Den rätta förtjänsten

Patrik Engellau

En ganska stabil grundföreställning i fria marknadsekonomier är att folk har de inkomster de förtjänar. Om de tjänar ohyggligt mycket så har de förtjänat det. Om de inte når upp till minimilönen – där det finns minimilön – så har de inte förtjänat ens minimilönen.

En förutsättning för att synsättet ska vara korrekt är att marknadsekonomin verkligen är fri. Om en anställd anser sig värd mer än han får i lönekuvertet så måste han ha rätt att säga upp sig och söka en arbetsgivare som förmår uppskatta honom efter förtjänst. Det får inte finnas systematisk diskriminering typ att personer av viss hudfärg eller visst kön alltid får mer betalt eller mindre betalt än den gängse lönen.

Föreställningen om att marknadsekonomin på det hela taget alltid ger folk de inkomster de förtjänar ligger bakom den politik som förs i länder med fria marknadsekonomier. Om politikerna vill att låginkomsttagare ska tjäna mer så är inte förstahandslösningen att ta pengar från höginkomsttagare – även om sådant förekommer – utan att försöka se till att låginkomsttagare och förväntade låginkomsttagare får sådana personliga egenskaper, till exempel i form av nya kunskaper, att marknadsekonomin finner anledning att belöna dem lite extra.

Denna föreställning, alltså att marknaden är rättvis i bemärkelsen att den av sig själv kommer fram till hur mycket olika människor ska ha i ersättning, är solitt grundad i den nationalekonomiska vetenskapen. Om det allmänt ansetts att nationalekonomin hade fel på den här punkten så hade vi behövt någon statlig instans som bestämde vad en viss medborgare rätteligen ska tjäna för sedan skicka ut vederbörande på arbetsmarknaden på jakt efter en arbetsgivare som instämde i den statliga instansens bedömning. Vem som helst fattar att det inte skulle fungera om inte staten satte individernas lönekrav så lågt att arbetsgivarna skulle slicka sig om munnen av girighet.

Vårt samhälles solida grunduppfattning är således att marknaden vet vad den gör och att den gör rätt. Så har inte alla samhällen sett på saken. Från de gamla grekiska filosoferna och fram till medeltiden ägnade sig tänkare med munken Thomas av Aquino som ett av de främsta namnen åt att försöka fastställa ”det rätta priset” som inte alls behövde ligga i närheten av vad marknaden hade att säga. Dessa skolastiker ansåg ju att kosmos var slutgiltigt och perfekt inrättat från början och att människorna skulle respektera universums vilja, exempelvis just ”det rätta priset” och till och med ”den rätta lönen”.

In på scenen kommer nu välgörenhetsorganisationen Oxfam med en artikel på DN Debatt den 21 januari i år i vilken hävdas att inkomst- och förmögenhetsfördelningen i världen är fel. Artikeln illustreras av en bild från en kåkstad vid Amazonasfloden:

Tusentals träkåkar har byggts på pålar i vattnet. Plast och avföring täcker vattnet. Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.

Oxfam anser att det behövs kraftfulla åtgärder, till exempel förmögenhets-, egendoms-, arvs- och kapitalvinstskatter, för att ”få bukt med ojämlikhetskrisen”.

Oxfam verkar mena att de rikas tillgångar har tagits från de fattiga: ”Människors riskfyllda, lågavlönade arbete gynnar ett fåtal individers extrema förmögenhet”.

Jag har inget emot utsugningsteorier. Men de måste ha någon sorts genomarbetat intellektuellt fundament. Man måste tänka lite innan man framför dem, framför allt om de, som i detta fall, går på tvärs emot samhällets vedertagna mening att marknadens bedömning är korrekt, vilket i det här fallet skulle kunna betyda att kåkstadsborna faktiskt inte gör nytta för mer än de faktiskt tjänar. Att de inte genom en kollektiv ansträngning får bort avföringen som täcker vattnet utanför deras hus kan vara ett tecken på det.

Karl Marx hade en rätt avancerad utsugningsteori som grundades i arbetsvärdeläran och gick ut på att bara fysiskt arbete skapade värde och att det därför egentligen bara var arbetarna som gjorde nytta. Det som kapitalisterna tillgodogjorde sig var således stöld. Thomas av Aquino hade troligen någon sorts teori om att varje människa av tillvaron var tilldelad en existens och därför också en rätt till dräglig försörjning. (Aristoteles ansåg att vissa människor var naturliga slavar och därmed objekt för sina ägares omsorger.) Det faktum att jordens fattiga inte ökat sin nettoförmögenhet på senare år är inget bärande argument för att ta från miljardärernas förmögenhet för att hjälpa de fattiga att bygga upp sin egen.

