MSB:s rapport om Muslimska Brödraskapet blev bra

Mohamed Omar

Redaktörens kommentar till denna text: Att denna rapport från MSB över huvud taget kommit till beror i alla fall till viss del på den insamling som detgodasamhallet.com gjorde våren 2017. MSB hade först bestämt att inte göra studien, men när detgodasamhallet.com började samla in pengar för att själv finansiera studien ändrade sig myndigheten. Donationerna för detta ändamål ligger kvar i avvaktan på andra angelägna aktiviteter. / Patrik Engellau

Våren 2017 släppte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förstudien ”Muslimska Brödraskapet i Sverige”, skriven av terrorforskaren Magnus Norell tillsammans med socialantropologen Aje Carlbom och Pierre Durrani, tidigare medlem i Brödraskapet.

I förstudien kunde man läsa att olika organisationer, med olika grad av koppling till Brödraskapet håller på att bygga upp ett parallellsamhälle i Sverige och infiltrerar politiska partier.

Förstudien fick kritik för att inte vara tillräckligt ”vetenskaplig”. Sannolikt var en del av denna kritik politiskt motiverad. På grund av den stundtals hätska kritiken annonserade MSB att man inte avsåg att följa upp förstudien med en ordentlig rapport.

Sedan ändrade man sig igen – det skulle bli en rapport och den beställdes på sommaren. Uppdraget gick till Malmö universitet. Vid ett seminarium torsdagen den 15 mars i år presenterade Aje Carlbom rapporten: ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext – ideologisk kontinuitet eller förändring?”

Rapporten visar samma saker som förstudien, men mer detaljerat och med stöd av fotnoter. Den visar också att Sverige inte är unikt, samma typ av islamistisk verksamhet pågår i andra länder i Europa. Men det är inte så att alla dessa aktörer tar order från Brödraskapets huvudkvarter. Det handlar snarare om ett idékluster. Man delar idéer och nätverkar.

Mohammed Mahdi Akef, före detta murshid, eller ledare, för den egyptiska grenen av Muslimska Brödraskapet, konstaterade 2005 att Brödraskapet är ”en global rörelse vars medlemmar samarbetar med varandra över hela världen, baserat på samma religiösa världsåskådning – islams spridning, ändå tills den styr världen. En person som befinner sig på den globala arenan och tror på Muslimska Brödraskapets väg, betraktas som en del av oss och vi är en del av honom.”

I Sverige har vi ett antal kända ”MB-associerade” organisationer som Islamiska Förbundet, Sveriges Unga Muslimer, Studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Muslimska Råd. Den stora moskén på Södermalm i Stockholm kontrolleras av Islamiska Förbundet.

En bra sak i rapporten är att man erkänner att islam och islamism hänger ihop. Det finns andra som försöker dra ett skarp gräns mellan dessa båda begrepp. Det beror sannolikt på att man inte vill underblåsa så kallad ”islamofobi”. Men den islamistiska rörelsen är en islamisk rörelse.

Vad utmärker Muslimska Brödraskapet? Man har en syn på islam en alltomfattande, alltså totalitär ideologi. Tittar man i islams egna skrifter, i Koranen och i Muhammeds yttranden, hittar man starkt stöd för denna uppfattning.

Brödraskapet grundades av skolläraren Hassan al-Banna i Egypten 1928 som en reaktion på västerniseringen. Bröderna ansåg att västerländska idéer och västerländsk livsstil underminerade traditionell islam. Och det hade de ju rätt i. Al-Banna tänkte sig att samhället skulle islamiseras ”underifrån” genom att man reformerade individen, sen familjen och sen hela nationen. När folket var islamiskt skulle styret bli islamiskt. Detta gör Brödraskapet till en ”moderat” rörelse inom islamismen – de ”radikala” vill islamisera ”ovanifrån” genom väpnad revolution.

I islamvärlden fokuserar alltså Brödraskapet på islamisering genom mission med slutmålet att bygga en panislamisk stat. Men här i väst, och i Sverige, fokuserar verksamheten mer på så kallad ”islamofobi” och ”rasism”. Det handlar om att få muslimer att känna sig som offer och utmåla det svenska samhället som fientligt, förklarar rapporten.

