Kyrkor angår alla svenskar, det gör inte moskéer

mohamed omar

Mohamed Omar

I Hudene i Herrljunga kommun har en konflikt uppstått mellan föräldrar och lärare. Skolan beslutade att flytta skolavslutningen från Hudene kyrka. Varför? För att lärarna ansåg att några icke-kristna elever inte kunde vara med.

Föräldrarna ville dock ha avslutningen i kyrkan och bestämde därför att ordna en egen. Föräldern Karolina Kugelmann är en av dem som drivit på. Hon menar att det handlar om att föra vidare traditioner. ”Vi vill värna om våra svenska traditioner. Vad finns kvar om vi hela tiden ska anpassa oss efter andra”, säger hon till Göteborgs-Posten.

Två av lärarna blev så missnöjda med detta att de säger sig söka efter arbete på annat håll. De menar alltså att alla elever inte kan vara med på en ceremoni i kyrkan. Hur tänker de nu? Det är klart att alla kan gå i kyrkan. På samma sätt som icke-muslimska barn kan gå på studiebesök i moskén.

Kyrkan är inte ett gudstjänsthus vilket som helst. Kyrkorna bär på ett tusenårigt svenskt kulturarv. Det gör inte moskéerna. Om man har sådan svår fobi för kristna symboler att man inte ens kan vistas i en kyrka i någon timme, då är det en väldigt stor del av Sveriges kulturarv som man inte kan ta del av. Poesi, psalmer, högtider, ja, till och med vår flagga. Då kanske föräldrarna har valt fel land att bosätta sig i med sina barn. Ingen har tvingats till Sverige.

Den kristna religionen är inte som vilken religion som helst i Sverige. Den har en särställning eftersom den har bidragit till att forma den svenska kulturen. Det har inte islam. Kristendomen, vare sig man tror eller ej, är en omistlig del av svensk kultur.

När en invandrare kommer till Sverige och blir svensk då blir också Sveriges historia hans eller hennes historia. Om du är en svensk muslim så har du en kristen historia. På samma sätt som en svensk ateist har en kristen historia. Den blir en del av ditt arv som medlem i den svenska nationen.

De föräldrar som tvingar sina barn att stanna hemma utestänger dem från gemenskapen på en betydelsefull dag i deras liv. Svensk kultur enar och gör att alla känner sig välkomna. Därför anser jag att skolorna bör verka för att den svenska kulturen, svenska traditioner, upprätthålls som norm.

Kyrkorna angår alla svenskar, vare sig man kristen eller inte, just för att de bär på vårt gemensamma kulturarv. Häri skiljer de sig från moskéerna som inte har någon som helst betydelse för svensk kultur. De är enbart platser för gudstjänst för de troende. Shiiterna går till sina moskéer, sunniterna går till sina. Men både shiiter och sunniter, såvitt de är svenskar, har en tusenårig kristen historia, en flagga med ett kors på, ett språk fullt av kristna uttryck och så vidare.

115 thoughts on “Kyrkor angår alla svenskar, det gör inte moskéer

 1. Birger Winsa skriver:

  Jag glömde en mening från konsten. Tragedi är när människan fruktar ljuset. Komedi är när hon skrattar åt det. Den forskare i etik som skriver om universell/lokal moral och inte förstår denna mening bör byta jobb. Den som förstår meningen förstår hela konstens värld, liksom alla religioner. Den kulturrebelliska konsten och religionerna har samma plattform. Postmodern konst är naturrebellisk. Som Bergmans konst

  Gilla

 2. Lars Torstensson skriver:

  Visst kan man läsa religiösa texter som poesi, god eller dålig. Men det blir problematiskt när man tror att de också rymmer gudomliga sanningar och påbud, som människor måste följa.

  Och vad som är ”Bibelns kärna” finns det olika åsikter om, även bland troende.

  De som ”fruktar ljuset”, i betydelsen upplysningen, är inte sällan religiösa.