Oxfam jobbar enligt egen uppgift i 90 länder ”med människor mot fattigdom”. Att vilja vara snäll mot de fattiga på de rikas bekostnad med sig själv som sannolikt rätt välmående mellanhand imponerar inte så särskilt på mig. Detta är det välfärdsindustriella komplexets internationella utskott i aktion.

62 reaktioner på ”Den rätta förtjänsten

 1. Björn G skriver:

  Ja ”mellanhänder” i form av fackföreningar, partier, myndigheter, massmedia, välgörenhetsorganisationer etc har en förmåga att alltid bli korrupta.
  Det innebär att vid en viss tidpunkt blir mellanhandens ledningsskikt så giriga, att det egna roffandet är mellanhandens mål.
  Det är detta vi kan lära av historien!

  Gillad av 4 personer

 2. Valter skriver:

  Din teori om att folk har de inkomster de förtjänar stämmer förvisso när det gäller privata företag.
  Det är rätt den som är duktig ska lön därefter. I idrotten är den väl synlig, dom bästa i den sporten tjänar bäst, för att dom är duktigast. Men när vi kommer till statliga och kommunala och landstingstjänster, så blir bilden väldigt grumlig.
  Vi kan ta det senaste, hur många tycker att Dan Eliasson är värd sin lön, eller Mona Sahlin eller en hel del andra bl a i riksdagen, kommuner och fack ordf. m.fl. som inte presterar, men får en hög lön ändå. Där är det inte marknads krafterna som styr, utan dom egna initierade med oftast med rätta partiböckerna som gör det. Alltså plan ekonomin kan man säga, deras företrädare och dom som sitter i samma bord bestämmer deras fog för höga löner.
  Allt betalt av folket i givetvis..

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Det är en vänsterkonstruktion att tro på rättvisa i utfall. Det enda man kan göra är att kämpa, vissa lyckas, andra inte, och visst, på ställen med en gigantisk totalitär stat som Sverige så blir orättvisorna som störst eftersom man inte ens har rättvisa i möjlighet.

   Gillad av 4 personer

   • Valter skriver:

    Eftersom närmare hälften snart är anställda i offentlig sektor eller varit, så rör det rätt så många egon. Att vänstern har ensam rätt på rättvisa utfall, är väl om något en egen konstruktion av verkligheten. Någon rättvisa är det väl inte frågan om utan skäliga löner för utförd arbete.Privata företag kräver att anställda ska producera mer än de kostar, annars väntar konkurs. I offentliga skattefinansierad verksamhet, finns inget krav, ingen konkurshot. Det måste till grova misstag för att få kicken. Då uppåt i hierarkin, Danielsson m.fl. Därför behövs ett helt annan syn på arbetstillfällen som betalas med skattemedel. En utvärdering av kompetens och arbetskapacitet.Då företrädesvis högre tjänstemän och chefer till att börja med. Som egen företagare är varje dag en kamp om att få in mer än det som går ut.Så kämpa är inte direkt det som krävs, utan att få en annan syn på skattemedel och dess användande.

    Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Enligt Oxfam är de allra fattigaste människorna i världen de med de största monetära nettoskulderna, d.v.s. de studenter som har betrotts med de högsta studielånen, nämligen rekamansbarn som snart är färdiga jurister, läkare och finansjonglörer på Harvard och Yale och liknande högprestigeuniversitet. Det är fake news, agitprop, subversion och renaste lögner och ingenting annat.

  Oxfam är ondskan organiserad.

  Gillad av 5 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Det kan vel ikke være reell ‘fattigdom’ – de regner med etter endt utdannelse å tjene godt slik at de kan betale tilbake studielånet.
   Noe annet er jo å leve i en eller annen slum og tjene 2 dollar dagen. Eller kvinnene som jobber innestengt i tekstilfabrikker i India for luselønn og knapt har penger til menstruasjonsbind. Prekariat kaller man det – folk som lever på kanten av eksistensen. De kan overhode ikke sammenlignes med luksusstudenter.

   Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Oxfam anser att det behövs kraftfulla åtgärder, till exempel förmögenhets-, egendoms-, arvs- och kapitalvinstskatter, för att få bukt med ojämlikhetskrisen”.
  ´
  Kopierat från Oxfams hemsida:

  ”Oxfams arbete utgår från fem grundläggande rättighetsmål:

  Rätten till en hållbar försörjning
  Rätten till grundläggande samhällsservice (exempelvis utbildning och sjukvård)
  Rätten till liv och säkerhet
  Rätten att bli hörd
  Rätten till en identitet”

  De svenska politikerna har tagit detta ad notam och försöker med alla medel uppfylla ”rättighetsmålen” för alla folkslag som har det sämre än medborgarna i Sverige. En hörnpelare i detta arbete är att man anser att det bästa sättet att nå dit är att låta utsatta människor från jordens alla hörn komma hit och få ta del av samtliga faciliteter som ingår i vårt välfärdssystem.

