DET GODA NYVALET

Krister

Krister Thelin

Det är mycket nu. Strömmen av asylsökande tvingade fram ännu en bred överenskommelse mellan regeringen och den “anständiga” delen av oppositionen. Den ena extremen, SD, var inte inbjuden, och den andra, V, klev av.  Likheten mellan SD och V är påtaglig. Båda har rötter i extremideologier. Skillnaden är att V har haft längre tid på sig att putsa på fasaden och fjärma sig från sitt ursprung. SD arbetar hårt på saken men har inte tiden på sin sida; de rasistiska rötterna är synbara i relativ nutid. Diskussionen om vilken extrem som är minst oaptitlig är som att jämföra Hitler med Stalin. Den senare mördade flest människor, men den förre anses (i vart fall av personer på vänsterkanten) mera genuint ond, eftersom hans massmordsuppsåt inte präglades av den inneboende “godhet” som Stalins mord på klassfiender, trots allt enligt apologeterna, var ett uttryck för. I min bok kan dock rashat och klasshat gå på ett ut. Men V:s parlamentariska närvaro orsakar alltså inte samma konvulsioner som SD:s, sprunget som det före detta kommunistpartiet är ur det med S gemensamma socialistiska trädet.

SD har inte många affärsidéer, men den om stopp för all invandring har onekligen kommit i ett visst fokus för den inhemska debatten. Till och med regeringens företrädare hörs tala om “systemkollaps”, medan alla nu bekänner sig till det “volymtänk” som för bara ett antal månader sedan inte ens fanns i den officiella vokabulären. Orsaken är uppenbar. Verkligheten tränger sig på. Fotfolket börjar att svikta: poliser, socialarbetare och migrationsverkets tjänsteman och andra i första linjen vittnar alla om att gränsen för deras förmåga är nådd. Och i nästa linje finns kommunerna som huvudleverantör av den svenska välfärdsstatens allt goda: skola, vård och omsorg. Sammanbrottet kryper allt närmare också där. Medan “tältläger” reses i vissa kommuner, rivs “migrantläger” i andra. Det är bråda tider. Och vintern närmar sig.

Regeringen skickar dock otydliga signaler: Å ena sidan talet om “kollaps”, å den andra ingen överdriven brådska med att implementera de måttligt kraftfulla åtgärder, om vilka överenskommelse slöts med oppositionen. Dubbelheten torde kunna stavas Miljöpartiet.  Juniorpartnern har dock stöd i storebrors vänsterflygel, där godhet och empati också överskuggar förnuft, och solidariteten med jordens nödlidande förefaller gränslös. Därför mumlar regeringen om den inre gränskontrollen, som Schengenregelverket medger att vi temporärt återinför, och skyller på polisen. Den lyhörda polisledningen vet dock att en framställan om inre gränskontroll är politiskt oönskad – och dessutom i nuvarande resursläge i praktiken mycket svårgenomförd – och ligger lågt i frågan.

I nuvarande läge, då regeringen förefaller oförmögen att styra riket på grund av inre spänningar, finns två alternativ.

