En eventuellt paranoid spekulation kring utrikesminister Wallströms avsikter

Patrik Engellau

Eftersom Sovjetunionens härskare aldrig sa vad de menade så utvecklades så småningom en profession av ”kremlologer” som hade till uppgift att försöka att tolka sovjetledarnas utspel i syfte att genomskåda deras avsikter. Det kunde handla om maktkamper i kremltoppen som inte fick uttalas i klarspråk.

På liknande sätt känner jag inför ledande svenska politikers uttalanden. Jag misstänker att de finns något undangömt budskap eftersom de vill något annat än jag men ändå måste formulera sig så att det inte stöter mig i onödan eftersom jag ändå är en väljare.

Låt mig ge ett aktuellt exempel. Den 12 juli hade Dagens Nyheter en artikel där utrikesminister Margot Wallström förklarar att FN:s säkerhetsråd måste ta sig an ett växande problem, nämligen vad hon kallar klimatflyktingar:

Enligt utrikesministern kommer det inte att dröja länge innan Europa får ta emot stora flyktingströmmar på grund av klimatet. 

– Bara exemplet Tchadsjön som krymper i en förfärande hastighet tvingar människor på flykt. Först kommer de att bege sig till närområden men sen kommer de såklart också att fly till angränsande länder. Vi har bara sett början på situationen med klimatflyktingar, säger Margot Wallström.

Först en utvikning om juridiken. I 4 kap Utlänningslagen definieras de olika asylgrunder som svensk lag erkänner. Asyl kan beviljas tre grupper, nämligen ”flyktingar”, ”alternativt skyddsbehövande” och ”övriga skyddsbehövande”.

Flykting är en person som jämlikt FN:s Genève-konvention söker uppehållstillstånd för att han ”med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd”.

Alternativt skyddsbehövande är en kategori asylskäl som införts enligt bestämmelser från EU. Dit hör den som ”löper risk att straffas med döden, som löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt”.

Asylgrunden övrig skyddsbehövande är något som Sverige uppfunnit av egen kraft. Dit kan räknas ”en person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof”.

Den hemmalagade svenska regeln ger betydligt bredare möjligheter att bevilja asyl. EU-regeln talar om ”civilperson” som hotas av väpnad konflikt medan den svenska regeln talar om ”person” som hotas av väpnad konflikt. En soldat som hotas av väpnad konflikt har alltså asylskäl i Sverige. Dessutom har Sverige infört ”svåra motsättningar” som asylskäl.

I kölvattnet av migrantexplosionen hösten 2015 stiftades lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som ska gälla fram till 2019. En av begränsningarna var att begreppet övrig skyddsbehövande upphörde att gälla. Kanske var det detta statsministern menade med ”Europas lägsta nivå”. En praktisk konsekvens var att eventuella miljö- eller väderflyktingar berövades sina asylskäl.

När så utrikesminister Wallström står i Säkerhetsrådet och talar om att ”vi bara sett början på situationen med klimatflyktingar” så vaknar min inre kremlolog. Vad menar hon egentligen?

Försöker hon i kraft av sin position inom FN att förmå Sverige att förbereda sig för att återställa begreppet övrig skyddsbehövande när undantagslagen löper ut nästa år så att vi kan fylla migrationsindustrin med miljömigranter när nu industrin går på relativt lågvarv? Ju fler mänskliga tillstånd som berättigar till asyl i Sverige desto större blir apparatens möjliga verksamhetsområde. (I samma nummer av Dagens Nyheter hade Mats Svegfors en insiktsfull formulering: ”Omsorgen om människors välfärd är inte i fokus. Välfärdsinstitutionerna blir viktigare än välfärden.”)

Eller försöker Wallström mana andra länder än Sverige att införa väderbaserade asylskäl?
Eller handlar det om att förmå FN att anta en resolution om att exempelvis folk som bor kring Tchad-sjön ska få automatiskt uppehållstillstånd i Europa? Eftersom majoriteten av FN:s medlemmar är u-länder vars befolkningar ej sällan kan tänka sig att flytta till ställen med bättre försörjningsmöjligheter skulle det troligen inte vara så svårt för Wallström att med framgång få igenom en sådan resolution om det väl gick till omröstning i generalförsamlingen.

79 reaktioner på ”En eventuellt paranoid spekulation kring utrikesminister Wallströms avsikter

 1. A skriver:

  Jag tror att du måste leta efter ”fragment” från några fler källor om du ska se vartåt det lutar PE.
  Kanske har de nåt fiffigt på gång som gör att de kan börja på ny kula igen.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 2. Underdog skriver:

  Jag tror man skall se på dem som barn ser på sina föräldrar. Se till vad de gör och inte till vad de säger så får du reda på vad de menar. Och se på effekterna av det de gör så får du veta vad de vill.

