Vår tids Thukydidesfälla

Lennart Bengtsson

Thukydidesfällan är ett säkerhetspolitiskt begrepp som under senare år åter har aktualiserats inte minst i amerikansk politisk debatt. Den berör de oundvikliga spänningar som inträffar när en aspirerande stormakt hamnar i konflikt med den dominerande stormakten. In sin bok om det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten 431 – 404 före Kristus skrev Thukydides att det var Atens uppgång och den fruktan detta ledde till i Sparta som ledde till det oundvikliga kriget mellan de båda staterna.

Thukydides identifierade två huvudsakliga drivkrafter till händelseutvecklingen: å ena sidan den aspirerande maktens växande rättighetsanspråk och å andra sidan den dominerande maktens fruktan, dess känsla av osäkerhet och samtidigt dess beslutsamhet att försvara status quo.

Det klassiska exemplet under senare tid var den växande konflikten från slutet av 1800-talet mellan den tidens hegemon Storbritannien och uppstickaren Tyskland och som sannolikt var en bidragande orsak till första världskriget. Under det kalla kriget förekom det liknande spänningar mellan USA och Sovjet där det speciellt under Kubakrisen 1962 var ytterst nära att en storkonflikt kunde ha brutit ut. Roger Donaldsons politiska triller Thirteen Days från 2001 skildrar med stor inlevelse denna konflikt.

Efter Sovjetunionens fall 1990 har USA varit den självklare hegemonen men detta har nu ändrats som en följd av Kinas rekordsnabba utveckling. Den allmänna debatten har inte riktigt hängt med. Speciellt inte i den svenska säkerhetsdebatten där klimatfrågan, migrationen och relationen till Ryssland har tagit all uppmärksamhet i anspråk. Men detta kan ändras. Den begynnande debatten om en stor hamn i Lysekil med kinesisk finansiering kan väl bli början på en säkerhetspolitisk debatt som berör Kina.

Hur allvarlig är då den tilltagande spänningen mellan hegemonen USA och uppstickaren Kina? Är det troligt att världen håller på att hamna i en ny Thukydidesfälla? Graham Allisons nyutkomna bok Destined for War: Can America and China Escape Thucydides´s Trap? är här en mycket läsvärd och tankeväckande bok.

Räknar man köpkraften i landets egen valuta passerade faktiskt BNP i Kina USAs BNP redan 2014. Kina är nu världens ledande producent av fartyg, stål, textilier, datorer och mobiltelefoner. Kina är också numera världens största biltillverkare. Kinesiska konsumenter köpte 20 miljoner bilar 2015 eller 3 miljoner mer än amerikanska konsumenter. Kina är också jordens största marknad för mobiler och e-handel och har det största antalet internetanvändare. Kina importerar mest olja, konsumerar mest energi och emitterar ca 1/3 av världens koldioxid. Satsning på civil kärnkraft är störst i världen och samma gäller användning av solenergi och sannolikt också vindenergi.

Det finns praktiskt inget område där inte Kina håller sig bland de ledande länderna. Kina har sitt eget allt framgångsrikare rymdprogram och har sitt eget globala GPS-system. På rekordtid har man byggt upp ett system av vädersatelliter som är väl så bra som Europas och USAs, osv, osv. Kina producerar i stigande grad kvalitetsprodukter.

På utbildningsområdet håller också Kina på att inta en världsledande ställning. Och samma sak håller på att ske på kulturområdet där kinesisk litteratur och film av hög klass gradvis blir tillgänglig utanför moderlandet.

Kommer denna rasande utveckling att ställa resten av världen i skugga och samtidigt passera USA på allt fler områden och därigenom skapa tilltagande spänningar även på det militära området? Kommer Kinas utveckling att skapa samma oro i USA som Atens utveckling gjorde i Sparta och ge upphov till så stora spänningar att en storkonflikt inte kan undvikas?

Kina är förvisso en totalitär stat men vad som betyder mer är förstås i vilken grad landet är totalitärt. Det är självklart att en utveckling av det slag vi sett i Kina under de senaste decennierna skulle vara helt omöjlig utan individuell frihet och initiativ. Snarare påminner det om den utveckling som vi hade i Sverige under tiden 1870 – 1970. Det märkliga är på många sätt att man från svensk sida var mer intresserad av Kina under perioder av misslyckande som under den kinesiska kulturrevolutionen än nu när landet snarare borde vara ett föredöme inte minst inom utbildningen. Den svenska vänsterrörelsen upphör aldrig att förvåna i sina bisarra prioriteter.

