Hur kniviga etiska problem kan uppstå

Patrik Engellau

I början av 1990-talet gick en liberal våg genom svensk politik som innebar att den offentliga sektorns klienter – patienter, elever, äldreomsorgsboende och så vidare – skulle få mer att säga till om. Det var en rörelse där jag själv ivrigt medverkade exempelvis genom att engagera mig i införandet av skolpengssystemet i Sveriges första skolpengskommun, Vaxholm.

En annan reform som var samma andas barn kom 1992 och kallades Ädelreformen. Den innebar att äldre i Sverige efter förändringar av Socialtjänstlagen fick större rätt att besluta om sin egen vård.

Att folk ska få större rätt att styra över sina liv kan väl ingen ha något emot? Jodå, folk kanske styr fel. Så här exemplifierar Dagens Nyheter problemet:

I Sverige försöker personalen på äldreboenden ta hänsyn till olika önskemål, som att till exempel bli vårdad av någon av ett visst kön (oftast kvinnor) eller inte bli vårdad av män med utländsk bakgrund. 

Om gamla människor får bestämma själva kanske de bestämmer att de inte vill bli vårdade av en utlandsfödd man (eller kanske inte heller av en utlandsfödd kvinna). Frihet kan alltså leda till diskriminering. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen pröva saken. Dagens Nyheter förklarar:

Vilket väger tyngst: En gammal människas rätt att välja vem han eller hon ska få vård av? Eller en mörkhyad mans rätt att inte bli diskriminerad på arbetsplatsen? Det ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, avgöra inom kort.

Det låter som ett knivigt etiskt problem och det är det nog också om man accepterar alla de rådande premisserna, i varje fall den grundläggande premissen som är att äldreomsorgen ska finansieras med skatter och administreras av kommunerna under statlig styrning.

Om vi leker med tanken att äldreomsorg vore en tjänst som alla andra och organiserades genom att äldre med egna pengar köpte sin omsorg så inser vi att problemet inte hade uppstått. (Jag säger inte nödvändigtvis att det borde vara så utan vill bara påpeka hur samhällets val av organisationsformer kan styra dess upplevda problempanorama.) Den omsorgsbehövande som inte ville bli vårdad av en utlandsfödd skulle helt enkelt inte köpa tjänsten av en utlandsfödd. Saken vore utagerad. Det är inte konstigare att jag väljer att semestra i Tyskland snarare än i Danmark om jag gillar tyskar och hatar danskar.

Nu invänder du kanske att en sådan marknadslösning inte skulle komma åt det grundproblem som ligger i att den omsorgsbehövande äldre inte gillar utlandsfödda. Det är sant. Marknadslösningar får inte människan att älska sin nästa, bara att relativt smärtfritt kunna undvika alternativ de ogillar.

Men du ska inte inbilla dig att dagens svenska modell med rättssaker och domstolsutslag i Diskrimineringsombudsmannens regi kommer att få en omsorgsbehövande rasist att ändra sinnelag. Jag skulle snarare tro tvärtom. Jag tror att den här sortens hårda tag mot folks känslor ökar de etniska motsättningarna i Sverige snarare än mildrar dem. Jag märker bara på hur jag själv reagerar. Jag gillar inte att statsmakten med sin våldsapparat under ledning av Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med sina egna värderingar ska styra över hur en gammal människa ska ha det under sina återstående dagar på jorden. Det tycker jag att den gamla människan ska bestämma själv.

Det blir faktiskt ganska tossigt när staten lägger sig i saker som den inte borde lägga sig i. Idag råder frihet på äktenskapsmarknaden. Man får gifta sig med vem man vill om samtycke råder. Det finns massor med människor som inte vill gifta sig med en somalier som inte kan läsa och skriva. Här finns en jättelik, om man så vill, dold diskriminering som aldrig kommer till ytan eftersom staten inte är inblandad.

Tänk dig vilken enorm apparat och vilka jätteproblem som skulle uppstå om staten fattade de äktenskapliga parningsbesluten. Staten vore tvungen att garantera att allt gick rättvist till. Diskriminering skulle inte tillåtas. Afrikanska unga män utan utbildning skulle kvoteras till giftaslystna svenska unga kvinnor med högre utbildning. Om kvinnorna vägrade? Då skulle det bli tvångsgifte eller fällande för hets mot folkgrupp. Kanske skulle hetslagen behöva skrivas om så att den även omfattade handlingar som om deras innebörd formulerades i ord och publicerades redan idag vore straffbelagda. Men säkert skulle var och en få en rättvis och icke-diskriminerande äktenskapspartner.

