Självdestruktiva rörelser och deras medberoende

Anders Leion

Det har varit jul. Då hyllas minnet av föreställningar som bleknat, men som fortfarande är en del av vår kultur, av vårt gemensamma minne.

Dessa gamla religiösa föreställningar har ersatts av nya, som är lika omöjliga att ifrågasätta som kristendomens var för några hundra år sedan. Jag skall här beskriva tre sådana.

Den första idén påstår att inhämtandet av kunskaper om nya, okända företeelser bäst sker på plats. Det är en popularisering av adelns ”Grand Tour”, det vill säga årslånga eller längre resor mellan Europas huvudstäder och hov under tidigare århundraden. Numera fraktar en stor transportapparat därför människor från jordens mer välbeställda delar till dess fattigare.

Resenärernas vilja är kanske mer att få bada och sola till lågt pris, men verksamheten säljs ofta som om det vore fråga om ett slags lärande. En viss sådan verksamhet försiggår också inom och mellan välbeställda länder, men den möter allt större motstånd. De människor som bor i fattiga länder kan däremot inte göra motstånd. De behöver de ditfraktade människornas pengar.

Massturismen framställs fortfarande som något gott, som en verksamhet som sprider kunskaper och förståelse mellan människor. Kunskapen som förmedlas är priser på mat, dryck, logi och mänsklig betjäning av olika slag. Upplevelserna som skall locka är vackra scenerier och njutandet av något unikt, oförstört. Detta förstörs snabbt av turismens bieffekter, men maten och drickandet finns ju kvar.

Massturismen är alltså självförstörande. Passa alltså på och var med om förstörelsen innan den har gått för långt! Ni som inte tror att mänsklig aktivitet har någon påverkan på klimatet kan ju dessutom resa med gott samvete!

Den andra heliga föreställningen är den om jämställdheten mellan könen. Det finns en idé om könens lika värde och samtidigt en annan om kvinnans utsatthet och förtrycket av henne. Man kan visserligen säga att det ena finns i idévärlden och den andra i verkligheten, men ofta påstås att kvinnan också i verkligheten är lika stark som mannen. Påståendet om hennes med mannens likvärdiga styrka är inte heller förvånande. Utbildningssystem och lagstiftning har nu i decennier gynnat henne, varför hon också i många fall har en över mannen upphöjd position.

Det märks allra tydligast i metoo-rörelsen och dess följder. Rörelsens verkliga karaktär – och inte dess påstådda avsikter, som är nog så hedervärda – avslöjar sig på många sätt. Det första är dess karaktär av lynchmobb. Män ”avslöjas” och hängs ut i media utan möjlighet att försvara sig.

Detta förfarande har lett till ett känt självmord. Det har antagligen lett och kommer att leda till flera, även om dessa sker mer i skymundan och hålls borta från allmän kännedom av de massmedia som orsakat dem. Därutöver har många män dödats socialt. En sådan social död (arbetslöshet, utstötning, förlust av vänner) föregår ofta den fysiska.

Naturligtvis vill inte metoo-rörelsen vidkännas att den är en lynchmobb, men den har uppträtt just som en sådan. Den har från början varit övertygad om varje angripen mans skuld och därför ansett det vara onödigt att på något sätt pröva denna. De uppträder alltså som Ku Klux Klan gjorde under stora delar av förra seklet. Varje man, liksom varje svart man då, är ohjälpligt skyldig och varje ogärning riktad mot honom är därför en välgärning. Lagstiftningen underlättar förfarandet. En kvinna kan på sitt påstående och med hjälp av vänners stöd få en man fälld för handlingar, som hon för ett decennium godtog – även om de kanske var ovälkomna – men som hon ett årtionde senare vill befria sig från. Genom att få honom fälld får hon ju ett intyg på att hon var oskyldig till det som hon kanske i ett årtionde gått och haft dåligt samvete för.

Rörelsen har också sektens kännetecken. Om någon i dess led börjat visa tecken på svaghet, det vill säga inte helhjärtat följer varje förslag om totalt fördömande utan någon bevisprövning, utsätts denna tvivlare i sin tur för fördömanden.

