Gästskribent Nils Börje Tallroth: Sverige vid skiljevägen

logo­DGSNyårsafton 406 tog sig tusentals vandaler, suebis och andra germaner över Rhenfloden in på romerskt territorium i förhoppning om ett bättre liv. De skulle snabbt följas av andra germanstammar. Få som såg dessa människor ta sig över Rhen insåg att detta var början till Roms undergång.

Litet över 70 år senare kollapsade den västra halvan av det romerska riket under trycket från invaderande barbarer. Europa kastades in i århundraden av politiskt kaos, vidskepelse, religiöst förtryck och intellektuellt mörker. Den katolska kyrkan, övertygad om att den representerade den enda sanna tron, förföljde och sände till kättarbålet envar som vågade ifrågasätta dess dogmer.

Idag är åter stora skaror på väg mot Europas rika länder. Media, helt fokuserad på enskilda individers, i många fall tragiska, öden, saknar både vilja och förmåga till en övergripande analys av vad som är på gång. Politiker av alla kulörer är paralyserade, väl medvetna om att vad de än gör så möter de protester från medborgare, media eller migranter. Få ägnar en tanke åt de långsiktiga följderna av denna massinvandring.

Så länge som skillnaderna i materiella betingelser och sociala förmåner mellan Europa och fattiga länder består så kommer, med nuvarande öppna dörrens politik, denna okontrollerade folkomflyttning att fortsätta i accelererande takt. Men hur många migranter kan en stagnerande europeisk ekonomi absorbera – samtidigt med utmaningar i form av bankkriser, budgetunderskott och en kostsam grekisk kris – utan att välfärdssystemen brakar samman? När detta händer, kan Europa undvika att ”främlingsfientliga” partier växer sig starka?

De som förespråkar en öppna dörrens politik måste fråga sig varför så många migranter vill till Sverige, ett land med klimat och sociala normer så främmande som något kan vara för dessa migranter. Misstanken att det mest generösa välfärdssystemet i Europa är en viktig förklaring ligger nära till hands.

Migranterna föredrar platser där människor med samma ursprung redan finns. Det fanns 186 utanförskapsområden i Sverige år 2012. Vad som nu byggs är ett än mer segregerat Sverige: en del där kvinnors rätt respekteras, religiös frihet råder och demokrati genomsyrar samhället, en annan del med massarbetslöshet och bidragsberoende och där klanvälde råder, kvinnor hålls inomhus, homosexuella föraktas, och ”hederskultur” praktiseras.

Ett vanligt argument är att Europa behöver immigranterna för att ersätta en åldrande arbetskraft och att ”rädda pensionerna”. Men officiell statistik anger att, efter nio år i Sverige, endast hälften av utomeuropeiska invandrare i arbetsför ålder arbetade år 2012 (SCB, Statistiska Meddelanden AM 110 SM 1402). Samtidigt var förvärvsfrekvensen för dem med svenskt ursprung 85 procent (SCB, Demografiska Rapporter 2010:2). En studie för Socialförsäkringsutredningen fann att sannolikheten för en invandrare att få jobb inom tio år är lägre i Sverige än i andra EU-länder förutom Belgien och Spanien. (Vid arbetslivetsgränser. Underlagsrapport S 2010:04 till Socialförsäkringsutredningen.)

Medias intervjuer med alla dessa ”ingenjörer från Syrien” till trots, verkligheten är att en stor andel av de migranter som nu är på väg till Sverige har minimal skolutbildning. Placeringen av nyanlända migranter i glesbygd, där bostäder men inga jobb finns, lär inte få in dem i arbetslivet.

Samtidigt uppmanas svenskar att arbeta till 75 års ålder. Det betyder i klartext att i stället för att immigranter ska rädda pensionerna åt svenskarna är det svenska pensionärer som ska rädda immigranterna.

Politiker av alla kulörer har länge medgivit att integrationen hittills har misslyckats. Inget talar för att integrationen av de nya immigranterna kommer att lyckas. Tvärtom, storleken och snabbheten i den nu pågående folkomflyttningen i förening med politisk förlamning visar på risken för ökat utanförskap och skarpa socioekonomiska konflikter framöver. Ytterligare nedskärningar av pensionerna och kraftiga kommunala skattehöjningar är oundvikliga.