  Gilla

 3. Birger Winsa skriver:

  Meningen jag nämnde skapades av de gamla grekerna. Det kommer alltid att finnas en universell sanning om människan. Religionerna och konsten berör detta universella. Citat ånyo av den gode Goethe: Okunniga försöker förstå idéer som många visa män förstått
  redan för tusentals år. Mörker och ljus är de metaforer som används. Den ateistiska rörelsen under 1800-talet trodde att konsten är mytologiskt tänkande och kommer att upphöra. Vi skrattar åt Forrest Gump och Welcom Mr Chance, gråter över filmer som Gökboet, funderar över The remains of the day och gråter över The Mission. Alla hollywwood filmer som beskriver just komedins och tragedins väsen. En etiklära måste inkludera konsten. Gör den inte det så är det inte etik, utan mer eller mindre strunt. Som Einstein också visste: Vetenskap, religion och konst är alla grenar på Livets träd. Men det är inte mattegudar eller gud som språksnille. De är påvens påhitt som ateismen dyrkar

  Gilla

 4. Lars Torstensson skriver:

  ”Universella sanningar om människan” behöver inte vara beroende av religion. Och en del av det som religionen säger om människan är inte sanningar alls, utan spekulationer eller rena påhitt.

  Det kanske finns ateister som är motståndare till konst, men jag har aldrig stött på några. Däremot vet jag att det finns extremreligiösa muslimer som förstör ”misshaglig” konst, och förbjuder musik.

  Konsten kan gestalta etiska frågor, och förbättra moralen – men också försämra den. Se bara på den nazistiska konsten.

  Och även ateismen är en ”gren på Livets träd”.

  Gilla

 5. Birger Winsa skriver:

  Den som förstår konsten och vetenskapen får religionen. Den som inte har konsten, har inte heller religionen, sa Goethe. Människans universella medvetande frigjord alla kulturer kan inte frigöras från vare sig konst eller religioner. På samma sätt som fysik inte kan separeras från matematik. De hör ihop som ler och långhalm (har gjort). Men det universella kan inte heller frigöras från god vetenskap.Vi bokstavligen trampar på den universella människan. Därför läser miljoner t ex Rumi som dog 800 år sedan. Svenska språket vimlar av dessa universella sanningar. Bönder hemma i byn har i alla tider sagt: Det enkla är det svåra. Medan det svåra är enkelt. Naturen är enkel. Kulturen är komplicerad. Här några axplock om samma enkelhetens universella princip från flera kulturer, religioner och epoker. Enkelhet är den högsta formen av intellektualitet, skrev Leonardo da Vinci. Det är tvenne saker som aldrig Allmänheten kan läras: att förstå det simpla – och att ej förstå det obegripliga. Skrev J H Kellgren (1751-1795).
  Sanningen har vi svårt att föreställa oss pga att den är så trivial och utan behov av beundran. Den är alldeles för nära inpå oss och möjlig för vem som helst att begripa. Därför ignoreras den och uppfattas som mindre eftersträvansvärd. Sanningen äger alla och envar fullkomligt jämlikt. Illusioner och vilseledda tankar sysselsätter människan till fullo, för där kan man finna subtiliteter, dunkelheter, åtråvärda objekt i all oändlighet. Skrev rationalisten Descartes för snart 400 år sedan. Allt svårt i världen kommer ur det lätta. Skriver Kinesiska tänkare. Enkelheten är konstens högsta höjd, skrev Walt Whitman. Jag har bara enkelhet att lära ut, skrev taoismens pappa Lao Tzu. Sanningen finns i enkelheten, och inte i mångfalden och förvirringen i tingens värld, skrev Isak Newton. Paul Coelho säger att vi har tappat kontakten med verkligheten, själva livets enkelhet. Livet är mycket enkelt. Men vi insisterar ständigt att göra det komplicerat. Skrev Konfucius. Exemplen kan tusenfaldigas. Konstnärer, religiösa och forskare har precis samma åsikt om vad enkelhetens princip innebär. All kulturrebellisk konst och alla religioner handlar om den universella människan, frigjord från kulturer. Koranläsarna som läser bokstaven gör det på samma sätt som Dawkins, men saknar intellektualitet och är mer eller mindre analfabeter som leds av några maktfullkomliga män. De läser som djävulen som det står i Bibeln. Det finns gott om sådana bland ateister och religiösa. Dawkins är bara en omtalad som studerar som evolutionsbiolog människan. Själva livet lämnas av naturvetenskapen och evolutionsbiologer utanför beskrivningen av människan. Lite trist är förstås detta faktum!

