Patriotism på gott och ont

Jan-Olof Sandgren

Skolbarnen i Pakistan får lära sig att just deras religion är den yppersta på planeten och deras historia fylld av hjältar. Den störste hjälten är Mahmud av Ghazni, som inte mindre än 17 gånger invaderade Indien (mellan åren 1000-1027) och rensade Punjab och Bengalen från hednatempel och avgudadyrkare.

Hinduiska källor ger förstås en annan bild. Där beskrivs Mahmud som en slaktare av episka proportioner, vars framfart skördade miljontals offer och utraderade en högtstående nordindisk kultur.

Sverige och Pakistan torde representera varsin ytterlighet på den patriotiska skalan. Officiell svensk historieskrivning är närmast ”anti-heroisk”. Istället för stolthet ska vårt förflutna inge oss känslor av skuld, eftertanke och ödmjukhet. Ibland kan ödmjukheten rentav slå över i ”anti-nationalism”. Många minns säkert Mona Sahlins uttalande från 2002, där hon i en intervju menade att turkar, till skillnad från svenskar, har ”en kultur, en identitet och en historia”.
Man kan undra vad hon menar med historia. Skulle ottomanska fälttåg på Balkan vara mer ”riktig historia” än vikingafärder i österled eller Gustav Vasas äventyr i Dalarna?

Jag tycker man kan urskilja två strategier när det gäller att utvärdera sin historia. Den ena fungerar bäst i krig, den andra fungerar bäst i fred.

En ärorik historia med hjältar är att föredra om man vill vinna krig. Det skapar goda soldater med mindre moraliska skrupler och en övertygelse att kampen är rättfärdig. På den tiden Sverige fortfarande hade krig i någorlunda färskt minne, fick barnen lära sig
att Gustav II Adolf var hjältekonungen som stred mot katolikerna, och att Gustav Vasa lika hjältemodigt räddade oss från danskarna. Den heroiska vinkeln ger dock inte så många incitament till förändring. Där kan Pakistan och övriga islamvärlden tjäna som åskådliga exempel. Varför ska man ifrågasätta auktoriteter och göra sig omaket att utveckla samhället, om framgångsreceptet redan finns i historien?

En självkritisk bild av historien fungerar bäst i fredstid och gynnar förändring. Är vi inte nöjda med vårt förflutna, blir vi mer motiverade att bygga nytt och ”bättre”. Säkert en viktig faktor bakom västerlandets framgångar inom exempelvis vetenskap, demokrati och teknologi. Det är denna förändringens väg som Sverige en gång slog in på, men under 2000-talet utvecklat till en slags fundamentalism. Det kan se ut som ett klokt beslut, men…

Det finns ingen naturlag som säger att förändringar alltid är gynnsamma. Många förändringar i historien får katastrofala följder. De kan till exempel leda till krig. Och i krig behöver man (för att klara sig) mer av den första strategin.

Anti-nationalism är antagligen lika förödande i det långa loppet som supernationalism. Om framtiden ter sig det minsta oviss bör man satsa på en kompromiss. Lite av strategi ett och lite av strategi två. Vi borde kunna tillåta oss att se på vår historia med patriotisk stolthet, även om en del hade kunnat göras bättre. Vi borde kunna återupprätta våra hjältar, men samtidigt erkänna deras brister. Vi borde kunna beundra våra förfäder, utan att kopiera dem i varje detalj. Vi borde inte acceptera förändringar bara för att de är förändringar.

Det är ett tråkigt faktum, men krig avgörs inte av vem som har bäst värdegrund, utan av vem som är bäst på att föra krig. Vi kanske känner oss trygga med att stå på en hög moralisk plattform, men hur trygg är egentligen en moralisk plattform? Mahmud segrade över norra Indien, trots att hinduerna som bodde där hade en mer avancerad kultur. Ett ganska blygsamt antal terrorister, med rätt beväpning och med rätt motivation, skulle på samma sätt kunna lamslå stora delar av det svenska samhället.

Kanske är våra storslagna, humanistiska principer i slutändan inte mer värda än hinduernas tusentals, under sekler mödosamt uppbyggda och konstfullt utsmyckade tempel. Allt gick upp i rök, för att de inte kunde försvara sig.

