Anders Leion: Vem är landsförrädare?

Anders Leion

Kekkonen (1900–1986), fem gånger vald till Finlands president, började som kommunist- och rysshatande, nationalistisk politiker. Tidigt arbetade han inom säkerhetspolisen med uppdrag att bevaka kommunister.

1940 röstade han emot fredsuppgörelsen med Sovjet. Han ville fortsätta kriget.

1943 bytte han sida och talade för en uppgörelse med Sovjet, också innefattande ett framtida gott förhållande till fienden.

Om den förste Kekkonen, den aktivistiske nationalisten, hade behållit sin övertygelse hade han betraktat den andre Kekkonen som en landsförrädare.

Så, vem är landsförrädare? Den andre Kekkonen kom att tillhöra den vinnande sidan och från sin maktposition kunde han obekymrat förändra allmänhetens bild av honom och därmed hur han skulle komma att uppfattas i historien.

Maktens innehavare bestämmer alltså vem som skall betraktas som landsförrädare. (Hans kontroll av sin bild har fortsatt även efter hans död. De officiella framställningarna av hans liv är mycket försiktiga och utslätade).

Han frånträdde dock aldrig uppfattningen att Finland var värt att försvara, trots de stora uppoffringar detta innebar.

Men tänk om denna uppfattning nu är föråldrad?

Det finns lägen när mäktiga kretsar kan finna att det egna landet kan ha mer intresse av att göra upp med fienden – också när landets lagliga regering motsätter sig en sådan uppgörelse. Cronstedts (1756–1820) överlämnande av Sveaborg till Ryssland uppfattas väl som landsförräderi. Själv hade han säkert goda argument för sin handling. Kanske ansåg han, den upphöjde amiralen, att Finland skulle klara sig bättre tillsammans med Ryssland? Och hade han så fel? Hans mening delades dock inte av de bönder som i ängslan för rysk livegenskap fortsatte ett guerillakrig efter fredsuppgörelsen. (Oron var obefogad. Finland fick behålla sina lagar).

Denna motsättning mellan en överhet som inte känner särskild stor lojalitet mot landet, och den allmoge som värnar om sitt land därför att det, efter vad den tror, kan ge dem skydd, har i våra dagar blivit allt tydligare.

Hur kan Liberalerna vara så EU-vänliga? Varför försökte Macron så länge få inte bara fransmän utan också tyskar att tro på en fortsatt överföring av makt och resurser till EU, från de nationella parlament, som ländernas befolkningar lättare kan kontrollera? (Om han – och Liberalerna – haft någon slags vision för framtiden är det väl denna).

Ett svar: det är så enkelt. Man slipper göra något konkret ingrepp i den egna befolkningens villkor, hemmavid, där det märks och man måste räkna med krångel.

Ett annat: Man är ganska ointresserad av inrikespolitik om det inte gäller att genom denna skaffa sig en maktbas.

Ett tredje: Man ser framtiden skapad av internationella organisationer och storföretag och i det spelet vill man vara med. Det ger stora fördelar för en politiker att arbeta i en internationell organisation. Han blir mer skyddad för opinionsförändringar hemmavid, och han får bättre betalt. Dessutom kan han känna stolthet över medlemskap i det internationella brödraskap, som enligt hans mening skapar framtiden.

Ett fjärde, numera allt viktigare: Om nu de så kallade populistpartierna blir allt mer framgångsrika, kan en internationell karriär utgöra en angenäm flyktväg för den politiker som blivit utslagen i ett nationellt val.

Ett femte, ständigt aktuellt skäl: ett internationellt arbete kan vara väl så uppmärksammat och ändå skyddat från insyn. Det är lätt att påstå sig gör storverk, när ingen kan syna korten, därför att hänsyn till annan makt kräver sekretess. Det är Margot Wallströms standardgrepp för att bekvämt komma undan besvärliga frågor.

Medlemmar i detta brödraskap av högplacerade, internationellt verksamma politiker och näringslivstoppar är vår tids Cronstedtar. De ser nyttan av sitt medborgarskap mest som något preliminärt, som ett id-kort att använda tills man får ett internationellt personbevis av högre valör. Borgå Lantdag visar med vilken glädje överklassen anpassar sig till en ny, nyss utländsk makt. (En söt detalj vid lantdagens stora fest för kejsaren: En societetsflicka tappade sin näsduk, vilken plockades upp och överlämnades av tsaren. Näsduken förvaras nu som en helig relikt på Borgå museum).