  Klimatflyktingar har MR-industrin talat om länge nu. Det tänket ligger bakom Agenda 2030 som nu implementeras i stor skala, men helt utan eftertanke, i hela Sverige inklusive näringslivet. Syftet med Agenda 2030 är att avskaffa marknadsekonomin och införa styrning av världen uppifrån med marxistiska förtecken. Eftersom de underutvecklade länderna har majoritet i FN kommer notan att skickas till väst. Det var när George Bush upptäckte detta som han lämnade Rio-mötet där Agenda 2021 (föregångare till 2030) utarbetades.

  Agenda 2030 passar VIK som hand i handske. Den är framtagen helt utan demokratisk insyn eller påverkan. Den är framtagen av FN, dvs definitionsmässigt god enligt svensk retorik och den ger makt åt byråkrater som utser sig själva.

  Det gled visst iväg lite detta, men jag tror det hela hänger ihop. Wallström siktar mot nya FN-uppdrag.

  Gillad av 15 personer

   • Ff skriver:

    Sverige är numera ett farligt land på många plan. Mot sin ursprungsbefolkning känslokalla beräknande för tillfället röstfiskande politiker som inte skyr några lögner för att få sitta kvar vid köttgrytorna.
    Och ofriden på våra gator breder ut sig. Här ett exempel
    När Mattias Liedholm, 47, fick höra att hans söner hotades av 7–8 okända män så åkte han direkt för att hjälpa dem.

    Det slutade med en krossad käke. Och när sönerna skulle besöka honom på sjukhuset försökte gärningsmännen preja dem av vägen.

    – De är jättechockade och ledsna, säger mamman Sophia Ahlin.

    Gillad av 2 personer

   • cmmk10 skriver:

    @FF
    ”– De är jättechockade och ledsna, säger mamman Sophia Ahlin.”

    Är inte det den M-kvinnan som tyckte det var extra orättvist, att hennes make blev misshandlad, då denne alltid hade arbetat så hårt för integration och mångkultur?

    Gillad av 2 personer

   • O.T. skriver:

    Läst på Fria Tider Sveriges Radios senaste bluff om brott var häpnadsväckande klumpig, och de har nu backat efter hård kritik”, svarar nationalekonomen Tino Sanandaji på sin Facebook.

    Enligt Sanandaji försökte SR ”lura” svenskarna, och han påpekar att det dödliga våldet ligger på den högsta nivån sedan 2002.

    Han framhäver också att Sverige har fört statistik sedan 1750-talet, och att ”alla med ögon” kan se att det inte stämmer att rekordfå dödas.

    Sanandaji fortsätter:

    ”I Nationella Trygghetsundersökningen ligger utsatthet för brott på rekordnivå. Artikeln undanhåller utsatthet och låtsas att bara handlar om självupplevd trygghet, som om kvinnor som anger att de var utsatta för grovt sexuellt våld bara inbillar sig.”

    Gillad av 2 personer

 3. Björn G skriver:

  ”Eftersom majoriteten av FN:s medlemmar är u-länder”
  Det är bara Margot som smörar inför u-länderna, för att hon skall få ett välbetalt jobb i FN efter valet. Det är ju majoriteten av medlemmarna i FN som utser kandidater till jobben som ger de största köttbitarna.

  Gillad av 7 personer

  • Björn G skriver:

   Inför höstens val demaskeras de – både svinen och helgonen.

   Så ‘Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt’ gäller fortfarande.

   (Men allt det upphöjda är lika svårt som sällsynt)

   Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   Exakt. Efter 10+ år i Europaparlamentet har Margot lärt sig hur man kliar varandras ryggar , fixar förmåner och finfina jobb till varandra.
   Allt pekar nu på att S förlorar valet.
   Då tänker sig nog Margot slå följe med Jan Eliasson i FN-skrapan.

   Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Att inte en svensk utrikesminister känner till att Afrika, till skillnad från alla andra kontinenter, saknar randberg och därför har ett synnerligen instabilt klimat, är förfärligt illa. Afrikas folk var därför alla nomader och det fanns 550 olika folkstammar, ofta mycket olika till kropp och själ. Afrikaner anser fortfarande att stammens hemvist är det ställe de råkar befinna sig på, inte något man kan fastställa på en karta eller med uppsatta gränsbommar.