46 reaktioner på ”Patriotism på gott och ont

  • Moab skriver:

   Jo, det är slående hur frontlinjen mot pk nu består av tidigare vänstermänniskor. Det är mycket allvarligt för man verkar ha svårt att göra sig av med sina rötter och sina vanföreställningar om att man kan klara sig undan att peka ut det onda, och klara sig undan att med våld utrota det. Finns det en enda känd nu levande konservativ människa i Sverige?
   Kanske någon finns uppstoppad på Naturhistoriska som man med genteknik kan klona?

   Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Du förstör motståndet mot vad som pågår med dit evinnerliga tjat om konservatism, som du uppenbarligen varken kan definiera eller beskriva.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Hej Lars! Det är erkänt svårt att beskriva konservatismen. Det ligger i sakens natur. Det är lätt att förstå konservatismen episodiskt, men eftersom den till stora delar bygger på en kritik av ytligt abstrakt tänkande är det svårt och för utövarna oattraktivt att beskriva den i sådana termer. Dessutom förstås sådana abstrakta beskrivningar i allmänhet inte av de ytliga tänkare som redan har låtit sig nöja med den usla filosogi som underbygger liberalism och socialism. Låt mig likväl ge dig ett försök till en definition på den låga abstrakta nivå när liberalism och socialism definieras, nämligen genom att fastlägga dess metafysiska paradigm: Konservatismen accepterar som enda metafysiskt diktat det, att inga metafysiska diktat får läggas till grund för politiska beslut och ty följande utövande av fysiskt våld eller hot därom. Blev du klokare nu?

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Du gör samma sak som den sk ”vänster” som du säger dig vara emot. Klistrar etiketter på olika företeelser. Det ena är grynvälling och det andra är löjrom och du kan lika gärna kasta om. Förklara vad du tänker om olika ämnen istället och låt läsaren tänka själv. Antingen håller de med eller så gör de det inte, kanske väcks en fundering, men utgå från att någon läser dina epistlar (som vanligen bara består av ”konservativt är bra”, vad nu det är) och att du behöver förklara var du menar, även om det blir omständligt. Tänk på att folk kanske tittar en någon gång ibland och inte följer dig, inte bryr sig om dig något särskilt. Man är mycket mer osynlig här i världen än vad man föreställer sig, betyder mycket mindre trots IT samhället.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, läs innantill! Principen ”vi borde inte acceptera förändringar bara för att de är förändringar” är en konservativ princip. Det finns ingen ideologi som hyllar denna princip. Naturligtvis förnekar socialismen och liberalismen att deras förändringar inte motiveras med annat än förändringsvilja, men det betyder ju inte att det är sant. Och de hyllar inte denna princip explicit som en ledande princip.

    Angående problemet att tala till bönder på bönders vis är det förstås ett problem, men ditt välvilliga påpekande ger mig ingen vägledning till problemets lösning. Tack i alla fall för komplimangen och erkännandet att mitt tänkande är högstående!

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det var faktiskt inte illa ment. Jag reagerar illa även om någon skriker Trump eller socialism om allt eller Palme är bäst eller något annat. Jag märker ibland att människor tycks anamma något som liknar Aftonbladets löpsedlar, hetsar upp sig över ordval, börjar använda slagord, samma tårtkrig som politiker ger sig hän. Jag tror det påverkar samtal och förståelse. Du tycker ju och resonenerar på ditt sätt, rätt eller fel, men du har rätt till ditt eget tänkande, men som allt tänkande måste det stämmas av mot verkligheten och andras kunskap. Det fordrar någon slags resonemang. Vi har samma grundinställning till vansinnet med invandringen och det är sannolikt att vi skulle vara ense om olika andra företeelser också.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Fredrik; jag är till exempel inte överens med dig om att samhället kan förstås utifrån värdeladdade principer! Utifrån systemsyn och kunskap om människans psykologi (hur lite man än vet) kanske och utifrån modeller kring ekonomi, historia osv.

    Gilla

 1. boerje2 skriver:

  NATIONALISM SOM IMMUNFÖRSVAR
  Alla organismer och organisationer har fiender i denna världen och behöver därför ett försvar, också nationen. Även tingen behöver försvarare. Tänk bara på vad som händer med en bil som någon lämnar i vägrenen vid t.ex. ett motorstopp och inte bärgar inom några dagar. Efter en kort tid så återstår bara ett utbränt vrak.