Vilket väger tyngst: En ung människas rätt att välja vem han eller hon ska gifta sig med? Eller en mörkhyad mans rätt att inte bli diskriminerad på äktenskapsmarknaden? Den saken skulle Diskrimineringsombudsmannen, DO, kunna avgöra inom kort.

66 reaktioner på ”Hur kniviga etiska problem kan uppstå

 1. Fredrik Östman skriver:

  Knoppen på dasslocket. Du har krossar liberalismens själva kärna. Frihet är detsamma som diskriminering, och liberalismen vill förbjuda oss att alls uppfatta skillnader i sinnevärlden, att rangordna dem och göra val mellan dem. De gillar olika lika, var och en allting samtidigt lika mycket.

  Liberaler talar gärna om frihet, men de undlåter att nämna att det aldrig är din frihet att fatta egna beslut som avses, utan alltid någon annans frihet att tvinga dig till något. Liberal frihet är friheten från nödtvånget att alls ha en åsikt om något alls.

  Gillad av 9 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Du virrar bort dig totalt och argumenterar mot något du inbillar dig PE har sagt och menat.

   En perfekt liberal ordning, om den skall inbegripa omsorg om gamla, sjuka och svaga, är att de 20% av bruttolönen (arbetsgivarens lönekostnad) som dras som ”arbetsgivaravgift” och som avses finansiera arbetskraftens ledighetsförsörjning och pension m m, istället placeras på individuella trygghetskonton som man får knapra på när man är ledig, sjuk eller trött. – Genom bortfallet av det mesta av kontrollbehov och administration, räcker pengarna då också till ens åldringsvårds- och sjukvårds-kostnader tänker jag mig och då får man normal marknadsekonomi i sjukvårdssektorn, när användaren betalar.

   Deras problem som inte räknas till arbetskraften kan man diskutera någon annan gång.

   Gilla

   • Jvkkk skriver:

    Nej Bo, Fredrik skriver om precis det Patrik avhandlar. Världen rymmer mer än din skatteordning. Du får städa ut och göra plats.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Liberalism är frihetsmaximering och den får man genom en redig, överskådlig och konsekvent rättsordning. – Att jag får så svag respons här på min rekommendation att vi tar individuellt ansvar som skattebetalare över våra pengars fördelning, är för att man är fast i ett äldre fördemokratiskt mönster, där man var undersåte under en överhet.

    Man känner sig inte vuxen att ta ansvar för samhällsfrågor.

    Gillad av 1 person

 2. Fredrik Östman skriver:

  För övrigt har du lånat tekniken att krossa liberalismen genom att hänvisa till kärlekens enskilda val från P.J. O’Rourke:

  ”Majority rule is a precious, sacred thing worth dying for. But — like other precious, sacred things, such as the home and the family — it’s not only worth dying for; it can make you wish you were dead. Imagine if all of life were determined by majority rule. Every meal would be a pizza. Every pair of pants, even those in a Brooks Brothers suit, would be stonewashed denim. Celebrity diet and exercise books would be the only thing on the shelves at the library. And — since women are a majority of the population — we’d all be married to Mel Gibson.” — P. J. O’Rourke

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den liberala tendens som P.J. O’Rourke beskriver med ett skämt kan beskrivas rigoröst som ersättandet (i en tankemodell) av en fördelning med dess medelvärde. Det är ett av de främsta klagomålen på dagens undermåliga sociala vetenskap som Nassim Nicholas Taleb ofta kommer tillbaka till (det andra är oförståelsen för ergodicitet).

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   ”Alla beslut fattas av den enskilde om det inte av denne, tillsammans med andra, fattats beslut om att beslutet ska vara kollektivt. Den som inte vill delta i eller underkasta sig det kollektiva beslutet ska slippa det, men får å andra sidan inte ta del av följderna av ett sådant beslut; vare sig de positiva eller negativa.” (Okänd).

