Det stora sveket

Anders Leion

Det är uppenbart att invandringen inte skulle ha fått utveckla sig på det sätt den gjort, om den styrts utifrån dess förväntade följder. Det har inte skett.

Politiker av alla sorter – förutom sverigedemokraterna – har tvärtom gång på gång försäkrat att de bara handlar utifrån humanistiska ideal: man berömt sig av att politiken styrts av allmängiltiga principer, sanningar, om alla människors lika värde, om öppenhet som något både ofrånkomligt och värdefullt och så vidare. Länge talade man också om de fördelar invandringen skulle föra med sig.

Man har förnekat men framförallt blundat inför uppenbara problem. Det har varit tydligt i diskussionerna om tillståndet i skolorna. Det finns inte en kommunalpolitiker som inte sett hur skolan har påverkats negativt av invandringen. Några har också vågat påpeka problemen. Det har inte varit välkommet. Länge förteg och förnekade den statliga skolbyråkratin det uppenbara: att skolans resultat måste försämras när en allt stötte andel av dess elever börjar på olika nivåer med helt otillräckliga förkunskaper.

Denna förmåga att se bort, att vända blickarna åt andra håll, har främst socialdemokraterna utvecklat till en skön konst. Deras förslag om vinstbegränsningar i privata skolor och omsorgsföretag har två syften. Det första är att hålla vänsterpartiet på gott humör. S vet att förslaget inte kommer att genomföras, men förslaget har ändå ett annat, värdefullare syfte: Det styr väljarnas blickar bort från allt det som socialdemokraterna inte vet hur de skall angripa: brottslighet, tiggeri, överbelastade landstingskommunala och kommunala budgetar – och skolproblemen. (V spelar med. De vet också att det är en charad, men på det här sättet ser det ändå ut som om de gör skillnad).

Man har varit nöjd så länge förnekandet inte synats alltför nära av oberoende rapportörer, inhemska eller utländska – det vill säga så länge det eländiga tillståendet kunnat förtigas och därmed inte ställa till problem för politikens tillskyndare, det vill säga för främst rikspolitikerna som ansvarar för invandringspolitiken i stort.

I tre bemärkelser har detta varit och är ett stort svek. Det har varit ett svek mot de svenska elever som fått sin skolmiljö förändrad och försämrad. Det har också varit ett svek mot de nyanlända. Dem har man givit löfte om att de givetvis skulle behandlas lika väl som alla andra – alla är ju lika värda – och det och liknande löften på andra områden har en gång fått dem och deras föräldrar att välja just Sverige. Nu bedras de. Många av dem kommer aldrig att kunna skaffa sig ett självständigt liv, inte kunna skaffa sig arbete och egen försörjning. När de, efter att de slutat skolan, finner att deras alternativ är ett eländigt liv i sysslolöshet, försörjda av olika bidrag, söker de naturligtvis efter något annat sätt att ge livet en mening. Och många står beredda att tillhandahålla, ordagrant, en frälsning, det vill säga en räddning. Det är väl inte underligt att brottsligheten – den religiöst styrda likaväl som den mer vardagliga – ökar.

Samtidigt står samma politiker som låtit denna utveckling ske och talar om skolans stora betydelse. Men de har inget att erbjuda utöver ett ständigt lappande och lagande – lite mer pengar här, en legitimation eller något annat meningslöst där. Hur kan man tro att legitimation, det vill säga bevis om genomgången lärarutbildning, skall ha någon betydelse? Det är ju bara ett kvitto på att man deltagit i en erkänt dålig undervisning.

Överhuvudtaget är svensk skolpolitik så egendomlig att den är svår att förstå. Och allra mest svårförståelig och frånstötande är den så som den gestaltar sig i de enklaver som hotar att utvecklas till ghetton. Samtidigt som man erkänner skolans stora betydelse låter man skolorna i dessa områden fortsätta att producera faktiska, oanställningsbara analfabeter. Detta sker, trots att man också inser att det enda sättet att bryta det sociala arv som från generation till generation överför arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet är en väl genomgången skolgång. Ändå förmår man inte samla sig till en avgörande insats.

Det har däremot Macron gjort. Just nu genomförs hans löfte: att halvera klasstorleken till högst tolv elever för nybörjarna i områden, som skulle kallas utsatta i Sverige. Detta kommer att omfatta 2 200 klasser och träder i kraft omgående.

Det sker givetvis inte utan svårigheter. En viss andel av eleverna, cirka 15 procent sägs det, kommer att få dela klassrum, alltså att två lärare undervisar två grupper om vardera högst tolv elever i samma rum.

Detta är något annat än att lappa och laga. Jag har inte hört detta kommenteras i svenska media.