  Ett folk som förtalar sin egen historia och samtidigt förtiger alternativt vittvättar andras historia demoraliseras och dömer sig självt till undergång genom förlusten av försvarsviljan. Ett litet folk som det svenska, mindre än 6,9 miljoner av totalt 10 miljoner, som har något mindre än nolltillväxt kan inte bjuda in främmande folk med högre födelsetal utan att göra sig självt i minoritet på sikt. Det är ett obestridligt matematiskt faktum att högre födelsetal ger dominans med tiden – om det sker 2050 eller 2100 spelar ingen roll – tiden stannar inte!

  Det finns ingen överlevnad för Sverige som svenskarnas land tusen år framåt, inte ens hundra år, detta även om gränsen spikas igen helt och hållet och inte en enda invandrare släpps in över Bron. Därför att om muslimerna som redan är i Sverige håller fast vid sin tro och vidmakthåller ett födelsetal som är högre än ersättningsnivån så blir de rent matematiskt den nya majoriteten med tiden. Om inget görs så beseglades således svenska folkets öde redan 1975 när beslutet om mångkultur togs!

  – Vad är bra med islam?
  – Vad blir bättre med mer islam i Sverige?
  – Vad blir bättre när hela Sverige blir som Malmö?
  – Vad är fördelen med att göra sig till minoritet i eget land?
  – Vilket av världens 56 muslimska länder tycker du att Sverige har mest att lära av?

  Man måste vara stolt över sitt land och folk om skall få ha det kvar. Att tro att man kan bjuda in hela världen och samtidigt behålla demografisk och röstmässig dominans på sikt är naivt. Och vad kan det svenska folket göra när det ångrar sig?

  Börje Fors

  Gillad av 14 personer

 2. Emil skriver:

  Vi glömmer lätt bort att vi är en del av naturens rike vi människor. Som underställda densamma lyder även vi under dess lagar. I naturen överlever den starke, den svage går under. Detta gäller troligtvis mer på det kollektiva planet än det rent individuella, där finns ju alltid undantag. Men, om ett folk och en kultur dukar under då är det för gott. Man får ingen andra chans. Naturen är obarmhärtig. En del kallar den rättvis.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”… om ett folk och en kultur dukar under då är det för gott.”

   Japp, och det sorgliga faktumet är, att ingen kommer att sakna oss!

   Som AdolfH sa: ”Det är ingen som kommer ihåg armenierna.”

   Hur många svenskar ”saknar” syrianerna, egyptierna eller något annat av de folkslag som fanns innan araberna vällde in?

   Gilla

 3. svenne skriver:

  ”Det är ett tråkigt faktum, men krig avgörs inte av vem som har bäst värdegrund, utan av vem som är bäst på att föra krig”.

  Den 2/9 år 2016 skrev Högkvarteret nedanstående på Försvarets hemsida:
  ”Nu finns en ny handbok som stöd åt Försvarsmaktens genderarbete. Handbok Gender är i tre delar och ska hjälpa till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor inom myndigheten.”…….. ”Vi ser handboken som ett viktigt verktyg för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina tilldelade uppgifter, tillämpa FN:s resolution 1325 och att vi tillsammans ska öka den operativa effekten”.

  Skall man skratta eller gråta åt detta?

  ”Försvarsmaktens tilldelade uppgifter” är ju att försvara landet med det våld som krävs för att förhindra att en angripare skall lyckas i sitt uppsåt. Detta innebär att – i en stridssituation – maximera fiendens förluster och minimera de egna och den som lyckas med detta ”är bäst på att föra krig”.

  Hur genustrams och värdegrund skall ”öka den operativa effekten” och förbättra vår förmåga att avvärja ett anfall från främmande makt är för mig ett mysterium. Vi klarar ju inte av att hantera det lågintensiva krig som nu sker inom landets gränser trots insatser med olika åtgärder som ju kan liknas vid genderinspirerade. Hur skall vi då kunna stå emot en resursstark yttre angripare med dessa metoder?

  Gillad av 2 personer

 4. Majoritet och minoritet skriver:

  Vår egen tid är fylld av inkonsekvenser. Vi lyfter idag försvaret av ursprungsbefolkningar och deras rätt till den egna kulturen, levnadssätt och historia. Vi anser att det finns ett egenvärde i deras liv värt att försvaras. Och det anser även jag.

