Utdrag ur ICOCOWs regelverk

8-26-13_11971

Patrik Engellau

The International Council for the Conduct of White Men (ICOCOW) är ett FN-organ som utarbetar regelverk för vita mäns beteende och, för att etablera praxisbildande prejudikat, uttalar sig om specifika fall till ledning för nationella domstolar. Följande utdrag ur regelverket gäller Vita Mäns förhållande till den Andre.

§ 1. Med Vit Man menas i detta sammanhang varje Vit Man såframt han inte är homosexuell, kriminell, bidragsberoende, tillhör en förtryckt minoritet eller av andra vägande skäl inte bör betraktas som en Vit Man.

§ 2. Med den Andre menas alla som inte är Vita Män.

§ 3. Det är i varje situation möjligt att härleda alla problem, förtretligheter och motgångar som drabbat eller drabbar den Andre till gärning av eller uppfattning hos en eller flera Vita Män i det förgångna eller i samtiden.

§ 4. Vita Män är skyldiga att känna till detta regelverk och de följdregler som rimligen ligger i regelverkets förlängning även om dessa följdregler inte uttryckligen stipuleras.

§ 5. Mot bakgrund av att Vita Män alltid föraktat och alltid kommer att förakta den Andre och därvid givit den Andre föraktade namn ska dessa föraktade namn tidvis förnyas. Det ska till exempel inte heta lapp, zigenare och mohammedan utan i stället same, rom respektive muslim.

§ 6. Förbjudna namn ska vara evigt förbjudna. Den som uttalar dem ska drabbas av ett förskräckligt öde, där utstötning ur den mänskliga gemenskapen bara är förnamnet. Goda människor ska skämmas och rysa när de hör förbjudna namn uttalas.

§ 7. Vita Män ska, till följd av sin medfött hatiska attityd gentemot den Andre, avhålla sig från att göra uttalanden om den Andre, vars sanna situation Vita Män ändå aldrig kan begripa sig på.

§ 8. Vita Män ska med saktmod tåla den Andres betraktelser och, vid behov, förbannelser över Vita Mäns skändligheter upp till tjugo släktled bakåt, dock att denna gräns kan överskridas om så är befogat.

§ 9. Föremål som Vita Män stulit från den Andres förfäder ska omedelbart återlämnas till den Andre. Med den Andre jämställs i detta sammanhang presidenten i den Andres hemland som har att fördela eventuella rikedomar efter eget skön.

§ 10. Synen på Vita Mäns skuld är en levande, dynamisk materia som utvecklas i takt med att nya exempel på Vita Mäns nedrighet i historien och i samtiden upptäcks och dokumenteras. Vita Män är skyldiga att noggrant följa forskningsläget.

§ 11. När den Andre blir särskilt upprörd över Vita Mäns gemenhet kan han förkunna en Vredens Dag och demonstrera på ett torg. Vita Män har inte rätt att begränsa antalet eller på annat sätt kontrollera Vredens Dagar exempelvis genom att besluta att den 6 juni alltid ska vara en statlig Vredens Dag eller att döpa om fredag till vredsdag. Den Andres rätt att kalla till en Vredens Dag ska vara oförytterlig och helig.

§ 12. Alla relationer mellan Vita Män och den Andre ska betraktas i detta regelverks anda.