En allvarlig konflikt mellan USA och Kina kommer att bli förödande för världen och bland de frågor som svenska folket bör oroa sig för så är detta säkert viktigare än både jordens klimat och rädsla för Ryssland. Ryssland är säkert på sikt mer bekymrat och oroat över vad som händer med deras östra granne än vad som sker i väster. Den bästa strategin för Europa vore att utöka samarbete och integration med Ryssland ungefär som före den ryska revolutionen i stället för att göra motsatsen, detta mot bakgrund av alla andra globala spänningar som växer fram, inte minst den mellan USA och Kina.

28 reaktioner på ”Vår tids Thukydidesfälla

 1. Moab skriver:

  Detta är nog riktigt, återigen är Trump av godo eftersom han så klart ser detta, och har identifierat globaliseringen som ett problem. Jag tycker det ör ganska oroväckande när Kina vill bygga hamnar i Sverige. Utan nationell suveränitet och självbestämmande så blir man ett lätt offer för detta. Jag lever inte som jag lär, mycket i mitt hus kommer från Kina, men varför måste det vara så, varför kan man inte producera leksaker och kläder i Portugal?

  Det finns en konflikt och det bästa man kan göra är att erkänna den som Trump gör, få ut den i ljuset och sitt ner och bråka istället för att hyckla som är den pk-istiska metoden.

  Gillad av 2 personer

 2. worlpresscomsite skriver:

  Hans Högqvist
  Kina, USA och Ryssland genomsyras, åtminstone för tillfället, av en önskan till det egna landets utveckling för att ge folket bättre livsvillkor. Väpnade konflikter gynnar inte denna strävan och man söker samverkan med varandra.
  Problemet är galningar i Europa och här växer motsättningarna i och med massinvandringens negativa konsekvenser. Hot om böter inom EU för medlemsländer som vägrar ta emot Islam, visa av tidigare erfarenheter, och även vapenskrammel från ”tjänstemannen” (!) Junkert är skrämmande.
  Xi Jinping, Putin och Trump arbetar för ekonomisk utveckling – Vänstern, av olika schatteringar, i Europa försöker genomföra en utopi utan konsekvensanalys.
  Kriget kommer inom Europa – igen!

  Gillad av 2 personer

 3. O. A. R. skriver:

  Kina är ett av naturresurser rikt land. Men i vad mån dessa räcker till för landets vidareutveckling kan man med fog sätta frågetecken för. När det kommer till kritan måste alltid råvaruresurser säkras upp. För Japans del blir detta extra tydligt. Det mesta måste komma utifrån. Japan är ju en tämligen liten önation.

  På 30-talet försökte Japan säkra upp sina egna råvarubehov via en invasion av Kina. Som flera led senare strategiskt ledde fram till ett anfall mot Pearl Harbor, USA:s flottbas på Hawaii. Som tvingade USA att överge sin dittills isolationistiska hållning och förklara krig mot Japan. Fyra dagar senare hoppade Hitlertyskland på tåget genom en krigsförklaring mot USA. Vi fick ett andra världskrig.

  Idag säkras råvarubehoven i öppen handel. Det behövs inga egentliga invasioner eller krigsförklaringar. Kina tillförsäkrar sig både råvaror och jordar i Afrika. Bygger infrastrukturer i andra länder för att underlätta den egna handeln och råvaruförsörjningen. Köper in sig i företag i väst, som Volvo, och tar över.

  Idag utnyttjas en fri marknad för att komma över mer och mer av Jordens globalt utspridda resurser. Den globala ekonomin själv underlättar än så länge stormakten Kinas maktuppbyggnad och maktövertagande som en global aktör. Som på sikt bygger mer och mer dominans.

