Varför är Svenska kyrkan socialistisk?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ett första svar som jag ska utveckla lite längre fram: jag vet inte. Ett andra svar som jag ska utveckla direkt: för att Jesus var socialist.

Det är nog inte så många som läser Bibeln, men jag har faktiskt gjort det. När man läser evangelierna (de fyra böcker i Nya Testamentet som handlar om Jesu liv) så fattar man att Jesus var en synnerligen sträng person som ställde oerhörda krav på människorna. Det där med att man ska älska sin nästa som sig själv var inte bara en allmän floskel, utan han menade det.

När man betänker hur människor anstränger sig för sin egen välfärd får man ett exakt mått på hur Jesus menade att vi bör anstränga oss för vilken främlings som helst skull. Om du tror att du har något särskilt ansvar för dina nära och kära så har du fel. Det är tvärtom. I Lukasevangeliets fjortonde kapitel, vers 26, säger Jesus:

Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.

Jesus menade att vi är jäviga i förhållande till våra nära och kära vilket kan vara en stötesten när man ska älska främlingar som sig själv.

Grundidén är inte så dum som den kan låta. Föreställ dig en ny människa, en ny mänsklighet, som faktiskt älskade sin nästa på detta radikala vis. Man kan tänka sig att livet på jorden i så fall faktiskt bleve ett paradis. Inga krig, troligen ingen svält, inga brott och så vidare. De första kristna som bildade församling efter Mästarens död levde mycket riktigt i egendomsgemenskap. Sålunda förkunnar Apostlagärningarna 4: 32, 34, 35 följande:

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt… Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov.

En som hette Ananias försökte snilla undan lite pengar innan han la sitt kapital i den allmänna potten, men det skulle han inte ha gjort (Apg 5:3-5):

Då sade Petrus: ”Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud.” Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan.

Det är ungefär som Lenin och Stalin tänkte sig sitt socialistiska lyckorike. En ny människa skulle skapas som bara tänkte på kollektivet. Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Och för dem som hade andra uppfattningar gick det ungefär som det gjorde för Ananias.

Så det är egentligen inte så underligt att Svenska kyrkan är socialistisk. Den känner igen sig i sovjetstatens tankefigurer.

Mitt första svar är att det är jätteunderligt att Svenska kyrkan är socialistisk. Jag fattar det inte. Efter den där urkristna, mentalt uppskruvade tiden tappade kyrkan allt intresse för egendomsgemenskap (annat än i den speciella bemärkelsen att kyrkan själv, som representant för helheten, tidvis nog kunde tänka sig att äga och förvalta all egendom). Kyrkan har för övrigt genom tiderna haft problem med att förkunna Jesu sanna budskap eftersom de som haft makt och därför i allmänhet egendom naturligtvis haft invändningar. Å andra sidan har ju kyrkan alltid kunna göra sig till tolk för de fattiga, som naturligtvis haft lättare att förstå sig på det där med egendomsgemenskap.

En annan förklaring till Svenska kyrkans statsfromhet kan förstås vara att den sedan Gustav Vasa varit ett tämligen lydigt verktyg för staten.

4 reaktioner på ”Varför är Svenska kyrkan socialistisk?

 1. Sixten Johansson skriver:

  Dagens svenska kyrka – eller åtminstone kyrkoledarna – har i extremfeministisk socio-utopistisk anda öppnat sitt hjärta och sin famn så gränslöst att den har tappat hjärnan och sin moraliska kompass.

  Om Jesus vet vi faktiskt nästan ingenting. Det lär finnas över 30 000 etablerade trosriktningar som kallar sig kristna, dessutom ett oräkneligt antal sekter. Varje dag kokas alltså många soppor på spikresterna.

  Alla religioner har svårt att hantera motsättningen mellan dagens verklighet och de absoluta påbud och krav som trons grundare anses ha formulerat. Vad har vi i dag egentligen att hämta hos Jesus, Muhammed eller Siddhartha Gautama? Vad visste de t ex om familjeliv och human lagstiftning? Av myterna att döma var deras livserfarenhet mycket begränsad. De kunde förespråka en orealistisk, tvivelaktig, absurd eller livsfientlig etik och moral.

  Ett nyktert sätt att förstå de omöjliga kraven och påbuden kan vara att anta att Jesus och andra profeter under långa perioder levde i en mental gränstillvaro, ett slags psykosliknande tillstånd, där hela tillvaron upplevdes vara absolut svart och absolut vit, dikotomisk: liv eller död, ett vägval mellan salighet och förtappelse. När man balanserar på ravinens kant blir livsfilosofin därefter.

  De kristnas tvångsdop en gång i tiden – omvändelse under svärdet – byggde på den humana åskådningen att det var barmhärtigast att döda den som inte ville ta emot trons nycklar. Än i dag finns miljoner fundamentalister i olika samfund som tänker eller handlar enligt den filosofin.

  Vi som ”har det ganska bra” och inte hotas av psykisk eller fysisk utplåning måste utveckla en bättre verklighetsbeskrivning än som finns i trons urkunder och en filosofi som är både lättfattlig och tillräckligt mångfasetterad för att kunna tjäna som etisk och moralisk kompass i dagens komplicerade verklighet. Men vi måste också klara av att reducera komplexiteten, välja mellan två svåra alternativ. Ibland ÄR livet svart eller vitt – ja eller nej!

  Gilla

 2. Conrad Lauritsen skriver:

  en annan förklaring kan vara populism. I en tid då Kyrkan tappar medlemmar och en del av sina ursprungliga funktioner så behöver man hitta nya projekt i tiden. Det finns många människor att tycka synd om idag och då gäller det att ta vara på de möjligheter som dyker upp även om det rör sig om civil olydnad. Det går säkert att hitta exempel på detta i de gamla skrifterna.

  Gilla

 3. Brith Aspenlind skriver:

  Under 20 – talet började ocialdemokraterna socialdemokraterna bekämpa troende i allmänhet men seriösa kristna i synnerhet. Det gick inte så bra. 1000 år av ett evangeliskt budskap hade slagit rot rejält och fått enskilda att se sitt egenvärde som ledde till att de kunde hävda sin egen tolkning av evangeliet och sin roll i samhället. Då beslöt man att inifrån montera ner Svenska kyrkan: Man gick in i den via bl.a Kyrkomöten och medvetet plockade bort det ”övernaturliga”. Jesus var bara en människa – inte Guds Son, han utförde inte några underverk och något helvete finns inte. Det är socialdemokratisk propagande som gett oss en kyrka där Ärkebiskopen skriver en bok med titeln: ”Jag äger inte sanningen, jag söker den” och en annan inte kan klargöra om Jesus från Nasaret eller Muhammed bäst visar på vem Gud är.
  Nu har de uppnått sitt mål.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.