Höghastighetståg är olönsamma och går inte så fort som lovats

Lennart Bengtsson

EUs revisorer har levererat ett förödande slag mot de orealistiska planerna av en utbyggnad av höghastighetståg i Europa. Byggena blir för dyra och tågen går sällan med de hastigheter som utlovats (Höghastighetståg sågas jäms med banvallen, SvD, 13 juli 2018). Att höghastighetståg är olönsamma gäller i ännu högre grad i Sverige med sin låga befolkningstäthet där en kombination av flyg och biltrafik är mest effektivt och mest lönsamt. Med den snabba framväxten av elbilar kommer också utsläppen av avgaser att gradvis minska.

I Sverige har också Trafikverket visat att höghastighetsbanor skulle vara samhällsekonomiskt olönsamma. Detta är dessvärre inte någon garanti i Sverige där politikerna inte sällan kör över landets sakkunskap. Ett sådant exempel är riksdagens ignorerande av lagrådets uppfattning om hanterandet av de 9 000 ensamkommande afghanerna. Här har förvisso migrationsdomstolen satt ned foten med detta kommer sannolikt att desavoueras av migrationsöverdomstolen som knappast kommer att gå emot regering och riksdag.

När det gäller höghastighetsbanor har strategin varit den att man av klimatskäl önskar att reducera bil-och flygtrafik såvida inte bränslet kommer från icke-fossila källor och då helst från så kallade förnybara energikällor. Kärnenergin betecknas av bland annat miljöpolitiker som farlig och förkastlig och därför på alla sätt skall utmanövreras. Trots sin relativa litenhet har miljöpolitiker stort inflytande genom sitt massiva stöd i massmedia. Förhoppningsvis kommer detta att ändras något i förestående val men sannolikt är inte detta tillräckligt eftersom man länge effektivt har såväl skrämt som hjärntvättat majoriteten av befolkningen.


I ett land som styrs av förnuft och gott omdöme åtgärdar man i första hand rådande trafik- och transportproblem. Dit hör i första hand trafiksvårigheter kring storstäderna och inte minst då de som är en följd av bristande och försummat underhåll. Detta gäller såväl vägar som järnvägsräls och associerad infrastruktur. Säkert fungerar den svenska järnvägen bättre än i Indien, Pakistan och Östafrika men om man jämför med länder som Schweiz och Japan så ligger Sverige hästlängder efter.

Det som faktiskt fungerar allra bäst är det svenska flyget både när det gäller tillförlitlighet och inte minst säkerhet. När hade Sverige en allvarlig flygolycka senast? Kanske är det just av denna anledning som diverse miljöpolitiker och klimataktivister vill kasta grus i flygtrafiken på samma sätt som man länge har gjort allt för att på sikt försämra den svenska elförsörjningen och minska den tillförlitliga komponenten genom att byta ut kärnkraften mot vind och sol. Vad är orsaken att vissa av landets politiker medvetet vill försämra tillvaron för landets medborgare i stället för att göra det bättre? Och vilka medborgare är det som stöder en sådant destruktivt handlande? Ser man då inte hur galen politiken är?

37 reaktioner på ”Höghastighetståg är olönsamma och går inte så fort som lovats

 1. Gunnar Karlén skriver:

  Jag ogillar skribentens allmänt negativa inställning till tågtrafik. Däremot är vi helt eniga när det gäller att vara skeptisk till höghastighetståg.

  För gäller längre resor har jag mer eller mindre som ett krav att resan i största utsträckning skall ske med tåg. Rätt hanterat är det bekvämaste resesättet. Att resan är bekväm och att det vid behov går att i lugn och ro sitta och arbeta med olika saker under färden är betydligt viktigare än att resan kan avslutas snarast. Något är fel om tågresenären upplever resan som ett nödvändigt ont, som snarast måste avlägsnas.

  Jag finner det ointressant, för att inte säga felaktigt, att betala extra för jätteinvesteringar i höghastighetståg, men för att tågresor skall fungera bör rimligen underhållet skötas avsevärt bättre än vad som har varit fallet hittills. Det måste vara en bra investering.