  Om man nu betraktar hur ambitionerna att uppfylla Oxfams rättighetsmål har påverkat ”pursvenskarna” så framgår att detta har orsakat en försämring för oss i samtliga av de uppräknade målen. Bland det mest spektakulära är väl egentligen påståendet att ”det inte finns något som är svenskt” samtidigt som man värnar om rätten till en identitet för andra folkslag!! De svenska politikerna uppfyller Oxfams krav på ” kraftfulla åtgärder” med råge genom att nu skapa jämlikhet på ett sätt som innebär en tillbakagång för allt positivt som tidigare generationer har skapat.

  Gillad av 9 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Det er vel ikke velstående svensker Oxfam først og fremst tenker på, men oligarker – folk som Soros & Co med hundrevis millioner dollar i formue og tosifrede millionbeløp i årsinntekt. Børsmeglere, bankierer, valutaspekulanter… ikke tale om at de er verd sine fantasilønner! Helge (Kjetil?) Lund, direktør i Statoil – hvor stor fallskjerm fikk han? Bare at en viss type forretningsfolk får millioner etter å ha mislykkedes i jobben og må gå! Og så sammenlign med en sykesøster, som VIRKELIG gjør nytte. Hva slags lønn får hun? Eller en lege, sammenlignet med bissnissfolkene?

   Nei, Patrik – jeg kjøper ikke dine resonnementer om at markedet er så rettferdig og ordner alt til det beste – nesten som et slags forsyn, noe ”numinøst”. Vi har hatt et samvirke i Norge (antar det samme i Sverige?) mellom lønnstagere og arbeidsgivere kombinert med samlede lønnsforhandlinger som har gitt en rimelig lav lønnsforskjell – det bidrar blant annet til ro og harmoni i samfunnet.
   Nå ødeslegges det pga arbeidsinnvandring via EØS og pga bemanningsfirmaer som driver prisdumping.
   Og i Tyskland har man hatt Hartz-programmet. Det er ikke rett og rimelig at folk må ha to jobber for å overleve – noe rettferdighetsfølelse må det være!

   Jeg synes absolutt også at Facebook kan betale skatt og ikke som nå sluse sine tjente milliarder på salg av reklame og big data til Cayman Islands for å unndra beskatning.

   Og jeg leste nettopp om BBC der kvinnelige programledere var underbetalte i forhold til mannlige kolleger (sammenlignbar jobb). Da er det tull å si at folk har de lønner de fortjener.
   Men selvsagt, folk på toppen av lønnsstigen synes sikkert at lønna er he-e-lt rimelig!

   Gilla

   • Moab skriver:

    Du har missförstått precis, problemet är att lösningen på ”orättvisan” är värre än problemet. Lösningen är Stalins och Maos miljontals döda. Man kan alltid hitta anomalier och dessa kan ibland vara motiverade att försöka få bort men manliga fotbollsspelare får mer betalt för att fler tittar på män som spelar än på kvinnor.

    Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Man kan jo være enig i Oxfams rettighetsmål, uten å dermed mene at de skal oppfylles på svensk territorium for ”halve kloden”.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det intressanta med rättighetskataloger av denna typ är att de aldrig visar vare sig resultat- eller balansräkningens bägge sidor efter genomlidet räkenskapsår. Inte ens heller den minsta fotnot om vem som står bakom den senaste betalningen eller vad den eller den mottagaren bidragit med.

   Gilla

 5. Moab skriver:

  Det var lustigt, jag skrev ett inlägg till ”en svart man” men det försvann.. Kanske morgondagens, jag slänger in det här ändå:

  När jag var liten såg man aldrig svarta i Sverige förutom en och annan adopterad. de svarta var där och vi här. Det goda med det var att vi i en långsam process över flera tusen år hade byggt uppen mellanmänsklig tillit som fungerade utan hot om att nästa klan eller familj skulle hugga armarna av en, eller att staten skulle göra sammalunda. Att bortse från hur skör denna tillit är och hur lång tid det tagit att bygga upp den är det helt fundamentala fel som hela det vänsterliberala etablissemanget gör från Fi till M. Hela västvärldens etablissemang har gjort detta grundläggande fel, folk som inser felet försöker ställa det tillrätta genom att rösta på det som finns, Trump, Brexit eller LePen, eller SD. Att slippa få armarna avhuggna kräver något av mig också, jag lämnar min grannes gräsklippare i fred, och uppfostrar min son att inte våldföra sig på hans dotter, att inte tafsa och sedan krossa en glasflaska i hennes huvud.