  Kolonisterna fattade inte heller, och fick dra sig tillbaka. Men att fortfarande jämföra nomadens behov att flytta till en plats där det regnar just nu med att vara klimatflykting är något av det mest huvudlösa jag har hört från en svensk minister.

  Gillad av 11 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Det var kolonialmakterna som skapade gränserna och länderna i Afrika vilket passar de afrikanska folken och deras seder illa. Afrikaner förflyttar sig fortfarande i stora grupper, somalier är nomadiserande och inte så välsedda pga sin ofta, inte alltid, kriminella livsföring, för att nämna ett exempel.
   Min erfarenhet från Östafrika är att det individuella resandet är omfattande. En familjemedlem kan vara borta i årtionden utan att höras av för att sedan komma hem, ofta till kvarlämnade, nu vuxna, barns förvåning och glädje.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Inte bara afrikanerna saknar randberg. Även nordamerika, deras ”randberg” går i mer eller mindre nord-sydlig riktning. Hela vägen upp till nordkalotten är öppen, vilket gör att klimatet varierar väldigt. Snöoväder med mycket kalla vindar kan enkelt dra ned från norr ner till söder. Kanada är väldigt platt mellan dessa bergskedjor.
   Den nästan utrotade urbefolkningen, indianerna, var också för det mesta nomader innan de vita erövrade landet och satte de som inte assimilerade sig i det nya vita samhället i reservat (= en slags koncentrationsläger) där de bor än idag och har i mångt och mycket ett eländigt liv.
   Det är väl något sådant som globalisterna med sjupartierna i spetsen syftar till genom att föra en godhetspolitik mot resten av världen i Sverige. Vi svenskars skäl för att leva är enligt dessa folkförrädare endast att betala för deras politik med våra källskatter. Källskatterna gör ju att vi aldrig får hela lönen i handen utan staten drar den innan. Vi har därför ingen möjlighet att vi istället svälter ut stat och kommun!

   Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  För det första är Sveriges ’funktion’ (med Wallström i spetsen) i säkerhetsrådet att driva ett antal afrikanska staters intressen. Eftersom förfarandet vid kampanjprocessen för FN-stolen är till största delen hemligstämplat så kan man bara spekulera. Men en god gissning är nog att man gav en hel del ’löften’ till de länder som ville rösta på Sverige. Det är den politiken man nu driver i FN-stolen. Varför Sverige skulle ha ett ditekt intresse av detta är svårt att förstå. Man undrar vilka löften Sverige kan ha fått av dessa och var skulle ett politisk (eller ekonomisk?) värde ligga i det? Wallström och hennes UD är idag en fortsättning på Palme,-och Schori-eran. Kan någon berätta för Wallström att 40 år har runnit under broarna och försöka få henne till nutiden.

  Gillad av 4 personer

  • slaszlos skriver:

   Eftersom USAs beslut att lämna FN-uppdraget för ” antisemitism och korruption ” är en klar signal till alla medlemsstater att skärpa sig angående sina handlingar mot sina egna folkgrupper och olikheter…

   Hur man tolkar de Frihets och Mänskliga Rättigheter centralt och nationellt i staternas människohandeln , i speciellt i EU området tyder på att de antisionist och antisemit socialliberala världsordningen framkallar ytterligare konflikter med historiens upprepning av judeutrotningen vilket finansieras med skattebetalarnas skatter såväl i deras propaganda maskineriet , liksom terrorregimers och terrororganisationernas operationer i Mellanöstern och Världen över…

   Världen sätts igen i lågor just den misslyckade FNs uppdraget att skapa Fred och Säkerhet !

   Gilla

 6. brrr skriver:

  Helt O.T.
  Spaltkilometrar behöver skrivas om den tortyr Tommy Robinson utsatts för i fängelset, Ezra Levant har kortfattat redogjort för en del av denna tortyr på sitt twitterkonto och på tommytrial.com
  Men nu är Tommy hemma, åtminstone för ett tag, och han tackar i denna video för allt stöd.

  Gillad av 8 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Här kan man tala om en ny kreativ ide för att expandera omhändertagarsamhället ytterligare. Miljökatastrofer händer ständigt även inom det egna landet som efter årets torrsommar. Andra år är det översvämningar och ibland stiger kustvattnet farligt högt etc etc. Visserligen är situationen värre kring Tchadsjön men ännu värre är situationen kring Aralsjön ( tidigare jordens fjärde insjö i storlek) som nu nästan helt försvunnit, eller för den delen översvämningarna i Yangtsekiang efter byggandet av den jättelika kraftstationen De Tre Ravinerna. Vad som beror på väder och klimat och vad som beror på politiska beslut är inte alltid lätt att avgöra.