 1. S hakar av Miljöpartiet Det Goda och gör upp med Alliansen. Men i Alliansen finns Centerpartiet, som också verkar tro på det gränslösa goda, samtidigt som Allianssyster Folkpartiet inför stundande Landsmöte signalerat en beredvillighet att agera stödhjul åt nuvarande regering, en regering som alltså sitter på V:s nåde. M, Alliansens storasyster, kan samtidigt höras uttrycka önskemål att formalisera det “avtal” som den morska lillasystern KD just dödat (en ironisk tvist, eftersom det var KD som tiggde och bad om “avtalet” för att undvika nyval). Till förvirringen bidrar M:s kritik av att S inte tillräckligt (!) tar hänsyn till V i sin politik. Den perverterade logiken från “avtalet” går uppenbarligen igen i M:s “tankar”: S-politiken måste stödja sig på V för att bli så oaptitlig att Alliansen kan säkra en valseger 2018. Och väljarna, som i en bister verklighet vill ha beslut och handlingskraft och inte överdrivet taktiserande, står förundrade och gapande inför all denna brist på statsmannaskap.
 2. Det andra alternativet är ett extra val, det vill säga nyval. Alliansen har med stöd av SD i riksdagen sedan valet fått majoritet för över 100 så kallade tillkännagivanden, det vill säga att riksdagen tillhåller regeringen att göra på visst sätt. Konstitutionellt kan regeringen ta dessa tillkännagivanden med jämnmod och så småningom bara lämna en redovisning av varför inget hänt. Men M:s ordförande har antytt att det går en gräns för tålamodet med fortsatt passivitet från regeringens sida och att ett yrkande om misstroende kan följa. Ett sådant skulle få SD:s stöd. Alliansen kan också samla sig till en gemensam budgetreservation, som säkert också skulle få stöd av SD, och fälla regeringen den vägen. I praktiken, med våra fasta mandatperioder (efter ett nyval börjar ingen ny fyraårsperiod att löpa), bör ett nyval hållas senast nästa vår. Därefter blir det för nära ordinarie val för att vara meningsfullt. Orkar Alliansen samla sig till ett nyval? De partitaktiska övervägandena kommer att styra i ljuset av opinionssiffrorna. SD:s framgång förefaller att ha mattats av. En bidragande orsak är troligen de mera restriktiva tongångar som nu hörs om migrationspolitiken. Utfallet i ett nyval hänger på valprogrammen, och här erbjuder den nuvarande dystra verkligheten nya möjligheter. De partier som står för en migrationspolitik “med förnuft” kommer att segra framför SD:s “stopplinje” och Miljöpartiets (och måhända C:s) “öppen gräns”.

Alliansen som opposition måste överkomma sin ovilja att ta regeringsansvar. Det är inte trovärdigt att kritisera regeringen men inte vilja ta över. Denna ovilja, om den skall leva vidare i tre år, kommer att straffa sig 2018. En regeringskris som inte utmynnar i ombildning av nuvarande regering och bred en varaktig uppgörelse kan leda till att Alliansen, med eller utan nyval, får bilda minoritetsregering – med det passiva stöd som kan fås i parlamentet. Ett nyval är dock det mest demokratiskt hederliga: väljarna får i det osäkra läge som nu råder säga sitt och ange den fortsatta spelplanen. Landet är värt en ny giv och en bättre regering.

28 reaktioner på ”DET GODA NYVALET

 1. Aha skriver:

  Thelin ger en intressant beskrivning över de taktiska förutsättningarna för partierna. Därvidlag finns det nog ytterligare ett taktiskt politiskt utrymme, nämligen förmågan att kunna föreslå trovärdiga lösningar på de problem som man själv, förutom SD, varit med och skapat.

  Så moraliskt tokigt är det alltså att det parti eller konstellation vänster/höger som bäst lyckas övertyga väljarna om sin förmåga att hantera det nya Sverige med mängder av nya invandrare, har goda förutsättningar att bli vinnare. SD bör i högsta grad beakta detta om man vill vara en aktör med fortsatt hög andel väljarröster. De bör fila på ett integrationsprogram som heter duga och inte som nu passa på frågan. Det nya Sverige består av en stor underklass och många fler muslimer som vill få sina behov tillgodosedda.

  Om invandringsvolymerna, mot förmodan, skulle vara lika höga vid ordinarie val 2018 behöver SD däremot inte göra någonting för att vinna. Fortsatt höga invandringsvolymer måste dock ses som en orimlighet. Det kan helt enkelt inte bli så. Sverige klarar inte det.

  Gilla

  • Egil Hansson skriver:

   Även om regeringen skulle vilja klara vi knappt av att stänga gränserna. Trots att vi knappt har några gränser.

   Det rör sig om en bro och några färjeterminaler. Men det finns ingen armé, nästan ingen tullpersonal. Poliserna har fullt upp i miljonprogrammen och med de 10,000-tals illegala som redan befinner sig i landet. Ska de ta hand om gränserna så är det fritt fram för de kriminella i resten av riket. Så sjukt är det.