  Att Fridolin är mycket positiv till höghastighetståg lär vara ett extraordinärt varningstecken….

  Gillad av 4 personer

  • R.Nilsson skriver:

   ” men för att tågresor skall fungera bör rimligen underhållet skötas avsevärt bättre än vad som har varit fallet hittills. Det måste vara en bra investering.”
   ——————–
   Absolut! Och inte bara det. Man kan också bygga ett tredje och fjärde spår på stambanorna så att man kan växla över tågen till ett annat spår när ett godståg skall köras om. Och att man har alternativa spår när underhåll skall skötas.
   Detta tror jag skulle öka hastigheten på de befintliga stambanorna.

   Gillad av 3 personer

   • Gunnar Karlén skriver:

    @JVKKK
    Vad är meningen med att påstå något som du borde förstå att jag inte har menat och än mindre har skrivit? Jag ju emot den dyra investering i höghastighetståg, som även du förmodligen riskerar att få vara med och betala. Självklart skall inte du betala för min resa. Men du kanske vill lägga ner järnvägen?

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   En stor åkeriägare jag kände sa:

   — Jag har absolut inget emot tåg. För mig får de gärna dra räls till varenda bonde i Sverige.

   Själv säger jag:

   Gillar inte själv att sitta på ett tåg. Man kan inte samtala fritt med sin medresenär, inte svara eller ringa i mobilen, inte få en vettig måltid. Om det går riktigt snabbt med ett fullängdståg var sjätte minut som i Japan kan det vara OK, men om det tar lika lång tid med tåg som med bil, finns inget alternativ till bilen. Jag ska aldrig heller åka till en stads centrala delar, utan till industrier i förorterna, så hur tar man sig dit och tillbaka?

   Jag har dessutom drabbats av tågförseningar så många gånger och missat ett flertal viktiga möten, detta är mer regel än undantag. När jag skall hem igen har hustrun har suttit i timtal och väntat i bil vid stationen utan att kunna få någon info om varför tåget inte kommer eller om det kommer alls. Ibland har bara förseningen varit lika lång som en bilresa hade tagit.

   Samt:

   Höghastighetståg förblir bara höghastighetståg så länge man inte stannar någonstans. Annars blir det inte någon större skillnad.

   Gillad av 2 personer

 2. Macavity skriver:

  ”This article presencs results from the first statistically significant study of traffic forecasts in transporration infrastructure projects. The sample used is the largest of its kind, covering 210 projects in t4 nations worth US$ 59 billion. The study shows with very high statistical significance that forecasters generally do a poor job of estimating the demand for transportation infrastructure projects. For 9 our of 10 rail projects, passenger forecasts are overestin1ated; the average overestimation is 106%.”
  … …
  ”The causes of inaccuracy in forecasts are differcnc for rail and road projects, with political causes playing a larger role for rail than for road.”

  Läs hela artikeln här: http://tinyurl.com/y7vwy99q

  ”Dumhet är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” – Gör inte det!

  Gillad av 4 personer

 3. jvkkk skriver:

  Det är lätt se att etablissemanget alltid väljer den mest utopiska och dyra lösningen, de har därmed gjort sig irrelevanta. Istället för att hjälpa folk från Ukraina så vill man ha hit de som kan förväntas göra mest kulturell skada. I fallet med tågen så är det följdriktigt att Mp är för detta, dyrt och utopiskt, som statsstödd vindkraft. De vill ha något stort att bestämma över. Om man istället låter marknadskrafterna bestämma så är det kanske så att elbilar, självkörande eller inte, i elbilspool eller inte osv kanske blir det nya, billigare, mera flexibelt och mera miljövänligt än något våra 5-årsplansmentalitetsstyrda politiker kan driva igenom?
  Just flexibilitet är något etablissemanget inte förstår eftersom de är en del av en stor stat, om samhället är flexibelt så har de inget att bestämma om, de är inflexibla totalitarister, det är det som förenar dem, de har det viktigaste gemensamt, att de är parasiter på de flexibla producenterna och om politikerna inte har svaren, varför finns de alls? De är då bara tärande.

