Med Chavez mot avgrunden!

Anders Leion

Med inrättandet av ett grandiost socialt program påbörjades den snabba resan utför, mot avgrunden, i Venezuela. Med bibehållandet av ett grandiost socialt program har Sverige börjat utförsbacken mot avgrunden.

Den bolivarianska revolutionen – Chavez stolta namn för sitt sociala experiment – innebar ett vidlyftigt socialt program, avsett att finansieras med landets stora oljeinkomster. Oljeindustrin – och andra verksamheter – socialiserades och tämligen omgående började produktionen sjunka. När sedan också oljepriset föll kände sig Chavez tvungen att alltmer nedmontera demokratin. Hans efterföljare Maduro fortsatte och radikaliserade politiken alltmer, för att med våld och administrativt tvång försöka tvinga landet och invånarna till lydnad, när den entusiasm som Chavez till att börja med kunnat använda sig av eroderade.

I den mån detta sociala, politiska och ekonomiska experiment kommenteras i svenska media sker detta under ursäkter och hänvisande till programmets ursprungliga, ädla avsikter. På samma sätt betraktar man – det vill säga svenska politiker och svenska massmedia – den svenska politiken. Man ursäktar, förtiger och tittar bort, det vill säga vägrar att beskriva verkligheten.

Några år in på detta sekel har tillväxttakten per capita i Sverige sjunkit till cirka en procent per år – långt under den tidigare långsiktigt uthålliga taken på drygt två procent per år. Detta har skett samtidigt som ekonomin dopats av höga offentliga utgifter, låga räntor och en med allt större belåning finansierad privat konsumtion. Detta har bland annat yttrat sig som ett fall i välståndsligan: från fjärde platsen 1970 till tolfte platsen 2017 bland OECD:s medlemsländer.

Jämförs arbetslösheten i OECD-länderna har Sverige under samma tid halkat ned från tionde till tjugotredje plats. 1970 hade Sveriges invånare den längsta förväntade livslängden för att 2016 hamna på sjuttonde plats.

Uppräkningen kan fortsätta. Skolans allt sämre prestationer, polisen allt mer uppenbara misslyckande, sjukvårdens allt sämre tillgänglighet, ökningen av hemlösheten, bostadspolitikens grandiosa misslyckande, många pensionärers allt svårare tillvaro, ekonomiskt och socialt: Allt detta sammantaget visar att också Sverige befinner sig på ett starkt sluttande plan.

Hur kan den ekonomiska och sociala situationen i Sverige försämras så radikalt utan att det uppmärksammas?

Det enklaste och vanligaste tricket är att inte se bakåt, att framställa jämförelser bakåt som bakåtsträveri och nostalgi. ”I själva verket utmärker sig Sverige för sin framåtanda, för sitt sociala ansvarstagande och sin internationella solidaritet!” Det talar man gärna om.

Men detta grepp räcker inte. Man måste ha något mer entusiasmerande, för att inte den allt gråare vardagen skall bli allt för framträdande. Man tar till den grandiosa gesten, den utmanande hållningen. Poserandet i klimatpolitiken är ett exempel på detta. Det finns andra.

Den nya regeringen har bestämt sig för att vi skall ha höghastighetståg. Detta trots att den samhällsekonomiska lönsamheten är mycket låg, snarast negativ. Trafikverket visar att varje investerad krona ger en förlust på 75 öre.

Jag har inget emot höghastighetståg. När jag på sextiotalet reste i Frankrike tjusades jag av deras redan då mycket snabba tåg. Näst efter båt är tåg det angenämaste fortskaffningsmedlet. Men finns det inte viktigare problem att angripa? Det är främst några tusen affärsresenärer som skulle ha nytta av snabbtågen. Pendel- och regionaltågen betjänar hundratusentals resenärer.

Dessa plågas av alla förseningar och inställda tåg. Tänk er själva! Ni står i snöglopp och väntar på ett försenat tåg. Varje minut tåget dröjer blir det alltmer omöjligt att klara av hämtningen på dagis och resten av kvällen.