Detta brödraskap är väldigt. Det har ett mycket stort antal medlemmar och de förfogar över än större resurser. De lierar sig också, när så är lämpligt, med nationella regeringar. YouTube och Facebook kan till exempel hjälpa de nationella regeringarna att hyfsa de praktiska möjligheterna för yttrandefrihet, så att regeringarna kan leva lite bekvämare.

Inställningen till migrationen kan belysa denna motsättning mellan folkliga intressen i en nation, och intressena hos ämbetsmän och politiker i överstatliga organisationer. Länge lät de flesta länder sig styras av internationella organisationer och samarbetsorgan. Först nu, på allra senaste tid, har de enskilda länderna börjat ta större hänsyn till egna intressen, det vill säga den egna befolkningens intressen. Fram till helt nyligen har de europeiska regeringarna, mot den egna befolkningens vilja, försökt förverkliga något slags framtidssamhälle, i vilket lojaliteten mot det internationella brödraskapet av Cronstedtare varit viktigare än omsorgen om den egna befolkningen. Detta har nu ändrats, och på sina håll – till exempel i Italien – ändrats mycket brutalt. Denna förändring är givetvis inte orsakad av någon ny insikt hos de gamla partierna. Den har framtvingats av populistpartiernas förmåga att ställa befolkningens intressen framför de tidigare makthavarnas.

I Sverige har dock endast kosmetiska förändringar skett av invandringspolitiken. Förklaringen är till dels mycket enkel. Miljöpartiets mycket få röster har tillåtit partiet att i vågmästarställning bestämma politiken. För att i någon mån inte göra denna köpslagan om makten alltför uppenbar, har de andra partierna – både i den borgerliga och i den nuvarande regeringen – inte tillåtit en öppen och ärlig debatt om politikens ytterst allvarliga följder. (Några få, som Widar Andersson, har börjat göra det ändå).

Rå maktpolitik har skylts med idealistiska fjädrar. Till detta kommer rädslan för SD. Man tror att en öppen och saklig debatt om invandringspolitiken skulle gynna SD. Det är en riktig bedömning. Då skulle årtiondens förnekelse blottläggas och de stora kostnader, av både ekonomiskt men framförallt socialt slag, som denna politik medfört för befolkningen inte längre kunna döljas.

(Naturligtvis är det inte bara rationell maktpolitik som styr. Likaväl som det finns klimatgretor finns det invandringstokar).

Det är segrarna som skriver historien. Den nuvarande politikens tillskyndare trampar nu nervöst: Skall de välja en säker väg och dra sig undan för att glömmas och lämnas i fred – eller skall de vidhålla sin politik och riskera att för evigt stå i historiens skamvrå, och i skolböckerna beskrivas som landsförrädare?

34 reaktioner på ”Anders Leion: Vem är landsförrädare?

 1. Eva Danielsson skriver:

  Rå maktpolitik har skylts med idealistiska fjädrar. Bra beskrivning. Hoppas att krönikören har rätt i att pk-isterna nu trampar nervöst om det kan betyda att en ny inriktning till en sundare politik är på gång. ”Landsförrädare” behöver då göra avbön i konkret handling bl a genom att omgående stänga gränsen och starta ett ambitiöst återvandringsprogram som kan inledas med avvecklandet av alla bidrag till icke medborgare och till olika föreningar. Avsluta planerna på mer makt till EU. Stoppa den påbörjade stängningen av Ringhals och avrunda den galna vindkraftssatsningen i Piteå. (Och rädda Greta från att bli utnyttjad mer i den stora klimatblåsningen).
  Tänk om det gick att tro på ett politiskt tillfrisknande allmänt i väst där alla länder sätter ner foten mot islamiseringen och demonteringen av frihet och demokrati. Tron försätter berg är ett talesätt, så vi som är dissidenter får försöka vara trosvissa och uttrycka vad vi vill och varför som komplement till kritiken. Vi ska komma ihåg vår långa historia som nation och vår nordiska kultur där alla räknas med att bidra och den självklara frihet och trygghet vi ändå har haft i vårt land i alla tider. Vi kan inte och ska inte böja oss för härsklystna politiker eller någon järnåldersreligion.