  Detta tillstånd av tillit är undantaget i världen, vissa länder håller ordning med drakoniska lagar, andra med klanen och halshuggningar och burka, och i andra länder råder milt kaos, som Brasilien och USA där man inte rör sig utanför sina säkra enklaver. Vi håller nu snabbt, så snabbt att det knappt hinner märkas eftersom etablissemanget och media döljer det, på att komma ikapp USA och Brasilien och snart gå om, vad gäller våldtäkter är vi redan förbi.

  Mellanmänsklig tillit utanför familjen och utan en våldsam totalitär stat är undantaget i världshistorien och vi förstör detta snabbt. Hur skall det gå till att bygga upp tillit med en somalier? Skall vi alla tvingas på kurs? Det är så otroligt naivt. Se där jag skrev det själv, men det är så naivt att självklart så måste kloka bedömare inom etablissemanget inse att det inte är möjligt, men att konsekvenserna av detta är önskvärda. Varför? Ja, men om vi inte kan lita på varandra så blir ju behovet av staten desto större.

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Inte sjutton kan man få tillit till en somalier. De har ju ingen tillit till oss svenskar. Jag kommer aldrig att lita till en enda MENA-människa som inte först visar att han sköter sitt arbete, har rent och snyggt omkring sig samt respekterar svenskar.

   Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Jag var sexton år när jag första gången såg en livslevande svart människa. Och denne var inte vem som helst. Det var tungviktsboxaren Floyd Patterson som 1961 var på sverigeturne.

   Gilla

 6. Christer L skriver:

  P E: ”Det faktum att jordens fattiga inte ökat sin nettoförmögenhet på senare år är inget bärande argument för att ta från miljardärernas förmögenhet för att hjälpa de fattiga att bygga upp sin egen.”

  En provokativ formulering, på min ära! Måste vara ironi. Gör att man känner sig vimmelkantig som en sluggerboxare i sista ronden. – Äntligen! Miljardärerna är maktlösa, marknadsmekanismerna råder, och mekanismer kan inte hållas ansvariga. Tjocka Oxfam är det som göder sig på de fattiga. Så enkelt allt nu blir, det är bara att köra på med globalismen.

  Härom dagen gav Engellau oss ett snapshot från den moderna slavmarknaden: ”Man baxnar över vad marknadskrafterna kan åstadkomma. Migranterna… säljs på en slavmarknad, som någon annan marknadskraft så lägligt inrättat, till ett antal start-ups i en blomstrande ny bransch för utpressningsentreprenörer som likaledes frammanats av marknadskrafterna.”

  Det var också ett egendomligt resonemang där jag inte kunde uppfatta P E´s position som annat än cynisk uppgivenhet, ironi. Det är naturligtvis oerhört krävande att skriva en krönika om dagen om denna förvirrande värld och hålla huvudet över ytan. Mitt hopp är att det med rimlig försiktighet faktiskt går att ringa in det konkreta ansvaret och närma sig någon sorts positiv attityd: att det ännu finns en del demokrati och yttrandefrihet kvar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du utgår underförstått eller undermedvetet från den falska premissen att statens ingrepp gör saker bättre och inte värre. Det är förstås en åsikt man kan hävda, men man måste argumentera för den och inte bara slött ta den för given. Skärpning, alltså!

   Gilla

   • Christer L skriver:

    Fredrig Östman – Jag diskuterar politiska frågor därför att jag anser att staten bör representera folket. Du är alltså lika uppgiven som P E förefaller vara? Jag hoppas mycket på det här valet, och vad gäller Afrika ska staten inse sitt misslyckande och ändra politik. Det blir en stor och svår sak för staten att klara. Det finns ju också en massa andra stater som spelar spelet. Anarkin i Libyen har svenska staten bidragit till. Men utan stat skulle vi få anarki här också. Så komplicerat är det, enligt min slöa och i huvudsak undermedvetet bildade uppfattning.

    Gilla

   • tobbewallin skriver:

    Fredrik Östman och Patrik Engellau:

    Statens ingrepp i Sverige heter statsbidrag till arbetslöshetsförsäkring. När dessa statsbidrag infördes försvann efterhand alla för farliga/smutsiga arbeten till utlandet. Skälet till att farliga/smutsiga arbeten försvann efterhand och inte direkt är att försäkringen inledningsvis enbart gällde för metallindustriarbetare och efterhand kom att täcka hela arbetsmarknaden.