   Gilla

 3. Björn G skriver:

  Det etiska problemet här är väl om staten (här representerat av DO) skall få bestämma mitt eller min familjs liv.
  Svaret blir givetvis detsamma som den gode Platon gav.
  Men makten är alltid närvarande, frågan är bara om Du skall ta den eller överlåta den till någon annan (i detta fall DO).

  Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   Vi människor här på jorden är dömda till att välja och därefter ta ansvar för våra val, men detta tunga ansvar kan ge oss ångest.

   Många svenskar försöker därför bli kvitt denna ångest genom att låta någon annan välja åt sig, därigenom kan människan skylla på någon annan om det ‘går fel’.

   Detta har flitigt utnyttjas av de så kallade ombuden i form av Politiker, Ombudsmän och Media.

   Sverige är det enda land i världen som har ordet ‘Ombudsman’, det finns alltså inget motsvarande ord i andra länders språk. Det säger en hel del om socialdemokratins påverkan på det Svenska folket.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Tvärtom är ”ombudsman” ett av de få moderna svenska ord som har lånats in i flera andra språk. Det enda andra som faller mig in är ”orientering” som beteckning på en idrott. Men på t.ex. engelska eller tyska betyder ”ombudsman” inte detsamma som på svenska, utan specifikt ”justitieombudsman” eller en liknande institution.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Nyliberalismen er frihet (‘liber’ betyr ‘fri’ på latin, som kjent) for de sk. eliter og noen få på toppen. Vi andre skal få
    mindre frihet og mer tvang i årene fremover. Den offentlige språkføring er mest i Orwell–stil: krig = fred, osv. ‘Aldri vært så trygge’ ‘helsestell/vård i verdensklasse’.
    I Norge sier vi at det har ikke vært løyet like meget siden Gulbrand Lundes dager – han var kommisarisk kulturminister under Vidkun Quisling.

    Vet ikke hvordan det er i Sverige, men i Norge blir sykehjemspasienter trukket for 85 % av trygden i betaling for oppholdet – da burde de kunne bestemme selv i den grand de klarer (mange er jo demente).
    Minstekrav må være å bli intimvasket av person av samme kjønn! Språkvansker burde også telle. Men med manko på helsepersonale er det ikke alltid så enkelt. Fikk man frigjort en del av dem som nå jobber for ‘EMA’, kunne det kanskje hjulpet..

    Gilla

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Staten kan ju lätt lösa problemen genom att införa ett samhällssystem som det som rådde i DDR eller i dagens Nordkorea. Det viktigaste skulle då vara att introducera det Allmängoda partiet (AGP) och samtidigt förbjuda övriga partier eftersom de inte uppfyller villkoren för en äkta politisk korrekthet där alla människor definitionsmässigt är identiskt lika. De som påstår något annat utlämnas för vård och omhändertagande. På detta sätt löses som i ett trolleri alla landets samhällsproblem. Medborgarna kan helt upphöra att tänka eftersom de ändå tänker fel. Förutom utbildning tar AGP hand om sådana trivialiteter som giftermål, arbetsuppgifter, bostäder och eventuella semesterresor som endast kommer att göras per cykel eller trampbil och endast efter godkännande av myndighet.

  Ett annat är förstås att se till att snarast få stopp på förtrycket. En fredlig revolution är en sådan möjlighet. Om tillräckligt många vägrar att betala skatt kan ju detta sätta fart på förändringsprocessen. Civil olydnad är ibland alldeles nödvändigt när det politiska vansinnet gått för långt.

  Gillad av 15 personer

  • Björn G skriver:

   Ja Patriks exempel visar med all tydlighet var som sker då ett högt skatteuttaget hamnar i fel händer (vilket det alltid gör).

   För det första ,har den drabbade skattebetalaren inte några pengar kvar att köpa det han/hon önskar.

   För det andra, får stats-, kommun- och landstingskassan nästan obegränsade ekonomiska möjligheter att förfölja den som inte lyder dem. Här är tandhygienisten Bernt Herlitz ett tragiskt exempel.

   För det tredje, kan utopidårar försörjas med skattemedel, så att resultatet av deras utopier (läs DO) gör livet till ett ‘helvete’ för vanligt folk.

   Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vilken skulle skillnaden vara mellan AGP och SAP? De har väl alltid betraktat sig som AGP? Det är ju definitionen på socialdemokrati: folket skall välja det enda rätta så att detta det enda rätta kan avskaffa demokratin när den inte längre behövs.

   Gillad av 3 personer

  • Jvkkk skriver:

   Vi är på god väg, unga människor skolas i att bli totalitära. Jag tror på många sätt att det är värre här än i DDR, de visste ju om att de var förtryckta, i Sverige så har 87% röstat frivilligt för förtryck.

   Gillad av 5 personer

  • Björn G skriver:

   ”Staten kan ju lätt lösa problemen genom att införa ett samhällssystem som det som rådde i DDR”.

   Här har ju staten redan löst problemen genom Margots och Migrationsverkets diktat (så något nytt samhällssystem behöver inte införas).

   Utrikesminister Margot Wallström har mycket stor förståelse för kravet från Nigers president om att avlasta Niger dess nytillkomna tillflöde. Niger är ju ett av världens allra fattigaste länder.

   Därför åkte Migrationsverket ”skyndsamt” till Niger för att välja ut de 400 sämst ställda. Merparten av de aktuella individerna som utreddes var somaliska och eritreanska nödställda.
   De kommer alla att komma till Sverige under juli månad

   I september reser Migrationsverket på nytt ner till Niger för att hämta ytterligare 200 nödställda.
   Samtliga ingår i Migrationsverkets ”vidarebosättningsprogram” för att berika Sverige.

   Somalier tillhör den grupp som är svårast att integrera i västvärlden.
   I Sverige har bara 28 procent av männen och 18 procent av kvinnorna sysselsättning. Bland dem som kommit efter 2005 har bara 8 procent en sysselsättning.
   Källa: Open Society Foundations

   Vad är det som gör att en regim beter sig så här mot sitt folk och vad är det som gör att folket fortsätter att rösta fram en så här monstruös regim – ja här har vi ett verkligt knivigt etiskt dilemma.

   Gillad av 3 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    I Norge har man regnet ut at en somalier her koster oss ca 9 millioner gjennom livsløpet, en kvinne av samme slag 11 (tror det var 11,2) millioner.
    Mange av dem sender store penger til klanen i hjemlandet bl.a. via hawal-systemet, og dertil etterlater enkelte sine barn på koranskoler der nede – hvor det altså ”er livsfarlig å oppholde seg”.
    Slike foreldre burde sendes hjem for godt – da er de ikke forfulgte på livet.

    Gillad av 1 person

  • larslindblog skriver:

   Javisst hade icke socialister kunnat göra motstånd med en skattevägran. Om Svenskt Näringsliv , Skattebetalarna osv..organiserat motstånd hade man kunnat rucka socialistregimen. Men icke !! Dom viftar på svansen som strykrädda hundar.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det är vi som åtnjuter den individuella friheten; vi som inte låst in oss i kolletivismens fängelse och kastat bort nyckeln; som har ansvaret för att det ska ske en förändring. För det inlåsta kollektivet står det alternativet helt enkelt inte till buds!

   Gilla

 5. JL skriver:

  Haha, träffsäkert.

  Tur för Sverige att det snart är val. Det finns i alla fall en liten chans att få svenska skutan i rätt riktning inom kommande 10 år .

  Själv är jag dock utskriven formellt nu, men en poströst blir det ändå, på MED. Hoppas fler lägger märkte till dem. Vettiga representanter, med många som inte tillhör politikerklassens, sunt partiprogram.

  Gillad av 1 person

   • LJ skriver:

    Tackar!

    Lite administrativt och logistiskt strul, men känns otroligt rätt varje gång man läser svenska nyheter.

    Några resurssvaga, fjuniga och vilsna nazister i Almedalen, och att några enstaka varit elaka mot Jimmy Durmaz på twitter. Detta är visst de stora hoten som makten vill att Svensson ska fokusera på. Statsfinansierad hjärntvätt, enormt missbruk av skattemedel, ständigt ökande antal slumområden och politisk islam känner jag väl kanske förtjänar varningsklockorna istället.

    Förvånansvärt hur väl hjärntvätten verkar fungera.