   Vi får stänga biltrafiken på bron i så fall. Bara köra tåg för de som arbetspendlar, där samtliga måste visa upp pass för att komma tillbaka in i landet. Asylanter skickas tillbaka till Danmark med vändande tåg – dublinförordingen, ni vet.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, Sverige klarar inte det, men hur ser mekanismen ut som får stopp på invandringen? Det är ju inte så att invandrarna kommer att sluta att komma bara för att Sverige säger: ”stopp, snälla ni, vi klarar inte mer för närvarande”. Vidtager Sverige inga åtgärder kommer det helt enkelt att kollapsa i kaos och regellöshet före ett planerat val 2018. Det har ju redan börjat i form av tiotusentals oregistrerade per vecka och illegala metoder från myndigheters (och uppenbarligen frivilligas) sida när det gäller mottagandet av dem som låter registrera sig.

   Gillad av 3 personer

  • Gerhard Miksche skriver:

   Det är väl inte SDs sak att fila på ett integrationsprogam. De vackra och kostsamma integrationsprogram som de regerande konstellationerna presenterat och implementerat över tiden har visat sig vara slag i luften. När man misslyckats att integrera en betydande andel av invandrare, nu i andra eller t o m tredje generation, då finns det ingen anledning att börja från scratch. Det bästa argumentet för att ytterligare invandring av det slag som nu skulle främja det svenska samhället vore att kunna visa upp positiva resultat av tidigare integrationsprogam. I stället blir det mea culpa och ”vi har inte nått fram”. Det finns en god tradition i Sverige i selektivt glömma det förgångna när det passar ens syften och ta nya tag. I blindo och mot bättre vetskap.

   Gillad av 5 personer

   • Maria M skriver:

    Det är alla partiers uppgift, inkl. SD att ha handlingsplan för den uppkomna situationen.
    Hur skall SD annars kunna vara med och regera? Man måste ändå ha svar på fler frågor än att man skall minska inflyttningen. De som redan är här- vad skall man göra med de?
    Gränskontroller behövs asap och bidragen måste sänkas, det är signalpolitik, men hur skall den uppkomna situationen hanteras- det måste även SD tala om för oss.

    Gillad av 1 person

 2. Tritonen skriver:

  Politikerna, med undantag av SD, agerar i sin egen bubbla utan hänsyn till väljarna. Nuvarande vurm för sanslöst hög invandring har inte något stöd i opinionen. Att det barkar åt H-e tycks inte bekymra taktikspelarna det minsta. Sorgligt!

  Gillad av 5 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Det stora problemet är att landets politiker inte inser att man nått vägs ände och att man helt förlorat kontroll över invandringen. Frågan om ett nyval eller inte börjar bli en sekundär och snarare behövs en samlingsregering av samma slag som vi hade under andra världskriget.

  Gillad av 3 personer

 4. semipalatinsk skriver:

  Den rävsax som de sju partier, vars förda politik bäddat för den nuvarande krisen, sitter i, är att det i dagens läge bara finns ett sätt att råda bot på den; nämligen att stänga gränserna. Säga till de som kommer att vända om till något av de säkra EU-länder i den kedja av länder de passerat på vägen till Sverige.

  Annars kommer dagens höga migranttryck inte kunna dämpas. Asyluppgörelsen innehåller som bekant så många undantag (bl.a för barnfamiljer) att Sverige ändå kommer att vara mera generöst än våra grannländer. Och således kommer det höga asyltrycket att bestå.

  Stängda gränser skulle förvisso kunna tolkas som ett brott mot asylrätten. Men transitländerna som släppt igenom flyktingarna till våra gränser har redan brutit mot Dublinförordningen. Och tvingar därmed oss att också bryta mot regelverket.

  Men detta kommer de andra sju partierna aldrig vara förmögna till. Och därmed är välfärden redan så gott som förlorad.