  Gilla

 6. Birger Winsa skriver:

  Ateismen är inte en del av Livets träd eftersom ateisten som t ex Dawkins och Chomsky försöker med analytiska metoder förstå det icke- analytiska. Det som måste kännas och upplevas. Livets träd är en metafor för det olärda seendet och tänkandet som bönder med ett bondförnuft använt i 12000 år. Hon är en kvinna som metafor för frihetens låga. Livets träd är statyn utanför New york. Och före bönderna var det jägare i 1 miljon år som tänkte streetsmart, jaktsmart. Det som i religionen och grekisk filosofi kallas för nous. Intuitivt tänkande. Bokstavsintellektet som ateister använder är bara ca 6000 år gammalt. Påven skapade en religion av detta tänkande 800 år sedan. I syfte att stärka den katolska makten. Det är inte en slump att katarer, valdensare, Hus, Wycliff, Calvin och Luther kallade påven för djävulen i förklädnad. Han läste ju bokstaven. Påvens maktornamentik och bokstavsläsande är raka motsatsen till religionen. Påven anammade fariséernas tänkande. De som knuffade fåraherden på korset. De skriftlärda som han föraktade. Ateismen tillhör denna skriftlärdas kultur som påven upphöjde till att vara guds avbild på jorden. Jag har för övrigt inte varit med i svenska kyrkan på 30 år., Men vore en idiot om jag inte trodde att det inte finns universella sanningar i en text som överlevt i 3000 år. Och som lästs och läses av 100-tals miljoner människor. Ateismen är en del av Kunskapens träd som består av en jädra massa texter och böcker. Äpplet vi inte skulle äta var texter och humankapital som skapar bokstavsläsningen.

  Gilla

 7. Rutger skriver:

  Förra året jobbade jag som lärare på Nästegårdskolan i Kvänum, Västergötland. Låg- och mellanstadiet hade sin avslutning i en kyrka. Högstadiet hade sin avslutning i skolans aula/matsal. Slöjbeklädda elever gick in i kyrkan utan tvekan. Vid ingången stod prästen och hälsade alla välkomna, han tog även de muslimska flickorna i hand och hälsade dem välkomna.
  Lärarna i Hudene hade kanske själva fobier inför ett kyrkobesök och projicerade detta på de ickekristna eleverna.
  Får elevernas föräldrar ha något att säga till om? Lärarna borde tänka på att det är föräldrarna som genom sina skattepengar betalar lärarnas löner och finns det en majoritet bland föräldrarna som av tradition vill ha avslutningen i kyrka så är ju det ju demokratiskt att låta dem få sin vilja fram.

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Rutger
   Nej, det är inte i alla sammanhang demokratiskt att en majoritet kör över en minoritet. Demokrati är mycket mer komplext och innefattar även olika principer (bl.a. rättsliga) som tillvaratar minoritetens rätt. Som ett rent tankeexperiment: om en majoritet bestående av bilister beslutar att minoriteten cyklister ska lämna in sina cyklar till skroten så att det blir mer plats på vägarna så vore det knappast förenligt med demokrati i en vidare mening.

   Liked by 1 person

  • Hortensia skriver:

   Det anmärkningsvärda i denna berättelse är, enligt min mening, att låg- och mellanstadieelever – alltså små flickor under 12 år – uppträder slöjbeklädda under skoltid. Deras föräldrar har uppenbarligen alldeles för mycket att säga till om – oavsett sina eventuella bidrag till lärarnas löner.

   Den svenska grundskolan borde vara statlig, sekulär och självklart könsneutral. Skamligt att ointegrerade patriarker tillåts normalisera sexualisering av barn i Sverige!

