Välfärdsbrott

Patrik Engellau

Man måste hålla huvudet kallt och tungan rätt i munnen när man ger sig in i en av de slirigaste samtidsfrågorna som existerar, nämligen välfärdsbrott eller rentav ”kvalificerad välfärdsbrottslighet”, vilket råkar vara titeln på en sjuhundrasidig statlig utredning i ärendet som presenterades i maj i år.

Problemet, säger jag på prov, är inte bara, eller ens i första hand, att folk skor sig på välfärdsstaten, utan att vi egentligen inte vet vad vi talar om, vilket sagda utredning förtjänstfullt påpekar. Det finns nämligen inga ”fasta eller entydiga definitioner av begreppen ekonomisk brottslighet, organiserad och systematisk brottslighet eller av vad som innefattas i begreppen välfärdssystem och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system [kursivt i originalet]”.

Vi tar ett exempel. Birgitta, 32, är jättetrött på chefen och beslutar att sjukskriva sig. Är det ett brott? Kanske, men om hon får diagnos på att hon gått in i väggen så är det inget brott. Sjukskrivningspengarna ligger där och väntar och det är Birgitta själv som bestämmer om hon ska ta dem. Om hon säger att den tilltänkta frånvaron är en hämnd på chefen får hon inte pengarna. Om hon säger att hon gått in i väggen så får hon dem antagligen. Är det ett välfärdsbrott om hon tar pengarna?

Det handlar om att staten hjälper folk att – om vissa förutsättningar är för handen – få tillgång till sin nästas plånbok. Staten skapar ekonomiska incitament som staten utgår från att folk inte tänker missbruka. Missbruka betyder att göra saker som ”det inte var tänkt” att man skulle göra.

En del incitament är kolossalt attraktiva. Statens årskostnad för assistensersättning, alltså betalning för att handikappade ska kunna anlita personliga hjälpare, uppgår till 30 miljarder kronor . Ungefär 15 000 handikappade delar på pengarna vilket blir två miljoner kronor per ”assistansanvändare” och år. (Jag tror inte min ögon och måste kontrollräkna flera gånger.) Här kan vi snacka incitament. Är det konstigt om Henrik, 29, gör upp med sin handikappade kusin att hämta pengarna, ge kusinens mamma några hundratusen för omhändertagandet och sedan dela resten lika? Henrik gör pappersjobbet för att få ut pengarna från Försäkringskassan (vilket inte är försumbart, det har jag kollat), och köper därefter en svart Mercedes Benz och glassar runt i stan med nedvevade rutor och i solbrillor. Skulle det vara ett brott? En läkare har intygat att kusinen är handikappad. Henrik är väl inte mer brottslig än Birgitta?

Men det var som sagt ”inte tänkt så” och därför blir vi upprörda. Hur kunde det bli på detta viset? Jag tror att det handlar om tre faktorer som samverkar för att driva nationen åt ett otrevligt håll.

Betänk, för det första, att det svenska välfärdssystemet byggdes för ett folk som hade starka mentala spärrar mot att ”ligga andra till last”. Så länge folk i gemen skäms för att hämta sin försörjning – eller kanske bara något litet bidrag – från nästan så gör det inte så mycket om staten utan särskilda kontroller öppnar andras plånböcker för envar. Man missbrukar inte sina möjligheter. De kulturella hämningarna är för starka.

Men det där har ändrat sig med tiden. När folk idag utnyttjar välfärdssystemen så upplever de inte att de ligger andra till last, vilket de ju faktiskt gör, utan att de utnyttjar sina rättigheter. Den som brukar sina rättigheter behöver inte skämmas. Och syndar man lite på nåden så är det nog inte så farligt. Det gör väl alla?

Förresten slirar staten själv. Länstidningen i Östersund beskriver ett annat slags ”välfärdsbrott”:

En annan typ av välfärdsbrott förekommer inom vuxenutbildningen, där utbildningsföretagen får ersättning per betygspoäng. Ju snabbare en elev går igenom en utbildning, desto mer pengar får företaget.

Men det är samma ordning som gäller inom de statliga universiteten. De får också ersättning efter antal utdelade betygspoäng. Samma ”välfärdsbrott”, om det nu är ett brott, utförs av välfärdsstaten själv.

Den andra faktorn är inflödet av personer från kulturer som aldrig blygts att blåsa staten. Man kan således, påstås det, söka asyl flera gånger och få en ny identitet varje gång och sedan utfå försörjningsstöd för var och en av identiteterna. Tricken är oändliga för den som vill maximera möjligheterna.

Den tredje faktorn är det välfärdsindustriella komplexet själv som uppmuntrar nyttjandet av dess tjänster genom alltmer lockande ersättningsnivåer och drar sig för det tröttande extraarbete som det skulle medföra att detaljgranska varenda utbetalning. För några år sedan skrev jag tillsammans med den numera avlidne journalisten Olle Rossander en bok om Försäkringskassan. Kassan hade ett utbetalningssystem som kallades Periodisk Utbetalning Med Automatik – PUMA – och syftade till att automatisera utbetalningarna så att tjänstemännen inte skulle behöva kontrollera mottagarnas ersättningsrättigheter varje månad. ”Vårt jobb är att mata puman”, förklarade tjänstemän som vi intervjuade.

66 reaktioner på ”Välfärdsbrott

 1. Peter M skriver:

  Ett av grundproblemen är att den enda värdemätningen som i realiteten existerar i Sverige är ekonomiskt välstånd. Det går att mäta alltså mäts det och vi värderar vårt samhälleliga liv i ekonomiska termer.

  På det personliga planet har det medfört att den enda dygd som nu i realiteten finns paradoxalt nog är den gamla lasten girighet.

  Ser jag tillbaka skedde brytningen mellan det gamla och det nya någonstans i samband med efterdyningarna av 1970-talskriserna. Efter det så har den samhälleliga eliten kapitulerat för girigheten och gjort den till en dygd.

  Först flyttade alla kompetenta män sitt focus mot det privata näringslivet. Tidigare fanns t.ex. politiken och försvaret som fullgoda karriäralternativ. Så småningom följde kvinnorna efter.
  Nu har vi en situation när alla kompetenta jobbar på i näringslivet och skapar välstånd. De mindre kompetenta fyller de platser där det tidigare satt kompetenta människor.

  För övrigt anser jag att det är dags för våra tillfälliga gäster som vi gett skydd att åka hem för att bygga upp sina hemländer.