  Men samtidigt finns i vårt samhälle en motsatt inställning till kulturbegreppet. Den att majoritetens rätt till den egna kulturen med dess traditioner och levnadssätt inte är värt att försvaras. Speciellt inte om den råkar omges av en landgräns. Då förringas och fördöms försvaret som hotfull nationalism.

  Den som oberoende och objektivt betraktar enskilda individer bör naturligtvis respektera alla människors levnadssätt – oavsett tillhörig en majoritet, en minoritet och eventuella landgränser. Att respekten för den egna tillhörigheten gäller på individnivå. Alltså både som tillhörig en majoritet, minoritet eller om man råkar tillhöra ett naturfolk.

  Men så tycks inte logiken se ut. Den tycks vara kopplad till antal människor och avståndet till ett slags naturtillstånd.

  Tillhörighet till ett mindre naturfolk blir då mest rätt.
  Tillhörighet till en majoritet blir istället helt fel.

  Närhet till ursprung är viktigt och rätt.
  Långt avstånd från ursprung förringar och förminskar rätten till den egna tillhörigheten.

  Hos en liten grupp finns en respekt för historien bakåt i tiden. Vid tillhörighet till en stor grupp försvinner motsvarande respekt för historien.

  Samhället har skaffat sig helt olika mätstickor. En som används för olika minoriteter, identifierad som svaghet. Och en för majoriteter som inte alls behöver något stöd eller försvar.

  Idag försvinner i rasande takt den svenska majoritetskulturen. Den anses inte ens värd att försvaras – inom vissa högljudda och dominerande kretsar.

  Kanske vaknar vi en dag och finner att den svenska kulturen förvandlats från en majoritetskultur till en minoritetskultur. Men då lär det inte finnas någon kvar som vill försvara en snabbt utdöende folkspillra.

  Tänk vad olika mätstickor och inkonsekvenser kan ställa till med…

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  Sahlins och Reinfeldts publika nedklassning av Sverige är historiska tidpunkter och förhoppningsvis var det toppen på antinationalismen. Betänk att de som fortfarande hänger med, Björklund, Lööf, Christersson, också var med då. Jag kan inte minnas att de tog avstånd från uttalandena. En av många märkbara försyndelser och ändå har de mångas förtroende.
  Deprimerande.

  För övrigt tycker jag att globaliseringen bör få ta den tid tar. Forcering kan bli skadlig.
  Sport och entertainment är redan idag globala och så blev de utan några konvulsioner.
  Antagligen idioti att gå först som Sverige tenderar att göra.

  För övrigt tror jag att ett framtida globalt samhälle ändå kommer att vara skiktat i folkgrupper, rika och fattiga, religioner och ideologier. En skiktning som kommer att påminna om dagens nationer och som kan vara fan så explosiv med stora risker för inbördesstrider.

  Gillad av 1 person

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Moralbegreppen har verkligen vänts upp och ner. Ett aktuellt exempel är kurden Özz Nujen som ertappats med att ha nära relationer med terroristen Akilov, bl a form av att denna under en längre tid jobbat svart för Nujen. I SVT, DN och SVD förtigs detta totalt, man kan spekulera i varför, skulle man fråga blir svaret nog att det inte handlar om ”relevant” information.

  Expressen hade informationen uppe igår men idag är den borta, istället matas läsarna med nytt tankegods från krönikören Nujen, nämligen att det är vårt fel att det kommer hit en massa folk som blir underklass. Vad man ska göra istället framgår inte men gissningsvis är väl tanken att vem som helst som kommer till Sverige ska få medborgarlön. Artikeln avslutas med följande meddelande till läsaren: ”Tvi Dig”.

  Med andra ord så har vi här en skattebrottsling som hatar Sverige, gynnar en terrorist och som bokstavligen spottar på svensken. Ändå ges han utrymme i medier och får agera utan kritik och till med skyddas. En konstig form av självspäkande som ”vi” ägnar oss åt.

  Gillad av 10 personer

  • Moab skriver:

   Akilov skall enligt egen utsago varit ”målarassistent” och ”städat”. För 85,000kr. Jag gissar att svartjobbet egentligen bestod av en annan slags finansiering som också den är olaglig. Att svensk media eller rättsväsen skulle undersöka detta är dock att hoppas på för mycket.