Tror ni att denne resenär tröstas av kvällstidningen i vilken en äppelkindad miljöpartist entusiastiskt pläderar för snabbtåg. ”Det har vi råd med. Man måste lyfta blicken över vardagen!”
Visst: Järnvägen är ett stort system. Snabbtågens nya banor skulle frigöra kapacitet på de gamla.

Men vore det inte rimligare att börja i andra änden: Hur skall det befintliga systemet bäst förbättras? I vilken ordning skall åtgärderna sättas in? Hur kan en väsentlig förbättring för alla vardagsresenärer snabbast kunna åstadkommas? Låt snabbtågen tävla mot alla andra insatser, istället för att låta det vara ett axiom att de skall införas.

Fördelen med att plädera för snabbtågen är att det rör framtiden: Man kan frigöra sig både från det oglamorösa nuet och från det irriterande nog bättre fungerande förflutna. Poserandet som en moralisk stormakt, liksom det medvetna förtigandet av tidigare rådande tillstånd, är ytterligare sätt att försöka förgylla vardagen för de trots dessa ansträngningar allt mer pessimistiska medborgarna.

Hur skall man kunna förklara denna flykt in i poserandets och de grandiosa gesternas politiska teater?

Man slipper tala om orsaken till resursbrist, sämre placeringar vid olika internationella jämförelser och de uppenbara allt grövre ordningsproblemen. Man är över huvud taget förhindrad att tala om någon del av verkligheten. Om man måste kommentera någon brist, något problem, till exempel i utbildningen, förringar man dem och förpassar deras lösning till en lovande men alltmer diffus framtid: De blir utmaningar, det vill säga snarast något positivt att ta itu med. Så har man nu gjort i årtionden efter årtionde.

Förklaringen till denna rädsla för verkligheten är naturligtvis invandringen och dess följder. Man älskar nämligen invandringen och behöver den. Ingenting får störa denna kärlek.

Socialdemokraterna startade som arbetarnas företrädare. De omvandlade samhället i en riktning som skulle gynna den hederlige arbetaren, dvs den medborgare som fullgjorde sina plikter, inte bara krävde förmåner.

Om rörelsen nu överlever, vilket inte är givet, kommer den att vara företrädare för det moderna trasproletariatet, det vill säga medborgare som inte kan fullgöra några plikter, bara kräva förmåner.

De har själva skapat detta trasproletariat genom att envetet, ihärdigt möjliggöra en invandring av för det moderna livet illa utrustade människor. I en ekonomi som blivit allt mer beroende av människor med goda kognitiva förmågor – goda förståndsgåvor på svenska – har man låtit hundratusentals människor invandra trots att de inte har möjlighet att skaffa sig för dagens arbetsmarknad nödvändiga färdigheter.

Dessa människor har kommit till ett land med redan överansträngd bostadsmarknad. Nyproduktionen har de inte någon möjlighet att ta del av (om de inte tilldelas en lägenhet av kommunen). Det som byggs är för dyrt redan för de flesta svenskar. Det som står dem till buds är att tränga ihop sig med och betala dyrt till tidigare anlända landsmän. I slutändan tar moderna slumlorder hand om pengarna. Så växer alltmer skitiga – i bokstavlig bemärkelse nedskitna -överbefolkade, brottsplågade nya slumområden fram.

I denna miljö blir det omöjligt för deras barn att sköta sina studier. Det är dessutom lönlöst, därför att den skola de trängs i tillsammans med andra nyss anlända, fungerar så dåligt.
På så sätt produceras ständigt nya generationer av trasproletariatet. Utvecklingen försvaras av ständigt leende, positiva människor som alltid talar om eggande utmaningar. Främst bland dem står socialdemokraterna.

De förbereder sig målmedvetet. De, ensamma, genomför Brechts lysande idé: När de inte längre har folkets stöd och förtroende byter de ut folket. Efter genomfört byte kommer de att kunna uppträdda med samma säkerhet och auktoritet som under Per Albins och Tage Erlanders tid. Samtidigt som landet störtar ned i avgrunden.

