Behöver vi invandring?

Stefan
Stefan Hedlund

Det finns i den svenska flyktingdebatten en försåtlig underton av att landet Sverige av demografiska skäl har allt att vinna på ökad invandring. Den förre statsministern Göran Persson talar i statstelevisionens ”Agenda” med stor inlevelse om vårt land som ett framväxande ålderdomshem. Vi bör helt enkelt vara tacksamma över att få ett inflöde av företrädesvis unga manliga arbetare, som kan ställas direkt till arbetsmarknadens förfogande, för att arbeta ihop till den inhemska befolkningens pensioner.

Detta argument må förefalla bestickande, men det håller vatten endast om vi antar att samtliga invandrare kommer som gästarbetare. Om unga personer kommer till vårt land, och arbetar i, säg, ett tiotal år varefter de återvänder hem utan att under sin tid i Sverige ha alstrat barn eller ha återförenats med familjemedlemmar, då men bara då gör den befintliga befolkningen en entydig nettovinst.

Det finns tydliga exempel på länder som faktiskt har kammat hem betydande vinster på arrangemang av detta slag. Ett sådant är Dubai, som utvecklat en blomstrande servicenäring byggd på gästarbetare. Men de förhållanden som gäller för dessa gästarbetare är tämligen anskrämliga och knappast möjliga att upprepa i Sverige.

Tyskland försökte och trodde länge att man faktiskt hade en regim av gästarbetare från främst Turkiet. I tyskt språkbruk talar man fortfarande hellre om gäster än om vad som de facto har blivit minoriteter. Det blev dock inte så. Väldigt många av dem som kom som gästarbetare stannade kvar. Väldigt många fick barn, som först gjorde familjerna berättigade till barnbidrag, och som därefter skrevs in i tyska skolor. Många av dem som kom som gästarbetare återförenades också med äldre familjemedlemmar, som blev tyska pensionärer.

Det är viktigt att avstå från att moralisera över om detta är rätt eller fel. Det centrala är att vi måste ha klart för oss att svensk flyktingpolitik trots tillfälliga försök till restriktioner inte kommer att kunna grundas på de principer som definierar ett gästarbetarsystem.

Verkligheten är att de som nu kommit/kommer till vårt land med relativt få undantag också kommer att stanna. De kommer att bilda familjer, och de kommer att återförenas med anhöriga från sina hemländer. Dessa insikter gör det särskilt angeläget att inse att dagens inflöde av migranter till sin karaktär är väsentligen annorlunda än tidigare flöden av arbetskraftsinvandring.

Ansvariga myndigheter talar gärna om utrikes födda, vilket innebär att vi inte ser någon skillnad mellan å ena sidan finnar, norrmän och britter, och å den andra somalier, irakier och afghaner. Ur ett allmänmänskligt perspektiv må detta vara lovvärt, men ur ett migrationspolitiskt perspektiv är det förödande.

De migranter som nu anländer till Sverige kommer ifrån miljöer där man i genomsnitt har fler barn och fler äldre anhöriga än den genomsnittliga svenska familjen. De kommer därför som grupp över tiden att i genomsnitt kräva mer av de sociala välfärdssystemen än den befintliga befolkningen. Om vi till detta lägger att de nyanlända i genomsnitt också har en väsentligt lägre utbildningsnivå, och att kulturskillnader sannolikt kommer att leda till en väsentligt lägre förvärvsfrekvens bland kvinnor, blir obalansen än större.

De faktiska konsekvenserna av den drastiskt ökade tillströmningen kommer därmed att bli raka motsatsen till det förespeglade, nämligen att belastningen på de sociala systemen ökar i proportion till inflödet, och att den befintliga befolkningen som konsekvens snarare än att få ökad välfärd kommer att tvingas att arbeta mera och att acceptera en senare pensionering. Detta är enkla fakta, som för många säkert kan upplevas som störande och som därför sällan får den uppmärksamhet de förtjänar.

Samtidigt är det viktigt att inse att detta inte kan tas till intäkt för att invandring i sig är negativ. Så är naturligtvis inte fallet. Invandring kan föra med sig många positiva konsekvenser, alltifrån kulturell och intellektuell mångfald till vitalisering av arbetsmarknader och därmed ökad produktivitet. Det finns goda exempel på länder som uppnått högt välstånd till följd av invandring. Men det finns inga lagbundenheter som säger att det måste vara så.

Den helt avgörande faktorn ligger i det mottagande samhällets förmåga till absorption. Om migranter snabbt kan integreras i sociala nätverk med den befintliga befolkningen, om de är redo att tillägna sig befintliga sociala och moraliska normer, och om de har färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknader, då är förutsättningarna mycket goda för att invandring skall kunna stärka och vitalisera det befintliga samhällssystemet. Men i det svenska fallet finns inte mycket som pekar på att något av detta skulle vara förhanden.

Det är just detta som också förklarar varför frågan om volym är så helt avgörande. Om inflödet tillåts överstiga integrationskapaciteten är det bäddat för en negativ utveckling av växande fiskala bördor, av växande utanförskap bland dem som inte kan integreras, och av växande missnöje från den befintliga befolkningen. Det är precis denna framtid av ökande polarisering vi nu har att se fram emot.