Carlbom varnar för att detta grepp, att knyta an till den antirasistiska rörelsens självhat för att vinna sympatier, erhålla skattepengar och få igenom krav, kan få vissa att falla över till den ”radikala” sidan. När man ständigt får höra hur förtryckt och förföljd man är och hur vedervärdigt det svenska samhället är, kan man bli lockad av grupper som ”slår tillbaka”. Det finns exempel på hur personer inom de MB-associerade grupperna gått över till jihadistisk terrorism.

Brödraskapets främste ideolog, Yusuf al-Qaradawi, uppmanade själv, i tevekanalen Al-Jazeera den 10 juni 2013, muslimer att resa till inbördeskrigets Syrien: ”Det är nödvändigt att åka och rädda våra bröder i Syrien. Jag uppmanar folk att åka: alla som har möjlighet, alla som har fått utbildning i armén, i strid, i vad det nu kan vara, och som har möjlighet och kan åka till våra bröder i Syrien, måste åka.”

Ett av syftena med den så kallade ”islamofobin” är så klart att tysta kritik. Det är numera allmänt känt att de islamiska skrifterna innehåller saker den moderne svensken tycker är osmakliga, minst sagt, och för att slippa svara på frågor och ta besvärliga diskussioner, så skrämmer man med ”islamofob” och ”rasist”.

”Under intervjuerna”, skriver Carlbom, ”framkom att flera informanter anser att ett av de stora problemen bland makthavare i Sverige är den kollektivt spridda rädslan att bli anklagad för rasism eller islamofobi.”

Det kan vara en anledning till att skattepengar har regnat över de MB-associerade organisationerna under så lång tid.

Något som inte kom med i rapporten, men som står mellan raderna, är hur Brödraskapet etablerade sig i Sverige. Svaret är vår invandringspolitik – islam i Sverige, inte bara islamismen, är helt och hållet ett resultat av den senaste tidens invandring från islamvärlden.

32 reaktioner på ”MSB:s rapport om Muslimska Brödraskapet blev bra

 1. Aha skriver:

  Det måste vara förödmjukande att som troende muslim känna sig som offer och ändå välja att stanna kvar i västerlandet. Uppenbarligen lockar västerlandets välfärdsgåvor mer än att åka hem och umgås med likasinnade.
  Självbedrägeri blir det sedan när man kopplar västerlänningarna stöd som religiöst betingat, otrogna ska försörja muslimer. Man ligger helt enkelt inte i underläge, Islam säger att de otrogna gott kan försörja muslimerna.
  Än värre måste det väl vara att oljerika muslimska länder inte tar emot muslimska ekonomiska migranter. Sammanhållningen inom muslimska världen är frånvarande.

  De troende muslimerna gör med detta beteende inte mycket för att underlätta integrationen. Ej heller visar de tacksamhet för västerlandets gåvor – det gör man inte i en offerroll.

  PK-människor och organisationer, inte minst kyrkan, som spelar med i detta har ett blytungt ansvar för att gnisslar rejält med muslimernas integration i västerlandet.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Islam FÖRBJUDER väl att MAN assimilerar sig?

   All integration innebär väl,
   att VI skall fAllah ner på knä för det Muslimska Civilsamhället…

   Vilket i praktiken är ett NYORD för införande av Sharia Lag!

   Gillad av 4 personer

 2. Paul skriver:

  Skulle Omar eller någon annan kunna berätta lite mer om Pierre Durrani? Som jag förstår det är han fortfarande på god fot med Mehmet Kaplan, varför det känns mycket märkligt att han anlitas som något slags sanningsvittne när det gäller Muslimska Brödraskapets infiltration av svensk statsapparat och civilsamhälle.

  Gillad av 1 person

 3. Gub skriver:

  Vad är donationerna investerade i? Den svenska kronan framstår som värsta tech-aktien. Är det vinsterna i Sandviken som ligger bakom kronans fall?

  Gilla

 4. Gub skriver:

  Jag kan då rekommendera denna bok som kan hjälpa till att förstå hur viktiga nätverken är:

  Boken handlar inte specifikt om MB men kunde mycket väl gjort det.

  Gillad av 4 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  En cancer i (S)amhällskroppen!

  Import av bidragsberoende röstboskap,
  att med Allah till buds stående medel,
  rädda kvar Partiet vid maktens köttgrytor!

  Sveriges o svenskarnas framtid (S)kiter man fullständigt i…
  #härochnu gäller!

