BITTE ASSARMO: Varför ska just muslimer undantas från vissa arbeten?

Arbetsförmedlingen har stämts för att ha diskriminerat en muslimsk kvinna. Det de gjorde var det de är ålagda att göra när människor vägrar ta arbeten de blir anvisade – de återkallade en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Men eftersom kvinnan är muslim var det fel att behandla henne på samma sätt som man behandlar andra arbetslösa. Då krävs tydligen särbehandling. Hur ska man annars tolka beslutet från Byrån mot diskriminering i Östergötland att stämma Arbetsförmedlingen?

Jobbet som kvinnan blivit anvisad var ett jobb som skogsskötare. Och anledningen till att hon vägrade var – hennes religion. Jo, du läste rätt. Enligt den här kvinnan är det oförenligt med muslimska värderingar att arbeta i skog och mark. Men Arbetsförmedlingen köpte inte religionsargumentet, och varför skulle de ha gjort det? Att arbeta i skogen kan knappast anses som antimuslimskt. Men jodå. Kvinnan kunde nämligen inte bära arbetsbyxor.

Det är klart att det försvårar lite, att röra sig i skog och mark, om man måste bära kjol – än mer om man måste bära fotsid religiös klädedräkt. Men mig veterligen finns det ingen lag i Sverige som säger att samhället måste acceptera sådana extrema klädval.

Att Arbetsförmedlingen beslutade att att återkalla kvinnans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin och bedömde hennes agerande som att hon gjorde sig otillgänglig för den svenska arbetsmarknaden var givetvis det enda rätta. Förutom att det alltså var fel. Eftersom kvinnan är muslim. Det är nämligen skillnad på folk och folk.

Problemet är dock inte bara att det faktiskt finns människor i Sverige som på fullt allvar anser att de ska särbehandlas (positivt) på grund av sin religion. Ett ännu större problem är att det finns organisationer som håller dem om ryggen och rentav uppmuntrar dem att dra kränkthetskortet. I detta fall Byrån mot diskriminering som menar att Arbetsförmedlingen ”har missgynnat kvinnan genom att tillämpa en bestämmelse som framstår som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer med samma religion”.

Missgynna? På vilket sätt då? Genom att det kan tvinga andra muslimer att också ta jobb som anvisas dem, på samma sätt som ickemuslimer tvingas ta jobb som de anvisas? Viken fasa!

Jag skulle – kanske – kunna ha en viss förståelse för kvinnans vägran att ta arbete om hon hade anvisats jobb på ett grisslakteri. Men ett jobb i skogen? Det får mig att fundera på vilka fler jobb den här kvinnan inte anser sig kunna ta på grund av att hon är muslim. Ett jobb i kassan på ICA? Det kan ju hända att det finns kunder som handlar bacon, och det kanske är kränkande för henne. Arbete som tågvärd på tunnelbanan? Tänk om det kommer resenärer som bär ett kristet kors runt halsen – vilken kränkning! Receptionistjobb på ett hotell? Nej nej, för vem vet hur många otrogna gäster som dyker upp där?

Jag tror inte ett dugg på den här kvinnans argument. Jag tror helt enkelt att det handlar om vad det oftast handlar om när folk vägrar tacka ja till jobb, nämligen att det är bekvämare att stanna hemma och få bidrag än att ge sig ut och arbeta. Vad kan då vara mer passande än att dra religionsargumentet? Muslimer får man ju inte kränka, det vet alla vid det här laget.

Diskrimineringsbyråns jurist, Elias Ibrahim, säger till Dagens juridik att han anser att avstängningen varit alltför ingripande:

–Hovrätten har i tidigare domslut konstaterat att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra i sådana situationer och därför borde Arbetsförmedlingen ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande.

Och det är naturligtvis just det som är det allra största problemet – att religiösa skäl har större tyngd än andra. Det är det som gör det möjligt för människor att ständigt dra upp sin religion som ett skäl att slippa göra det som alla andra måste göra.

Att det sekulära landet Sverige lägger sådan vikt vid människors religion, att den ger utrymme för särbehandling av det är slaget är naturligtvis fullkomligt vansinnigt. Ändå fortsätter kränkthetsvansinnet. Erbjud ”fel” jobb till personer med en särskild religiös övertygelse och vips ska det krävas skadestånd. Det är så parallella samhällen växer fram – och i förlängningen är det så man göder motsättningar i samhället.

BILD: Vattenpipsrökning. Café i Damaskus, Syrien.

Bitte Assarmo