  Sedan ljuger ju inte egenintresset, Isabella vill ha stor bil och åka bekvämt och snabbt, hur många miljarder vi än skall jobba fram. Hycklarsvin är väl ett passande balanserat epitet.

  PS: sedan så behöver våra vägar upprustas, efter semester i Europa så är det slående hur Sverige förfallit, de bästa vägarna är byggda i Spanien för våra inbetalda EU-pengar, till och med akvedukterna är byggda i vacker natursten lagd för hand. Den väg jag kör oftast i Sverige är nog en av Europas sämsta, flödet av EU-pengar borde gå i andra riktningen, även för jordbruket som våra politiker så klart också eftersatt i sitt glömda ansvar för de som röstat fram dem.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Bor du i Karlstad så vet du hur dåliga vägarna kan bli innan de stängs av i månader utan att du ser en enda vägbyggare, utom några tjejer i rena gula jackor som verkar snacka skit.

   Gilla

 4. jvkkk skriver:

  Jag tror att jag fann en ny princip här, politiker vill helt enkelt göra maximal skada, annars så fungerar saker bra och de blir utan arbete och existensberättigande.

  Gillad av 2 personer

  • jvkkk skriver:

   Detta ligger det nog något i, kanske inte tidigare när det var svårt att överleva (osäker) och politiker försvarade sina länder från yttre fiender, men nu, när få svälter i väst så tycker jag mig kunna se att de beslut som tas motiveras av att göra mest skada, stänga Barsebäck, få den improduktiva statsapparaten att växa, EU, höghastighetståg, lägga ner försvaret, massinvandring, handikappa polise och tull, före en politik så att till och med nazister får TV-plats osv, identitetspolitik, manshatande feminism och islam, terrordåd och skjutningar och våldtäkter. Allt blir lättförståeligt när man inser att de styrs av att göra mest skada, annars behövs inte politiker mer, de förstör så de har något att besluta om: lägg ner kärnkraften, bygg dyra vindkraftverk för skatten, låt vindkraftverken rosta, bygg ny kärnkraft eller geotermik, sedan börjas det igen..

   Gillad av 5 personer

 5. Jonas Bohman skriver:

  Varför inte förbättra och revidera redan befintligt järnvägsnät i Sverige? Bygg fler mötesspår. Kanske också få liv i gamla järnvägslinjer, och få över mer godstrafik till dessa. Har inte helhetsbilden, men låt proffsen ha åsikter (och verklighetsbilden) om vår gemensamma infrastruktur.

  Gillad av 5 personer

 6. leif stern skriver:

  Det vettigaste hade varit att bygga ett helt nytt spårsystem mella godsterminaler utanför tätorterna för 100% godstrafik. normal godstågshastighet är nog. Frigjord kapacitet hade gjort tät persontrafik enkel. turtät, inte hastighet är avgörande för att slå ut bilen.
  samtidigt hade lastbilstrafiken minskat i städerna.
  Leif Stern

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur skall du få järnvägssnubbarna att (a) inte slå sönder varorna med höga accerelationer och (b) inte låta allt försenas intill värdelöshet på grund av opålitlig och oförutsägbar schemaläggning? De vägrar ju att ändra på någonting alls, eftersom järnvägen PER DEFINITION OCH POLITISKT DEKRET redan är säker, miljövänlig och allmänt fördelaktig.

   Gilla

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Kärnkraften må vara ren så länge den inte havererar. Tekniska olyckor och terrorattentat kan få förödande konsekvenser och är absolut inte något otänkbart. Förvaringen av utbränt bränsle är inte löst. Där överlämnar vi ett problem under kanske 100.000 år till kommande generationer. ”Ja, ja, det löser nog den framtida tekniken”, kan man ju hoppas. Men är det ansvarsfullt?