   Gillad av 5 personer

 7. Hosianna skriver:

  Tack, Jan-Olof, men vi har ju inte längre något val; terroristerna är redan här och de trasar effektivt sönder vår hyperciviliserade och moraliskt vida överlägsna kultur med sina primitiva barbarfasoner.

  Dags att slå back i maskin och börja pumpa läns, så att havererande R/V Moder Svea töms helt och hållet på det våldsamt virvlande slaskvatten de förrädiska migrationsströmmarna har dragit med sig upp hit.

  Gillad av 4 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag föreslår att vi åtminstone på denna blogg försöker ersätta ord som”naiv” och ”utmaning” med ord som beskriver vad de verkligen är.” Naiv” kan lämpligen ersättas med ”enfaldig” eller ”stupid” eller kanske ”ansvarslös”eller ngt liknande ord som saknar en positiv eller förlåtande undermening. ”Utmaning” kan lämpligen bytas ut mot ”oöverstigliga problem” eller ”omöjligheter”

  Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Nej Lennart, du har fel, du är problemet idag, tyvärr. Hur du kan landa i att en hel statsapparat är ”enfaldig”, när bevisen hopats över 20-30 år är för mig ofattbart. Varför skall det vara så svårt att tro att de menar det de gör och inser konsekvenserna av det? Att de vill ha det så här?

   Gillad av 4 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Vi dissidenter kan tro vad vi vill (och det mesta blir ändå bara gissningar), men rent taktiskt är det vassaste politiska vapnet utan tvekan just att vidhålla: ”Ni har velat ha det så här, ni har avsiktligt drivit fram det här – därför är ni skyldiga till utvecklingen och personligen medskyldiga till blodet, våldet, lidandet, samhällsförstörelsen!”

    För när allt nu framöver blir värre och allt mer uppenbart för allmänheten, så kan det aktiva politiker-, journalist- och akademikerskiktet inte anföra något bärande motargument utan att göra sig själva löjliga och motsäga sin egen sakkunnighet och sitt omdöme (”Nej, vi var bara naiva…” ”Nej, vi visste inte…”). Det är bara att hånskratta, få även allmänheten att stämpla dem som usla lögnare och gång på gång nagla fast dem och stämpla dem som avsiktliga skapare av detta resultat. Det här kan i sin tur också leda till en horisontell spjälkning av PK-leden, så att de mindre aktiva distanserar sig från de utpekade skyldiga, det aktivaste skiktet.

    Gillad av 4 personer

   • Petter skriver:

    Under rubriken ”De frivilliga försvarsorganisationernas roll i integrationsarbetet” skriver Alliansföreträdarna att:

    Frivilligorganisationerna har en lång historia av socialt arbete och ansvarstagande.Vi tror därför att de på ett bra sätt kan bidra i integrationsarbetet. Precis som många svenskar före dem, skulle nyanlända kunna delta i meningsfulla aktiviteter och utbildningar och samtidigt känna att de på ett tydligt sätt bidrar till sitt nya land.
    Syftet enligt motionärerna är bland annat att det ska ge ”viktiga nätverk i det svenska samhället och också bereda en väg in på arbetsmarknaden”.

    Förslaget sågas av Sverigedemokraterna som anser att försvaret inte är till för att lösa en misslyckad invandringspolitik.

    https://samnytt.se/alliansen-vill-att-nyanlanda-ska-in-i-de-frivilliga-forsvarsorganisationerna/
    Sjuklövern arbetar på alla fronter för vår undergång.

    Gilla

 9. MartinA skriver:

  Det finns krig och det finns krigsuppehåll.
  Under krigsupphåll ägnar vi oss åt klasskamp. Som en del av klasskampen händer det att Patricierna ta in stora mängder utlänningar för att göra fortsatt klasskamp för Plebejerna omöjlig. Plebejerna reagerar med att utse en diktator som skall skydda Plebejerna från Patriciernas övergrepp.

  Om vi tar till exempel den ille omtyckte kejsar Caligula så begick han sina övergrepp mot Patricierna. Och det är Patricierna som skriver historien. De tisslar och tasslar och ljuger och baktalar och motarbetar bakom ryggen på Plebejernas försvarare. Vi kan se samma beteende mot Trump idag. Därmed inte sagt att Caligula var en bra kejsare. Men det spelar ingen roll, den som stöter sig med Patricierna kommer bli betraktad som dålig oavsett om han är bra eller dålig. Ett exempel från vår egen historia är Erik XIV.