57 reaktioner på ”Behöver vi invandring?

 1. pllay skriver:

  Ett mästerverk i balanserad, konstruktiv resonerade kring invandringens inverkan på och följder för Sverige.
  Mellan raderna framgår att multikultur inte ens är att tänka på, komplett vansinne!
  Vi sitter nu fast i en utopisk dröm, driven av vänstern och de nyliberala, om ett mångkulturellt, mångfärgat lyckorike som i verkligheten inte har någonting gemensamt med mänsklighetens natur eller vårt behov av sociala nätverk och trygghet.
  Vägen fram, vilken den nu än blir, är inte enkel, human eller till någon befolkningsgrupps fördel.
  Det är svårt att se något som helst positivt komma ur Sveriges nuvarande utveckling, kanske politisk och social medvetenhet är den lärdom som kan vinnas.

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   De varningssignaler som faktiskt förekommit har det politiska och kulturella maktetablissemanget valt att inte lyssna på.
   Per Bauhn, professor i praktisk filosofi och Dilsa Demirbag-Sten, författare och debattör gav tillsammans ut debattboken ”Till frihetens försvar, En kritik av den normativa multikulturalismen”, 2010, Norstedts.

   http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Host/demirbag-sten_dilsa-till_frihetens_forsvar-inbunden/

   Trots att boken fick positiva recensioner och att både Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten skrev ett antal debattartiklar, deltog i TV-program, var tidsandan år 2010 sådan, att någon levande debatt i detta viktiga ämne – försvaret av vår svenska sekulära demokrati – aldrig tog fart.

   Inte heller lyssnade politiker, media och kulturetablissemang på varningssignaler från ekonomer och statsvetare, att den svenska välfärden inte tål hur stor invandring per tidsenhet som helst.

   Gillad av 3 personer

 2. Aha skriver:

  För något år eller så var det någon som i en debattartikel fastslog den enkla och självklara förutsättningen för vår invandring;
  – Vi skulle inte tagit emot fler än att de kunde bli integrerade i samhället. Om vi velat hjälpa fler än så skulle vi ha gett hjälpen lokalt.

  Vi är väl många som genom åren kommit fram till samma slutsatser. Men asylskälen då skulle många säga, folk har rätt att söka asyl. Visst men vi har varit alldeles för välvilliga i att ge asyl, och varför permanent uppehåll?

  Nu står vi där med skägget i brevlådan, de ekonomiska nyckeltalen är bedrövliga, och det ända de ansvariga, etablissemanget, tar på sig i ansvar är att man tycker att vi (obs inkluderar kritikerna) varit naiva.

  Det som skett är oförlåtligt och genom lögner, försköningar och manipulation har världens (?) mest extrema invandring kunnat äga rum.

  Gillad av 3 personer

 3. Caleum skriver:

  ”Vi bör helt enkelt vara tacksamma över att få ett inflöde av företrädesvis unga manliga arbetare, som kan ställas direkt till arbetsmarknadens förfogande, för att arbeta ihop till den inhemska befolkningens pensioner.” Halleluja!

  Man tycks helt ha glömt den studie gjord av Stiftelsen för Strategisk Forskning som indikerar att hälften av alla jobb, till följd av automatisering, kommer att försvinna inom en 20-års period. Om detta är korrekt, så kan jag inte inse att Sverige är i behov av annan invandring av specialister som inte redan finns inom landets gräns.

  Gillad av 3 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Dumheten har som sagt sitt pris och nu är det bara att vänta på räkningen. Domen kommer i första hand att drabba oansvariga politiker och en enfaldig alternativt bedräglig media. För många lättlurade och lättledda blir det inte så roligt ty det är de vanliga människorna som så vanligt som får stå för fiolerna. Och genom att man nu också har börjat låna för att finansiera en ogenomtänkt migration så blir de också barn och barnbarn som får betala.

  Gillad av 8 personer

  • Optimus Minimus skriver:

   ”Domen kommer i första hand att drabba oansvariga politiker och en enfaldig alternativt bedräglig media.”

   Det kommer den inte alls det. Den kommer i första hand att drabba svensk arbetar- och underklass, delar av invandrarpopulationen, unga tjejer med dåligt socialt nätverk, etc. Politiker, akademiker, de delar av näringslivet som understött det här för att få tillgång till låglönearbetskraft och alla andra troll som ställt till det här kommer om ingen gör något att sitta tryggt i sina gated communities, eller i sommarhuset i Spanien.

   Därför kanske det börjar bli dags att sluta upprepa hur dumt det är med invandring i nuvarande form, eftersom ingen som kan något tror något annat. Det man borde börja diskutera är rättsliga påföljder för de som varit ansvariga för att den här utvecklingen, förutsägbar sedan åtminstone 90-talet. Det finns redan lagstiftning som gör åtal möjligt, och även om det låter utopiskt idag är det faktiskt den enda framkomliga vägen

   Gillad av 1 person

 5. Hortensia skriver:

  Den som har eventuella invändningar mot Stefan Hedlunds eminenta sammanfattning av svenska folkets, till följd av massinvandringen, hårresande framtidsutsikter i Sverige, torde vara politiker – eller faktaresistent nog att vara det.