  Gillad av 3 personer

  • Åke Skogevall skriver:

   ”Brytningen” var kanske det som gick under namnet Systemskifte, lanserat av Timbro, C Bildt mfl och anammades av alla med bra position i systemet.
   Rättvisa, jämlikhet och solidaritet blev till Marknaden har rätt, Mera åt Eliten, Satsa på dig själv.
   Samarbete ersattes med Konkurrens.
   Fackliga ledare hade redan blivit mer intresserade av karriär och föreningens makt än av sina medlemmars intresse. (Oligopolets järnlag). Så facket tappade sina medlemmars röster. Lönesättning efter prestation blev till ”marknadsmässig lön”.

   Gillad av 1 person

 2. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Viktigt ämne som gör en bedrövad.
  Enligt mitt sätt att se det handlar dessa brott om grov stöld.
  Liksom läggspelen våra förtroendevalda ägnar sig åt med stor finess när de ger varandra gräddjobb över alla partigränser. Är det någon som tror att inte också SD’s främste kommer att landa landshövdingetjänster inom tio år eller så?
  Den svenska staten hanterar alldeles för stora summor och VIK som Patrik kämpar mot med både esprit och ihärdighet kommer aldrig att bli mätt.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om Jimmie fick möjlighet att bli Statsminister FÖR Sverige under TOLV ÅR,
   och då rensa upp i träsket,
   så vore han väl värd att sen bli Landshövding i Blekinge!

   Gilla

 3. Lars skriver:

  Martin Luther vars skrifter idag i stor utsträckning förvaras i ”giftskåp” och ej längre tillåts att användas som obligatorisk kurslitteratur vid de religionsvetenskapliga prästutbildande institutionerna skrev en gång:”Stortjuven går alltid omkring på stadens största gata kråmande sig i päls och guld och ädelstenar.Småtjuven dock sitter alltid bakom lås och galler”.Är det förnuftigt att kasta sten när man sitter i glashus?Är Patrik själv-hemska tanke-en person som tillhör ”stortjuvs-kategorin” men som förblindad av sin egen inbilska ”grandeur” ej förmår att se detta?Vad var den sk ”skolpeng-reformen” annat än ett slugt knep som inte bara tillät mindre nogräknade ”entreprenörer” att arbetsfritt och på känt manér formligen utplundra inte bara skattebetalarna utan även statskassan?”Skolpengen” möjliggjorde även på ett finurligt sätt sänkandet eller om man så vill ”torpederandet” av den svenska skolskutan som idag knappt kan hålla sig flytande längre.Somliga säger rentutav att skolskutan redan ligger på havets botten.Ett skolsystem som årligen producerar inte bara fysisk rå misshandel av lärare,en del lärarmord,elevvåldtäkter på löpande band och massor av funktionella analfabeter.”Reinfedtskt” på ett utpräglat sätt:Röva där pengarna finns – nämligen i statskassan.Sedan när det väl är gjort kan man bara luta sig tillbaka-åka till Bahamas ,men för säkerhets skull nog ta med sig kofoten till den exklusiva skattebetalade semesterorten för man vet ju inte vad som kan hända.Bäst att vara på den säkra sidan.Svenskarna kanske rätt som det vaknar ur sin slummer och börjar se klart igen.Då kan det vara tryggt för en ”Reinfeldtare” att ha kvar sin kofot om det skulle knipa.

  Gilla

 4. Jaxel skriver:

  Angående spärrar tror jag krönikan missade den sociala kontrollen som fanns i ett annat samhälle.

  En viktig grund till problemen är att dagens styrande har som det primära målet att framstå som goda. Att skapa ett gott samhälle för svenska folket är sekundärt. God blir man genom att vara frikostig med andras medel till i stort sett alla människor i hela världen, enligt principen om alla människors lika värde.

  Man delar utan att blinka ut efterlevandersättning till barn som kommer från Afghanistan. Det hela är absurt. Det blir bisarrt när vi vet att många av dessa ”barn” inte är barn och när man kan konstatera att myndigheterna inte har en aning om ifall de verkligen förlorat en eller flera föräldrar. (För detta är väl inget som mig ovetandes har rättats till.)

  Varför inte dela ut efterlevandepension till alla barn i världen som förlorat sina föräldrar eller rättare sagt till alla barn i hela världen då vi ändå inte kan veta om de förlorat sina föräldrar. Det finns 100-tals miljoner barn som har det sämre än de s k ensamkommande.

  Våra styrande ger flyktingar och ”skyddsbehövande” i rätt ålder möjlighet att erhålla full garantipension efter tre år i landet och därefter flytta ut ur landet och leva på de svenska skattebetalarnas bekostnad. De finns visserligen en begränsning i vilka länder man kan flytta till (ett 30-tal). Detta är så absurt att man inte riktigt tror det är sant. Som jag förstått är det ändå så. Läsaren ombeds kolla själv.

  Krönikan tar upp att våra styrande tycker att det här helt i sin ordning att ge möjlighet att söka asyl under flera olika identiteter. Detta vore givetvis lätt att stoppa om de styrande ville, men åtgärder för att stoppa detta är förmodligen att anses som kränkande och således inte förenligt med de styrandes primära intresse enligt ovan.

  Nyligen uppdagades det att personer som lyft barnbidrag inte längre uppehöll sig i landet. Ingen har en aning om hur mycket pengar i form av bidrag och liknande som flyter iväg till personer som inte är berättigade till sådana därför att de inte längre finns i landet eller för att de inte ens lever längre. Av naturliga skäl är detta ett större problem problem med invandrare än med svenskfödda. Således kan vi inte ens försöka kartlägga problemet emedan det skulle peka ut invandrarna och därmed strida mot allas lika värde eller vara rasistiskt. Än mindre kan man förstås inför stränga kontrollåtgärder för att försöka stoppa det.

  Det är lätt att bli bitter och/eller föraktfull. Möjligen är de så att samhällskontraktet mellan styrande och styrda är oåterkalleligen brutet. Fast att det inte riktigt har visat sig ännu. Detta är en subjektiv bedömning som i slutändan görs av folket – inte godhetsivrarna. Om det visar sig att så är fallet kommer det att få mycket allvarliga konsekvenser, vilka godhetsivrarna självfallet inte skulle anse sig ha något som helst ansvar för.

  Gillad av 8 personer

  • Jaxel skriver:

   Om man läser Pensionsmyndighetens hemsida (1) så verkar det som att efterlevandeersättning egentligen inte har någon ekonomisk betydelse för de ensamkommande ”barnen”. Denna ersättning räknas av mot andra ersättningar från kommunen eller FK.

