Gästskribent Nabil Mouchi: Rysslands initiativ i Syrien i en bredare kontext

logo­DGSFördömandena och anklagelserna mot den ryska insatsen i Syrien har inte låtit vänta på sig. Kort efter de första flygräderna mot terroristtillhåll kablades massiv kritik ut mot det ryska initiativet och dess mål i Syrien.

I själva verket handlar det om en ömsesidig överenskommelse grundad i en allians mellan två suveräna stater. Men i stället har det ryska initiativet beskrivits som ett historiskt snedsteg av monumentala mått som kan få förödande konsekvenser eftersom det drabbar moderata rebeller som står i opposition till Assad i Syrien. Ryssland ifrågasätter föreställningen om moderata rebeller.

Syrien och Ryssland har haft ett brett samarbete sedan Syriens självständighet. Sedan 1946 finns en sovjetisk-syrisk överenskommelse om ömsesidigt diplomatiskt samt politiskt internationellt stöd och löfte om sovjetisk militär hjälp för att upprätta en nationell syrisk armé. År 1950 ratificerades en överenskommelse om en icke-aggressionspakt som ytterligare cementerade alliansen mellan länderna. Sedan dess har alliansen fördjupats, inte minst under Hafez al-Assad, Bashar al-Assads framlidne far.

Ryssland har i likhet med andra stormakter globala ambitioner. I takt med att allt fler jihadister har sökt sig till Islamiska Staten och allt större landområden hamnat under Islamiska Statens kontroll sedan USA inledde sin offensiv i september 2014 har Ryssland haft allt svårare att hålla sig passivt. Kriget har kommit allt närmare Ryssland genom att fler ryska medborgare sökt sig till fundamentalistiska grupperingar i Syrien och till syriska terroristceller med kopplingar till Rysslands närområde.

Under en utfrågning i FNs högkvarter i New York redogjorde utrikesminister Sergei Lavrov för Rysslands avsikter i Syrien. Lavrov förklarade att de ryska målen i Syrien består av grupper som har terroriststämplats av FNs säkerhetsråd och att initiativet är i enlighet med rysk lag. Schismen mellan USA och Ryssland grundar sig i definitionen av ”moderata” kontra ”extrema” rebeller. USA hävdar att de moderata elementen som man stödjer i Syrien och som står i opposition till Assad faller offer för de ryska flygbombardemangen. Ryssland menar att alla försök att rentvå rebellerna hitintills bevisligen varit fruktlösa och att alla de ryska målen i Syrien hittills är att betrakta som extremister.

Frågan varför Rysslands initiativ i Syrien förargar USA och kullkastar relationen mellan de två stormakterna behöver därmed adresseras. Ryssland har anfört att initiativet inte enbart gäller Islamiska Staten, utan även riktar sig mot andra internationellt stämplade terroristnätverk som verkar i Syrien. Bland dessa ingår bland annat al Nusra-fronten som är al-Qaidas förlängda arm i Syrien. Islamiska Staten är i själva verket en ideologiskt närbesläktad utbrytare från al-Qaida.

Att Ryssland angriper även andra terroristgrupper än Islamiska Staten beror inte, som USA menar, i huvudsak på en ambition att stäcka amerikanska planer på ett regimskifte i Syrien (samt att sätta fingret på USAs misslyckade tränings- och utrustningsprogram avseende dubiösa rebellgrupper), utan på att Ryssland vill avvärja direkta hot mot sin södra flank.

En av de grupper som inte tillhör Islamiska Staten och som varit föremål för ryska flygangrepp är Tajammu’ al-’Izza. Den är en i raden av grupper i Syrien som USA i hemlighet har beväpnat. Kritik har riktats mot Ryssland med anledning av flygangreppen på Tajammu’ al-’Izza, som av USA betraktas som en ”moderat rebellgrupp”, trots att gruppen ingår i den bredare rebellkoalitionen Jaish al-Fateh som leds av den internationellt terroriststämplade al Nusra-fronten. USAs stöd till diverse ”moderata rebeller” har ofta lett till att al-Qaida tillsammans med likasinnade nätverk dragit nytta av amerikansk träning och kunnat tillskansa sig amerikansk utrustning, något som skedde så sent som i september i år.

