt personer än att respektera grundlagen eller för den delen att visa den kompetens som behövs för arbetet.

  1. http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/

  3. http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande

  3. http://www.allmanhandling.se/?p=792

  Gillad av 5 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag har nog inte fått riktigt klart för mig var gränsen för rutinbetonade åtgärder går. Siffran 4-6 timmars arbete kan vara för hög. Om så är fallet så ändrar det dock inget i princip. Den som tycker exakta tidsgränsen för rutinbetonade åtgärder är viktig måste reda ut det själv.

   Gilla

 15. MartinA skriver:

  Det här är inget nytt. Till exempel så gick alla dagstidningar gemensamt ihop och hade sveriges största uthängning av privatpersoner med namn och bild mm. 1998. Av svenska nationalister blandade med yrkeskriminella. För att verkligen stigmatisera.

  Media har betett sig så här genomgående mot de som har försökt hävda svenskarnas rätt att finnas till eller som engagerat sig mot massinvandringen. Ta behandlingen av Jan Milld genom alla år? Att de betett sig litet mer uppenbart rabiat sedan 2010 beror på att det är fler som har opponerat sig mot massinvandringen. Men som sagt, media och våldsvänstern med visst bidrag från SÄPO och ett jävigt rättsväsende har förföljt massinvandringskritiker på det hemskaste sätt i decennier.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Ett exempel på SÄPOs samarbete med våldsvänstern är Martin Fredriksson(?) som var avlönad av SÄPO och gissningsvis även fick information av SÄPO samtidigt som han jobbade för AFA documentation. Och som bland annat gjorde dataintrånget där disqus hackades och människor som hade kommenterat invandringskritiskt på sajter som Fria Tider och Exponerat anonymt fick sin identitet röjd. SÄPO+våldsvänstern+media i skön förening.

   Gillad av 6 personer

 16. Jonas Nilsson skriver:

  Så här har det sett ut i SvK länge.
  Kittet i ansatsen ligger i att Svenska kyrkans ledare/ning når ut dagligen i alla former av förrättningar med bekräftelsen av en ”rätt” tanke och känsla (rödlätt/rosa) tillskillnad från det svarta och bruna (you name it). Det har utbildats i tjugo- tjugofem år för detta och nu ska det bekräftas i det nya handboksförslaget. Akademierna försöker bromsa och påpeka undermålighet men föga lär hjälpa för ännu styr majoritetskulturen utan egentligt kritiska instanser. SDs intåg i kyrkopolitiken kommer knappast att förändra spelets ramar (liksom man i sak inte gått emot HBTq-trycket) utan man använder arenan som trampolin för rikspolitiken (som sossarna gjort in i det sista).
  Johan Sundeens studie: ”68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965­–1989” (Bladh by Bladh förlag), har publicerats i förra veckan. En än så länge unik studie. Men det finns mer material. Fenomenet kommer med största sannolikhet att behandlas som ryssarna förhåller sig till Sovjet-tiden.
  Denna rörelse parades i den kyrkliga sfären under 1980/90-talen med gruppdynamisk teoribildning (den som dömde en Qvick). Efter att KBT-arna haft viss framgång trycks också de nu tillbaks i offentligheten.
  En av isbergets toppar tycker jag var SVT:s försök för ett par år sedan att lansera sig som världens mest oberoende kritiska instans.
  Vi har fått lära oss i skolan att vi är kritiska.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Islam är universiell. Nationalism är det inte. Islam är krigisk, ”nynazism” är snarast pacifistisk, internationellt sett. Islam förgör allt som fanns innan, Nationalism strävar efter att bejaka gamla traditioner.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    På vilket sätt då? Jag ser inga likheter?
    Nationalsocialism är etnisk, Islam är universiell.
    Nationalsocialism är toppstyrd, Islam är bottenstyrd.
    Nationalsocialism är främst vänd inåt, åt de egna underlydande, Islam är främst vänd utåt, åt de som skall omvändas/underkuvas.
    Nationalsocialism är byråkratisk, Islam är uppmaningsstyrd, Nationalsocialism är centralistisk, Islam är tvärtom.
    Islam utrotar all historia före Islam, Nationalsocialism visar otrolig respekt för folks historia.
    Islam predikar liv efter detta, Nationalsocialism gör det inte.