   Man undrar lite över vilka ersättningar. ”Barnens” fickpengar? Varför skulle de ansöka om efterlevandeersättning om det inte hade någon praktisk ekonomisk betydelse? (2). För art bättra på kommunens ekonomi?

   Kanske inget att uppröras över eller kanske ändå?

   1. https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/fakta-om-efterlevandepension-till-flyktingbarn

   2. http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/stöd-till-ensamkommande-ökar-kraftigt-3321592

   Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Till at börja med har vi lite för generöst välfärdssystem som omfattar för många.
   Man bord ekunna skära ner på bidragen till alla nyanlända, de har inte jobbat ihop några förmåner.
   En annan aspekt är att nan har ett generöst välfärdsystem behövs nogranna kontroller över utbetalningarna. Man häpnar- hur kommer det sig att det är tillåtet att anställa familjemedlemmar som utförare av LSS?
   Hur kommer det sig att man kan låtsas vara handikapad när mn inte är det? Man måste ju ha läkerintyg och det borde inte räcka med vilken läkare som helst. När det gäller vanliga sjukdomar som cancer, har ju FK egna läkare. Man kan säkert köpå ett intyg från en läkare om ecke existerande handikap, men borde FK inte läsa journalen? Och inhämta en annan läkares opinion?

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Handikapp borde väl styrkas av mer än en läkare?

    Dessutom utsedd av FK, för egen fysisk observation,
    inte bara att titta på ett utskrivet (köpt) intyg?

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Myndigheterna struntar i om vi luras på pengar. De vill begrava allt sådant med tystnad. Tidinigar och övriga medier spelar med, dvs de flesta journalister i press och radio, teve. Särskilt om det handlar om utlänningar. Då blir samtliga rädda för rasistkortet.
   Ett bra exempel på detta är Saro Dursun i Västerås. Hon är nu i myndigheternas papper 117 år gammal, född 1 juni 1899. Kom till Sverige 1982 och fick sin avlidna makes äldre första frus identitet för hon dog i Turkiet vilket inte registrerades. Första gången jag hörde om henne var för några år sedan genom Granskning Sverige. Denna granskare som ju hatas av alla medier, kommuner och staten. Ingen hyllar henne, världens äldsta människa i Sverige! Eftersom alla egentligen vet att det är bluff. Men man vill inte för oss avslöja bluffen.

   Gillad av 1 person

 5. Janne skriver:

  Man får tänka på att 2 miljonassistanstagare är ett snitt, vilket innebär att en del måste kosta flera miljoner…. Det är ett resultat av flera naiva regler. Att anhöriga får starta företag och genom de få ersättning genom ”vårdvalet” med fruktansvärda kostnader utan tak är en skandal.
  Hur mycket skulle det kosta det att istället vårda handikapade på ett gruppboende?
  Utöver det exemplet kan det även vara att det är tydligen lätt att köpa läkarintyg om handikap som inte existerar…..
  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/naiva-borgare-har-baddat-for-kriminella/

  Gillad av 1 person

  • weasel skriver:

   Du menar ungefär att funktionsnedsatta inte har rätt till ett eget liv utan bör tvångsvårdas på ett gruppboende vare sig dom vill eller inte… ?

   Gilla

   • Janne skriver:

    Personalen på gruppboende skulle också kunna ge de ”eget liv” men till lgre kostnad istället för att ha ett par personer som vårdar EN person 24 timmar om dagen.
    Det får väl vara någon gräns till vad man har ”rätt” till. Gamla får inte plats på äldreboende förran de är döda. Hur är det med deras ”rätt till eget liv”?

    Gillad av 1 person

   • weasel skriver:

    Visst skulle personalen på gruppboendet kunna ge dom ett eget liv.
    Men det förutsätter att det finns åtminstone en anställd per brukare. Du vet, i begreppet ”ett eget liv” ingår ”kunna ha möjlighet att gå ut och äta en pizza” .
    Sedan vet jag inte hur insatt du är i det här med assistans och brukare- men det finns faktiskt gott om brukare som har assistans 4 timmar om dagen eller 30 timmar i veckan. Detta har dom för att kunna ”leva ett eget liv” .
    Om din lösning är att ”låsa in dom på ett gruppboende” så bör du tänka på att både du och jag bara är en liten stroke ifrån att bli inlåsta på det gruppboendet.

    Och att sveriges äldre blir behandlade som skit är faktiskt ingen anledning att även börja behandla sveriges funktionsnedsatta som skit.

    Det är bara att öka budgetanslaget med 16 miljarder om året. Det brukar ju inte vara några som helst problem när det handlar om ett visst annat område.

    Gilla

 6. Aha skriver:

  Visst är sjukskrivne Birgitta och assistentfixaren Henrik bedragare och inte några fall för ”det var inte tänkt så”. Visst är de både två medvetna om det, Birgitta kanske lättar sitt samvete med att det är väl vanligt att andra också sjukskriver sig. Henrik är dock en tvättäkta skurk.

  Assistenbedrägerier och bedrägerier med jobbersättningar är exempel på stora bedrägerier och ska naturligtvis följas upp noggrant, mata PUMAn blir direkt tjänstefel. Nämnde assistentersättningen på i snitt två miljoner blir kanske snitt 100 miljoner i assistentersättningen under den handikappades tid.

  Hädiskt tanke, men kontrollen av de tunga fallen skulle lösa sig om man lät privata intressen jobba med att avslöja fusket och där ersättningen består av delar av de fuskbelopp som avslöjas. Ett par miljoner i provision för att avslöja en hundramiljonsbedragare är i högsta grad motiverat.

  Tuffa män är kallade för detta, lite av västernfilmernas prisjägare.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Genom att mer eller mindre direkt beordra tjänstemännen att utan hämningar mata ”PUMAN” kan ledningen för Försäkringskassan framstå som effektiv. Antalet ärenden som klaras av per tjänsteman ökar. Pinnaräkning som det brukar kallas i statsförvaltningen. På så sätt kan en skrupelfri chef, som exempelvis Dan Eliasson, få det att se ut som att han åstadkommit ett effektivt fögderi, även om det i verkligheten skulle vara precis tvärtom. För att detta skall fungera krävs andra chefer än Dan Eliasson-typen.

   Gillad av 3 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Ständigt denne Eliasson…

    Hur mycket kostnader/elände har han tillåtits ställa till med???

