Persona

Anders Leion

Jag hörde en gång, på finsk teve, en telearbetare berätta hur han drog in en ny telefon till Mannerheim, tidigare rysk general, finsk överbefälhavare och finsk president.

Mannerheim var hemma (om man nu kan använda detta vardagliga ord för M:s residens, med Karl II:s värja i hallen och alla andra minnen). Allteftersom arbetaren gick från ett rum till nästa hörde han hur Mannerheim, som ett osynligt spöke, också bytte rum, uppenbart i avsikt att slippa stå ansikte mot ansikte med arbetaren.

Varför då? Mannerheim var så rädd om, så inlåst i sin under årtionden utmejslade persona, att han inte visste hur han skulle bete sig i mötet med en enkel arbetare, en vanlig medborgare. Han skulle ställas inför ett för honom omöjligt val: antingen spräcka sin persona med vardaglig vänlighet, eller skydda den med en för arbetaren obegriplig högdragenhet.

Varför skall vi bry oss om detta begrepp – persona? Därför att det är allestädes närvarande i svensk politik.

Alla gamla partier och alla etablerade massmedia är, på samma sätt som Mannerheim, inlåsta i sina respektive persona. De har låst sig vid ett förhållningssätt som utformades efter världskriget, med dess och trettiotalets erfarenheter som byggmaterial. Då var det viktigt att ta avstånd från varje form av rasism, också inbillad sådan. Då var det nödvändigt att visa samma förhållningssätt mot varje religion, mot varje kultur. Då kände vi oss rika och väl förmögna att utan någon social återverkan ta hand om världens styvbarn och deras problem.

Och vi var och är angelägna att betala av den skuld vi kände efter den påtvingade eftergiftspolitiken mot nazisterna. (Jag känner själv, fortfarande, denna skuld när jag tänker på alla fegheter vi trodde oss tvungna att underkasta oss).

Det gick länge bra. Vi hade nytta av dem som kom – mer än vi behövde betala för dem. Själv fick jag en gammal fransk krigsfånge som granne. (I Norge hade han tvingats vara med och bygga Blodsveien. Därifrån flydde han till Sverige). Han hjälpte mig att lära franska.

Detta förhållningssätt är för vissa fortfarande helt oproblematiskt. De ser inte problemen som följer med denna öppna, helt oförbehållsamma attityd. Och de njuter av att få utöva godhet, som de ser det. Denna attityd uppvisar framförallt ungdomar och de av dem ockuperade partierna, till exempel Mp.

Men de flesta, kanske framförallt de som hunnit bli medelålders och mer än det, ser problemen och är bekymrade. Hur skall de våga spräcka sin persona? Hur skall de våga avslöja sig inför omgivningen? Vart skulle de då kunna ta vägen?

Våndan inför detta har ökat med SD:s tillkomst. Många hyser en uppenbar rädsla för att på något sätt kunna förknippas med SD och dess åsikter och värderingar. De hålls fångna i ett järnhårt socialt grepp. Detta gäller inte bara väljarna utan också partiledningarna. Hur skulle Björklund våga visa sig ute på gatan efter att ha spräckt den persona, som till och med byggts upp på hans oskyldiga barns bekostnad? De andra partiledarna och – ledningarna har möjligtvis en inte fullt lika besvärlig situation.

Dessa människors belägenhet – och de är många – uppvisar samma låsning som den som styr de äldre, invandrade muslimerna från Mellanöstern. Hedern håller dem i sitt järngrepp. Fadern i den traditionsstyrda muslimska familjen dödar hellre sin dotter än förlorar sin och familjens persona inför det muslimska samhället (det svenska bekymrar honom inte).

Finns det något sätt för ansvariga politiker och journalister att slippa ur detta järngrepp? De kan göra som Reinfeldt. Göra sig osynlig, delvis redan fysiskt men framförallt verbalt och intellektuellt. Han har redan inträtt i de högre sfärerna, som en antik kejsare när denne upphöjdes till gud.

Ett annat sätt är att pensionera sig, faktiskt eller bara socialt. De kan emigrera från alla sociala sammanhang och därmed slippa att öppet erkänna sina dumheter.

Men enklast är förstås att framhärda, att inte spräcka sin persona. Det kommer de i det längsta att göra. De kommer att fortsätta den etablerade invandringspolitiken.