(Första gången jag hörde talas om detta var i ett före detta fiskeläge, numera badort, i Sydfrankrike. Två kvinnliga pensionärer, tidigare lärare, tänkte rösta på Macron till följd just av detta löfte om halvering av klasstorleken. Annars brukade de rösta socialistiskt. De uttalade sig också med förtrytelse om folk som kunde tänka sig att rösta på Front National. När de fick höra att vi bodde i Perpignan sa de däremot med klart avståndstagande i rösten: ”Men där bor ju så många araber!” De var alltså som folk är mest – i Sverige och Frankrike.)

Svenska politiker i riksdagspartier vid sidan av SD har alltså svikit både svenska och nyanlända barn. De kan inte skylla på att de handlat i god tro. De visste vad de gjorde och de vet vad de gör. Men det största sveket är ändå deras envisa vägran att göra upp med en föråldrad världsbild. De vill inte erkänna att invandringen har stora negativa följder. Så fort de har en chans vädrar de däremot redan uttjänta fraser om att invandringen har såväl kulturella som ekonomiska fördelar.

Tala om att SD skulle vara nostalgiska och tillbakablickande! Det är de – de sju – som tror att världen ser ut som på adertonhundratalet och nittonhundratalets första hälft, när vetenskapliga idéer, nya upptäckter och välutbildade – också yrkeskunniga – människor var de som stod för invandringen. Men det är klart; de kanske uppskattar det våldskapital och det internationella nätverk som klanerna behöver för att skydda sig, och som de för med sig till oss. Det kanske kommer att behövas nu när staten dras sig tillbaka och inte längre verkar vara intresserad av att upprätthålla sitt våldsmonopol.

61 reaktioner på ”Det stora sveket

  • Martin skriver:

   Japp. Enligt Jordan Peterson har folk med IQ unde 90 svårt att följa en skriftlig instruktion. Många av de vi importerat ligger ju under. Då hjälper inga sådana insatser.

   Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Precis så. Man kan också fråga sig varifrån alla nya lärare skall komma till dubbelt så många klasser… Läste i en tidning att i en del skolor kan inte lärare prata svenska. Lärare som har fått sina legitimationer pga att de har utländsk lärarutbildning och fått snällt betyg E för sina kunskaper i svenska. Hur kan man jämställa lärare från ex Somalia eller Afganistan med svenska lärare? Och när lärare inte kan prata infödingsvenska gör man björtjänst åt barnen med utländsk bakgrund som inte ens i svensk skola kan höra brytningsfri svenska

   Gilla

 1. bengtakewennberg2017 skriver:

  Det finns en risk att misstagen upprepar sig. Socialdemokraterna har just presenterat en budget med stora satsningar på utbildningssektorn för att e som kommit till Sverige skall kunna komma in och få en plats i arbetslivet. Problemet är att utbildningssektorn som Du skriver är fast i tankemönster om om världen såg ut som på slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Därmed blir satsningarna återigen ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Jag rekommenderar en läsning av Sverker Lundin artikel ”Verklighetsoptimering och verklighetsprövnig – om varför goda intentioner ibland får motsatt verkan inom utbildningsområdet”. Den finns i EDUCARE 2016:3 sidorna 38-62.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Om det bara vore så väl! Tänk om vi kunde få tillbaka den tidens skola och börja om med förbättringarna därifrån!

   Felet är inte att skolan är gammalmodig, utan att den är alldeles för anti-gammalmodig. Den strys av förstörelselusta utan varje ambition eller förmåga att skapa eller uppnå förbättring. Skolpolitiken är aggressiv i stället för att vara progressiv.

   Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Det fattas lärare och det kommer att ske undervisning på arabiska i ghettona. Det tycker sossarna var jättebra för då kan barnen undervisas på ett språk de förstår, samma som pratas hemma, i området och bland kamrater.
   Sossarnas politik har alltid byggt på att satsa pengar och/eller tillsätta en utredning. Att göra en konsekvensanalys eller utvärdering ingår inte. Utredningen går ut på att visa att förslaget är jättebra och då får utredaren betalt och ledarna får känna vad bra de är. Man kan sitta i SVT och slippa frågor. Det var roligt då en minister förklarade en hästsatsning för det skulle satsas pengar på flicksporter. Hon skulle satsa 7 miljoner och fick mycket beröm. Då kostade en plåtlada ungefär två miljoner-dvs som en maskinhall för redskap. SVT på bästa sändningstid och inga frågor. Verklighetsförankringen är densamma då som nu. Då gick det bra men nu har omvärlden ändrats och Sverige med genom den förda politiken. Nya grepp? Jaså inte det
   Ett annat substantiv är reform, det låter ju som en bra sak. En krympning eller en försämring kallas för reform.

   Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Och kvaliteten i utbildningssektorn avgör dessa studenters attraktionskraft i näringslivet. Antingen anställs de av näringslivet och då är deras kvalitet avgörande för näringslivets kvalitet.
   Eller så tar näringslivet in den önskade kompetensen utifrån. För Sverige är fortfarande ett litet och exportberoende land som måste leverera kvalitet.
   Om inte planen är att vi ska uppfylla något annat högre syfte förstås och finansieras av EU-bidrag istället.

   Gilla

 2. Soab skriver:

  En annan möjlighet man har att påverka är genom att rösta. 2019 så är det val till Europaparlamentet. Här kan man få stor utväxling eftersom valdeltagandet är lägre, kan folk fås att komma ur sofforna och rösta på, exempelvis SD, eller Fria samlingspartiet Engellau, så kan kanske mycket uppnås? Tänk att slippa Cecilia Malmström!

  Jag ser Engellau stå som en Farage och briljera och häckla med sin portugisiska i parlamentet!

  Gillad av 3 people

 3. malmobon skriver:

  Vid alla större beslut inom affärsvärlden görs en konsekvensanalys. Morgan Johansson visste långt innan att migranter var på väg, men agerade inte.
  Reinfeldt förstod nog ändå vad han gjorde. Ville sno åt sig röster från migrantförespråkarna. Nya Moderaterna började med bli mer likt Socialdemokraterna, för att sno åt sig deras röster.

  M fortsätter samma strategi genom försöka ta tillbaka SD röster.

  Genom historien har alltid 2:or just bara blivit 2:or. Besvikna moderater kommer aldrig få tillbaka sina väljare från SD. Däremot kan M ta röster från C och L om Ulf Kristersson fortsätter föra liberal politik som han började med i unga dagar. Ränderna går aldrig ur.

  Gillad av 1 person

 4. oppti skriver:

  Dagens SVD avslöjar att våra kommuner inte klarar av de ensamkommande gatubarnen.
  Det finns för få låsta platser som kommunerna kan erbjuda dem, a 2 miljoner per plats.
  Här finns goda möjligheter för privata initiativ med goda vinster för dem som finner skolans fattiga värld med vinstbegränsningar hämmande.
  För kommunerna har en skyldighet att ta hand om asylsökande barn, även om dessa inte vill bli omhändertagna.

  Gilla

 5. AMA skriver:

  Samma dag som EU-domstolen meddelade sitt beslut intervjuades den polska premiärministern Beata Szydlo. Utan något som helst tvivel klargjorde hon att ”Vår politik i migrantfrågan kommer inte att förändras”.

  Polens premiärminister Beata Szydlo: ”Vår politik i migrantfrågan kommer inte att förändras.”
  Överraskande avslöjade hon även att kontakter mellan henne och Litauens samt Lettlands premiärministrar i migrationsfrågan är intensiva och att man kommer att agera gemensamt. Baltstaterna har tidigare aldrig gått emot Bryssel, utan fogat i sig i varje beslut.

  Ungern reagerade kraftfullt mot EU-domstolens beslut, som man betecknar som ”politiskt”. Peter Szijjarto, landets utrikesminister, menar att domslutet är ansvarslöst, hotade Europas säkerhet och gick emot de europeiska nationernas intressen.

  – Politiken har våldtagit europeisk lag och europeiska värden. Detta domslut legitimerar i praktiken EU:s makt över sina medlemsstater. Det är ett oacceptabelt villkor, sade han till pressen.

  Gillad av 5 people

   • csaba43 skriver:

    Nej Fredrik det gör inte det! De har bara allt för lätt att springa från den ena ytterligheten till det andra. Min äldre bror och hans då unga hustru hade Stalin, Lenin och Rakosis Porträtt i sin sovrum. De var dock inte kommunister. De som många andra springer i det hörnet husse anvisar eller lockar till med ”välfärdsförmåner”!

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   AMA, jag hoppas att dessa östeuropeiska politiker står på sig. All heder åt dem. Denna frågan måste upp i dagsljuset och diskuteras. Det är dessutom på tiden att någon gör kraftfullt motstånd mot EUs envälde. Det är enligt min mening helt riktigt att domslutet hotar europeisk säkerhet och intressen. Jag börjar alltmer uppfatta EU som en fiende som vill oss ont.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Den dag man bedömer att bidragen inte längre väger upp kostnaden för invandring och rätten att styra över sig själva, då kanske de verkligen sätter sig på tvären.

    Kanske vi är där nu?