Som alla sekter håller den sig levande genom att ständigt beljuga verkligheten. I veckan visades sig detta på ett roande sätt. Först publiceras en artikel i SvDs ekonomidel, som redogör hur männen undviker kvinnorna av rädsla för att bli anklagade för något otillbörligt, vilket håller kvinnorna borta från de sammanhang där inflytande utövas och fås.

Den rörelse som vill främja kvinnornas intressen motarbetar dem alltså. Dagen efter refererar tidningens Susanna Popova en annan artikel som visar hur avskedade män ersätts av kvinnor, vilket hon gläder sig åt. Dock gör hon inte någon som helst kommentar till den första artikeln.
Hon ser alltså och bryr sig endast om den del av verkligheten som passar hennes egna, förutbestämda åsikter.

Det tredje exemplet är invandringen. Den har länge framställts som ett osvikligt medel att hjälpa av krig eller annan olycka drabbade människor, samtidigt som den förbättrar ekonomin och den sociala miljön i det land, i detta fall Sverige, som tar emot de människor som är på flykt. Denna mening innehåller tre faktafel: flyktingar skulle hjälpas effektivare och billigare på plats, invandrarna är endast till en liten del flyktingar och ekonomin och den sociala miljön i Sverige försämras drastiskt. Dessa faktafel har länge påpekats av SD. Ingen har brytt sig – inte förrän partierna känt sig tvungna att försöka ta tillbaka väljare som gått till SD. Sakfrågorna har man däremot endast till liten del bemött. Också Hans Rosling möttes med tystnad när även han hävdade att flyktingar bäst hjälps i närområdet.

Fortfarande upprätthåller man invandringens alltför stora omfattning med lögner. Gunnar Sandelin har visat att runt en halv miljon invandrare beräknas komma till Sverige till och med 2021. Till detta kommer alla de som efter avslag går under jorden.

I massmedia talar man däremot om 20 – 30 000 per år, det vill säga mindre än 100 000 under dessa år.

Nästan alla av offentliga medel finansierade verksamheter stressas av invandringen. Skolan, sjukvården, polisen, kriminalvården och bostadspolitiken har svårt att klara av sina uppdrag – eller, som polisen, misslyckas rakt av. De är alla underfinansierade och situationen kommer att förvärras.

Ändå är de allt större kraven på de offentliga budgetarna något som kommer – kanske – att kunna hanteras med tiden, om invandringen verkligen kommer att dras ned mot noll. Värre är nedsmutsningen, förfulningen och brutaliseringen av den fysiska och mentala miljön och den rädsla som tvingar sig på allt fler människor. Varje våldtäkt är en katastrof, inte bara för den direkt drabbade utan också för alla andra som drabbas av rädsla och obehag. Dessa våldtäkter intresserar däremot inte metoo-rörelsen. Dess medlemmar lever i vanföreställningen att de, genom sin sociala ställning, skulle vara skyddade mot detta slags sexuella våld.

Dessa effekter träffar varje svensks vardag. Till detta kommer allt det som drabbar de människor som är tvungna att vistas i de enklaver som huvudsakligen bebos av invandrare. Där tvingas främst kvinnorna till ett förkrympt liv, styrt av sharia-lag och hedersnormer. Dessa enklaver är också magneter, som kommer att locka till sig allt fler invandrare av det slag som redan bebor dessa enklaver. Skulle mot förmodan den utomeuropeiska, legala invandringen dras ned till noll, skulle ändå denna miljö möjliggöra en illegal, stor invandring.

Också invandringen är alltså självförstörande. Liksom turismen i dess linda var något attraktivt och eftersträvansvärt, var också invandringen till Sverige under de första decennierna efter andra världskriget något gott, som både invandrarna och den inhemska befolkningen drog nytta av. Nu vill en stor majoritet av landets befolkning dra ned på invandringen, efter att i många år ha sett hur denna- av olika skäl – blivit allt mer destruktiv.

Vi har alltså tre företeelser – massturismen, metoo-rörelsen och invandringen – som alla är självdestruktiva. De är självspillingar. Hur tar de livet av sig?

De marscherar alla längs förljugenhetens väg mot sin död. Vore de dominerande, traditionella medierna självständiga nog och styrda av faktasökande, istället som nu styrda av det som de uppfattar som det politisk önskvärda, skulle marschen kunna avbrytas. Nu fortsätter den. Bredvid står de traditionella politikerna nöjda och applåderar.