  En omfattande repatriering är enda lösningen på det politikerskapade demografiproblemet, men arbetet måste påbörjas omedelbart – och det förutsätter en total utrensning av illvilliga/indifferenta/idiotiska politiska makthavare.

  Extraval NU!

  Gillad av 10 personer

 6. john b lund skriver:

  Uselt inlägg, hur kan man ignorera det faktum att det är skillnad på invandrare och invandrare? Sverige fokuserar på de mest belastande och odugliga i alla avseenden, hade vi däremot haft fokus på t.ex kineser så hade vi kunnat se fram emot en tryggad ålderdom.

  Gilla

 7. BjörnS skriver:

  Ett enkelt och logiskt resonemang baserat på vad vi vet. Samtidigt är det något vi aldrig ser i den politiska debatten. Den låga förvärvsfrekvensen gör invandringen till en skuldsedel som den svenska regeringen undertecknat som kommer att behöva betalas under många år framöver. Bara i år har den kostat 35-40 mdr EXTRA enbart i statsbudgeten,

  Ett lite godtyckligt exempel på åtagandet. På radio (P1) var det just ett reportage om att många invandrare inte tror att skolmordaren från Trollhättan är död utan göms av myndigheterna. En intervju gjordes hemma hos en mor och hennes 8 barn. Modern kan självklart inte svenska. Känns inte riktigt välintegrerat…

  Gillad av 4 personer

 8. Samuel af Ugglas skriver:

  Det kanske vore en idé att ta bort, helst eliminera tredjeparten, statens och fackföreningarnas inflytande på priset på manuell arbetskraft på den så kallade marknaden.
  Kan man tänka sig att de två parter som berörs får sköta prissättningen själva?
  Den svenska socialistiska statskonsten är på väg att kollapsa, det enda positiva med den ohämmade främlingsmottagandet. Tragiskt att den svenska befolkningen skall tvingas uppleva helvetet som sanslösa politiker utan att skämmas kan smita ifrån när det behagar dem, Reinfeldt t.ex. Hur mycket skada hann Kaplan åstadkomma?

  Gillad av 2 personer

 9. Algot skriver:

  Kloka ord, men välkänt sedan länge för vem som helst som är begåvad med lite gammalt hederligt bondförnuft. Synd att vi inte kunde föra ett vettigt samtal om det här för femton år sedan.

  Domen över ”etablissemanget” blir hård. De har helt enkelt styrt landet i en fullständigt förödande riktning: det är som att se fartyget välla fram mot isberget, och det är sedan länge för sent för att gira.

  Gillad av 7 personer

 10. Göran Fredriksson skriver:

  En väg ur det kaos som skapas är att på allvar ta itu med allt fusk, t.ex. bör den som inte har kunnat bevisa sin identitet ges en viss tid att göra detta innan hans ärende handläggs vidare.

  Vi behöver även stänga ned sådana välfärdssystem som missbrukas mest, t. ex assistansersättningen. Tråkigt för dem som inte missbrukar den men nödvändigt för deras efterkommande och för Sverige.

  Att inget politiskt parti tar upp frågan om att fusksäkra välfärdssystem inklusive asylprövningen är en gåta.

  Gillad av 2 personer

 11. Johanna skriver:

  Vid det här laget borde de flesta klart för sig vad det är som lockat så extremt många människor till vårt lilla land.

  Sveriges överdrivet generösa villkor, framför allt i form av allehanda bidrag, ordnade bostäder, livstids försörjning, hjälp med alla upptänkliga saker osv, osv, som regelmässigt strösslas över dessa ”utsatta grupper”, fungerar som en gigantisk magnet som drar alla dessa människor just hit.

  Jag är numera övertygad om att de, politiker och andra, som ännu inte begripit detta enkla samband är bortom all räddning i fråga om naivitet.

  M.a.o: Försämra villkoren rejält, avskaffa eller tidsbegränsa bidrag och andra stöd, se till att folk förstår att de förväntas klara sig själva, då kommer vi snart att se att Sveriges magnetverkan avtar och åervandring kommer i stor utsträckning ske självmant.

  Gillad av 5 personer

 12. Magnus Furugård skriver:

  Vi vet att många kommer att kosta svenska staten mycket. Vi vet också att många som kommit hit gjort det av framförallt ekonomiska skäl. De som har flytingskäl kommer inte vilja flytta tillbaka förrän det är möjligt, men de som har ekonomiska skäl är förmodligen rationella och skulle göra det om de fick en ordentlig påse pengar med sig. Vi behöver således ett återvändarbidrag som är tillräckligt lockande samtidigt som svenska staten spar in väsentliga kommande utgifter. I det läge vi har nu skulle det göra båda parter till vinnare.

