Jihadismen mitt i det muslimska civilsamhället

mohamed omar

Mohamed Omar

En 21-årig man dödades i slutet av juli i Aleppo i Syrien där han stred med jihadisterna. Mannen var aktiv i Eskilstuna Unga Muslimer och satt i styrelsen för dess sportklubb Al-Salam. I ett reportage i Dagens Nyheter berättar journalisten Niklas Orrenius att den unge jihadisten var ”fotbollsledare” för stadens unga muslimer och att hans profilbild på Facebook, efter resan till Syrien, utgjordes av en text på arabiska som manar muslimer till heligt krig mot icke-muslimer. Den dödade jihadisten är även son till imamen vid Al-Rahmanmoskén i Eskilstuna.

Denna historia visar att jihadismen inte behöver vara en ytterlighetsföreteelse utan att den kan finnas mitt i det så kallade ”muslimska civilsamhället”. Eskilstuna Unga Muslimer är en medlemsförening under Sveriges Unga Muslimer (SUM), vars ordförande idag heter Rashid Musa. Jag var muslim under många år och har haft en viss insyn i denna miljö. Min erfarenhet av SUM i min hemstad Uppsala var att ungdomarna hade en salafistisk inriktning, det vill säga de strävade efter att gå tillbaka till islams grunder, Koranen och profeten Muhammeds undervisning, och undvika moderna idéer och ”dåligt inflytande” från det svenska samhället.

Den nuvarande ordföranden i SUM, Rashid Musa alltså, startade i april år, tillsammans med en tidigare ordförande, Mohammed Amin Kharraki, en poddradiosändning med namnet ”Kalifatet”. I det första avsnittet pratar man om Mehmet Kaplan, bostadsministern som fick avgå delvis på grund av sitt samröre med islamister. Kaplan har också varit ordförande i SUM.

Kaplan framställs av de två SUM-kamraterna som ett helgon helt utan fel och hans avgång skylls på fientligt sinnade, svenska medier. Med podden vill de visa att de som muslimer inte alls är så annorlunda och konstiga, att de visst kan skoja till det. Men resultatet blev inte riktigt som de tänkt sig.

Hur mycket är skoj och hur mycket är allvar när de båda bröderna i tron utropar ett kalifat i poddvärlden? Både Rashid Musa och Mohammed Amin Kharraki, har fångats på bild när de gör det så kallade ”rabiatecknet”. Det innebär att man viker tummen och håller upp fyra fingrar och är ett är tecken som används av Muslimska brödraskapet, en islamistisk organisation som enligt grundaren Hassan al-Banna har som långsiktigt mål att skapa ett kalifat, en panislamisk stat.

I en konversation om Egypten på Twitter den 25 januari 2015 med Mathias Wåg, känd för sitt engagemang i Researchgruppen, skriver Musa: ”Revolutionen har bara börjat”. Wåg undrar vilka Musa anser kan föra revolutionen vidare, varpå Musa svarar: ”Muslimska Brödraskapet och deras anhängare”.

Med Musas sympatier för Brödraskapet i åtanke undrar om man hur mycket hans vision om en islamisk stat egentligen skiljer från vad terrorgruppen IS gör. Handlar om det om olika färger eller bara om olika nyanser av samma färg? Och det ger läskiga vibbar när Musa i samtalet med sin kollega säger att han önskar att han kunde köpa upp medier i Sverige och byta journalisterna för att se till att de rapporterar mer islamvänligt. Underförstått: om Musa hade styrt svenska medier så hade inte Kaplan granskats och inte heller behövt avgå. Kaplans samröre med den islamistiska och djupt antisemitiska organisationen Mill Görus är inget problem för poddpratarna. Det är medierna som är problemet.

Omar Mustafa, han som blev petad från Socialdemokraternas partistyrelse, bland annat för att ha arrangerat möten med islamistiska, antisemitiska konspirationsteoretiker, har inte varit ordförande i Sveriges Unga Muslimer, men väl en engagerad medlem och organisationens generalsekreterare.

Det finns ett dokument som Omar Mustafa har satt sitt namn på. Det heter ”Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report” och publicerades i februari 2013. Rapporten som är skriven av flera islamiska organisationer är ställd till FN:s kommitté för avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

Rapportens undertecknare är inte nöjda med hur muslimer porträtteras i svenska medier och vill att Justitiekanslern ska kunna ingripa att säkerställa att medierna är ”socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced”. Vad det handlar om är inskränkningar i yttrandefriheten i frågor som rör islam och muslimer, ja, så som det ser ut i de länder där islamister har inflytande.