  Gillad av 4 personer

 5. Hans Kindstrand skriver:

  Jag tror dessvärre att M:s strategi sträcker sig längre än till en valvinst 2018. I korten ligger följande
  • S – ett ”maktparti” som inom sig rymmer mycket stora spänningar mellan höger och vänster.
  • S – ett ”maktparti” som konstant eftersträvar regeringsmakt, oavsett parlamentariskt underlag.
  • S – ett ”maktparti” kedjat vid ”idépartierna” V och MP.
  • En situation med okontrollerad migration som, hur man än ser saken, är ohållbar och som med nödvändighet kommer att leda åt helsike.

  Jag tror att M:s strategi går ut på att låta S vara det parti som kan pådyvlas allt ansvar för det haveri som förestår. S har regeringsansvar när haveriet inträffar. S faller samman i fraktioner och upphör att vara en politisk kraft i Sverige. Det upprörande är att denna strategi genomförs, trots den skada som åsamkas Sverige.

  Gillad av 1 person

  • Egil Hansson skriver:

   Folk är inte dumma. De fattar att Reinfeldt och Borg tog en enorm springnota. Alla vet vilka det var som la grunden för den här nationella genomklappningen – Alliansen; och framför allt M. Tycker det märkas lite över allt att folk föraktar Reinfeldt. Och de blir inte mer imponerade av att han lyfter 120 000 i månaden i bidrag, samtidigt som han åker runt och föreläser för 100 000 / timmen. Jag tror både M och S får svårt att skrapa ihop över 20% nästa val. MP och FP åker ur. C och V klarar sig väl precis; KD på håret.

   SD 42 %.

   Vilket jävla kaos det kommer bli.

   Gillad av 3 personer

   • Maria M skriver:

    Reinfäldts arbetslinje verkar inte gälla honom själv, nej.
    Visst tog FR och AB springnota, men det innebär inte att SD får mer än 25% max. De kommer att hindras att få inflytande, precis som det är nu.
    Det finns många kommunister och socialister i olika skepnader här i landet, de kommer inte att ändra sig vad som än händer.

    Gillad av 1 person

   • Egil Hansson skriver:

    Den verkliga väljarflykten från de etablerade partierna har inte ens börjat. När skatterna höjs markant, räntorna höjs, hushållens köpkraft blir förkrympt, folk börjar bli uppsagda för att småföretagen får slå igen, och kriminaliteten skjuter i höjden – då kommer folk överge 7K hals över huvud. Detta scenario är tyvärr max ett år bort. Synd på ett så fint land.

    Gillad av 1 person

 6. rombens skriver:

  I många år har varningar höjts för att olika partikonstellation skulle montera ned välfärdsstaten Sverige. Detta bygge som påbörjades på tidigt trettiotal och som utvecklats och berömts långt utanför våra gränser. Det blev dock varken Palme, Fäldin, Carlsson, Persson eller Reinfelt som monterade ner vår välfärdsstat. Det som nu håller på att ske är att en socialdemokratisk regering återinför stora sociala skillnader genom import av fattigdom, utanförskap och vidgade klyftor. Detta samtidigt som vår traditonella välfärd måste nedrustas för att klara av de nya åtagandena.

  Gillad av 2 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Den historiska exposén var väl inte fullständig. Inte bara VPK, utan även SAP har ett förflutet i öppet hyllande av massmordsideologin bakom Lenins och Stalins folk- och massmord, men även förstås Maos och Pol Pots och alla andra kommunisters. I valet 1928 var SAP ännu helt och fullt fast i militant revoltionsromantik. Först i och med de kommunistiska övergreppen i Ådalen 1931 sadlade Per-Albin Hansson av politiskt taktiska skäl om till att, mot Karl Marx rekommendation, dölja sin terrorism. Det betyder inte att SAP har övergivit marxismen och målet om det odemokratiska socialistiska samhället som mål för sitt arbete. Birgitta Dahl hyllade Pol Pot när folkmordet pågick som intensivast och ville samtidigt förbjuda satellitmottagning av TV-program. Sten Andersson hyllade ännu på åttiotalet DDR och förnekade att de baltiska staterna var ockuperade av Sovjetunionen. Han och Ingvar Carlsson uppvaktade Sveriges bekantaste politiska mördare och terrorist Amaltheamannen på hundraårsdagen. Hundratals miljoner kronor skickades årligen till Vietnam som belöning för slavlägret i Bai Bang. Olof Palme gjorde allt han kunde, inklusive en planerad militärpakt med Indien, Sovjetunionens allierade, med avsikt att under täckmanteln ”kärnvapenfri zon” undergräva Västvärldens militära förmåga och att understödja Sovjetunionen i kalla krigets slutfas. Detta samtidigt som Sovjunionen massakrerade befolkningen i Afghanistan på pin kiv.