  Gillad av 1 person

  • Gert. B. skriver:

   Jo, visst kan det vara en god tanke att uppmuntra till återvandring genom att ge fri återresa och ett visst startbidrag. Men då innebär det samtidigt att gränspassagen av nödtvång måste enkelriktas. Hermetiskt tillslutas för inresande till Sverige, annars har vi uppfunnit historiens största pull-faktor.

   Gillad av 2 personer

 13. Leif Lindau skriver:

  66 % av invandrarna har ej någonsin haft något riktigt jobb ännu efter 15 år utan varit bidragfinansierade hela tiden. Om man extrapolerar data så ser man att de flesta aldrig någonsin arbetar i Sverige. Ingen normalbegåvad kan väl tro att det ger någon vinst för någon annan grupp än invandrarna själva.

  Gillad av 4 personer

 14. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Arbetskraftsinvandring är väsensskild Omsorgsinvandringen.
  Inbillar mig att ”integrationsansträngningarna” är ett försök att omvandla det senare till det förra.
  Men Sverige har specialiserat sig på att – som enda nation i världen – ta om hand och vårda barn i alla åldrar med den svenska elitens unika insikt om att alla icke-svenskar är just barn.
  Barnarbete är naturligtvis förbjudet mest av allt i Sverige. Således blir denna ambition, att få invandrarna ut på arbetsmarknaden, aldrig helhjärtad hos suprematerna utan en läpparnas bekännelse, en eftergift åt kritikerna av den förda migrationspolitiken. På det viset håller man det demokratiska samtalet igång, åtminstone nominellt, tills röken å dammet lägger sig och utopia uppstår på den sjunde dagen enligt värdegrundstestamentet.

  Gillad av 3 personer

 15. Ipse Cogita! skriver:

  Väl formulerat inlägg och klargörande, tack för det!

  Mina kommentarer idag är gränsfallskommentarer. De är inom ämnesområdet men ändå lite perifert. Den första handlar om när man tillhör något. Det må vara en grupp av något slag eller ett land. Professor Karl-Olov Arnstberg har formulerat det lite kort och elegant: ”jag vet, att du vet, att jag vet”. Så här förklarar han det själv:

  ”Utgångspunkten är att vi som tillhör samma folkgrupp tänker på ungefär samma sätt och har samma referenser i vår vardag. Det skapar tillit, en självklar närhet och känsla av att höra samman, utan att den medvetenheten nödvändigtvis behöver kläs i ord. Om jag skulle säga ”på midsommarafton brukar många leka små grodorna” så skulle jag i stort sett bara vara begriplig för andra svenskar. Poängen är att jag behöver aldrig kläcka ur mig sådant. Det är sådant som jag vet att du vet att jag vet.” Hela intervjun finns här:
  http://www.d-intl.com/2016/01/08/personportrattet-karl-olov-arnstberg/

  Den andra kommentaren handlar om huruvida vi de facto har att göra med en djupt rotat svensk inbilskhet. Inom mängder av områden. Nima Sanandaji har tillsammans med Karin Svanborg-Sjövall skrivit en bok som heter ”The Nordic gender equality paradox”. Den väcker frågor kring den svenska modellen. ( http://www.bokus.com/bok/9789177030126/the-nordic-gender-equality-paradox/). Ett litet axplock:

  ”Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska länder, vid flertalet internationella jämförelser, har förhållandevis få kvinnliga chefer och företagare. En annan överraskning är att de tre baltiska länderna, som har mer konservativa samhällen och mindre välfärdsstater än sina nordiska grannar, har större andel kvinnor bland chefer, toppchefer och företagare.

  I denna bok visar Nima Sanandaji att det har en enkel förklaring: Nordiska välfärdsstater håller oavsiktligen tillbaka kvinnor från att nå toppen. Offentliga monopol och höga skattekilar begränsar kvinnors framsteg på arbetsmarknaden. Socialförsäkringarnas utformning minskar framför allt kvinnors benägenhet att satsa på eget företagande. Är kvotering av föräldraförsäkring och bolagsstyrelser lösningen? I boken framläggs erfarenheter från andra länder som visar det rakt motsatta – kvotering är en jämställdhetspolitisk återvändsgränd. Den statliga inblandningen i val av bolagsstyrelser i Norge har inte på något meningsfullt sätt främjat kvinnors karriärer och åtta år efter att lagen tillkom har inget av landets största bolag en kvinnlig VD.”

  De visar bland annat att ”andelen kvinnor bland höga chefer i näringslivet” är långt, långt större i alla länder i Europa. Exemplen är många men vad sägs om:

  Bulgarien 47,7 %, Ungern 39,6, Polen 32,0, Irland 19, 6, Tyskland 27,3, Spanien 14,7. Sverige ligger i höjd med Cypern (8,9) med 10 %.

  Det av många numera förhatliga östeuropa leder. Sverige tillsammans med Danmark ligger sist, båda 10,0 %.

  Boken anländer i min brevlåda idag. Ser med spänning fram till den läsningen, mindre ser jag fram emot den svenska bortförklaringen som också kommer.

