BITTE ASSARMO: Barn med barnsliga tankar

Det är inte bara den svenska regeringen som lider av en egendomlig kombination av hybris och infantil naivitet. Samma sjukdom finns i hela EU, något som står mycket klart nu när Europa öppnar för samarbete med talibanerna. Kravet? Att talibanerna ska respektera mänskliga rättigheter.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, för var inom islam finns överhuvudtaget någon lära som manar till respekt för mänskliga rättigheter? Visst, det är allmosor hit och fasta dit, men det har ju noll betydelse när hälften av mänskligheten ses som mindre värda enbart på grund av sitt kön.

Sådana petitesser som verkligheten hindrar dock inte EU från att försöka.

”Ett samarbete med en kommande afghansk regering kommer vara avhängt på en fredlig och inkluderande syn på på alla afghaner där mänskliga rättigheter respekteras för kvinnor, barn och minoritetsgrupper”, sade Josep Borell Fontelles i ett uttalande på tisdagskvällen.

”En fredlig och inkluderande syn”? Jisses.

Det får mig att tänka på vad min farfar brukade säga till sina barn när de gav uttryck för alltför vidlyftiga fantasier:

”Barn mä barnschlie tånka!”

Det betyder förstås ”barn med barnsliga tankar” på svenska, vilket sannerligen kan appliceras på herr utrikeschefen. Inser han inte att det där samarbetet aldrig kommer att existera, om respekt för mänskliga rättigheter är villkoret?

Josep Borell Fontelles försäkrar att det inte handlar om att EU ska erkänna talibanerna. Däremot är det viktigt att ha en dialog, menar han. Denna dialog ska dels förhindra etablering av utländska terrorister i Afghanistan samt ha fokus på mänskliga rättigheter och speciellt situationen för kvinnor och barn.

Jo tjena. Talibanerna har redan påbörjat utrensningarna, och fort går det. Att ens nämna begreppet ”mänskliga rättigheter” i ett talibansammanhang är ett rent hån.

Men visst. Det är kanske nödvändigt att föra en dialog med dem, trots deras uppenbart västfientliga agenda. Men måste denna dialog omges av dessa löjeväckande fraser och förhoppningar om att kretinerna ska iaktta mänskliga rättigheter? Varför inte bara säga som det är?

”Vi måste ha en dialog med talibanerna för att försöka få lite koll på vad de sysslar med, inte minst när det gäller alla islamistiska terrorgrupper som nu kommer att få en fristad där. Men det är klart att vi är medvetna om att de skiter fullkomligt i mänskliga rättigheter och att de sannolikt kommer att ljuga sig blå för att försöka skinna oss på så mycket bistånd som möjligt medan de fortsätter att misshandla kvinnor och barn.”

Ännu bättre skulle vara om de lade till:

”Vi har också bestämt att EU ska neka asyl till alla afghanska män som lämnar sina familjer i talibanernas våld. För att det överhuvudtaget ska bli en asylprocess ska de ha både giltiga papper och sina hustrur och barn med sig. Annars skickas de tillbaka direkt, vid gränsen.”

Fast nu är det nog jag som tänker ”barnschlie tånka”, för något sådant kommer vi aldrig att få höra från EU.

Bitte Assarmo