Ny rapport: Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv

Stiftelsen Det Goda Samhället har uppdaterat Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005 om invandrares brottslighet.

Rapportens författare Patrik Engellau menar att flera intressanta slutsatser kan dras av materialet i studien. Tre av de viktigaste är följande:

– För första gången begås numera fler brott – räknat i absoluta tal – av personer med utländsk bakgrund än av personer med svenskt ursprung.

– Den mest brottsbelastade befolkningsmässiga undergruppen är in­rikes födda av två utrikes födda föräldrar. Denna grupps belastning ligger högre än de utlandsföddas och ökar över tid.

– En tidigare inte särskilt uppmärksammad grupp är de ej folkbok­förda, exempelvis medlemmar av utländska stöldligor, så kallade papperslösa, EU-migranter och turister. Denna grupp har under de senaste årtiondena kraftigt ökat sin andel av det totala antalet be­gångna brott från tre procent till 13 procent.

Läs den nya rapporten här

56 reaktioner på ”Ny rapport: Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv

 1. Tomas skriver:

  Lite otacksamt att tacka handläggare Ekström på Brå. Får se om det blir en yrkesmässig dödskyss av dels Sarnecki dels s.k. justitieministern. Men även jag tackar för att det finns anständiga tjänstemä.. oops

  Gillad av 4 personer

 2. Tritonen skriver:

  Verkar vara en gedigen studie som bekräftar vad många redan vet, vilket är viktigt med tanke på det myckna mumbo-jumbo, som kommer från officiellt håll. Om studien kommer att nå allmänheten via MSM återstår dock att se.
  En detalj: Termen ”överrisk” att begå brott borde hellre vara ”brottsbenägenhet”. Annars antyder man att det mesta – som vanligt- är samhällets fel, som inte skyddar den oskyldige individen, utan utsätter ”hen” för frestelser, som inte går att motstå.

  Gillad av 5 personer

  • Jaxel skriver:

   Man kan givetvis ha synpunkter på ordet risk respektive överrisk, men det är etablerade begrepp inom statistiken/epidemiologi för denna typ av mått. Det finns stora fördelar med att använda etablerade begrepp, hellre än att byta namn på dem.

   Vad skall t ex en person som vill jämföra med Brås rapporter tro om samma begrepp plötsligt bytt namn. Är det samma eller inte?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det visar i så fall bara på usel metodik. Man kan inte betrakta brottslighet som infektionssjukdomar utan att därmed har använt en möjlig slutsats av studien som utgångspunkt för den.

    Gillad av 1 person

 3. Lars Åhlin skriver:

  Kul att Det Goda Samhället kunnat göra denna studie. Men varför i hela världen tog man inte med åldersklass och kön som variabler? Utrikes födda, och inrikes födda med utrikes födda föräldrar, är båda grupper där yngre – mer brottsaktiva – grupper är särskilt vanliga (och bland utrikes födda är dessutom män – mer brottsaktiva än kvinnor – vanligare än i populationen i stort). Utan ålders/könsuppdelning blir siffrorna ganska meningslösa.

  Gilla

   • Ville skriver:

    Ålder är särskilt viktigt när ni jämför utrikes födda med andra generationens invandrare. Brott begås mest av unga män, en utrikes född man som kommer hit som 30-åring har redan passerat högriskperioden för att begå brott som normalt ligger mellan 18 och 25 års ålder. Att hans son som bor i Sverige när han är i samma ålder begår fler brott är alltså inget märkligt.

    Kanske bäst att jämföra andra och tredje generationen?

    Gilla

 4. JL skriver:

  Bra jobbat

  Några frågor/tankar som kvarstår efter att ha läst rapporten:

  Överrisker för högriskgruppen, per geografiskt område:
  ”Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar”

  Vad skulle en jämförelse mellan perioderna 2013-2015 och 2016-201X ge för utfall?

  Min magkänsla säger mig att utvecklingen senaste åren är intressant.

