Upp flyga orden

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Hamlet säger Shakespeare så här:

Upp flyga orden, tanken stilla står

Ord utan tanke aldrig himlen når.

Jag påminde mig om dessa rader det när jag läste Dagens Nyheter till morgonkaffet. Faktum är att ord utan tanke inte bara misslyckas med att nå himlen. De når i det här fallet inte ens läsaren, som sitter en halvmeter från texten. Notera exempelvis följande i tidningen återgivna uttalande av justitieminister Morgan Johansson med anledning av att regeringen beslutat att tillsätta en utredare som ska ”se över” möjligheten att göra det lättare för kommuner och privata markägare att få bort ”ovälkomna tältläger”:

När det gäller allmän plats kan polisen ganska enkelt med stöd av ordningslagen begära att de flyttar på sig. Men när det gäller privat mark är det svårare. Den fria rörligheten ger inte människor rätt att bosätta sig på någon annans mark.

Fattaru? För mig känns det som en käpp i hjärnans hjul. Blir det svårare att avhysa folk från privat mark för att de inte har rätt att vara där?

Kan justitieministern verkligen ha sagt sådär? Varför frågade då inte journalisten vad han menade? Eller är det journalisten som inte kan tänka och förfalskar ministerns uttalande? Jag vet bara en sak. Detta är inte kvalitetsjournalistik. Detta år klåperi.

Äsch, säger du, vem som helst kan väl göra ett litet fel. Men det är inte bara ett enda slarv. Hafsverken finns överallt i media, alltså inte bara i Dagens Nyheter. Man fattar ofta inte vad media säger och skriver.

Jag tar ett annat exempel från samma DN-sida. Tidningen redovisar ”Fakta” om regeringens åtgärdspaket avseende så kallade EU-migranter.

Där framgår bland annat att det ska bli ”Ökad samverkan inom EU, särskilt Rumänien och Bulgarien. Avtalet med Rumänien gäller välfärdsutveckling samt barns och kvinnors rättigheter.” Vilket avtal? Har Sverige ingått ett avtal med Rumänien om att Rumänien ska bli en välfärdsstat av svenskt snitt? Skulle Rumänien gå med på att implementera den svenska synen på kvinnors och barns rättigheter? Har det rumänska folket informerats om nydaningen?

Sedan står det en ”arbetsgrupp från de båda länderna håller på att bildas”. Vilka båda länder? Rumänien och Bulgarien eller Sverige och Rumänien eller möjligen Sverige och Bulgarien? Hur hänger arbetsgruppen ihop med avtalet?

Ett ytterligare ”faktum” är att ”samarbetet med den del av civilsamhället som arbetar med migranterna ska förbättras”. Vad kan det betyda? Att staten ska ge pengar till Stadsmissionen? Eller betyder det bara att staten ska kalla ihop Stadsmissionen och andra organisationer till ett möte med kaffe och bubbelvatten?

Det kan hända att det finns någon sorts logik bakom, men Dagens Nyheter besvärar sig inte med att förklara den. Jag tror inte att förklaringen är obegåvade journalister eller usel journalistutbildning. Så obegåvade är inga. Det måste ligga något slags vilja eller attityd bakom av innebörd att saker ska vara lite lagom oklara.

När jag före berlinmurens fall studerade ryska så läste jag ibland det sovjetiska kommunistpartiets tidning Pravda. Där fick man ofta samma känsla. Man förstod inte riktigt vad regeringen tänkte göra, men man förstod att den hade koll på läget och att den räknade med att allt skulle bli till det bästa.