    Gilla

   • Rolf Åberg skriver:

    Sverige måste gå ur EU! De är en utpressarmyndighet som vill fatta beslut över huvudet på nationalstaterna, i många fall ödesdigra beslut. De är ju dessutom angelägna att islamisera Europa. Öppna gränser tex är ju förödande!

    Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Tjeckien sa samma sak, vi avstår hellre från EU bidrag än godtar EUs domslut. Sverige följer inte heller EU domstolen så hur kan Sverige tycka att andra länder ska göra det? Det finns skriftligt på en fråga som ställts. Sverige följer de beslut man kan godkänna själva var innebörden

   Gillad av 2 people

  • Janne skriver:

   Fd östeuropeiska länderna är bidragsknarkare som är med i EU för att få bidrag och dra nytta av det men vde ser att de kommer att krävas att bidra på ett sätt som de inte trodde förut att de skulle behöva. De säger att deras räddning är deras relativa ”fattigdom” som leder till att de migranter som skall påtvingas de kommer ändå att självmant lämna landet för länder som Sverige, där bidragen är högre om kravlösa.
   De ser med skräck på Sverige, de vill inte ha liknade utveckling hos sig. Det är ingen som är fascinerad av Sverige längre.

   Gillad av 1 person

 6. Elisabeth skriver:

  Janne Josefsson tog upp problemen i vissa skolor i senaste ”Uppdrag Granskning”. Han hade fått tag på två rektorer ( eller vad titulaturen är numera ) som gick på tomgång. En hävdade bl a att ombyggnad av skolan skulle kunna vara en lösning. Det är ungefär som att möblera om stolarna på akterdäck när Titanic börjar sjunka. Hursomhelst, dessa skolledare verkade uppenbart tillbakahållna. De satt säkert och grunnade på anställningstryggheten och räkningarna om de sade som det är, skolan klarar absolut inte av denna stora invandring.
  Detta följdes av en ”debatt”, eller snarare ett käbbel, mellan tre politiker, en sosse, en moderat och en från SD.Det blev lite komiskt när sossen och moderaten hoppade på SD-politikern med orden, Ja, du har ju ingen lösning. Sagt av två personer från partier som orsakat invandringsproblemen till en person representerande ett parti som hela tiden försökt stoppa denna galenskap.Vi svenskar som har möjligheten försöker bara hålla den här soppan på armslängds avstånd.De här problemen känns verkligen inte som den vanlige svenskens ansvar. De är helt och hållet orsakade av politikerna och media och det gör mig rasande. Det kommer att sluta med gated communities och privata vaktbolag.

  Gillad av 8 people

 7. Christer Hanefalk skriver:

  Tack Anders! Välformulerat och klarsynt. Som vanligt – är jag böjd att lägga till. Vi som gick i skolan på 50- och 60-talen har svårt att förstå vad det är som hänt. Enligt Högskoleverket tillhör jag själv den mest välutbildade generationen någonsin i Sverige, men jag minns att när jag tittade på de prov som man hade för jämnåriga på 30- och 40-talen inser jag att kraven – även för min generation – var lägre än för föregående. Man ser det också i så enkla saker som frågeprogram i Radio och på TV. När 10.000-kronorsfrågan kom på 50-talet så ställdes det krav på kunskaper hos de tävlande – ”vanliga” människor hade inte en chans att svara rätt. Idag får man 10.000 kronor i en TV4-tävling där frågan är: Vad heter Sveriges drottning? Och svarsalternativen är Sölve, Salve, Silvia och Sverker. Den svarande är osäker och frågar publiken. 14 % tror på Sölve, Salve får 18 %, Silvia 49 % och Sverker 19 %. Programledaren tittar på den tävlande och ler. Efter en lång tvekan väljer den svarande att gå på publiken linje och säger tvekande ”Silvia”. Programledaren håller sitt offer på sträckbänken, men brister ut i ett leende och säger: ”Du har dina 10.000 kronor!” Publiken applåderar frenetiskt. För vad – undrar man stilla i TV-soffan. Jo, de applåderar för att de också visste svaret!
  Jag lyssnade i februari 2017, i samband med Rotary Talks, på Magnus Henrekson som beskrev skolsituationen i jämförande termer. Svenska skolresultat jämfördes med ledande asiatiska länders. Bland 8:e-klassare i Sverige ligger idag cirka 1 procent på elitnivå i naturvetenskapliga ämnen. Vilket kan jämföras med Honkong, Sydkorea, Taiwan och Japan där alla ligger över 30 % och det allra bästa landet på 45 %. Vill du se Henreksons föredrag så hittar du det här https://www.youtube.com/watch?v=1Vzzrnpt7os. Henrekson konstaterade – lite ”torrt” – att vi nog kan se fram mot att kommande svenska generationer får kinesiska chefer.
  Självklart har invandringen bidragit till nedgången för skolan, men mest har vi nog oss själva att skylla. Nedmonteringen av skolan är – tror jag – att vi satsar mer på att alla ska lära sig fundamenta, än på att de som är bäst skickade att lära sig ska nå elitnivå. Därtill har Henrekson en stor poäng när han säger att i den svenska skolan bygger pedagogiken mycket på att våra elever ska lära sig att upptäcka det andra redan har upptäckt. I andra länder – ledande länder ska sägas – lär man sina elever vad andra har kommit fram till för att de ska kunna ta utvecklingen vidare till nästa steg. Vi själva repeterar ”grunden” gång på gång.
  Vi har också en annan sak som ”drabbar” skolan och som är en oändligt mycket större fråga: vi har helt klart fått kontinuerligt sämre näringsvärde i vår kost under senare år vilket – tror många forskare – bidrar till att vi får fler ”bokstavsbarn”. Min fru är lärare och hon har under sina 40 år i skolan märkt att antalet elever med någon slags ”störning” har – procentuellt sett – blivit fler och fler för varje år. Dessa elever som självklart har svårt att hänga med i skolan, drar också ned tempot och försvårar utbildningssituationen för alla. Vilket gör att även elever utan problem får en sämre utbildning. För dig som är intresserad rekommenderas följande länk på SVTPlay: https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1