    MATA Puman, ack om det vore (S)å väl…

    Gilla

 7. Sten lindgren den äldre skriver:

  Mycket tänkvärt och absolut sant. Förutom de orsaker som nämns kan man lägga till att den offentliga sektorn och politiken nu blivit en helt egen business. Går man tillbaka femtio år i tiden så fanns fortfarande en närhet mellan politiker och väljare. Politikerna såg sig som ombud för väljarna. Idag anser politikerna och byråkratin att de har rätt att ta en större och större del av det ekonomiska utrymmet i anspråk för att skydda sin makt och för att göra det som de anser är bäst för medborgarna. När Trump ifrågasätter USAs gigantiska inbetalningar till FN så beskriver svenska media detta som att Trump tar FNs pengar.

  Med de trender som Patrik beskriver kan det bara sluta på ett sätt, sammanbrott. Kraven och missbruken ökar samtidigt som resurserna sinar och systemet havererar även i andra avseenden, som bristande kontroll, luddig lagstiftning osv. Den enda frågan av betydelse blir då om processen ska brytas genom proaktivt eller reaktivt agerande.

  Som det ser ut idag är det reaktiva mest sannolikt, dvs det går så långt att det brakar ihop. Problemet är bland annat att de som har möjlighet att agera proaktivt saknar incitament, det är inte de som sitter på pottkanten i första hand. De som har anledning att agera är s.k. vanligt folk, många av dessa saknar insikter och saknar än mera en politisk plattform där de kan komma till tals. Normalt borde sådana grupper vara företrädda av politiska partier, fackföreningar, småföretagarföreningar etc, men det är de inte.

  Gillad av 4 personer

 8. Lilla fröken PK skriver:

  Tyvärr måste man skärpa kontrollerna och samköra olika myndighetsregister, införa biometrisk registrering ( i varje fall för ”nyanlända”, eller när man förnyar sitt pass). Oanmälda inspektioner torde nog också ge resultat. Miljardrullningen är förskräcklig pch alla obehöriga bör tryckas ur ir systemen. Hjälp till VERKLIGT behövande måste vi förstås fortsätta att ge.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   När du är tvungen att införa dylikt för att få någonting att fungera, bör du då inte ifrågasätta huruvida det är värt det? När den generella välfärdsstaten en gång instiftades av SAP i sverige och NDSAP i Tyskland insåg de att de var tvungna att införa T4 programmet i Tyskland repsektive tvångssteriliseringar i sverige för att få systemen att bli långsiktigt hållbara. Hade de inte varit bra om de istället hade insett att anledningen till att den generella välfärdsstaten behöver dylika monstrositeter beror på att den är ett monster?

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den centrala tesen i peket var att kontroller på grund av systemets uppbyggnad inte kan minska utbetalningarna mer än marginellt.

   Systemet är byggt för att missbrukas genom användning av vissa kodord och ritualer som löser ut de automatiska betalningarna. Sedan har vi utbildat advokater i att behärska kodorden och ritualerna och betalat dem för att understödja obekanta utlänningar med att uttala och utföra dem.

   Detta är ett slags fusk som inte kan stoppas med skärpta kontroller.

   Gillad av 2 personer

  • Martin skriver:

   Ja. Jag vill inte tänka på vad alla dessa allt mer behövliga extrakontroller av bidragsbrukare kommer kosta framgent. När principen ”ligg inte andra till last” urholkas förlorar alla i slutänden på det. Kanske kan modern databehandling avhjälpa delar av problemet. Om viljan fanns det vill säga.

   Gillad av 1 person

 9. Maria skriver:

  Detta händer just nu i min bekantskapskrets. En bekant till mig har en svårt handikappad son. Han är förlamad från nacken och ner efter en olyckshändelse i tonåren. Trots detta har han fullföljt en ingenjörsutbildning och har en heltidsutbildning som han sköter genom en dator som styrs av två fingrar på ena handen. Han är också gift och har bildat familj. Kommunen har nu dragit in hans assistans eftersom han inte anses handikappad nog till heltidsersättning. Eftersom staten står för kostnaderna om assistansen bedöms vara under 50 % har hans behov nu bedömts vara 49 % av tiden. Märkligt, eller hur. Hans möjligheter att arbeta har nu försvunnit, och han kommer att hänvisas till sjukkassan för att klara sin försörjning.

  Min bekant är läkare och har betalt in mycket stora mängder skatt under sina mer än 30 år i yrket. Nu försöker familjen skrapa ihop till en privat anställning av en assistant. Svart givetvis, annars går det inte. Detta är det samhälle vi har skapat genom att först inte ha några kontroller alls och sedan slå på ett idiotstopp som bryter mot varje lag som reglerar assistansrätten. Blir det billigare för staten att han slutar arbeta och får hjälp av hemtjänsten istället?

  M;in syster har MS. Efter 20 år med sjukdomen sköter hon fortfarande två delstidstjänster som tillsammans utgör mer än 100 % arbete. Vilken hjälp kommer hon att få när kroppen inte orkar längre. Mina tankar går till den stackars MS drabbade kvinna som fick sin rätt till assistans indragen och dog ensam och hjälplös på en offentlig toalett.

  Jag har en kollega. Hennes äldsta son är svårt autistisk, hon är med rätta mycket rädd för vad framtiden kommer att föra med sig. När alla talar om att systemet måste styras upp verkar det som om man glömt de som egentligen behöver det. Svårt handikappade och multisjuka människor som faktiskt är helt beroende av denna hjälp för att överhuvudtaget kunna överleva.

  Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Det är uppenbart att systemet är till för att politikerna ska kunna glassa och ta på sig solbrillorna när de skryter om hur generöst välfärdssamhället är. Nu finns det anledning att likt Cato:s mässande om Kartago, vdi varje möjligt tillfälle citera Margaret Thatcher: ”Problemet med socialismen är att förr eller senare tar den andres pengar slut.”

   Gillad av 3 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag håller helt och hållet med om att det svenska samhället har råd att ge även svårt handikappade ett så anständigt liv som det bara går. Tyvärr är detta inte förenligt med centrala dogmer i dagens PK-ism. Det finns ju inte ett outsinligt ymnighetshorn att ösa pengar ur. Grupp måste ställas mot grupp. Det går inte att komma ifrån när det inte finns oändligt med resurser. Man skulle önska att de svårt handikappade vågade säga ifrån. Fast det är förstås inte lätt för en mycket utsatt grupp.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Du tar miste. Ett anständigt liv kan inte köpas för pengar. Sverige förstör varje möjlighet att leva ett anständigt liv för alla, handikappade eller ej. Familjens roll i omhändertagande av sjuka och olycksdrabbade måste stärkas och statens kraftigt försvagas.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Fredrik Ö
    Du har förstås rätt i att det är problematiskt att välfärdsstaten uttunnar familjens ansvar för nära och kära.