Och ännu längre bort, utanför massmedias och de traditionella partiernas synfält, står allmänheten, väljarna. Bara de så kallade populisterna tar deras oro och rädsla på allvar. Följdriktigt ökar dessa partier på många håll, också i Sverige.

Vi har alltså ytterligare en rörelse – de traditionella partierna och de med dem lierade massmedia – som är självdestruktiva och längtar efter döden.

De förhållanden som diskuteras i avsnittet om metoo-rörelsen illustrerar Lena Andersson på ett vasst men samtidigt humoristiskt sätt i sin Julbetraktelse.

44 reaktioner på ”Självdestruktiva rörelser och deras medberoende

 1. Aurora skriver:

  När Gunnar Sandelin skulle framföra att hjälp gör bäst nytta i närområdet var både hans och tvs största problem att hantera hur han skulle uttrycka sig så att det inte kunde tas för att man gav SD rätt. Vad gäller fascinationen för turism och vad man kan ’lära’ sig så har alltid vissa tv-reportage förbryllat mig. Nåmligen de där man besöker något naturfolk som ännu lever stenåldersliv och där männen sitter på huk kring någon eld utanför en hydda och ’berättar’ saker (de är intr läskunniga) medan kvinnorna förbereder någon mjölröra i någon gammal plåtgryta. Den entusiastiska reporten visar på alla ’kunskaper’ dessa människor bär på och vad vi kan lära oss av dessa. Det lustiga är att naturfolket tycks inget intesse ha att lära av oss. Men det faller inte reporten in att fundera över det.

  Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”De marscherar alla längs förljugenhetens väg mot sin död. Vore de dominerande, traditionella medierna självständiga nog och styrda av faktasökande, istället som nu styrda av det som de uppfattar som det politisk önskvärda, skulle marschen kunna avbrytas. Nu fortsätter den. Bredvid står de traditionella politikerna nöjda och applåderar”.

  Jag tvivlar på att det finns några andra kategorier än journalister, politiker, proffstyckare och en del avdankade artister som tycker att landet är på väg åt rätt håll. Den vanlige Svenssons vardag präglas numera alltför tydligt av baksidorna av att ta in allt ”kompetensregn” utifrån. Men denna upptäckt görs ju i senast laget för att skutan skall kunna vändas.

  Gillad av 4 personer

 3. Sand och sand och sand, mot jiayuguan, tills en dag, sjöar av grönt lysande vand, vad nu, en man, bölder både bak o fram, som i kashgars land, elefantian trumpetar skrajset och springer som fan, förbi denna strand skriver:

  Ja, och innan det finns en enda som öppet kan beskriva problemet, eller ens inser det, i offentligheten, så blir det svårt att få svenskarna att lära sig, annat än genom att själv bli rånad eller få dottern våldtagen, eller möjligen halshuggen på turistresor.

  Personligen har jag alltid undvikit muslimska länder, folk kan gärna få åka till artificiella slavsamhällen som Dubai, då blir det lite mindre folk dit jag reser, eller till muslimska stater som Turkiet, eller till länder som Egypten där badlanden är uppförda bakom murar, men jag kan inte förstå det. Idag skriver Westerholm om islamism dit och islamism hit, man kan visst blir terrorist av att vara islamist, djupa insikter där. Men var är islam i hans framställning? Charles Martel slog tillbaks den muslimska invasionen vid Poitiers år 732, på ena sidan stod européerna, begreppet uppstod kring denna tid, mot invaderande muslimer som på 100år genom ohämmat våld och plundring expanderat sitt territorium. Muhammed var redan från början en krigare och fann genom islam en effektiv expanderande mekanism som uppstod just i vakuumet efter det romerska imperiet och avsaknad av enighet i Europa. Det är precis likadant idag, så hur man skiljer konsekvenserna av islam från islam det är mig en gåta, hur sådana som Westerholm resonerar, jag kan inte förstå det, var är de goda bevisen? Islam expanderar tills det tar stopp helt enkelt. Det har ju alltid varit krig mellan islam och väst, eller terrorbalans, de är varandras antiteser. Hur skall ett totalitärt system samexistera med ett fritt individualistiskt?