  Här finns tabellen i sin helhet samt en länk till föreläsningen på Timbro:

  http://store.blogg.se/2016/april/paradoxernas-tid.html

  Gillad av 2 personer

 16. Gunhild skriver:

  Ena stunden handlar migrationen om att hjälpa människor fly, att ta hand om människor. Och då kommer nästan enbart yngre män. Och få ställer frågan var de gamla och flickorna är.

  Nästa stund handlar migration om sned demografi i vårt eget land. Vi behöver händer från andra kulturer för att ta hand om vår egen åldrande befolkning.

  Nästa ögonblick behövs de unga i sina egna länder, för att bygga upp och utveckla dem. Och då utgör just ungdomen deras eget stora framtidskapital.

  Nästa stund måste vi plötsligt satsa på det egna Svenska Försvaret, för att värna vårt oberoende och sätt att leva. Ögonblicket senare finns egentligen inget att försvara. Svenskarna och Sverige finns inte, annat än som en förlegad historisk konstruktion.

  Svensk kultur och sätt att leva utgör då endast en slags chimär. Representerar i bästa fall något gammalt och utgånget, något fånigt som man kan skämta om från en stå-upp-scen.

  Traditioner och kultur är däremot viktigt och allvarligt när andra har det. Framför allt minoriteter, som kämpar för den egna etniciteten. Då läggs plötsligt pannan i djupa veck. Och allvaret slätar ut ansiktsuttrycken.

  Då finns plötsligt mänskliga gränser och en egen identitet. Bara för att ögonblicket senare falla i glömska när ett glödande försvar av människans gränslösheten tar vid. Och då är alla yttre och inre gränser enbart av ondo.

  Och välfärdssystemet tillhör då alla och envar – för hjälp måste alltid vara gränslös. Ingen människa får ställas mot någon annan. För innerst inne är vi alla lika. Och har samma grundläggande behov.

  Men ändå stänger vi privat den egna dörren och låser om oss. Och håller hårt i vår personliga ekonomi. Enbart skattebasens gemensamma flöde tycks besitta förmågan att effektivt mildra ett dåligt samvete. Kanske påspätt av ett och annat mynt i pappmuggen utanför ICA.

  Men när det börjar knaka, i välfärdssystemen, då är plötsligt yttre gränser återigen viktiga. Och resurser avsatta för U-hjälp, tas hem. Och borta är motiven för Sveriges en procentmål.

  Nu flyttas resurserna hem för att akut bekosta människor i Sverige, som sägs hjälpa oss att korrigera vår egen allt för sneda demografi.

  Resultatet blir minskad hjälp på plats. De allra fattigaste lämnas därhän. Hög barnadödlighet och sjukdom består. Hjälpen på plats dräneras. Prioriteringar kastas om. Iphones och snygga kläder hos migranter spelar sax och påse med malariamedicin och vaccinationer.

  De som förespråkar ökad mångfald i alla sammanhang, tänker gärna i positiva termer och agerar också med emfas. Men blir plötsligt tysta när vi får en ny och ökad kriminalitet. Som om de trott att ont och gott gick att sortera. Som kulör och vittvätt i tvättstugan.

  Nog lever vi i turbulensens tidevarv. Nog verkar det som om vi inte riktigt tänkt klart. För vi blandar hej vilt verklighet med drömmar – så har vi också fått vårt förvirrade kalejdoskop.

  Gillad av 5 personer

 17. Hovs--hallar skriver:

  Om inflödet tillåts överstiga integrationskapaciteten är det bäddat för en negativ utveckling av växande fiskala bördor, av växande utanförskap bland dem som inte kan integreras, och av växande missnöje från den befintliga befolkningen.

  — Där är vi redan sedan många år tillbaka. Ända sedan ungefär 1980-talet har invandringen varit en förlust för det svenska samhället, och situationen förvärras nu lavinartat för varje år som går.

  Något tillspetsat kan man säga att de skinnskallar som på 90-talet ville ”bevara Sverige svenskt” hade rätt hela tiden. Problemet var att de formulerade sitt budskap på ett så osympatiskt och allmänt pöbelaktigt sätt att de bara väckte motvilja hos vanliga ”anständiga” människor.

  De riktade instinktivt sitt hat mot invandrarna, istället för att rikta det mot ansvariga politiker.

  Detta är föralldel begripligt med hänsyn till deras sociala position i botten på samhällshierarkin, men det komprometterade hela samhällsdebatten och utnyttjades framgångsrikt av tokvänstern för att smutskasta ALLA former av invandringskritik.

  Somliga vänsterpolitruker kör fortfarande med denna typ av associations-skuld i brist på sakargument, ungefär som Löfven nyligen i en debatt besvarade Åkessons kritik med en utgjutelse av typen ”….ni som springer med järnrör på stan…”

  Lågt och enfaldigt, men kan fortfarande gå hem hos tokvänsterns kärntrupper.