    Fast vad göra om den gravt handikappade inte har någon familj (som vill ställa upp). Eller om uppgiften är så tung och krävande att de närmaste helt enkelt inte klarar av det på egen hand.

    I det större sammanhanget kanske de svårt handikappade heller inte är problemet när det gäller uttunningen av familjens ansvar då dessa inte är så jättemånga.

    Och vad blir konsekvensen om staten helt drar sig undan som garant för social trygghet? Blir inte konsekvensen att storfamiljen eller rent av klanen blir den som människor kommer att vända sig till för att erhålla denna trygghet? Frågan är om det är ett bättre alternativ.

    Gilla

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Jag har förmätet nog en elegant lösning på assistansproblematiken inkl. bedrägerierna.
   Om jag vore livstidsdiktator så skulle alla som uppbär försörjningsstöd vara tvungna att ställa sig till Landstingens/Kommunernas/Statens förfogande sex timmar utanför hemmet och 8 timmar i hemmet varje vardag.
   Om dessa sedan orkar svartjobba, a la bonheur, det bjuder jag på.

   Gilla

 10. malmobon skriver:

  Enligt kommunal och statliga lagar skall uppdrag som betalas från dessa upphandlas.
  Sker det inga upphandlingar av assistentbolag?

  Kan inte vara rimligt släktingar får denna ersättning. I så fall bör dessa vara anställda av bolag tycker jag. Med avtalsenligt lön.
  Såg en igår som rullade ut en handikappad till sin flotta bil. Bilen kostade säkert minst 300 000 kr. Invandrare. Bra tyckte jag att dessa har arbete och gör något.

  Gilla

 11. Rolf Ahlqvist skriver:

  Är inte en av bästa sätten att sluta blåsa staten på pengar, att vi på de här textsidorna och i andra
  sajter ger en information om vem en person karaktärsmässigt är, genom astrologin. Istället för att staten ger miljarder till de psykiatrins akademiker som inte når fram till personen ifråga på demokratiskt bästa sätt, och djupgående ser denne. Akademikernas 350-åriga dumhetsövning mot astrologin avslöjas nu. Och sedan kan vi ta till oss att förändra den kyrka som nu töms på innehåll och på medlemmar. Lära ut att vi människor liksom Gud har såväl praktiskt förstånd som visdomligt förnuft.
  Och förstå att arbetarörelsen, och den germanska lutherdomen mest, bara brytt sig om materialistiska behov och arbeten, som varit i och för sig nödvändigt och oftast bra. Men skapat en egoism som kan ”tränas” bort, så att vi blir mer förnöjda med våra villkor, när skeendet nu syns vara i sin vändpunkt, eller nära sitt slut. Så Sverige kan inte bara fortsätta och öka sitt arbetsstresshelvete, utan ganska fort komplettera sig fram med motsatsen. En mer harmonisk balans mellan arbete och fritid behövs, det ger bättre ekonomi trots allt, än den som nu är.

  Gilla

 12. Jan Ahlström skriver:

  ”Henrik å Birgitta”, tror inte många av de som avslöjats med denna verksamhet har så svenskklingande namn.
  Den Lövfenska naiviteten har bitit sig fast i det svenska samhället på alla plan och vägra släppa greppet, se bara vad som händer på Medborgarplatsen..
  Blir mycket intressant att se vad som sker när ett tusental migranter som fått avslag på sina asylansökningar i Finland tar sig till Sverige 12 september, då får Stockholms stad bygga ut trappan på medis.
  Dessa migraner ska, vad jag förstått, lämna EU då de redan fått nej till asyl i EU- landet Finland men kommer säkert att tas emot med stora famnen och handhjärtan av Fridolin, Schyman, Dinamarca mfl.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Man kommer i alla fall med alla säkerhet att ta emot deras ansökningar och ”pröva” vilket tar tid och kostar pengar. Migrationsverket prövar t o m ansökan från medborgare i andra EU länder.
   Tror du mig inte, så kolla själv på deras memsida

   Gilla

 13. Hans Kindstrand skriver:

  Man skulle kunna komma tillrätta med en del av problemet genom att inrätta Statens in-och utbetalningsverk med cirkulerande tjänster. Samma, näst intill rigida, inställning i utbetalningssystemet som i inbetalningssystemet. Ett problem skulle möjligen uppstå om skatteverkets personal tog alltför stort intryck av dem som idag sysslar med utbetalningar. Om skatteuppbörden kom att bygga på frivilliga inbetalningar, är jag rädd för att vi hamnar ur askan i elden.

  Gilla

 14. weasel skriver:

  Naturligtvis ska de som fuskar och missbrukar LSS straffas – och dom ska straffas väldigt, väldigt hårt.
  Detta har också hänt i de fallen som har uppmärksammats i media. Straffen för bedragarna blir åtminstone relativt hårda eftersom det rör sig om ekonomisk brottslighet.
  Hittills har dock ingen av de läkarna som har skrivit ut intygen straffats. Vilket kan tyckas vara aningen märkligt med tanke på att en läkare som inte kan avgöra huruvida en patient har rörlighet eller är förlamad är lika mycket läkare som jag .

  I landet med världens högsta skattetryck bör vi ha råd att ge assistans till de som har RIKTIGA funktionsnedsättningar/sjukdomar. Men det har vi inte. Och det beror delvis på fuskare, men mest beror det på att staten ägnar sig åt det största välfärdsbrottet som finns ;
  Utdelning av välfärd till folk som inte har varit med och finansierat den.

  För övrigt så är namnet ”Henrik” inte direkt representativt när vi talar om assistansbedrägeri….