  Skall SD jämställas i otrevlig bakgrund med ett annat parti hamnar det på SAP:s mycket låga nivå. VPK är långt värre. Dessutom har VPK startat sin fasadputs senare än SD, inte tidigare. Den förra ledaren bekände sig öppet till kommunismen. Den nya döljer sin terrorism.

  Hitler var förstås inte ondare än Lenin eller Stalin eller Mao eller Pol Pot. Han hade bara den dåliga smaken att förlora andra världskriget och på detta sätt orsaka att Stalin vann det. Det är uteslutande en fråga om vinnare och förlorare. På samma sätt har mängder av kommunistiska ledare och regimer hyllats av SAP så länge de varit vid makten för att sedan ”omvärderas” när de förlorat den. Ett osmakligt skådespel.

  Gillad av 5 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Ett av den svenska socialismens stora trollerinummer är ju att man lyckats ställa Stalins kommunism och Hitlers nationalsocialism som ideologiska motpoler och extremer på en linjär skala. I själva verket, och så vitt jag vet, brukar man i större delen av världen sortera dessa som varianter av samma grundideologi.

   Majoriteten av mina kollegor är medskyldiga till denna förvirring, då man ständigt inom samhällskunskapen lär ut politiska idéer som på en linje från vänster till höger, istället för att titta på olika ideologiers, religioners och diverse filosofiers inställning i sakpolitiska frågor och jämföra lärans framsagda ståndpunkt med tillgänglig empiri.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gillad av 4 personer

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Kan bara instämma.
    Hitler varnade sitt folk för bolsjevikerna, Stalin varnade de sina för fascisterna, ändå tecknade Ribbentrop och Molotov ett icke-angreppsavtal.
    Skillnaden var vilka man avsåg utrota: Folkslag respektive Klass.
    Tack och lov drabbades Hitler av hybris, försökte komma över den ryska oljan och hamnade i samma sits som Kalle dussin och Napoleon.

    Gillad av 1 person

 8. Marre skriver:

  SD är väl inte ”en extrem”? Deras invandringspolitik är ju helt mainstream i resten av Europa.
  Det mest extrema partiet i Europa (världen?) är Miljöpartiet. Och detta parti dikterar den svenska invandringspolitiken…

  Gillad av 6 personer

  • Ådärkomdenja skriver:

   Myter hålls vid liv. I detta fall av de s k politiskt korrekta krafterna, som inte vill eller orkar läsa på, för att bilda sig en egen uppfattning. Man får eg aldrig veta, eftersom det enda som framkommer är klyschor, personangrepp och påklistrade negativa epitet, en gemensam agenda för SD:s alla motståndare. Om man inte vill ”ta i partiet (inkl ca två miljoner sympatisörer inkluderade) med tång”, så återstår ingen möjlig fri debatt, vi har fått ett icke-demokratiskt tillstånd som sju partier idag bekänner sig till. Måhända finns det dom individer som verkligen läst SD:s program, men ändå uppträder oärligt i den offentliga debatten. Den offentliga lögnen är idag ett etablerat faktum inom gammelmedia, och därmed även inom det politiska etablissemanget, i armkrok. Den ‘tredje’ statsmakten har konverterat och blivit medlöpare i st kritiskt granskande.