  Gillad av 5 personer

 18. Gunilla skriver:

  I slutet läser vi om ‘inflödet i relation till integrationskapaciteten’. Teorin om den kritiska massan är också tillämplig. Teorin om den kritiska massan är ingen fast procentsats utan den kan variera beorende på de ingående faktorerna; en kultur/religion som är dominant över den hos värdbefolknongen har en effekt att punkten för när den kritiska massan uppnåtts sänks. Likaså, nämnd faktor som långsam eller bristande integration på arbetsmarknaden (så att man skulle bidra till värdlandets välfärd.). På motsvarande sätt ger positiv vilja och ambition till integration och en respekt för värdlandets religion och samhällsnormer till resultat att punkten för kritiska massan kan höjas. Men utsikterna verkar idag mörka. Vi bör nog förbereda oss på ett mycket polariserat samhälle.

  Gillad av 2 personer

 19. Gunnar skriver:

  Invandringen har förstört Sverige. All de som trodde att invandrarna sökte sig hit för att de ville leva som vi, dvs i ett sekulärt rättssamhälle, kan slänga sig i väggen. Kaplan och Kahn m.fl. har som visat sig stort stöd för sina medeltida värderingar bland sunnimuslimerna. Med fortsatt invandring och höga födelsetal bland invandrarna går vi mot inbördeskrig – såvida vi inte ger oss utan strid, förstås. Och det senare förefaller väl vara mest sannolikt.

  Gillad av 4 personer

 20. Hortensia skriver:

  Intressanta synpunkter i stackars steniga och kulturberikade Småland:

  ”Ordföranden i muslimska föreningen i Ljungby, Abdelhak Lahouaichri, är mycket upprörd över att Mehmet Kaplan fick avgå på grund av uttalandet om Israel och nazisterna.

  – Vi muslimer stöder Kaplan, han har inte sagt något som är fel. Han formulerade en åsikt som 1,7 miljarder muslimer i världen håller med om och som vi muslimer i Sverige också håller med om, slår Abdelhak Lahouaichri fast.”

  http://www.smalanningen.se/article/han-jamfor-israel-med-hitler/

  ”Johans Hultberg, moderat riksdagsman från Kronoberg, är mycket upprörd över Abdelhak Lahouaichris utspel.

  ”Han måste avgå. Hans uttalanden i Smålänningen är fruktansvärda”, skriver han på twitter.”

  http://www.smp.se/vaxjo/ordforande-i-muslimsk-forening-vi-muslimer-stoder-kaplan/

  Gillad av 2 personer

 21. 77711n skriver:

  Jag säger, tänk om alla dessa resurser som nu läggs på invandrare som man med 70-80 procent hög sannolikhet kan förutspå vara mer tärande än närande under dessas livstid, istället hade lagts på unga familjer att ekonomiskt och praktiskt klara familjeliv och barn, samtidigt med avslutande utbildningar och jobbkarriärer. Dessutom istället satsat på high tech, sjukvård och robotar i hemmen för äldre. Det hade blivit en framgångssaga för ett litet exportberoenden land med högteknologisk välutvecklat industri, som satsar på investeringar för framtiden inom bostäder, barnpassning, barnbidrag och inkomster, högteknologisk och kvalificerad utbildning och näringsliv för export m m.

  Gillad av 5 personer

 22. Michael von Rosen skriver:

  Situationen och den förutsebara framtida problem är, som vanligt, utmärkt beskrivna. Det finns ju tidigare exempel som visar hur det kan gå. I de stora härvorna i Södertälje, rättsprocesser som sammantaget kostar samhället väl över miljarden, figurerar assyrier m fl som lever helt ointegrerade och lärt sig utnyttja svensk flathet i bidragssystemen och på över 30 år inte ens lärt sig svenska. Så det finns exempel som borde avskräcka – förutsatt att man lämnar önskedrömmen och vill och vågar ta till sig en verklighet!

  Gillad av 2 personer

 23. Tahmas Nuri skriver:

  Det hör till saken att vi har brist på personal inom vissa yrken men det är inget som utom europeisk invandring kan avhjälpa då dessa yrken kräver studier i minst tre till fem år.
  Det har skrivits spaltmeter från ”hittepå” experter som Sandro Scocco att alla syrier som kommer till Sverige är högutbildade och vi vet att det är så långt från sanningen man kan komma. Majoriteten av de som kommer till Sverige lågutbildade. Enligt den enda Nationalekonomen vi har i sverige som är trovärdig så tar det åtta till femton år innan vissa grupper får jobb.
  Det finns hur många arbetslösa som helst inom EU som med en enkel jobbannons skulle avhjälpa oss i dessa bristyrken och som har kvalificerad utbildning.
  Varför erbjuder vi inte spanjorer, greker och portugiser att komma hit och jobba?
  När en regering anser det börjar bli svårt att styra majoritetssamhället så är det dags att byta folkgrupper. Nya potentiella väljare hägrar, visserligen om ett antal år men dock ändå. Under förespegling av att man är en humnitär stormakt så låter man hundratusentals människor komma till Sverige. Man förlitar sig på sina ”hittepå” experter att de som kommer är gräddan av gräddan. Gräddan av gräddan visar sig vara århundradets understatement, cigarett rökande analfabeter och skäggbarn som skulle bli vår framtid kommer att kasta oss tillbaka till jordstampat golv och ett ekonomiskt bakslag av sällan skådat slag i svensk historia.

