ANDERS LEION: Putin – En man för vår tid? 

Vladimir Putin kom, som premiärminister, till den högsta makten efter en välplanerad kampanj. Först lät han hemliga polisen, den organisation han länge tjänat, spränga två hyreshus i Moskva. Det ledde till hundratals döda. Dådet skyllde han sedan på tjetjenska separatister – trots att dessa tidigare tvingat Jeltsin och Ryssland till en för dem fördelaktig fred. Han fick på så sätt opinionen att svänga från motstånd mot krig till att bejaka och förorda ett nytt krig mot Tjetjenien. Det kunde inte den ryska armén vinna, men däremot en inhemsk helt skrupellös klan, som fick ta över kriget på entreprenad. 

Nu är Putin, som bekant, upptagen med en ny kampanj. I motsats till tidigare insatser från Putins Ryssland berör denna kampanj Sverige genom att fördyra el och drivmedel. Detta har uppmärksammats av Miljöpartiets företrädare.  Så här skrev Lorenz Tovatt på Twitter häromdagen: Det är dags att strypa all import av kol, olja, uran, gas och biobränsle från krigsförbrytaren Putin. Gör det nu, omedelbart. Det hade varit en smocka i magen på Rysslands krigsmaskineri. Besked från MP idag.” 

Någon elaking påpekade att det inte är möjligt, eftersom Mp redan stängt ner för mycket av andra energislag. Det finns inget att ersätta den ryska energin med.   

Nå, Putins politik berör inte bara EU:s och Sveriges energiförsörjning. Den hotar också omgivande länders säkerhet och, i vissa fall, självständighet. Det finns anledning att också ägna Sveriges – och Europas – säkerhet en tanke. 

Hur skall man kunna ersätta, eller omöjliggöra, den ryska politiken gentemot Ukraina? Det blir inte så enkelt det heller. Putin har lyckats skrämma länder i väst, och deras ledare, så djupgående att de först nu vågat kravla sig upp ur de hålor där de gömt sig. 

Så här knäckte han Sarkozy. (Sarkozy var så utslagen att journalisterna trodde att han var berusad). Putin har förstås uppträtt på liknande sätt också i andra sammanhang – men det har inte funnits vittnen villiga att berätta. 

Man skulle kunna tro att en sådan man inte hade så många anhängare eller förespråkare här i landet. Det har han. Många påstår att han är en man för vår tid. Dock verkar de ha lagt ner verksamheten efter Putins anfall på Ukraina. Man får hoppas att de återkommer med sitt stöd till Putin. Jag skulle gärna vilja veta vad de uppskattar av det som Putin (och Trump, han är också omtyckt, ofta av samma personer) gör och representerar. Jag är ärligt nyfiken. Jag förstår inte. 

Anders Leion