  Gillad av 13 personer

  • Jan Molin skriver:

   Vi har väldigt många landsförrädare inom landet:
   1) Samtliga politiker sedan 70-talet. De har avsiktligt verkställt en invasion av främmande människor med vitt skilda kulturer till Sverige, vilka vi under långa tider och fortfarande blivit tvingade till att försörja med våra till stat och kommun inbetalade skattemedel!
   2) Ansvariga för detta brott mot oss svenskar, påbörjat 1975 och dokumenterat i SOU 1975:26, var och är S med Palme tillsammans med M, C, FP(L), V och senare anslöt sig KD och MP. Och samma politik fortsätter oberoende av regim!
   3) En mängd ytterligare SOUsar har tillkommit under åren för att stärka mångkulturen mot vår egna inhemska svenska kultur!
   4) Alliansen under Reinfeldt stärkte förräderiet ytterligare 2010,2011 genom att införa Sveriges mångkultur i grundlagen!
   5) Denna förrädiska grundläggande omgörning av Sverige skulle nog varit omöjlig att genomföra utan ett mer eller mindre heltäckande stöd bland landets journalister och att Sverige har, lika som i diktaturer, en statlig radio och teve! Hit räknas också teve4, eftersom de måste ha statligt tillstånd för att sända. Dessa journalister förstår inte att de förråder sitt land. Tror jag.
   6) Man påstår att landet har yttrandefrihet i tal och skrift! Detta är inte sant: alla obekväma personer bojkottas i nästan alla medier. Detta vet ej folk om, eftersom ingen upplyst dem om detta! Man måste läsa och lyssna till alternativa medier för att förstå läget i landet! Dessa medier kallas av regimen och dess hantlangare för hatmedier.
   7) Ett parti, SD, bildades 1988 som motstånd mot mångkulturen, detta parti och dess väljare har hatats och smutskastats av samtliga regimtrogna medier under alla år. Och utsatts för våldssamheter av statens egen våldsapparat EXPO med sin militära gren AFA.
   8) 82% av svenskarna har godtagit detta i senaste valet. Detta är måttet på förmågan till propaganda som etablissemanget har! Det betyder också att svenskarna hjälper till att upphäva sin egen rätt till Sveriges land!
   9) Vi svenskar förökar oss inte, vi är fortfarande 7 miljoner etniska svenskar. I landet bor drygt 10 miljoner människor, dvs drygt 3 miljoner utlänningar.

   Gillad av 10 personer

   • Tor skriver:

    Desinformationen och indoktrineringen började redan efter kriget. Med Undén som långvarig utrikesminister förklarades Sovjet vara en rättsstat, och folken i Baltikum förklarades vara nazister. Deras frihetskamp i gerillaform från skogarna långt in på 1970-talet fick inte nämnas med ett ord i pressen. Esterna fick inte ens bilda exilregering i Sverige efter kriget, de fick åka till Norge. Detta underblåstes av diverse vänstertidningar och vips, de unga som inte var med under kriget började indoktrineras i att Sovjet och Kina var ”goda” och deras motståndare blev nazister, fascister, rasister. Kamp emot socialismen var inte godkänt att vare sig läsa eller skriva om. Frankrikes kommunistiska intelligentsia blev förebild.

    Olof Lagercrantz på DN 1960-talet såg som sin uppgift att leda den långa marschen in i institutionerna med vänsterjournalistik i landets viktigaste tidning, och bar specialbeställd Mao-uniform i trots mot sina fina bakgrund. Han barn är idag i kraft av hans namn välbetalda kändisar. Jan Myrdal, en auktoritär stalinist från fin familj blir ledare för desinformation i litteraturen. Sven Wollter, tillika stalinist, blir Sveriges mest uppburna skådespelare. Maj Wechselmann tar hand om filmandet och skriver mycket i DN, hon blir ett diktaturens kreatur. Är det konstigt att SVT och Wolodarski känner sig manade att fortsätta traditionen med trogen personal? Förebilderna är legio.