    Gillad av 4 personer

   • Jvkkk skriver:

    @LJ jo, och som beställning efter NMRs cosplay så vill Morgan J lagstifta. Verkar det planerat?

    https://ledarsidorna.se/2018/07/nordiska-motstandsrorelsen-askadliggor-partiernas-olika-demokratisyn/

    Ett ämne som Patrik borde belysa, man frammanar halmgubbar så att man kan kriminalisera själva åsikten att exempelvis islam borde förbjudas. Detta är för mig en av anledningarna till att rösta SD över AFS, tiden är av yttersta vikt, annars kommer etablissemanget att förbjuda folk att inte tycka som dem och sätta demokratin ur spel vilket endast lämnar våld som lösning.

    Gillad av 2 personer

  • Jvkkk skriver:

   Grattis, jag hoppas att DGS öppnar en sektion med redogörelse för livet i Frankrike, Portugal, Spanien, Brasilien, Florida, Österrike och Thailand osv.

   Gilla

 6. Lars-Olof Svensson skriver:

  Väldigt kul – om det inte vore för att förslaget nog kommer. Ty ett sätt att mäta om integration funkar är om det sker en folkblandning och det gör det inte, inte på det sätt som vi sett när europeiska invandrare kommit till Sverige. Där är blandäktenskap vanliga men kommer att vara ovanliga eller i vart fall i tydlig minoritet bland de senaste årens asylinvandrare. Om filmen Gissa vem som kommer till middag idag? gjordes idag skulle den snarare handla om en ung, kurdisk flicka som bjudit hem en svensk pojke.

  Gillad av 1 person

 7. I vad består krocken? skriver:

  Det finns förstadier till demenssjukdomar där själva demensen ännu inte hunnit visat upp sig. Det beror bland annat på att när en människa lever inom kända rutiner fungerar allt bra. Men blir det för mycket nytt går det inte att ta in.

  Med detta i bakhuvudet över till ett sant exempel ur verkliga livet.

  Min svärmor levde i ett förstadie till demens. Om det visste vi föga. En kväll stod en färgad karl i hallen. Utskickad av hemtjänsten. Han skulle ta hand om hennes intimhygien, och tvätta henne stående i badkaret.

  Min svärmor blev helt skräckslagen. Snarast paralyserad. Och genomled rengörningen med tyglad panik.

  Med gråt i halsen ringde hon sin dotter och beskrev hulkande skeendet, och vädjade om att få slippa denna form av övergrepp igen.

  Vems sida står DO på? Min skräckslagne svärmor, med begynnande demens, eller den färgade mannens rätt att få tvätta gamla tanter i skrevet? Och kalla hennes skräck och panik för rasism?

  Det är direkt motbjudande att någon statlig tjänsteman, bakom ett skrivbord, skall fördöma och etikettera min svärmors känslor och reaktioner. Känslor hos en gammal kvinna, stående naken i ett badkar, när en färgad främmande karl tvättar hennes mest intima delar!

  Gillad av 15 personer

   • olle reimers skriver:

    Socialismen är precis den värsta mardröm jag hade när jag var mycket ung: att jag skulle befinna mig ett smutsigt dike med sönderrivna kläder och tvingas utföra mina bestyr inför allas blickar och inte ha någon väg ut.

    Jag tror det var den mardrömmen som gjorde att jag aldrig klev ner i kollektivismens Styxflod.

    Gilla

   • Jvkkk skriver:

    Det är ju också våld som gör att ingen skulle komma på tanken att säga att muslimer diskriminerar, ingen kommer på tanken att vita män skall tvätta muslimska kvinnor i skrevet, man hade omedelbart blivit utsatt för mordförsök om man försökt dylikt. Alla muslimska kvinnor och flickor har alltid manliga ledsagare i vårdsituationer, att tvinga ut mannen leder ofelbart till våld.

    Gillad av 7 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Jag tänker lite som du. När verkligheten möter teorierna.
   Min kamrat skulle ha med sig en somalier, okunnig i svenska och okunnig i vården som en resurs. När de kom in på natten fick en tant spelet då en svart man stod i tamburen mitt i natten. Han fick hänga med på rundan men fick stanna utanför. De är gamla, de ska snart dö så varför lägga ner pengar och intresse på detta? En del har svårt att läsa recept med mera, ska somaliern som är analfabet och inte kan språket översätta och förklara? Det är så urbota korkat men läser man rasism, nazism i allt går det illa. Det visar också en dålig respekt för de gamla som byggde upp välfärden, nu är de rasister!