Samma inställning till yttrandefriheten kom till uttryck när Sveriges Unga Muslimer lämnade in en JK-anmälan mot Svenska Dagbladet för en artikel av tidningens ledarskribent Ivar Arpi. Musa polisanmälde också Arpi. I artikeln som Musa retade sig på redovisades Kaplans uttalande under ett seminarium i Almedalsveckan 2014 där denne jämförde unga muslimer som ansluter sig till terrorgrupper som strider för att upprätta ett kalifat i Mellanöstern med svenska finlandsfrivilliga. Musa satt med i samma panel och instämde.

Islamiströrelsen Milli Görus, som Kaplan har goda kontakter med, är inspirerad av Turkiets tidigare premiärminister Necmettin Erbakan. År 1969 publicerade han ett manifest med just namnet Milli Görus som betyder ”nationell vision”.

När Erbakan gick bort 2011 publicerade Omar Mustafa ett kondoleansbrev där det heter att Erbakan var ”en stor förebild” och en ”inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”. Erbakan menar att ”judar styr världen”, ja, hans budskap präglas av samma typ av antisemitiska konspirationsteorier som de som torgfördes av föreläsarna på Mustafas möten. I ett videoinspelat tal som hölls på ett evenemang anordnat av Milli Görus säger Kaplan: ”Vi måste verkligen tacka de som ligger bakom ett sådant här fint evenemang. De förtjänar verkligen ett tack”.

Rashid Musa har vägrat att ta avstånd från vår tids verkliga kalifat, Islamiska staten, under förevändningen att frågan är ”islamofobisk”. Detta trots att han på Facebook den 14 februari 2014 skriver: ”Att inte ta ställning mot rasism och förtryck är också ett ställningstagande. Kanske den tydligaste formen av ett ställningstagande.”

Har tanken slagit honom att det är just så hans vägran att ta avstånd från Islamiska staten kan tolkas? Som ett ställningstagande för Islamiska staten? Jag tror inte att Musa stödjer Islamiska staten, men som en muslimsk ungdomsledare med visst inflytande bör han vara tydlig med var han står. Särskilt nu när det kommit fram att en ledande profil i Eskilstuna Unga Muslimer var jihadist i Syrien.

Eftersom Islamiska staten är en religiös, islamisk rörelse som rättfärdigar allt de gör med citat ur islams grundtexter är det inte mer än naturligt att man vill att muslimska, religiösa ledare förklarar sin hållning. Det vore något för ett framtida avsnitt av SUM-kamraternas podd. Jag är dock inte hoppfull.

22 thoughts on “Jihadismen mitt i det muslimska civilsamhället

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Sverige har nu sedan 1970-talet aktivt arbetat för att få till stånd ett multi-kulturellt samhälle och flera ledande politiker har gjort allt tänkbart för att få detta till stånd så snabbt som det bara kunde gå. Inte minst under de senaste åren har de politiska ambitionerna gått på högvarv. Det vore därför rimligt att idag fråga sig vilka förtjänster alla dessa politiska strävanden har fått?
  En tanke var att skapa ett mer öppet, dynamiskt och mer kvalificerat samhälle, ett annat att locka hit framstående personer som hjärnkirurger och ledande civilingenjörer utifrån, samt att se till att korrigera skevheter i den svenska befolkningspyramiden och därmed garantera en trygg ålderdom för de gamla som fanns kvar efter tidigare perioders större barnkullar.
  Har detta inträffat och om inte varför har det inte hänt? Kanske det skulle kunna vara på sin tid att utvärdera den multi-kulturella politiken?
  Hur har Sverige utvecklats i jämförelse med andra länder som fört en annan politik? Har den svenska ekonomin förbättrats snabbare, har den svenska utbildningen förbättrats och har kriminaliteten minskat?
  Detta borde ju de svenska medborgarna få veta, dvs hur ett sådant stort socialt experiment utfallit?

  Liked by 14 people

 2. arne dogen anka skriver:

  Jag är tacksam för Omars fortsatta inventering, den kanske kan hjälpa andra att göra den resa jag och andra redan gjort. Personligen behöver jag inte veta mer om islam eller muslimer för att kunna ta mina beslut. Hur många terrordåd mot precis det som man tycker är det viktigaste i samhället krävs det? Ganska många för vissa. Eller, hur många sexuella övergrepp? Även det ganska många. Så som vattnet som urholkar stenen så är Omars gärning viktig, men andra skeenden tror jag kommer att bli avgörande, inte ord.