De utför alltså ett långdraget hedersmord på det svenska samhället.

39 reaktioner på ”Persona

 1. Hosianna skriver:

  Tack, Anders, men nog bör vi hellre kalla berörda politiker och journalister för vett- och sanslöst o-ansvariga medan de, för att slippa tappa ansiktet inför sina usla gelikar, idogt framhärdar i att grundlöst ansätta och slutligen utrota den vanligt, hederligt och skötsamt svenska befolkningen.

  Gillad av 5 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Inga bekymmer av det slag du berör, förklarar massmedias agerande. – Den tidning som blir först med att ge en sanningsenlig bild av skeendet och ge spaltutrymme åt dom som begriper bäst, skulle tvinga de andra att följa efter för att inte förlora samtliga läsare.

  Gillad av 1 person

 3. Thomas Ek skriver:

  Mycket intressant att läsa. Leion lyfter här på ett snyggt och begripligt sätt fram ett mycket svårdefinierat fenomen. Den här artikeln gillar jag skarpt.

  Gillad av 1 person

 4. JL skriver:

  Väl skrivet, men läs på om hedersförtryck.

  Detta är ingen företeelse unik för muslimer utan det är mer knutet till geografiska ursprungsområden. Idiotin är vanlig även bland kristna från Mellanöstern. Vi hör bara om det mindre eftersom islam är den dominerande religionen.

  Inte på något sätt vill jag försvara hjäntvättsideologin islam, men ska vi vinna bör vi hålla oss sakliga. Det finns tillräckligt mycket att kritisera som det är.

  Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Hedersförtryck förekommer trditionellt i hela mellanöstern och runt Medelhavet oberoende av religion, ja. Och hedersmord verkar även förekomma bland jezider. Men hur vanligt är hedermord bland kristna i mellanöstern? Har det förekommit hedersmord (eller balkongolyckor) i Södertälje? Jag vet det inte, men det vore intressant att veta i sammanhanget.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Nog kan det förekomma enskilda hedersmord bland icke-muslimer från Mellanöstern. Med tonvikten på enskilda. Här utgör den kristna religionen en stark en spärr – i motsats till koranen.

    Gilla

 5. Aurora skriver:

  Vi kan kalla begreppet persona eller varför inte det redan mer etabletade uttrycket självbild. Politikernas självbild eller svenska självbilden. Du har rätt. Den har inte förändrats sedan det 60-70-tal när Sverige fick välfärd och skulle sprida vår ’modell’ till resten av världen. Fröet till den humanistiska stormakten. Idag ser vi de traditioella parierna och dess företrädare som rapande stenstoder som krampaktigt griper sig fast vid en världsbild som för länge sedan flytt medan vår verklighet förändrats dramatiskt samtidigt som många länder sprungit om oss i utveckling och välstånd.

  Gillad av 2 personer

 6. Lars Strömberg skriver:

  Jag har en annan metod än de som beskrivs ovan – en metod som snarast utgörs av en beskrivning av mig själv:
  Jag är helt enkelt inte särskilt socialt beroende, är helt ointresserad av ”nätverk”, bryr mig föga om att etablera en ”image” och något (jävla) ”personligt varumärke”. Jag fungerar hyfsat utmärkt i mitt eget sällskap och bland mina egna tankar och sysslor.
  Det som intresserar och driver mig är inte personlig vinning i form av position och prestige. Det som intresserar mig är snarast att se resultat av eget tänkande, problemlösande och uträttande av saker. Det som flertalet benämner som POLITISKT korrekt, kallar jag istället SOCIALT korrekt, ty det är det sociala det handlar om. Att uppträda snyggt mot sina medmännskor, att fungera väl i sociala sammanhang, att ta egna initiativ… Att INTE basera och välja sina handlingar och yttranden på strategiska spekulationer om hur man bäst tar sig fram och ernår egen vinning, prestige och social position. Utan att istället drivas av REN ärlighet och fokus på vad som är VIKTIGT PÅ RIKTIGT – det är mitt fokus och min motivation.