    Gillad av 7 personer

 2. olle reimers skriver:

  SD är ett svepskäl för dem att få fjädra sig i de fina kretsarna.

  Mona Sahlin satte nog omedvetet fingret på problemet när hon hånade den töntiga svenska kulturen. Det internationella finrummet blev hennes och hennes gelikars tillflyktsort när den svenska överklassen såg ned på dem. De fick sin revansch.

  Grunden är alltså hat och inte omsorg om den egna befolkningen. Om de sedan tror sig vinna poäng hos sina egna genom att kunna hänga fram en eller annan strumpebandsorden är en annan sak.

  Gillad av 4 personer

 3. M Boberg skriver:

  Bättre att gå ut hårt som Kekkonen gjorde och sedan kolla in läget även om det är en svår balansgång hur hårt, mjukt man ska agera annars kan det gå som för Japsen och UKK blev med tiden inställsam till svenskan men att Sverige är fullt med Cronstedtare är inget nytt.

  Gilla

 4. Hans Högqvist skriver:

  Eftersom jag bor i Malmö så har jag vänner och bekanta som är invandrare. Majoriteten av mina nära vänner är invandrare, de är från Kina, Tanzania, Thailand, Polen, Kap Verde, Colombia och Iran som jag kommer ihåg på rak arm.
  Alla av dessa ställer sig undrande till Sveriges massinvandringspolitik, alla!
  De som röstar röstar på SD, alla!
  Därför att de arbetar och sliter och gör det bra och i några fall riktigt bra och betalar skatt för de är tacksamma för välståndet och tryggheten men vill inte betala för invandrare ( eller svenskar för den delen ) som lever gott på bidrag och svartarbete ( min gissning är att Malmös ekonomi är till 50% svarta pengar! ).
  De förstår inte svenska folkets flathet, utan analyserar med samma självklarhet som Katerina Janouch.
  De har inte kommit hit för att LEVA på bidrag utan för att leva i trygghet, utan Islamsk terror i en del fall, och VILL bidra till tryggheten. PK sviker dessa människor, några flyttar till sina ursprungsländer eller annat nordiskt land, med sina besparingar och sin arbetsvilja.
  Så Anders Leion, jag tror att detta är en indikation på att PK kommer att beskrivas som landsförrädare i framtida skolböcker.

  Gillad av 12 personer

  • larslindblog skriver:

   Ja, en Pakistansk man (datatekniker ) berättade att han talat med en hel det Afghanska ” ensamma barn ” som för honom berättat att dom var vare sig barn eller ens Afghaner , dom var födda i Pakistan. F.ö. var dessa förbluffade över att svenskar ger bort sitt land och tillgångar till totala främlingar.

   Gillad av 11 personer

 5. Enough skriver:

  En stor del av problemet, med den riktning landet landet tagit, och gått, de senaste 50 åren, ligger i en bekvämlighet hos folket. De nya generationerna som vuxit upp, har gradvis fått det allt lättare och tillrättalagt, successivt sänks garden för att något öht kan gå på ”tok”.

  Jag har länge funderat på människan mekanismer, och kommit till en enkel slutsats:

  Människor ( svensken i detta fall) kommer inte att reagera nämnvärt på yttre hot, så länge inte den egna plånboken är någorlunda intakt och våldet inte flyttat in i närheten av hennes ”borg”, hemmet. Naturligtvis tänker en del människor framåt, analyserar trender och skapar teser om vad som kan hända framöver, MEN DE FLESTA GÖR INTE DET!

  Resultatet blir att det måste bli sämre/mycket sämre för majoriteten, innan tillräcklig drivkraft skapas för förändringar från en dålig rutt/politik.

  Gillad av 4 personer

 6. Östrahult skriver:

  Jo det finns en överdriven respekt för internationella organ, FN är väl lika fint som bibeln. Det går delvis tillbaka till den svenska strävan att sopa igen de egna spåren efter WW2. Dessutom har FN blivit en trevlig karriärväg för främst sossar. Jag har förvånats över hur en champagnevänsterman som Eliasson ständigt sluppit ta ansvar för korruption och annat inom FN trots hans position där.