    Sverige påstås sakna minimilöneregler. Detta är felaktigt. Sverige har sedan arbetslöshetsförsäkringen infördes på 30-talet haft en regel om att den som erbjuds ett arbete med en lön som understiger 90 % av arbetslöshetsersättningen har rätt att tacka nej till arbetet och får behålla a-kassan. Regeln finns idag i en verkställighetsföreskrift från myndigheten IAF men har varit gällande sedan försäkringen infördes 1934.

    Situationen i Sverige är alltså före 1934 att arbeta med vad som helst eller svälta. Efter 1935 i ökande utsträckning att välja mellan godkända arbeten eller arbetslöshetsersättning.

    Alla länder med gräns till Amazonas saknar heltäckande socialförsäkringar. De saknar för övrigt heltäckande folkbokföring också, eftersom Amazonas bland annat bebos av urinvånare.

    Så Fredrik Östman, mitt argument är att statsbidragen i Sverige, det statliga ingreppet, bidragit till armodets utplånande med en rejäl uppgång under åren 1946 – 1970 när det rådde arbetskraftsbrist. Jag säger däremot inte att en trickle down teori inte skulle ha givit samma resultat. Vem vet.

    Patrik Engellau: Arbetskraft finns i överflöd, det finns helt enkelt ingen efterfrågan på människor i Amazonas.

    Gilla

 7. Moab skriver:

  Mitt inlägg om mellanmänsklig tillit ovan är relaterat till detta. Det krävs ett territorium för vilket man känner ansvar för att tillit kan byggas upp, man tar gemensamt ansvar för att ta bort skiten, utan att vara tvingad. Kulturen tvingar en att ta bort skiten. Denna ändras mycket långsamt och absolut inte av Oxfam. Jag har slutat för länge sedan att ge till sådana ändamål. Det tillstånd av tillit vi hade byggt upp i Europa tas för given av våra ledare, men det har tagit 1000år att börja hjälpas åt att ta bort skiten från gatorna och ju längre söderut man kommer desto sämre fungerar det. Det tillstånd av tillit vi hade i Sverige var extremt sällsynt och bryts nu sönder, det enda ställen jag varit på som kommer i närheten är Japan och Schweiz. I Japan är varenda affärsinnehavare ute och plockar fimpar och skurar trottoaren efter kvällens eskapader, det var ett röj på kvällen men på morgonen skinande rent, varje dag. Till och med maffian var välordnad och gjorde en inget förnär. Svarta limousiner och små vita hundar. Man kunde somna med plånboken synlig i tunnelbanan. Vi rör oss snabbt mot motsatsen. Detta måste vi hata våra politiker för, det de gör mot oss och våra efterkommande är oförlåtligt. De stod på skuldrorna av jättar och låtsas inte om det. De vill kanske ha det så här men det jag önskar för dem kan inte skrivas här.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det skall vi låta en sanningskommission utreda och fastlägga. Inte minst är detta nödvändigt för vår personliga säkerhet. Social förankring är a och o och knappast svår att föreställa sig. Hoppet lever!

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Varför kan inte sjuklöverns patrask ta tåget till MENA-land och leva där? Miljövänligt och de får njuta av den kultur de älskar för resten av sina liv. Som kanske avslutas något tidigare än de tänkt sig.

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Jo denna enkla fråga var det mycket fotfolk som ställde sig innan alla kommentarsfält stängdes ner. Den innehåller allt djup man behöver, vänsterliberalernas hyckleri. Utan detta hyckleri så hade inget av det vi nu ser hänt, ingen massinvandring.

    Gillad av 2 personer

 8. 5ven55on skriver:

  ”Föreställningen om att marknadsekonomin på det hela taget alltid ger folk de inkomster de förtjänar…”

  Jag håller på det stora hela med dig och Oxfam och liknande organisationer är vidriga företeelser. Så jag försvarar inte dessa.

  Däremot är myten om marknadsekonomins rättvisa delvis missledande. Ett väldigt stort problem är de superrikas möjligheter att rigga spelet till sin fördel genom stort ägande av nyckelfunktioner som media och politiker samt genom uppköp av konkurrenter. De lyckas helt enkelt skapa monopol eller semimonopol och detta verkar vara den främsta förklaringen till den snabba omfördelningen till de superrikas fördel.

  De superrika får alltså större inkomster (kapitalavkastning) än de skulle förtjänat i den ideala marknadsekonomin.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du tänker fel där. I det ögonblick statens våldsapparat köps för pengar har vi ju inte längre kapitalism. Frågan vi skall ställa oss är hur en konstitution i vid mening skall se ut för att vara i stånd att minimera den politiskt avsevärda korruptionen. Det har egentligen inget väsentligt att göra med förekomsten av en mandelbrotfördelning av inkomster och förmögenheter i varje enskilt tillfälle. Vi vet ju redan att ingrepp avsedda att förändra en sådan fördelning, eller dess uppkomst, leder till andra, betydligt mer omfattande, befall av korruption och elände. Den vägen är inte öppen. Låt oss tänka i andra banor!