  Gillad av 1 person

 15. olle holmqvist skriver:

  Skulle inte detta kunna lösas ?
  Assistans utövas av legitimerade företag med utbildade skötare. Jag tror det finns arbetslösa ungdomar som skulle vilja ta, både utbildning och jobb. Företaget som startas får visa upp marknadsplan och förväntad lönsamhetsom som kan försörja de anställda. med ett sådant går företaget till banken och får låna till deponi. Ev. lånar ”samhället” ut till deponin.
  En halv mille eller mer borde ju inte vara orimligt med tanke på de summor som svisxchar omkring.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Idag finns det inga krav på assistansföretag. Vem som helst kan registrera frirman idag och en släkting kan ”välja” mig som utförare. ”Företagen” hjälper till att ansöka om fler timmar att begära ersättning för. Man behöver inte mycket kapital för att starta ”assistans” det behövs inga lån

   Gilla

 16. Strix skriver:

  Patrik, Du kan ju innan Du börjar gräva för djupt i socialistiska floskler om välfärd hellre definiera det svenska vulgärsocialistiska ordet ”ALLEMANSRÄTT”. Ett begrepp som socialister svänger sig med i alla möjliga sammanhang så fort det inte berör deras egen egendom.
  Allemansrätten har varit förödande för Sverige, kanske våra nyanlända medborgare från när och fjärran kommer att tolka på sitt eget vis, till och med även införlivat i en ny runa i koranen, ett levande dokument?

  Gilla

 17. Obs skriver:

  Arbetsförmedlingen släppte nyligen en internrapport där AF via stickprov insåg att 30% av alla nystartsjobb och andra subventionerade arbeten var ”bluffar” och att man har blivit ”blåsta.” Det kan vara fråga om åtskilliga tiotals miljarder!

  Det som är intressant och som Foliehatten inte visste, var att personnummer kan utfärdas till icke medborgare, men man blir egentligen aldrig förvånad över hur sakförhållanden är i detta land.
  När en person vill sälja sin bil till en utländsk medborgare, måste Trafikverket ge köparen ett svenskt personnummer – ett samordningsnummer. Då har du en svensk identitet! Det är en biljett till svenska statens bankautomat!
  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

  Gilla

 18. educaremm skriver:

  Korrigerad ex.

  Att under studietider, och däremellan, vikariera inom ett invandrarverk, inom en kriminalvårds forskningsenhet, inom en socialbyrås växel och mottagning, inom skolans värld och grundskolans alla stadier, inom en infektionssjukvård, inom vård av gravt handikappade barn på institution, inom skola för utvecklingsstörda, samt inom en hemsjukvård, så får man oanade inblickar i hur samhällets ideal och anda inom alla dessa olika kategorier av samhälleligt åtagande och omhändertagande då fungerar i en praktik inom både kommunala och statliga förvaltningsområden…

  Som vikarie är man tillfällig och inte fast vilket kan medföra både för och nackdelar. Både i hur man ses och uppfattas av ordinarie personal, men också att en vikarieposition kan medföra möjligheter att själv se och iaktta olika sociala och psykologiska företeelser bland personalens relationer sinsemellan, som man annars, som ordinarie, kanske skulle vara mer involverad i….

  Fördelar med att inneha en vikarieposition om man har ett stort intresse för mänskliga beteenden, och mänskliga bevekelsegrunder, är stora. Som vikarie kan man då ta tillfället i akt och studera på plats genom att rent allmänt befinna sig i en slags utanförskaps – situation samtidigt som man ändå befinner sig i en slags innanförskaps- situation, men endast som vikarie….

  Skulle tro att de chockvågor, samt den fasa, det förakt och den avsky, som drabbade Europa efter 2:a krigets behandling av utvecklingsstörda, av romer, av judar, av homosexuella och av kommunister, under detta krig, det lade grunden till att det kunde skapas en 180 – graders politisk helomvändning…?…

  Då skulle istället alla utvecklingsstörda ges vård och omsorger, romer och judar skulle beskyddas, homosexuella skulle ges rättigheter, invandring skulle främjas…

  Alla dessa grupperingar som behandlats så avskyvärt under kriget, som dödats i massor och fängslats i arbetsläger, sågs nu som varande samhällets skyldighet att beskydda….

  Att ifrågasätta dessa gruppers rättigheter till skydd och försvar var nu detsamma som att vilja återskapa en fasansfull, vetenskapstroende, rationalistisk, samt samhällsingenjörsinspirerad nationasocialism, en vedervärdig nazism, på nytt…

  En nazism som då i sin vetenskapsdyrkande iver verkligen ansågs hade gått över alla anständigheters gränser….

  Därefter och därav, kunde då en politisk – Helt-om-Marsch – , eller en – Helt-Om – ideologi, ta sin början…

  En hundraåttiograders helomvändning inleddes, där alla s.k. svaga grupper skulle beskyddas, inte kritiseras och inte ifrågasättas, för det vore att vilja kränka dem, eller också att vilja förebereda för nya dödsläger….

  Alla utvecklingsstörda barn, samt alla invandrare med svåra krigstrauman och i övrigt svåra livsvillkor, samt alla romers, alla judars och alla hbtq-människors livsförhållanden skulle nu beskyddas och värnas från allt tänkbart hot. De skulle skyddas från alla eventuella politiska tendenser till nya förtryck, som då ansågs behöva – motas i grind – innan de (antogs) skulle kunna växa sig stora igen… (Och då antagligen vilja börja bygga nya utrotningsläger och nya dödsläger på löpande band…?)….

  Det fasansfulla andra världskrigets manövrer, med de chockvågor som de sänt över hela Europa när de uppdagades, medförde att människor absolut inte ville se några sådana små krypande tendenser på nytt komma över de europeiska, eller även de skandinaviska, länderna….och garanter för att kunna motstå sådana eventuella tendenser, ansågs då vara en vetenskapstroende och en s.k. upplyst kommunism?

  Eller en s.k. kulturmarxism?….

  Därur kanske har växt en oförmåga att kunna sätta gränser för utnyttjande inom en hemsjukvård för handikappade….
  Eller när en hbtq-rörelse kanske överskrider gränser för sin stil, vett och etikett i det allmänna rummet..
  Samt när andra minoritetsgrupperingar, och även invandrargrupperingar, överskrider gränser för vad som kan ses som rimligt när det gäller deras skolgång, deras pensioner, eller deras skyddsbehövande försörjningsanspråk…

  Även andra komplicerade missförstånd som kan uppstå vad gäller socialt och ekonomiskt beskydd, står då i relation till en alltid och en evigt misstänkt, samt evigt presumtivt skyldig och därmed evigt ansvarig, majoritetsbefolkning…

  Men skattebetalare, vars familjer som varit skattebetalare i kanske i flera generationer i Sverige, som eventuellt skulle råka bli allvarligt sjuka, antingen genom olyckshändelser eller genom andra faktorer, bör självklart inte nekas sjukersättning…(liksom inte heller andra svårt sjuka människor…).