  Liked by 6 people

 3. Sten Lindgren skriver:

  Återigen tack för denna klarsynthet. Jag sökte runt lite och hamnade i en SVT-debatt om Omar Mustafa, dvs om (s) uteslutning av en radikal muslim ur partistyrelsen. Några iakttagelser som är typiska för situationen idag:
  • Muslimer uppbådar väldigt självsäkra hånleende representanter som kan ljuga obehindrat i debatter. Se själv i inslaget
  • Faktum är att många av dessa ser sig som överlägsna oss och ser ner på oss, samtidigt som de är våra gäster och oftast lever på våra inbetalda skatter
  • (s) skickade inte fram toppgarnityret utan fotfolket får ta den här typen av debatter

  Min fråga: När slutar svenskar att vara fega kärringar för att bli män igen? Jag inser att denna mening kan uppfattas som provocerande men väljer ändå dessa ord eftersom jag känner att det är dags att reagera, uppbåda motstånd mot den feministiska politikens bojor i Sverige

  Liked by 13 people

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Dags att inse att Islam ej hör hemma i ett Multikulturellt samhälle,
  då man ej är integrerbar här?

  Åtminstone definitivt ej den Wahhabistiska tolkningen,
  som Saudi finansierade Moskéer sprider hos oss…

  Dags att stänga dem, åtminstone tillfälligt!

  Utbilda Imamer som enbart är svensktalande, för integrationens skull.
  Den gravade hunden är väl, VEM SKALL UTBILDA DEM???

  Liked by 2 people

 5. Hortensia skriver:

  I min växande förtvivlan över de missförhållanden du så föredömligt redogör för, Mohamed, kan jag inte undgå att tänka på hur Sverige hade kunnat se ut, om tillräckligt många vanliga, hederliga, kloka och handlingskraftiga gammelsvenskar hade engagerat sig politiskt det senaste halvseklet, istället för att bekvämt luta sig tillbaka och låta högljudda, armbågsvassa, nysvenskar få betydligt mer makt och inflytande över det svenska samhället än vad som är anständigt, rimligt och sunt.

  Måtte vi få ett extraval inom kort så att vanliga, hederliga, kloka och handlingskraftiga ”nypolitiker” kan tillträda innan det är för sent att avveckla multikultivansinnet och säkerställa, att utländska extremistintressen inte väger tyngre än våra inhemska, traditionellt svenska i framtiden!

  Liked by 4 people

 6. Tahmas skriver:

  Det finns en ondska som har fått fäste i Sverige. Den här ondskan har vi sett under historien och inte minst inte minst under andra världskriget.
  Ondskan som sprider ut sina tentakler är ogudaktig, en förespegling av godhet är ondskans vapen och förförelse.
  Om vi tillåter oss att vilseledas av en avgudadyrkan så kommer historien att upprepa sig fast betydligt värre den här gången. Han som en gång blev utkastad kommer att försöka förgöra oss och han gör det med list och vurm.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Du MENAr väl vår Mångkulturella avgudadyrkan?

   Som snart måste ha nått vägs ände?

   ASSIMILERING måste bli svaret,
   med ett SD som delaktiga!

   Det enda partiet med förmåga att analysera problemen!
   Rädda oss, Jimmie!

   Liked by 1 person

  • bomarkusson skriver:

   Vad är det för ondska och avgudadyrkan?
   Han som blev utkastad? Jo han har redan kommit tillbaka!! Han föddes redan på 600-talet.
   Vilka är mest ogudaktiga? Jo, de som dödar i Guds namn! Ingen människa har sedan jordens skapelse orsakat så mycket förnedring, tyranni, våldtäkt, plågsamt lidande och död. Ju mer en otrogen pinas, desto bättre är det.
   En förespegling av godhet? Jo, för profetens trogna är det legitimt att fara med lögner och bedra för att gagna den ”rätta” läran. Är inte det att använda godhet som ondskans vapen.
   Ja, ondskan har fått fäste i Sverige därför att vi i vår naiva godhet låtit ondskan få fritt spelrum. Vi till och med betalar ondskan med olika former av bidrag för att ondskan ska hata oss och förgöra oss. Den verkliga ondskan är då man sonar försök till godhet med svek och hat.
   Jag har frågat mina arabisk vänner varför människor kan tro på, att man har fast-track till paradiset om man dödar sig själv och en mängd totalt oskyldiga människor. Svaret är hjärntvätt och en massa vidskepelse.
   Om det finns en Gud, måste han bli förtvivlad över hur de troende dödar i hans namn. Dödar hans skapelse. Om det finns ett paradis och ett helvete vet jag vem och vilka, som finns där.
   Ingen människa kan tvinga någon att tro på ett visst sätt! TRO!!! Gudstro är en personlig relation mellan människan och en eventuell högre makt.

   Liked by 2 people

 7. p2185 skriver:

  Tack Mohamed för din uthålliga och ingående granskning av för ”en vanlig svensk” oroande svulst på samhällskroppen.
  Finns något samarbete med eller några reaktioner från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism?