  Gilla

  • Rolf Åberg skriver:

   För mycket socker och kolhydrater i maten kan inte vara bra. Big Pharma tjänar dock multum på det. Folk blir sjuka, sen tar medicinföretagen över och tjänar ännu mera pengar. Folket är såååååå lurade. Skrämmande att den cirkiusen också får fortgå utan större protester

   Gilla

 8. Johan skriver:

  Vi behöver en ny gräsrotsrörelse som utmanar postmodernismen, som egentligen är ganska infantil och saknar väl underbyggda argument för sina teser. Det gäller att skapa en miljö där Kejsarens nya kläder kan bli synliga för alla och där postmodernismens brist på sakliga argument blir synliggjord med tydlighet.

  Gillad av 2 people

 9. Östanskog skriver:

  Den svenska skolan var av världsklass så sent som på 80-talet. Mitt argument är lokala ämnen och lokala utvecklingsarbeten i schweizisk anda. – Kryddhyllan är ett exempel. Pojkar fick sy gardinen framför hyllan och flickor fick såga och hamra stommen långt innan genuspedagogik. Om ni tror att Ernst är upphovsmannen, har ni fel. Det var den svenska lärarkåren. Undertecknad införde Karelska piroger som delmoment i kursplanen för språkämnet finska (som för övrigt var likställd med tyska och franska). De gräddades på kvällstid, som skapade gemenskap. Språk är inte bara ordlistor och grammatik. Säg inte ”flumm” ny.

  Gilla

 10. Gerd Ahrgren skriver:

  En spontan reaktion:

  Börja om från början och ställ krav på att alla, som kommer till Sverige måste börja med att lära sig svenska språket och vilka regler, som gäller i Sverige.

  Gör om läroplanen och ställ krav på lärarutbildningen i kombination med verktyg för lärare att upprätthålla ordning och reda.

  Ge rektorer ansvar och befogenheter att anpassa skolans arbete efter den sociala situation, som råde inom rektorsområdet.

  Åtgärder:
  * Utbildning i svenska i kombination med kunskap om det svenska samhället och vår kultur. Endast lärare, som kan svenska språket perfekt och som accepterar och lever enligt svenska lagar och svensk kultur kan komma ifråga. Efter godkänt prov, kan övergång till svensk skola ske – eller till arbetssökande, om man är vuxen
  * En ny läroplan med fokus på ämneskunskaper.
  * Skärp inträdeskraven till lärarutbildning och höj nivån på utbildningen av lärare.
  * Ge lärarna auktoritet genom verktyg att sanktionera olämpliga beteenden. Stök, mobbing och dåligt uppträdande måste beivras.
  * Det ska finnas en ”arbetsbeskrivning” för rektorer med ansvar och skyldigheter som ger dem befogenheter att anpassa skolarbetet efter lokala behov och möjligheter.
  * Föräldrar ska givetvis informeras om elevens resultat, svårigheter och utmaningar, men inte ges möjlighet att styra skolans arbete.
  * Ingen uppdelning efter kön tillåts, simundervisning och gymnastik ska ske enligt svenska normer.