  Den naturliga ambitionen för en nationalstat ( som Sverige kanske upphört att vara? och då är mina synpunkter irrelevanta) att den prioriterar sina egna problem innan den börjar ta sig an andra länders svårigheter vad dessa än kan bero på. I de flesta fall beror de på felaktig politik och inte på klimatet. Katastrofen med Aralsjön anses av fackkunskapen bero på felaktig jordbrukspolitik med uttag av alltför mycket vatten från Amu-darja och Syr-darja. Dessutom är det vanligt att avloppslösa sjöar varierar i storlek som följd av naturliga variationer i nederbörden som inte beror på några antropogena effekter. Ibland kan de också som under 1980-talet för Stora Saltsjön i Utah drabbas av besvärliga översvämningar. Sedan istidens slut har dock vattenytan där sjunkit med mer än 300 m.

  Det är naturligtvis orimligt att skapa en svensk politik där slutmålet tycks vara att tillsammans med FN ta hand om jordens befolkning eftersom det inte kan klara sig själva. Det påminner lite om makarna Myrdal som ville ta sig an svenska folket för de var oförmögna att klara sig själva. De var inte ens betrodda att skaffa sig egna barn. Och hade föräldrarna dåliga arvsanlag så visste samhället bäst vad som skulle göras.

  Gillad av 13 personer

 8. Pelle skriver:

  Wallström och hennes kriminella gelikar måste bort. De är ett allvarligt hot mot vår överlevnad som nation. Det gäller dig, mig, våra familjer och våra grannar. Vi måste bli av med dem, annars kommer vi inte att finnas kvar.

  Gillad av 13 personer

 9. Frigolit skriver:

  Jag tror det ligger tre olika saker bakom:

  • Hålla sig väl med dem som stödde kandidaturen
  • Bädda för nytt toppjobb
  • Innovativt initiativ som kan skapa upp en byråkratisk gren med saftig budget och behov av många experter

  MW agerade som 1/3 sossesverige och 2/3 MW

  Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Mycket bra att du skriver om detta förödande avtal som skrevs under 2010 av Moderaternas justitieminister Beatrice Ask, tror jag.
   Jag har skrivit om detta avtal här på bloggen tidigare, men bör skrivas om med jämna mellanrum. Så fler och fler blir medvetna om vad våra politiker skrivit på och vars verkningar förstör livet undan för undan för allt fler. De är goda mot all världens folk, men ”piskar” sitt eget folk som inte ens får erkännande för att vi betalar deras ”bjudningar”.
   Höstens val blir nog möjligen en bekräftelse på om det svenska folket har börjat förstå vad som håller på att ske. Resultatet kan också innebära att en ”stor-DÖ” tecknas mellan S, M, C, MP och L med stöd av V.

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Det finns sedan i maj tror jag, ytterligare ett likadant avtal rörande migration från Afrika till Europa.
    Tror det heter Marrakechavtalet.
    Förräderi!

    Gillad av 2 personer

  • slaszlos skriver:

   Europas islamiseringen genom skapandet av ett nytt europisk existensvillkor vilket är sammankopplat mellan kontinenterna och länderna , enligt planerna …Eurabia skapas och EU går i sin dödsgrav…

   Gilla

 10. MartinA skriver:

  Hon menar naturligtvis att hon tänker införa visumtvång till alla icke europeiska länder, att hon tänker införa radikala böter mot det flygbolag eller rederi som transporterar hit någon utan giltigt visum samt införa en interneringsplats på gotska sandön. Samt kräva att militären i övrigt skall skjuta skarpt när någon försöker korsa gränsen där det ej finns en tullstation. Vad skulle hon annars mena?

  Gillad av 7 personer

 11. Kea skriver:

  Bra observation, så är det ju nästan garanterat, någon form av utökad asylrätt. Det jag tycker är slående är att våra ledare fortsätter på detta spår med en dåres envishet, de stödjer krig som slår sönder stabila nationer och skapar migranter på löpande band, de massimporterar människor till Europa till ofantliga kostnader och håller korrupta regimer om ryggen så att folk i dessa underutvecklade länder aldrig kommer att ta ansvar för sig själva, en bråkdel av alla pengar som används hade kunnat ge folk drägliga förhållanden i sina hemländer i läger för att sedan återvända hem. De gör allt detta samtidigt som invandringen från arabvärlden och Afrika skapar enorma problem i Europa utöver de rent ekonomiska, massor med våld, inte minst mot kvinnor, våldtäkter och också terror och segregering och islamisering i snabb takt och på grund av detta ett snabbt växande folkligt motstånd och nya partier som växer och Brexit (som inte alls hade med polska rörmokare att göra utan handlade om muslimer).