   Gillad av 3 personer

   • Jvkkk skriver:

    Varför, för att de vill ha det så här och drivs av ondska, jag kan förstå att man värjer sig men de vill detta, de vill tortera gamla svenskar på ålderns höst.

    Gillad av 5 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    …somalier, okunnig i svenska och okunnig i vården …

    = ”resurs”??

    Orden i språket kan numera tydligen betyda ungefär vad som helst….

    Gilla

 8. A skriver:

  Nu är jag förutsägbar PE: Det finns inget som vänsteretablissemanget inte vill lägga sig i. Existerar inte. Kommer möjligheten så tar de den. Mee too, kan ses som försmak.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

 9. Enough skriver:

  Att Sverige är mer än ”översocialiserat” har jag tyckt länge, att det kunnat ske är nog starkt bundet till att en övervägande del av människors arbetsintäkter landar i stats-, kommunal- och landstings-kassan.

  Där kan helt anonyma offentligt anställda ”tjänste-män” (-kvinnor!) bestämma över den enskildes öde, genom allmänna beslut och handlingar.

  Det finns garanterat ett proportionellt samband mellan procent skatteuttag och samhällets styrning över individens val. I vårt land har samhällets makt fått bli stort, genom extremt stort skatteuttag. När protester dyker upp, görs små justeringar som ger skenbar individuell påverkan inom olika ”välfärdsområden”.

  Så länge vi har en samhällsapparat, som förfogar över merparten av de ekonomiska resurserna, kommer individernas valfrihet i bästa fall vara begränsade, i sämsta fall bara en chimär……

  Gillad av 6 personer

 10. Aha skriver:

  Att det överhuvudtaget diskuteras om en äldre människa ska ha rätt att förstå vad hennes vårdare säger är beklämmande. Det handlar ju inte om hudfärg och diskriminering utan om rätt till språklig förståelse.
  Det finns dessutom arabiska äldreboenden och även finska.

  Om det mot förmodan (?) skulle vara diskriminering är det bara att hoppas att svenska folket vägrar gå med på detta. Hur som helst kommer SD med rätta att reagera och belyser det faktum att det är den här typen av beslut som ingår i motståndet mot etablissemanget.

  Populism kallas det visst.

  Gillad av 7 personer

 11. MartinA skriver:

  Avpixlat(?) hade faktiskt ett aprilskämt för några år sedan om att staten planerade att införa planekonomi på äktenskapsmarknaden i antirasistiskt syfte 🙂

  Gillad av 3 personer

 12. Jvkkk skriver:

  Jordan Peterson använder detta exempel med hur folk väljer partner, men varför inte vända på det, varför inte tvinga Rosanna Di Marca att gifta sig med NMRs ledare? De finner kanske att de har mycket gemensamt? Eller varför inte Gudrun Schyman med Fredrik Östman? Eller varför skall inte Zara Larsson gifta sig med Patrik Engellau? Varför skall vi också diskriminera handikappade som vi gör, och homosexuella? Kanske Jan Björklund borde giftas bort med Alexander Bard? Annie Lööf med Bert Karlsson?

  Patrik illustrerar vad som står på spel, det handlar inte om valfrihet, det handlar totalitarism, hela västvärldens pk-etablissemang är totalitarister, de har inte egentligen någon gräns för vad de vill tvinga oss till, nya orättvisor ligger alltid om hörnet att upptäckas som de kan få bort genom tvång och lagstiftning. Vi måste se i ögonen att de är våra fiender, det var länge sedan de endast var våra politiska motståndare.

  Gillad av 9 personer

 13. K. Ulvert skriver:

  Vi har ju en gigantisk könsdiskriminering vid val av partner… Denna ohyggliga diskriminering har pågått i årtusenden.
  Vi får hoppas att DO inte tar sig an den också, för då är det snart slut med mänskligheten.
  Fast ibland undrar man om det inte vore lika bra.

