Höghastighetståg är olönsamma och går inte så fort som lovats

Lennart Bengtsson

EUs revisorer har levererat ett förödande slag mot de orealistiska planerna av en utbyggnad av höghastighetståg i Europa. Byggena blir för dyra och tågen går sällan med de hastigheter som utlovats (Höghastighetståg sågas jäms med banvallen, SvD, 13 juli 2018). Att höghastighetståg är olönsamma gäller i ännu högre grad i Sverige med sin låga befolkningstäthet där en kombination av flyg och biltrafik är mest effektivt och mest lönsamt. Med den snabba framväxten av elbilar kommer också utsläppen av avgaser att gradvis minska.

I Sverige har också Trafikverket visat att höghastighetsbanor skulle vara samhällsekonomiskt olönsamma. Detta är dessvärre inte någon garanti i Sverige där politikerna inte sällan kör över landets sakkunskap. Ett sådant exempel är riksdagens ignorerande av lagrådets uppfattning om hanterandet av de 9 000 ensamkommande afghanerna. Här har förvisso migrationsdomstolen satt ned foten med detta kommer sannolikt att desavoueras av migrationsöverdomstolen som knappast kommer att gå emot regering och riksdag.

När det gäller höghastighetsbanor har strategin varit den att man av klimatskäl önskar att reducera bil-och flygtrafik såvida inte bränslet kommer från icke-fossila källor och då helst från så kallade förnybara energikällor. Kärnenergin betecknas av bland annat miljöpolitiker som farlig och förkastlig och därför på alla sätt skall utmanövreras. Trots sin relativa litenhet har miljöpolitiker stort inflytande genom sitt massiva stöd i massmedia. Förhoppningsvis kommer detta att ändras något i förestående val men sannolikt är inte detta tillräckligt eftersom man länge effektivt har såväl skrämt som hjärntvättat majoriteten av befolkningen.


I ett land som styrs av förnuft och gott omdöme åtgärdar man i första hand rådande trafik- och transportproblem. Dit hör i första hand trafiksvårigheter kring storstäderna och inte minst då de som är en följd av bristande och försummat underhåll. Detta gäller såväl vägar som järnvägsräls och associerad infrastruktur. Säkert fungerar den svenska järnvägen bättre än i Indien, Pakistan och Östafrika men om man jämför med länder som Schweiz och Japan så ligger Sverige hästlängder efter.

Det som faktiskt fungerar allra bäst är det svenska flyget både när det gäller tillförlitlighet och inte minst säkerhet. När hade Sverige en allvarlig flygolycka senast? Kanske är det just av denna anledning som diverse miljöpolitiker och klimataktivister vill kasta grus i flygtrafiken på samma sätt som man länge har gjort allt för att på sikt försämra den svenska elförsörjningen och minska den tillförlitliga komponenten genom att byta ut kärnkraften mot vind och sol. Vad är orsaken att vissa av landets politiker medvetet vill försämra tillvaron för landets medborgare i stället för att göra det bättre? Och vilka medborgare är det som stöder en sådant destruktivt handlande? Ser man då inte hur galen politiken är?