  ——

  För övrigt kan jag se framför mig hur Jerzy läser denna och förklarar hur alla skillnader försvinner om man rensar för socioekonomiska faktorer. Korrelation blir magiskt alltid orsak-verkan när han vill bevisa sin tes.

  Själv skulle jag tycka det var intressant om man rensade för skillnader i personegenskaper som t.ex. IQ och impulskontroll. Till skillnad från Jerzy tror jag dessa orsakar en stor del av de socioekonomiska skillnaderna. Inte så PK dock.

  Gillad av 3 personer

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Borde inte antalet brott normaliseras med delpopulationerna storlek. Jag ser inte tydligt om detta gjorts?

  Gilla

 6. Aha skriver:

  En eloge för initiativet och för framtagning av rapporten.

  Jag ska bära med mig det som skrivs inledningsvis att invandrarna trots att de är en tredjedel av befolkningen begår mer brott än de två tredjedelen svenskar gör. Överrisken eller brottsbenägenheten som Tritonen skriver är alltså drygt två gånger större hos invandrargruppen. (33 invandrare begår något mer brott än 67 svenskar.)
  Jag ska också bära med mig att ”besökare” står för 13% av alla brott (även trafikförsyndelser?).
  Slutligen; antalet anmälda brott har ökat med 50% på en trettioårsperiod. Borttaget eventuell ökad anmälningsgrad har vi blivit en brottsligare nation vilket med stor säkerhet bör kunna kopplas till invandrarnas ökade brottsbenägenhet.

  Gillad av 3 personer

 7. Tomas skriver:

  Bra initiativ av DGS att uppdatera denna studie eftersom det länge varit uppenbart att politikerna, och de regimtrogna kriminologerna på BRÅ, inte velat att ämnet ska belysas vidare. När staten sviker sitt uppdrag, t.ex. att uppmärksamma hot mot den inre säkerheten i samhället, får civilsamhällets aktörer axla manteln istället.

  Gillad av 3 personer

  • Palle9 skriver:

   Tomas: Instämmer. En liten bild från verkligheten – besökte akutmottagningen i Lund kvällen 3/6. Väktare och poliser både i foajén och utanför mottagningen. På vägen hem passerades jag av två civila polisbilar med blåljusutryckning. Utanför mottagningen fanns ett antal unga män med utseende, som klart pekade på MENA-bakgrund. Det nya normala? Eller kanske handlar det om det, som Fredrik Reinfeldt talade om: ”det nya, spännande Sverige”?
   Angående rapportens eventuella genomslag i bredare kretsar är det nog så att när det gäller de mest verklighetsförnekande medborgarna gäller väl uttrycket ”ingen är så blind, som den som inte vill se”.

   Gillad av 5 personer

  • Jaxel skriver:

   Man måste ändå hålla Brå räkningen för att de tagit fram data till rapporten. De har visserligen fått betalt, men om de velat mörka hade de haft full frihet att tacka nej till uppdraget

   Gillad av 1 person

 8. Micke skriver:

  Grov tolkning av staplarna i rapporten.
  Brott inrikes födda: ca 750 000 brott (80-talet) till ca 650 000 brott (2013-17)
  Övriga ca 300 000 brott (80-talet) till 850 000 brott (2013-17)

  Gillad av 1 person

 9. p kohlin skriver:

  Lyssnade på P1 igår när jag klippte gräsmattan: ett program om utanförskapsområden, enligt polis och nattpatrullerande vuxna blir det allt lugnare och mer integrerande nu, fick mig ett gott skratt av ett litet utvalt sample som skulle visa den fina verkligheten för lyssnaren presenterad av det självklart objektiva SR

  Gillad av 1 person

 10. Min strand skriver:

  Jag skall läsa noggrant, men de möjliga felkällorna är många, den största, varför lita på data från Brå? Kan man inte verifiera dessa slutsatser med oberoende data så hänger allt på att Brå inte manipulerat siffrorna, något jag väljer och tro att de gör baserat på allt annat som pågår i samhället. Varför skulle de INTE göra det? Förfrågan från DGS har ju garanterat varit och vänt på högsta ort.