  Gilla

 8. Björn skriver:

  ”Höghastighetståg” är bara ytterligare ett bevis på MP:s förakt för oss som bor och arbetar på landsbygden! De kommer ju bara att susa förbi, i storstadsbornas ständiga jakt på tid och bekvämlighet! Bygg ut och gör den befintliga tågtrafiken funktionsduglig i stället! Vi lantisar behöver också pålitliga tågtransporter ibland, för att ta oss in till städerna! Att ta den egna bilen är ju snart inget alternativ, då miljömupparna gjort det i stort sett omöjligt, genom att kraftigt minska antalet parkeringsplatser och dessutom belägga de få platser som finns kvar med vansinnigt höga avgifter!! Avstängda gator, dubb- och dieselförbud, förenklar inte heller precis!

  Gillad av 2 personer

  • Egon skriver:

   Rätt där Björn!
   Åker Stefan tåg till Göteborg eller Malmö när han skall beklaga en ny skjutning av krimminella knarklangare……?
   Han kan inte riskera timmar i ett stillastående tåg……
   Hans tid är alldeles för värdefull.

   Gilla

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Så här bör strategin vara:
  Uppgradera och rusta upp befintliga banor där både gods- och persontrafik finns i stor omfattning. Det eftersatta underhållet under 20-talet år av våra stambanor och större anslutande bannät gör – i kombination med de mycket stora ökningen av antal tåg både person- och godståg – gör järnvägssystemet mycket sårbart vid minsta störning. Därför bör stora resurser sättas in för upprustning av ett föråldrat signalsystem, räls- och växelbyten och renoveringar/ uppgraderingar av korsningar väg/jv samt renoveringar och nybyggnader av viltstängsel. Inte minst behöver borttagning av träd längs de större stambanorna och de tungt trafikerade anslutande linjerna för att förhindra de alltför frekventa elavbrotten. PÅ sina håll finns säkert också behov av utbyte av kontaktledningsnätet samt skärpning av tillsynen av lokens strömavtagare som ganska ofta är boven i ”dramat” med nedrivna kontaktledningar.

  Det finns dock en ”blindtarm” i järnvägssystemet som snarast bör åtgärdas – och det är Norrbotniabanan (Umeå-Skellefteå – Piteå -Luleå ) både för att avlasta E4 från onödig tung trafik och ge den för Sverige viktiga exportintensiva skogs-och malm/stålindustrin vettiga transportförutsättningar. Samt också – och på ”köpet” – kunna erbjuda rimliga och snabbare persontrafik mellan de relativt stora orterna mellan Umeå upp till Luleå. Som det är idag måste både de stora godstransporterna från de tunga industrierna vid kusten norr om Umeå först ”köra i fel riktning 50-60 km västerut” för att nå stambanan och ta sig söderut eller motsatt riktning vid hittransporter. Persontrafik längs kusten finns idag bara med långfärdsbussar – ett alternativ bättre än inget men situationen på järnvägssidan är ett svek mot hela norra Sverige utan en kustjärnväg av modernt snitt.

  Därefter kan möjligen delar i ett södra Sverige – höghastighetsnät ta vid om det kan genomföras med rimliga kostnader. Det nu presenterade projektet är på tok för dyrt och undantränger massor av mer prioriterade åtgärder.

  Gillad av 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Angående planera för 100 000 år.

  Inte ens mina farföräldrar planerade mitt liv, inte heller Gustav Wasa och inte några inte heller några planeringsivriga Neanderthalare gjorde detta för 100 000 år sedan.

  Mina barnbarn å andra sidan klara av sitt liv alldeles utmärkt utan att oroa sig för framtiden. Men de bor ju inte i Sverige.

  När det gäller kärnavfall som kommer framtida generationer med säkerhet att använda denna fantastiska energiresurs där vi bara utnyttjat några få procent!

  Gillad av 4 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  En inomeuropeisk flygtur som varar ett par timmar, förbrukar runt fem sjättedelar av bränslet för att ta sig till marschhöjd. – En framtida lösning kunde kanske vara elektromagnetisk uppskjutning längs en ramp. – Värt att begrunda.

  Gilla

 12. Willy Lindqvist skriver:

  Höghastighetståg bör inte vara nationella. Man ska kunna åka bekvämt och i ett svep från Stockholm till Rom, Madrid och andra storstäder och huvudstäder. En uppgift för EU att organisera, genomföra och finansiera

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   En 747a förbrukar ca 110 ton bränsle för att ta sig till marschhöjd.

