Till minne av Karin Boye

Mohamed Omar

Idag den 24 april har det gått 77 år sedan Karin Boye gick bort. Hennes liv blev kort, bara fyrtio år. Under de åren hann hon ge ut fyra diktsamlingar, en femte kom postumt. Hon var liksom Nils Ferlin en av 1900-talets populäraste poeter. Boye kom inte från Uppsala utan från Göteborg, men hon var upsaliensare, det vill säga hon låg i Uppsala, och hon var en upsaliensisk poet.

Mycket har skrivits i Uppsala, och mycket har skrivits om Uppsala. Vad är uppsalapoesi? Det är enkelt: uppsalapoesi är poesi om Uppsala även om den skrivits någon annanstans. Som Boye anmärker i ett brev av den 13 maj 1922: ”I den här sta’n vimlar det av lyriker som maskar i en gammal ost …” I början av 1800-talet var Stagnelius student i Uppsala, men man letar förgäves efter upsaliensiska bilder i hans diktning. Han var en poet i Uppsala, men ingen uppsalapoet. I Boyes fall råder intet tvivel om hennes ställning som uppsalapoet: hon skrev både i och om Uppsala.

I dikten ”Till Carolina Rediviva” hyllar Boye universitetsbibliotekets visa, lätt ironiska leende: ”å Carolina min vän, bakom björkens frostiga ris” och i ”Tillägnan” upplever diktjaget en kuslig och hård vinterstämning som frammanar bilder från Uppsalas hedniska förflutna: ”Här på de ödsliga Uppsalaslätterna har vi ofta vankat i vinternätterna.”

Men Boye var inte bara en upsaliensisk poet, hon var även en upsaliensisk kulturpersonlighet. Hon befann sig i centrum av stadens student- och kulturliv som arrangör, inspiratör, debattör, amatörskådespelare, föredragshållare och talare. Hon var en ledande profil i det informella litterära sällskapet The Poets Corner, grundat 1924. Hon skrev i studentkårens tidning Ergo och publicerade dikten ”Sköldmön” i tidningens första nummer den 15 februari 1924.

Överlag finns i Boyes verk ett mörkt allvar, och detta drag har blivit något som de flesta svenskar förknippar med hennes poesi. Den humor som hennes studentkamrater vittnade om – med halsbrytande dårdikter, parodier och tokroliga spex – märks sällan i de skönlitterära texterna. Men i korrespondensen kan det låta som i ett brev av den 9 maj 1922: ”Vad vi hade livat på Valborgsmässoafton och första maj! Roligare kunde man knappt ha.”

Karin Boye kom till Uppsala höstterminen 1921. Hon började med grekiska ”för att kunna läsa Platon på originalspråket”. Uppsala var på 20-talet fortfarande en småstad helt dominerad av universitet och mycket var sig likt sedan Strindbergs tid, så som han skildrat den i novellsamlingen Från Fjerdingen och Svartbäcken (1877). Flitens lampor brann i de små vindskuporna, och man bodde inackorderad hos någon from änka i en träkåk med knarrande trappor. Ett av de nya inslagen i uppsalaatmosfären var Axel Hägerströms värdenihilistiska filosofi.

Karin Boyes matlagskamrater kallade henne Teo, eftersom hon var religiöst intresserad och läste grekiska, vilket teologer brukade göra, och för att laget saknade en sådan. Det var här hon debuterade med diktsamlingen Moln 1922. Här skrev hon också de följande två samlingarna Gömda land (1924) och Härdarna (1927). Matlagen var en viktig intellektuell miljö där man talade om de senaste strömningarna inom litteratur och politik.

På grund av att Karin Boye var en kändis i studentlivet som syntes på evenemang, föreläsningar och ute i vimlet sålde hennes diktsamlingar bra här. Hennes biograf Margit Abenius, en gammal matlagskamrat, noterar: ”Hon visste att hon lästes i de små vindskuporna.” I ett brev från Boye till en väninna daterat den 9 maj 1922 kommer debutboken Moln på tal: ”Här får du mitt förstfödda lilla lamm, avvaktat med stor spänning. Det är inte fett, men dock en bok (egendomliga motsatser). Här i Uppsala går den visst friskt åt, för det är så många som känner mig: en futtig, men dock orsak.”