   Gilla

 9. B skriver:

  Ja, nyval vore kanske det allra bästa. Jag är ganska övertygad om att det inte finns något folkligt stöd för den migrationspolitik som förs vad än massmedia försöker få oss att tro. De flesta jag pratar med är allt från förtvivlade till gående med en gnagande och växande oro för sina och sina barns framtid i detta land, som väl kommer att alltmer präglas av sociala, religiösa och etniska konflikter samt försämrad välfärd och myndigheter som inte mäktar upprätthålla lag och ordning.

  Gillad av 3 personer

 10. Carl Ingemar Dagman skriver:

  Krister Thelin skriver intressant men jag saknar kritik av Reinfeldts Sverigeskadliga politik (som fortsätter leda Alliansen) i försvarsfrågor, dvs Försvarsmaktens utplåning och öppna gränser för laglösa. Istället för att minska yttre faror ökar man vår sårbarhet. Istället för att minska inrikes faror ökar man dem. Sakligt är det inkompetens, riksdagens uppgift är att sätta Sveriges frihet och välgång först. Innehållsmässigt är det landsförräderi. Missbruk av skattemedel som bör kallas grov trolöshet mot huvudman, stöld helt enkelt. Sverige är och ska förbli vad det alltid varit, svenskarnas hem. Svenskarna (över 80% arbetar och betalar skatt) bestjäls på lön och land. Historien lär oss att eftervärlden hämnas på sådana ledare.

  Jag häpnar över Thelins tystnad ifråga om det ökande hot som består i en snabbt ökad andel muslimer i Sverige och Europa. Forskning och erfarenhet visar entydigt: ingen grupp är så ovillig att bli integrerad som den muslimska. Integrationen minskar desto större den icke-integrerade folkgruppen blir.

  Islam visar i vår tid, sedan decennier (1979) en allt aggressivare och blodtörstig erövrarlust. Fredliga muslimer må utgöra 99 av 100, de kommer ställa sig på Sharias, islams, koranens, Muhammeds, IS sida före demokrati.

  ALDRIG I VÄRLDSHISTORIEN HAR DET HÄNT ATT DEN STARKASTE CIVILISATIONEN TEKNISKT, EKONOMISKT, MILITÄRT HAR LÅTIT SIG ERÖVRAS AV EN MASKIROVKA SOM DENNA FLYKTINGBLUFF. VI SER EN INVASION MED ERÖVRARAGENDA. BLOD KOMMER FLYTA UPP TILL ANKLARNA PÅ EUROPAS GATOR.

  PUTIN och hans gröna gubbar gick Europa på. Tiggarbusiness går vi på. Nu låter makteliten i Europa sig bedras av falska flyktingar.

  Det är inte möjligt att makteliten är så obegåvad? Vilket är mest kränkande mot makteliten:

  Att säga de är lättlurade och fångna i falsk godhet, dvs farliga för sitt land, eftersom de tror islam om gott och inte förstår faran, trots att massmord, mord och våldtäkter sker i islams namn hela tiden, även i Europa?

  Eller att säga att makteliten är ondsint och vill islamisera Europa av outgrundlig anledning?

  Krister Thelin, säg mig att du ser faran, men av outgrundlig anledning inte vill ta i frågan!

  Gillad av 4 personer

 11. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Den goda samlingsregeringen:
  Krister Thelin skriver om SD som förvisso är ett parti med ett solkigt förflutet.
  Är våra övriga traditionella riksdagspartier då moraliskt fläckfria?
  Socialdemokraternas Per-Albin Hansson ledde S+C+M+Fp under andra världskriget (1939-1945) och fram till 1943, och först när tyskarnas krigslycka svängde, satte samlingsregeringen stopp för den via Statens Järnvägar bedrivna permittenttrafiken från Trelleborg upp till Norge.
  Nazistsoldater och krigsmaterial i stora mängder forslades genom neutralitetens förlovade hemland.
  Själv ser jag ingen moralisk skillnad hos partierna frånsett att SD teoretiserade om ett helvitt Sverige medan deras politiska konkurrenter praktisk samarbetade med världens genom tiderna värsta folkmordsregim tills denna slog vantarna i bordet.
  Slutsatsen min måste bli att det motstånd vi i dag ser riktat SD ej har en moralisk avsändare eller motivator, det handlar om konkurrens och position i gammal god machiavellisk anda.