Den sociala sammanhållningen i ett land, där en del av befolkningen drar upp sömniga barn klockan sex på morgonen för att sedan rusa till dagis och arbete, medan en andra driver omkring på gator sysslolösa hela dagar, varar inte för evigt.

Det är oroande att media och politiska ledare visar samma oförmåga att inse de långsiktiga följderna av dagens folkvandringar som makthavare för 1 600 år sedan. Vilka är de ekonomiska konsekvenserna på sikt av fortsatt massinvandring? Vad händer om integrationen, som hittills, misslyckas och Sverige får ghetton med tiotusentals socialbidragsberoende innevånare? Kommer de värderingar vad gäller demokrati, kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och religiös tolerans, som socialdemokrater och liberaler vunnit i hård kamp mot konservatism, att överleva? Dessa frågor måste få ställas utan att epitetet ”rasist” slängs ut.

Svaret på dessa frågor förutsätter en fri debatt kring immigrationsfrågorna som i USA eller Storbritannien. Dessutom måste Sverige också inom landets gränser stå upp för de självklara och universella värden – demokrati, kvinnors rättigheter och tolerans – som vi kämpar för inom FN och andra fora.

Nils Börje Tallroth är fil. lic. i nationalekonomi, idag fristående konsult. Han har arbetat för internationella organisationer och företag i över tre decennier samt bott i Mellanöstern i fem år. Hans senaste bok på svenska är ”Bistånd på villovägar”.

48 reaktioner på ”Gästskribent Nils Börje Tallroth: Sverige vid skiljevägen

 1. BjörnS skriver:

  Tack för en bra krönika. Håller fullständigt med om behovet av långsiktighet och din verklighetsbeskrivning. Jag vill bara bidra med ett par ytterligare betraktelser.

  Den sneda könsfördelningen bland de asylsökande kommer att skapa andra obalanser. Förutom arbetslöshet kommer många ha små utsikter att bilda familj. Vad sker då? Bör kvinnliga asylsökande få förtur?

  Det är också troligt att unga (av alla etniciteter) inte kan skaffa bostad. Svårast blir det för de med lågavlönade föräldrar vilket ytterligare spär på frustrationen. Eller så får vissa grupper förtur och de som ovan beskrivs dra upp sömniga barn och stressa iväg till dagis och arbete får se sina barn ständigt missgynnas.

  Integration av de som är här kräver lägre trösklar på arbetsmarknaden vilket i klartext betyder urholkad arbetsrätt och en stor låglönesektor. Våra politiker har nu fört oss till den punk där segregation är ett faktum. Antingen sker den via arbetslöshet och utanförskapsområden eller så sker den via stora löneskillnader. Politiker, var så goda och välj.

  Gilla

  • Maria M skriver:

   Det är klart att det blir problematiskt när flera årskurser av befolkningen kommer att ha mycket stort antal utlandsfödda. Men problemet med obalanser mellan könen kommer att lösas med import av lämpliga fruar från samma kulturer.
   Man skall nog inte inbilla sig att de ”svenska” värden kommer att kunna bevaras.
   Utvecklingen och normerna går fram och tillbaka, man kan se t.ex på aborträtterna i olika länder. I en del länder som hade fri abort för 40 år är abort nu helt förbjuden (t.ex i Polen) .
   Samma kan gälla familjeidealet. Hemmafruar kan vara på modet igen om ett antal år.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Nya tjänstehjon importeras i massor till en svart arbetsmarknad!
    Allah de som inte får asyl, behöver tak över huvudet o mat på bordet,
    lite fickpengar dessutom)))
    Eller så blir det RUT som bidrar till villaägarnas (S)tora förtjusning!!!
    Med lite (S)ocker i botten, så gick den beska medicinen ner,
    mottagning i överklassens segregerade områden!!!
    Behövdes nog (S)om incitament, kan man gissa…

    Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  När man som Sverige idag står inför ett enormt nytt problem är det ett minimikrav att detta måste få diskuteras öppet utan att en politisk och medial överhet hotar med social stigmatisering. Att idag jämföra med folkvandringarna är riktigt då lidande människor söker en bättre tillvaro. Sverige med sitt ordnade samhälle och generösa sociala villkor är tveklöst för den vandrande massorna ett Schlaraffenland så nära man kan komma himmelriket på jorden.
  Problemet är bara att det aldrig kommer att fungera eftersom det svenska välfärdsstaten inte kan klara detta. Det finns inga egentliga arbetsuppgifter i det moderna Sverige för dåligt utbildade invandrare från helt andra kulturer och det krävs generationer av social sammansmältning som inte går att genomföra såvida man inte skapar ett slags 1800-talets Chicago men sin enorma dynamik. Men dagen Sverige är inte ett tidigare Chicago – det är en modern välfärdsstat som i stort sett är färdigbyggd där manuella uppgifter har övertagits av datorer och robotar och där de uppgifter som finns kräver avancerad utbildning med god kunskap i svenska och engelska.
  Den samhällsdynamik som krävs kan bara utvecklas i de egna länderna som man nu flyr från. Där bör och kan på sikt göras vad som har skett i Kina eller för den delen i Israel som har samma slag av klimat. Det enda vettiga är därför att göra allt för att få slut på det syriska kriget och här får man nog vara realpolitiker och initialt ta Assad i båten. Här är den ryska politiken mer realistisk än den amerikanska.
  Vad svenska folket måste inse är att invandrarna behövs i sitt eget land och inte vårt. Man kan inte lösa Sveriges pensionsproblem genom att importera outbildade människor från utvecklingsländer. Det enda som kommer att hända att Sveriges gamla får arbeta några år till för att försörja alla de som kommer att sitta sysslolösa i tomma bostäder utspridda i landet.
  Hade man tillåtit en öppet samtal mellan tänkande människor i stället för att tysta alla utanför den märkliga åsiktskorridoren skulle detta vansinne aldrig ha inträffat. Vad som nu händer är att man inta bara förstör Syrien utan även ett välfunktionerande Sverige.

  Liked by 2 people

 3. Anders Lindfors skriver:

  Fantastiskt välskrivet och analytiskt sammanhållet. Efter genomläsning känner man sig dock som en cancerpatient som precis fått sin dödsdiagnos av en kunnig cancerläkare.

  Liked by 3 people

 4. Aha skriver:

  En i högsta grad och relevant frågeställning om att vi måste diskutera massinvandringens konsekvenser, dock är det år t.o.m. decennier för sent. Men okay, bättre sent än aldrig.

  Skribenten skriver att diskussionen måste föras så att man undviker ”främlingsfientliga” partier i Europa. Här kan man tänka sig två kategorier av partier:
  – de som radikalt vill minska immigrationen då mångkulturen (bevisligen) bär med sig så allvarliga problem. Till saken hör att detta knappast kan sägas vara främlingsfientligt, det må vara oartigt och snålt men ej främlingsfientligt.
  – de som föreslår gruppolitik inom landet innebärande bl.a. hårda ordalag mellan grupper.

  Liked by 2 people

 5. Lars Lind skriver:

  Vi har redan getton med 10 tusentals socialhjälpsberoende utlandsfödda. Deras barn bränner bilar och överfaller sjukvård, brandkår , poliser och nu senast i samband med ngt TV program även journalister.
  på qet.se fanns ett protokoll från kommunstyrelsen i Danderyd ,Skattebetalarna i Danderyd skall köpa in två bostadsrätter till två ensamkommande barn från Afghanistan- som vantrivs i de familjehem de placerats i.
  Barnen har svårt att acceptera reglerna hos Danderydsfamiljerna…..barnens lidande är så svårt att de nu tilldelas egna lägenheter..( jag vet av erfarenhet att problemen brukar vara att ” barnen” : röker ,porrsurfar ,är vana vid ett aktivt sexliv ,gärna förser sig ur familjens bar , kräver Gymkort, envisas vid att kräva halalslaktat kött ,och en massa annat de goda och välvilliga familjerna nog inte kunnat drömma om när de naivt ”öppnade sina hjärtan” –för ”barn som flyr för sina liv”

  Liked by 3 people

 6. Maria M skriver:

  Statsministern upprepar samma mantra igen- andra länder skall ta mer ansvar. Men hur då frågar jag mer. Så länge migranterna själva kan välja land och man stoppar de inte vid gränden kommer det inte att fungera. EU har pratat om att fördela ca 160 000 tusen av migranter från Italien och Grekland till andra länder och flera länder protesterade. Och av sin kvot har Sverige redan tagit emot en del. Men alla de andra, de som kommer hit vid sidan om migrantläger, de som kommer att vara 160 000 bara tll Sverige- varför ber inte Sverige andra länder att fördela de? Är det rimligt?
  Och hur kan man tvinga migranter att bosätta sig i Polen eller Rumänien?
  All snack om amndra länders ”ansvar” är bara käbbel och retorik.

