Frågor till miljöpartisten Yasri Khan

mohamed omar

Mohamed Omar

I Miljöpartiet finns en politiker som diggar Erdogan, Turkiets ”moderate” islamistiske president som stödjer jihadister i Syrien, fängslar journalister och människorättsaktivister.

I en ledare i Expressen den 3 april, ”MP-politiker försvarar despoten Erdogan”, pekar skribenten Johannes Forssberg på det olämpliga i att ett progressivt parti som MP är i färd med att välja en Erdogan-anhängare till sin partistyrelse.

Han heter Yasri Khan och är helt öppen med sitt stöd till Turkiets islamistiska AK-parti. När den turkiska militären massakrerar oppositionella kurder kommenterar Khan att kurderna nu “åtnjuter de största friheterna och erkännandet någonsin i Turkiet”.

Men det finns fler kopplingar mellan MP och turkisk islamism, visar Forssberg. Ett av språkrören i Grön ungdom, Semanur Taskin, är också Erdogan-apologet. I en debattartikel i Aftonbladet (10/3 2016) förespråkar Taskin segregerade bad i Sverige och om den islamiska huvudduken ”hijab” skriver hon: ”Jag har inte hört en enda som blivit tvingad att bära hijab.”

Forsberg visar att de båda Erdogandiggande ungdomspolitikerna, Yasri Khan och Semanur Taskin, har en sak gemensamt, nämligen organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR), som grundades av bostadsminister Mehmet Kaplan. Khan är generalsekreterare i SMFR och Taskin är lokalavdelningsordförande i Stockholm södra.

Organisationen Sveriges muslimer för fred och rättvisa besökte Istanbul i augusti 2014 och träffade där under vänliga former högt uppsatta företrädare för det islamistiska AK-partiet.

Jag har en egen erfarenhet av att debattera med Yasri Khan på Facebook. Det var under Almedalsveckan 2012 som Khan stolt visade upp bilder från en manifestation för religionsfrihet som SMFR hållit i Almedalen. I manifestationen ingick islamisk bön i grupp på torget. Enligt traditionell islam ska ju en muslim be fem gånger per dag enligt en bestämd ritual, och det är extra förtjänstfullt att be i grupp.

Detta fick mig att undra hur Yasri Khan ställer sig till de kristnas religionsfrihet i islamiska länder som till exempel Saudiarabien. Anser han att kristna har rätt att fira gudstjänst på ett torg i Riyadh?

Trots upprepade påstötningar vägrade Khan att svara. Han kom i stället med undanflykter. Debatten fortsatte så i ett annat forum på Facebook. Jag frågade då om han anser att en muslim har rätt att lämna sin religion. Han vägrade återigen att svara.

Jag tycker det är anmärkningsvärt att en ordförande för en organisation som säger sig stå för religionsfrihet, ja, som till och med anordnar manifestationer till stöd för religionsfriheten, inte kan ge klara och tydliga besked om en så grundläggande sak som att var och en har rätt att anamma eller lämna vilken religion man vill.

Jag bad inte Khan säga att det är önskvärt att en muslim lämnar sin religion utan bara att han eller hon har RÄTT att göra det. Jag tolkar Yasri Khans tystnad som 1) han anser inte att de kristna i Saudiarabien har rätt att fira gudstjänst på torgen och inte heller att en muslim har rätt att lämna sin religion, eller 2) han anser att det finns gränser för religionsfriheten under vissa omständigheter, till exempel att Saudiarabien är ett heligt land för muslimer och att muslimer därför bör vara priviligierade, eller 3) han tiger på grund av rädsla för hur fundamentalistiska muslimer ska reagera. Ja, att stå upp för muslimers rätt att lämna islam kan vara kontroversiellt bland troende muslimer i Sverige.

Är inte SMFR vad de utger sig för att vara? Döljer de något bakom de vackra fraserna? Står de för religionsfrihet eller bara för islamfrihet?

Eftersom Yasri Khan, i egenskap av ordförande för SMFR, har gått ut offentligt och sagt sig stå för religionsfrihet tycker jag att allmänheten har rätt att få veta hans åsikter i dessa frågor. Om han inte har något att dölja så är det ju bara att säga som det så är saken ur världen. Det är nog fler än jag som är nyfikna. Nu ställer jag frågan igen: Anser du att en muslim har rätt att lämna sin religion? Jag vill inte höra att man i Sverige har rätt att göra det, det vet jag redan, jag vill veta vad du tycker.

Om du svarar ja på frågan undrar jag om tycker du att denna rättighet även bör gälla i islamiska länder? Skulle du ställa dig bakom en manifestation för de kristnas religionsfrihet i Saudiarabien? Säg inte att du inte vill kommentera situationen i andra länder eftersom SMFR är en svensk organisation. Du kommenterar ständigt vad som händer i andra länder och visar till exempel gärna ditt stöd för islamisterna i Turkiet.