HITTAT PÅ NÄTET: Carl Lundqvist spelar Hans Sachs när ”Mästersångarna” har premiär 2 april 1887

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Operasångaren Carl Fredrik ”Lunkan” Lundqvist (1841-1920) spelar Hans Sachs när Richard Wagners ”Mästersångarna i Nürnberg” (tyska: Die Meistersinger von Nürnberg) premierar den 2 april 1887 på Stockholmsoperan.

Lundqvist, vars far var folkskollärare, blev student vid Uppsala universitet, där han under studenttiden sjöng tenor i Allmänna Sången. Han avlade kameralexamen 1862, och var därefter verksam som ämbetsman vid olika statliga verk i Stockholm. Efter några år som sekreterare i Stockholms skarpskytteförening, och sångare i föreningens manskör, började han studera sång hos Fritz Arlberg. Lundqvist debuterade vid Kungliga Teatern 1869, och lämnade samtidigt ämbetsmannabanan. Han var verksam som operasångare på Stockholmsoperan fram till 1904.

Lundqvist debuterade 1869 som Josef i Méhuls opera ”Josef i Egypten”. Under den första tiden på stockholmsoperan sjöng han tenorroller, som till exempel titelrollen i Wagners opera ”Rienzi” och titelrollen i Naumanns ”Gustaf Wasa”, men sjöng sedan mestadels barytonroller. Bland dessa kan särskilt nämnas titelrollen i Rossinis ”Wilhelm Tell”, Valentin i Gounods ”Faust”, Wolfram i Wagners ”Tannhäuser” och Telramund i ”Lohengrin”.

Han följde även med Uppsalastudenternas sångkörer Allmänna Sången och Orphei Drängar som solist på körernas många konsertresor utomlands under slutet av 1800-talet.

Lundquist blev ledamot av Musikaliska Akademien 1890 och tilldelades Litteris et artibus 1891.

”Mästersångarna i Nürnberg” skiljer sig från Richard Wagners andra verk, dels för att den är den enda komedin och dels för att den handlar om vanliga människor och inte om hjältar, gudar, jättar och dvärgar. Uruppförandet skedde i München på hovteatern den 21 juni 1868 under ledning av Hans von Bülow. Vid premiären var operan den längsta som hade komponerats, drygt fyra och en halv timmes speltid.

Den svenska premiären ägde rum på Stockholmsoperan den 2 april 1887 och den iscensattes åter med premiär den 7 april 1900 och den 23 oktober 1955.

Hans Sachs (1494-1576) var skomakare och mästersångare i Nürnberg. Han efterlämnade 4275 mästersånger, nästan 1700 berättelser och 208 dramatiska verk.

Utdrag ur Europas konstnärer av Arvid Ahnfelt (1887):

Enär L. redan i Upsala ansågs vara en utmärkt baritonsångare, inbjöds han att deltaga i studenternas kända färd till Paris 1867, hvilket han äfven gjorde. I en liknande utflykt till verldsstaden deltog han 11 år senare. Vid dessa tillfällen väckte L. uppseende bland parisarne för sin fenomenala röststyrka och sitt friska sångföredrag, hvilka egenskaper de hade tillfälle att iakttaga särskildt vid L:s utförande af ”Du gamla, du friska, du fjällhöga nord”.

Läs hela artikeln om Carl Lundqvist här

Redaktionen