  Våra ledare gör allt detta, vad är deras slutmål? Att de vill ha det så här har jag konkluderat men jag tycker det är omöjligt att landa i något annat än något som liknar den värsta konspirationsteori, kan någon komma med en bättre förklaring än att de vill reducera vanligt folks sammanhållning och politiska medvetenhet genom ras och kulturblandning? Ett utopiskt folkutbyte? Genom att säkra att avståndet mellan ledare och ledd förblir gigantiskt genom att spä ut den demokratiskt medvetna delen av befolkningen? Afrika och arabvärldens födelsetal kommer ju i många generationer att vara ett ymnighetens horn, migranströmmarna kommer ju aldrig att ta slut, och de vi främst ser komma är unga män i en oändlig ström, vad är slutspelet? Det finns ju många fler människor i Afrika som vill komma till Europa än det finns Europeér, när har Margot och de andra tänkt sig att det skall ta slut?

  När försvann fokus från kondomer till Afrika?

  Gillad av 11 personer

  • A skriver:

   KEA sök svaret i FN:s agenda 2030 samt EU:s avtal och sådant som faktiskt finns på pränt. Om du tänker dig in i vad dessa härligheter kommer att leda till så kommer du inte att må särskillt bra. Det är enligt min mening socialistiska utopier i vid mening av typen :avskaffa fattigdomen eller skapa den nya människan eller göra slut på konflikter en gång för alla och sånt. Alla människors lika (obefintliga) värde.. Och att världen ledare utbildas och godkännes av dem.. Dessa makthavare är totalt likgiltiga inför konsekvenser av sitt handlande och vad de är kapabla till kan vi se i historien. Att byta ut ett folk är inget för dem. En bagatell jämfört med utopin och makten. Det är samma som föut fast nu i väst, de tror att detta kan gå. Och glöm att de med massor av pengar inte kan vara socialister, det är ett stort misstag. De tjänar också på det.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Ursäkta KEA, nu är jag lite tjatig. Men tänk på vad ”alla människors lika värde” egentligen betyder om man genomför detta boktavligt exakt på pricken. Det är vad de gör! Det sker mitt framför våra ögon nu. De har det som ideal och genomför det exakt nu. Det är målet. De skiter i vad detta kommer att kosta, de gör det endå. Det är inte hemligt men det är oavsett svårt att ta in. Det är utopiernas utopi, IMAGINE. Titta på dumstolar som inte utvisar och sånt, detta är anledningen. De tänker att vem som än kommer hit så löser de det, det spelar ingen roll. Det är en människa, vi tar hand om det. Typ så. Det är min uppfattning om saken. Och det slutar naturligtvis inte väl, hur skulle det? Det är rullgardin ned, och det vet tex östeuropa då de varit med förr.

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

  • Kea skriver:

   @A jo, jag har inte läst agenda 2030 men kan väl ungefär föreställa mig, men låt gå att man tycker att alla är lika värda, men man måste väl ändå notera skillnaderna mellan Afrika, Mellanöstern och Europa, tror man att när man korsar Medelhavet så uppfylls man av arbetslust och jämställdhet, det är ju inte rimligt, det finns ju inget stopp, hur tror de att de skall kunna regera med ett antal tiotals miljoner afrikaner och araber till i Europa, som kan bli hundratals, det är ju icke-linjärt, antalet anhöriga stiger ju än snabbare. Även om de som kommer fyller på pk och socialistpartier så att de kanske kan behålla makten pga demografi så kommer det ju ändå inte att gå att styra länderna snart, våldet kommer ju att explodera. Jag fattar det inte, det måste vara någon sjuka, en psykos, Patriks förklaringar om egenintresse räcker inte, de måste väl ändå bry sig om sina EGNA barn och deras framtid? Eller?

   Gilla

   • A skriver:

    Jag tror de föreställer sig att det är övergående problem KEA. Ungefär som att Lenin föreställde sig proletariatets diktatur som en övergångsperiod. Sen skulle utopin infinna sig..
    Mycket starkt förenklat.