  Liked by 2 people

 7. Anders skriver:

  Parallelen med Romarrikets undergång är uppenbar. Vi bevittnar nu Västerlandets undergång. Och nu, liksom då, ligger en av de grundläggande orsakerna i en ovilja att försvara oss.

  Liked by 1 person

  • tomas skriver:

   “What I fear most is that, when we look back in 25 years’ time at this moment, what we will have seen is the surrender of the West, without a shot being fired. They’ll say that in the name of tolerance and acceptance, we tied our own hands and slit our own throats.
   One of the things that have made me live my entire life in these countries is because I love the way people live here.”
   Salman Rushdie

   Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Parallellen med romarriket haltar dock. Hos oss är bonas pater familias, den vite medelålders familjefadern, utan individuell prövning alltid skuld till allt. Romarna gjorde sig inte själva till barbarer redan innan invasionen var ett faktum.

   Massinvandringen är bara ett, om än väldigt tydligt och synbart, symtom på en mer grundläggande sjukdom. En helt och hållet hemmasnickrad kulturrevolution där alla bestående värden slängs bort och ersätts med, ja, ersatz, kitsch och vulgära låtsasteorier. Och handfallenhet.

   Gilla

 8. Sverige skriver:

  Här beskriver en hög religös ledare insiktsfullt vad som är problemet i Arabvärlden.

  Väldigt få i västvärlden förstår detta och att denna kultur präglar väldigt många MENA-invandrare. Det finns en väldigt utbredd ”anti-arbetskultur”.

  Liked by 3 people

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Intressant inlägg. Det är helt nödvändigt att fundera över vad den okontrollerade invandringen på sikt kommer att innebära för våra samhällen. Bred diskussion behövs utan att kasta overhäftiga invektiv på de olika åsikter som framförs. Vi har åsikts- och yttrandefrihet som en grundläggande del i vårt öppna samhälle och så måste det få förbli.

  Liked by 2 people

 10. Fredrik Östman skriver:

  ‘de värderingar vad gäller demokrati, kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och religiös tolerans, som socialdemokrater och liberaler vunnit i hård kamp mot konservatism’ — Vad skulle det vara? Konservatism handlar inte om fixa värden, utan om metodisk samhällsutveckling. Inga ‘värden’ är ‘vunna’, det borde dagens situation, med eller utan invandringsproblematik, visa.

  De ‘fixa värden’ som hyllas idag var okända för socialister och liberaler för ett par årtionden sedan. Ideologi kommer inte bevara dagens eller gårdagens samhälle. Bevara, förresten, är det inte anathema för en riktig ideolog?

  Analysen är självmotsägande och ytlig och leder oss inte vidare.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det vill säga: fram till de sista två styckena var det kloka konservativa ord utan ett spår av vare sig socialistisk eller liberal ideologi.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Fredrik, för påminnelsen! ”Inga ´värden’ är ‘vunna'”. ”Ideologi kommer inte att bevara dagens eller gårdagens samhälle”.
   Västerlandets största religion är tron på ordets förvandling till kött. Övertron på ordets magi och makt syns i alla sammanhang. Den är en sorts förhäxning. Man inbillar sig att själva orden skapar, förvandlar, vidmakthåller verkligheten, att orden på något mystiskt vis materialiseras. Men verkligheten fortsätter ju att vara oändligt formlös och ogripbar. Pladder väger ytterst lite, inte mycket mer än koldioxiden och vattenångan. Det är nästan bara genom våra konkreta gärningar som vi verkligen kan påverka verkligheten och outtröttligt skapa en sådan materiell och mental värld som är bra att leva i.

   Gilla

 11. tomas skriver:

  We won’t save refugees by destroying our own country.
  Actually we can’t do what we like with this country. We inherited it from our parents and grandparents and we have a duty to hand it on to our children and grandchildren,
  preferably improved and certainly undamaged. It is one of the heaviest responsibilities we will ever have. We cannot just give it away to complete strangers on an impulse because it makes us feel good about ourselves.
  Peter Hithens i Dailymail 5/9 2015

  Liked by 3 people

 12. Hedvig skriver:

  T.o.m. den självständige och kritiske S-bloggaren Johan Westerholm ifrågasätter, att regeringen förstår innebörden av sina beslut.

