Handtvagningsparlamentarism

Ordsammansättningen ”släppa fram” har kommit att användas flitigt i media de senaste veckorna. Det som gemene man fram till nyligen förknippade med att vara en god trafikant har nu blivit en beskrivning av vad partier i riksdagen gör när de varken vill regera eller opponera. I stället har man funnit ett mellanläge. Var så god, jag släpper fram dig, förutsatt att du något sånär följer den väg som jag har markerat på kartan. Kör försiktigt.

Den svenska regeringsformen har en egenhet som mig veterligen sticker ut vid en internationell jämförelse, nämligen vad som kallas för negativ parlamentarism när det gäller regeringsbildningen. Det krävs inte en majoritet ja-röster i riksdagen för att en av talmannen föreslagen statsminister ska kunna tillträda, varken en absolut eller relativ sådan. Ja, faktum är att det behövs inte någon majoritet över huvud taget. Det enda som kan hindra talmannens förslag från att gå igenom är att ett absolut flertal röstar nej.

Ordningen syftar till att underlätta regeringsbildningen i lägen då inget regeringsbildande block har egen majoritet. En statsminister ”släpps fram” genom att ett eller flera partier väljer att avstå från att rösta när man inte finner förslaget över hövan aptitligt, men samtidigt inte har någonting mer gångbart att erbjuda. Likväl är landet i dag i praktiken ledarlöst, snart tre månader efter valet. Vadan detta?

Frågan kan besvaras på två sätt. Vi kan naturligtvis titta på de särskilda omständigheter som råder just nu och finna en förklaring där. Men vi kan också lyfta blicken från dagens intriger och se på regelverket som sådant och vilka beteenden som detta främjar, eller – för all del – släpper fram.

Om vi börjar med det förstnämnda, är dagens situation förstås en följd av att ingen vill förhandla med Sverigedemokraterna trots goda förutsättningar för överenskommelser i sak- och personfrågor, medan förhandlingar mellan allianspartier och Socialdemokraterna är den väg som anses farbar, trots dåliga förutsättningar för överenskommelser i sak- och personfrågor.

Om vi då, enligt vad som nämndes ovan, i stället vidgar våra vyer en smula och betraktar spelreglerna och hur partierna ser på sin egen roll i den parlamentariska demokratin, är det kanske så att den negativa parlamentarismen inte längre tjänar sitt syfte. Reglerna tycks passa politiker som är mer på det klara med vad de inte vill ha än vad de vill ha; som tvår sina händer och är beredda att ”släppa fram” andra för att göra grovjobbet, villkorat att den framsläppte efterkommer vissa krav.

Vad som nu har hänt är att kraven om vad som inte kan accepteras har blivit tillräckligt många och tillräckligt oförenliga för att en historisk låsning ska uppstå. Detta trots att vi har ett system där en statsminister skulle kunna tillträda utan en enda stödjande röst i riksdagen.

Handtvagningsparlamentarismen är inte sund. En av riksdagens främsta uppgifter är att utse en regering som svarar inför riksdagen, som i sin tur svarar inför folket. Att aktivt bidra till att landet får en regering som är duglig och kan få igenom en budget borde vara regeringsformens ändamål och riksdagsledamöternas strävan. Måhända är det därför dags att se över bestämmelsen i regeringsformen om statsministervalet. Att åtminstone en relativ majoritet i riksdagen aktivt stödjer en statsministerkandidat för att denne ska kunna väljas kan synas leda till fler regeringskriser, men jag undrar jag. En sådan ordning kan nämligen också framtvinga ett mer ansvarsfullt förhållningssätt bland riksdagspartierna och ett parlamentariskt underlag som gör att statsbudgeten kan gå igenom. Framsläppta statsministrar kan nämligen inte räkna med samma framsläppande attityd när budgeten ska beslutas och viktiga budgetpåverkande lagar ska stiftas.