    Mvh A

    Gilla

   • Gert B. skriver:

    ”SÅ FORT JAG STEG UTANFÖR DÖRREN BLEV JAG SEXTRAKASSERAD!”
    I eftermiddags, 2aug. kl.15.04, höll Cecilia Uddén låda i radioprogrammet ”Korrespondenterna” i P1. Gäst var bl.a. Anahita Amirpour. Svensk medborgare med iranskt ursprung. Hon bodde en tid i Egypten. Uddén frågade hur det var att leva (som lesbisk) i Egypten. Svaret ser ni i inledande rubrik. Hon blev trakasserad av såväl pojkar som gamla gubbar, utan att de kände till hennes läggning. Ni kan tro att jag log i mjugg och jag hade gärna sett Uddéns min där i Kulturhuset i direktsändningen.
    Fast hon och de ”goda” känner ju redan till det där med kvinnoförnedringen i dylika länder.
    Hur kan de tro att de invanda tankegångarna upphör när dessa män korsar Sveriges gräns?
    Anahita berättar efter 16 min. 57 sek. om sina erfarenheter från Egypten.
    https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1121751?programid=2946
    Jo, även jag tycker att Uddén är outhärdligt självgod, men detta var värt att lyssna på.

    Gilla

 12. RTV skriver:

  Upplever själv en allt större känsla av att vilja fly.
  Min hemkänsla fräter sönder. Och otryggheten växer. Allt jag hittills tyckt om och trivts med skall bort eller rivas. Ser mig själv mer och mer som skyddsbehövande.

  Med en smärre tempusändring i FN:s Genève-konvention förvandlas även jag till en flykting – i mitt eget land. Ett land som i raskt takt och bit för bit tas ifrån mig.

  Känner; ”välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning och som tillhörig viss samhällsgruppering”. ”Befinner mig utanför i det land där jag som medborgare är född. Och kan inte längre räkna med att få begagna mig av mitt eget lands skydd”.

  Politikerna har förvandlat mig till en flykting – i mitt eget land. Det handlar om mord på min egen kultur. Snart återstår endast flykten. Så långt har det gått.

  Gillad av 15 personer

  • Kea skriver:

   Känner precis samma sak, men noterar mest välgödda strutsrövar i min närhet, det blir ett jävla rännande in i varandra när huvudena väl kommer upp. Faktiskt så har det börjat, många välhavande har ju egoismen som allra främsta egenskap och allt fler flyttar (efter många godhetssignalerande inlägg på Facebook) i tysthet till USA, till Spanien, till Thailand osv.

   Gillad av 4 personer

  • hacke skriver:

   Det är så mycket jävulskap och förfall i det svenska samhället att man snart inte orkar ta del av allt. Det enda som håller hoppet uppe är de framväxande folkrörelserna. Och jag tror faktiskt att peaken nu är nådd även för den sovande svensken.
   Sd kommer sannolikt att mer än fördubbla sina röster denna gång. Skulle sedan såväl Alternativ för Sverige som Medborgerlig samling göra entré i riksdagen, plus bonusen att några gammelpartier åker ur, kan det återigen bli lättare att andas. Rentav angenämt att vara svensk i sitt eget land. Saneringsarbetet som sedan ligger framför oss efter 7-klöverns härjningar med den forna välfärdsstaten blir naturligtvis gigantiskt. Men med stängda gränser för bankomatinvandrare, kriminella och allmänna lycksökare från världens alla dysfunktionella hörn i kombination med en effektiv organisation kring massrepatriering ska det ändå kunna gå på lite sikt.

   Jag vet, jag låter lite optimistisk i överkant men jag är tvungen för min egen mentala hälsas skull. För efter att ha varit ute en sväng i samhället idag på förmiddagen blir man nedslagen för att inte säga fullständigt bindgalen över synen som möter en.
   Jag känner mig som en främling, trots att jag lever i ett tämligen ”normalt” svensk samhälle, långt från närmsta s k utsatta område. Men i mina ögon finns det inte en plätt i dagens Sverige som inte är utsatt. Själv är jag utsatt varje dag, varje sekund av landsförrädarna i 7-partiet.
   Och trots att det bara återstår en dryg månad till valet känns det som en halv evighet innan folkets dom faller över våra plågoandar.

   Gillad av 9 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jag har inte haft normal sömn en enda natt sedan Stefan Löfven klev upp i talarstolen första gången som statsminister. Aldrig kunde jag föreställa mig att S i princip lyfte in en person från gatan och frågade om han ville bli statschef. Att vederbörande då svarade ja diskvalificerar honom totalt, men han blev statsminister ändå.