46 reaktioner på ”Med Chavez mot avgrunden!

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Orsaken till vår annalkande undergång ligger djupare än immigrationen, den ligger i immigrationens bakgrund – vår välutbyggda välfärdsstat!

  Om inget görs kommer vår civilisation att gå under på samma sätt som Romarriket. Det var inte Kristendomen, bly i vattenledningarna eller invaderande barbariska horder som krossade Romarriket. Nej det var utbyggandet av deras välfärdsstat.

  Så lyder Stefan Molyneuxs dom i detta långa Youtubeprogram om Romarrikets nedgång och fall: https://www.youtube.com/watch?v=qh7rdCYCQ_U

  Gillad av 6 personer

  • LookMoo skriver:

   Romarriket försvagast av en dålig ekonomi under flera 100 År. Så länge Romarriket expanderade kunde man sparka burken framför sig. Efterhand som allt fler ”icke romare” fick medborgerliga rättigheter utan någon motprestation, försvagades sammanhållningen.

   När krig mellan olika Germanska stammar bröt ut i Östra Europa fick Romarriket sin första ”flyktingkris”. Roms legioner, försvagade av en dålig ekonomi, kunde inte försvara gränsen mot de ideliga flyktingströmmarna (folkvandringen ).

   Slaget vid Adrianopel 378 (slag mellan romare och immigranter) brukar anses som startskottet för fler a 100 års nedgång, vilket ledde till att Västrom gick under år 476.

   Gilla

 2. Kjell Rehnström skriver:

  Man kan väl inte gärna satsa på snabbtåg när de som har hand om järnvägarna inte har råd att byta ut alla växalar. I Rapport i går sade en person som är expert på området att man bara bytt ut 24 av över tusen utslitna växlar. Därför måste man lägga krut på att rusta upp järnvägarna innan någon olycka sker. Sedan kan man kanske fundera på snabbtåg.

  Kanske det skulle vara bättre att redan nu börja arbeta på hyperloop, som väl kort kan beskrivas som att man skickar folk med rörpost. I rör där vakuum råder kan man skicka vagnar eller kanske moduler i en hastighet av 1200 km/timmen. Det skulle gå snabbare än gängse flygplan.

  HyperLoop ligger i framtiden, men det kanske är bättre att fundera på det och samtidigt rusta upp järnvägsspåren och hoppa över snabbtågen som kommer att vara föråldrade när man väl får resurser att bygga ut järnvägar för snabbtåg.

  Gillad av 3 personer

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Kjell Rehnström: Instämmer fullständigt i att vi i första hand bör rusta upp våra nuvarande järnvägssystem, kanske med nya sträckningar på sina ställen.

   Men kanske bör vi avvakta överhuvudtaget vad gäller alternativa transportsystem, med tanke på utvecklingen av självkörande bilar som enligt förespråkarna skulle kunna använda nuvarande vägsystem där vi far fram i konvoj i snabbfiler i kanske 200 km/h medan vi vilar, läser en bok eller arbetar i godan ro.

   Som du skriver ligger Hyperloop i framtiden. Elon Musk är en visionär och vad han åstadkommit hittills är imponerande (läs gärna hans biografi), men frågan är om vi någonsin kommer att se ett fungerande Hyperloopsystem. Svårigheterna och riskerna är enorma.

   Här är en utförlig artikel från en ingenjörssite som diskuterar problemen med att bygga Hyperloop: https://interestingengineering.com/biggest-challenges-stand-in-the-way-of-hyperloop

   Gilla

  • Kalle skriver:

   Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Våra politiker i riksdagen är vår överklass, Adel. Hoppas att SD inte blir inskolade dom också. Deras morgonbön (7klöverns) är : Vi har det bra, vi här i Rikisdagen och vill inte vara med om något tjat. Medborgare,, sån skit, sånt hålls vi inte med. Hoppas att Revolutionära krafter kommer igång. Jag deltar gladeligen i dessa när det blir aktuellt.