41 reaktioner på ”Handtvagningsparlamentarism

 1. Jan Andersson skriver:

  Om allt partierna vill är regressiv eftergiftspolitik för krafter utanför landet, så är det mycket bättre för svenska folket att vi inte har någon regering. De vi nu har kvar, behövs inte när allt de gör är att skynda på rusningen mot domedagen. Enda undantaget är SD.

  Sverige har aldrig haft så usla parlamentariker, och hur det än går i regeringsbildningen så är det som att välja mellan pest och kolera. Enda undantaget är SD.

  Bort, allesammans! Säg upp upp er och gå hem före lunch idag! Vi vill aldrig se er mer i offentliga sammanhang. Enda undantaget är SD.

  Gillad av 9 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Tack för klargörande av hur vår regeringsform hjälper till att måla in politiken i ett hörn. Eftersom ansvariga politiker är rädda för att låta folkets röster råda och vår talman varken kanske kan eller vill låsa upp situationen, så kan en övergångsregering passa på att rycka på axlarna ännu tydligare än de gjorde före valet. Samtidigt som de tänker bifalla FNs ramverk om migration utan att ta upp frågan i riksdagen.
  Som vanlig medborgare kan man inte förstå det på något annat sätt än att de redan har genomfört pausandet sv demokratin.

  Gillad av 8 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Man kan ju runda problemet med att utse makthavare att snickra till en budget genom att vi tar på oss ansvaret själva som individuella skattebetalare att fördela våra pengar över skattefinansierade ändamål.

  Att detta kan ses som den naturliga ordningen som vi kommer att landa i hellre förr än senare, framgår av hur många problem som upplöses:

  Den skattefinansierade verksamheten får samma villkor som resten av näringslivet, där intäkterna är direkt beroende av vår bedömning av kvalitén och angelägenhetsgraden i utbudet.

  Behovet av myndig kontroll av verksamheten bortfaller varefter man får runt dubblerad tid att göra nytta istället för att ägna tid och ork åt att inför myndigheter försöka göra intryck av att man gör det.

  I multietniska trakter kan varje folk ägna sina skattemedel åt att utöva solidaritet med dem man känner gemenskap med vilket får en stark påverkan på skattebetalningsviljan.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   En ordning som också måste tillfredsställa extremt skattehatande liberaler då man ser en framtid där skatten istället upplevs som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

   Gilla

 4. Tritonen skriver:

  I vårt svenska parlament parlerar man inte med alla. Nej, det parti, som inte försvurit åt den överordnade värdegrunden, är fredlöst. Detta partis uppgift är att rättfärdiga de andras moraliska och politiska ofelbarhet. Nuvarande utveckling i regeringsfrågan med utspel och kravlistor är en tragikomisk fars.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Tritonen — Exakt så. För den som inte är insatt i svensk politiks märkligheter kan valutgången te sig solklar: Den icke-socialistiska sidan fick en tydlig majoritet av rösterna och därför borde den sidan bilda regering, som lämpligen då: M+SD+ KD.

   Nähä, DET gick ju inte! Eftersom SD är utmobbat av de övriga i sandlådan. De förvuxna treåringarna där i den politiska sandlådan vill inte låta SD vara med och bygga sandslott. — och nu håller ledaren för ett av de MINSTA partierna på att slugt och slingrigt försöka manipulera sig till en position där hon slutar som statsminister.

   Men då har hon nog bitit av mer än hon kan svälja… Hennes uppdragsgivare i Trilateralen får nog hitta en bättre häst att satsa på.

   Hoppla!

   Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Vi ska nog vara glada så länge man inte rör dagens regeringsform. Befarar att förändringar skulle snarare leda till dörröppningar för totalitära åtgärder snarare än att försvara en stärkt demokrati.

  Gilla

 6. Östrahult skriver:

  ”Handtvagningsparlamentarismen är inte sund.” Vem har påstått att politik handlar om att vara sund? Det är absolut inget man strävar efter, det handlar bara om makt. Så lösningen är inte att argumentera för sundhet inom nuvarande maktstruktur, det enda som kan förändra är om väljarna förmås genomskåda dimmorna och se den bristande hygienen bakom.