  Gillad av 4 personer

 12. Johan skriver:

  Problemet är väl lite att det är för sent med ett nyval nu. Det dröjer ju minst 3 månader innan det kommer till stånd, och då kommer läget redan att vara överspelat för politikerna. Läget havererar nu under de kommande veckorna och inte om ett par år, det måste till mycket drastiska åtgärder nu för att minska kraschen (inte förhindra, för det tåget gick för länge sedan) och inte farsartade nya uppgörelser som kanske träder i kraft om ett år, och som är mer fyllda med hål än en schweizerost. Att det här skulle haverera på det här sättet var komplett förutsägbart för precis alla av oss som inte är blåögda PK-svenskar som lider av akut faktaresistens. Alla som såg scenerna i övriga Europa under slutet av sommaren fattade precis hur det här skulle sluta och det var komplett förutsägbart att volymerna skulle nå Sverige i slutet av september, även om Anders Danielsson och de höga politikerna försöker inbilla oss att ingen kunde förutse det.

  Hela det svenska migrationshaveriet har varit helt förutsägbart i åratal för de av oss som inte deltagit i den kollektiva masspsykosen, det enda som är förvånande är möjligen att det havererar ännu mer och ännu värre än någon av oss kritiker hade kunnat förutsäga. Ingen av oss kunde tro att etablissemanget skulle visa sig vara så här fullkomligt inkompetent och handlingsförlamat när skiten väl träffade fläkten.

  Gillad av 3 personer

 13. Apg17 skriver:

  SD’s ”stopplinje” är förnuft. Om Sverige minskar asyltrycket med 95% skulle vi ändå utfärda fler asylrelaterade uppehållstillstånd per capita än våra nordiska grannländer. Definitivt fler än rådande EU-genomsnitt.

  Alliansen är inte att räkna med så länge nuvarande Reinfeldt-lakejer finns i nya moderaternas ledning. Vi väljare har längre minne än Thelin och inser att skulden till rådande situation är Alliansens. Skyll inte bort era förödande misstag på lilla Miljöpartiet. Det är patetiskt.

  Gillad av 2 personer

 14. Hovshallar skriver:

  Intrikat utredning om olika taktiska positioneringar för våra riksdagspartier.

  Men i det här läget borde man lägga sådant åt sidan, och inse att Sverige befinner sig i en situation liknande Storbritanniens år 1940. Men den ende statsman som nu kunde fylla Churchills roll i en samlingsregering — Jimmie Åkesson — blockeras aktivt från inflytande av övriga partier.

  Utan Churchill hade Storbritannien troligen gett upp striden, sökt en kompromiss med Hitler, och därmed förlorat kriget. Motsvarande är ett troligt scenario för Sveriges del.

  Gilla

 15. Den sjunde skriver:

  Krister Thelin verkar ha gått på propagandan om SD’s ”rötter i extremideologier”. Krister, vad baserar du sådana påståenden på? Mig veterligen så finns inga sådana rötter. Men jag kan ha missat något. Upplys mig gärna.

  Gilla

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Den mest ofullständiga analys av Sverige idag och dess problem med en havererad massinvandringspolitik som jag hittills läst. Skärpning! Islam som religion och ideologi är det absolut största hotet för EU och därmed också Sverige. Här måste sättas stopp och dessutom ett återtagande av de samhällen och städer som snart övertagits av kriminella och andra odemokratiska organisationer och enskilda grupperingar. SD är idag det enda parti som vågar säga sanningen om tillståndet i nationen och det är odemokratiskt och beklämmande att deras företrädare utestängs från diskussionerna om det allvarliga läget. Det kommer dock att straffa sig om inte förr så i valet 2018.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.