   Gilla

 8. Lars Torstensson skriver:

  Skolan är ingen kyrka

  Skolan ska i sin undervisning så långt möjligt hålla sig till sanningen. Om en majoritet föräldrar vill att skolan ska lära ut att jorden är platt, eftersom det stämmer med den bibliska världsbilden, så ska skolan givetvis inte rätta sig efter detta. Den ska i stället fortsätta att lära ut att jorden är rund, eftersom vetenskapen har visat att det förhåller sig så. På samma sätt ska den undvika att låta andra religiösa trosföreställningar och dogmer styra undervisningen, eftersom den annars agerar ovederhäftigt och bedrägligt.

  Det handlar inte om en ”fobi” utan om hederlighet.

  De som vill att skolan ska lära ut konfessionell kristendom får först visa att kristendomen är sann. Vilket de inte kan. Skolan är ingen kyrka. Den ska inte heller agera som en sådan.

  Birger Winsa insinuerar att vetenskap, konst och religion hör ihop, och att ateister alltså inte kan vara vetenskapsmän och konstnärer. Något som inte alls stämmer med verkligheten. Samtidigt hävdar han att alla äger sanningen. Alltså även ateister. Resonemanget syns mig något förvirrat. Vidare skriver han: ”Själva livet lämnas av naturvetenskapen och evolutionsbiologer utanför beskrivningen av människan.” Jaså – så det är döda människor som dessa discipliner studerar?

  Ateismen, hävdar han, ”försöker med analytiska metoder förstå det icke-analytiska. Det som måste kännas och upplevas.” Men åtskilligt i religionen är mycket väl åtkomligt för rationell analys. Annat ligger på upplevelseplanet. Men att man ”upplever” att exempelvis en gud är närvarande är inget belägg för gudens faktiska närvaro. Starkt troende människor kan inbilla sig både det ena och det andra. Även ateismen kan dessutom vara en känsla och en upplevelse.

  Att intellektuellt analysera ”heliga texter” kallar Winsa ”bokstavsläsande”, och han ser det som fariséiskt tänkande. Men om man vill veta vad Bibeln faktiskt säger, i stället för att ”köpa grisen i säcken”, så måste man studera dess texter. Bibeln innehåller mängder av utsagor, och de återkommer också regelbundet i prästernas predikningar. Vanligen med anspråk på att vara sanna. Även vid kristna skolavslutningar. Därför är det helt rätt att utsätta dem för kritisk granskning.

  När kristna gör gällande att Jesus har uppstått från de döda, och att han är människornas frälsare, så bör rationellt sinnade människor invända att uppståndelse strider mot naturlagarna, och att Jesus har varit död i 2000 år. Och att vidskepelse inte bör införlivas med skolans undervisning.

  Det betyder inte att Bibeln är ointressant, eller att allt i den är osant. Men skolan bör inte framställa den som helig, när den för allt vi vet är ett verk av människor, som dessutom speglar många föråldrade och barbariska seder och bruk.

  Liked by 1 person

 9. Birger Winsa skriver:

  Om bara ateisterna insåg att det inte finns neutrala sanningar som naturvetenskapen redan visat sedan 100 år tillbaka vore skolan som en spegelbild av samhället lättare att förklara. Alla kartritare vet att det inte finns några neutrala kartbilder av samhället. Inte ens en satellitbild av Sverige är neutral. Orsaken är enkel. Det finns 10 000 olika perspektiv på samhället, landet och människan. Alla kan de vara sanna. Bärplockarens karta är lika sann som mineralletarens karta. Så även alla bilder av skolan. Det finns ingen neutral bild. Ateister har allra minst, eftersom de låtsas att gud som mattesnille och språkgeni är verkliga översinnliga väsen som de lyder och tjänare. Hjärnspöken är vad de tjänar. Däremot vet vi att kristen kultur är en del av Sverige sedan 800 år tillbaka. Den har grundlagt alla våra värderingar, även ateisternas. Även om de låtsas att de bara följen påvens 800 år gamla översinnliga vetenskapsgudar. Mer kristna värderingar som ger oss god moral. Mer Den blomstertid nu kommer. Blott en dag ett ögonblick i sänder osv. Hjärtat öppnar sig av glädje inför dessa. Hur många vackra sånger har Sveriges ateister skapat utom Räven raskar över isen? Ateisten och rasisten Darwin är orsak till 2 världskrig och 100 miljoner döda och en kommunistisk ideologi som orsakade gigantiska skador i många länder. Marx var rasist och ateist som trodde att han har en pappagud i form av ett mattesnille och språkgeni. Det finns inga pappagudar. Det finns inga gudsögon. Inte ens ateisten har fått gudsögon.