  Gillad av 14 personer

  • gmiksche skriver:

   Westerholm håller gång på gång fram Marocko som exempel för god islam. Om bara alla muslimer ville Marocko som exempel vore problemet med islamism löst. Ungefär så här går resonemanget.

   Det är sant att Marocko fram tills nyligen förskonats av islamistiska illdåd. Till priset av stenhård kontroll av samhället genom kungen och hans krets. Det finns ett parlament, mest som kuliss.

   Gillad av 1 person

  • Operation Barbro skriver:

   Johan Westerholm vill, för att använda sig av profeten från Samarkands ord, ha det så här.

   Han skriver ofta och gärna inställsamma texter om kung Muhamed av Marocko och dennes enligt Westerhlolms förträffliga tolkning av islam samt skryter om sina goda relationer med sina ”djupt religösa vänner” som han ”lärt känna vid Marockos största Imam-akademi, Mohammed VI akademien för Koranstudier i Rabat” (vad nu Westerholm har att göra där?).

   Vill man vara snäll räcker det väl med att konstatera att Westerholm helt enkelt verkar ha valt sida i muslimernas intrareligiösa krig om vilken av de islamska sekterna som ska dominera resten av islam och ta taktpinnen i kriget mot de otrogna västerlänningarna (jihad). Samtidigt ska sägas att detta även verkar gälla resten av socialdemokratin (även om om de så att säga har satsat sina 30 silverpenningar på ett annat arabiskt fullblod än Westerholm)…

   Gillad av 2 personer

   • Anders skriver:

    Westerholm ger, för att tala klartext, intryck av att vara obegåvad. Med tanke på föräldrarnas utbildning och position, modern disputerad läkare och riksdagsledamot och fadern professor, får man betrakta honom som rejält misslyckad. Hans skriverier är tidvis rätt plågsam läsning pga de många grammatikaliska fel som han gör sig skyldig till. Och hans påståenden om sina höga vänner i Marocko ger ju mest ett pinsamt intryck.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Westerholm är sig själv nog. Han är duktig på många sätt och väl medveten om detta. Det har fått honom att tro att han inte behöver lyssna på andra och rucka på sina ställningstaganden. Vilket i sin tur fört in honom i en återvändsgränd, eller snarare flera återvändsgränder.

    Gilla

 4. Sand och sand och sand, mot jiayuguan, tills en dag, sjöar av grönt lysande vand, vad nu, en man, bölder både bak o fram, som i kashgars land, elefantian trumpetar skrajset och springer som fan, förbi denna strand skriver:

  Islam har nästan alltid spridit sig genom krig, inte organiskt, därför gick det så fort, det är en ideologi, likt kommunism eller nazism, eller nu pk-ism, som påtvingas uppifrån, därför, saknas motstånd, och våldet får styra, så går det fort. I motsats till detta så spred sig kristendomen långsamt i Europa, organiskt, detta tankesätt anammades av folk långsamt och frivilligt, en europeisk idé om fria män och kvinnor som tänker själva, däri ligger styrkan, det var män som försvarade hus och hem vid Poitiers på ena sidan, och erövrande plundrare på andra som flydde vid motgång. Idag kan vi nu se exakt samma sak, våldet vi ser hos de muslimska terroristerna är det enda de har, de hotar folk till underkastelse, med våra politikers goda minne, men inga stora mängder av västerlänningar konverterar, istället så försöker de foga in denna totalitära ideologi i sin nedärvda kristna och västerländska etik, och vänder andra kinden till. Våra ledare har tyvärr just nu också upptäckt totalitarismens fördelar för en styrande klass, och detta sammanfaller med massinvandring, en perfekt storm. Jyllands-Postenterroristerna och våra makthavare är eniga, man får inte håna profeten, alliansen är tydlig. En och annan konverterar men en gång fria människor vill inte bli ofria, och sakta men säkert så går det upp för folk att våra ledare är förrädare och sviker ett 2500-årigt kulturarv som bygger på fria människor som äger sin plätt och tänker själva och talar fritt. Folk knotar lite nu, men jag förutspår att sökordet ”hemförsvar” blir betydligt vanligare än vad det uppenbarligen är idag på Google, och nästa steg är att organisera sig som man gjorde vid Poitiers, skuldra vid skuldra försvarade man det som var sitt. Plundrarnas svaga övertygelse avslöjas i det ohämmade våldet mot oskyldiga, om det så är i bergen i Marocko eller det man försökte göra mot Jyllands-Posten, som fortfarande inte publicerar några karikatyrer. Det är islam som betyder underkastelse, snart får man väl inte ens peka på det.

