Gästskribent Göran Svensson: Bilden av migration och integration präglas av anekdotisk bevisföring

logo­DGSPolitiker och media förhåller sig inte alltid sakligt och objektivt till relevant forskning och officiell statistik när det gäller migration och integration.

De väljer istället ofta att lyfta fram enstaka händelser som allmängiltiga när händelserna är positiva om utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund, men är däremot noga med att tillägga i huvud- eller bisatser att negativa händelser inte gäller alla utrikesfödda och andra med invandrarbakgrund.

Anekdotiska argument används flitigt av politiker och upprepas okritiskt av media för att försöka påvisa positiva effekterna av migration och integration, trots att forskning och officiell statistik kan påvisa mindre positiva effekter. Forskningsresultat och officiell statistik som påvisar en annan bild av verkligheten än politikernas döljs.

Det framförs exempelvis ofta att migrations- och integrationspolitiken är samhällsekonomiskt lönsam, men detta baseras på ovetenskapliga studier[1], vilseledande tolkningar[2] och felaktiga slutsatser[3]. Forskning visar tvärtom att de fiskala effekterna har varit negativa[4] sedan början av 1980-talet[5].

Det hävdas dessutom att det finns avgörande skillnader vad gäller etablering på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda som har samma färdighetsnivå trots att det inte stämmer enligt Långtidsutredningen 2015[6] och PIAAC-data[7].

Det påstås i olika sammanhang också att tre till fyra av tio migranter som kommer till Sverige har högskoleutbildning[8] trots att SCBs statistik[9] visar på en av tio. Det påstås också att invandringen behövs för att möta en åldrande befolkning på grund av att födelsetalen är otillräckliga. Även detta motsägs av forskare[10] och SCBs statistik[11].

På samma vis sägs[12] ofta att det i genomsnitt tar sju år för immigranter att få arbete. SCBs senaste statistik[13] visar att drygt fyra av tio har jobb efter sju år och bara drygt sex av tio efter 17 år.

Samtidigt kommuniceras bilden av att problemen och utmaningarna kring migration och integration löses genom satsningar på arbete, bostäder, utbildning och språkundervisning.

Trots dessa satsningar under flera decennier har antalet utanförskapsområden med tillhörande parallellsamhällen ökat från tre år 1990[14], till 156 år 2006[15] och 186 år 2012[16]. Invånarna i utanförskapsområden ökade samtidigt under perioden 2006 till 2012 från 488 000 till 566 000.

Politiker och media måste överge sin anekdotiska bevisföring och i stället stödja sig på forskning och officiell statistik.

Göran Svensson är professor vid Kristiania University College iNorge och verksam internationellt i olika kulturella kontexter och kontinenter.

1 a) http://www.arenaide.se/rapporter/900-miljarder-skal-att-uppskatta-invandring/ ; b) http://sandviken.se/download/18.7ee66dca1461fe91b2e25a66/1401691469208/Rapport+Sandvikens+kommun+Analys+invandring+mars+2014.pdf; c) se även www.tino.us ytterligare fler exempel

http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

http://www.svd.se/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101

http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html; d) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1, p. 159, Table 3.7; e) http://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595, se sammanfattning på sidorna 7-11

5 a) http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html

http://www.regeringen.se/contentassets/86d73b72a97345feb2a8cbc8b6700fa7/sou-2015104-langtidsutredningen-2015-huvudbetankande (se sidorna 312-313)

http://www.oecd.org/site/piaac/

http://www.svtplay.se/video/2843454/partiledaren/partiledaren-avsnitt-3 – statsminister Löven säger (efter drygt 8 minuter) att 30% av de som kommer från Syrien har högskleutbildning när SCB har statistik som visar på att det är ca 10%; b) http://www.svt.se/nyheter/tusentals-valutbildade-flyr-till-sverige

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24489+

10 http://www.smp.se/ledare/tveksamma-argument-om-flyktingar/;

11 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Demografisk-analys/55349/55356/Barnafodande/Olika-generationers-barnafodande/Summerade-fruktsamhetstal-19002010/

12 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21636384.ab

13 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration/Tabell-2/#

14https://webbred.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_23270/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

15https://webbred.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_23270/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

16 http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

17 http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

14 thoughts on “Gästskribent Göran Svensson: Bilden av migration och integration präglas av anekdotisk bevisföring

 1. pllay skriver:

  När bevisade lögner används i politiskt syfte utan påföljder i någon form har demokratin förlorat en av sina viktigaste förutsättningar, den objektiva informationen.
  Utan en någorlunda objektivt framförd information lever vi inte längre i en demokrati.
  Med den starkt vänsterdominerade media vi har, skulle jag, lite tillspetsat, vilja säga att vi just nu i odemokratiska val valt att leva under det proletariatets diktatur som kulturmarxister sedan Frankfurtskolans dagar drömt om.
  Sverige är inte en humanistisk stormakt, Sverige är en självvald kulturmarxistisk diktatur ledd av en allsmäktig media som står över och utanför demokratisk insyn eller kontroll.
  Sveriges intelligentias underlåtenhet att försvara grundläggande demokratiska värden är en oförlåtlig synd mot Sveriges medborgare, ni har ett mycket större ansvar för landets välgång och framtid än ni tagit. Har man välsignats med ett gott huvud, flit och möjligheter till utbildning har man också ett mycket stort ansvar för dessa gåvor, ni borde kvävt detta kulturmarxistiska barn redan på Palmes tid, nu är det väldigt sent att vända kappan.

  Liked by 5 people

 2. BjörnS skriver:

  Visst är den anekdotiska bevisföringen irriterande. De 7 åren i mediantid till arbete har jag för mig härstammar från före finanskrisen, typ 2006 eller 2007, och bygger på invandringen under 90-talet. Skulle jag ha rätt är den obsolet nu.

  Jag vet att den norska statistikmyndigheten gör en förnyad studie av effekterna på statsbudgeten av invandring. Då Norge har en bättre arbetsmarknad än Sverige finns det bättre förutsättningar för lönsamhet. De preliminära resultaten är inte upplyftande, speciellt inte för invandring från Afrika och Mellanöstern.

  Gilla

 3. elfyma+ skriver:

  Lägg därtill dagens inte oväntade nyhet
  ”Terrorhot och ökat flyktingmottagande gör att polisen begär mer resurser av regeringen för att anställa personal”.
  Det behövs mellan 1500 och 2500 fler poliser och dessutom upp till 1600 fler civilanställda fram till år 2020, enligt myndigheten.

  De utökade resurserna ska exempelvis gå till nationella insatsstyrkans terrorbekämpning, men också till gränskontroller, att verkställa utvisningar och ordningsstörningar på asylboenden.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6352641

  Liked by 3 people

 4. Drutten skriver:

  Anekdotiska exempel för att illustrera enskilda individers situation är en metod som lärs ut på journalisthögskolorna och verkar vara en metod som får ökad användning även inom politiken. Man verkar dock ha glömt bort att exemplen helst bör vara illustrationer av en generell verklighet. De har ofta karaktären av tycka-synd-om-den-drabbade utan djupare analys av bakgrund och konsekvenser eller ens bry sig om att exemplet är representativt. Att metoden används är graverande för avsändaren och avslöjar dennes elitistiska uppfattning av mottagarens förmåga till kritiskt tänkande.

  Liked by 2 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta borde läsas av varje svensk medborgare över 16 år. Det finne inget att tillägga. Bilder av ett politiskt och medialt bedrägeri och tillika förfall är fullständig. Det som kanske är allra mest beklagligt är att det finns representanter för ”vetenskapssamhället” som ställer sig bakom den förfalskade verkligheten. Liknande skrämmande attityder ser vi även när det gäller landets energiförsörjning samt olika miljöfrågor.
  Det siste steget är när landets myndigheter som dagens polismyndighet har börjat hemlighetstämpla allt som kan tänkas gynna landets tredje största parti. Vi får vara tacksamma att landets statistiska centralbyrå forfarande ger saklig information och inte följer polismyndigheten i spåren.

  Liked by 3 people

 6. Lisa C skriver:

  Liksom alltid berättas en annan verklighet man till man och när skillnaden blir för stor mellan vad media/ politiker säger för att ” uppfostra” folket och vad folket hör i ”The grapevine” så uppstår misstro och likgiltighet. Man håller sig till ”sin krets” – de man litar på – läser på nätet, avsäger sig tidningen, slutar lyssna på nyheterna på SR och SVT. Medan Stockholm stad gissningsvis i år satsar gissningsvis 70 miljoner på att ”förbättra demokratin”.

  Liked by 1 person

 7. Aha skriver:

  Det måste anses klart att om media rapporterat konsekvensneutralt om invandringen så hade folk inte accepterat att bli världens mest extrema invandringsland. Folk tror
  – det är flyktingar som kommer (i själva verket saknas skyddsbehov i många fall, ofta är fråga om ekonomisk migration)
  – invandring är lönsamt
  – utan invandrare stannar Sverige
  – invandrarna behövs för att ersätta dom som gått i pension

  Ovanstående är inte sant alternativt är nonsens.

  Premissen för den gigantiska omgörning som invandringen betyder, bygger alltså på falsarier som media välvilligt rapporterat.

  Medias och alla Bagdad-Bob politikers ansvar för detta är himmelsvid.