   Gillad av 1 person

   • 5ven55on skriver:

    Jag håller med om att oligarkernas köp av (och annan form av makt över) politiker gör att vi inte har ren marknadsekonomi.

    Men även oligarkernas dominans inom media och den propagandamakt de därigenom har (även om internet börjar justera det) samt deras uppköp av konkurrenter är problematisk. Och det bör ju inte gå emot ren marknadsekonomi.

    Gilla

 9. Kungskobran skriver:

  Oxfam med flera har fått för sig att alla dessa miljarder dollar finns som en jättelik binge med guldpengar a.la. Joacim von Anka som det bara är att ösa ur.
  Det mesta ligger i olika företag som expanderat och ökat i värde, eller i banker och investerings bolag dessa pengar ligger inte still i en binge och bara väntar på att få tas ut av oxfam m.fl. utan verkar inom systemet, med utlåning till olika investeringar lån till olika länder mm.
  Det kan jämföras med alla svenskar som kan betraktas som delägande av Statliga bolag.
  Dom kan inte tas ut av privatpersoner och även om dom kunde det så skulle företagen kollapsa om alla gjorde det.
  De pengar som förbrukas i lyxkonsumtion av miljonärer är försummbar i sammanhanget.

  Gillad av 2 personer

 10. Moab skriver:

  Den som bäst beskriver hur viktig och sällsynt mellanmänsklig tillit är, det är Roger Scruton:

  Han har precis släppt en ny bok ”On human nature” som verkar lovande.

  Gillad av 3 personer

 11. Gunnar skriver:

  Man måste väl ändå skilja på samhället som ett väl utformat maskineri och den enskilda människans plats inom detta maskineri. Slumpens skördar börjar redan i konceptionsögonblicket. Ägg och spermier valde vi inte själva. Och därmed inte heller vår mer genetiskt styrda framtid. I vårt valda samhällsmaskineri lär heller aldrig små barn, svårt förståndshandikappade och våra äldre och mer sjuka förvandlas till en produktiv framgångssaga. Återstår då moralen – hur vi tar hand om varandra. Och hur vi mår när vi betraktar oss själva i spegeln var morgon. Lagen om tillgång och efterfrågan på en marknad utgör knappast ett särskilt bra mått på kärleken till våra egna barn och gamla föräldrar på ett äldreboende. Låt marknadsekonomi och lönesättning enbart vara brukbara mått inom sina egna begränsningar. Låt inte dessa mått spilla över på livet självt. Bara för att dagens samhälle gjort sig beroende av effektiva produktionsfaktorer innebär inte det att livet självt skall underordna sig dessa mekanismer. Värde i transaktionskedjor är en sak. Livets egenvärde står helt utanför dem.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Gunnar — Visst, och inte heller styr vi över var på jorden vi råkar födas. Detta använder PK-sektens politruker som argument för att hävda att vi svenskar inte har någon särskild rätt till Sverige!

   Enligt dem har vi inte större rätt till tex. de svenska socialförsäkringssystemen än vilken världsmedborgare som helst..

   Du kan ju själv föreställa dig vad som skulle hända om detta sinnesrubbade resonemang fick större spridning…

   Men vänta nu, är det inte redan så, att i stort sett vem som helst kan komma till Sverige och inkassera frukterna av våra skattefinansierade välfärdssystem?!

   Gilla

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Några sätt att bli extremt rik på i Sverige är och har varit:

  • Importera billigt från Kina, Bangladesh osv och sälja dyrt
  • Bedriva finansverksamhet baserad på att svenskar avtvingats en stor del av sitt sparande till staten
  • Ha bra kontakt med politiker t ex i form av moderater inblandade i Nya Karolinska

  På den första punkten sker nu något radikalt när vem som helst kan runda kedjorna i våra köpcenter. Övriga punkter lär bestå.

  Gillad av 2 personer

 13. H Portell skriver:

  Det är väl så att om man beskattar ”miljardärerna” för de olika moment som deras förmögenhet består av så kommer ”miljardärerna” inte att satsa på dessa moment mer. De minskar i värde och kanske tom försvinner. Så länge ett värde består ger de oftast på något sätt avkastning tex i form av arbetsplatser som genererar ekonomi. Om man föredrar att ”miljardärer” uteslutande finns som (stor-) företag och inte individer så är nog detta omöjligt då några storägare alltid måste finnas för investeringens uthålliga värde.