    Jag ser ärligt talat inga likheter alls mellan Nationalsocialism och Islam. Jag tror att memen ”nazism=islamism” hittades på i en tankesmedia i Washington för 4 år sedan och sedan drivits hårt genom sidokanaler. Men när man tänker efter så hittar jag ingenting. Låt vara att Nationalsocialism är rätt illa definierat och sammanblandat med Tysklands speciella förhållanden efter första världskriget. Personligen tror jag att den svenska socialdemokratin är en bättre representant för nationalsocialismens otroligt nedbrytande effekt på ett folk än NSDAPs korta styre i Tyskland som mest fortsatte trender från artonhundratalet och sådant som var av första världskriget givet. Det är också en skillnad, Islam är långsiktigt hållbar som samhällsmodell, nationalsocialism är det inte.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Om något skulle jag säga att provinisiell nationalkonservatism eller dylikt har många av islams fördelar utan att ha dess dogmatism eller historiehat. Särskilt i nordisk tappning. Att ha en enda oföränderlig urkund är en av Islams stora svagheter. Men det finns mycket vi kan lära oss från Islam.
    Det är svårt att diskutera ideologier eftersom själva språket som omgärdar dem har sönderpolitiserats. Till exempel är ”national” och ”perifer/provinsiell/lokalfokuserad” inneboende i konservatismen. Men alla sunda ideologier har erövrats av maktmänniskor just därför att maktmänniskor beter sig så illa och folkfientligt och bedrägligt så de har ständigt ett oändligt behov att ta över andras ord. På det sättet har både konservatismen och liberalismen ätits upp.

    Gilla

 17. Gert B. skriver:

  Tack Hedlund, för att du gör det lite lättare att andas. Svarta Branten publicerade ett humorinslag. Jag vill inte vara sämre och detta humorbidrag visar väl på ämnet som Hedlund skriver om. Det var frilansjournalisten Åke Malm, vilken troligen har bott i Rom i många år, som rapporterade om jordbävningen i Italien.
  Den 31/10 ca. kvart i nio i P1 morgon så rapporterade Åke, möjligen aningslöst, att ”Italien har på kort tid drabbats av två katastrofer, dels jordbävningskatastrofen och dels flyktingkatastrofen”. Ridå! Programledaren kippar efter luft…

  Gillad av 1 person

 18. rudmark skriver:

  ”Tinos siffror” är det senaste exemplet. Trots att allt är taget från officiell statistik.
  Förra gången något liknande producerades, gick diskussionen om man fick göra reklam för den i massmedias annonsplatser.

  Gillad av 2 personer

 19. larslindblog skriver:

  Vi Pixlar ;heter det i massor av annonser….men det gäller tydligen inte misstänkta s.k. nynazister……namn + foton+ bostadsort på 3 misstänkta har publicerats i ett misstänkt bombdåd mot en syndikalistnäste i Gtb.
  Det är skillnad på Svenska och utländska misstänkta…….

  Gilla

 20. Peter skriver:

  Till den oheliga alliansen har även anslutit sig diverse pompösa artister och kändisar som genom att plocka billiga poänger i den politiska debatten tycks tro att den egna karriären gynnas.

  Gilla

 21. Magnus skriver:

  FB Gruppen Ståuppförpeterspringare har nu fler medlemmar än alla riksdagspartier har förutom S men är snart i kapp och kört om.

  Allt detta på två dagar men media väljer att tysta!

  Gillad av 2 personer

 22. Hexe skriver:

  Svenska folket håller på att tappa tålamodet. Otrygghetens iskalla vindar blåser allt snålare. Politiker och medier vänder folket ryggen, för att prioritera nyanlända framför det egna landets medborgare. Makthavarna tycks vilja byta folk. Bokstavligen.

  I massmedierna handlar politik om vem som tar vem. Ska M samarbeta med S eller med SD? För människor i sin vardag växer en känsla fram av att makthavarna säljer ut landet, aktivt håller på att radera det vardagsliv som kunnat kallas för svenskt. Det vill säga trygghet, förutsägbarhet, effektivitet och ansvarstagande. Istället har utomeuropeisk anarki, våld och hatfylld polarisering börjat få fotfäste i landet.

  Någon respektfull diskussion mellan olika uppfattningar och värderingar finns inte längre. Istället för motargument spottas hot om bojkott, personpåhopp och naturligtvis anklagelser som rasism ut. Istället för att vilja lyssna till en motståndares argument i John Stuart Mills anda, betraktas andras argument som en kränkning, så som vanan är i många muslimska kulturer. Totalitär logik håller på att ta över. Den som inte håller med ska förnedras, hånas och tystas.