Huruvida det finns några ”moderata rebeller” är oklart. En närmare granskning av rebellkoalitionen Jaish al-Fateh som inhyser amerikanskt stödda ”moderata rebellgrupper” avslöjar varför den är föremål för framförallt ryska flygbombardemang. Jaish al-Fateh koalitionen utgörs av bland annat Jaish al-Muhajireen w al-Ansar som är sprunget ur Qoqaz Imara som har stridit mot den ryska armén under lång tid. Jaish al-Muhajireen w al-Ansar som till största del består av utländska kombattanter från framförallt det forna Sovjetunionen har nyligen svurit trohetsed till al Nusra-fronten, vilket gör den till en internationellt stämplad terroristorganisation.

Gruppen etablerades 2012 och leddes fram till vintern 2013 av georgiern Tarkhan Batirashvili, vars nom de guerre i krigets Syrien är Abu Omar al-Shishani. I slutet av år 2013 lämnade han Jaish al-Muhajireen w al-Ansar för att ansluta sig till Islamiska Staten. Där utnämndes han till att ansvara över tjetjeniska och kaukasiska kombattanter som anslöt sig till Islamiska Staten i Syrien. Idag är han ledare för Islamiska Statens militära operationer i Syrien. Batirashvili har utkämpat två stora slag mot Ryssland, ett som rebell i det andra Tjetjenienkriget i slutet av 90-talet och ett som värnpliktig i den georgiska armén i kriget i Georgien år 2008. När Tarkhan Batirashvili tog värvning år 2006 var han en av få noggrant utvalda värnpliktiga som tilläts genomgå ett amerikanskt träningsprogram för specialstyrkor i georgiska armén. Hans framgångar på det syriska slagfältet har fungerat som en rekryteringsmagnet för unga fattiga från Tjetjenien, Dagestan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Afghanistan som samtliga befinner sig i Rysslands omedelbara närhet.

Under september månad meddelade Storbritanniens premiärminister, David Cameron, att Storbritannien hade inlett angrepp mot Islamiska Staten i Syrien med motiveringen att gruppen utgör ett nationellt säkerhetshot mot Storbritannien med anledning av att många brittiska medborgare deltar i strider i Syrien. Samtidigt deklarerade Australien och Frankrike sina avsikter att delta i angrepp mot Islamiska Staten i Syrien.

Brittisk polis uppskattar att antalet brittiska medborgare som deltar i strider i Syrien uppgår till 700. Med den brittiska motiveringen i åtanke bör händelseutvecklingen vara betydligt mer alarmerande för Kina. Uppskattningsvis 3 500 kinesiska uigurer antas befinna sig i Syrien redo att föra jihad. Det gör Kina till den överlägset största exportören av islamistiska kombattanter till Syrien. En eventuell kinesisk militär inblandning skulle inte komma som en blixt från klar himmel.

Omkring 2 000 ryska medborgare antas delta i strider i Syrien. Bortsett från Kina är det fler än vad något annat land levererat. I detta avseende är Rysslands närvaro i Syrien således mer motiverad än något annat lands. Om koalitionens deltagande inte ifrågasätts bör därmed inte heller Rysslands närvaro ifrågasättas. I synnerhet med tanke på att Ryssland angripit fler terroristtillhåll under de två inledande dygnen än Storbritannien, Australien och Frankrike gjort tillsammans under två veckors tid.

USA-koalitionens flygbombardemang har på ett år inte förmått att tysta de hatpredikande minareterna i Islamiska Statens huvudstad ar-Raqqa. Efter att ryska stridsflygplan ödelade träningsläger och högkvarter tillhörande Islamiska Staten i ar-Raqqa beslutade nätverkets ledning att ställa in fredagsbönen i staden för första gången sedan kalifatets upprättande. Ryssland har nått viss framgång som den USA-ledda koalitionen inte lyckats med.

Nabil Mouchi har kristen syrisk bakgrund. Han är debattör och föreläsare. Han verkar inom Syrian Dialogue Project som sammanför intellektuella syrier från världens alla hörn i försoningens och dialogens tecken. I projektet medverkar aktivister av olika religiös, etnisk, social och politisk bakgrund.

21 thoughts on “Gästskribent Nabil Mouchi: Rysslands initiativ i Syrien i en bredare kontext

 1. Thomas Ek skriver:

  Presidentkandidaten Marco Rubio förklarar 2015-09-29 (FOX NEWS Hannity) att Putin kommer vara emot allting som USA önskar och vill. Putin vill försöka ge intrycket av att vara en till USA likvärdig kraft. Den levererade bilden kommer vara att USA klantade till det i mellanöstern och nu kommer Putin in och städar upp.