  Gillad av 2 personer

  • 77711n skriver:

   Utom alla de påpekade avigsidorna som tas upp i inlägget bör man också lägga till de sjukdomar människorna från Afrika för med sig – och som vi vet, de genomgår inga hälsokontroller eller t o m vägrar att låta sig undersökas.

   Men politikerna räknar ruskigt fel om de tror att nya potentiella väljare erhålls genom de importerade muslimerna från Afrika – såvida inte ministerposterna besätts av muslimer. En annan aspekt är också att valen inte längre blir vare sig demokratiska, fria eller hemliga för de nya väljarnas val kommer helt och hållet att styras av den klanpatriarken i hushållet eller hushållen om denne håller sig med flera ”fruar”, vare sig den de är gift med och de övriga som påstås leva som ensam mamma med barn.

   Denna utveckling lär bli svår att politiskt försvara.

   Gilla

 24. micke skriver:

  Jag har jobbat i Norge och även bott där i 5 år . Norrmännen älskar svensk arbetskraft. Vi jobbar som fan lite sjuka och integreras fort.
  Dom kastade jobben efter mig när jag var där.
  Men det är inte då konstigt tycker jag liknande kultur ganska lika språk.
  Sånt gör mycket , man behöver inte vara kvantfysiker för att fatta det.
  Vissa är svåra att integrera andra inte sen kan man vara hur politisk korrekt som helst.

  Gillad av 2 personer

 25. MartinA skriver:

  ”Så är naturligtvis inte fallet. Invandring kan föra med sig många positiva konsekvenser, alltifrån kulturell och intellektuell mångfald till vitalisering av arbetsmarknader och därmed ökad produktivitet.”
  Jag har hört sånt här i hela mitt vuxna liv och resultatet har alltid blivit dåligt för oss svenskar. Dessutom verkar samma tes drivas över hela västvärlden, att miljoner människor från ickeeuropeiska länder skall invandra därför att X. Där X hittas på allteftersom vad som passar. I Australien är X att europeerna själva är invandrare där (något som ni invandringsfanatiker även försökt med här i sverige, befängt nog). I USA är X slaveriet (Vilket ni invandringsfanatiker även har försökt här i sverige, befängt nog). I Tyskland är X andra världskriget (något som ni invandringsfanatiker även driver här i sverige).
  Jag tror inte på ett enda ord som ni invandringsfanatiker säger. Ni vill bara förstöra den västerländska civilisationen och utrota oss europeer. Ni drivs av hat och illvilja. Det är den enda logiska förklaringen.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Sen var det ju bra vederläggning av ett X av Stefan Hedlund, bravo! Men varför komma med dessa brasklappar? Det är inte längre ok. Eller snarare, du får göra en kostnadskalkyl. Brasklapp kanske minskar etablissemangets illvilja mot dig när du säger för etablissemanget misshagliga saker. Men gör att du får stå ut med att bli häcklad av såna som mig.

   Gillad av 1 person

 26. Christer. skriver:

  Under den massinvandring som pågått under några år nu, har man hört en rad korkade argument och påståenden om tidigare och nuvarande invandring till Sverige. Eller har det undgått någon, att vi hade gått miste om en massa fin matkultur, såsom pizza, kebab, falafel, ifall vi inte hade haft det här inflödet. Märkligt då, att sushi har kunnat göra sådant avtryck, härhemma utan att vi behövt importera hundratusentals japaner. Nästa idiotiska påstående (det finns många…) går ut på att vi minsann haft invandring förr också – se bara på vallonerna och italienarna som kom på femtiotalet. Om vi börjar med vallonerna, så vet man inte med säkerhet, men tror att cirka niohundra individer stannade i Sverige -många av dem blev med tiden oerhört framgångsrika. Det var specialister som värvades hit, för att lära oss förädla den järnmalm, som vi var berikade med. Att jämföra dem med dagens invandrare är barockt, men något som görs hela tiden, av historielösa drömmare.
  Många av italienarna släpptes in till Sverige, först sedan företrädare för vår verkstadsindustri testat dessa metallarbetares kunnande på ort och ställe i Norditalien. Den verksamheten finns dokumenterat i ett intressant radioinslag som gick för ett femtontal år sedan och eftersom jag själv haft flera bekanta i den kategorin invandrare, så var det extra intressant att lyssna på. Majoriteten av italienarna fann sig väl tillrätta i Sverige, något som kanske berodde på att man kom från en kultur som inte är så vitt skild från våran, även om religionen är en annan.

