Gästskribent Ulf Öfverberg: Det öppna samhällets fiender

fverberg

Ulf Öfverberg

Det förs en debatt i dessa spalter såväl som på Dagens Industris ledarsida och andra arenor om det kloka eller okloka i att sluta ignorera Sverigedemokraterna och istället söka eventuella överenskommelser med dem. Jag tror en sådan politik missar vilka SD egentligen är.

Även om, säg Alliansen, framlägger förslag om migrationspolitiken som lugnar SDs vilja att fälla varje regeringen som inte för en migrationspolitik enligt deras önskningar; vad är det som talar för att SD nöjer sig med det? Förmodligen ingenting.

SD är inte endast ett främlingsfientligt parti som med populistiska metoder strävar efter en homogen nation, deras politiska förslag och framförallt deras politiska visioner går mycket längre än så.

I SD:s principprogram från 2011, som fortfarande gäller, erbjuds läsaren partiets kanske mest avslöjande ideologiska resonemang.

I avsnittet om nationen tar de tydligt ställning för det som de benämner ”den svenska nationen” (sid 13-16). Begreppet ”nationen” är i princip ekvivalent med begreppet ”folk” som har sin moderna användning med början i den tyska romantiken för snart två hundra år sedan. Ett ”folk” var ett kollektiv av individer som var mer än summan än de i kollektivet ingående individerna; det bands samman inte bara av språk, kultur och jord utan även av blod och mer mytiska romantiska uppfattningar som öde och historia.

Den uppfattningen ligger i linje med den människosyn som kommer till uttryck i avsnittet SD och människan i principprogrammet (sid 7-10). Där talas det om att alla människor har en ”nedärvd essens” och att kollektiv som nationen är något mer naturligt för denna essens att komma till uttryck i. Kollektiv med minimala eller inga skillnader i språk, kultur med mera är att föredra eftersom historien visar hur försök att bygga kollektiv som är större än nationen misslyckats, exempelvis gamla Jugoslavien. (Vilket för övrigt är en mycket besynnerlig idé, att konflikten och folkmordsförsöken i Jugoslavien inte berodde på förövarnas idéer om bland annat just homogenitet. Man skulle kunna säga att det var just uppfattningen om kollektivet och homogeniteten istället för acceptansen och toleransen av andra som orsakade konflikten).

Här återupplivar SD en aristotelisk tanke om en ”essens” som överlevt från antikens Aristoteles, via medeltidens skolastiker till romantikens 1800-tals begrepp om ”folk” eller i SDs språkbruk ”nation”.

Denna människosyn och uppfattning om gruppen eller nationen som viktigare än individen blir vägledande för kollektivisterna i SD. Notera också att det som förbinder SD med exempelvis kommunisterna och socialisterna i Vänsterpartiet är användandet av kollektiva begrepp som nation eller klass. Även om indelningen är olika blir kollektivet viktigare än individerna som ingår i dem. Här som ofta annars är det mycket som förenar olika kollektivister med varandra även om SD och Vänsterpartiet aldrig skulle tillstå det själva.

Det är sålunda inte endast en graderingsfråga det handlar om i skillnaden mot andra partier; hur många invandrare Sverige bör ta emot. Nej, det handlar om något helt annat. Samtliga som kommer hit och de andra ”nationer” som redan lever här och är svenskar ska assimileras till den ”svenska nationen”. Det innebär att Sverige aldrig bör eller ska ta emot särskilt många flyktingar eller migranter överhuvudtaget.

Någon större insikt i den senare forskningen kring migration, urbanisering och andra tankar som ligger bakom arbetskraftinvandringsreformer har inte nått SD. De resonerar istället om hur skadlig arbetskraftsinvandring kan vara för den sociala sammanhållningen och att heterogenitet kan ”påverka” den ekonomiska tillväxten negativt (sid 31), som om framgångsrika heterogena storstäder som London och New York inte skapar tillväxt.

Alltså: ingen eller försvinnande liten invandring oavsett vilken typ av invandring det handlar om. De som passerar nålsögat ska assimileras, så bör även efterhand de ”nationer” som redan lever här sedan en eller åtskilliga generationer.

Det blir därför heller ingen överraskning att SD är emot EU och euron. Internationalism och ett samhällsbygge bortom eller över nationsgränserna är inget för dem som utgår från att människor i olika ”nationer” har nedärvda essenser och som tror att konflikter endast uppstår när olika nationer blandas. Liberala EU-vänner, internationalister eller federalister har inget att hämta hos SD. Där EU står för öppenhet står SD för det slutna samhället.