  Gillad av 5 personer

   • Lars Strömberg skriver:

    Ja, alltså, ta exempelvis snack om att ”bygga upp ett förtroende” eller annat liknande.
    Förtroende skapas väl som en KONSEKVENS av det man gör! Det är en BIPRODUKT av det man åstadkommit.
    Det riktiga engagemanget skall såklart läggas på det RIKTIGA arbetet, inte på imageskapandet som sådant.
    Den REJÄLA människan fokuserar inte på förpackningen utan på innehållet.

    Gilla

 7. Jari Norvanto skriver:

  Mannerheim är åtminstone nationalhjälte. Vilket man inte kan säga om halvfigurerna ‘Tamburmajoren’ och ‘Landsfadern’ i de mer sentida, svenska exemplen i texten. Kan vara värt att nämna att persona är allmängods. Utan den skulle, gissningsvis, inte PK-samhällets paradigm vara så tungt lägrat. Vore anarki eller djungels lag alternativet? Prestigeorienterad (positiv, excentrisk) persona (tänk Salvador Dalí) versus medelklassens strykrädda (negativa, konforma) persona?

  Gilla

 8. Eva Danielsson skriver:

  Det är säkert svårt att göra upp med sin självbild liksom med den nationella självbilden, att blotta sig. Och för medlöparna inom etablissemanget kan det nog vara en adekvat beskrivning av läget. Men för de pådrivande inom maktsfären, för dem som styr hårdast, tror jag att det bara handlar om egenvinning i olika former – makthunger, fåfänga, arrogans och gammaldags girighet. Helt utan skam eller förmåga att vilja andra väl. Så krasst tänker jag.

  Gillad av 6 personer

 9. Errol skriver:

  Centerpartiets retorik är på området hysteriskt uppskruvad och parodiskt osaklig. Trots otalet forskningsrapporter över invandringspolitikens kostnader i Norden och Sverige, så nöjer sig Centerpartiet inte med att använda förment moraliska argument för asyl och då även för invandrare utan asylskäl (Gymnasieamnestin). Att a priori sätta sig på moraliskt höga hästar samtidigt som asylsystemets legitimitet urholkas räcker inte för Centerpartiet.

  Annie Lööf och Johanna Jönsson upprepar ständigt med en dåres envishet att Sverige a priori
  kommer tjäna på invandringen, den är rent av nödvändig för att säkra pensionerna – detta hävdas gång på gång på tvärs med den ekonomiska forskning som utvärderat de senaste årtiondenas ekonomiska konsekvenser av invandringspolitiken. Tänk om Johanna Jönsson och Annie Lööf, när de nu valt denna förljugna retorik, någon gång kunde hänvisa till de ekonomiska data och den forskning som de stöder sig på.

  Gillad av 3 personer

  • Kalle skriver:

   Gudinnan Lööf drömmer om att samla sina 10 000 lärjungar(afganerna) och ha en bergspredikan om sin egen förträfflighet. Hon drömmer att bli 2000 talets frälsare och bli omskriven så länge det finns mänskligt liv på jorden. Vem skall kröna henne??? Löfven ??

   Gilla

  • Klas Göran skriver:

   På högmedeltiden i så fall. Den tidiga medeltiden inkl. Karl den store var ju en förfalskning, precis som månlandningen och Skövde. Har du hört talas om Bielefeldkonspirationen? Det finns de som påstår att staden Bielefeld i Westfalen faktiskt existerar…

   Gilla

 10. Aha skriver:

  Bra slutkläm;
  ”De utför alltså ett långdraget hedersmord på det svenska samhället.”.

  Slutsatsen blir att Sverige måste räddas från etablissemanget. Sverige behöver en gula västar rörelse i kvadrat eller så organiserar man sig över nätet, de miljoner svenskar som är förbannade. En stridskassa på hundra kronor per skalle är en bra början. Det ger några hundra miljoner. En tusenlapp per skalle ger några miljarder, det räcker för att etablera nät-TV och nät-media så att övriga miljoner i Sverige får rättvisande information om sakernas tillstånd.

  Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   Vi har redan nät tv ex swebb tv osv
   Men hur får man folk att välja dessa många gånger högklassiga program.
   Det låter sig inte lätt göras.
   Skambeläggningen av allt som luktar ”populism” har fått starkt fäste i folksinnet.