  Gillad av 1 person

 11. Min strand skriver:

  Patrik, jag förstår fortfarande inte illustration 7 för utvecklingen över våldtäkter relativt utvecklingen för de andra brottskategorierna, du skrev att en förklaring finns i texten till varför just för våldtäkter den invandrade andelen skulle minska över tid, när den istället ökar för alla andra kategorier. Kan du hjälpa till på denna punkt för det ser märkligt ut och går stick i stäv mot intuition och andra medborgares egna undersökningar över andelen DÖMDA, inte misstänkta för detta brott?

  Det hade varit av stort värde att också få se antalet dömda så man kan jämföra alla kategorierna, uppdelat på ursprungsregion. I andra länder kan man också se liknande data uppdelat på etnicitet och religion vilket så klart är den springande punkten i det svenska samhället.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Förr i tiden så hette det alltid, att invandrarna var överrepresenterade för att domstolarna dömde dem hårdare. Även den förklaringsmodellen – av vänstern så omhuldad – kan man nog numera förkasta. Undrar om inte det omvända gäller, särskilt om den stackars socioekonomiska variabeln riskerar utvisning?

   Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Jag tolkar det som att 3dje generationens invandrare flyttas över till gruppen infödda svenskar och att dessa 3dje generationsinvandrare med sin högre brottsbenägenhet därmed höjer brottsfrekvensen hos gruppen infödda svenskar, en konvergerande utveckling som vänstern kommer tolka som att svenskar blir alltmer brottsbenägna och invandrare allt mer laglydiga.

   Gilla

 12. Ms skriver:

  En annan aspekt som inte är med är vem som blir utsatt. I USA finns sådan data och det är långt mera vanligt (jag har för mig en faktor 6) att en vit blir skjuten av en svart än tvärtom. Detta är så klart högst relevant i en svensk kontext, hur många invandrade kvinnor bli våldtagna av svenskar relativt hur många svenska kvinnor som blir våldtagna av invandrare ur olika grupper. Exempelvis.

  Gilla

 13. Göran Holmström skriver:

  Passande sång, Guns N`Roses,
  Welcome to the jungle, we’ve got fun and games
  We got everything you want honey, we know the names
  We are the people that can find whatever you may need
  If you got the money, honey we got your disease

  Gillad av 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  Jag läser nu i rapporten följande idioti: ”Visserligen kan var och en på Brås hemsida konstatera att antalet anmälda brott ökat med ungefär 50 procent under den berörda trettioårsperioden (https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/ anmalda-brott.html) men utan specialstudier hade man exempelvis inte kunnat ana att den andel av brotten som utförts av personer med svenskt ursprung skulle gå ned från 68 till 42 procent”

  Men 2/3×68 = 45. Dessutom har den inhemska befolkningen krympt. Om vi anpassar befolkningsminskningen till 7%, så motsvarar 42% nu och 68% en helt oförändrad brottslighet i den inhemska befolkningen.

  Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Patrik!

  Har du gjort några riktade insatser mot MSM för att få en vidare spridning?

  Typ, något PM riktat till TT, valda redaktioner hos public service samt de stora drakarna. Om de inte vill publicera borde de i alla fall tvingas erkänna att detta var ett aktivt val.