   Gillad av 2 personer

  • Axel skriver:

   Tänk, om jag hade sådan makt att jag kunde samla hela riksdagens alla medlemmar en förmiddag. Beordra dem att läsa detta utmärkta inlägg av Anders Leion. Jodå, jag är behörig lärare. Efter lunch skulle jag hålla läxförhör, Först med skoätare Lööf, sedan Lövfen och därefter beroende på flumningsgrad. Troligen så skulle jag bara godkänna sannsägare ,dvs SD, are.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Ivarson skriver:

   ”Man kan väl inte gärna satsa på snabbtåg när de som har hand om järnvägarna inte har råd att byta ut alla växlar.”

   Man kan resonera så här i en humanitär stormakt, i analogi med invandringens lönsamhet. Eftersom invandring sagts vara lönsam på sikt bör vi ta in fler och dra nytta av kompetensregnet.

   Ju fler växlar som går sönder och inte repareras, ju mer sparar vi genom att färre tåg kan köra. Då blir det mer pengar över för snabbtåg som blir lönsamma å sikt.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Redan på 70-, 80-tal diskuterades snabbtåg och man valde ett system med lutande vagn korgar för att kunna köra snabbare (200 km/h) på befintliga banor med många kurvor. Orsaken var att resandeunderlaget är alldeles för litet mellan Malmö, Göteborg, Stockholm och så är det än idag.

   Det är ju tämligen självklart att affärsresenären kan ta flyget och den semestrande har mer tid och bryr sig inte så mycket, men dagens 4 timmar mellan Stockholm och Malmö är naturligtvis en stor förbättring från 6-8 timmar, som det var tidigare.

   Godståg kan ju inte heller samsas med snabbgående persontåg på speciella banor, även om man har, som alltid, sträckor där snabbare tåg kan passera långsammare, som går på parallellspår en sträcka eller väntar in snabbtågen. Godståg har inte samma krav på snabba förbindelser på huvudspåren. En mycket stor del av tid och kostnader går åt för terminalhantering och matarbilar till station med avgående gods och från station med ankommande gods. Det öppnar för att vissa varor går med lastbil från punkt till punkt, vilket hänger på typen av varor t.ex. just in time varor till montering vid fabriker.

   Gilla

   • Lars skriver:

    De stora transportvolymerna för passagerare går i städernas närområden, daglig pendling, handel, nöje mm.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Järnvägen skall läggas ned och rivas upp, sedan kan man bygga upp en ny järnväg som inte är fast i adertonhundratalets tänkande. De har inte ens lyckats höja perrongerna till vagnsgolvet på två hundra år. De använder alldeles för mycket plats, för många extraspår och konstigheter. De beställer varje växel och varje ställverk separat som en skräddarsydd lösning. Det är urmodigt från början till slut.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag menade att upplösa Banverket och Statens järnvägar och förbjuda alla som har arbetat i svängen att göra det igen. Deras sinnen är förgiftade. Jag har själv två års erfarenhet och har sett det inifrån. I Österrike lägger staten ut dubbelt så mycket pengar på järnväg som på riktiga vägar, c:a 4,5 % mot 2,25 % av statsbudgeten. Det är absurt. Allt slösas bort på ineffektivitet.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Sverige och SJ (innan man delade upp i Banverk och SJ + privata trafikbolag) var känt som Europas mest kostnadseffektiva under 60-, 70-, 80-tall). Man var ändå inte företagsekonomiskt lönsamma, men samhällsekonomiskt. Svårt jämföra med Österrike.

    Gilla

 3. Erik2 skriver:

  Glasklart. Väldigt bra beskrivet. Ett läge för landet, och en rörelse för landet, som säkerligen är mycket väl känd bland de styrande. Jag tror inte vi vanliga människor är ens i närheten av att kunna förstå dessa människor. De avhumaniserar politiska motståndare på ett sätt som tidigare bara setts i upptakten till aktiva folkmord. Förstår de verkligen inte det? Antagligen gör de det. Man förstör Aktivt livet för majoriteten av sina medborgare för makten. En mardröm utan möjlighet till uppvaknande. Enda möjligheten är att många bland våra nya medborgare tar bladet från munnen och solidariserar sig med ursprungsbefolkningen. Jag bedömer det som ganska troligt att det sker faktiskt.