  Även bristen på demokrati inom Kina underlättar interna storskaliga infrastrukturprojekt. I väst existerar både ”top down” och ”bottom up”, som sinkar många beslutsprocesser. Demokrati fungerar så. Men demokratin kan även uppträda som grus i ett effektivt maskineri. I Kina kan infrastrukturprojekt genomföras via raka och effektiva ”top down-beslut”. Staten pekar med hela handen. Alla andra får lyda. Mer behövs inte. Inget sinkar som i väst. Demokrati uppträder i det perspektivet som en nackdel.

  Gillad av 1 person

 4. Lilla fröken PK skriver:

  Putin påstår att USA:s försvarsbudget är tio gånger så stor som Rysslands. Om detta är riktigt, säger det något om maktbalansen och om vilken stormakt som är mest aggressiv. En dialog med Ryssland, likt den Finland för, vore säkert bättre för Sverige än den ganska långsökta russofobin.

  Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Nja, MOAB, hundars storlek och generella skällighet har inget direkt samband, utan beror snarare på vilka egenskaper rasskapare och efterföljande uppfödare har funnit önskvärda.

    Vakthundraser, larmhundraser och löshundsjaktraser kan därför förväntas vara betydligt skälligare än retrievers, vallhundraser och kamphundraser – oavsett storlek – normalt är. 😉

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmmm… Fredrik, någon allmän analfabetism hos djurägare känner jag inte till, men jag är helt säker på att alla ansvarsfulla hundägare är omåttligt förtjusta i kommatecken, som ”HIT!”. Kan behöva användas, för att undvika punkteringsskador på allmänheten. 😉

    Gilla

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressanta frågor som befinner sig långt från fokus för svensk utrikespolitik. Världen förändras ständigt och på ett sätt som många kanske inte inser i Sverige. Kina är utan tvivel en supermakt som ägnar sig mera åt ekonomiska erövringar än åt militära och politiska. Medan Sverige obekymrat släppt ifrån sig ägandet av många storföretag så gör Kina tvärtom.

  Kina och internationell politik: Man kan leka med tanken hur Kina skulle uppträtt i arabvärlden om man varit ett alternativ till USA. Jag tror Kina skulle ha varit smartare och inte gjort lika många felbedömningar.

  Konflikt mellan Kina och USA? Den risken är liten trots ansenlig friktion, man kan lösa frågor tillsammans på ett begåvat sätt. Konfliktrisken finns där galningar sitter vid makten som i Nordkorea, Turkiet osv.

  Ryssland: Jag håller med om att synen på Ryssland borde modifieras. I vänsterkretsar i Sverige, som tidigare vurmat för öst-kommunismen, så talas det nu ständigt om ryska hotet. Egentligen är syftet att begränsa yttrandefriheten och alternativa medier.

  Personligen, om jag skulle tvingas välja mellan att bli invaderad av ryssar eller av ett islamiskt kalifat, så föredrar jag ryssarna.

  Gillad av 1 person

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Det kan jag inte svara på men min personliga känsla är att USA överreagerade på den i och för sig fruktansvärda 9/11. I sitt efterföljande fälttåg lierade man sig i många fall med fel intressen.

    Gilla

 6. cmmk10 skriver:

  Trodde först att Lennart hade gjort en ”Pascalido”, men sedan såg jag att det faktiskt var han som hade skrivit även detta:

  ”Från vännen Lennart Bengtsson har jag fått följande ytterst viktiga inlägg, nu när rysskräcken sprids av vår politiska adel, enligt principen att ju mer rädsla man kan skapa ju större blir bytet. Svensk politik och svenska MSM ägnar sig regelmässigt åt helt fel frågor. – Lars Bern”

  Intressanta tankar f ö.

  Gilla

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  För kännedom
  Efter att jag sänt mitt inlägg till DGS sände jag en kopia till Lars Bern samt några andra vänner och kollegor för kännedom. Jag har inga invändningar att Lars lade ut detta på sin blogg Antropocene. jag utgår från att ingen annan har det heller. Uppfattningarna som förs fram är givetvis mina egna.

  Gillad av 7 personer

 8. uppstigersolen skriver:

  Och var hamnar landet vid polcirkeln i denna soppa? Ska vi bli ett lydrike till Kina? Manegen är krattad för det. Om alternativet är invasion av fler muslimer så kanske Kina är ett bättre alternativ. Vi ligger ju 1000 mil från dem och talar ett annat språk så kanske kan vi leva ganska gott ändå. Har vi något att tillföra Kina? Uppenbarligen tycker kinesiska ledare det eftersom de köper upp våra företag och vill bygga jättehamn här. Svenskar är konflikträdda och vill inte ha bråk. Låt kineserna lösa det.