  Gillad av 1 person

 7. adaptiv tribalism skriver:

  Som sagt så anser jag att vi kommit in i förmaket till postdemokrati. Jag tror inte alls att de som styr anser att folket skall vara inblandat, fler och fler har helt enkelt fel åsikt! Sverige har nog aldrig varit demokratiskt, vi har bara haft samma åsikt om allt. Massinvandringen har kristalliserat att vi inte hade samma åsikt, när det kom till kritan, men då får demokratin stå tillbaks, det är ju det vi ser med ett helt etablissemang som endast fokuserar på att demonisera den avvikande åsikten, istället för att försöka förstå den och inlemma den demokratiskt.

  Kontrastera detta med exempelvis Abraham Lincoln, som respekterade den amerikanska konstitutionen och trots att han ville avskaffa slaveriet, insåg att han aldrig skulle kunna skapa en union där och då, eftersom många fortfarande var för slaveri. Folks vilja fick gå först. Vi har ju aldrig haft någon konstitution utan har låtsat att vi har demokrati, den visar sig nu inte fungera, och jag gissar att vi kommer att se allt fler explicita steg bort från demokrati i denna mandatperiod. Den enda vägen till makt i Sverige är den vägen vänstern visat, sen 60-talet, genom infiltration. Man måste dölja sina avsikter och infiltrera motståndaren. Man måste använda de metoder som Saul Alinsky propagerar för, sabotage, infiltration, nedtystande och hot.

  Reinfeldt hade verkligen rätt om det sovande folket, men vilket ont geni, bara den vita katten och falluckan ner till hajen saknas. Vad är det goda samhället för Fredrik Reinfeldt? Jag är ingen politisk teoretiker men ser problemet att förklara nyttan med ett judeokristet samhällsbygge, ett konservativt bygge, som formidabelt, givet att den formella religionen är på tillbaka gång och dessutom blivit infiltrerad av vänstern.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Men detta står i själva definitionen av socialdemokrati ända sedan denna avspaltade sig från sin broder kommunismen i början av nittonhundratelet — i Sverige först 1931 i och med Per-Albin Hanssons vägval och propagandakupp i samband med kommunisternas tortyrangrepp i Ådalen som lyckligtvis slogs ned.

   Gilla

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Är detta en allmänt känd insikt? Jag tvivlar, jag tycker exempelvis att Jordan Peterson verkar vara politiskt naiv och inte klart ser motsatsförhållandet mellan sina vänstersympatier och den kristna individualism han framför. Du borde skriva en bok :), klar nästa jul, 365 sidor.

    Gilla

 8. Fredrik Östman skriver:

  Ja, alla lagar och seder och värdegrund och problemformuleringsprivilegium är alla medvetet utformade för att leda till evig socialdemokratiskt maktinnehav. I en riktig demokrati leder patt i parlamentet snabbt till nyval. Vi måste införa äkta parlamentarism. Egentligen stod det klart redan förra gången när budgeten fälldes. Stefan Löfvéns instinkt, eller vad det nu var, var sund: att i detta fall utlysa nyval. Men sedan talade de om för honom att denna del av kurserna på Bommersvik var den som skulle användas i festtal och retorik och inte läggas till grund för faktiskt handlande.

  Det är detta som är socialdemokrati: Att demokrati tillåts att råda så länge folket röstar rätt, d.v.s. för socialismens införande. När socialismen sedan har införts, kan demokratin avföras. Detta har också helt öppet alltid varit det socialdemokratiska programmet. Vi har hela tiden vetat att så är fallet. Varför röstar vi alltså fortfarande för socialdemokratin, direkt i valen och indirekt genom att välja svaga mittenpolitiker som sedan velar mellan att tillerkänna socialdemokraterna den formella makten och att låta dem bestämma innehållet i den egna nominella maktutövningen.

