Den Goda Polisen

bild[31]

Krister Thelin

Sverige fick vid årsskiftet en ny polisorganisation, beslutad i politisk enighet. Nu finns det bara en enda polismyndighet i landet, och Rikspolischefen, som hittills enbart varit vändskiva mellan regeringskansliet och länspolismyndigheterna, får för första gången eget operativt ansvar. Motiven är, som alltid vid förändringar i offentliga sektorn, ökad effektivitet och bättre resursanvändning. De gamla länsgränserna skall framgent inte få hindra verksamheten. Få kan ha något däremot. Det var också liknande skäl som bar upp polisens förstatligande 1965.  Reformen- och Polisen- har fått en kritisk granskning i ett temanummer i Axess (http://www.axess.se/magasin/default.aspx?journal=147). Vi får se hur det går.

Ny Rikspolischef  är Dan Eliasson, en gammal kanslihusräv och hedersman. Som en av sina första operativa åtgärder aviserade han krafttag mot näthat och försvar för “det öppna demokratiska samhället” ( http://www.dn.se/debatt/nya-polisenheter-ska-skydda-de-demokratiska-friheterna/). Gott så.

Vi väntar dock på flera krafttag, exempelvis vad avser de 55 områden som  rikskriminalen identifierad och där brottslighet med territoriellt organiserade gäng är så hög, att en del kallat områdena för “no go-zoner” (https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf) En påminnelse gavs genom morden i Biskopsgården (ett av dessa områden) i Göteborg nyligen, och Rikspolischefen var förstås bekymrad och lovar ökade insatser:http://www.svtplay.se/klipp/2780363/rikspolischefen-vi-kommer-oka-vara-insatser.

Och här ligger det verkliga testet för chefen för en polis som skyggar för det som kan uppfattas som kontroversiellt. Det är lättare att vara en god “dialogpolis” ( en svensk tveksam paradgren) än att riskera liv och lem på fältet eller spott och spe i medierna, när lag och ordning skall upprätthållas. De enskilda svenska poliserna är välutbildade och av hög klass. Men de är  inte sällan ledda av en lyhörd ledning som sneglar mot hur verksamheten kan uppfattas i medierna. “Case in point”: För två år sedan inledde Polisen en inre utlänningskontroll i enligt med bestämmelserna i Utlänningslagen. Det blev, milt uttryckt, en våldsam uppståndelse i tongivande kultur- och mediekretsar ( http://www.aftonbladet.se/kultur/article16293405.ab) Rasism och diskriminering hette det om projekt REVA. (Att det varken var de ena eller andra framgår för den som orkar läsa på i ämnet: SOU 2004:110, http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/51/80/69acd62b.pdf.)

Protesterna tog skruv. Och i ljuset av utebliven politisk uppbackning avbröts verksamheten, och har sedan inte – trots uppenbara behov – återupptagits.

Låt oss anta att den nye Rikspolischefen skulle finna det angeläget att återta kontrollen av de 55 områdena. Motiven är uppenbara: de som lider mest av den utbredda brottsligheten i dessa områden är den stora majoriteten av laglydiga invånare som har svårt att forma en bra tillvaro i kriminellt kaos. Polisiära insatser är inte lösningen på alla problem, med de är en förutsättning för att socioekonomiska projekt skall lyckas.

Räcker det som en tillräckligt politisk korrekt anledning för Dan Eliasson att omgående besluta om en handlingsplan i saken?  Jag hoppas det – han är ju trots allt en bra man -, men tror det först när jag ser det. För mycket kanslihustjänstgöring ger inte bara rik erfarenhet, det kan också sätta viljan på svåra prov. Och det är roligare med medial medvind än snålblåst. För en tydlig polisiär viljeinriktning att återta kontrollen av delar av vårt land kommer inte att passera obemärkt bland “the usual suspects” som skriver rundartiklar och ropar “rasism, förtryck” och “övervåld”.

En God Polis skall dock stå på medborgarnas sida, oavsett hur mycket det  än larmas i tongivande medie-och kulturkretsar. Och det är Rikspolischefen som visar vägen.