  Gillad av 1 person

 14. Hovs_hällar skriver:

  Svenne: Bra att du nämner detta. Vem som helst kan inse att dessa Oxfams krav är absurt nonsens. Man påstår att samhället är skyldigt mig en försörjning, kort sagt!

  Men den här sortens nonsens är vanligt förekommande från vänsterhåll har jag sett.

  Såg tex. en programrubrik på SVT: ”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet!”

  Jaha, visst har dom det….! Men vänta nu… Det innebär att ”alla” — alltså alla I HELA VÄRLDEN — även har rätt till avancerad modern sjukvård. Och någon ska betala för detta…

  I vänsterns värld är inte det något problem. För man tvingar helt enkelt ”dom rika” att betala!

  Finns det någon enda människa i någon vrå av världen, som inte har det den behöver, så är det ”kapitalismens” fel! Eller numera har väl argumentet muterat till ”dom vita männens fel”!

  Att varje människa i slutänden är ansvarig för sitt eget liv, är en helt främmande tanke för vänstern.

  Ingen ska behöva anstränga sig, allt ska ordnas av ”någon annan”. Och den attityden leder till kaos. Men det var visst så vänstern ville ha det.

  Gilla

 15. Hovs_hällar skriver:

  När jag läser Patriks inlägg kommer jag att tänka på den gamla historien om han som van 50 000 på lotteri. (En på den tiden enorm summa.)
  ”Han SÖP och han SÖP — tills han hade supit upp sina 50 000 kronor.
  Men så en dag, så vann han ÅTER 50 000 på lotteri!
  Och då sa han:
  ‘Fan, ska nu det här förbannade blåsupandet börja igen!!'”

  Gillad av 1 person

 16. Bo Svensson skriver:

  Den extrema fattigdomen beror på tendensen att nyttja de vidgade ramar som västerländskt kunnande ger, till att öka sitt antal istället för att öka sitt välstånd och hur man då skall bekämpa fattigdom, måste ju begrundas noga, så att det inte får motsatt verkan mot den avsedda.

  Alternativen: Barnbegränsningshjälp till befolkningen. – Hjälp till ländernas ledning att skapa incitament för barnbegränsning. – Kanalisera all hjälpen till fåbarns-familjer. – Satsa bara på de länder där de styrande är medvetna om problemet, inser att det är ett problem och är beredda att lyssna till goda råd.

  Lönediskriminering kan väl inte vara något problem. – Finns det omotiverad diskriminering, finns det ju profitmöjligheter för dem som först inser att den är omotiverad.

  Gillad av 2 personer

 17. Aha skriver:

  En av marknadsekonomins avarter är just att tankegången om att folk har de inkomster de förtjänar. Det leder nämligen till mycket ojämnlika samhällen om tanken verkligen är så att varje införtjänad krona också är resultat av en förtjänt insats. Det ger fritt utrymme för spekulationsekonomier där köp och sälj processen dominerar i många olika led. För få gör något konkret.
  Nä, en marknadsekonomi måste tyglas om man önskar en jämnare fördelning av frukterna för arbetsinsatserna.

  I USA marknadsekonomins förlovade land är det så att 5% äger 95% av tillgångarna, 5% har 40% av inkomsterna (har jag läst).
  Detta betyder att stora delar av medelklassen, de som utvecklar, marknadsför och tillverkar kan känna sig blåsta på sin arbetsinsats. Någon annan har snott åt sig deras förtjänta insats.

  Gilla

 18. Hosianna skriver:

  Infamt av Oxfam, Patrik, det kostar inget alls, att avstå från att tömma sina sopor och tarmar hur och var som helst, men vi får hoppas att alla på hela jorden snart får rimlig lön för mödan…

  … och för egen del skulle jag berikas något alldeles oerhört av att få se regeringen Löfven ges lön för sin möda – eller betalt för gammal ost – på valdagen med ett rejält väljarunderskott.

  https://uvell.se/2018/02/01/regeringen-koper-siffror-med-63-miljarder/

  Gillad av 1 person

 19. Lassekniven skriver:

  Lasseknivens 3 teser:

  1. Där islam finns, där är problemen.

  Förklaring: behövs ingen, då en truism inte kräver någon förklaring.

  2. Lika barn leka bäst.

  Förklaring: jag har inte sett en enda riktig vetenskaplig rapport som säger att
  mångkultur skulle vara någonting bra för Sverige. Kurrekurredutterna (Astrid Lindgrens
  geniala omskrivning på andra etniciteter) söker sig till varandra, på grund av lika utseende,
  hudfärg, språk och kulturellt beteende. Assyrier och syrianer i Södertälje är ett bra exempel.
  Det finns mycket kriminalitet i denna grupp med de spränger inte andra kristna. Däremot har
  de en religiös ledare i form av den ortodoxe biskopen som tydligen sköter de interna
  lagarna. I Angered samlas somalier som helst ser att sharialagar gäller där.