   Drygt 8000 kWh räcker för att lyfta 300 ton tiotusen meter om det kan göras utan förluster.

   Gilla

 13. Gert B. skriver:

  Att ev. bygga höghastighetsbanor i Sverige vore nog den största vanvittaffären sedan Göta Kanals tillkomst.
  Urbota dumt. På tok för få resenärer i vårt land.

  Gillad av 2 personer

 14. Glen Lester skriver:

  Frågorna Lennart ställde på slutet kom liksom bort i frågan om just (höghastighets)tågens vara eller icke vara. Frågorna var dessa:

  ”Vad är orsaken att vissa av landets politiker medvetet vill försämra tillvaron för landets medborgare i stället för att göra det bättre?”
  Kanske är de som nyskilda medelålders karlar som köper sportbil för att imponera på fruntimmer som ser ut som deras föredetta fruar gjorde när de var unga. Det är deras pittförlängare helt enkelt. Fenomenet är allmängiltigt och gäller även det täcka könet, det hoppas jag ni förstår.

  ”Och vilka medborgare är det som stöder en sådant destruktivt handlande?
  De som fortfarande är gifta och vill se någon som inte är det längre göra bort sig. Dito för det täcka könet.

  ”Ser man då inte hur galen politiken är?”
  Nä, de har skitat ner frontlinsen på kikaren så man ser ingenting. Det behövs en populistisk eller konservativ städkärring för att göra rent.

  Gillad av 1 person

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Tåg är en inflexibel, kollektivistisk lösning. Bilar är en individuell och flexibel lösning. Politikerna har nu i många decennier försökt dämpa biltrafiken och har pratat för tåg. Särskilt gäller det för transporter där lastbilarnas flexibilitet helt enkelt inte kan matchas av tågen. Det är märkligt att politikerna fortsätter att stånga pannan blodig. Och vurmar för höghastighetståg när de inte kan sköta de 150-åriga banor vi har. Vilken trovärdighet har det?

  Flyget fungerar, som Lennart skriver, bra. Det beror på att det (ännu!) inte finns något alternativ och dels säkert på att det inte söndergullas av politiker.

  Det är bara att inse att folk åker hellre bil i de flesta situationer. Punkt. Om våra politiker tjänade sin befolkning istället för att mästra den så hade det inte varit något problem. Det går bra att vurma för tunnelbanan när man själv åker limousine på skattebetalarnas bekostnad i reserverade gräddkollektivfiler.

  Med självkörande bilar kommer tåget att uppfattas som än mer passé. Detta trots att våra politiker, moderaterna inbegripna, i sammanhanget självkörande bilar vill smyginföra socialism genom att stimulera bilpooler och delning. Men bilkolchoser kommer att fungera lika dåligt som sin gamla namne. kanske rentav sämre än tågen. För själv är bästa dräng som alltid. Det är framförallt där bilens styrka finns.

  Gillad av 1 person

 16. heraldikern skriver:

  ”Vad är orsaken att vissa av landets politiker medvetet vill försämra tillvaron för landets medborgare i stället för att göra det bättre?” Din fråga om ditt konstaterande får du nog aldrig svar på. Inte från en ansvarig politiker i alla fall.

  Icke desto mindre är det ett högst relevant och påtagligt faktum att 7-klövern är helt överens om att Sverige måste raseras till varje pris. (Eller anpassas som det nog kallas i andra kretsar.)

  Men börjar man spekulera om varför så kommer man gärna till sådana orsaker som brukar kallas för konspirationsteorier, som oftast också är det ända till att det visar sig att det var sant.
  Men då är det ingen som ger dig rätt och ber om ursäkt. Och framför allt, då är det för sent!

  Jag skulle önska, och många med mig antar jag, att man började tala klartext om just detta att regeringens politik är omsorgsfullt uttänkt, planerad och genomförd i största samförstånd med de 4 500 akademiska experter som står till förfogande. Regeringen med kansli är inte naiva eller dumma i huvudet! Dom vet precis vad dom gör!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.