  Liked by 2 people

 8. Gösta Johnsson skriver:

  Jag utgår från att dagens och förra regeringens ministärer kommer att i stor utsträckning bytas ut kommande val 2018. De flesta av dessa och stor del av riksdagsledamöterna har ägnat sig åt mörkläggning, förvanskning av fakta, försök till indoktrinering av landets befolkning med hjälp av etablerade medier. Hoppas då att fakta blir tongivande i debatter och agerande och att åtgärder snabbt vidtas för att återställa ordning och reda i landet. Presstödet torde omgående behöva avskaffas för att trovärdigheten i mediernas rapporteringar skall bli bättre. Publik servisorganen sr och svt bör ombildas för att förhindra sammansmältning med statsmakten vilket är förödande för demokratin. Åsikts o ch yttrandefriheten säkerställas fullt ut. Riksdagens ledamöter halveras till antalet och de statliga verken ses över och radikalt reduceras och effektiviseras .

  Liked by 3 people

 9. Hortensia skriver:

  Utmärkt beskrivning av ett förödande samhällsproblem, vars omfattning jag anade men inte fick helt klart för mig förrän DN påbörjade sin intensiva hatkampanj mot, för mig då helt okända, Julia Caesar, som nu äntligen har återkommit med en ny krönika i Snaphanen. 🙂

  Fler än jag torde ha häpnat över att plötsligt kunna läsa fakta och statisktik i klartext, istället för att mödosamt pussla ihop fragment av friserade, eller rent fabulerade siffror, i olika versioner av gammelmedias politiskt korrupta uttolkningar.

  Vår ”feministiska” regering och dess trogna PK-kumpaner i 7-klövermaffian, anar nog att deras sagolika berättelser förlorar sin trovärdighet i takt med att allt fler av oss vanliga, dödliga upptäcker att alternativmedias verklighet överträffar etablissemangets dikt och förbannade lögn.

  Liked by 3 people

 10. Hovs--hallar skriver:

  Utmärkt sammanfattning av de vanligaste lögnerna, har vidaresänt det till ”tjocka släkten”!

  Medias desinformationskampanjer är så otroligt enfaldiga att de ofta slår tillbaka på dem själva — som när man publicerar ett snyftreportage om ett ”ensamkommande flyktingbarn” som ska vara 16 år men på bilden i tidningen ser ut att vara bortåt dubbelt så gammalt — vilket även snabbt bekräftas av alternativmedia, som gräver fram den unge herrns Facebook-konto!

  Här framgår det att han i verkligheten är ungefär 26 år och inte precis nödlidande, utan framstår snarare som rätt välmående där han poserar i badbrallor intill en swimmingpool.

  Ljugmedia (GP i detta fall) var alltså så in i h-e korkade att man trodde denna erbarmliga lögnhistoria skulle sväljas med hull och hår av läsarna (”Nisse i Hökarängen”, som man föraktfullt brukat benämna denna hypotetiska lögnblaske-läsare).

  På den här nivån fungerar media när de ska försöka propagera för sin nya religion — ”mångkulturalismen”.

  Liked by 2 people

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Skribenten verkar inte riktigt komma överens med hermeneutisk postmodernistiskt skapande av diskursiv intersektionell postkolonial mångfaldsförståelse. Istället hemfaller skribenten åt den sorts instrumentella positivistiska teknokratispråk som patriarkatet alltid använt för att förtrycka normdiversifierade grupper av människor, och som skapar exkluderande strukturer och multiplicerar konfliktytor.

  Skulle jag ha hävdat om jag varit mångfaldstroende genusteolog från Södertörns högskola.

  Ser fram emot nästa alster av skribenten; debattartiklar som försöker leda saker i bevis medelst hänvisning till empiri är vi inte direkt bortskämda med nuförtiden, här i Solanas, Dworkins, Rosenbergs med fleras förlovade (förlorade?) land.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Liked by 2 people

 12. blixtrande skriver:

  Oerhört bra och tillika oerhört tråkigt.
  Det som är bra är givetvis artikeln. Saklig, korrekt och med tydliga och lättkontrollerade källor.
  Det som är tråkigt är givetvis att det visar på ett samhälle i förfall. Där politiker och journalister medveten förvanskar och mörkar vad som sker, och istället sprider falska uppgifter.

  Men värst är nog att just denna artikel inte kommer att stå i någon etablerad tidning. Det kommer inte upp till debatt och inga uppföljande och kritiska reportage kommer att göras i SVT eller i radion.

  Vad kan vi göra?
  När både regering och opposition är skyldiga till samma mörkläggning?
  När de fria medierna väljer att spela med och villigt sprida desinformation?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s