Tänk ett snäpp till i flyktingfrågan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi är med rätta bekymrade över att flyktingar drunknar i Medelhavet på sin väg till Europa. Idag, den 26 april 2015, ägnas Dagens Nyheter nästan helt och hållet åt denna fråga. Det synsätt som tidningen – och för övrigt nästan alla andra med rätta upprörda betraktare – anlägger är ungefär det här:

  • Drunkningsolyckorna i Medelhavet är oacceptabla.
  • Problemets orsak är att folk till följd av krig, i första hand i Syrien, inte kan bo kvar i sina hemländer, utan tvingas söka sig bort därifrån, helst till västerlandet, för sin överlevnads skull.
  • Vi – om vi betyder Sverige, EU eller hela västvärlden är tills vidare lite oklart – måste organisera upp situationen: legalisera invandringen, öka och fördela flyktingmottagandet rättvisare och jämnare mellan de rika invandringsländerna, organisera tryggare transporter så att flyktingarna inte behöver vara utlämnade till människosmugglare samt utveckla och förbättra mottagandet av flyktingarna i de nya hemländerna.

Peter Wolodarski förefaller ge gott uttryck åt denna uppfattning. ”Om det funnits lagliga vägar in i EU… skulle inte människor drunkna utanför EUs hamnar… Om Europa, USA och Kanada tillsammans lovar att hjälpa en miljon syriska flyktingar de närmaste fem åren kommer lidandet och pressen på grannländerna att minska radikalt.” Om det ska vara en miljon under hela perioden eller en miljon om året framgår inte, men sannolikt avses det senare. Det spelar för övrigt inte så stor roll för själva resonemanget.

Det finns en underliggande föreställning bakom detta välvilliga tänkande som jag inte tror på. Jag tror inte på att de tilltagande flyktingströmmarna i första hand beror på just nu grasserande krig och oroligheter i framför allt Mellanöstern. Jag tror att det handlar om en mycket större och mer genomgripande folkvandringsrörelse. Folk från tredje världen börjar etablera sig i de rika och jämförelsevis välordnade och lugna välfärdsstaterna. Ju fler muslimer som bor i Frankrike, desto mindre blir svårigheten för en muslim att flytta dit; han behöver inte byta kultur. När ett Lilla Somalia etableras i Tensta kan människor leva som hemma både i det lilla och det stora.

För övrigt var det Ghadaffi som på sin tid täppte igen smygvägen till Europa från Libyen. Man kan inte riktigt veta hur mycket dagens flyktingvåg beror på västvärldens beslutsamhet att befria planeten från diktatorn. Utan detta kryphål hade problemet kanske inte varit så stort. (Fast där säger jag emot mig själv, det erkänns.)

Peter Wolodarski och många med honom tycks alltså, förefaller det mig, föreställa sig att om västvärlden gjorde en kraftansträngning och tog emot ett antal miljoner krigsdrabbade människor så skulle frågan gradvis klinga av. Men om jag har rätt så skulle det troligen bli tvärtom.

Om Västvärlden gjorde allt det där som föreslås skulle hindren för invandring sänkas radikalt. Det skulle bli enklare, billigare och säkrare för flyktingar att ta sig till Europa. Det hade väl inte gjort så mycket om antalet potentiella flyktingar bara handlat om en begränsad grupp krigsdrabbade. Men om en bra bit av tredje världens befolkning står i kö ser det annorlunda ut.

En välsinnad och välorganiserad flyktingpolitik av den typ som föreslås kan i vilket fall som helst inte genomföras utan volymbegränsningar. Även en synnerligen generös koalition av rika välfärdsländer kommer att tvingas fastställa antalet flyktingar per år och per mottagarland, om inte annat så för att säkerställa att bördorna delas någorlunda jämnt bland invandringsländerna. Som Peter Wolodarski säger: ”Antalet flyktingar bestäms utifrån de deltagande ländernas storlek och ekonomi”.

I praktiken betyder detta att det oavsett den genomtänkta politiken kommer att återstå otillfredsställd efterfrågan på invandringsmöjligheter till de rika länderna. Så vad kommer att hända?

Eftersom de generösa västländerna inte kan ta emot alla intresserade och eftersom de inte vill att idag tillämpade naturmetoder såsom djungelns lag ska avgöra vem som ska komma så måste de med nödvändighet välja och vraka bland de ansökande. Grundtipset är att de kommer att välja sådana som idag knappt kommer ifråga, nämligen kvinnor, barn och gamla.

De unga männen blir kvar i Libyen, just de som idag ger sig ut på farliga båtturer över Medelhavet. Gissa om det blir fortsatt och kanske till och med ökad efterfrågan på rostiga, överlastade gamla skorvar med berusade och hänsynslösa befälhavare. Unga män är ofta ansvarslösa risktagare. Vad betyder någon promilles risk att förgås i vågorna? Sannolikt blir det inget stopp för förlisningar och död i havet.

Vi måste inse ett grundläggande och banalt faktum, nämligen att om levnadsbetingelserna i landet A är överlägsna levnadsbetingelserna i landet B och folk lätt kan flytta från B till A så kommer förflyttningarna att pågå till dess att levnadsbetingelserna utjämnats. Sådant som okunskap, kulturskillnader, gränsbevakning i landet A och risken för drunkningsolyckor gör det svårare att flytta. Välvilliga åtgärder enligt ovan gör det lättare att flytta och därmed hamnar vi i det avgörande och fundamentala dilemmat.

Det avgörande och fundamentala dilemmat är inte att ett antal alltför djärva och riskbenägna unga män drunknar i Medelhavet. Dilemmat är att invånarna i landet A inte går med på att anpassa sig till de levnadsbetingelser som en allt längre driven utjämning med landet B skulle medföra. På det viset kan man nog säga att de välvilliga förslagen inte löser några dilemman, utan snarare blottlägger och kanske förvärrar dem.

PS Peter Wolodarski skyller avslutningsvis de tusende förlorade människoliven på ”den skamliga politik som bidragit till lidandet och desperationen”. Med den skamliga politiken avser han inte den som åstadkoms av diktatorer och upproriska befolkningar i Mellanöstern, utan den, verkar det, som drivs av EU-politiker. Jag har svårt att se saken på det sättet.