I kulturpolitiken är de helt relikta. De betonar det kollektiva kulturvärdet därför att det håller ihop den ”svenska nationen” (sid 18-21). Här förs inga resonemang om individers val av olika kulturella yttringar eller att vi som individer bär på olika preferenser, d v s har olika tycke och smak, som bör återspeglas i det kulturella utbudet. Allt underordnas det kollektiva ”svenska” kulturarvet. Åter är individerna underordnade kollektivet och det bestäms av att alla individer i den svenska nationen har en nedärvd essens som gör att en efterfråga på andra ”osvenska” kulturyttringar är oviktiga. Olika folk, eller nationer, har olika kollektiva kulturer, enligt SD. Det är både en beskrivning av verkligheten enligt SD och samtidigt är det så det ska vara, d v s det är både preskriptivt och normativt.

På jämställdhetens område är partiet inte endast värdekonservativt utan rent reaktionärt. Det som de flesta av oss identifierar som jämställdhet ska rullas tillbaka och de ”biologiska” könsskillnaderna ska premieras (sid 24-26). Vad detta har för någon bäring på principen om lika lön oavsett kön förblir högst oklart. Heterosexualiteten ses som något naturligt och alla andra varianter som onaturliga. Här står SD för en analys och för resonemang som redan borde vara kastade på historiens skräphög.

I fråga om religionen anser SD att staten inte ska vara neutral. Kristendomen och det kristna gemensamma (kollektivismen igen) arvet ska premieras. Kristendomen ska ha en särställning gentemot andra religioner i Sverige (sid 27). Vad det exakt innebär är dock i principprogrammet inte explicit uttalat.

Sammanfattningsvis står SD för en politik som få eller inga av övriga partiet delar på det ideologiska planet. SD är kollektivister och har en ideologi som är högst medveten framförd. Det finns inget som talar för att deras ideologiska ambitioner endast handlar om migrationspolitiken. Tvärtom är förmodligen migrationspolitiken endast första steget i deras ambition att förändra hela samhället.

De som tror att vi kan tillmötesgå eller lugna SD med lite reformer av migrationspolitiken bör tänka om. SD har en konsekvent och ideologisk genomtänkt politik som går långt utöver förändringar av migrationspolitiken eller hårdare krav mot redan utsatta romska tiggare. Deras vision stannar inte vid åtstramad anhöriginvandring eller färre flyktingar i allmänhet. De eftersträvar ett helt annat samhälle än det vi har i dag, på de allra flesta politiska områden.

För liberaler och andra vänner av öppna dynamiska, individualiserade och konfliktfyllda samhällen är SD givna motståndare, ungefär på samma sätt som socialister, kommunister eller andra kollektivister är det. Utifrån det perspektivet kanske det blir självklart att inte eftersträva en uppgörelse med SD om migrationspolitiken. För en sådan vore bara en början för det öppna samhällets fiender.

40 reaktioner på ”Gästskribent Ulf Öfverberg: Det öppna samhällets fiender

 1. Erik skriver:

  Problemet är bara. Att ni ”liberaler” har gjort pankaka av alltihop. Ni har gjort ett av världens mest framgångsrika länder till ett av de sämre länderna i västvärlden. Ni saknar trovärdighet. NI har redan förstört det ”öppna samhället”. Och nu försöker ni skylla ifrån er.

  Gillad av 2 personer

 2. bema skriver:

  Reblogga detta på Bengts Blogg och kommenterade:
  Ulf Öfverberg tolkar SD’s ideologi om folk och nation utifrån partiets principprogram från 2011. Den restriktiva invandringen bara en liten del, men naturlig konsekvens av detta. Intressant analys.

  Gilla

 3. gbolcsfoldi skriver:

  Alldeles oavsett vad som är SDs ideologi är det ett faktum att invandringen kan vara en fördel eller en nackdel förr ett land. Vilket som är fallet beror på dess omfattning och typ. Migrationens för och nackdelar för såväl mottagarlandet, moderlandet och migranten i olika scenarior beskrivs väl av Prof. Paul Collier i boken Exodus utgiven av Oxford University Press 2013. Öfverberg som de flesta liberaler tycks bara se det positiva med invandring.

  Gillad av 2 personer

  • Bo skriver:

   När är det tid att göra den bedömningen – vad ska finnas med i bedömningen och vilka ska göra densamma – är det väljarna som ska göra det eller hur är det tänkt? Ekonomiskt så ska det enligt vissa ekonomer var en hit – några enhetliga siffror har inte jag sett men jag kan ha missat. Men ställa ekonomi mot lidande blir osmakligt så det avhåller man sig i från i vart fall när det gäller invandring.

   Gilla

  • Erik skriver:

   Nej, ”vara en fördel för ett land” finns inte. Eftersom ett land består av olika grupper och intressen och yrken. Invandring är alltid ilojalitet från en grupp i ett land gentemot en annan.

   Till exempel, invandring av högutbildade it-specialister är illojalitet gentemot de inhemska högutbildade it-specialisterna från alla andra i samhället. Invandring av rörmokare är illojalitet från alla andra i samhället gentemot rörmokare.