  ”Vi har nu rört oss snabbt på en skala från att migrationen är en tillgång över till att det är en investering, en anspänning, att det inte finns något tak (Morgan Johansson i Ekots Lördagsintervju) till att idag ha landat i att vi är vid gränsen för vad Sverige klarar av. På sextio dagar. På sextio dagar har regeringen gjort en helomvändning. Retoriken går inte att känna igen. Den retoriska resan är helt obegriplig och väljarna hinner sannolikt inte med.”

  http://ledarsidorna.se/2015/10/vi-leker-politik/

  Den 15 oktober skrev den S-märkte chefredaktören för Folkbladet Widar Andersson detta blogginlägg:

  ”Det är kris kort sagt. Antalet asylsökande är på tok för stort. Systemet har klappat ihop …

  … Förmodligen är det dags att använda Utlänningslagens möjlighet att temporärt stoppa all annan invandring än konventionsflyktingar medan vi får ordning på gränsskyddet, hanteringen av anhöriginvandringen och restaurerar mottagningssystemet.”

  http://www.folkbladet.se/blogg/widardirekt/systemet-har-klappat-ihop/?blog=2518025&entry=8761868

  Liked by 1 person

 13. Anna skriver:

  Jag har också tänkt på romarrikets undergång och upplever att vi är på väg åt det hållet. Gränsen har fallit och horderna strömmar in. Över två årskullar varje år, varav de flesta unga män, vad kommer att hända med vår befolkning?
  Sedan en månad tillbaka vaknar jag varje morgon med ångest. Själv har jag nått medelåldern och har bostad och ekonomi nog att känna mig någorlunda säker. Men hur blir det för mina barn, som kommer att slåss med alla dessa unga män om jobb och bostad? Hur ska det gå för min dotter i ett land där kvinnors rättigheter alltmer kvävs av attityder som för oss århundraden tillbaka, allt med etablissemangetsgoda minne? Vi lät henne, trots mina betänkligheter, gå i en skola där det går ganska mycket invandrare eftersom hon då kom i samma klass som sin bästa vän och man från skolan jobbar mycket med ordning och reda.Men efter att ha hört hur invandrarungdomarna där talar ( skriker) blir jag alltmer orolig. Vem vill höra att ens dotter hör ordet svennehora och andra vedervärdiga uttryck? Samtidigt är det så Sverige nu ser ut, är det inte bäst att vänja barnen vid det? Efter skolskjutningen igår blir jag än mer orolig. Tusan ta politikerna, de förstör våra barns framtid med sin oansvarigt mesiga politik. Nu faller snart en mörk natt över oss . Sorgen över ett förlorat land är verkligen stor och ingen i min närhet förstår den, även det en sorg.

  Liked by 1 person

  • Börje Nilsson skriver:

   ”Sedan en månad tillbaka vaknar jag varje morgon med ångest.”
   ”Sorgen över ett förlorat land är verkligen stor och ingen i min närhet förstår den, även det en sorg.”
   Vet precis hur du känner. Dagarna går i omväxlande ilska och sorg och nätterna bjuder inte på mycken vila.
   Det är som att medverka i en katastroffilm där skeppet just kolliderat med isberget och alltför många andra, allra mest de på kommandobryggan, vägrar fatta vad som håller på att ske. De låtsas som om inget hänt, medan skeppet obönhörligen tar in allt mer vatten och börjar kantra. Till på köpet blir de sura och misstänkliggör en för att vara rasist när man påtalar det uppenbara.

   Gilla

  • Gert B. skriver:

   Jag känner med dig. Här våndas jag över att ha två tonårskillar. Hur ska jag lyckas vässa deras armbågar? Även jag känner vanmakt över att de breda massorna inget förstår p.g.a. ointresse och massiv desinformation från ”gammelmedia”.

   Gilla

 14. resolut skriver:

  I dag har sex riksdagspartier kommit överens om tillfälliga uppehållstillstånd utom för barnfamiljer och s.k. ensamkommande ”barn” som skall ges permanenta tillstånd..

  Nu blir det fart på tvångsgiften och babyboom när ”de nyanlända” männen och paren utan barn ges ett rejält incitament att på ett enkelt sätt ersätta det tillfälliga uppehållstillståndet med ett permanent.

  De sex riksdagspartiernas överenskommelse kommer att öka takten i att göra svenskar till en minoritet i Sverige.