  Sen ger jag inte ett smack för denna ”utveckling”. Hela Sandgrens världsbild utgår ifrån att livet är till för bekvämlighet. Så kan en individ tänka men inte ett samhälle. Vidare var det irriterande med samanblandning mellan patriotism och nationalism. Patriotism är att offra det egna intresset för statens skull, nationalism är att offra det egna intresset för folkets skull. Nu när staten blivit folkets fiende är patriotism motsatsen till nationalism.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Det här med att försöka lura Plebejerna att nu är vi i krigstillstånd (alltså, Patricierna har förklarat krig), och nu är det dags för folkgemenskap istället för klasskamp är ett trick som Patricierna, och deras hantlangare, ofta kör med. Vi kan lägga märke till hur Patricierna i sverige börjar försöka det tricket nu, det är vad allt pladder om Ryssland går ut på.

   Gillad av 1 person

  • Per-Anders skriver:

   Det med Rom är ganska intressant. Att bli utnämnd som kejsare där innebar en ganska snabb och våldsam död. Kanske vi borde ha det så i Sverige med. Folket klubbar ihjäl Stefan Löfven på Medborgarplatsen. Enda sättet att klara sig är att faktiskt vare en tjänare åt folket.

   Hade det varit som i Rom hade den värdelösa Rikspolischefen varit avsatt av poliser för länge sedan.

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Vår tid liknar mer den sena republiken. Patricierna har lärt sig spela systemet så väl att folkstyret är ett minne blott. I Rom försökte ett antal reformatörer laga systemet på olika sätt. Till sist gav man upp och inrättade kejsardömet.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Bara avsatt? Du har ju själv föreslagit hur Löfven skulle behandlas. Varför inte samma behandling för Eliasson?

    Gilla

 10. worlpresscomsite skriver:

  Hans Högqvist
  ”Kanske är våra storslagna, humanistiska principer i slutändan inte mer värda än hinduernas tusentals, under sekler mödosamt uppbyggda och konstfullt utsmyckade tempel. Allt gick upp i rök, för att de inte kunde försvara sig.”
  Sverige hade en mycket stark försvarsmakt tills politikerna (ni vet dessa individer som kan säga att de ”kanske har varit naiva” när de i själva verket är inkompetenta och helt utan förmåga till konsekvensanalys eller att förstå det faktum att världen utvecklar sig på de mest besynnerliga vis, helt utan koppling till deras ”vision”), i samband med murens fall och Sovjetunionens upplösning, trodde att fred på jorden skulle bli ett evigt tillstånd och försvaret var ett ”särintresse” och en sanslös nedrustning och ”omorganisation” genomdrevs på kort tid. Förmögenheter skapades med handel av försvarets mark.
  EU höjdes till skyarna som ett fredsprojekt och dessutom skulle brännvinet bli billigare. Oenigheten inom EU om massinvandringen är nu på väg att skapa så starka motsättningar att risken för ett storkrig i Europa står vid dörren – igen!
  NATO land mot NATO land och majoriteten av politiker och, tycks det, folket är för att Sverige ska ansluta sig till NATO. Militären tror att de ska få mer pengar, politikerna tror att de inte behöver satsa så mycket pengar och folket tror att vi slipper krig. USA är allt mindre intresserade av NATO, de förstår att ”världsherraväldet” är förbi och inte ens önskvärt längre….
  Under tiden flyttar Islam fram sina positioner i Europa och framför allt i Sverige…..
  Jag lider inte bara med det Svenska folket utan också med de invandrare som sökt fred och framtid i ett bra land, framför allt sekulära muslimer.
  Upprustning är nödvändig mot både yttre och inre fiender!