  Carl Bildt satt inte ens ett år som statsminister innan han bad Ingvar Carlsson om att få hålla honom i handen på grund av en liten finanskris som bara blev värre på grund av socialismen och som hade kunnat passera smidigare om man hade hållit sig till sitt eget program i stället för att genomföra SAP:s och förstöra statens ekonomi med vansinniga arbetslöshetskasseutbetalningar.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Äkta parlamentarism löser inte problemet. – Demokratin måste underställas rättsordning.

   Problemet alltså att den trötta majoriteten vill maximalt beskatta de högpresterande för att maximera sin andel av produktionsresultatet

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ingen åtgärd, inget program, ingen princp löser alla problem. Själva tanken att alla problem kan lösas är i sig vårt största problem: milleniarismen, hoppet om ett himmelrike på jorden. Ingen idé är farligare och skadligare än denna. Och du har INTE funnit vägen till himmelriket på jorden, Bo.

    Gilla

 9. adaptiv tribalism skriver:

  För mig så är det faktiskt dessa sidor som fått mig att bättre förstå min egen filosofi, individualism och att folk måste vara sin egen lyckas smed, samt att man måste acceptera att inte alla kan ha mest och få mest, folk har värde ändå. Vänstern anser jag vara hycklande in i kärnan, det ÄR själva kärnan, de som inte är konservativa, och accepterar det konservativa etos som byggt västvärlden och därmed värden som vi känner den, de är socialister. De är socialister för dragningskraften mot ens sämsta egenskaper och hyckleriet är oövervinnelig, som ett svart hål, man dras mot händelsehorisonten och märker inte ens när man passerar den. Antingen uppmuntrar man sin styrka, eller sin svaghet, det finns inget emellan. Det är Östman på dessa sidor som fick mig att förstå hörnpelaren i konservatismen, nämligen: the dude abides. Man måste kunna låta saker vara, och acceptera orättvisa, abide, som hjälten i The Big Lebowski. Som Östman skriver, acceptera döden ytterst. Socialismen kämpar mot döden, och utnyttjat folks rädsla för denna, man har stulit den religiösa impulsen och tappat balansen man byggt i kristendomen, man tar bort, eller lovar att ta bort, djävulen och helvetet och lovar ett himmelrike på jorden, ”om bara”.

  Därför så anser jag att det uppenbarligen är fel att klumpa sådana som Jordan Peterson till höger, istället så är också han en hycklare, men en meta-hycklare, han och Haidt och andra säger att folk till ”höger” vill ha ordning och reda, och att folk till vänster (som de själva), ”är mera öppna”, men för mig så är detta en ytlig analys, för vad gör dessa vänstermänniskor, jo det försöker skapa ordning, de sitter och petar i verkligheten och kan inte acceptera livets orättvisor. Jag tror att Jordan Peterson vill vara troende, men är det inte, och inte heller han står ut med livet, han är mer vänster än Buddha och Jesus, som var för sig löste lidandets problem på sitt sätt. Han har däremot korrekt förstått att endast religionen kan göra så att de flesta människor står ut med livet och försöker därför blåsa liv i den.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag har också funderat mycket över det där med personlighetsdraget öppenhet. Jag är själv förstås en utpräglat öppen person, det är kreativitet, tänkande, infall och idéer för hela slanten. Något går fel i deras analys, mest uppenbart är ju att de använder genomsnittet för att representera en fördelning. Även om öppenhet genomsnittligt passar ihop med liberalism, så betyder det inte vare sig att liberalism är bra, att liberalism är en öppen lära eller att man är mer liberal ju öppnare man är. Alla dessa tre vagt implicerade slutsatser är falska.