   För att ett land skall vara ett land så måste alla visa lojalitet till varandra. Och detta förstörs av invandring. Om du höjer blicken ovanför själlös ekonomism.
   /Erik som postade först

   Gillad av 1 person

  • Ulf Öfverberg skriver:

   Nej. Och det beror på att Israel är en mångkulturell demokrati. Dessutom finns det i israel en rejäl debatt kring detta förslag. det är väl inte konstigare än att säga att Sverige är ett svenskt land. men vad vi lägger i begreppet svensk och vilken typ av politik gentemot nysvenskar vi strävar efter – integration, assimilation eller separation – är väl avgörande för vilken typ av land vi vill vara.

   Gilla

   • Irène Nordgren skriver:

    Ulf Öfverberg

    Hör du någon skillnad mellan din formulering

    ”Sverige är ett svenskt land”

    och om Stefan Löfven skulle vilja göra Sverige till ” en nationalstat för det svenska folket ” ……..?

    Vad tänker du om vår utrikesminister Margot Wallström offentligt skulle fälla rasistiska uttalanden om judar i Sverige ……..i likhet med vad Israels fd utrikesminister Avigdor Lieberman gjort om israeliska araber i Israel?

    Du bor och lever i Sverige. Nobelpristagaren Amoz Oz lever och bor i Israel. Han talar om ”hebreiska nynazister.” Anser du dig ha större trovärdighet än Amoz Oz ?

    http://www.haaretz.com/news/national/1.589849?fb_action_ids=10152182934732858&fb_action_types=og.recommends

    Eller vad anser du om fd medlemmen i Knesset Avraham Burgs uppfattning

    ”Bosättarna på Västbanken är Israels verkliga fiender”

    http://www.dn.se/debatt/bosattarna-pa-vastbanken-ar-israels-verkliga-fiender/

    // Irène

    Gilla

   • Irène Nordgren skriver:

    Ulf Öfverberg

    Apropå begreppet ”nysvenskar”. När slutar man att bli ”nysvensk” och bara vara svensk?

    ”Israel är en mångkulturell demokrati” skriver du. Problemet med Netanyahu är ju dock att han i begreppet ”israelisk” helst bara vill ”lägga in” judar som om araberna i landet vore en sorts ”nyisraeler” i analogi med ”nysvenskar” om vilka det är ok att diskutera ”integration, assimilation eller separation”.

    ”Dessutom finns det i israel en rejäl debatt kring detta förslag.”

    Det håller jag med om och tur är väl det. Men det anmärkningsvärda är att förslaget överhuvudtaget föreslås av en regeringschef i ett land som gör anspråk på att definiera sig som demokrati.

    // Irène

    Gilla

 4. Ipse Cogita! skriver:

  Att människor i allt högre grad röstar på SD har nog inte så mycket att göra med vad SD gör. Det är långt troligare att det beror på vad alla de andra partierna inte gör. Det verkar på mig som hela det politiska landskapet vanvårdas på alla håll och det driv som skall till för att föra oss in i framtiden saknas. Inte ens de gamla medierna verkar vara så där våldsamt intresserade av att skapa något nytt och krytt; de sussar gott i politikernas sängar.

  För övrigt röstade jag för EU. Att jag numera är starkt emot beror inte så mycket på mig som på hur EU utvecklats i totalitär riktning. Den där subsidiaritetsprincipen som utlovades som garanti för att projektet inte skulle kantra har åtminstone inte jag sett röken av.

  Dagens politiska bild kommer att kvarstå så länge inte något parti ägnar sig med full kraft åt sin egen politik utan ständigt har synpunkter på alla andras.

  Gillad av 1 person

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Utgångspunkt för hur stort invandringsflöde som Sverige kan ta emot bestäms av att staten hela tiden och för varje del av territoriet skall kunna behålla sin fulla kontroll så att ingen annan kan konkurrera med statens våldsmonopol. Polisen medgav själv förra året att de inte längre kan göra sitt jobb i många delar av territoriet som en följd främst av konkurrens från filialer till klaner från främst mellanöstern. De som bor i dessa områden tvingas därför att leva efter andra regler än enligt svensk lag.

  Rikspolitikerna gör inte tillräckligt för att återupprätta statens makt och ta den från ”Det öppna samhällets fiender” för de måste lösa viktigare problem, t.ex. att reglera familjernas fördelning av uttagen från föräldraförsäkringen.

  Den liberalism som är tolerant mot dessa intoleranta fiender till det öppna samhället sågar av den gren de själva sitter på och kommer att sakta tyna bort liksom dess inflytande i övrigt. Helt välförtjänt.

  Gilla

 6. Erik skriver:

  SD används av många som ett verktyg för att bryta upp Miljöpartiets invandringspolitik som alla andra partier med näbbar och klor kämpar för att behålla. Hur SD:s nedskrivna partiprogram hanterar eller betraktar andra samhällsförändringar har ingen större betydelse.