  General Keane som är en amerikansk namnkunnig och synnerligen respekterad militär analytiker förklarar 2015-09-30 i FOX NEWS (Cavuto) att Putin lurat och utmanövrerat Obama. Putins inträde i konflikten handlar om att stödja Syriens al-Assad regim. Inte om att besegra IS. Putin som brottas med stora ekonomiska bekymmer blandar sig nu i den här gröten eftersom Syrien försvagats det senaste året. Inte minst pga. att Syrien även förlorat betydande stöd från andra betydande Syrien sympatiserande krafter.

  Putin VET menar General Keane, att Obama kommer kontra med stöddig verbal retorik och samtidigt skaka av rädsla för att kriget skall komma att eskalera och med detta inte göra någonting överhuvudtaget, alls.

  Charles Krauthammer (som är den skarpaste analytikern som står att finna idag) FOX NEWS (Special Report) 2015-09-29: Putins intention är att sammanföra triangeln Syrien, Iran och Ryssland för att från den plattformen vara med i bildandet av en militär motpol till väst. (Detta är extremt farligt, min anm.)

  Mitt Romney förklarar 2015-09-30 i FOX NEWS (Happening Now) att Putin och Obama riskerar bli USA största geopolitiska hot.

  Obama försöker rädda ansiktet
  I mellanöstern är svaghet en invitation till aggression, detta begriper inte president Obama. Före det att Obama tillträdde som president har amerikansk politik alltid varit att USA först använder sig av diplomati som backas upp av hot om våld, vilket också skall ge intryck av att USA också är beredd att följa upp sitt hot om våld.

  Obamas aversion mot våld sträcker sig dock så osunt långt att Obamas definition av nederlag inte är resultatet av det kaos som Obama orsakat i mellanöstern idag. Det verkliga nederlaget för Obama är användandet av våld i sig. Detta är den ena av två anledningar till att Obama inte sätter in erforderlig militär styrka för att besegra fienden. Den andra anledningen är att Obama vill rädda sitt ”Legacy” (eftervärldens dom). Denna falska bild skall uppnås genom att Obama hela tiden drar ut på tiden så att USA:s näste president skall bli den som tvingas rensa upp röran istället.

  2015-09-30 Bill O’Reilly förklarar att det vi bevittnar just nu är fullständigt livsfarligt. Vi står på tröskeln till WW3.

  Nabil Mouchi uppger vidare: CITAT”USA-koalitionens flygbombardemang har på ett år inte förmått att tysta de hatpredikande minareterna i Islamiska Statens huvudstad ar-Raqqa.“ SLUT CITAT Obamas koalition om 60 nationer existerar inte, den inget annat än en chimär. Detta faktum undanhåller vår svenska media elit eftersom det fäller skuggor över Obamaregimen.

  Liked by 3 people

  • Sture skriver:

   Svenska journalister kan ingenting. Och de bryr sig inte heller om att ta reda på någonting. Dessutom är de helt tillfreds med att befinna sig i mitten av mobbing-gruppen och tar gärna order från sina uppdragsgivare. Det är förklaringen till att vi aldrig får någon relevant information längre från dem. Jag har helt slutat läsa tidningar och titta på nyheterna. Läser böcker istället och läser på alternativa bloggar.

   Liked by 4 people

 2. Lisa skriver:

  Jag höll på att ramla baklänges när kritiken kom direkt mot Rysslands attacker.
  Det var ju uppgjort med USA att det skulle ske!
  Och svenska medier är ju bara helt otroliga…
  TACK för en underbart viktig artikel Nabil.

  Liked by 2 people

 3. Hedvig skriver:

  Professor Wilhelm Agrell varnade i AB för att det tredje världskriget redan är här.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20917525.ab

  Tack, Nabil Mouchi för att du ger oss svenskar en initierad bild av vilket krig som verkligen pågår i Syrien!

  Min fråga som militärstrategiskt okunnig svenska är: Hur kommer det sig att den enda stormakten i världen idag, dvs USA, är så okunnig och omdömeslös, att den skänker militär kunskap och vapen till presumptivt västfientliga terrorgrupper?

  Liked by 3 people

  • Tage Sundin skriver:

   Det finns många utomordentligt kunniga, skickliga och omdömesgilla personer i den amerikanska administrationen. Många i och för sig förnuftiga åtgärder och beslut förhindras dock genom alliansen med Saudi-Arabien och den handfallne nuvarande amerikanska presidenten som – förefaller det – har ett kognitivt funktionshinder som förhindrar honom från att ha ett framtidsperspektiv som sträcker sig längre än 24 timmar.

   I bästa fall!

   Liked by 2 people

  • Sture skriver:

   De är inte alls okunniga. Du har bara inte hela bilden klar för dig. Sök på bloggarna, lägg ihop 1 +1 så får du snart klarhet. Den som ställer de rätta men ovanliga frågorna kommer att få svar. Vissa frågeställningar är tabu – och det är därför du inte får klarhet.