  Gillad av 2 personer

 4. Erik2 skriver:

  Det enda vi kan göra idag är att slåss för EN VALSEDEL och webkameror i varje vallokal. Allt annat är teoretiska drömmar som inte kan nå politiskt beslut. Jag ösnkar t ex ny författning, storslakt av offentlig sektor, grundlagsskyddat skatteuttag. Men det kan jag ju drömma vidare om. Hur skulle sådana beslut kunna tas i dagens riksdag? En riksdag bestående av hårdföra och hänsynslösa aktivister. Personer som fram till 1970-1980-talen skulle kallats för fascister, för de är de verkliga fascisterna. Och se där, där sänkte jag mig till deras nivå…

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   Visst kan det göra skillnad på marginalen men det som krävs är riktiga personval och bindande modborgarinitierade folkomröstningar.

   Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Är det inte risk för att personval enbart leder till muslimska politiker och vänsterpolitiker? Vilka är bäst på att tala om för de sina vem alla ska rösta på och har nätverken startklara i moskéerna och i föreningar och studieförbund och fackförbund….

    Gilla

   • Erik2 skriver:

    Nej, det är inte på marginalen. Det är tvärtom nyckelpunkten och startpunkten för de många att ta tillbaka makten från eliten. Alla möjligheter till valfusk och olämplig valpåverkan ska stängas. Måste stängas. Det är dessutom det enda steg som kan anses som politiskt möjligt att få igenom. Alla andra förslag som listas (inklusive av mig, jag har f ö en egen lång lista) kräver politiskt hårt arbete och de saknar idag allt stöd i riksdagen. En valsedel är det steg som idag kan tas, det är politiskt möjligt att driva igenom, och det skulle i ett slag förändra maktbalansen till folkets fördel. Jag skulle gärna se personval och medborgarinitierade folkomröstningar som är beslutande, men hur realistiskt är det att lyckas övertala politiker till att omvandla det politiska systemet på det sättet idag? Det handlar även om det. Det första steget som måste tas är en valsedel så att vi äntligen kan få helt fria och transparenta val även i Sverige. Vi vill ha riktig demokrati!

    Gillad av 2 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  Nästan alla politiska och samhälleliga prioriteringar och undanträngningseffekter kan härledas till massinvandringen. Att massinvandringen tillåts och till och med eftersträvas genom Sveriges öppna gränser, de många lögnerna på migrations- och integrationsområdet (och vad innebär egentligen ”integration” i en multikultur som förnekar majoritetskulturens existens och särställning?) och där det fattas poltitiska beslut i parti och minut, det ena mer rabiat och vidlyftigt än det andra – är ett mer primärt, etiologiskt, förhållande bakom sjukdomssymptomet den samhällsomstörtande massinvandringen.

  Gillad av 6 personer

 6. Eva Danielsson skriver:

  Socialdemokratins oförlåtliga svek mot sina egna i rörelsen är så oerhört att det är svårt att hitta ord. Att partiet numera drivs av folk med en omättlig makthunger och fåfänga som sätter sig över alla rörelsens traditionella mål och hänsyn och moral. Vill dessa i toppen själva leva i det land de håller på att skapa? Det är i så fall ofattbart för mig.
  Förstår vanliga trogna svenska sosseröstande kvinnor och äldre att socialdemokratin som en gång ville dem väl, inte existerar längre? Att deras parti tillsammans med fyra andra riksdagspartier har som mål att lägga ner det nationella självbestämmandet förutom att fullborda ett befolkningsutbyte och låta islam ta över landet. Att man aktivt uppmuntrar och bekostar, med våra skattepengar, att på detta sätt förinta vår välfärd och vår kristet präglade kultur med frihet och jämställdhet. Och öppet redan talar om att ersätta det (visserligen svaga) demokratiska systemet med ett totalitärt socialistiskt system. Man använder den påhittade klimathotsbluffen som ett skäl för detta. En galenskap som motivering för en ännu värrre galenskap.
  A la Venezuela. Fast utan oljetillgångar. I stället med en svag ekonomisk tillväxt, högt belånade hushåll, högt skattetryck och en stor segregerad nyimporterad samhällsklass som är kroniskt bidragsförsörjda och en grogrund för klankriminialitet och islamsk radikalisering. Med det utgångsläget och de styrandes uttryckliga avsikter att köra landet i botten, så går det fort. Lika fort som ett höghastighetståg. (Som vi inte behöver i någon variant över huvud taget.)

