ANDERS LEION: Varsågod regeringen – här har ni att göra 

Macron och Frankrikes ambassadör om förhållandet till islam efter attentatet mot Samuel Paty (i början på programmet).

Beslut offentliggjorda av Macron efter attentatet mot läraren Samuel Paty. De sammanfattas här nedan i nio punkter.

  1. Det som är emot vår sekularitet kommer att vara förbjudet.

(Jag har översatt laïcité med sekularitet. Den blev ett kärnvärde i och med att skolan skulle stå fri från religionen, efter striden om Dreyfus. I den franska texten sägs det vara rätten och friheten att tro eller inte tro, möjligheten att utöva sin tro förutsatt att den allmänna ordningen inte hotas. Sekulariteten är också statens neutralitet. Den är cementet i det enade Frankrike).

  1. Ett företag eller organisation som arbetar för den offentliga sektorn måste behandla alla lika (till exempel är vägran att handhälsa en kvinna förbjuden).
  2. Allt ekonomiskt stöd kommer att vara villkorat av ett kontrakt som kräver att berörd organisation respekterar Republikens värden.
  3. Alla barn från tre års ålder kommer att vara skolpliktiga – för att förhindra att barnens utesluts från republikens kultur, historia och värden och från förståelsen av andra.
  4. Hemspråksundervisningen upphör därför att skolan skall inskärpa republikens värden, inte en religions.
  5. Imamer i Frankrike skall inte tillsättas utifrån, för att befria den franska islam från utländskt inflytande.
  6. Moskéerna skall skyddas mot övertagandet från extremistiskt håll.
  7. Vi skall skapa och befrämja en generation av imamer och intellektuella som försvarar ett islam helt förenligt med republikens värderingar.
  8. En mycket stor satsning på kulturella institutioner och större tillgång till dem kommer också att ske i fler än 600 kommuner.

Var någonstans i Västvärlden uppvisas samma klarhet och konsekvens? Var talar man samma klarspråk som Macron och ambassadören gjorde i Agenda? Och var försöker man förena välanpassade muslimers möjligheter att leva i ett modernt, västerländskt samhälle utan att jagas av extremister som anser sig ha monopol på den sanna läran?

Också detta försök kanske misslyckas. Macron har i alla fall försökt.

Anders Leion