  Allt med massmediernas aktiva stöd. Medierna har blivit en lynchmobb i händerna på extrema krafter.

  Regering och riksdag mörkar medvetet kunskap och stoppar aktivt forskning som kan avslöja att rådande politiska linje inte håller i mötet med verkligheten. Också det en tydligt tendens på att totalitär mentalitet sprider sig inom etablissemangen.

  Det är därför svenska folket aldrig varit så pessimistiskt som nu. I februari 2016 var andelen som ansåg att Sverige var på rätt väg 35 procent (SKOP), en historiskt låg andel. I januari 2017 är den nere i 18 procent (Ipsos).

  Enligt svenska folket är landet käpprätt på väg åt helvete.

  http://samtiden.nu/2017/02/svenska-folket-utvecklingen-gar-kappratt-helvete/

  Gillad av 2 personer

 23. Kjell Johansson skriver:

  Att bygga murar mot verkligheten är en ytterst dålig strategi. Samma kategori som förespråkar globalismens välsignelse är också de som ivrigast vill bygga de högsta informationsmurarna. De bär därmed en ambivalens olösliga ekvation inom sig.

  # Det tär på medborgarnas tillit.

  Media är en lättrörlig global företeelse. Och Google translate, https://translate.google.se/m/translate ligger endast en knapptryckning bort. Eventuella språkbarriärer kan enkelt reduceras.

  # Bristen på insikt från medias sida om betydelsen av andra mediakanaler, tär på tilliten.

  Enbart svensk information från myndigheter kan man med viss framgång hålla tillbaka. Men motsvarande information finns ofta fritt tillgänglig hos våra nordiska grannländer. Och människor jämför.

  # När dissonanser upptäcks tär det på tilliten.

  Den medvetenhet som ligger bakom filtrerandet av information tyder även på en säker uppfattning om vad som hotar och hjälper ens egen agenda. Censurfiltret visar upp ett ytterst medvetet manipulerande. Det i sin tur blottas en oärlighet.

  # Och oärlighet och förljugenhet tär på tilliten.

  I en självvald högre samhällsställning döljer sig också en risk att reducera andra människor. Man tror sig om mer, än vad ”mer enkla människor” förmår. I denna diskrepans blottas manupulatörens reducerande människosyn.

  # Även det tär på tilliten.

  Att få fortsatt förtroende för samhällsutvecklingen, trots selektiv filtrering av beslutsunderlag, blottar en egen aningslöshet. Att ett vi- och dom-förhållande kan upprätthållas gentemot medborgarna.

  # Den reduktionen av sina medmänniskor tär också på tilliten.

  Högre röstläge, invektiv och hot om social utstötning, kan kanske för en stund hålla den egna agendan under armarna. Men då har man anträtt en väg av destruktiv vulgarisering.

  # Den i sig tär också på tilliten.

  Vetenskapen drivs framåt av en ödmjukhet och följsamhet gentemot givna fakta. Varför skulle inte det också gälla för politiken och media?

  # En förnekelse av fakta tär på tilliten.

  Förstår inte makten och media att de kämpar en ojämn informationsstrid. Att människor inte i längden kan eller vill manipuleras. Att samhällsutvecklingens olika vägval måste ske inom ärlighetens och verklighetens ramar.

  # Hur står det egentligen till med den egna tilliten?

  Gillad av 1 person

 24. Walfrid skriver:

  Det är viktigt för mediavänstern och dess medlöpare att kalla alla motståndare för rasister, men framförallt för nazister.
  De vet att i kampen mot demokratiska partier kan kommunister aldrig betraktas som annat än onda och dåliga.
  I kampen mot nazismen, däremot, ser de sig som tillhörande den goda sidan. Sådant är viktigt för självkänslan.
  Vi andra tycker väl det är struntsamma vilka emblem exekutionspatrullen har på uniformen.

  Gilla

 25. Lennart Göranson skriver:

  Exemplet med Springare visar hur viktigt det är att vi ger principiellt stöd åt visselblåsare. De råkar ofta illa ut. Exempelvis Assange, Snowden och Manning. Visselblåsare står inte över all kritik, de kan ha motiv för sina avslöjanden som är allt annat än hedervärda, men att de existerar och har möjligt att avslöja sådant som inte bör hållas hemligt är helt avgörande för möjligheten att upprätthålla ett öppet och demokratiskt samhälle.

