LB juli 16

Lennart Bengtsson

Humanism tillhör de goda orden och alla anständiga människor vill självfallet vara goda humanister.  En definition av humanism, väl så god som de flesta, är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt eller helt enkelt omsorgen och omtanken om den enskilda individen.

Baserat på en dylik definition konstaterar advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg i en intervju häromdagen att humanismen kräver att den svenska välfärden får stå tillbaka för en fortsatt hög migration. Eller med andra ord det välsituerade Sverige måste dela med sig av sitt överflöd för att världens nödlidande skall få det bättre. Detta sker bäst om de kommer hit och får del av vår generösa välfärd.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

De flesta, inte minst politiska partier, har skelett undanstoppade i sina hemliga garderober. Alla har begått dumheter, oftast i oförstånd som de helst vill glömma. Annat beror på tidens gång eftersom etablerade uppfattningar ändras då kunskapsläge och värderingar modifieras av strömningar utifrån. Vi tycker idag att den rasism som fanns tidigare i Sverige var alldeles förskräcklig, inte minst den vedertagna steriliseringen av individer som samhället ansågs mindervärdiga.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

I sin geniala och genomgripande roman Bergtagen (Zauberberg i tyskt original) diskuterar Thomas Mann relativismens väsen som vid tiden för romanens tillkomst – den publicerades 1924 – kraftigt påverkats av den nya fysiken. Einstein hade visat med sin allmänna relativitetslära att inte ens själva tiden var fix utan berodde på rummets form, rörelse och massa och Heisenberg hade likaså visat att verklighetens finaste struktur hade en inneboende osäkerhet som gjorde det omöjligt att exakt bestämma naturens minsta detaljer. 

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Under de senaste åren har det blivit allt mer uppenbart hur nära Sverige står Tyskland såväl kulturellt som socialt och politiskt. Efter att ha bott och arbetat i Hamburg i nästan 20 år hade jag, efter att ha friskat upp min skoltyska, knappast heller en känsla av att bo utomlands. Det är förvisso en hel del som skiljer men inte mer än man kan hålla med den som sagt att Tyskland är som ett Sverige för vuxna. Detta märks inte minst när det gäller respekt för vetenskap och bildning (Wissenschaft und Bildung) där man skulle önska att Sverige kunde visa en högre grad av djup och bredd.

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Vetenskapen eller främst naturvetenskapen (eng. science) har under flera tidsepoker haft ett spänningsfyllt förhållande till samhället och dess överhet. Utmaningen mot bibelns syn på tillvaron och mot den katolska kyrkan ledde till att Galilei sattes i husarrest och att Giordano Bruno brändes på bål. Galileis brott var att han ifrågasatte den geocentriska världsbilden med jorden i centrum och solen kretsande kring jorden.