  Och detta måste få ta tid och ansvariga myndigheter ska kontrollera att skolorna lever upp till sitt åtagande.

  Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Det går inte att informera om svenska regler och tro att man genast börjar acceptera de. Man har sina egna samhällen och klarar sig utan svensk rättvisa. Man kan gifta bort barnen hos en imam och även om de inte registreras som officiellt gifta kan de ses som gifta i deras egna ögon. Samma sak gäller för romer, de har egna lagar och egen moral, egna seder och det är inget som kan snabbt uplyssas bort.

   Gilla

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Visst är det bra med någon som gör något istället för bara pratar. Istället för att som den svenska regeringen skänka svenska miljarder av skattebetalarnas pengar till meningslösa globala klimatprojekt.

  Jag tror dock att Macrons idé om mindre klasser i vissa skolor är högst olycklig. Den kan rentav skapa betydligt fler problem än den löser. Det beror på att den inte alls utgör någon lösning på de två problemen som ligger i botten.

  De första problemet har med lärarnas ställning och auktoritet att göra liksom med deras skicklighet. Att minska storleken på klasserna är lite som om den tyska polisen hade satt in 40 000 poliser istället för 20 000 i kravallerna i Hamburg. Skillnaden hade varit minimal. Istället hade ett ytterst litet antal(100?) poliser kunnat åstadkomma mycket mer än alla 20 000 om de hade givits rätt befogenheter. Principen är mycket enkel och urgammal men den tycks ändå vara bortglömd. Eskalera konflikten så långt nödvändigt tills den är löst.

  På samma sätt måste varje enskild lärare ges rätten att eskalera disciplinera åtgärder till den nivå som krävs för att lösa problemet. Till och med skyldighet. Och ha fullt stöd för detta av skolledning och samhälle. Elever som upprepat visar att de inte klarar att fungera i en klass skall stängas av. Skolan får inte vara en förvaringsplats och ej heller en uppfostringsanstalt. Så långt om disciplinära problem. Inför man detta kommer storleken på klasserna ha liten betydelse för ordningen.

  Eller är det möjligen så att eleverna i dessa så kallade ”utsatta” skolor är fulla av ivriga elever som vill lära allt vad de kan men det går för långsamt och läraren blir otillräcklig i en för stor klass? Detta är den situation du antyder när du skriver att nyinsläppta föräldrar blir besvikna. För sådana föräldrar gör förstås allt för att deras barn ska lyckas i skolan, eller hur?

  Tyvärr tror jag att ovanstående situation är ovanlig. Men om den finns så är en lösning på detta som har glömts bort är den självklara möjligheten att gå om klasser. Att släppa elever vidare till nästa årskurs som inte har klarat den innevarande är ett svek mot alla och en del av de många livslögner som PK-samhället har försett oss med. En annan lösning är accepterandet av det uppenbara – vissa elever är helt enkelt för svaga för att klara skolan och det kan man svårligen göra något åt.

  Det andra och kanske större problemet med Macrons halverade klasser är vad det innebär för samhällskontraktet och i grunden själva limmet i samhället. Skolor finansieras i Sverige och i Frankrike via skattsedeln. Det har man kommit att acceptera utan större knot trots att en del betalar avsevärda summor till skolan och andra ingenting. Men om man dessutom bestämmer sig för att spendera väsentligt mer på de barn vars föräldrar sannolikt inte har betalt mycket blir situationen snabbt besvärligare. Men problemet är värre än så.

  Låt oss anta att 2200 klasser halveras som du beskriver och låt oss också för en sekund anta att det fungerar rätt bra (vilket det nog inte gör). Då finns alltid den 2201 klassen som inte delas (och 2202 osv i tusental). Den klarade inte nivån för den var inte tillräckligt ”utsatt”. Kanske för att den bara låg i ett halvdåligt område där det mest är franska föräldrar och kriminaliteten i detta område bara är måttlig. Som (ambitiös) förälder i ett sådant område skulle jag vara vansinnig på Macrons reform. Han har därigenom skapad en klassapartheid som missgynnar dem som anses lite mer skötsamma. Ett fantastiskt bra sätt att förstärka motsättningarna i samhället.

  Gillad av 3 people

 12. Folke Lidén skriver:

  Som en del i den svenska politikens charad frågar man nu vad 2018 års valrörelse kommer att handla om – Skolan, vården, jobben, etc.
  Det står kristallklart att det är den alltför verklighetsfrämmande invandringspolitiken som medfört att hundratusentals människor lockats till Sverige och att detta i sin tur, till största delen, förorsakar problemen och trycket på infrastrukturen. Till yttermera visso har vi sedan lång tid tagit emot grupper av människor med lågt humankapital. Människor som kan förväntas bli mer eller mindre omöjliga att utbilda och anställa.
  Rikspolitiker (i 7 partier) kommer undan med att tala om förbättring av integrationen och låglönejobb.
  Kommer någon politiker i något av de 7 partierna att säga sanningen och därmed förutsättningen för att börja reda ut problemen?
  ”Sverige måste införa ett totalt asylstopp och utvisa dem som vistas illegalt i landet”.