   Jag tror i stället att det är ett fenomen på den övre halvan av intelligensfördelningen, säg mellan 115 och 125, typiska medelmåttiga akademiker, upplyfta från verkligheten men ändå kvar under insiktshorisonten. Det kan stämma att liberaler i USA i genomsnitt är intelligentare än konservativa. Öppenhet korrelerar med intelligens. Undersökningar med detta resultat har gjorts. Men det beror bara på att mindre intelligenta människor av naturen är konservativa på grund av att de inte har så många dumma idéer, de har inga idéer alls. Och riktigt intelligenta människor är mycket få och syns inte alls i någon undersökning.

   Verkligheten är idealismens värsta fiende.

   Gillad av 1 person

   • Sven skriver:

    Dett är någonting mer som måste till också. Jag säger inte att du har fel, tvärtom, det ligger mycket i det du säger. Jag häpnar när jag ser intelligenta människor i min omgivning köpa dagens ordning och göra sitt bästa att rationalisera de negativa följder som nu når även deras vardag. Men det räcker inte med intelligens, se exempelvis https://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management
    Högintelligenta människor, inklusive nobelpristagare, riskerade allt för något extra de inte behövde och förlorade.
    Så, vad mer krävs för att få ut människor förbi insiktshorisonten? Rent konkret ser det väldigt svart ut (hehe), men om vi bara fick välja en åtgärd med bäst odds, vad skulle kunna åtminstone rucka på horisonten? Min gissning är att montera ned public service och ersätta den med något alternativ där fler åsikter kan komma till tals.

    Gillad av 1 person

 10. adaptiv tribalism skriver:

  Mot oss står den explicita vänstern som vunnit slaget, genom att tala till folks svaghet och rädsla för döden, det var oundvikligt när religionen försvann. Vänstern är i grunden odemokratisk, varför, för att man har anspråk på att ha absoluta sanningar, sådana som var förbehållna religionen förr, man har därför egentligen aldrig accepterat demokrati och det som sker nu, hatet mot så kallade ”populister” och Trump, är självklart. Att förlora ett val blir att acceptera döden utan en tro på en religiös himmel, det är detta vi har emot oss, hur göra folk starka nog att bära livet som det är, och acceptera att vara en politisk förlorare hela livet, det är demokrati, att acceptera att man förlorar, då har man respekt för motståndaren. Det har inte vänstern, vilken nu innefattar hela etablissemanget, och det finns inget slut för vänstern utom det svarta hålet, för vänstern kämpar med de eviga problemen, utan stöd av den kunskap som växt fram i kristendomen där respekt för individen står i centrum och där man accepterar att livet är hårt och orättvist, som The Dude så kommer gravitationen att suga in oss. Vänstern har ingen respekt för individen, det är därför våldtäkter av 11-åringar ses som acceptabla, man har ju ett totalitärt nirvana i sikte och är rädd för döden.

  Gillad av 4 personer

 11. Axel T skriver:

  Den svenska politiska 7 klöver adeln, vill alla vara i opposition. Titta på V (kommunisternas ) påverkan på regeringen och dess förda politik.
  Nuläget är att 7adeln har börjat få lite, lite , inblick hur Sverige mår. Därför måste man med alla tillgängliga medel tysta det enda sanningsägande partiet i landet. Sverige Demokraterna .
  Som man röstar får man ligga. Dålig vård, skola och omsorg har kommit för att stanna, säg i 50 år.

  Gillad av 1 person

 12. Adaptiv tribalism skriver:

  Det är kanske off-topic men detta samtal var intressant, om judendom och kristendom och Sverige dyker upp.. Shapiro som är jude är medveten om att judarna lämnar Malmö men han har köpt lögnen om att massinvandringen nu är strypt! Så lögnerna i medierna fungerar, det hade varit välgörande om någon i Sverige har en kanal till kretsen ”runt” Peterson och kan informera dem om sakernas tillstånd, för Sverige är, tror jag verkligen i händelsernas centrum, vi har i högre grad än något land köpt vänsterns pk-istiska felslut och för att vi är så skötsamma så har detta inte märkts, och vänster världen över har använt Sverige som exempel på paradiset på jorden, och vi är nu på väg att kollaps under denna hybris snabbare än korrekt information kan lämna landet, som ett svart hål med informationsgravitation där till och med folk som Shapiro och Peterson går på etablissemangets lögner.