Men även om Boye var populär i stora delar av studentkretsen hade hon som kvinnlig student mycket mot sig. I en recension i Ergo av den andra diktsamlingen Gömda land hette det att hon var ”krystad och tungomålstalande”, och det framhölls att hon ”borde söka ord som anstår hennes ålder, kön och betydelse.” Hon var den enda kvinnan som studerade grekiska på den tiden och tyckte sig betraktad som ”en besynnerlig avart av släktet människa”.

Eftersom jag har ett intresse för det arabiska kan jag inte låta bli att uppmärksamma Boyes dikt ”Ökenvandraren”, som publicerades i samlingen För trädets skull (1935). I diktens fördömanden av de som ”väger med falska vågar och mäter med falska mått” hör jag ekon ur Koranen, som hon förmodligen läst i orientalisten K. V. Zetterstéens översättning (1917). I sura 17:37 låter det så här: ”Given fullt mått, då I mäten, och vägen på en riktig våg!” Men i dikten finns också ”juvelprydda dolkfästen” som tyder på inflytande från sagosamlingen Tusen och en natt. (Illustration av Edmund Dulac 1907)

Men den arabiska och islamiska motivkretsen intar en relativt liten plats i Boyes diktning. Poeten besökte Istanbul 1938 och i en dagboksanteckning skriver hon: ”Jag har ingen relation till Islam fruktar jag”. Det indiska inslaget är större, men än större är självklart de judisk-kristna, de antika och de fornnordiska motivkretsarna. Särskilt den fornnordiska mytologin berör oss uppsalabor, som ju Uppsala anses ha varit ett centrum för den förkristna kulten med sitt beryktade blot.

Boye tyckte mycket om Eddan och isländska sagor, vilket märks i dikter som ”Asar och alfer”, ”Elementarandar” och de tidigare nämnda ”Tillägnan” och ”Sköldmön”. I sin biografi skriver Margit Abenius: ”Av alla Karin Boyes dikter står ’Asar och alfer’ närmast Eddan, har fötts ur mötet med det hedniska Uppsala och de poetiska urtexterna”.

Uppsala tempel, som forskarna inte är säkra på har existerat, har fascinerat otaliga poeter och romanförfattare, som bland andra Jan Fridegård och Heidenstam. Av de konstnärliga framställningarna är väl Carl Larssons ”Midvinterblot” den kändaste. Boyes version på vers är inte mindre dramatisk:

Här stod hovet, där skarorna blotade,
fulla av fasa, när fimbulvintern hotade,
fulla av kvidan under flämtande valv,
när runt kring jorden en världsnatt skalv.

Poeterna, författarna och konstnärerna har bidragit till att skapa vår inre bild av Uppsala. Vi skulle förmodligen inte betrakta platserna med samma ögon om det inte vore för dessa verk. Det som för andra ter sig trivialt och ointressant kan för den som ser genom konstens och litteraturens ögon få en mycket djupare och rikare innebörd med associationer som leder i olika riktningar. Till raden av fantasibilder av Uppsala tempel kan vi nu även lägga det åttonde avsnittet av History Channels påkostade teveserie Vikings med bland andra Gustaf Skarsgård i en av rollerna. Här har man placerat templet i ett klippigt fjällandskap istället för verklighetens Uppsalaslätt.

Kommer jag till Gamla Uppsala utan kunskap om kulturtraditionen och dess fantasibilder ser jag bara några låga kullar, men det kan vara svårt att se något märkvärdigt även för de inlästa. Jag kommer att tänka på den stackars studenten som tror sig vara skald i Strindbergs uppsalanovell ”Skalden och poeten”. Han som tar långa promenader till Gamla Uppsala i hopp om inspiration och försöker ropa upp ”kämpaskuggorna ur högarna, men där kommo inga.”