  Detta eftersom det är en grund för det gemensamma samhällskontrakt som staten är byggt på….

  Gilla

 19. Martin skriver:

  Heja Patrik! Varför inte göra en referens/samlings-sida med bara artiklar/länkar angående de mångfacetterade och ökande välfärdsbedrägerierna? Allmänheten är rimligen väldigt intresserad av skattepengarnas faktiska användning, gärna presenterad i lättillgänglig form.

  Gilla

 20. EvaBritt skriver:

  Patrik, jag skulle önska att du även tar tag i ”rättigheten” att kunna använda sig av ”skatteförmåner” som Rut och Rot avdrag. Vad kostar inte det, framförallt etiskt och moraliskt. Att ur andras plånbok kunna bygga sin drömpool, sin drömveranda, den exklusiva varmbonade altanen mm. Att låta ngn annan städa mitt hus/lägenhet till helgen så att jag kan gå min golfrunda eller ngt annat avkopplande. Alternativen för mig är att spara till ändamålet för att kunna betala fullt pris, eller redan i utgångsläget veta med sig att jag kan betala själv men använder mig av systemet som finns, varför skulle man avstå? Planera bättre så att städningen hjälps man åt med, som en del av ens liv. Eller kommer fram till, att jag har inte råd, får hitta på något annat. Helt enkelt göra rätt för sig. Ok, man kan resonera som att det är ju skattepengar jag varit med om att betala och ska då använda det. Men jag ser det mer som att det är begäret/girigheten som styr mer än behovet. Där behovet finns kan jag tycka det är ok med Rut och Rot, men oftast är det personer som har lärt sig att inte tumma på andras pengar, ”klararmigsjälvpersonligheten” och som aldrig ansöker om Rot eller Rut, eller också har man inte råd oavsett Rut eller Rot. Visst det skapar arbetstillfällen men de enda som tjänar på det är företagen, som utför arbetet som är beställt.

  Det ekonomiska i Rot-och Rutsystemet kanske är en droppe i Stilla Havet om man jämför med utgifterna för massinvandringen och dess katastrofala följder som det får och då inte bara av ekonomisk karaktär. Men ändå är systemet är i mina ögon inte till 100% etiskt och moraliskt försvarbart.

  För övrigt håller jag med dig Patrik i din förnämliga krönika idag och oftast som alla andra krönikor som du delar med dig till oss.Tack.

  Gillad av 1 person

 21. karlhsandin skriver:

  I det samhälle som jag växte upp i, under rekordåren på 1950-talet, kunde en arbetare försörja sin familj med en enda lön.
  Sedan kom 1970-talet och välfärdsstatens framväxt. Det ledde till dagisuppbyggnaden, avskaffandet av sambeskattningen, upplösningen av kärnfamiljen som samhällets grundläggande beståndsdel och införandet av aborträtten – med förlusten av 1,5 miljoner potentiella medborgare och en uppochnervänd befolkningspyramid, där allt färre ungdomar ska försörja alltfler åldringar som den demografiska påföljden.
  Istället lockades kvinnorna ut på arbetsmarknaden.
  Dock var arbetarrörelsen till en början motståndare till dagisuppbyggnaden. Man såg kvinnornas insteg på arbetsmarknaden som skapandet av en arbetskraftsreserv i syfte att hålla nere lönerna. Därtill var arbetarklassens kvinnor som regel inte intresserade av att avliva sina egna avkomma. De flesta bytte hellre bort städjobbet mot ett traditionellt familjeliv. Det var medelklassens kvinnor som hellre satsade på karriären.
  Numera är det bara att titta på ett klassfoto från närmaste storstadsregion för att inse att muslimerna är i majoritet, medan det finns ett kvinnligt underskott, i åldersgruppen tonåringar.

  Gillad av 3 personer

 22. kg.lindvall@telia.com skriver:

  Glöm inte alla sjukskrivningar som görs som en protest och förekommer inom sjukvården, polisen och andra yrkeskategorier. Ett bekvämt och lönande sätt att protestera.

  Gillad av 1 person

 23. Lars skriver:

  Det är inte så lätt få diagnosen utbränd dvs utmattningsdepression orsakad av stress dvs bristande stresstålighet. Det innebär ofta inläggning psykiatrin, en lång period med skiftande diagnoser som depression, blandade depressions och ångestssymptom, generaliserad ångest, psykos. Gemensam nämnare bland orsaker är stress dvs en form av känslomässig påfrestning och vanligen lång och utdragen stressituation med flera sjuktillfällen av olika allvarlighetsgrad. Man blir inte mer stresstålig av att utsättas för stress utan hanteringsförmågan försämras med tiden. Prognosen framåt att klara sig från fler fall är klart försämrad dvs risken att bli allvarligt sjuk igen ökar.

  32 åringen som säger att han är utbränd får knappast den diagnosen, men det kan vara populärt att säga så utan olika psykiatriska diagnoser, vårdcentraler behandlar lättare depression och ångest.

  Det är mycket obehagligt dessa drev kring sjuka, vanligt folk blir plötsligt experter.

  Kostnaderna för personlig assistans har ökat oerhört sedan Bengt Westerberg under Bild regimen genomdrev reformen. Det var inte de hemska ‘socialisterna’ som genomförde det utan en borgerlig regim, som även genomförde den sk ädelreformen som fick mycket märkliga konsekvenser på sjukhus där man plötsligt satte upp skynken mellan sängarna och kallade det enskilt boende. Plötsligt var det höjden av humanitet att äldre och handikappade skulle bo ensamma eller att inga begränsningar kring vad de ansågs kunna göra och hur de skulle kunna leva. Gruppboende är ofta vad som behövs, för psykiskt handikappade, utvecklingsstörda och äldre. Vad är det som är så humant med att inte ha ett naturligt umgänge? Det finns exempel på föråldras som kräver och med hjälp av kontakter får dygnet runt omsorg av personliga assistenter. Det tillfredsställer antagligen deras bild av att deras barnen ska ha ett ‘normalt’ liv men det är inte nödvändigtvis humant. Men bredden är naturligtvis stor vad gäller behov och möjligheter för den enskilde. Man måste göra individuella bedömningar. Det går ändå inte att komma ifrån att resurserna är begränsade och att prioritering måste ske t.ex. mellan gamla, som inte får plats på service boende, mellan ‘ensamkommande’, mellan psykiskt handikappade, mellan barnafödande. Det är en grannlaga uppgift, men Bengt Westerberg hade ju sin ide klar! Godhet som han definierade det.