  Gillad av 2 personer

 27. /lasse skriver:

  Folkutbytes ivrarna håller på med ett ständigt tuvhoppande, när en tuva börjar bli sank hoppar de till nästa och nästa och nästa och så kommer de tillbaks till den som vederlagts men glömd.
  Vi behöver inte spekulera med div. modeller som t.ex. Tino S visat så har de senaste 1/4 seklets asylinvandring ca 20 – 30 tusen per år inte på minsta sätt varit ”lönsam” (som om det skulle vara ett argument för att göra svensken till minoritet) och orsakat enorma sociala problem.
  Inte ens om det förelåg en svacka i försörjningsbördan är folkutbyte och att göra svensken till minoritet ett vettigt argument.

  Det finns siffror som pekar på att i den yngre delen av de aktiva generationerna i Tyskland så kommer tysken att vara i minoritet. Sen efterhand kommer de att bli i minoritet totalt i de aktiva generationerna. Med den typen av invandring som är från helt andra kulturer som kommer för att ansluta sig till sina diasporor kommer det vid det laget att ha installerats ett helt annat socialt kapital än det som byggde industrinationen Tyskland. En nations pensionskontrakt bygger på att det är en relativt homogen nation, folk tecknar i princip ett kontrakt med de ännu icke födda att de ska producera de kommande pensionärernas behov. Hur kommer det kontraktet att hålla i det sk multikulturella samhället där pensionärerna är de ”vita” gamlingarna och den aktiva generationen domineras av en helt annan kultur? Kanske dessutom en kultur som föder rel många barn och det blir försörjningsbörda i bägge ändarna av befolkningspyramiden. vilken ända kommer då att prioriteras?

  Gillad av 2 personer

 28. Ulla L skriver:

  Alla dessa islamrelaterade problem, från ekonomiska bidrag livet ut till all energi som lagts på diskussioner om det finns proble eller inte läggs på d

  Gilla

 29. Popeye skriver:

  Jag har aldrig riktigt förstått detta argument som påstår att vi av demografiska skäl behöver mer arbetskraft i form av invandring. Varför har inga diskussioner eller försök någonsin ägt rum som syftar till att öka barnafödandet bland våra inhemska svenska familjer? Hela tiden anses invandring vara den enda lösningen som kompenserar svenskarnas ”för låga” födelsetal.
  Det hade, utan tvekan, blivit betydligt högre födelsetal i landet om staten hade uppmuntrat detta med en ”barn bonus” för varje barn utöver det tredje som en familj skaffar sig. Man kunde haft en bonus på, t.ex., 1 miljon kronor styck för det fjärde och det femte barnet. Jag fick tre barn på 90-talet som nu ska börja plugga på Universitet och börja jobba. Hade jag fått 1 miljon för ett fjärde barn så hade vi definitivt tagit det, eftersom ekonomin var ganska ansträngd just då för oss med ett nybyggt hus, mm. Likaså min jämngamla syster hade gjort likadant.
  Det fina hade varit, förutom att landet hade fått den befolkningsökning man önskade, att vi sluppit alla de problem vi har idag med segregerade ghetto-områden, gängkriminalitet, islamisering, arbetslöshet, dåliga skolresultat, försämrad välfärd, med mycket mer.

  Dessutom, en bonus på 1 miljon per extra barn hade kostat samhället en liten bråkdel av vad dagens massinvandring kostar. Det hade, i motsatts till dagens situation, verkligen blivit en vinst för samhället ”på sikt”. Ganska kort sikt. Men ingen har, vad jag vet, någonsin tittat på andra alternativ än just massinvandring. Varför?

  Gilla

  • Gert. B. skriver:

   Exakt! Om nu låga födelsetal, säger om, hade varit ett stort problem så vore första åtgärden att uppmuntra den infödda befolkningen att sätta fler barn till världen.

   Gilla

  • DocMa skriver:

   Ett klokt förslag som dessutom skulle vara socialt acceptabelt då denna bonus delas ut utan hänsyn till förutvarande inkomster/förmögenhet. Ett sorts tack från samhället för att Du/ni sätter en större mängd barn och därmed framtida skattebetalare till världen.
   Min väninna i Frankrike berättade att hon och hennes make efter det tredje barnet inte betalade någon statlig skatt längre och att man fick en rejäl bonussumma av sin offentliga försäkringskassa när nummer tre föddes.
   Fast allt det var på nittiotalet, det är möjligt att det ändrats.
   I Tyskland kan man välja om man vill sär eller sambeskattas. Det gör att man inte bestraffas som familj av att en förälder är hemma med barnen när de är små. Det fanns i Sverige också till 1970 vill jag minnas. Någonting att införa igen?

   Gilla

 30. bjornwiklund skriver:

  Varje kohort har demografin 25% barn samma som befolkningen
  25% i arbete i arbetsför ålder(befolkningen 70%)
  äldre de facto 50%, befolkningen 25%
  Födelsetalen bland befolkningen är relativt EU OK……..

  Gilla

 31. Sture Eriksson skriver:

  Det är nu tid för både invandringsdebatt och skoldebatt att frigöra sig från miljöteorins flum om försöka klara ut konsekvenserna av vetenskapligt etablerade fakta rörande individskillnader, gruppskillnader inklusive skillnader mellan olika nationers IQ-fördelningar.

  Gilla

Lämna ett svar till Leif Lindau Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.