  Allianspartierna,
  i synnerhet C o M, dessa representanter för den forna Öfverheten
  vill å sin sida med denna destruktiva bidragsimport
  lönepressa, knäcka fack o välfärd???

  Men än finns det en TREDJE VÄG,
  sista chansen ges i realiteten i höstens val!

  (S)en är loppet högst troligt kört,
  PARTIET visar nu tydligt sin totalitära Anti-Demokratiska sida!

  TA DEN…
  Eller (S)kyll Er själva!

  Gillad av 2 personer

 6. Lilla fröken PK skriver:

  Jimmie Åkesson fick våldsam kritik, när han i en artikel i AB för några år sedan utmålade islam som ett hot mot Västeuropa. Att erkänna att han hade rätt, kommer dock inte att ske, snarare står detta faktum i vägen för en tillnyktring.

  Gillad av 11 personer

 7. Mvh Skogåsbon skriver:

  Ungefär som man trodde (eller visste) att det var, lite mer detaljerat bara. Frågan är när den vanlige lallande svensken skall inse hur världen ser ut, och att alla människor inte leva och ha våra ideal, och som vi till största delen trivs med. Allt kan inte, och kommer aldrig bli perfekt, i alla människors ögon.
  Västvärlden har i alla fall den bästa ideologin, som naturligtvis kan bli bättre, och det är dom sakerna vi skall föröka förbättra i vårt samhälle, inte att låta några fanatiska religiösa ledare styra oss!! Det måste bekämpas.

  Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  ”Ett av de stora problemen bland makthavare är den kollektivt spridda rädslan att bli anklagad för rasism eller islamofobi” . Just precis, och det är media som driver dessa krakar framför sig. Men vi är alla drabbade av denna rädsla, varför är vi annars inte mer öppna offentligt, varför inga demonstrationer , varför använder vi ex pseudonym ? Det finns ju så mycket befängt och upprörande som inbegriper invandring och Islam, det vore verkligen befogat att Svensson gick ut och viftade med plakat och fanor. Men det händer inte. Man kan kanske säga att Internet blivit den arena där protesterna frodas, det blir dock lite av ”knyta-näven-i-fickan”. Jag hoppas att stundande val kan ändra samtalstonen i Sverige. Om SD rycker fram starkt kan det förhoppningsvis bli ”normaliserat” att kritisera muslimsk invandring och Islam i Sverige.

  Gillad av 5 personer

  • Cheeseburglar skriver:

   Jag tror att det var John Cleese som sa att ”you can joke about anything except for Islam, because, you know, they’ll kill you”. Och visst är det så, detta får svenskarna lära sig redan i småskolan, att säger man ifrån till en muslim, då blir det övervåld.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Ja. rädda för att driva in skattepengarna för detta ändamål verkar de inte vara. De vet vilka de har att göra med på respektive område. Snacka om betalda drängar!

   Gilla

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Islam hör inte hemma i det svenska samhället. Det är en totalitär ideologi som inte tillåter pluralismen vad gäller religiösa frågeställningar. Alla som inte delar islams värderingar är ”otrogna” och inte värda att umgås med….bara tillfälligt om de kan dra nytta av umgänget.
  Jimmie Åkesson har och hade helt rätt när han utmålade islam som ett allvarligt och reellt hot mot västerländska nationer och Västeuropa.
  Omar har all heder i sin upplysande roll att beskriva islam och upplysa om islams agenda och dess syn på västerländernas agerande visavi islam. De är manipulerande och lyckas allt som oftast lura svenska staten och dess företrädare på både inflytande och pengar till sin subversiva verksamhet. Stopp för alla skattebidrag till dessa organisationer eller dess närstående grenar.

  Gillad av 6 personer

  • Samson skriver:

   100 000 000 KRONOR FÖR NYANLÄNDA TILL KALMAR LÄN

   (Hissnande summor som inte kommit oss fattigpensionärer och övrig befolkning till del)

   Ni som följt min blogg under våren vet att jag har granskat invandringens kostnader i samtliga kommuner i Kalmar län och redovisat det i ett blogginlägg för varje kommun
   http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

   Inte underligt att vi har en av världens högsta skatter i Sverige!

   Då skall man komma ihåg att det egentligen bara handlar om de nyanlända. Inte de som varit bosatta i Sverige några år.

   Kommunernas kostnad för dessa ersätts inte från Migrationsverket eller någon annan statlig myndighet. Utan den kostnaden belastar kommunernas skattebetalare direkt genom kommunalskatten.