  Resten är naturligtvis fusk i stor skala om vi lyssnar på Rheinfeldt. Ekonomiska incitament att inte bli sjuk löser det mesta. Hastigt och lustigt stiger Lazarus upp från sjukbädden. Rheinfeldt är nog vår tids Jesus.

  Borgerligheten får nog aldrig min röst skulle jag tro. Den har fått det, men var gång slutar det med katastrof för Sverige. Så någon tredje gång blir det nog inte. Vänstern kan man inte heller rösta på.

  Gillad av 2 personer

 24. Asta skriver:

  Jag skriver här ungefär detsamma som hos Fredrik A, eftersom detta berör mitt specialområde.
  Att Eliasson får sitta kvar, trots att regeringen nu skickar in 7,1 miljarder för att, som de tror, lösa alla problem (eller ”utmaningar” för er PK-fascister som läser detta ), är en av de största rättsskandalerna i Sveriges moderna historia. Att media rakt av köper lurendrejeriet är ett ännu större svek mot landets befolkning, etniska svenskar som invandrade.
  Jag jobbar som åklagare i Malmö.
  Tillägg i förhållande till vad jag skrev hos Antonsson: Jag är dessutom upplärd med, invand vid och införstådd med att myndighetschefer som så kapitalt misslyckats med sitt uppdrag, att regeringen måste vidta den alldeles utomordentligt extraordinära åtgärden, att spendera inte bara miljontals kronor, utan miljarder, brukar få avsked på grått papper, eftersom de som sagt så fullständigt misslyckats med sitt uppdrag.
  Att Eliasson inte måste gå med omedelbar verkan gör att jag skäms ögonen ur mig för mina överordnade. Jag skäms så att skämskudden som jag brukar ta till inte räcker till på långa vägar. Det är som att försöka dölja elefanten i rummet med en våtservett. Fristad blogg

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Asta, det ska bli intressant att se om regeringen låter Eliasson gå under närmaste året, lite närmare valet. För att ge sken av att ta tag i situationen, men med så kort tid kvar till valdagen att man ändå inte kan se effekterna av en ny rikspolischef. Ev rentav då en person med viss kompetens. Och ev med ännu flera extra miljarder till polisen dessutom.
   Valstrategi, alltså, att behålla Eliasson tillräckligt länge. Han är ju en person som ju inte vet vad han inte vet och därmed är användbar i en miserabel situation. Allt rinner av.
   Därefter kommer valfläsk och fjäsk, när det är dags att bättra på ”imagen”.
   Utan risk att man, trots åtgärderna, ska behöva skylta med ett misslyckande före valet.
   Dessutom betyder ju bilden av verkligheten mer än själva verkligheten enligt rådande postmodern vänsterpolitik.
   Men det kan hända att det bara är jag som tänker konspiratoriskt.
   Jag har i a f svårt att tro att nuvarande makthavare förmår räta upp någonting varken vad gäller polisen, skolan, sjukvården eller försvaret. De har varken tankeförmågan eller viljan utan har fullt upp med att förslösa våra skattepengar på destruktiva varianter av invandringspolitik och låta vår inre och yttre säkerhet och vårt samhällssystem eroderas i rasande fart. Frågan är om det bara handlar om dumhet och maktanspråk eller om det också finns en medveten avsikt att lägga ner Sverige som nation.

   Gilla

 25. Thomas Gunnarson skriver:

  Systemet är mer koruppt än så…

  När myndigheter, kommunala eller annat, använder ”fakturering” för att tillfredställa myndighetens ekonomiska behov så är det ingen som inser att det är maffiametoder.
  Som när en hästägare med ”paragraf 16-tillstånd” på 180 hästar råkar ha 200 istället och det innebär en straffavgift på 500 000kr – och indraget ”paragraf16-tillstånd”, med därav omedelbart krav på att sälja sina 200 islandshästar (a ett värde på 30-40 000kr per häst). Annars omhändertas hästarna givetvis och företaget går omkull med stora skulder som effekt. (Förutom livslångt djurförbud som troligt resultat.)

  Vem är korrupt? Hela systemet har spårat ur…. vi har enorma problem. Det som diskuteras är bara toppen på isberget.

  Gillad av 1 person

 26. Kjell Jegefors skriver:

  ”Det handlar om att staten hjälper folk att – om vissa förutsättningar är för handen – få tillgång till sin nästas plånbok. Staten skapar ekonomiska incitament som staten utgår från att folk inte tänker missbruka. Missbruka betyder att göra saker som ”det inte var tänkt” att man skulle göra.”

  Jag tror att Patrik har formulerat problemet här. Tyvärr är idealitet och realitet två olika saker.
  Ledsamt att alla fel och missbruk som uppstår måste bestraffas med hårdare och hårdare regler.
  Statens syfte är givetvis inte att skapa ekonomiska incitament för möjligheten till missbruk.
  Tänk om vi kunde återgå till eller uppliva mänsklig etik och moral istället för hårda straff.
  Varför har vi, Sverige, låtit oss dras med i den kulturella utarmningen av människans etiska, hederliga och samvetslösa beteende.
  Tänk om våra politiker, vi vuxna människor, föräldrar mfl kunde återta ansvaret för samhällets utveckling i enlighet med grundläggande moraliska principer.
  Var finns de som kan leda en sådan utveckling – antagligen en utopi – en tulipanaros!
  Men utvecklingen med hårdare straff i alla situationer leder oss med stor risk mot fördärv och anarki.

  Gilla

 27. Rune skriver:

  ”Allemansrätten har varit förödande för Sverige,” säger du.
  Hur? I eftermiddag har jag varit ute och plockat 2 liter lingon.
  Detta enligt allemansrätten. Jag har ingen aning om vem som äger den skogen.
  Jag undrar nu, hur kan min bärplockning vara förödande?

  Gilla

 28. Egon skriver:

  Stefan Löven skiter fullständigt i Sveriges folk.
  Han vill istället importera presumtiva socialistväljare.
  Bidragsberoende lättingar.
  Allt för att vinna valet 2018.
  Det Stefan inte begriper är att han importerar folk som är så långt från hans socialdemokratiska åsikter som möjligt.
  Broderskap.
  Frihet.
  Jämlikhet.
  Inget av detta återfinns i Koranen.
  Ingenting!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.