  Gillad av 11 personer

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Visst, socialdemokraternas svek är oförlåtligt, men det möjliggjordes av Reinfeldt när han öste hat över var och en som stod upp för vår svenska nation. Hur skulle socialdemokraterna kunnat agera annorlunda när inte ens moderaterna stod upp för Sverige? Om någon enskild individ skall klandras för dagens prekära situation är det Fredrik Reinfeldt

   När vi hyllar vår västerländska civilisations enastående framgångar hänvisar vi ofta till upplysningen och den vetenskapliga revolutionen, men lika viktigt var framväxten av ordningen med nationalstater som upprättades efter Westfaliska Freden 1648.

   Har precis avslutat läsningen av ”The Virtue of Nationalism” av Yoram Hazony, en bok alla intresserade av den politiska utvecklingen borde läsa. Hazony visar övertygande att en värld av oberoende nationer är den bästa tänkbara politiska ordning vi kan sträva efter och ställer det mot olika imperialistiska strävanden, till vilka han räknar både EU och den anglosaxiskt inspirerade kampen för en global liberal ordning, som rådde före Trump.

   I väntan på boken kan ni lyssna på detta föredrag: https://www.youtube.com/watch?v=fD1hedURwLE

   Gillad av 6 personer

  • Palle9 skriver:

   Eva Danielsson och Alexander Zetterberg: tack, mycket väl beskrivet. Ni pekar bägge på ett gemensamt drag, som växt fram i S och M sedan Reinfeldt, nämligen att besittning av makten är överordnat allt annat. Retoriken anpassas helt efter detta. När regeringen Reinfeldt II fann att folket röstat på SD i sådan omfattning att alliansen inte kunde få igenom sin politik p.s.s. som varit fallet under föregående period, valde man att vända sig till Mp och anammade detta extremistpartis invandringspolitik (dvs fritt ös). Tanken att all makt utgår från folket verkar helt främmande för dessa bägge stora partier (för att inte tala om V, Mp, C och L). Visst tillnyktrande verkar ha skett inom bl.a. M på lokalplanet, men på riksplanet har inte polletten trillat ner.
   I grunden strävar givetvis alla riksdagspartier att komma till makten, men tidigare höll man sig åtminstone inom vissa gränser, som sattes av den ideologi man stod upp för. Att de så skamlöst kommer undan med sin vindflöjelsretorik beror förstås på vår brist på en oberoende granskande radio och TV samt PK-marinerade rikstidningar.

   Gillad av 2 personer

 7. Aurora skriver:

  Bra jämförelse med Venezuelas kräftgång. För första gången hörde jag nyligen i riksdagen nämnas att ökad jämlilkhet genom att vi alla blir fattigare ska väl inte vara målet. Men det verkar tyvärr att det är så man vill ha det. Vesterholm på Ledarsidorna skriver idag hur det saknas utbildad och kvalificerad arbetkraft inom alla områden. Den räddning som de asylsökande massorna skulle utgöra ser vi inte. Man fuskar genom snabbspår som ger oss fuskläkare med fara för patienter och tillsättningar av fina tjänster på identitetspolitiska grunder visar nu sin ihålighet när en chef på Riskantikvarieämbetet sparkas samt också en politiskt utnämnd ’professor’ på Mittuniversitet. Är det vi som är blinda eller ljög politikerna?