  Gillad av 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  Men det börjar faktiskt hända något. Trump höll ju ett lysande State of the Union tal ( mycket höga tittarsiffror ) och statistiska undersökningar visar nu hur överväldigande positivt tittarna uppfattade det. I länkade Daily Mail artikel ställs detta mot hur negativt diverse twittrande kändisar uppfattade det. Klyftan mellan vanligt folk och kändisar/mediaetablissemang blir tydlig. Vi har samma situation i Sverige, tyvärr har vi ingen politisk ledare som är så djärv och uppriktig som Trump. Men han får bli vår ställföreträdande stjärna. Och det som händer i USA kommer sent omsider att hända här.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5334815/American-people-turning-against-Trump-hating-celebrities.html

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Jag ser Trump som en sorts intuitiv siare, han formulerar tidsandans problem och lösningar mera precist och kärnfullt än någon annan:

   Feminism: Man kan få vilken tjej man vill om man har pengar
   Invandring: Vissla länder är skitländer som man inte skall ha någon invandring från
   Gränser: Bygg murar
   Media: Lögnare hela bunten
   Globalisering: Ett lurendrejeri för att lura USA och väst och suga ut arbetare i väst
   Klimathotet: Ett lurendrejeri för att lura västvärlden
   Försvar: Europa har åkt snålskjuts i evighet
   Skatter: Måste sänkas för att pengarna gör mera nytta privat

   Osv

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Läste en bra artikel någonstans om Trump att han antagligen bara var en mellanfigur på vägen mot förändring av politik och presidentkandidater. Föreföll mig rätt troligt scenario om man betänker utvecklingen i Europa. Vad skall komma? Något mer välformulerat eller kaos?

    Gilla

 12. Armageddon skriver:

  Du har kanske inte uppmärksammat att ett krig försiggår i Sverige. Kriget sker ännu utan att Sveriges militär behöver användas. Kriget som pågår är mellan den sekulära svenska, nationella kulturen och den islamiskt globalistiska dito. I detta ännu oväpnade krig har trollfabrikör Löfven och fakenews-illusionisterna i statsledning och MSM +SVT samt V, MP och CP främst bland de övriga politiska partierna, förklarat sig vara allierade med den islamistiskt, globalistiska sidan. Det är dags för alla sverigenationella och -kulturella krafter i sann demokratisk anda kasta ut dessa förrädare, varav en del kan klassas som landsförrädare i strikt tolkad legal mening, från beslutande församlingar i valet 2018. Vårt oberoende, vår välfärd och sekulära framtid står på spel. Första åtgärd efter ett framgångsrikt val för nationella krafter är asylstopp och påtvingad deportation av icke-integrerbara individer, som parasiterar på skattebetalarnas bekostnad. Detta kan ske inom ramen för de yttersta tvångsmedel som lagrummet tillåter, vilket inkluderar militära insatser.

  Gilla

 13. AS skriver:

  Att Sverige inte är fullständigt översvämmat av latinamerikanska kidnappargäng kan bara förklaras med att det tar tid att bygga upp infrastruktur för ligorna samt att många av dem har en övertro på svenska polisens möjligheter att beivra brott. Om två-tre år kan kidnappning för lösensumma komma att bli mycket vanligare i Sverige – kanske lika vanligt som i Guatemala.

  Den tredje världens hämnd kommer att bli skoningslös. Vi som är födda där vet vad vi pratar om och därför riskerar så många utlandsfödda svenskar sin karriär, försörjning och publikt anseende för att varna om vad som kommer. Samtidigt arbetar globalisterna oupphörligt för att öppna gränserna och riva ner de sista försvarsmekanismer som finns kvar i Europa.
  https://samnytt.se/from-beyond-the-wall/

  En parallell från den berömda serien ”Game of thrones” passar bra här. Vintern kommer. Men det finns ingen mur längre…

  Gilla

 14. Hosianna skriver:

  Patriotism eller idioti? Tyvärr är det inte den 1 april (eller 9 september) idag, utan bara en helt vanlig dag, när ansvarslösa 7-klöverbrännmärkta proffspolitiker verkligen anstränger sig, för att förstöra så mycket som möjligt av det som ännu fungerar hjälpligt i Sverige:

  ”Nyanlända invandrare ska värvas till frivilligförsvaret när de kommer till Sverige. Det föreslår Allianspartierna i en riksdagsmotion. Partierna menar att försvarsorganisationerna kan få en viktig ‘roll i integrationsarbetet’.”(!)

  http://www.friatider.se/alliansen-vill-v-rva-nyanl-nda-invandrare-till-frivilligf-rsvaret

  ”Idag bereder vi så kallade integrationsfrågor i Arbetsmarknadsutskottet. Alliansen föreslår på allvar att nyanlända ska in i frivilligförsvaret. Nyanlända alltså, inte nyblivna medborgare (vilket i sig endast vore rimligt att överväga i kombination med kraftigt skärpta medborgarskapskrav.) Säkerhetstänk, någon? (Dessutom, är inte försvaret nog ansträngt som det är?)”, skriver Paula Bieler i sociala medier.