  Jag har själv arbetat inom ett område där existensen av visselblåsare är avgörande för framgång och där ”vi i gemet” uppskattar dem, och det handlar om kampen mot priskarteller. Den första kända visselblåsare på det området hette Adams. Det gick så illa för honom att han tog livet av sig. Mycket sorgligt.

  Gilla

 26. Peter skriver:

  …”Vi har betalat – och betalar också än så länge, om än allt mer motvilligt – för att samhället ska fungera men vi kan omöjligt göra det vad gäller hundratusentals människor från Mellanöstern och andra länder som politikerna – som angetts ovan – utan eftertanke och reflektion tagit in i landet utan att bry sig om att verkligen ta reda på:
  1) vilka de är
  2) varifrån de kommer
  3) varför de kommer
  4) hur gamla de är

  eller hur de och vi ska kunna leva i de parallellsamhällen som skapats.

  ”Integration” – det vet alla vid det här laget, också de som är inmålade i hörn även om många ännu inte erkänner det – är inget som någonsin har fungerat i Sverige. Bland annat har kraven på dem som kommit hit varit för låga; inte sällan så gott som obefintliga. Bidragssystemen har varit för generösa och ”snällismen” för utbredd. Så detta är nu vad vi har att förhålla oss till i stora doser:

  separata samhällen med helt olika värderingar och värdegrunder
  • totalt olika syn på män och kvinnor och jämställdhet
  • våldsbenägenhet och våld
  • hedersförtryck, främst – men inte enbart – av flickor och kvinnor
  • laglösa områden, så kallade no go-zoner
  • hög andel personer med ingen eller medioker utbildning
  • för Sverige helt främmande sedvänjor och kulturella yttringar
  • en religion, islam, som inte fungerar praktiskt i offentligheten i en demokrati (men privat, i hemmen)
  Det är inte folket som har bett om att det ska bli så här. Asylinvandrade (de med faktiska flykt- och skyddsskäl) har inte heller önskat detta. Men det här är vad strutspolitikerna tvingat på oss alla. Och så har de mage att fortsätta att ”söka mandat för att leda Sverige”. Snart står landet inte längre vid helvetets rand utan har ramlat ner i det. Det kan mycket väl bli i år, 2017.”

  Gillad av 1 person

 27. Björn skriver:

  Hets mot folkgrupp räknas som brott här i Sverige, men det är tydligen helt OK med hets mot enskild sanningssägande polistjänsteman………!

  Gilla

 28. askenyggdrasil skriver:

  John Stuart Mill (1806 – 1873). Hans argumentation för yttrandefrihet har blivit något av en klassiker. Han menar att alla skall få uttrycka de åsikter de vill.
  1. Den som uttrycker en åsikt kan ha rätt och då tjänar vi ju på att få rätt kunskap.
  2. Och även om den som uttrycker en åsikt råkar ha fel så kan något i den personens idéer och kritik vara något som ger oss mer kunskap.
  3. Även om personen ifråga inte har rätt i någonting eller har något att lära oss, så kanske personens uppträdande i en debatt gör att vi bemöter dem och att vi får tillfälle att utvärdera och tänka över våra egna åsikter och idéer.
  4. Vi blir säkrare på våra egna åsikter om vi vågar och låter andra kritisera oss.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Verkligen viktiga argument att hålla i minnet och föra vidare till andra!
   Ett par kompletterande tankar och tips:
   – Det skadar inte att utsätta sig för osakliga yttranden och personangrepp i måttliga doser. Det fungerar som vaccinering. Vi behöver bli mer härdade och oberoende av andras gillande, särskilt om vi vill påverka en opinion.
   – En enkel tumregel värd att framföra i olika sammanhang är att inga idéer och ideologier är farliga när de yttras av enskilda eller fåtaliga individer, alltså t ex varken av höger- eller vänsterextrema. Idéer smittar knappast och om de tycks få stark resonans har mottagligheten skapats av andra faktorer. För att de ska kunna bli samhällsfarliga krävs ytterligare komponenter, t ex militarisering, en kraftfull och hänsynslös ledare, bördig psykologisk jordmån hos befolkningen, effektiv kommunikation.

   Gilla

 29. phnordin skriver:

  Detta är en fin krönika, som klart och tydligt visar på bristerna i det mediala Sverige. Gemene man skall kunna lita på vad medierna skriver och säger. Kunniga och självständiga (och modiga) journalister som gör sitt jobb riktigt får allmänhetens förtroende. De som vill framföra en egen agenda bör klart uttrycka sin politiska inriktning i en debattartikel.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.