  Gilla

  • En spännande framtid skriver:

   Ja vi är nog många som i likhet med sign Resolut kan tänka oss att asylsökandekategorin ”barnfamilj” kommer att bli nästa trend. Man behöver väl för övrigt inte skaffa egna barn, utan kan arrangera ett korttidslån från en barnrik familj på väg hit. Tills man är i trygghet i Sverige. Inga dokument tycks ju krävas för att få komma in i Sverige. Väl här är det antagligen ett minor problem att återförena de riktiga familjerna. Där kan ju t ex EBO komma till pass.

   Gilla

 15. Anders Lindfors skriver:

  Tallroth varnar för att den sociala sammanhållningen i ett land riskerar försvinna i det fall vi har olika krav och måttstockar avseende vad som förväntas på gamla respektive nya medborgare. De tragiska händelserna i Västerås respektive Trollhättan illustrerar enligt mitt förmenande de olika måttstockarna. I båda fallen mördas två helt oskyldiga personer, dessutom på samma tillvägagångssätt i form av kniv/stickvapen. De angivna motiven verkar i båda fallen ha varit renodlat rasistiska – att ha ihjäl någon som inte hade utseende/egenskaper överensstämmande med den egna kulturella identiteten.

  Cantwell på Aftonbladet beskriver det ena dådet som det värsta terrordådet i Sverige sedan 1940. Statsminister Löfven var också snabbt på plats i detta fall. I det ena fallet var det en 36-årig gärningsman, i det andra fallet en 20-åring. 36-åringen skulle avvisas till Italien där denne hade uppehållstillstånd. Varför är samhällets offentliga/mediala reaktion på de två dåden så väsensskilda? Har människor lika värde i Sverige eller skiljer det sig beroende på vilken kategori som drabbas?

  Gilla

  • En spännande framtid skriver:

   Reaktionerna hos politiker och MSM skiljer sig tyvärr i hög grad åt beroende på vem som är offer och gärningsman. Ifråga om IKEA-morden var ju gärningsmannen en asylsökande, så här skulle ett fördömande av brottet kunna tolkas som uttryck för främlingsfientlighet eller, med dagens språkbruk, RASISM. MSM:s fokus då låg på hur polisen skulle skydda asylboendena och att Sverige blivit ett mycket tryggare land att leva i de senaste 10-15 åren. Dådet i Trollhättan däremot kan diskuteras, fördömas etc hur mycket som helst eftersom fördömandet blir ett uttryck för ett avståndstagande från högerextremism, rasism etc. Så om gärningsmannen är asylsökande/utrikesfödd eller vad man nu kallar det, och offren ”svenskar”, så tystas detta ner så långt det nånsin går, men när offren är asylsökande/utrikesfödda och gärningsmannen ”svensk” är MSM- och politikeretablissemanget alla uppe på scenen och tävlar om utrymmet. Allas lika värde, som det heter.

   Gilla

 16. Hedvig skriver:

  Det som jag anser som omistliga värden i Sverige och västvärlden är vår sekulära demokrati och frihet.
  Den franske tänkaren Paul Ricoeur hävdar i en intervju med Daniel Birnbaum och Hans Ruin i DN 1992-07-29 ”Ansvaret omfattar hela planeten”:
  ”Trots alla de fasor som den europeiska kulturen förmått frambringa under detta sekel, är Ricoeur ändå mån om att betona vad han anser som dess speciella styrka, nämligen kombinationen av en vilja till universella värden och en förmåga till självkritik. Den kritiska beredskapen bottnar i en insikt, att dessa värden aldrig får tas för givna, att de ständigt måste problematiseras. I detta avseende är det europeiska tänkandet unikt enligt Ricoeur.

  En konkurrent till denna universella europeisering av världen är förstås islam. Man frågar sig emellertid om en kultur byggd på islam någonsin kan lyckas med det som den kristna kulturen förmått, nämligen att HÄRBÄRGERA SIN EGEN SJÄLVKRITIK” (anm. mina versaler).

  Problemet för oss demokrater är att demokrati är ömtålig färskvara, som måste försvaras varje dag! – När såg vi senast en svensk politiker försvara vår sekulära demokrati?