  Gillad av 1 person

 16. Göran Holmström skriver:

  Kognitivt beteende ur ett larvperpektiv, har suttit i cirka trettio minuter och studerat en liten söt grön larv på cirka en centimeter på vårt svarta bord utomhus, byggt några fällor av ölpölar, sett hans eller hennes cirka tolv ben som kämpat för att undgå den underbara öl-döden.
  Larven valde hellre ett ekpollen fälle, larven käkade glatt, i alla fall såg det så ut, reserverar för att jag projicerar lite där.
  Den hoppade över till nästa bordskiva i plast och vi räddade honom ( det kändes så i alla fall),
  han är nu ner i trädgården och larvar sig vidare.
  Vissa saker har vi sett, dels så vägde han alla vägar för och emot, öl-sjöarna undvek han med precision, ekkäket gav han sig på med tja som jag såg det glädje,
  och där visade vår larv mer intelligens är sittande statsminister!
  Att undvika bekymmer och aktivt välja en väg som leder framåt, det tyder på intelligens.
  Öl-sjön hade jag nog valt kan jag erkänna, men å andra sidan så ska jag inte förvalta ett helt lands framtid, eller vägval.
  Åter till den lilla larven, han kom han sågs och berörde!

  Gillad av 2 personer

 17. malinkim skriver:

  Tack till Patrik Engellau och Det Goda Samhället som tagit fram statistiken – det är alltid bättre att veta än att inte veta. Även om siffrorna är nedslående, så är de mindre oroväckande än vad jag befarade.

  En liten kommentar, som kanske kan vara av intresse för tolkningen: Den enda brottskategorin där personer med utländsk bakgrund inte står för majoriteten av brotten är ”övriga sexualbrott”. Min gissning är att det beror på att barnpornografibrott sorterats in under denna kategori. När jag själv gick igenom sexualbrottsdomar för ett par år sedan var barnpornografibrott den enda brottstypen där svenska namn dominerade.

  Gilla

 18. Glenn skriver:

  ”Invandrare” inkluderar ju även en massa norrmän och andra laglydiga grupper. Varför vågar ni inte mäta gruppen muslimer? Ni är lika PK som mainstreammedia.

  Gillad av 2 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Man kan sammanfatta rapporten, som väl mer bör ses som en början än sista ordet, med tre ord:

  BSS hade rätt.

  Allt vad åttiotalets så kallade rasister påstod skulle bli följden av invandring från Afrika och Orienten har slagit in.

  Nästa fråga, för oss alla, och för bloggens ägare och krönikörer, är långt mycket farligare. Inte vems felet är – sådant reder man ut när elden är släckt och faran är över.

  Nästa fråga är: vad skall vi gör åt saken. Konkret. Att gå via media, kultursektorn, eller dagens partivälde är dödfött – de har alla intressen av att bevara och förstärka rådande läge.

  Jag tror tiden börjar bli mogen för riktiga frikårer.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • Ola Mattsson skriver:

   Ja visst behövs mer än gnäll på sociala medier. Problemet är ju att staten skulle slå ner stenhårt på minsta tecken på svenskar i uppror mot politikerna. Den eskalerande våldsbrottsligheten hotar inte staten så den kommer att få fortsätta.

   Gilla

 20. Affe skriver:

  Från rapporten:
  ”Så här skrev Brå i sin första stora rapport 1996:2:

  Den allmänna bilden från utländska undersökningar av invandrares
  barns brottslighet är annars att de har en högre brottslighet än första
  generationens invandrare. Så är alltså inte fallet i Sverige.

  Men numera är detta fallet i Sverige. Sverige har normaliserats på den
  punkten. Invandrares barn med två utländska föräldrar har högre brotts-
  lighet än invandrarna.”

  Frågan är varför Sverige har avvikit från andra länder på den här punkten. Att andra generationen är mer brottsbenägen är det normala och logiska. Så varför har det under så många år inte varit så i Sverige?

  Jag ser två möjliga huvudförklaringar. Den första positiv och den andra inte alls lika trevlig.

  1. Sveriges integrationspolitik har varit bättre än andra länders.

  2. Sverige har dragit till sig mer kriminella invandrare än andra länder.

  Jag sätter mina pengar på den mindre trevliga förklaringen. Eftersom det är rimligt att förvänta sig det, med tanke på signalerna Sverige har sänt ut.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.