  Liked by 2 people

 8. Ami skriver:

  ”Revolutionen har bara börjat”
  Detta uttalandet stämmer i allra högsta grad.
  Vi ser en ohelig allians som har skapats. På den ena sidan en religion som är världsfrånvänd, medeltida och våldsbejakande, en religion vars mål är att underkasta icke muslimer och kasta oss tillbaka till medeltiden.
  På den andra sidan står vänstern, en politisk idé om alla människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter.
  Hur har dessa två milsvida ideologier lyckats skapa en gemensam plattform? Islam och socialism är visserligen två totalitära samhällssystem men borde rimligen ligga långt ifrån varandra på skalan.
  Vänstern som påstår sig stå för den lilla människan, kvinnors rätt och ett samhälle utan patriarkala system står hand i hand med ett motsatsförhållande som de rimligen borde ta avstånd ifrån.
  När normal intelligenta människor är motståndare till att segregera män och kvinnor i samhället som tex badtider så menar vänstern på att kvinnor måste segregeras för att inte behöva beblandas med män när de utför sociala aktiviteter. Männen de avser är män som har samma trosuppfattning som männen i krönikan. När normal intelligenta människor anser att heltäckande klädsel inte hör hemma i ett civiliserat samhälle så är vänstern emot idén med argument att det är kvinnans val, vilket vi vet att så är inte fallet.
  Islamisterna har ingen identitets problem, det vet vad som behövs göras. Vänster däremot har identitets problem.
  Den här oheliga alliansen kommer att vara grundstenen till en islamisering av vårt land, den oro i landet som vi läser om och bevittnar varje dag är starten på den revolutionen som nämns i krönikan.

  Liked by 3 people

 9. Rikard skriver:

  Hej.

  Så man kan säga att vi som kallats extremister har getts rätt av verkligheten?

  Valet är lätt: Sverige eller islam. Det ena måste bort då alla försök till samexistens har utgjorts av anpassning från svensk sida, av eftergifter från svensk sida, och av våld, hot och aggression från muslimers sida.

  Välj: Sverige eller islam. De är ömsesidigt exkluderande.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Liked by 3 people

 10. Gösta Johnsson skriver:

  Tack än en gång Omar för din upplysande verksamhet på detta forum.
  Det är helt uppenbart att islam inte hör hemma i den demokratiska västvärlden. Frågan är bara hur länge det skall ta innan Sverige ledande politiker och Sveriges Riksdag upphäver beslutet att Sverige skall vara en mångkulturell nation. Det famösa beslutet har ställt till mycket skada i det svenska samhället och för de flesta svenskar.
  Sakta men säkert kommer omvändelse att ske när de första jihadist-attackerna sker på svensk mark. Vi ser ju hur allt fler parallella samhällen växer fram runt om i landet och främst just nu omkring storstäderna. Problemen hopar sig och svenska regeringen och diverse myndigheter står i stort sett handfallna och tittar på med någon floskerkommentar som analys och lösning.

  Dags att sätta ned foten och förklara för alla i detta land att svenska lagar och regler gäller och brott mot dessa skall beivras snabbt och koncist. Nu tar allt alldeles för lång tid beroende på oprecisa lagar, uselt polisarbete och i de fall lagföring sker så tillämpas undfallande påföljder i våra domstolar…

  Liked by 3 people

 11. Luis skriver:

  Sverige håller på att bli ondskans fäste. Av rädsla för att våldsbejakande extrem islamister och antisemiter skall slå tillbaka mot samhället så håller politikerna tyst.
  Partiet som kallar sig det enda oppositionspartiet är förvånansvärt tysta. Var finns talen om att stänga ner muslimska föreningar, var finns talen som kan bevisa att SD är ett parti som kommer att göra förändringar och återupprätta vår svenska heder.
  Det är kanske dags att radikalisera sig själv, gå med i en obskyr motståndsgrupp vars agenda är att ta tillbaka landet. Grupperna finns så det är bara att sätta igång och engerera sig.

  Liked by 1 person

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Från the Times (17.8.) :

  “Allah is the only legislator,” declared Anjem Choudary last year. With the bile typical of a man determined to divide British Muslims from the rest of society, Choudary was urging his followers to abstain from voting in the general election lest they should further the agenda of “sinful secularists”. It was a democratic and secular legislature that passed the Terrorism Act 2000 under which Choudary has been convicted of inviting support for Islamic State. He may now face the next decade in jail. Given his record of radicalisation, this verdict seems likely to save lives.

  Kanske svenska myndigheter kan lära från Storbritannien

  Liked by 3 people

 13. Bjarne Däcker skriver:

  Bilbränderna kan vara enstaka fall av vandalism. De kan också vara första steget i en strategi att destabilisera vårt samhälle. Vad vi vet är att om vi inte tar itu med dem kraftfullt (alltså utan att ta religiösa eller kulturella hänsyn) så kommer våldet att eskalera. Hittills är det dagis och skolor som brunnit. Nu är det bilar. Om vi tillåter utvecklingen att fortsätta så törs vi inte tänka på vad som kommer att brinna härnäst.

  Liked by 3 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.