  Gillad av 7 personer

   • danskvand skriver:

    Fredligt skrev jag inte, men det tog lång tid, väl 1000 år nästan från Jesus till att asagudarna åkte ut? Islam klarade samma spridning på 100år av nästan oavbruten väpnad konflikt.

    Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Alla svenskar känner till Asagudarna. Vi får visst ha dem ifred. Vilken nytta kan de göra? Tja, vilken nytta har du av valfri Gud?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Inom det romerska riket spreds kristendomen inte med våld. Det tog fredligt över efter att ha bekämpats i nästan 300 år. Det var först vid Karl den stores korståg mot sachsarna som våld användes för att omvända hedningar. Ofta insåg hedniska makthavare att en övergång till kristendomen kunde användas för att stärka deras maktinnehav. I Norden, Ryssland, Polen, Ungern, Tjeckien. Europas kristnade är väsensskild från Islams utbredning, där våld var överordnat allt annat.

    Gilla

 5. Östrahult skriver:

  Slutsatsen av det hela är att det tyvärr alltid finns otrevliga inslag i mänsklighetens utveckling vilket går tillbaka till diverse tillkortakommanden hos enskilda människor, mentalt, moraliskt osv.

  Jag brukar tänka på detta ibland, varifrån kommer de som idag är våra medmänniskor? De kan t ex vara:

  • Barnbarn till aktiva nazister eller till beundrare av Stalin och MAO
  • De är barnbarn eller barnbarnsbarn till dem som såg till att Sverige höll sig väl med nazi-Tyskland under WW2
  • De har förfäder som tvingades lämna Norge pga samröre med tyskarna under WW2
  • De är judar som inte kunde bo kvar då de utgjorde redskap åt tyskarna t ex i Polen
  • De är brottslingar som man i MENA-länder, forna Jugoslavien, Chile etc ville bli av med

  Jag vill därmed inte ha sagt att alla i ovan nämnda kategorier har dålig bakgrund, men en del har det. Man kanske inte ska tala om arvsynd men ett ofrånkomligt faktum är att det alltid kommer att finnas människor som rycks med och utnyttjas pga av mentala, moraliska och andra brister.

  Gilla

  • Dandersan skriver:

   Varför går alla kommunister fria i din uppräkning ovan?
   De som hyllade Mao eller Pol Pot, Castro eller vad de nu hetat under årens lopp.
   Dessa gamla marxister med alla bokstäver sitter i dag på positioner de inte skulle nått om vi seriöst granskat deras förflutna.

   Gillad av 2 personer

 6. Aha skriver:

  Krönikören skriver ”de så kallade populisterna”. Populist är etablissemangets fulstämpling av invandringskritiker. Det är bara ett bland många epitet som de använt för att motverka invandringskritikerna. Rasist, nazist, främlingsfientlig är epitet vars valörer är mycket mer nedsättande men det hindrar ändå inte att ordet populist motverkas.

  Föreslår därför att man i Nya media istället för populist skriver realpolitiker om de som kritiserar invandringen, bör även gälla för de som också kritiserar ”massturismen, metoo-rörelsen”.

  Gillad av 5 personer

  • hypermakt skriver:

   Av DomstolsvÄrket med säte i Jönköping fastställda och beskattade böter och skadestånd för svenskt rättssubjekt som producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, mot ENskild felprogrammerad mental fyrarummare, som i den svenska partipolitiskt styrda modellen av skolning är lärd, tränad och betygsatt att i nutid och mentala rum LYDA Jante och Luthers irrläror, återförsäkrat av genetiskt nedärvd Ågren i ENskild ägd Tallkotte (det blinda mentala ögat).
   Här på denna rad kvalitetssäkrar i rum och tid, namn på det rättssubjekt som producerat resultat ovan med eller utan strikt produktansvar och risk för säkerhetsbrist mot ENskild svensk unionsmedborgare.