  Järnrör, historiskt brunt förflutet och annat tveksamt och inte särskilt smickrande gods spelar väldigt liten roll för den som befarar att Miljöpartiets invandringspolitik riskerar att (irreversibelt?) bryta sönder det Sverige vi känner.

  Gillad av 1 person

 7. Tritonen skriver:

  Puh, det var mycket en gång! En fråga man ställer sig,är väl hur nationalstaten Sverige kunde byggas så framgångsrikt under perioden 1870-1970 av ett etniskt sett mycket homogent folk, alltså före massinvandring av människor från tredje världen. I sin iver att förinta SDs politik blir Ulf Öfverberg ibland rent stollig, ” Heterosexualiteten ses som något naturligt och alla andra varianter som onaturliga. Här står SD för en analys och för resonemang som redan borde vara kastade på historiens skräphög.” Är inte heterosexualitet naturlig? Det trodde jag i min enfald.
  Mycket annat vore att säga om detta sluggande mot nationalstaten, som trots allt ”har tjänat oss väl”, som det brukar heta i politiken. Det samhälle som nu växer fram med sin ”berikande mångfald” inger i varje fall mig mycket onda aningar.

  Gillad av 3 personer

  • Bo skriver:

   Ja homogent när det gäller kulturmönster men den grunden lades väl långt tidigare med tyskar, svenskar, holländare osv som av egen maskin idkade handel och studier i utbyte med varandra.

   Gilla

 8. Fredrik Skeppstedt skriver:

  Jag definierar bl.a. ”naivliberaler” som individer som inte förstår skillnaden på ett ”folk” och en ”befolkning”. En befolkning eller ett folk är för naivliberaler något utbytbart eftersom de kan reduceras till individer. Vi som förstår skillnaden inser att ett folk är något mer än summan av individer t.ex. ett kulturarv och en historia. Frågan om ”essensialism” är för komplex för att behandlas här men skribenten borde hålla rent runt egen dörr avseende den ”reduktionism” som jag inte sett försvarats sen Descartes.

  Gilla

 9. Lennart Jonasson skriver:

  Den essens som Öfverberg finner i SD:s essens var väl mycket Erasmus Montanus för min del. Arga lågutbildade män blivit har überlistiga sådana som numera döljer sin ondska i partiprogrammet som den store hermenuetikern Ö entydigt lyckats kodifiera. Gullig enfald är nog det snällaste jag kan skriva om denna begreppssörja till text.

  De som öppnat för det öppna samhällets fiender och inte låtsas om det ligger bakom SD:s framgångar.

  Gillad av 1 person

 10. Leif Andersson skriver:

  Jag skulle önska att du kunde tala vad man då ska göra om man egentligen inte vill rösta på sd men känner sig tvungen eftersom de andra partierna vägrar att diskutera invandringen och fortsätter släppa in i princip obegränsad mängd människor i landet. Och jag skulle också önska att du kunde tala om vad vi ska göra med alla människor vi tagit in i landet. Och jag skulle önska att du kunde tillstå de enorma kulturkrockar och enorma spänningar som kommer att bli följden om den här massinvandringen fortsätter. Men det här är att hoppas för mycket för det är länge sedan journalister tog något ansvar.

  Gilla

 11. Bo skriver:

  Hur görs bedömningen vad som är bra eller dåligt? Det som kan bedömas är ju resultatet av tidigare beslut. Invandringen blir ett trätoämne och kommer så vara i minst 100 år till . Det vi har idag baseras på den politik och på den verklighetsuppfattning som var rådande på 60-70 talen då en reglering av invandringen var det som ansågs vara bästa lösningen tom vänsterpartiet förespråkade detta läste jag i går och då så sent som år 2000 faktiskt. Orsaken var att man ville ha en kontroll o kunna anpassa samhället långsamt till den nya ordningen. Latinamerikaner var den största gruppen då. Konsekvenserna blev inte så dramatiska som vi ser idag och kulturskillnaderna inte så djupa då många generationssvenskar kunde språket och hade positiva erfarenheter av den latinska kulturen. Skolväsende, religion och övriga samhällsfunktioner seder och bruk från de här länderna liknade de som fanns i Sverige. Med den erfarenheten så blev det enklare att fatta dagens beslut. Jag är helt uppriktig när jag säger att jag inte förstår dagens invandringspolitik. Kan man verkligen fatta beslut på som jag uppfattar det utifrån debatten, med känslomässig retorik? Var någonstans i samhället har en sådan praktik slagit igenom med den kraft vi ser idag. BuB går på knäna med barnen som far illa i dag och exemplen kan mångfaldigas med underbemanning i samhällsfunktioner och skolresultaten sjunker under tiden man analyserar varför – samtidigt som rekryteringen till lärarutbildningarna inte täcker efterfrågan. ”Vad som helst utan att Sd får komma till tals i besluten” finner jag som en orsak. Få saker har enat partier så som detta. Sd är en konotation för NSDAP s härjningar på 30 och 40 talen och tillräckligt långt borta för att kunna tas till som retoriskt verktyg igen. Svårare blir det med mer närliggande vidrigheter som givetvis skulle få kännbara konsekvenser för Sverige och individen om de hölls fram i alla nyanser – kejsarens nya kläder?. Kritiken mot NSDAP var mycket liten i Sverige…Finns det en kollektiv skuldbörda som ger sig till känna på nationell nivå eller vad är det som händer nu – frågorna blir allt fler. Någon?

