BIRGITTA SPARF: En framgång för Sverige!

Sverige har nu äntligen lyckats få hem ytterligare fem ”svenska IS-kvinnor” från de kurdiska fånglägren i norra Syrien, rapporterar SVT (12/8 2021). Det kan tyckas vara några få, men många fler är att vänta.

Dessa nu lyckligen hemförda hade sammanlagt 10 barn och samtliga är omhändertagna av ”svenska myndigheter” enligt SVT. Jag vet inte vilka myndigheter SVT har i åtanke men mig veterligen finns det bara en myndighet som har laglig rätt att omhänderta barn i Sverige och det är socialtjänsten. Det är förvaltningsrätten som fattar beslut om LVU efter socialtjänstens utredning men det är socialtjänsten som utför det rent praktiska omhändertagandet och ingen annan.

Som många säkert känner till besitter socialtjänsten en enorm överkapacitet. Socialsekreterarna sitter bara och rullar tummarna om dagarna och har ingenting att göra, så därför får man se detta som ett välkommet tillskott i verksamheten.

Tillgången på familjehem är också mycket god, särskilt för barn med särskilda behov som grava psykiska störningar och krigstrauman. Psyk- och sjukvården för barn och unga välkomnar också nya vårdkrävande patienter då de har mängder av besökstider som gapar tomma. Förskola och skola gläds också. De står beredda med mängder av outnyttjade resurser.

Vad som har hänt med de svenska IS-kvinnorna efter hemkomsten till Sverige nämns inte i reportaget. Så jag antar att de direkt har återgått till sina tjänster som läkare, sjuksköterskor och IT-konsulter. Ivriga att fortsätta med sin viktiga uppgift att rädda den svenska vården och välfärden.

En stor framgång för Sverige! 🇸🇪

BILD: IS-barnen kastar sten mot TV-fotografen.

Birgitta Sparf