   Gillad av 1 person

  • Östen med rösten skriver:

   Hade jag kunnat lägga minus-röster istället för plus så hade jag röstat minus på Mp helst av allt. Jag gissar att Mp allt mer kommer att förpassas till sekternas värld och endast attrahera dagens Charles Mansons och Ted Gärdestads.

   Gilla

  • Burko Kaxi skriver:

   Say what? Kurdo Baksi och hans ”Ursula” (ni som fattar fattar) Nalin Pekgül är väl – förvisso i hård konkurrens med andra kurdiska nationalsocialister som Özz Nûjen och Soran Ismail – den som har arbetat absolut hårdast för att främja invandrare på svenskarnas bekostnad samt kalla svenskar för rasister så fort de opponerat sig de minsta.

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Burko Kaxi 19 april, 2018 at 13:20

    De flesta som under längre tid följt samhällsdebatten vet rätt bra vem kurdsvensken Kurdo Baksi är och vilka värderingar han haft tidigare. Och att Nalin Pekgul (fd Baksi) är hans syster.
    Båda syskonen har under decennier varit offentliga personer. Nalin tidigare riksdagsledamot (S), men petades ut eftersom hon försvarade svenska värderingar. Hon skrev för några år sedan tillsammans med sin man den uppmärksammade boken ”Jag är ju svensk”.

    Kurdo Baksi försvarade i sin ungdom en muslimsk livsstil – åtminstone för muslimska flickor och kvinnor, men han verkar numera ha anpassat sig till svenska värderingar.

    Hur vore det om du reagerade på Kurdo Baksis debattartikel som jag länkade till, i stället för att skriva nedsättande omdömen om skribenten?

    Gilla

   • Östen med rösten skriver:

    Så är det, att tro att kurder räddar Sverige är nog att hoppas på för mycket, som alla andra, de skummar grädden av mjölken istället för att hugga i hemmavid.

    Gillad av 1 person

  • Burko Kaxi skriver:

   Men VARFÖR skulle jag vilja läsa något som Kurdo Baksi eller någon hans pappenheimare har skrivit? Vad i allsin dar har jag att vinna på det? Vad har han att lära mig? Ytterligare en av alla dessa kolonisatörer som skriver om något problem som har med invandringen och invandrarna att göra.

   Read my lips: Utan invandrare – inga invandrarrelaterade problem. Att det ska vara så svårt för polletten att trilla ner hos vissa.

   Vi svenskar har klarat oss och klarar oss alldeles utmärkt utan alla dessa invandrare och deras konflikter, tack så mycket. Gå i frid, Kurdo och alla ni andra. Gå i frid medan tid ännu finnes – tredje koppen kaffe är redan uppdrucken – och lycka till i er kamp på hemmaplan.

   Och nej, Nalin är inte svensk – hon är ju kurd. For God’s sake.

   Gillad av 1 person

 10. Anders Svensson skriver:

  Allmänt känt i Sverige vad som står i de islamiska skrifterna? Nej, så är det inte och lågt därifrån.

  Gör lite experiment. Fråga personen i kassan i er lokala matbutik, fråga på bensinmacken, fråga i godisbutiken, på gymmet vilken fråga som helst om vad som helst som inte är PK. Nej, fråga inte, påstå något. Reaktionen kommer förmodligen bli att personen i fråga drar sig tillbaka och stänger in sig i något slags osynligt skal.

  Folk verkar vara livrädda att få den minsta lilla gnutta av sin världsbild ifrågasatt. Inte nog med att skolan och media har ljugit (indoktrinerat) dem fulla med allt möjligt, skolan har även gjort dem totalt oförmögna att visa minsta lilla nyfikenhet och ställa en fråga tillbaka.

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Lätt fixat, dock.

  Inga muslimer, inga problem med islam.

  Svenskar är inte muslimer, och Sverige är svenskarnas land; inte en ny-socialistisk, eller fisliberalt kosmopolitisk administrativ yta.

  Sverige är svenskarnas – ut med muslimerna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 12. PatrickStenemark skriver:

  Att inte inse faran med radikal islam, det är som att stoppa huvudet i sanden. Hela tiden ser vi runt om i världen hur islam manifesterar sig och ger uttryck som terrorism och muslimsk extremism. Det går inte att blunda!

  Gilla

Lämna ett svar till Elisabeth Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.