  Gilla

  • Kristian skriver:

   Det verkar närmast vara ett överintellektualiserat sätt att säga ”rasister, fascister, främlingsfientliga”. Alltså återigen det där som sagts under tio år under det att SD gått från omkring noll till 20%.

   Öfverberg är alltså ytterligare en valarbetare för SD.

   Gillad av 1 person

 12. Kristian skriver:

  Allt det här är ointressant. SD får fler röster av två anledningar: DÖ och invandring.

  Att jämföra finansiella världsmetropoler som London och New York med till exempel Malmö (som får en tredjedel av sin ”inkomst” från andra kommuner) verkar ganska tramsigt.

  Gillad av 1 person

 13. rickarddahlin skriver:

  SD har möjligtvis en ideologisk bas som långt ifrån tilltalar samtliga av deras väljare. Det är dock knappast ideologin det handlar om, utan det handlar om en nästintill nyliberal migrationspolitik som för oss mot ett mycket söndertrasat samhälle som SD:s väljare vänder sig emot.

  Så länge denna form av liberalism förs från liberalt håll kommer SD fortsätta att växa. Den nuvarande migrationspolitiken som förs saknar förankring hos befolkningen, vilket inkluderar utrikes födda.

  Gillad av 1 person

 14. Ådärkomdenja skriver:

  Om nationalstatsbegreppet är så illa och mossigt, då infinner sig frågan hur bl a Japan, och Sydkorea, har lyckats alldeles utomordentligt bra. Enormt framgångsrika industriländer, med miminal/obefintlig invandring. Japan dessutom med en alltmer åldrad befolkning, vilken märkligt nog inte står i beroendeställning till den i liberal-Sverige omhuldade ”nödvändigheten” att massinvandring krävs för att inte vårdsektorn skall kollapsa.

  S k liberaler (och folkpartister) skall man aldrig lita på. Särskilt i beaktande av den i praktiken välkända klåfingrigheten – genom statlig styrning – att framtvinga sin utopiska ”liberalism” (#kulturmarxism).

  Gillad av 1 person

 15. dolf skriver:

  ”Där EU står för öppenhet står SD för det slutna samhället.”

  Tänka sig! Där Ulf Öfverberg ser öppenhet ser jag hur makten centraliseras i en totalitär och smygfascistisk superstat. Är det öppenhet som säger att gurka skall ”vara förhållandevis välformad och praktiskt taget rak (maximal krökning: 10 mm per 10 cm av gurkans längd)” och att fiskare måste elda upp räklaster för det vore illojal konkurrens att sänka priset så de blev sålda? Är det öppenhet som gjort att vi inte längre får köpa dammsugare med högre effekt än 900 W, är det öppenhet som anger att nya bilar skall ha däck med inbyggda lufttryckscensorer?
  För att bara nämna några få rena dumheter.
  Hur länge dröjer det innan EU:s öppenhet leder till ett gemensamt EU-förbud mot att ifrågasätta förintelsen. Denna inskränkning av yttrandefriheten finns redan i Tyskland. Vad händer sedan? Tanken på att det i öppenhetens namn blir förbjudet att ifrågasätta klimatalarmismen är inte långt borta. Eller att man förbjuder kritik av feminism. Det har redan varit sådana förslag på tapeten.
  Och hur länge dröjer det tills det blir förbjudet att kritisera homosexualitet? Eller vänta … det kanske det redan är. Men hade homosexualitet varit norm och heterosexualitet en perversion hade det inte funnits någon som kunnat framföra någon kritik över huvud taget.

  Gilla

  • Kristian skriver:

   Hehe, ”EU står för öppenhet.” Det beror kanske på var man sitter i hierarkin.

   Kommer att tänka på en nyanställd person högt upp i företaget som stolt sade att ”det här är den plattaste organisation jag jobbat i”. Det var nämligen bara tre steg upp från honom till högsta chefen i landet. För de flesta av oss som satt och lyssnade var det ytterligare fyra-fem nivåer av mellanchefer innan man kom ner på ”golvet.”