   Gillad av 1 person

 11. Meta Mannerheim skriver:

  Jämförelsen haltar illa. Mannerheim, en baron och nationalhjälte, utövade samma diskretion och artiga avståndstagande från hantverkare eller tjänstefolk som alla andra i hans svenskspråkiga samhällsklass. Därtill skämdes han över sina dåliga kunskaper i finska. Man fick nog vara ett verkligt original för att på den tiden småprata med fönstertvättaren. Det gör man inte idag heller hos eliten i länder med en utpräglad överklass. De simpla, oberesta och obelästa kulturbarbarerna till svenska värdegrundsministrar har i sitt psykologiska landskap noll gemensamt med någon som Mannerheim. De påminner snarast om Sovjetunionens sista diktatorer – de klamrar fast vid en allt tydligare förstörelsepolitik drivna av tre primitiva krafter; ego, stolthet och skam.

  Gillad av 1 person

 12. rökverk i Durban skriver:

  Problemet är svenskarnas persona, inte bara poltikerna. Ett folk vars persona bäst beskrivs som den fege hycklaren har ingen framtid. Aldrig någonsin har jag sett det så avklätt som här:

  https://samnytt.se/samnytt-tv-vem-vill-egentligen-ta-emot-en-invandrare/

  Jag försökte hitta videon på youtube men de verkar ha begravt den djupt. Mycket sevärt. Had og kunnat upprepas på 80% av Sveriges befolkning. Vad hade du sagt om tillfrågad?

  Gillad av 2 personer

 13. Vaknauppnu skriver:

  Klarsynt som vanligt Anders Leion även om Meta M,s. påpekande äger sin riktighet så visar du på ett stort problem med dessa ”personor”. Mycket välskrivet. Håller med JL. Menafolket är belastat av en ond förtryckarmentalitet oavsett kristen eller muslimsk, tyvärr. AHA Du har en lysande idè ”hur fixar vi det? :)” Tänk om man kunde hålla inne skattebetalningen till staten så som man kan deponera hyran till hyresnämnden när man är oense med sin värd och nu är ju inte regeringen vår värd , vi råkar ju vara deras arbetsgivare. Men eftersom de löper amok och gör vad DE VILL . d.v.s. har en helt annan agenda än att värna landet och dess folk. så kanske det är dax att visa på riktigt att vi inte vill vara med och bekosta deras löner eller hela det pajascenario vi ser med alla inblandade; media , myndigheter etc….

  Gilla

 14. styggestig skriver:

  Tack Anders, för en utomordentligt intressant och viktig artikel. Det är svårare för ett politisk parti att ändra kurs än det är för en supertanker. Men, som Winston Churchill lär ha sagt: ”Demokrati är ett uselt styrelseskick, problemet är att alla de andra är ännu värre”.
  Just av detta skäl bör de politiska partiernas – och demokratins – inflytande minimeras till det absolut nödvändiga, inre och yttre säkerhet. Allt annat finns det andra aktörer som är bättre skickade att hantera. Den starka tron på politikens möjligheter att lösa viktiga samhällsproblem från 60-talets glada dagar har visat sig vara en chimär.

  Gilla

 15. m skriver:

  Persona eller identiteten dvs vem jag är, hur jag förhåller mig till andra i olika situationer och vilken feedback jag förväntar mig utifrån erfarenhet. Identitet håller en samman oavsett identitetspolitik eller inte.

  Gilla

 16. UlfH skriver:

  Mannerheim var en människa med makt, och makten var hans social identitet. En Olof Palme eller Erlander hade säkert diskuterat med montören därför att de också hade en personlig identitet som många maktmänniskor helt saknar, till exempel Hitler,Stalin med flera.i historien.
  För att vara en hel människa måste man ha både en social och en personlig identitet, där den senare måste vara den dominerande.
  Problemet med skjutningar och annat är att många unga människor inte har möjlighet att inte ens kunna skapa sig en fungerande social identitet, utan den skapar gängen själv.

  Gilla

 17. Rolf skriver:

  Sanningen om Sveriges nutidshistoria får en skarp beskrivning i boken ”Sverige, en synarkistisk modell” av Tore Fredin, 2008.

  Mordet på Ivar Kreuger den 12/3 1932 är av avgörande betydelse för att Hitler kom till makten i Tyskland.
  ”När Wallenberg drev igenom konkursförklaringen av Kreugerföretagen bidrog det till att skapa det finansiella kaos som den nazistiska agitationen kunde utnyttja.”
  http://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.