  Gillad av 2 people

 13. Hovs_hällar skriver:

  Felet med ovanstående i övrigt tämligen förnuftiga inlägg är

  — Perspektivet. Leion anser tydligen att det var helt legitimt för dessa migranter att komma hit
  (”välja Sverige”) och falskeligen påstå sig vara ”barn”, och att ”vi” svek dem genom att tillhandahålla en sekunda skolgång *snyft*.

  I själva verket har dessa personer ingenting i vårt land att göra. Deras närvaro är baserad på en härva av lögner, som våra makthavare valt att se genom fingrarna med på ett absurt sätt.
  Man kan därför inte heller hävda att de blivit ”svikna”.

  Makthavarna har däremot på ett grovt och oförlåtligt sätt svikit OSS. De har tvingat oss acceptera närvaron av främlingar från en främmande kultur, som under falska premisser kommit hit för att tvinga på oss sin oönskade närvaro.

  Detta kallar jag en våldtäkt på ett helt folk — vårt folk. Och jag finner det absurt att ömka sig över våldtäktsmännens eventuella svårigheter i Sverige, då de alls inte skulle befinna sig i Sverige om det funnes någon rättvisa. I praktiken utgör de förtruppen till en invasionsstyrka.

  Gillad av 3 people

 14. Jag har slutat lyssna skriver:

  Vissa dagar betraktar jag världen som komplicerad. Andra dagar som enkel.

  Idag skall jag vara enkel.

  Hur kan politiker ha fått för sig att det fått mandat att omvandla Sverige till ett helt nytt multikulturellt land?

  Hur kan politiker ha fått för sig att detta skall kunna ske helt utan motstånd?

  Hur kan politiker ha mage att stämpla allt motstånd de möter som främlingsfientligt?

  För var dag som går finner jag detta allt mer otroligt.

  Men vilken rätt utser de mig till sin fiende, när jag enbart vill värna det som generationer före oss byggt upp?

  Med vilken rätt tar de resurser uppbyggda inom landet Sverige och delar ut till andra efter eget godtycke?

  Varför skall jag överhuvudtaget lyssna till människor som betecknar mig och mina anhöriga som onda människor, när allt vi vill är att leva i trygghet, i liv fyllt av naturlig intimitet?

  Numera betraktar jag dessa människor som fientligt inställda till mig själv och mina anhöriga, och till det land jag en gång lärde känna.

  Jag har slutat lyssna.

  Gillad av 4 people

  • Johan skriver:

   Håller med dig. Jag är numera mycket noga med vilket flöde jag utsätter mina sinnen för. Jag tänker försöka behålla sunt förnuft och kompass. Jag är övertygad att eliten har en agenda och den är inte utformad för nationens och medborgarnas bästa. Var vaksam.
   Faktiskt får situationen mig att tänka på i militärtjänsten om hur man hanterar fientlig desinformation och manipulationsförsök. När fienden har tagit sig in i statsapparat och nyhetsflöde.

   Gillad av 1 person

   • Hovs_hällar skriver:

    EXAKT. PK-sekten har infekterat både statsapparat och traditionell media. Och var medveten om att allt som förmedlas därifrån kan vara desinformation — där myten om de ”ensamkommande baaaarnen” bara är toppen på isberget.

    Gilla

  • OT skriver:

   När en småbarnspappa på Facebook varnat för inbrottstjuvar och givit signalement blir han attackerad och hånad, också av journalister. Det är något sjukt över svensk samhällsdebatt.

   Småbarnspappan hörde inbrott hos grannen och var beredd att försvara sin familj med hammare, innan tjuvarna flydde förbi utanför hans sovrumsfönster då polisen kom. Polisen informerar honom om att det pågår en inbrottsvåg i Gamla Väster i centrala Malmö. Pappan skrev om det på Facebook, men där blev det snabbt han, som givit signalement på tjuvarna, som utsågs till den moraliskt förkastlige. Rasisten som är värre än tjuvarna. Han skriver i brev till SvD:s ledarsida:

   ”Under loppet av ett par timmar har facebooksamtalet om vårt inbrott, av journalister förskjutits till ett samtal där jag själv är huvudproblemet, och i nedlåtande ordalag delges en betydande mängd även för mig mycket välbekant identitetpolitisk liturgiundervisning.