   Gilla

 16. Roland Gustafsson skriver:

  Alice Teodorescu sa i Almedalen att de som ser med oro på utvecklingen har inget alternativ än SD att rösta på och om borgerligheten vill undvika en katastrof måste man närma sig deras politik. Hon pekade också på problemets magnitud när hon sa även om vi nu stängde vår gräns är problemen så stora att hon trodde det skulle ta flera generationer att komma till rätta med utvecklingen.

  Om det är en liberal strävan att skapa ett konfliktfyllt samhälle, skall ingen förvåna sig om den strävan skapar ett fall för Liberalerna; ut ur riksdagen, för konflikter är något som svensken skyr.

  Alla partier som anpassat sig till den kulturmarxistiska diskursen istället för att ta striden för de egna principerna kommer att krympa och dess ledare tycks inte förstå grunden eller vara beredda erkänna att utvecklingen gått överstyr. Det är skälet till att inget parti på det ideologiska planet delar något av den politik SD för. Men väljarna gör det, uppenbarligen, i allt större skaror och inget talar emot att SD åter igen fördubblar sitt röstetal i nästa val.

  Möjligen har en partiledare insett vad som krävs när hon kräver att rättssamhället ställer terrorister till svars. Om denna princip skulle visa sig fungera så kan det innebära att borgerligheten måste byta ut sina partiledare för att rädda sig kvar i politiken.

  För Liberalerna är detta i så fall dåliga nyheter då den för närvarade starkaste kandidaten att efterträda Björklund tycks vara federalisten Birgitta Ohlsson som har en syn på migration och invandring som i stort sett överensstämmer med Miljöpartiets och som därtill vill avskaffa alla gränser.

  Gillad av 1 person

 17. Kristina Jonäng skriver:

  Tack Ulf Öfverberg för att din konsekventa argumentering och klargörande paralleller! För att kunna försvara det öppna samhället behövs ibland en tydlig marketing mot det öppna samhällets fiender. Värdefullt att du också klargör att SD har konservativa och reaktionära drag i hela sin politiska ideologi som bygger på något helt annat än öppenhet. Tack för ett välgörande inlägg!

  Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Skrivet av en centerpartist! Det parti som försvarade nazismen mest under kriget. Det lär sif t o m efter kriget representeras av Per Olof Sundman, en uttalad nazist. Har centerpartiet verkligen gjort upp med sin historia!? Sd försöker i alla fall hålla rent,
   Civilingenjör Bo Adolfsson

   Gilla

 18. Jocke Becker skriver:

  Ulf, du har en förmåga att skriva långa och tjusiga krönikor med ett tydligt drag av SD-fobi…
  Vill att du försöker övertyga mig om den fria invandringens förträfflighet och redovisar de kostnader som är förenat med en okontrollerad immigration.
  Som ekonom har jag en förmåga att alltid ta hänsyn till kostnaden innan beslut tages i någon – emellan himmel och jord – fråga; för till syvende och sist handlar ALLT om de ekonomiska umbäranden som skattebetalarna måste underkasta sig…
  Vi har under de senaste 20 åren upplevt kraftiga nedskärningar och lönedumpningar inom den samhälleliga servicen inom Kommun, Stat och Landsting med bl a sjukvårdspersonal som flyr utomlands…för att inte tala om alla nedläggningar av Brandkåren runt om i landet – kan det var orsaken till den okontrollerbara skogsbranden i Västmanland? Äldreomsorgen; man har en förmåga att från politiskt håll bejaka nuvarande flyktingvolymer med de kommande ”stora” pensionsavgångarna – men glömde man samtidigt bort att bygga fler äldreboenden…
  Hur ställer du dig till den ökande grova kriminaliteten; alla våldtäkter, alla skjutningar runt om i Sverige? Är det detta ”liberala” samhällsbygge Ni eftersträvar? Över 25% ungdomsarbetslöshet; en historiskt hög öppen arbetslöshet, 8%? Skolan?
  Listan kan göras milslång men jag avslutar med; Glömdes ngt bort i Er kalkyl på vägen till Ert drömsamhälle, tydligen anser övriga länder att flyktingimmigration INTE är lukrativt för då skulle väl hela världen dammsugas på flyktingar!

  Gillad av 1 person

 19. Apg17 skriver:

  Jag undrar när Karl Poppers begrepp ”The Open Society” blev synonymt med liberal migrationspolitik. Boken med titeln ”The Open Society and its Enemies” förespråkar inte öppenhet i den betydelse som Reinfeldt, Segerfeldt, Lifvendahl, Romson, Övferberg et.al lägger i begreppet.