   Jag har fått börja medicinera och min fru sitter och letar efter bättre länder att dra till nuförtiden, ändå har vi aldrig tagit upp frågan hemma.

   Gilla

 13. Hans Högqvist skriver:

  Svegfors: ”Omsorgen om människors välfärd är inte i fokus. Välfärdsinstitutionerna blir viktigare än välfärden.”
  Det är en nyckelbetraktelse av politiken i Sverige idag!
  Det är så många väljare inom detta område numer ( bortåt hälften! ) att den ekonomiskt nödvändiga minskningen av komplexet gör att makten riskerar att förloras om man ”tafsar” på detta.

  Gilla

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Wallström är en vandrande eller resande katastrof. Hon bör genast avsättas och förpassas till något betydelselöst sidouppdrag där hon inte kan göra mer skada för vårt land. Att släppa in henne i FN är inte optimalt…även om hon knappast kan göra skada där…
  Tack och lov har vi USA som kommer att tvinga fram en kraftig krympning av FN-byråkratin!

  Gillad av 3 personer

 15. Hyllan skriver:

  Så länge tillräcklig många svenskar tycker tillräckligt synd om alla de andra så lär cirkusen fortsätta. Den dagen pengarna börjar sina eller integrationsproblematiken blir folk övermäktig vänds nog godhetens i sin motsats. Afrika får i framtiden ta ansvar för de egna problemen och Mellanöstern likaså. Problemens storlek som har sin grund i överbefolkning måste de själva lösa. Agenda 2030 kommer inte att fullföljas på det sätt globalister och Wallström har tänkt sig, alltså genom öppna gränser. De gröna drömmarnas utopi har verkligheten satt stopp för. Eller håller på att sätta stopp för. Allt färre européer vill ha mångkultur innebärande sharialagar. Repatriering, antagligen genom t.ex. förtidspension, är kanske det enda fredliga alternativet till den omöjliga mångkulturen.

  Gillad av 1 person

 16. Arthur skriver:

  Tchadsjön hade sitt minimum för tio år sedan och har växt sedan dess. Problemet är hög vattenkonsumtion precis som för Aralsjön. Klimatmodellerna för vad de nu är värda anger att Sahel skall bli fuktigare, inte torrare.

  Snarare än Wallströms är det nog kabinettsekreterare Annika Söder som styr skutan. Hon har internet bestämt att regeringens förment skärpta asylpolitik inte gäller på UD. SIDA-resurser kommer att användas i valrörelsen för att hävda den linjen. Asylmottaging är en svensk storindustri med tiotusentals anställda och entreprenörer.

  Mot en sådan maktfaktor är en valsedel i ett kuvert vart fjärde år en klen hjälp.

  Gillad av 2 personer

 17. Eva Danielsson skriver:

  Representativ demokrati är ett trubbigt verktyg, särskilt som vi inte har riktiga personval, en riktig författningsdomstol m m.
  Vi som hållit till på högerkanten är även dåligt tränade för att bli aktivister. Det har rödgröna jobbat med i femtio år medan vi läser på och försöker diskutera oss fram.

  Så hur ska vi kunna stoppa alla dessa planer på en NewWorldOrder? Nu har vänstern med sig sankta Annie o majoren, förstås, o troligtvis lill-Fredrik också.

  Att S har trubbiga skyltfönsterministrar medan administratörerna i korridoren är de som styr, javisst, men Wallström står nog bredvid Annika Söder här och med pappa Schori på axeln. Att hon/de inte bryr sig det minsta om Sverige eller demokrati eller fred, är väl uppenbart.
  Och vi svenskar/européer är äggen som behövs för att laga en socialistislamistisk äggröra.

  En ny regering behöver byta ut alla högre administratörer på departement och myndigheter. Det man förlorar i ev kompetens uppvägs av att undanröja trojanska hästar.

  Gillad av 4 personer

 18. Magnus Rosensparr skriver:

  Om de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (USA, Ryssland, UK, Frankrike och Fr Kina) bestämde sig för att FN:s verksamhet bör begränsas till säkerhetsrådet, skulle det räcka med att de bara bekostade den egna verksamheten i säkerhetsrådet för att resten av FN: verksamhet skulle upphöra av brist på finansiering. Det är bara säkerhetsrådet som har någon form av berättigande kvar. När det gäller generalförsamlingen är det enda man kan säga om den, att den är den mest anrikade koncentrationen av korruption i världen. För Sverige är FN-avgiften lika bortkastad som EU-avgiften.