   https://samtiden.nu/2017/09/sverige-ar-det-brottsoffer-som-attackeras/

   Gilla

  • Rolf Åberg skriver:

   Politiska korrektheten har tyvärr spridit sig till stora delar av allmänheten. För man sin talan och framför sina argument mot massinvandringen av muslimer och islam får man höra att man är rasist!
   Förklarar man då att man inte är emot andra etniciteter , utan emot en ointegrerbar ideologi som är ett hot mot vårt land, då låtsas de som det regnar. eller är helt oförstående. Stora delar av allmänheten tycks inte kunna tänka klart själva, eller ids inte. Lättare att jamsa med de övriga, samt det politiska parti de sympatiserar med.

   Gilla

 15. phnordin skriver:

  Tack för intressant krönika. Uppenbart är att Macron som är väl förtrogen med den franska skolan och invandringen och dess problematik söker lösningar med nya och kreativa grepp. Man har intrycket att svenska skolexperter och dito politiker trampar runt i ett gyttjehav av fördomar och ideologisk inskränkthet som förhindrar allt nytänkande.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Ph Nordin: – ”Nya kreativa grepp” — som att ösa ännu mer resurser i form av skattebetalarnas pengar, över ett i grunden olösligt problem. Klassisk socialism. Allt åt alla – NU.

   I Sverige öser man flerdubbelt mer resurser per elev över problemskolor än över fungerande skolor. Och det hjälper…??

   Gilla

   • Janne skriver:

    Om mas skulle minska klasserna- varifrån skulle man få BRA lärare till alla de klasserna?
    Redan idag råder lärarbrist. Är det bättre med bra och färre lärare eller flera men dåliga?

    Gilla

   • Janne skriver:

    En man som i hela sitt liv har varit beroende av sin 24 år äldre ”mamma”….
    Och lärarina som är ihop med sin elev- är det inte straffbart?

    Gilla

 16. Martin skriver:

  Ja. Jag kände mig sviken av det svenska utbildningssystemet redan under universitetstiden för 10 år sedan. Det mest kännetecknande och belysande minnena är att en del föreläsare, doktorander från utlandet och utbytesstudenter allt som oftast pratade om den svenska utbildningen som ”kindergarten”. Eller när lärarna sa ungefär: ”Yeah yeah, we’ll get you through the system …”. Flera doktorander från utlandet sa: ”This is nothing” och att man skulle behöva två- eller tredubbla studietakten för att komma upp i vad de var vana vid. Det gjorde ju att alltihop kändes rätt meningslöst. Och nu när Sverige sannolikt halkar ned i välfärdsligan så lär ju inte utländska företag vara så intresserade av korkade svenskar med ett skämt till utbildning. Det finns inget sätt att komma undan det sveket.

  Gillad av 1 person

 17. V for Vendetta skriver:

  Man har begått det stora misstaget utgår från synsättet om allas likas värde samt allas rättighet till ett drägligt liv. Dock har man missat att det är på ytterst få ställen på jorden denna tanke är genomgrundad i befolkning och kultur, de flesta länder agerar inte efter principen. De länder därifrån de senaste flydda människorna härstammar har verkligen inte historiskt agerat efter någon tanke som genomsyrar samhället baserad på rättigheter och lika värde för alla. Varför skulle denna tanke då vara en av de största eller ens första som de tar med sig och implicerar i sitt nya land? Varför skulle skolverksamhet stå högt upp på deras lista när de flesta lärda i deras forna land utgår från en enda bok? Man kan organisera klasser och lärare både avigt och rätt men det hjälper föga när man slåss mot övertygelser och då i synnerhet sådana man själv bejakar men den man vill hjälpa förkastar.

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Undrar över hur medvetna herrar Bildt, Westerberg, Rheinfeldt och Borg var av konsekvenserna av konsekvenserna av släppa loss invandringsflödet (de har ju alltid kunnat göra upp med S, särskilt efter Lucia beslutet 1989). Ska vi tro på deras humana patos?

  Vad som talar för att det var en maskirovska, antingen med kortsiktiga eller långsiktiga strategier bakom, borde vara det faktum att man dolt information om kostnader och andra konsekvenser så länge (avslutade t.ex den statliga utredaren professor Ekbergs uppdrag ett decennium av mätningar av finansiella kostnader av invandringen) 2006.

  Eller var det så otroligt dumma och obildade? Även herr Borg? Det är svårt att tro. Övriga nordiska länder har sannerligen inte köpt den svenska modellen.

  Vad är i så fall värst? Den otroliga inkompetensen eller det medvetna lurendrejeriet?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.