  PS. Även intressant att Övferberg inte nämner eller refererar till Popper i artikeln. Måhända p.g.a att han vet att det ”öppna samhället” primärt handlar om väl definierade stater och demokratier. Inte en överstatlig federalism eller ”internationalism”. DS

  Gillad av 1 person

  • Ulf Öfverberg skriver:

   Tack för dina kommentarer men jag tror du har fel om Popper. Han var emot nationalism och för överstatliga statsbildningar typ Dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Han var också för kulturella kollisioner och konflikter som uppstår när olika preferenssystem möts. Det öppna samhället är det enda samhället det enda system som kan reglera detta.

   Gilla

   • Fredrik Skeppstedt skriver:

    Jag kastade mig över artikeln eftersom jag naturligtvis kopplade titeln till Popper, som jag absolut inte håller för ”naivliberal”, men blev tämligen besviken! Det var ett tag sedan jag läste ”The open society…” men eftersom den precis kommit ut på svenska avser jag att avnjuta den igen under sommaren!
    Att säga att Popper var MOT nationalism är nog en för grov generalisering! Nationalism är i sig varken gott eller ont även om historien har gott om exempel när den gott snett? Tror du/ni Sir Karl hade varit mot Israels nationalism, 47 och idag?
    Jag tror också att det är en för grov generalisering att han skulle vara för alla former av ”kulturella kollisioner och konflikter” per se.
    ”The open society…” handlar inte om kosmopolitianism utan främst om vikten av transparens i samhällets institutioner och vikten av lika möjligheter etc.. Har svårt att se hur, naiva, (ny)liberaler skulle kunna använda den för att försvaga statsstaterna/riva välfärd generellt!?
    Jag är personligen tacksam för att Popper/The open… i min ungdom räddade mig från min naiva vurm för auktoritära regimer och är därför känslig för hur han används!

    Gilla

   • Apg17 skriver:

    Eftersom han flydde från Österrike-Ungern var han personligen inte ”för kulturella kollisioner och konflikter” annat än ur ett metaperspektiv. Att förorda ett samhälle med konflikter och kulturella kollisioner är ofta (eller alltid) hyckleri. De som vill ha ett konfliktfyllt samhälle väljer alltid att bosätta sig långt från konflikterna. Nutida exempel: Reinfeldts bosättning i Täby – en av Sveriges minst ”öppna” kommuner.

    Problemet med Poppers applikation av den vetenskapliga (kritiska) metoden på samhällsfrågor är att den väsentligt förminskar människans essens eller natur till något abstrakt.

    Gilla

  • Ulf Öfverberg skriver:

   Roligt att få diskutera Popper här.
   Popper är faktiskt emot all nationalism, även Israels. Se hans: On Cultural Clash i In Search of a Better World. Jag tycker personligen att Popper drar det lite för hårt. Nationalism kan väl förenas med liberala öppna samhällen. Det är exempelvis den liberala filosofen Isaiah Berlin ståndpunkt. Men samtidigt innebär nationalism att en kollektiv identitet läggs på en massa olika individer, vilket ju är problematiskt om man är individualist.
   Men det vi kan lära av Popper är att öppna samhällen är att de utvecklas mer än slutna samt att öppna samhällen kräver en ständigt pågående konflikt mellan olika typer av åsikter och ett möte av olika kulturer och människor. Det leder till utveckling.
   Och visst var Popper kosmopolit. Hela hans Open Society är ju en plädering för det kosmopolitiska idealet som krossades av nazismen, kommunismen och Förintelsen.
   Men vilken grad av invandring vi ska ha bestäms inte hos Popper. Själv är jag för en reglerad invandring. Men jag tror att det är avgörande vilken integrationspolitik vi har för att de oförutsedda såväl som de förutsedda negativa konsekvenserna av en omfattande migration inte ska överväga de positiva.
   Dessutom är jag inte nyliberal utan betecknar mig snarare som egalitär liberal eller socialliberal som vi säger i den här ”nationen”.

   Gilla

   • Jocke Becker skriver:

    Men Ulf, då är vi nästan överens – en reglerad invandring med en utomordentlig integration är att föredra…men tyvärr; de negativa konsekvenserna har idag, enligt min personliga uppfattning, tippat över i vågskålen.
    Migrationspolitiken har havererat av de volymer som strömmar in i landet. Man kan fråga sig om de etablerade partierna är ute efter en form av hållbarhetstest av välfärden.
    Tycker att immigrationsfrågan är så pass viktig att en folkomröstning vore på sin plats, där frågeställningen skulle vara ”Vill du att immigrationen skall öka på bekostnad av svensk välfärd, social service och pensionerna?”
    Vi har det senaste året fått läsa om larmen från Karolinska Sjukhusets barnonkologi, resurserna saknas, 400 miljoner saknas för att bedriva en kvalitativ vård, att öronmärka ytterligare 4 500 Miljoner för Migrationsverket budgetbehov går VÄDIGT bra, men att anslå ett extra tillskott från Statskassan till Stockholms Landsting är OMÖJLIGT.
    Om man idag granskar Statens, Kommunernas eller Landstingens budgetar är det ganska enkelt att räkna ut varför besparingar tvunget måste till för att möta den belastning av varje samhällelig instans som dagens flyktingvolymer utgör, lägg därtill den skenande skuldsättningen som Kommuninvest rapporterar om – den kommer att uppgå till över 500 miljarder och anses öka med 7% om året 2014-2017.
    En god välfärd och hyfsad ekonomi är viktigast för folk, och Ulf; sätt dig in i ett scenario där boräntorna skulle börja öka till den nivån som rådde 2008.
    Jag läste en rapport att en normalstor villa i Stockholm kostar 5 miljoner; med ett bolån på 4 miljoner och med en räntenivå på 5.5% skulle nettokostnaden öka med ca 112 000:-/år.
    DÅ kommer folk att vallfärda till det parti som INTE har suttit i regeringsställning, helst när Regeringen för diskussioner om att revidera ränteavdragen…