  Gillad av 3 personer

 7. A skriver:

  Det är lätt A.L, se vad makten gör. De undergräver svenska folket. Många uttalanden de gör är sanna, om man byter ut objektet mot dem själva. Ofta talar de NÄSTAN klarspråk. Med den lilla skillnaden att vinningen handlar inte om svenskarna utan om dem själva. Det är bara att inse, invandringen är enormt lönsam, men inte för svensken. I praktiken identifierar sig en stor del av folket med makteliten snarare, än sig själv. Men det kan de inte se, än. Man har lagom kommit till att klia sig i huvudet lite omedvetet. Men eftervalskaoset kan visa sig vara en viktig reva. Det hade de aldrig trott, det märker jag. Det är som en förstärkare av all annan skit som kommer upp. Utmärkt. 🙂

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 8. Dnam eksnad skriver:

  Låt oss för all del inte skylla på MP, de har ju uppenbarligen varit vansinniga från början, alla i 7-klövern är skyldiga, de kan inte gömma sig bakom detta lilla fikonlöv.

  Det finns många delförklaringar, pengar och makt och ideologisk besatthet och masshysteri, men allt detta har ju formats till en tidsanda som jag tror är ond helt enkelt, i biblisk mening. Detta fråntar dock inte de skyldiga från ansvar, de vet alla vad de gör, de vet att de ljuger och gör våld på människor och vår mödosamt uppbyggda kultur, de vill ha det så här, så visst är de förrädare. Jag tror därför att det egentligen inte finns någon gräns för vad de kan ta sig till, vi kommer nog att bli förvånade. Ett trängt djur blir aggressivt, kanske EU-valet kommer att visa en del, jag såg att SD var större än S i någon undersökning, Mp och L åker ut. Jag tror inte Europas etablissemang kommer att släppa makten frivilligt och i demokratisk ordning. Se vad som hände i USA, endast en gigant som Trump kan klara den ständiga attacken från etablissemanget, politiker, media och den djupa staten.

  Gillad av 8 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Vårt land skulle behöva RIKTIGA LEDARE, sådana som drivs av kärlek till sitt eget land, och en vilja att sätta sitt eget folk först!
  Men dessa saknas i svensk politik, där finns mestadels ryggdunkare och ja-sägare, Hur fasen det går till att dunka ryggar på dom som totalt saknar ryggrad är för mig en gåta.
  Men åter vi behöver män och kvinnor med stål i ryggen som kan stå emot PK-vindarna och alla stollar, som driver personliga sakfrågor som skadar landet och folket.
  Jag vill påstå att våra politiker är landets fiender, dom hatar sitt folk och våra traditioner. Det enda som dom önskar är makt och förmåner utan att prestera.
  Om landets ska gå att rädda så måste vi agera nu!

  Gillad av 4 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Vårt land skulle behöva RIKTIGA LEDARE, sådana som drivs av kärlek till sitt eget land, och en vilja att sätta sitt eget folk först!”

   Svensk ledare, som sätter svenskarna främst!? E du go’ eller? Såna stämplas som nazister och kastas i fängelse. Men det kanske var någon av de andra, de godkända nationerna i vårt mångkulturella land du avsåg.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jari, jag skulle jubla om någon med starka nypor som folk verkligen lyssnar på,
    Klev in i politiken och sade nu jävlar är det nog.
    Visst vet att så inte kommer ske,
    Men än så länge är inte önskningar förbjudna.

    Gillad av 2 personer

 10. Aha skriver:

  Mattias Svensson, DN ledare 26 april, raljerar just över krönikans tema om Nya medias vilja att skriva om landsförrädare.
  https://www.dn.se/ledare/nar-drommen-om-att-antligen-fa-hamnas-blir-sjalva-den-politiska-iden/
  Han oroas över att Trumps anhängare vill spöa sikte ur sina motståndare. Han kan inte se hur PK-isterna i sin tur i åratal förnärmat andra genom att skälla dem för rasister och motsv. och att man bakåt i tiden bokstavligen spöade skiten ur SD:are.