  Gillad av 1 person

 9. stefan schiller skriver:

  Intressant inlägg. Det finns många aspekter man kan diskutera när det gäller Kina och Västs relation till Kina. Genom nära relationer har jag sedan 25 år följt utvecklingen i Kina. Något som har blivit än mer påtagligt är regimens (dynastins) ökade kontroll och övervakning av medborgarna.

  Tumregeln i kontakt med kineser har varit att du (med undantag för familjen) inte med säkerhet vet vem som arbetar för regimen. Man får helt enkelt vara försiktig. 2020 skall det enligt BBC finnas närmare 600 miljoner övervakningskameror. Med hjälp av den senaste AI-tekniken tar det inte lång tid innan du identifieras när du rör dig i staden.

  Enligt Ny Teknik (se länk nedan) kommer varje kinesisk medborgare rankas mot ett nationellt system där medborgarens ”sociala status” betygssätt. Denna ranking kommer på ett avgörande sätt påverka din ekonomi, möjlighet att göra karriär, vem du kan undgås med, etc.

  Som jag ser det kommer det kinesiska övervakningssamhället leda till stora interna (dolda) spänningar, vilket på sikt kan leda till att den nuvarande dynastin ersätts med en ny dynasti.
  För att Väst skall kunna konkurrera med Kina krävs att vi ersätter PK-ismen med en demokratisk utveckling som baseras på västerländska värderingar och normer.

  https://www.nyteknik.se/kronikor/kina-ar-pa-vag-mot-det-perfekta-overvakningssamhallet-6891158?source=carma&utm_custom%5Bcm%5D=302847648,33270&utm_campaign=mail2

  Gillad av 3 personer

 10. Åse skriver:

  Jag är nyfiken på om pratprogrammet Nordegren & Epsten i P1 i morgon kommer att bjuda på några nyheter om de kommande censurlagarna. De har bjudit in SVT:s programdirektör Jan Helin och SvD:s publisher Fredrik Karén att prata om statens, Vinovas, SVT, DN:s och SvD:s nya satsning på vassare politisk korrekhet.

  Gilla

 11. olle reimers skriver:

  Hörde häromdagen en fd högt uppsatt militär som sa att USA och Ryssland egentligen har samarbetat och varit kompisar hela tiden. Bråken dem emellan har bara varit till för att militären skulle få mer resusrser.

  De vet att det är Kina som är det långsiltiga hotet.

  Gilla

 12. Lars skriver:

  Att spå om framtiden har jag lärt mig är mycket vanskligt. Jag trodde i min enfald på 90-talet att med säkerhet måste man efter Bildt regimens fiasko nu börja arbeta med bostadsfrågan, bygga, och göra något åt invandringen. Vi skriver nu 2017 och inget har hänt från regering och riksdag. Rationalitet styr inte alltid världen

  Vilken utveckling är rimlig? Kommer USA, Latin Amerika och Väst Europa att bli ett naturligt block med likartad kultur och ekonomi i botten och kommer demokrati och utvecklad ekonomi få fäste i Latinamerika? Ryssland med gränser mot Kina och islamska nationer, råvarurik med stor befolkning, kommer man att knyta sig närmre ett framtida väst block eller försöka splittra Väst Europa och USA? Det senare förefaller just nu vara fallet, men osäkerheten är stor. Kommer Europa att koppla grepp och bli en naturlig partner för Afrika eller tar Kina över? Kommer EU att fungera, eliternas EU med det bedrövliga Euro projektet som inte fungerar vid chock som slår olika mot olika delar, med ett Tyskland som kör konstanta bytesbalansöverskott mot bl.a södra Europa och USA, som Kina gör mot USA. Invandringspolitiken och politiken mot Ryssland ger inte gensvar i det gamla Öst Europa.

  Särskilt enkelt att knyta sig mot Ryssland, ett samarbetsprojekt Merkel står för ( eller att se fortsatt utveckling av Tysk dominans i Europa) är det inte. I vår går exempelvis Italien till val.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.