  3. Den politiska makten motarbetar helt öppet den skattebetalande medelklassen.

  Förklaring: det är här pengarna finns att hämta. Vi har ingen makt över våra egna
  skattepengar i Sverige. Politikerna har idag en sådan oerhörd makt att de övervakar oss som
  har en avvikande åsikt trots att vi bara strider med ordet. De är rädda för oss och för att vi
  skall väcka de sovande skattebetalande själarna så att de kommer att se sanningen och
  solen igen och rösta bort dem och deras demokratur för ett system med direktdemokrati.
  Därför bestämmer de att MSM skall bilda en plattform för granskande av kritiska röster i
  samhället. De begriper dock inte att de binder ris åt egen rygg. Högmod går före fall.

  Addendum: Moderaterna har nu börjat dilla om hårdare tag. Det tror jag först när jag sett att
  de skickat hem 9000 afganska män. Dessa män behövs nämligen i sitt hemland för att
  engagera sig politiskt i kampen mot IS och talibanerna. Där har de sin uppgift. Skydda sitt
  eget land. Det egna folket och det egna landet är det viktigaste, var det än nu ligger, där hör
  man hemma och är hos sina likar.

  Gillad av 2 personer

 20. oppti skriver:

  Den nu rikaste tiondelen jämförs med den nu fattigaste tiondedelen.
  Skillnaderna har ökat mellan åren.
  Men är det samma population?

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Det är nyliberala intressen bakom invandringspolitiken. Överbelasta välfärdssystemen. Reaktionen från övriga partier till vänster om C är fullständigt absurd. Patrik, som företrätt nyliberalism sedan 80.talet bör kunna redogöra för hur det gått till? men även om nyliberalismen står bakom, M och de andra borgerliga partierna, så är det absurt, för de har

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Patrik, du hävdar att den nationalekonomiska ”vetenskapen” visar att marknaderna är ”effektiva” dvs åt var och en efter förmåga. Det är mycket omtvistat om de nationalekonomiska Micro teorierna håller som beskrivning av marknader, om marknaderna verkligen når generell jämvikt. Men du har rätt i att det är den tes och faktiskt vad som driver samhällen i väst relativt framgångsrikt, men det förefaller att välfärdsteori ger en något annan bild och att marknader kan vara ineffektiva dvs inte göra bruk av all tillgänglig information och sätta rätt pris där marknaderna clearar.

  Generellt gäller att löner i hög grad bestäms av tillgång och efterfrågan och fyller man på med mycket ny arbetskraft och får hög arbetslöshet så minskar trycket i de yrken som är aktuella. Det finns än mer frapperande teori om hur monopol skapas t.ex. företagsledningar, idrottsstjärnor m.fl. som kan ta ut stor ersättning pga det de facto monopol och kontroll av resurser de har. Än mer frapperande är att se på fördelningen av intäkter minus kostnader på kapital respektive arbete.
  .
  Frågan är om marknader lämnade åt sig själva ger en acceptabel inkomstfördelning? Det förefaller inte så om vi ser till utvecklingen sedan 1980-talet och den sneda fördelning av inkomster och förmögenhet som blivit följden
  .
  Det är svårt göra en korrekt analys av bakomliggande krafter, men den fria konkurrensmodellen över ekonomierna och rörliga resurser som inte möter inträdesbarriärer, orimliga flyttkostnader eller för den delen globaliseringens effekter med utflyttning av tidigare lönande arbetstillfällen som krävt relativt låg kompetens pekar på allvarliga brister med den enkla modellen.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  När det gäller tron på de teser du för fram kring arbete och ersättning och att marknader alltid clearar så är det sedan 80-talet främst nyliberalismen som stått för detta, en form av laisse fair som på 1800-talet. Det förespråkas av de borgerliga partierna, främst M och C och det är en trossats att globalisering skapar allmän tillväxt. Här kan man i förlängningen, vanligen endast hos extrema nyliberaler, avläsa att man även vill ha öppna gränser, med motivation att marknaden bestämmer priset. I förlängningen måste man då montera ned offentliga välfärdssystem, inkomstutjämning mm. Om man söker intressenter för den invandringspolitik som bedrivits är det här man finner dem, i extrema nyliberala kretsar (i USA, EU, GB och SE). Att sedan den sk ”vänstern” hängt på beror sannolikt på den omsvängning mot nyliberal ekonomisk politik som genomfördes av Bill Clinton USA och Tony Blar GB och inom EU.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.