   Gilla

 7. Den Sista Karolinen skriver:

  Leion är som vanligt klockren. Han har, tyvärr, helt rätt. Kan bara lägga till att allt kokar ner till en enda sak som Pkismen blandar konstant ihop : fakta och värderingar.
  Exempelvis har män mer analytisk förmåga än kvinnor (GENERELLT givetvis). Därmed INTE sagt att mäns värde på något vis skulle vara större än kvinnors. Pkismen tror, i sin enfald, att om de erkänner detta faktum innebär det att männen står över kvinnorna.
  Samma sak när de blånekar olika människorasers intilligens, vilket är ett väldokumenterat faktum, i sin rädsla för att därmed indirekt inta positionen att de olika raserna har olika värde, vilket är en helt annan sak!

  Gillad av 2 personer

 8. Vax skriver:

  Klanröstningarna kommer att kantra demokratin på sikt….
  Läser på Nya Tider att Miljöpartiet i Borlänge ser i dag ut som ett intresseparti för somalier, där två somaliska män tack vare personröster gick förbi partiets ordinarie kandidater och knep bägge mandaten som partiet erhöll.
  Ännu ettexempel på ”etnisk röstning”, där kandidaterna utlovar att företräda just sin grupp och deras intressen.

  En av fullmäktigeledamöterna Omar Warsame
  visar en titt på dennes sida på Facebook visar att han har ett stort intresse för islamiska grupperingar.
  Bland annat har han tryckt ”gilla” på Turkiets islamistiske president Erdogan och den salafistiska nätsidan Islam.nu.
  Denna nätsida innehåller propaganda för Saudiarabien, samt föreläsningar som tar upp att kvinnor inte får röra sig utanför hemmet utan en manlig släkting, att musik är synd, att kvinnor som har sex utan att vara gifta ska stenas, med mera.

  Ingen av MP Borlänges ansvariga vill överhuvudtaget svara på frågor om Omar Warsames islamistiska aktiviteter på Facebook.

  Inte förvånande, vi minns Bostadsminister Kaplan (mp)som tillbringade mesta tiden i Turkiet.

  Gillad av 3 personer

 9. Erik2 skriver:

  Igår besökte jag en badinrättning i en av storstadens kommuner. Två basturum. Jag går in i ett av dem. Där sitter ett litet snällt gäng med annan pigmentering. Helt vanliga snälla killar i olika åldrar. Kunde varit mina trevliga grannar eller arbetskamrater. En efter en droppar dom av liksom hittandes på ett ärende på något vis. Inte på en gång, men liksom efter att ha pliktsuttit så länge som dom tycker behövs. Jag kan inte riktigt beskriva seceneriet men på något vis var man besvärade men försökte dölja det? För att förkorta texten, efter ytterligare en stund, jag sitter ensam i bastun. Killarna jag nyss nämnde är alla i andra bastun. Ytterligare andra med mitt i mellan pigmentering sitter i svettrummet mellan basturummen. Det är på sätt och vis lika på jobbet, jobbar i stor privat organisation. Jag har hög utbildning, ser normal ut, är klassad som att ha väldigt hög social förmåga. Vill gärna lägga till det. Det är en absurd känsla av att ha blivit fråntagen allt av överheten, inklusive rätten till eget land, och utan förmåga att överhuvudtaget förstå varför. Vilka är de rationella skälen till att ha skapat detta omvänt rasistiska samhället? Önskvärd är jag inte, det har jag länge förstått. Men nu börjar det dessutom öppet visas. Det här pågående samhällsexperimentet kommer att sluta i total katastrof om inte saker vrids om fullständigt.

  Gillad av 5 personer

  • Erik2 skriver:

   Jag glömde knorren på min kommentar. Nämligen, för tjugofem år sedan hade aldrig detta hänt. Då hade å andra sidan aldrig badinrättningen varit öppen heller. Den hade varit stängd över alla helger, inklusive alla mellanvardagar. Så, nej, jag vill inte tillbaka till det som varit.

   Gillad av 1 person

   • danskvand skriver:

    Det vill jag, jag undviker numera badhuset med min dotter och skulle aldrig släppa dit henne själv, eller ens med vänners mera naiva föräldrar.