  Liked by 1 person

 17. Henric Ankarcrona skriver:

  Tack för utmärkt initialt inlägg; enskilda ordval går alltid vridas och vända på.
  MEN, det som diskuteras är antalet asylsökande som enligt Migrationsverkets senaste prognoser kan bli upp mot 190.000 personer i år.
  Under de fem åren som slutade med 2013 beviljades sammantaget 150.000 personer asyl i Sverige enligt Migrationsverkets statistik; till detta kom under samma period 300.000 personer som omfattades av regler för anhöriginvandring. Blir det samma anstormning i år? Då kan anhöriginvandringen i år bli otroliga 350.000 – 400.000 personer. Därtill säger polisen enligt flera källor att lika många personer som söker asyl, kommer utan att vi har kontroll; de registreras ingenstans; för närvarande 10.000 personer per vecka?
  Kan någon räkna ihop dessa siffror? Blir det möjligen 600.000 – 700.000 personer i år?
  Och välfärdssystemen ska hålla? Lägg därtill alla de långsiktiga konsekvenserna som behandlas i det initiala inlägget; de tycks inte rymmas i politikernas föreställningsvärld.
  Henric Ankarcrona

  Liked by 1 person

 18. B skriver:

  Tack för ett mycket klokt och välformulerat inlägg. Nästan alla jag känner resonerar som du. Jag själv likaså. Det är som om politiker och journalister lever i en helt annan verklighet än vi andra. Jag är trött på unga, oerfarna tyckare och saknar gamla, visa, erfarna, eftertänksamma personer som fattar ansvarsfulla och långsiktigt hållbara beslut.

  Gilla

 19. asiktenmin skriver:

  Skiljevägen är passerad idag. Det är med skräck man tar del av ”änglakörens” lösningar ( jo tack) på landets viktigaste och mest akuta fråga gällande VOLYMEN av flyktingströmmen.
  De ”tunga” punkterna ses nedan.
  Fler kommuner ska ta emot flyktingar (13 av landets 290 gör det inte)
  Fler TUT dock är de största grupperna undantagna, barnfamiljer och ensamkommande barn
  Fler tjänster ska omfattas av RUT
  Ökat ekonomiskt ansvar för Svenska medborgare vid nyanknytning från utlandet. (Personer som gifter sig med en utlänning). Vad gäller anhöriginvandring finns ingen skärpning.

  Gilla

 20. Fredrik Östman skriver:

  Det började med almarna i Kungsträdgården. Statens makt att genomdriva demokratiska beslut begränsades, och dessutom blev denna begränsning under de följande årtiondena i alla läger upphöjt till framsteg och förbättring — egentligen begrundat i en omprövning av sextiotalets rivningsvansinne i Stockholm, snarare än i anarkism. Resultatet är idag likväl anarki. Planeringshybris lever kvar, men polisen får och kan inte ingripa för att upprätthålla lag och ordning.

  Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   Jo, nog minns jag almstriden. Där fanns allt från KFML(r) (= extremvänster) till pensionerade Östermalmsofficerare. Men de flesta var naturligtvis unga och radikala.

   I dag, när många spyr galla över vänsterradikaler, och liberaler får sin släng av sleven när man ändå är i farten, är det lätt att glömma vad 68-vänstern ändå betydde för att att bryta betongrumpornas maktfullkomlighet och självgodhet. Almstriden var en vattendelare. Efter den kunde makthavarna inte på lång tid bortse från vad folk i gemen tyckte.

   Och nu tycks historien upprepa sig. Ett etablissemang som verkar vara drabbat av tondövhet. Men inget är som förr, det finns en tilltro till att man kan ifrågasätta. Tacka 68-vänstern åtminstone för det – även om mycket efter hand gick käpprätt snett – i stället för att bara fördöma. För den attityden är historielös om något.

   Gilla

 21. Lennart Göranson skriver:

  Fortfarande för någon vecka sedan hoppades jag att huvudspåret måste vara integration, att konflikten mellan öppenhet och jämlikhet (som få opinionsbildare erkänner) måste lösas genom att lågutbildade ges möjlighet att försörja sig på låglönejobb, trots att det naturligtvis hotar den ekonomiska nivelleringen. Jag diskuterade för och emot olika lösningar i det här blogginlägget från slutet av augusti: //blogg.skronsakslandet.se/#post28. Men så såg jag Tino Sanandajis föredrag här på Det goda samhället, och kort efter kommer siffrorna om den pågående och förväntade tillströmningen av invandrare som söker eller inte söker asyl. Det här går inte – det går inte längre att blunda för att läget är så allvarligt som Nils Börje Tallroth så välformulerat beskriver. Och då är det viktigare än någonsin att slå vakt om – med Nils Börjes ord – ”de värderingar vad gäller demokrati, kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och religiös tolerans, som socialdemokrater och liberaler vunnit i hård kamp mot konservatism”, så att vi inte hamnar i ett Sverige som inte är värt att försvara.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   Jag förstår inte hur det skulle gå till att försvara vår sekulära demokrati, när våra politiker saknar intresse att värna vår demokrati och västerländska modernitet?