I många fall har vi inte ens några kullar eller andra historiska lämningar som stöd för fantasin. Mycket har rivits sedan Karin Boye lämnade Uppsala våren 1926. Redan i Gun-Britt Sundström studentroman Student -64 (1966) anmärker till exempel huvudpersonen Saga att centrum är ”helt förstört”. Och det 1964! Vad har inte hänt sedan dess!

21 reaktioner på ”Till minne av Karin Boye

 1. Ja vi kan! skriver:

  Jag tycker det är skrämmande att vara född på 60-talet och levt med socialdemokratins indoktrinering hela mitt liv, man är som en skadeskjuten kråka, vi fick i stort sett inget veta om vår historia och hela vår världsbild formades till vad som blev pk-ismen, Sovjet var inte värre än USA, vikingarna var onda erövrare. Svenskarna nu är skadat gods, som inte vet ens vad de själva är och absolut inte hur världen fungerar. Hur skulle de kunna veta det, vi tvingades gå i svensk skola och se på pannkakan. Det enda som räddar mig personligen är att vara nyfiken och framförallt, motvalskäring, men det är som en arkeologisk rekonstruktion som inte är färdig att förstå vem man är och kommer ifrån, tiden räcker inte till för man skall fortsatt betala skatt så att våra ledare kan fortsätta förstörelsen av vårt arv. Hur många svenska filmer om vikingar görs? Jag tycker det är en ny på Netflix varje vecka så intresset från utlandet är stort. Nu har vi pk-istiska extremister som styr oss som försöker förstöra det sista av det svenska och västerländska kulturarvet, de har samma mål som IS och Mao under kulturrevolutionen, bort med Pippi, bort med vikingar, bort med manliga västerländska uppfinnare. Bränner man böcker så bränner man snart människor, well, kvinnorna har börjat bränna böcker.

  Vi måste ut på gatorna.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag var på historiska muséet i somras och så utställningen om vikingarna. De hade satt ”Sverige” och ”svensk” inom citationstecken. Det var inte vår historia. Det var bara något pikant främmande folks historia.

   Inser av din historia ovan vilken tur jag hade att växa upp ute på den uppländska landsbygden i en liten skola med fler runstenar än kommuntjänstemän i närheten. Vi snubblade över fornlämningar och historiska fakta vart vi än vände oss.

   Gillad av 4 personer

   • Hosianna skriver:

    Din uppländska landsbygdsuppväxt gjorde dig uppenbarligen gott, Fredrik, men jag betvivlar dessvärre, att ens exakt samma geografiska och historiskt fördelaktiga läge kan bibringa nyligen hitresta, kroniskt vetenskaps- och svenskföraktande utomeuropéer svensk bildning och omättlig kunskapstörst samt sans och balans i den utsträckning du själv besitter.

    Gillad av 1 person

   • Underdog skriver:

    Citationstecknen beror väl på att Sverige som nationalstat inte existerade då. Vad man glömmer bort bland pk-historikerna är dock att det finns en kontinuitet i folket som bebott bygden och som småningom uppgått i den svenska nationen från att ha varit upplänningar eller svear (eller som i mitt fall små- och bohuslänningar/götar och norrbaggar!). Kulturen – förhållningssättet – sitter djupt ändå.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Framför allt var det ju före SAP:s tid, och det är väl det som räknas. Den germanska folkstammer suiones, antagligen en avledning av ”sin”, existerade emellertid långt före vikingatiden, och Sverige som vi känner det uppstod direkt ur vikingatiden. Historiska muséet vränger ord för att slicka maktens röv. Nidingar! Fredlösa! Förrädare! Hundsvott!

    Gilla

 2. Richard skriver:

  ”Mycket har rivits sedan Karin Boye lämnade Uppsala”

  Jo, man har jobbat hårt på att försöka göra oss historielösa; och fortsätter jobba hårt. Makthavarna vilar inte i sin diktatoriska strävan.