  Gillad av 3 personer

 19. olle reimers skriver:

  Om man undrar varifrån Margot Wallström får sin inspiration att utvidga asylbegreppet till allt som står och går så kan man gå till USA och konstatera att demokraterna vill utvidga asylbegreppet till att omfatta alla som ”känner fruktan för att bli utsatt för grov kriminalitet”. Eftersom hela ”the underbelly”; Mexico, Nicaragua, Venezuela, m.fl.numera styrs av kriminella gäng så är möjligheterna obegränsade.

  Härtill kommer att den nyvalde presidenten Obrador (sic!) i Mexico uttalat att mexikanerna som söker ett bättre liv har rätt att bosätta sig i USA.

  Tänker man det minsta (pyttelite!) konspiratoriskt ser det ut sm en socialistisk sammansvärjning för att avskaffa nationsgränserna. Kan det vara så?

  Gilla

 20. Johan skriver:

  EU sitter i rävsaxen fast i Barcelonaavtalet och Lissabonfördraget och detta säkerställer en migration från MENA länder. Den humanistiska stormakten vill av någon anledning vara bäst i klassen och går som vanligt till ytterligheter i tolkningen av nivåer och åtaganden. Alternativt har svaga förhandlare.
  Agenda 2030 vilar på Klimat, migration och feminism och Wallström, som är globalist och socialist ser naturligtvis sin tid i FN som en chans att pusha den vänsterdrivna agendan framåt.
  Varför flyr ingen till Saudi Arabien eller Quatar?
  Varför vill inte de svenska politikerna att de syriska flyktingarna nu ska återvända när det är säkert och för att bygga upp sitt land?

  Gilla

 21. Tom Nässbjer skriver:

  Hänvisningen till Welt- som citeras nedan- hämtad från Michael klonovskys acta diurna (4/8 2018). Originalet har bild på fru Göring-Eckhardt.
  Wallström är inte ensam, även Die Grüne drar i samma rep. De Grönas fraktionschef Katrin Göring-Eckhardt vill utvidga flyktingbegreppet.” Konkret gäller det människor som måste fly av klimatskäl.”:
  DEUTSCHLAND GRÜNEN-FRAKTIONSCHEFIN
  Göring-Eckardt sieht Klimakrise als Fluchtgrund
  Stand: 04.08.2018 | Lesedauer: 2 Minuten
  Von Susanne Gaschke, Peter Huth, Jacques Schuster

  Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich für eine Ausweitung des Flüchtlingsbegriffs ausgesprochen. Konkret geht es um die Menschen, die aus Klimagründen flüchten müssen.
  Quelle: WELT / Christoph Hipp
  AUTOPLAY
  Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt hat sich für eine Ausweitung des Flüchtlingsbegriffs ausgesprochen.
  Es sei eine Debatte über „weitere Fluchtgründe“ nötig, sagte sie WELT AM SONNTAG.
  Als Beispiel nannte sie Menschen, „deren Lebensgrundlagen durch die Klimakrise komplett zerstört wurden“.
  1706

  Anzeige

  Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, hat sich für eine Ausweitung des Flüchtlingsbegriffs ausgesprochen. Im Interview mit WELT AM SONNTAG sagte Göring-Eckardt: „Wir brauchen eine Debatte über weitere Fluchtgründe: Zum Beispiel für die Menschen, deren Lebensgrundlagen durch die Klimakrise komplett zerstört wurden. Erst mal wäre mit einem vernünftigem Einwanderungsgesetz viel geholfen. Mit dem geben wir dann auch den Menschen eine Chance, für die das Asylrecht nicht greift, die uns hierzulande aber als Fachkräfte unterstützen können.“

  Göring-Eckardt forderte außerdem, endlich Rückkehrabkommen mit den nordafrikanischen Staaten zu schließen. Es sei klar, „dass die marokkanische Regierung im Gegenzug für die Rücknahme etwas verlangt: Visa-Freiheit für Geschäftsleute und Studienmöglichkeiten für ihre Studierenden. Worin liegt das Problem? Die Forderungen sind nicht übertrieben und keineswegs gefährlich.“ Die Bundesregierung solle nicht immer wieder auf die Symbolfrage der sicheren Herkunftsländer zurückkommen.

  Göring-Eckardt warf der SPD vor, in der Flüchtlingsfrage die AfD zu kopieren. „Klar, die SPD hat gerade im Osten Wähler an die AfD verloren. Doch wir sehen an dem Schicksal der CSU, dass es nichts bringt, AfD-Positionen zu imitieren und ausgerechnet die Humanität zu vergessen“, so Göring-Eckardt.

  EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.