  Gillad av 1 person

 15. Lars skriver:

  Kanske vägen gick så här:

  1) Religion
  2) Psykoanalys
  3) Sociologi
  4) Existentialism
  5) Postmodernism

  Ser vi på ekonomin så:

  1) Feodalsamhälle ersätts med kapitalism och lönearbete utan koppling till socialt sammanhang
  2) Laissez fair inom ekonomin
  3) Sociala spänningar, man försöker avgränsa instabiliteten med kolonialism så man får stabila marknader
  4) Krig
  5) Mellankrigstid med depression
  6) Krig
  7) Det starka samhället, skyddsnät, regleringar
  8) Kallt krig, diktaturer stöds av USA i kriget mot kommunismen
  9) Laissez fair dvs nyliberalism
  10) Sociala spänningar dvs islamism, nyfattigdom, ohejdad invandring
  11) Krig
  12) Politisk oro Europa
  13) EMU felkonstruktion, Gb lämnar, Öst Europa alltmer tveksamma, Itaölien till val, Tyskland dominerar Europa
  14) Exportdriven tillväxt med återhållen inhemsk komnsumtion i Tyskland, Sverige, Kina ger ökade inkomstklyftor till kapitalets fördel (därmed har jag täckt Picketys beskrivning av utvecklingen från 1970-tal)

  Gilla

 16. O.T. skriver:

  I veckan meddelade några av Sveriges tyngsta mediehus – bland annat SVT, SR, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet – att man går samman i en kampanj för att granska fakta inför valet. Redan på ett principiellt plan är idén problematisk. Faktagranskning sker i fri konkurrens mellan medier, inte genom att dominerande aktörer går samman för att granska meningsutbyte mellan medborgare, skriver Paulina Neuding.
  Agendas reportage från i söndags är så märkligt iscensatt. På en bänk i skogen sitter tre så kallade ensamkommande. Aktivisten Kinna Skoglund från nätverket Vi står inte ut berättar deras historier med händerna på deras axlar: Det påstås att de är tonåringar, eller var det i alla fall nyss när de sökte asyl. Skoglund refererar till dem som ”barn”.
  Kameran går nära, mycket nära. Men det är inte Kinna Skoglunds ansikte som exponeras med varje linje, varje por, varje ärr, utan de ensamkommandes. Det är som att SVT själva medger att det som sägs i reportaget, och det som varit SVT:s narrativ kring frågan i flera år, är något annat än vad våra ögon ser.
  Det är som att journalister avkräver allmänheten ett slags religiös tro. För det är när vi är som bäst som vi tror på det som förkunnas, oavsett vad våra sinnen och vår samlade livserfarenhet säger oss.
  https://kvartal.se/

  Medier som under flera år rapporterat felaktigt om ensamkommande går nu formellt samman för att skilja sant från falskt.

  Gillad av 1 person

 17. lookslikeanangel skriver:

  “Bella Figura”
  (Italienska; Ungefär: Ta sig bra ut. Ge sken av.)

  Som nu i Sverige……
  Sopa allt under mattan!

  Ekonomin: På “High Carbs” – Den bantningen blir INTE rolig.
  Försörjningsansvar för enorma mängder människor – ofta väldigt långt från normala/ produktiva jobb.

  – Krav på kraftigt utbyggd infrastuktur till höga kostnader. För vad dessutom? Klimatsmart?

  – Ett splittrat, oroligt samhälle.

  – En ökande kriminalitet också med en brutal sexualbrottslighet som vi tidigare sluppit “uppleva”.

  Vad gör vi? Jo, hög svansföring, inte minst internationellt. Bella Figura!

  Är inte detta otrolig dubbelmoral?

  Ett seriöst land tar tag i problemen.
  Tar inte fram sminklådan och spacklar på lager efter lager av make-up.

  (Make-up-artisten är dessutom riktigt kass.)

  Så det så.

  Gilla

Lämna ett svar till Sten Lindgren den äldre Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.