HITTAT PÅ NÄTET: Freden i Knäred

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kalmarkriget kallas det svensk-danska krig som pågick mellan 1611 och 1613. Sverige och Danmark sluter fred i den halländska orten Knäred den 20 januari 1613.

I fredsbestämmelserna stipuleras det att Sverige ska betala en miljon riksdaler, för att få tillbaka Älvsborgs fästning vid Göta älvs mynning, vilket benämns Älvsborgs andra lösen (den första betalades efter nordiska sjuårskrigets slut 1570). Vidare får Sverige tullfrihet i Öresund, men tvingas avstå från kraven på Finnmarken i Nordnorge.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Genom det förbittrade kriget hade Sverige blivit till den grad utmattat, att dess läge helt enkelt var förtvivlat. Men även Kristians tillgångar voro uttömda. Stora sträckor av hans eget land voro förhärjade och Jämtland och Härjedalen i svenskarnes händer. Det klagades i Danmark, att kriget hade tagit blomman av landets adel, så att endast stammen och de vissna bladen voro kvar. Resultatet svarade alls ej mot de offer det kostat. Därtill kom, att Danmarks herremän visst icke önskade, att deras unge, ärelystne konung skulle bli för mäktig, ty det kunde komma att gå ut över deras egen makt och myndighet.

Under sådana förhållanden kom den från båda sidor efterlängtade freden till stånd och slöts i Knäred vid Lagaån 1613. Sveriges konung måste avstå från sina anspråk på sjölapparnes land. Därmed var för all framtid avgjort, att det svenska riket icke skulle nå Atlanten. En smal kustremsa kom att längst i norr stänga vägen till världshavet med dess möjligheter till ökad samfärdsel och rikare utveckling. Fjällryggen skulle även här utgöra gräns mellan Sverige och Norge.

För övrigt återställdes ömsesidiga erövringar, men för Älvsborg jämte närliggande härad av Västergötland måste Sverige förbinda sig att betala en million riksdaler specie, d. v. s. 4 millioner kronor i vårt mynt. Skedde ej det inom sex år, skulle Danmark behålla dessa orter.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Kalmarkriget illustrerat på en 1800-talsgobeläng, tillverkad som kopia på en 1600-talsgobeläng förstörd i samband med Frederiksborgs slottsbrand 1859.

Redaktionen