  Gillad av 1 person

 14. matsjangdal skriver:

  Det är svenska språket som leder fel. På andra språk känner man ursprungsbetydelsen att välja (i betydelsen att välja bort, vilket väl alltid är vad man gör vid val).
  Senare har just att välja bort kommit att definieras som något omoraliskt, och det är just den enda möjliga tolkningen som PK-eliten reserverat för svenska språket.

  Personligen väljer jag att med gott samvete diskriminera PK-eliten.

  Gillad av 1 person

 15. Björn skriver:

  I ett öppet och fritt samhälle får INGENS urvals-principer eller -kriterier ifrågasättas! Sen att alla ”krav” eller ”önskningar” inte alltid kan uppfyllas, är en annan sak! Men man ska ALDRIG behöva bli avtvingad sina bakomliggande motiv!

  Gillad av 1 person

 16. oppti skriver:

  Inte bara DO utan även FN.
  Guterres har en gammal mor som ännu ej vårdats av en landsman. Därför är FN för migration.
  Helt nödvändigt för att Guterres mor skall få vård.

  Gilla

 17. Jan Andersson skriver:

  Varför protesterar vi inte?

  Det finns i företagsvärlden en parallell som kallas subkultur: en ny chef kallar alla underchefer, arbetsledare och förmän till ett möte och förklarar tydligt med åttio Power Pointbilder hur allting bör och skall organiseras hädanefter. Till sist kommer frågestunden.

  Ingen säger nåt. De törs inte ens titta på varandra, utan ritar figurer på ett papper.

  Chefen verkar lättad och säger:
  — Va’ bra, då kör vi igång från måndag, och hör bara av er om ni har några frågor”.

  De underlydande står kvar i grupper i korridoren ganska länge efteråt och nu har tunghäftan släppt, det verkar vara ganska livliga diskussioner på sina håll.

  — Han fattar inte att …
  — Vi har ju löst det här för länge sen…
  — Ska vi göra som han säger måste vi köpa helt nya…
  — Det kommer att bli jättedyrt att…
  — Vi har ju inte folk till det här…
  — Vi har ju ingen som kan jobba på det viset…

  Gillad av 2 personer

 18. Aurora skriver:

  Jag kan fortfarande välja att semestra i Tyskland om jag inte gillar Danmark. Men den privata valmöjligheten krymper. Då och då visar media på Svenssons rasistiska natur när rundringningar visar att den är mera ovillig att hyra ut sin ägda lägenhet till en utomnordisk invandrare än till ett svenskklingande namn. Lagändring krävs. Noteta att detta handlar om till vem du vill upplåta din privata egendom. Patriks intressanta vidarekoppling kommer på slutet. När ska staten börja tvinga befolkningen vem de ska gifta sig med? Får en svensk flicka/kvinna neka en afgan knull? Eller kan han anmäla henne för rasism? Noteta att den svenske pensionären inte kan välja vem han vill vårdas av medan olika andra etniska eller kulturella grupper får ha egna äldreboenden för skattepengar. Där är jag helt säker på att en muslimsk kvinna inte kommer att. avkrävas att acceptera att en främmande man tvättar hennes underliv. Nej, svenskar är allmer diskriminerade i sitt eget land.

  Gillad av 1 person

 19. lookslikeanangel skriver:

  Jösses Amalia!

  Ge dom inga idéer! Det är illa som det är.
  Nu skulle det säljas in mer som typ “Välj tre! Den billigaste gratis!”
  Månggifte är verkligen mångkultur hard core. Tänk på det!

  Sen kan man kanske undra vem den tredje är?

  Det är nu inte bara absurt utan skandalöst sorgligt
  att svenska äldre och sjuka får ett uselt liv – ja, för vad…?

  Gilla

 20. Willy Lindqvist skriver:

  Tror att DO och andra glömt att vi hade invandring från Jugoslavien och Grekland redan på 60-talet. En del stannade kvar, blev gamla och dementa och glömde svenska språket. Det var nödvändigt att de togs om hand av någon som talade deras eget språk. Ingen talade om diskriminering då. Varför skulle det vara diskriminering om en åldring i dag vill ha hjälp av någon som talar begriplig svenska?