  Han skriver ”Bara från invandringskritiker kommer ständiga krav på att partier och politiker ska be om ursäkt, ställas till svars eller straffas.” utan att nämna att ilskan beror på att Sverige genom invandringspolitiken på ett irreversibelt sätt ändrats till oigenkännlighet.
  Han skriver också ”De är uttryck för en syn på politiken som redskap för den ”folkvilja” som uttrycks av den egna gruppen, medan motståndare ska kuvas och besegras.” vilket är precis vad etablissemanget ägnat sig åt i decennier i sin demonisering av de som har varit kritiska mot invandringspolitiken.

  Mera Svensson; ”som de auktoritära avskyr och vill avskaffa – rättsstaten, oberoende medier, fri rörlighet och politiska motståndare.”
  Efter att ha följt Nya media i flera år konstaterar jag att Svensson också väljer lögnen för att misskreditera andra med åsikter som han inte gillar.

  Den enögdhet som den Mattias Svensson ger uttryck för hör inte hemma på en rikstidnings ledarsida. Men eftersom den gör det, bekräftar ledaren DNs förfall.

  Gillad av 6 personer

  • Dnam skriver:

   Det jag inte fattar med denna ”fria rörlighet” som pk-ister alltid nämner är att de som talar mest om detta aldrig utnyttjar den själva att lämna Sverige, etablissemanget, politiker och journalister, verkar vara de minst beresta människorna överhuvudtaget. De kunde ju tagit tillfället i akt och utnyttjat den fria rörligheten och åkt till Mellanöstern och Afrika, kanske Sydafrika som jag hörde om igår. Några bekanta var på nyårsresa dit, de fick inte lämna hotellet på tre dagar runt nyår, ”poliser” förföljde dem till butiker och krävde tribut för att släppa förbi dem osv. Varför kan inte några journalister resa ut lite och kolla på alla dessa kulturer som de vurmar för? Varför studera världen från Söder? De åker ju inte ens till orten.

   Gillad av 4 personer

 11. Claudia de Longueville skriver:

  Det behövs ingen analys av den situation, som Svea rike har hamnat i.
  Inte ens en fårskalle kan missa, att i konungariket Sverige finns det för närvarande och för oöverskådlig framtid bara en och endast en politisk fråga.
  Efter den, kommer en avgrund och därefter följer praktiskt taget ingenting.
  Så länge som detta faktum inte medges, så finns det ingen räddning för det till döds plågade landet.

  En nation kan inte hamna i Sveriges position om den inte styrs av politiker, som tappat allt sans och vett.
  Det skulle inte ha varit möjligt om dess styre inte hade belamrats av makthavare, som i en accelererande takt staplat missgrepp och tokigheter på varandra under minst ett decennium.

  Det går inte att förstöra ett land mer än vad skräckministärerna Löfven och dess närmaste föregångare har gjort.
  De svårartade följderna av den galna migrationspolitiken blir nu bara värre och politikerna står handfallna.
  De tycks inte vilja förstå hur illa det är ställt.

  De gastkramande konsekvenserna av den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, statskonsten överskuggar allt.
  Det är en kolossal och gränslös uppsjö av importerade problem, som nu översköljer och dränker detta stackars plågade land.
  Ett hemsnickrat inferno, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering kostar skjortan.

  När skall marodören i Rosenbad lyftas upp, bäras ut och polletteras av?
  Den tragiska figuren har ingen som helst plan för någonting och ingenting annat att komma med än goja.
  Det som nu utspelas i konungadömet är ett spektakel, vars huvudroll gestaltas av en jämmerlig stackars pajas.
  Ett gyckel, som tillåts pågå eftersom alla krafter har satts in för att dölja och förtiga verkligheten.
  Allt understött av Rikshospitalets femtekolonnare.

  Den dag en liten antydan syns till att vinden har vänt, så skall de skändliga veta att ingen pardon ges.
  Det är då den avgörande striden börjar.
  Det är då de galna hundarna till landsförrädare skall få vad de förtjänar.
  På alla plan och med alla till buds stående medel.

  Gillad av 5 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Det behövs ingen analys av den situation, som Svea rike har hamnat i.
   Inte ens en fårskalle kan missa, att i konungariket Sverige finns det för närvarande och för oöverskådlig framtid bara en och endast en politisk fråga.”