    Gillad av 3 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Att man skall ha en ekonomisk garant förstod man ju redan i heden tid då det var släkten som blev betalningsskyldig, när man råkat ha ihjäl någon och principen är ju accepterad även numera för arbetsplatser, trafik m m, låt vara med löjligt låga utbetalningar vid dödsfall.

  Gilla

 11. Jari Norvanto skriver:

  ”Numera fraktar en stor transportapparat därför människor från jordens mer välbeställda delar till dess fattigare.”

  Och vice versa. Skillnaden är att den förra är förutsägbart tillfällig i uppehållet på destinationen, medan den senare ofta har permanent uppsåt eller konsekvens.

  ”Lagstiftningen underlättar förfarandet. En kvinna kan på sitt påstående och med hjälp av vänners stöd få en man fälld för handlingar, som hon för ett decennium godtog – även om de kanske var ovälkomna – men som hon ett årtionde senare vill befria sig från. Genom att få honom fälld får hon ju ett intyg på att hon var oskyldig till det som hon kanske i ett årtionde gått och haft dåligt samvete för.”

  Vi får väl se hur länge ”vårt” kulturrelativistiskt normativa system av ambivalent legal tvåsamhet / kluvenhet kan fortleva, när ”brödraskapet” ockuperar och klyver eller transformerar S – ”det statsbärande partiet” – och rättstillämpningen. Fadäsen i Solna tingsrätt i år, med den skandalösa domen av de shariaorienterade nämndemännen (som i detta fall förvisso representerade C) bara ett flagrant svart på vitt-tecken i tiden. Kontemplera en stund de sanktionerade könsstympningarna och överseendet med barnäktenskap.

  Det här ska nog gå bra, ska ni se. Jorå så atte…

  Gillad av 3 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Men vi får inte sprida hopplöshet. – Först skall man försöka ”gilla läget” sedan begrunda vad som bör göras.

  Vad kan man göra åt problemet med alla oanställningsbara man samlat på under decennier utan att ge en redig förklaring till varför, – är lösningen kanske så enkel som likhet inför lagen?

  Jag minns hur det gick för ett svenskt par som bodde i tält med ett spädbarn. – Mannen cyklade varje dag ett par mil till jobbet som diskare. – Inte fick dom någon bostad och ordnad försörjning. – Man tog ungen från dem och lät dem själva lösa resten av sina problem.

  Att man flyttar till Norden med dess bistra vinterklimat, beror normalt på att man skaffat jobb och ordnat bostad, – annars riskerar man ju att frysa och svälta. – Eller ännu värre: Att parasitera.

  Men innan man börjar dra ner på bidragsflödet, krävs det en uppstramning av regelverket bestående i krav på ekonomisk garant som villkor för fri rörlighet.

  Det kan låta främmnde och extremt men det innebär bara att täppa till en fatal blotta i rättsordningen.

  Att skapa de rätta incitamenten för brottsminimering består i att garanterna lastas med kriminalitetens totala kostnader i relation till vad deras klienter ställer till med, medan skattefinansieringen ägnade ändamålet kanaliseras som hjälp med brottsförsäkringskostnaden för dem vi känner samhörighet med.

  Det oförsäkringsbara högriskklientelet hänvisas till egna kvarter varifrån de är fria att ta sig tillbaka till sin hemkontinent.

  Att man skall ha en ekonomisk garant förstod man ju redan i heden tid då det var släkten som blev betalningsskyldig, när man råkat ha ihjäl någon och principen är ju accepterad även numera för arbetsplatser, trafik m m, låt vara med löjligt låga utbetalningar vid dödsfall.

  Gilla

 13. Asta skriver:

  Den 30-årige libyer som stått åtalad för en brutal våldtäkt mot en 9-årig flicka i Malmö tidigare i år dömdes idag av tingsrätten för grov våldtäkt mot barn. Påföljden blir sex års fängelse samt utvisning, men inte på livstid utan efter 15 år är den pedofile våldtäktsmannen välkommen tillbaka.

  Chefsrådmannen i fallet var skiljaktig i den mening att han ville ge den kriminelle våldtäktspedofilen strafflindring till fem års fängelse.
  Vi kan väl anta att rådmännen har den rätta värdegrunden.

  Men hur tänker rätten när de lovar ett sådant bestialiskt svin att få återvända till Sverige om femton år?
  Känner inte rätten något ansvar för våra kvinnor och barn? Har de inte egna barn är de helt empatilösa?
  Förakt.

