HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Axtorna

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Axtorna utkämpades den 20 oktober 1565 som en del av det Nordiska sjuårskriget, ett krig mellan Sverige å ena samt Danmark, Lübeck och Polen å andra sidan, som fördes 1563–1570. Anledningen till kriget låg ytterst i Danmarks missnöje över den så kallade Kalmarunionens upplösning.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

De danska trupperna leddes, i motsats till de svenska, av en verklig härförare, den tappre Daniel Rantzau, som fått sin militära utbildning i de kejserliga arméerna. Han besegrade år 1565 vid byn Axtorna, tre mil nordost om Falkenberg, en till antalet överlägsen svensk här. I denna batalj, som var det enda verkliga fältslaget under sjuåriga kriget, fick Eriks moderna, lättrörliga taktik sitt elddop. Det svenska infanteriet motsvarade ock till fullo konungens förväntningar. I första anloppet bröt det sönder de tyska landsknektarnes tunga fyrkanter, och Rantzau var beredd på det värsta. Men till hans lycka var det svenska rytteriet ej vuxet sin uppgift. Det råkade snart i oordning, greps av panik och flydde. En bidragande orsak till att det svenska infanteriets seger blev resultatlös låg däri, att det trånga utrymmet ej tillät den svenske överbefälhavaren att göra bruk av sin överlägsenhet i antal. Men så saknade han också Rantzaus järnvilja och förmåga att hålla ihop det hela. Den blodiga kampen slutade därför med danskarnes seger. Men den hade kostat dem så mycket folk, att Rantzau ej kunde fullfölja sin framgång utan måste draga sig tillbaka och gå i vinterkvarter i Skåne.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Tyska landsknektar.

Redaktionen