   Gilla

   • Ådärkomdenja skriver:

    Det har gått väldigt långt, när det talas om att ”försvara” vår demokrati, mot utifrån ankommande, av vår politiska överhet välkomnade, främmande folkslag och etniciteter. Med ringa eller ingen erfarenhet av demokrati. Med helt andra kultur- och levnadsmönster. Sveriges styrande politiker har följaktligen inbjudit till enorma konflikter, av närmast krigsliknande karaktär (i nogo-zonerna är kriget redan lågskaligt inlett, förlorare Sverige). Det tycks som de styrande mångkulturivrarna vill att krig bedrivs på svensk mark, den månghundraåriga fredsepoken på väg att torpederas. När vi hade våra kraftfulla kungadömen, så var Sverige en fruktad nation i dåtidens Europa, och definitivt ingen ”humanitär” stormakt. Nu kommer det att handla om kapitulation, vi har varken försvar eller unset av vikingablod i ådrorna längre. Kalifatet kommer att ta över tämligen enkelt, kvarvarande svenskar ett andrarangsfolk i eget land. Eller snarare ett före detta eget land.

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    Svar: Ådärkomdenja 23 oktober, 2015 kl. 11:19

    Det HAR gått väldigt långt! Den svenska sekulära demokratin är utsatt för betydligt allvarligare hot än vad våra styrande politiker och stora delar av befolkningen tycks inse.

    Hoten kommer både inifrån och utifrån: den postmarxistiska, postmoderna, postkoloniala hegemonin som stora delar av maktetablissemanget omfattar, har öppnat famnen för auktoritära, teokratiska och patriarkala samhällsstrukturer som är legio bland de stora migrantströmmar som nu kommer till Sverige.

    Våra politiker är för okunniga, oerfarna, ickekreativa och tycks ägna alltför stort engagemang åt att sticka ”knivar i ryggen från både höger och vänster”.

    Läs ledarkolumnen ”När politiken bara handlar om makt” av Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare i dagens SvD papperstidning!
    Tyvärr kan jag inte hitta den i nättidningen.

    Gilla

 22. B skriver:

  Det verkar ju nu som om statsministern har förstått att den förda migrationspolitiken är helt ohållbar (se t.ex. intervju i SvD). Det är hoppfullt om det är så att han har förstått att det inte går att fortsätta på den inslagna vägen. Det har antagligen fått gå så här långt (det vill säga alldeles för långt, jag tror personligen att det kommer att ta minst en generation att få de som hittills har kommit att bli integrerade och en del av det svenska samhället på riktigt) på grund av brännmärkningen och rasiststämplingen av alla som har andats om att det är kan finnas ”utmaningar” med den hittills förda politiken. Ganska skrämmande är det ändå att åsiktskorridoren kan svänga så. Ena dagen är man ondskan själv om man talar om volymer och problem, nästa dag kan självs statsministern tala om det. Var finns integriteten?

  Gilla

 23. Maria M skriver:

  Välkomna till DÖ 2.0. Liket efter DÖ har inte hunnit kallna innan DÖ har återuppstått i en ny variant. Inget nytt under solen. Vad gör man med ”de ensamkommande flyktingbarnen” som varken är ensamkommande, flyktingar eller barn?
  Vad har hänt med all sorts slöseri av pengar som har att göra med coacher, svindyra boenden, stulna svenska pass, laglöshet, egendomsbrott?
  Vad skall vi med ett försvar, gränser är öppna för alla ändå.
  Varför kan man inte stänga gränser? Varför inte kontrollera?
  Inga illegala migranter kommer att utvisas, svartjobben blomstrar, arbetskrafsinvandring till enkla jobb leder till fusk, etc. Inget har hänt. Varför kostar ”barnen” upp till 5000 kr per dygn?
  Placera de på Lundsbergs internat, det blir billigare.
  RUT avdrag för IT jobb i hemmet- ha ha, hur många jobb skapar detta?

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.