HITTAT PÅ NÄTET: Konservativ studentska i Lund ifrågasätter politisk korrekthet

I en debattartikel i Lundagård, Sveriges äldsta existerande studenttidning, ifrågasätter studentskan Samar Kurdi den politiska korrektheten som råder vid universitetet. Kurdi läser personal-och arbetslivsprogrammet och är medlem i Konservativa Förbundet.

Den politiska korrekthet inskränker den akademiska friheten:

”Det politiskt korrekta samtalsklimatet kännetecknas av ett ständigt moraliserande av åsikter där man avfärdar meningsmotståndare som onda och trångsynta. Den primära styrkan i ett argument bedöms inte ligga i dess sakliga korrekthet, utan snarare i dess politiska korrekthet.”

Samar Kurdi kritiserar också identitetspolitiken som förutsätter att hon som har invandrarbakgrund ska vara för öppna gränser:

”Det finns en föreställning och ett antagande om att jag som invandrare ska sympatisera med vänstern och att jag som kvinna ska identifiera mig som feminist. Om någon till exempel ställer sig frågande till öppen invandring betraktas det som en akt av rasism och därmed ett direkt hot mot mig som invandrare. Om någon ifrågasätter feminism är likaså detta ett påhopp mot min identitet som kvinna. Det finns dessvärre en oförmåga att skilja på identitet och politisk saklighet, vilket i sig omöjliggör en öppen och saklig diskussion om diverse politiska frågor.”

Läs hela artikeln i tidningen Lundagård: ”Politisk korrekthet hindrar fri debatt” (31/3 2020)

Redaktionen