  Gillad av 3 personer

  • acke5 skriver:

   peterson ansåg ju, att Sverige var väldigt intressant, för ingen annanstas har det genomförts ett sådant här fullskaligt experimet.

   Antar att vi, i framtiden, blir föremål för studier vars antal blir i paritet med romarrikets dito.

   Gilla

   • Adaptiv tribalism skriver:

    Jo precis, därför verkar det viktigt att de baseras sig på korrekta sakförhållanden och inte den propaganda som etablissemangsmedia pumpar ut.

    Gilla

 13. MacavityIngvar Ericson skriver:

  Varför finns det en gul knapp? Vi väljer och betalar (bra dessutom) 349 personer för att de ska styra det här landet och företräda oss i landets högsta beslutande organ – riksdagen. Belsuten fattas genom omröstningar där var och en av de 3490 ska deklarera sin uppfattning i den aktuella frågan. Antingen stöder man förslaget eller så gör man det inte. Men varför finns det en gul knapp som gör det möjligt att istället säga ”jag vet inte” eller ”jag bryr mig inte”. Vilka väljare har detta mandat att företräda en sådan åsikt?
  ”Edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.” (Matteus 5:37)
  TA BORT DEN GULA KNAPPEN!

  Gilla

 14. Hawwa skriver:

  Man frågar sig om detta är en yttring av svensk kultur, vars existens ju är starkt ifrågasatt av vissa (till skilln fr många andra kulturer, några vars yttringar kan vara ytterst tveksamma).
  Just denna sida är inte den mest smickrande; den ängsliga, konflikträdda duckar-kulturen.
  (En icke-kultur? – Jag tror inte det är vad de som påstår att svensk kultur inte existerar menar.)

  Det medhårsstrykande draget är vi just inte så betjänta av nu. Vi behöver lägga betoningen på de andra särdrag som oxå präglar svenskheten som rationalitet, pragmatism, problemlösning och personligt ansvar. (Finns nog många inom vård, skola, omsorg som gått i väggen genom att ta på sig ett alltför rikligt personligt ansvar – vi skulle kunna önska att även våra politiker kunde drabbas av en sådan släng).

  Gilla

 15. olle holmqvist skriver:

  OT ?
  En i ämnet duglig och påläst berättade:
  Sakrament betyder för en del, av en kroppslig rituell traditionen från äldre till yngre generation, något som alltid pågått. Jesus delade brödet med de sina, som sedan delade det med de sina osv. För de som tror så blir innebörden djup. Det jag nu erfar har erfarits bakåt,t, släktled för släktled, människa till människa, äldre till yngre, ända tillbaka till Jesus själv.
  Jesus bröt brödet och gav det till någon som gjorde detsamma till någon annan osv. Det pågår ännu söndagligen i våra kyrkor och kommer att fortsätta. Kedjan obruten.

  Mäktigt !

  Nu berättades mig att det fanns ett sådant sakrament som emellertid blev brutet. Inte ömsesidig handtvagning som aldrig varit sakrament. Men väl fot-tvagning. Kyrkans män är ibland – pragmatiska. Fast bara lite småpragmatiska:
  ”Några i förväg vidtalade personer, som representerar Guds folk i dess mångfald och enhet, män och kvinnor och helst både unga och gamla, friska och sjuka, klerker, ordensfolk och lekfolk, ledsagas av ministranterna till därför avsedda stolar. Därefter går prästen (som vid behov lägger av mässhaken) fram till dem, gjuter vatten över deras fötter och torkar dem. Ministranterna hjälper till.”
  https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/nya-bestammelser-om-fottvagningen-pa-skartorsdagen

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.