  Gilla

 10. Birger Winsa skriver:

  Som sagt. En 3000 år gammal bok är full av svammel. Men innehåller även sanningar. Vetenskapsmannen Darwin skrev i en urgammal tradition av människan kommer från djuren,.Detta visste även Aristoteles 2500 år tidigare. Darwin lyckades ändå bli rasist och tro på vetenskapsgudar. Jag avvisar inte allt som Darwin säger även om han svamlar i vetenskapens namn alldeles förfärligt när han jämställer pippifåglar med människan och studerar ,människans kultur och säger att det är människans natur. När skall ateister skriva lika bra böcker som Nya testamentet, Goethe, Rumi, Cervantes, Montaigne? Eller för den delen svensken Gunnar Ekelöf (det som är boskap i mig är också boskap i andra, skrev han). Svaret är aldrig. Ty ateisten vet inte grunden för människan och kan inte i det egna medvetandet skilja på sitt kulturbundna boskapsmedvetande från sin egen enskilda och autonoma natur. De blandar ihop detta till en blåbärssoppa som skapar t ex den postmodernistiska konsten. De har bara sig själva att sälja som egoister. Ateismen har ingen idé om det goda, den goda människan.Det är som en segelbåt som irrar omkring på ett ödsligt hav. Följer de vindar som råkar blåsa. Men har ingen färdriktning. Ateisten vet inte var hamnen ligger där han färdas på segelbåten.

  Gilla

 11. Birger Winsa skriver:

  Ateisterna vågar inte känna och därför kan de inte analogisera mellan kontexter. Jesus tal om himmelriket inom oss är t ex samma som Herakleitos 500 år fvt sa att naturen älskar att leka kurragömma. Och samma som ateisten Freud sa att himmelriket är det omedvetna, ett jättelikt isberg under havsytan. Om Jesus levt idag hade han sagt att himmelriket är en varm dataserver som innehåller 100 000 GB information. Fåraherden skulle ha frågat ateisten: Var för är du ateist. Du har ju i grunden samma tro som jag har. Ateisten Freud påstod att han hade bevisat att himmelriket existerar. Men bara under synonymen det omedvetna,.Som om han hade hittat något som inte hade sagt 300 gånger tidigare. Freud kunde dock itne skilja mellan sjäkens värme och iskyla. Reden Dante visste under 1200-talet att i det djupaste skiktet i helvetet finns det bara själar fastfrusna i den eviga isen. Sök dataservern i den varma och känslofyllda själen och ni får tillgång till 100 000 GB information. Väl värt att söka efter. Men man kan bara se stjärnor i djupaste mörker. Där finner ni även själen och det omedvetna. I gatlyktans sken behöver man inte ens söka efter själen.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Nu har jag inte orkat tyda allt ditt flitiga författande, Birger Winsa, men jag anar en hel del negativa åsikter om ateister? Din sista mening om sökande i ”gatlyktans sken” kom mig att tänka på anekdoten om de borttappade nycklarna, som eftersöktes under en gatlykta…

   … av ägaren, som ansåg det meningslöst att leta utanför ljusskenet.

   I ett sådant beteende ligger väl ändå den stora skillnaden mellan ateister och troende? Jag, som ateist, tror verkligen inte, att man i dagsläget kan finna allt man söker i det flimrande skenet av oupplystas religiösa föreställningar och ovetenskapliga förklaringsmodeller.

   Jag hoppas och vill istället, att hela världen äntligen ska bli ordentligt upplyst!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.