   Vilken fråga kan det vara? GP:s Peter Hjörne anser iallafall idag följande:

   ”Det viktiga med Greta Thunbergs arbete är inte hennes person eller ens hennes budskap utan att miljöfrågorna hamnar högst upp på den politiska agendan.”

   Detta är en FN-stödd PK-prioritering. Begreppet ”klimatflykting” säljs nu in med ökad emfas. Ingen som ser miljöproblemen med många miljoners folkvandring till Sverige, eller överhuvudtaget norrut?

   Gillad av 2 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Peter Hjörne har helt förött arvet från sin farfar Harry. Jag läste alltid hans Små, små ord av kärlek.
    För sonsonen Peter känner jag inte någon större kärlek, snarare avsmak. Särskit efter att han blåste oss skattebetalare på 700 mnkr för att rekonstruera Stampen. Vilket dessutom visade sig vara förgäves. Nu tvingades han att sälja ut till Norge. Det lyckades inte svågern PG med!

    Gillad av 1 person

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Landsförrädare?

  Ville Kuusinen i så fall, om vi pratar Sovjetunionens angrepp på Finland.

  Vidare Vänsterpartiet i Sverige, som fick sina order från Moskva ända fram till slutet för Sovjet.
  ‘Avslöjarna’ av Ib.
  De som röstade för att Sverige skulle bli en provins i Europa-staten, kanske?

  Jag ser då inte stor skillnad mellan det gamla kommunistpartiets arbete för att göra Sverige till en satellitstat till USSR, och arbetet för att göra Sverige till en provins i EUSSR.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 13. Sten skriver:

  Här har vi en landsförrädare, han säger ”jag är orolig för demokratin” och menar att eftersom så många av svenska folket röstar på SD och liknande partier så måste S-regeringen omyndigförklara folket och behålla makten trots valresultat. Vi (S) sätter FN`s deklaration om allas lika värde i första rummet. Vi kan inte tillåta att ett parti med nazistiska rötter tar över landet. I övrigt anser vi ”ett bättre Sverige, För alla”
  Vi (S) bestämmer vad som menas med bättre och vilka som räknas in i ”alla”

  Gillad av 3 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  UKK var inte tappad bakom en trasig traktor, den saken är klar. Jag glanar i Kyösti Skyttäs bok ‘Urho Kekkonen’ och UKK benämns i det följande under hans pseudonym Pekka Peitsi medan Andra världskriget ännu pågick:

  ”Pekka Peitsi utgår från att det ligger maktpolitik både bakom Nationernas förbund och en eventuell ny världsorganisation. Det är möjligt, ja troligt, att den nya freden kommer att för en viss stormaktsgrupp inrätta ett världsomfattande maktmonopol, som den här gången blir varaktigare än det som tillkom 1919.”

  ”Hur skall man förstå, frågar författaren, att det trots att det är så uppenbart är matkpolitiken och staternas beräknande egoism som bestämmer världspolitikens karaktär, ändå alltid finns människor som tror något annat? Det beror på att det är ytterst svårt att acceptera fakta, om de går mot ens egna önskningar. Önsketänkandet ingår i människans struktur: »Inom människan finns en synnerligen stark motvilja mot att vidgå förhållanden, som inte är efter hennes sinne och angenäma. Denna motvilja leder till stark aversion mot tråkiga fakta och samtidigt mot dem som framlägger sådana speciellt i en situation, i vilken man tvingats inse att den politik man följt har varit oriktig.»”

  Och om de små staternas speciella problem:

  ”»En tillräckligt djup kunskap om de reella faktorer, som styr förhållandet mellan staterna och världspolitiken, kan i allmänhet vinnas endast genom långvarig erfarenhet och ofta måste den dessutom köpas dyrt. Därför händer det lätt att unga folk, som har vunnit självständighet under brytningstider i världshistorien i tecknet av någon politisk idé eller enbart som ett resultat av stormakternas matkpolitiska beräkningar, faller för vilseledande illusioner. De betraktar sitt rikes självständighet som ett uttryck för överjordisk rättvisa, vars alltomstörtande kraft är så stor, att den inte behöver några personliga offer för sitt skydd.»”

  Jag tycker det finns mycket klokskap här och en alldeles inverterad retorik och politik i det nutida Sverige, som helt investerat sig i ”överjordisk rättvisa”.

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.