    Gilla

   • Fredrik Skeppstedt skriver:

    Isaiah Berlin och ”2 consepts on freedom” ja!
    Där han konstaterade att ”positiv” och ”negativ” frihet var oförenliga och valde att försvara den senare medan jag själv drog slutsatsen att liberaler har ”fel”.
    Jag är inte personlig när jag skriver ”naivliberal” ( Def:En filantrop med en tillika naiv uppfattning om (val)frihet) eller ”nyliberaler” och jag uppskattar nivån på de diskussioner som förs på Det goda samhället.
    En av de fläckar jag måste erkänna att jag är liberal på är avseende den ”idémässiga” pluralism som jag menar The open society främst är ett försvar för d.v.s. den etniska, kulturella, religiösa etc. mångfald som vår samtid är så fixerad vid.
    Ett bra sätt att bli dum i huvudet är att bara prata med likasinnade så jag uppskattar att vi inte i alla avseenden är överens.

    Gilla

   • Fredrik Skeppstedt skriver:

    Jag tappade, som den uppmärksamme läsaren redan konstaterat, ett ”inte” ovan men för tydlighetens skull: Jag anser INTE att ”idémässig pluralism” är samma sak som etnisk, kulturell, religiös mångfald etc.. jag värderar det förra högt men vår samtid i allmänhet och såväl SD som MP i synnerhet är fixerade vid det sistnämnda. Inte för att jag, som liberaler, förnekar att det finns grupper och gruppidentiteter utan för att det är ointressant.
    Göran Adamsson har i Svensk mångfaldspolitik- En kritik från vänster, studerat svenska universitet och högskolors arbete med ”mångfaldsplaner” och den enfald det leder till.
    Enfald är slutligen motsatsen till det jag menar med ”idémässig pluralism”.
    Jag vet inte om liberaler generellt menar att all ”mångfald” är av godo? oavsett svaret tvivlar jag på att Popper fann alla typer av mångfaldskonflikter/dynamik som intressanta och utvecklande!? Om så hade varit fallet har empirin givit honom fel!

    Gilla

 20. Arthur skriver:

  Ulf Öfverberg berättar här för allmänheten hur SD egentligen är. Det har säkert inte föresvävat honom att den skulle veta bättre än Öfverberg. Han är ju kandidat för folkpartiet som anser folk så hopplöst undermåliga att de inte ens kan medges friheten att fördela sin egen föräldraförsäkring. Emellertid är SDs framgångar inte beroende av ett godkännande från Malou i morgonsoffan utan av att Nilsson i tjugoettan är med där och kan berätta.

  Då hjälper det inte att plocka ihop lite ord från ett program och brodera ut dem för att sedan kunna fula ut broderiet. Halmgubbe tror jag tricket kallas bland yrkespolitiker. Det är ett märkvärdigt val av halmgubbar. Både jag och Ulf Öfverberg är tillräckligt gamla för att minnas en samhällsdiskurs där det här var det normala utom hos folkpartiet och kommunisterna.

  Jag tror inte heller att det är SD till nackdel att vara Sveriges enda EU-kritiska parti. Det är alltid en fördel att få vara ifred om en idé som en stor minoritet hos valmanskåren har med som de andra partierna samfällt förkastar. Inte gör det SD till det öppna samhällets fiende. Begreppet ”det öppna samhället” luktar Popper och han skulle förfärats över EU och den intellektuella tvångströja som präglar dess styre.

  Popper ägnade en del tid till att förkasta Platon och ansåg att det finns ett arv från Platon till alla som försöker att med repression bygga en ny människa och en ny värld som till exempel klassisk socialdemokrati, men också socialliberalerna med dess tvångskvotering.

  Dessutom verkar det angeläget att upplysa Ulf Öfverberg om att det endast är mycket få väljare som har Aristoteles i sinnet bakom skärmen i vallokalen.

  Gilla

Lämna ett svar till Irène Nordgren Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.