   Liked by 1 person

 4. Apg17 skriver:

  Vi får hoppas att båda parter (NATO och Ryssland) delar information om sina specialstyrkors eventuella förehavanden på marken. En bombfällning i fel tid på fel plats kan få ödesdigra konsekvenser.

  En rimlig överenskommelse vore att Ryssland får domän över Syrien och USA/NATO fokuserar på Irak. USA har nämligen inget i Syrien att göra men ett stort ansvar för Iraks situation.

  Liked by 3 people

  • Apg17 skriver:

   Ryska flygvapnets piloter är med stor sannolikhet inte lika disciplinerade som NATO’s. Bombräder, strafing runs eller annan operation nära t.ex Syriens gräns var ett stort no-no under Irak-kriget. Särskilt för stridsflyget.

   Om marktrupper nära gränsen anropade eldunderstöd från ‘fast air’ (t.ex M16 Falcon) nekades oftast uppdragen. I mach 1 eller högre hastighet dröjer det nämligen inte många sekunder innan planet kan vara på fel sida luftrummet.

   Gilla

 5. Staffan W skriver:

  Men sakta i backarna. Förvisso en intressant bild, men är den inte väldigt ”kremnologisk”?
  Vi får aldrig glömma att vi nu har två av historiens värsta skurkar – Putin och Al Assad – som går i armkrok. Enligt ett inslag i TT står Syriens regim för 90 % av de som dödats i Syrien, IS bara 1 %. Nyss avslöjades också förfärliga bilder från Assads fängelser där över 10.000 motståndare dödats på det mest vidriga sätt. Och för några år sedan rapporterade Rädda Barnen på liknande sättom hur barn i Syrien fängslas och utsätts för fasansfull tortyr. Assad har också använt kemiska stridsmedel.
  Allt detta har rapporterats till FN, vars säkerhetsråd varje gång avvisat alla redaktioner eller åtgärder. Beroende på att Kina och Ryssland vägrat gå med på någon som helst kritik.
  Vem tror att IS är målet denna gång? Idag rapporteras om att IS bara varit målet i två fall av totalt 57 bombningar som Ryssland utfört. Nej, ingen av dessa två diktatorer bryr sig ett skvatt om människorna, bara om att bevaka sin egen maktsfär.
  Sedan är naturligtvis inte de många rebellgrupper som strider i Syrien några dunungar utan använder liknade medel med tortyr och dödande som Al Assad. Situationen är otroligt komplex – men om man tror att ”slaktaren” Bashar al-Assad är lösningen för Syrien – dessutom i samverkan med Putin – är nog lite snett ute.

  Gilla

 6. Jsn E skriver:

  Att man på ”Det goda samhället ” skulle få läsa ett inlägg som hyllar Assad och Ryssland var inte bara oväntat, det var också högst obehagligt.

  Liked by 1 person

 7. elfyma+ skriver:

  Re JSN E.
  Nej, artikeln var ingen ”hyllning” av Assad och Ryssland.
  Men efter alla mediahyllningar av USA, Nato och den ”arabiska” våren så kan det vara ovant att lyssna på den andra sidans beskrivning av verkligheten.
  Krig handlar lika mycket om att vinna mediekriget som det militära.
  Vad som är sant är omöjligt att veta, då media numera arbetar genom ”inbäddade” journalister, som när USA invaderade Irak. Vis av erfarenheterna från Vietnamkriget tillåts ingen oberoende rapportering från USAs krig längre.
  USA brukar motivera sina angrepp på andra länder med att landet har massförstörelsevapen- något som USA och dess allierade själva har i stora mängder.
  När de sedan inte hittar några massförstörelsevapen, som i Irak, säger de att landet invaderades för att USA ville införa demokrati.
  Libyen angreps av samma skäl officiellt. Nu är det Syriens tur att få samma typ av ”demokrati” som Irak och Libyen. Läs mer.
  Det var västmakterna – inte Ryssland – som ritade upp gränserna i Afrika och mellanöstern- över befolkningen huvuden. Då var det inte så noga med demokrati. Läs mer.
  https://varjager.wordpress.com/2015/10/04/vasts-skuld-i-flyktingkrisen/

  PS. Man behöver inte vara Putin-kramare för att kritisera USAs och västmakternas agerande i mellanöstern. Man behöver inte vara muslimkramare om man vill erkänna palestiniernas rätt att återvända till sitt eget land.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s