  Gillad av 2 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Den som vill bättre förstå innebörden av och bakgrunden till rituella offer rekommenderas att läsa Nassim Nicolas Talebs bok Skin in the Game. Varje individ är fragil, men samhället, det organiska, sanna samhället, är antifragilt och stärks av belastningar. Detta levs ut i det rituella offret. Det är ingen slump att ett samhälle som det svenska som har fjärmat sig maximalt från ritualer och socialt sammanhållande mekanismer också är det samhälle som snabbast faller samman i meningslösa och fragila individer utan överlevnadsvilja och utan möjlighet och mekanism att överleva.

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Jordan Petersons ”12 rules for life” (jag har inte läst boken ). innehåller liknande tankar. Det är genom att kämpa sig igenom motgångar med sanningen i högsätet, som man vinner ett meningsfullt liv. Den som inte är beredd att offra något eller riskera något kommer heller aldrig att vinna något. Blir det en förhärskande regel i samhället att inte satsa sig själv är det dömt till undergång.

   Gillad av 1 person

 4. Hosianna skriver:

  Tack, Eddie, för en finstämd hyllning till Karin Boye och en poetisk tillbakablick till tiden när såväl lärdomsstaden Uppsala som resten av vårt avlånga, nordiskt kylslagna och vackra land fortfarande var väl fungerande och alldeles svenskt.

  Gillad av 3 personer

 5. olle holmqvist skriver:

  Uppsala och Göteborg, Eddie, hur kunde du glömma min hemkommun Huddinge där poeten växte upp. Huddinge socken hade på hennes tid kanske 10 000 innevånare, idag över
  100 000.
  ”År 1915 bosatte sig familjen i Huddinge, på den plats där idag Sjödalsgymnasiet ligger. Där i en skogsbacke med björkar, rakvuxna furor och ekar hade det byggts en högrest villabyggnad, faluröd med vita knutar och listverk. Familjen gav sin nya boning namnet Björkebo. Där skrev hon mycket ungdomslyrik, noveller och teaterpjäser samt ritade och målade akvareller. Mindre känt om Karin Boye är att hon målade mycket personliga akvareller med mytiska figurer. Dessa upptog senare ett helt rum på Prins Eugens Waldemarsudde.” Wiki

  Gilla

 6. Anders skriver:

  Vi kanske också kan minnas Hjalmar Gullbergs hyllningsdikt till Karin Boye, Död Amazon:

  Svärd som fäktar mot övermakten,
  du skall brytas och sönderslås !
  Starka trupper ha enligt T.T.
  nått Thermopyle, Greklands lås
  Fyrtioåriga Karin Boye
  efterlyses från Alingsås.

  Mycket mörk och med stora ögon;
  klädd i resdräkt, när hon försvann.
  Kanske söker hon bortom sekler,
  dit en spårhund ej vägen fann,
  frihetspasset där Spartas hjältar
  valde döden till sista man.

  Ej har Nike med segerkransen
  krönt vid flöjtspel och harposlag
  perserkonungen, jordens gissel.
  Glömd förvittrar hans sarkofag.
  Hyllningkören skall evigt handla
  om Leonidas’ nederlag.

  För Thermopyle i vårt hjärta
  måste några ge livet än.
  Denna dag stiger ned till Hades,
  följd av stolta hellenska män,
  mycket mörk och med stora ögon
  deras syster och döda vän.

  Gillad av 1 person

 7. olle reimers skriver:

  Jag vill instämma i Muhammed Omars hyllning till Uppsala dit jag kom som student 1963 och lämnade 1990.

  Jag har både släkt och vänner där som jag har anleding att besöka då och då. Uppsala är historia. Delar av den viktiga svenska historien i sammanfattning och därför så viktig. Kvarteren kring Universitet och Domkyrkan är hjärtat som lyfter själen.

  Den magi som ligger i känslan av historiens vingslag är PK-isternas ärkemotståndare. Glöm inte det!

  Gilla

Lämna ett svar till olle reimers Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.