  Gillad av 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Som kameleontisk ordarbetare torde jag kunna formulera fullgoda argument och PK-propåer om det ömmande behovet av likvärdesmixning på gängnings- och giftermålsmarknaden, allt anpassat till Fi:s, sjuklöverns och aktivistorganisationernas standardretorik, bidrags- och tvångstänkande. (Men jag tänker inte prostituera mig!). Däremot går det knappast längre att skriva satiriska texter om sådant, för det tas ändå på allvar och kan inspirera tokar med inflytande.

  En mycket tydlig parallell till dagens axiomatiska åsiktsregemente och medvetandekontroll är de statsstyrda systemen för kristendomens stöttande i Sverige för bara något århundrade sedan och längre tillbaka i tiden. Tänk på prästernas makt och beskattning, predikstolarna, kyrkotukten, kättarna, skamstraffen, katekesförhören, kristendomskunskapen i skolorna osv.

  Den rätta värdegrunden inbankades då som nu av kyrkans folk och hela den övriga makteliten i samförstånd. En fundamental skillnad är att syftet då var att stärka och bevara samhället även genom tron på högre makter och rädslan för straff. Men dagens PK-ism är under sin falska fraseologi samhällsupplösande, bryter ner allt det som stabilt har fått samhällen att hålla ihop och fungera. PK-liturgin ger sina andligen förkrympta prelater självtillfredsställelse här och nu. Men denna giriga maktelit har sålt sina själar och förvandlats från människa till storhetsvansinnig myra utan stacklojalitet, myror som inget väsentligt vet om vare sig jordiskt eller himmelskt liv.

  Gillad av 1 person

 22. MLE skriver:

  Hej, PE Varje dag läser vi DGS. Jag är djupt imponerad av din uthållighet att varje dag skriva en meningsfull och läsvärd krönika. Den ger tröst i ett inskränkt och polariserade medielandskap. Många som kommenterar är dessutom både kunniga och roliga. Övriga skribenters medverkan är också en fantastisk tillgång i en förryckt tid.

  Gillad av 2 personer

 23. Glen Lester skriver:

  Jämra bra, både artikel och kommentarer. Kommer annars att rösta SD, men resonemangsrösta, jag vet inte vad satteliterna står för. Vi måste flytta tillbaka mitten tiil ett rimligare ställe än den är nu. Fråga inte var den är nu, den verkar så hal, slinker iväg innan man hinner få tag i den.

  Om SD blir mitten i framtiden så blir landskapet mera intressant att observera, och mera tydlig. Annars är MED också bra men Åkesson behöver belönas lite, sen får vi se. Och så tror jag att alltför drastiska åtgärder snabbt kan få en ännu större backlash. Låt folk vänja sig, liksom.

  Erkänner att jag har lite svårt för Kasselstrands etnier; ja säger bara vilka var svenskar först, finnarna eller skånelänningarna. Tycket han ställer frågan fel.

  Gilla

 24. Östrahult skriver:

  Den enda rimliga lösningen är väl att göra svenskan till officiellt minoritetsspråk, med detta följer rätt att få äldreomsorg på sitt eget språk.

  Gilla

  • Björn G skriver:

   Med den storlek inflödet har så blir svenskan ett minoritetsspråk om ca 20 år. Om det medför någon rätt då, återstår att se.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    När Muslimerna, läs Islamisterna, är i minoritet,
    då är MAN högst medvetna om alla rättigheter…

    När Muslimerna sen är i majoritet,
    DÅ har minoriteterna inte längre några rättigheter!

    Turkiet androm till varnagel…

    Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Nu håller jag väl med många, men inte med att Patrik smyger in nyliberalismens valfrihetscredo i sammanhanget, som att det skulle vara möjligt låta den privata plånboken avgöra och inte ransonera tjänsterna efter behov. Men ser vi på den statliga klåfingrigheten, där jag är överens, och bristen på förmåga se att civilsamhället respekteras, så kan ju länken här visa på det motsatta läget, individen och plånboken bestämmer (Annie Löf favoritförfattare), som märkligt nog tillämpats i Sverige t.ex. Rheinfeldts ord om att Sverige tillhör de som invandrar, inte de boende.

  Ur led är tiden. Förvirring råder, men nyliberalismens härjningar är uppenbara (ett ohållbart koncept).

  https://larspsyll.wordpress.com/2018/07/15/the-psychopathy-of-ayn-rand/

  Gillad av 1 person

Lämna ett svar till Willy Lindqvist Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.