  Gilla

 14. Axel T skriver:

  Käppen i det politiska hjulet, som inte snurrar. Annie Lööf, hennes nuvarande önskning att bli en superkändis och minister. Hon som representerar ett fd bondeförbund, varför inte börja tvittra och artiklar på Facebook. Marknadsföra svenskodlade produkter som man kan kleta in sig i och bli vackrare än någonsin. Hon blir kletikon av rang och kan dra sig tillbaka från politiken
  som hon bara förstör.

  Gilla

 15. Lars skriver:

  Jag hade hoppat över den här artikeln idag, men den var mycket läsvärd.

  ”Vi har alltså tre företeelser – massturismen, metoo-rörelsen och invandringen – som alla är självdestruktiva. De är självspillingar. Hur tar de livet av sig?”

  Temat tycks vara att idealistisk, filosofiskt sett, tänkande dominerar bilden av verkligheten. Det är inte den konkreta, faktiska verkligheten människor försöker få en bild av utan den idealistiska bilden, den som finns i fantasi och retorik. Det tycks generellt vara ett fenomen kopplat till överflödssamhället. Där det på 1800-talet var en elit av överklass och medelklass (ca 8 %) som ägnade sig åt allt från romantiken till Hegels ideer om världsanden som alltmer utvecklades tycks det idag omfattas av diverse ”post-modern” medelklass (40 %) människor (chefer, professionella och andra universitetsutbildade).Figurer som Nietzche och Spengel och allsköns figurer klagade på att kulturens värden var dömda…Marx tog död på idealismen i sina skrifter. Industrialiseringen, ekonomiseringen och vetenskapen med sin rationalitet tycktes verifiera Marx, socialiseringen av människors värld i den riktningen var ett faktum. Skolorna som skulle ge frihet och rationellt tänkande gav istället åsikts undervisning – bara du har en åsikt så är det bra.

  Vad som kommer att ta död på detta? Kris, ekonomisk kris, förfall i samhällena, brist på solidaritet och samförstånd. När det är kris har man inte längre råd med de som mest pladdrar, man måste fokusera på uppgiften. Plötsligt blir det näranalys av medarbetarna. Vad tillför de? Kan vi göra oss av med dem?

  Krisen är ju redan här! Men en smärre finansiell kris kopplad till låneskulder och exploderande bostadskriser kan snabbt ändra förloppet. Om de utländska penningmarknaderna börjar rymma oro för den svenska utvecklingen så stiger bankernas inlåningsräntor från det hållet och riksbanken kan inte göra något.

  Jag har funderat på om jag ska besöka USA apropå detta om att resa. Men jag vet ju allt! eller ungefär lika litet som den genomsnittliga svensken. Jag har ju matats med amerikansk film och TV under åtminstone ett halvt sekel. Rimligen får jag ingen bild av USA den vägen utan endast underhållning som ska kittla den amerikanska publiken, den som redan lever i den amerikanska verkligheten och förstår skillnaderna, Slutsatsen, eftersom resande inte ger mer, den stora turismen som förstör det ursprungliga har ju redan skett överallt, så kan jag lika gärna låta bli. Jag begriper inte mer genom ett par veckor i USA.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag har värjt mig mot att se bl.a. PK som en följd av överflödssamhället, bl.a. då jag ser nya socialpsykologiska problem uppstå, nog så reella, när fattigdomen viker, men PK tycks definitivt vara en sjuka hos överflödssamhället (jämfört med tiden före 1940). Det ger en ledtråd till hur 40-talist generationen varit drivande i den omvandlingen, en ansvarslös hållning. Lösningen på gåtan är knappast att montera ned välfärds systemen. Den borgerliga medelklassen består även utan offentliga stödsystem. Lösningen ligger snarare i hur man utformar belöningssystemen. Hur man rekryterar chefer och ledningspersonal och personer till parlament och offentliga församlingar och definitivt är frågan om medias roll och relevans väsentlig.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att sikta på mer diversfierat utbud av tjänster och individuella val. Med teknkens hjälp erbjuder det i princip inga svårigheter. Kan vi lyckas konstruera 49 olika kön ska vi väl lyckas med 50 olika lösningar av socialt skydd?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.