JAN-OLOF SANDGREN: ”Var vaksam mot falsk information”

”Var vaksam mot falsk information”. Så står det med fetstil i broschyren ”Om kriget eller krisen kommer” från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som delades ut till de svenska hushållen för något år sen.

Sen två veckor tillbaka har jag varit Corona-permitterad från min arbetsplats, och det är osäkert om jag får komma tillbaka, så jag tyckte det kunde vara dags att öppna krisbroschyren.

Under den feta rubriken om falsk information, läser jag:

Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Vill man vara elak kan man säga att det låter som en träffande beskrivning av statsepidemiolog Anders Tegnells uppdateringar. Tolkar man orden bokstavligt är det alltså inte fel att ifrågasätta stater. Vi har i snart ett halvsekel fått lära oss att Svenska nationen, Svenska folket och Svenska kulturen inte är ett dugg bättre än andra nationer, andra folk eller andra kulturer. Så att misstro andras stater men inte sin egen vore väl snudd på rasism.

Även organisationer kan misstros enligt broschyren. Det vore förmätet att utesluta organisationer som WHO, FN och EU bara för att de själva säger att de är pålitliga.

Jag lägger undan broschyren och övergår till det som blivit en vanlig sysselsättning de senaste veckorna… att Corona-surfa.

Den officiella och troligen riktiga förklaringen till Coronakrisen är att ett potentiellt livsfarligt virus spridits från djurmarknaden i Wuhan som nu riskerar att lamslå hela den industrialiserade världen. Det har redan skrivits rätt mycket om det, så jag utvecklar inte tråden vidare.

En alternativ teori man hittar på nätet är att Corona i princip är en vanlig influensa, vars farlighet överdrivits i syfte att nå politiska eller kommersiella mål. Det kan låta respektlöst mot tusentals drabbade och deras familjer, men då ska man komma ihåg att även en ”vanlig” influensa kan skörda hundratusentals, ibland upp mot en miljon dödsoffer. Argumenten för ”vanlig influensa-teorin” sammanfattas i den här artikeln. Jag kan inte gå i god för att alla fakta stämmer, men siffrorna verkar inte helt gripna ur luften.

Artikeln pekar specifikt ut läkemedelsindustrin – Big Pharma – som en trolig aktör. Industrin vill helt enkelt upprepa succén från 2009 då fruktan för svininfluensan gav branschen astronomiska intäkter, trots att vaccinet i stort sett var värdelöst och ibland skadligt. Innan man avfärdar teorin som orimlig, bör man betänka att Big Pharma är djupt involverat i WHO som antagligen är lika korrupt som det övriga FN. Och vilket grepp FN har om världens nationella ledare har vi sett många exempel på.

Andra kommersiella intressen som kan hoppas på guldregn efter Corona är globala jättar i en rad branscher, då krisen kommer att slå ut mängder med små och medelstora företag.

En annan populär teori hävdar att Corona är en oönskad effekt av 5G. Redan nu cirkulerar 1000-tals satelliter runt jordklotet som utsätter oss för 5G-strålning, och fler är på väg. På internet cirkulerar kartor som sägs visa hur smitthärdar för Corona med kuslig exakthet sammanfaller med områden i världen där utbyggnaden av 5G kommit längst. Dr Thomas Cowan framför den djärva teorin att varje ny strålningsfrekvens mänskligheten utsätts för utlöser en pandemi, som slår ut de känsligaste individerna. Spanska sjukan, som mellan åren 1918 – 20 skördade 50 till 100 miljoner människoliv skulle alltså uppstått till följd av globala radiovågor, vilka människor på den tiden saknade ”immunitet” mot.

Cyniker menar att effekten inte alls är oönskad, utan en medveten strategi. Rykten runt om på nätet gör gällande att det bakom Bill Gates ambitiösa vaccinationskampanj, döljer sig planer på att inplantera mikrochip av nanostorlek hos befolkningen, som sen via 5G-teknik kan användas för att exempelvis styra enskilda individers livslängd. Ett steg på vägen mot framtidens Blade Runner-androider.

Att Corona skulle vara ett förrymt biologiskt vapen, som smugglats till Kina av forskare på uppdrag av kinesiska staten, är en teori som lanserades från första stund. Det finns mängder av artiklar i ämnet och här är en av dem. Vad som talar för den teorin är att Kina länge gjorde sitt bästa för att hålla spridningen hemlig.

Coronakrisen som den hittills utvecklats har försatt stora delar av världen i vad som liknar ett undantagstillstånd, en perfekt spelplan för storskaliga maktförskjutningar av typen franska eller kanske den ryska revolutionen. En radikal grupp Trumpsupportrar kallad ”Q” menar att Corona är en täckmantel för en global utrensningsaktion, iscensatt av patriotiska krafter inom den amerikanska militären. Syftet lär vara att befria mänskligheten från mörka, ockulta krafter som uppstått i spåren av det vi brukar kalla Deep State eller New World Order. Kanske bäst att låta Q tala för sig själv.

Det är lätt att bli dystopisk, uppgiven eller förvirrad när man Corona-surfar. Jag avslutar med en av mina favoriter från den esoteriska världen, den indiske vishetsläraren Sadhguru. Han har inte så mycket att tillägga när det gäller Corona, men vill ändå lätta upp stämningen med en sång.

BILD: Jaggi Vasudev, mer känd som Sadhguru.

Jan-Olof Sandgren