  Gillad av 5 personer

  • Igor skriver:

   Politiker ljuger alltid, eller också har de en annan agenda än ”vanligt folk”. De tänker bara så sig själva och sina närmaste.
   Många svenskar (utom möjligen de gamla som fick gå i en riktig skola) skulle sannolikt behöva nya glasögon.

   Gillad av 1 person

 8. svenne skriver:

  ”Tror ni att denne resenär tröstas av kvällstidningen i vilken en äppelkindad miljöpartist entusiastiskt pläderar för snabbtåg. ”Det har vi råd med. Man måste lyfta blicken över vardagen!”

  ”Äppelkindande miljöpartister” vill ju även fasa ut både bensin- och dieselbilar ur fordonsparken. Elbilar och elcyklar är däremot rumsrena färdmedel. Kärnkraften är ju något som inte står högt i kurs – och anses kunna avvecklas – trots att befolkningen ökar vilket givetvis skapar ett ökat elbehov. Vi kommer knappast att ha ett elöverskott som kan svälja en onödig förbrukning hos invånarna.

  Man kan ju lätt misstänka att elsystemet kan komma att svikta en kall vinternatt då bostäder skall värmas, hela bil- och cykelparken står på laddning och tyngdpunkten av elproduktionen baserar sig på solceller och vindsnurror. Politikerna har nu fått ytterligare en uppgift som innebär att informera de ”nyanlända” om en striktare disciplin då det gäller elanvändning, och detta kommer knappast att vara en enklare uppgift än att predika laglydnad.

  Gilla

 9. Aha skriver:

  – Förklaringen till denna rädsla för verkligheten är naturligtvis invandringen och dess följder. Man älskar nämligen invandringen och behöver den. Ingenting får störa denna kärlek.

  Den meningen förklarar det mesta är det gäller etablissemangets och där ingående medias förhållningssätt. De, mångkulturvurmarna alltså, får inte, ska inte härleda problem till mångkulturen och invandringen. Mångkulturen är deras hjärteprojekt och det projektet tänker de köra in ända in i kaklet.
  Så är den outtalade överenskommelsen bland Sveriges politiker och massmedia, exklusive SD. Därav nämns exempelvis inte ordet Islam vid terrorbrott. Att Islam skulle träda fram som ett allvarligt problem skulle nämligen kunna bli ett grundskott mot mångkulturen.

  När hade självgoda public service program som har diskussioner som utgår ifrån att mångkultur skapar problem? När hade rikstidningarna det? Alla dessa stolta journalister som så ofta för fram journalistikens etiska värv att inte värja för sanningen oavsett konsekvenser; var är de när Sveriges problemhög bara växer p.g.a. mångkulturen?
  Att tona ner mångkulturen och kräva inrättning i ledet skulle kunna vara journalisternas reaktion, men icke sa Nicke.

  Media är humbugar.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det är som du säger, denna synnerligt märkliga vurm för migrationen som är det märkliga med Sverige. Jag kan bara förstå det som att politikerna saknar kunskap och kompetens oavsett vilket parti.

   Gillad av 1 person

 10. Vaknauppnu skriver:

  Tack Anders Leion ! mycket välkommen skrivning ! Ett förtydligande varje svensk skulle behöva ha under näsan. Eva bra som vanligt! och alla vi som fattat vad som pågår. Är det försent att göra NÅGOT? Det är ju en AKUT situation som jag ser det! MÅSTE VI INTE UT PÅ GATORNA OCH SKRIKA UT VÅR ÅNGEST! Också vi sitter fast eller hur, Också vi tittar på, för vad hjälper det att vi tycker lika här .. NU måste vi också GÖRA något ..det tror lilla jag. Vi väntar tyvärr på att någon annan skall ta första steget att fixa detta.. eller hur?

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Ångest ska man helst hålla för sig själv. Det är det absolut sämsta läget om man vill förstå och handla. Man bör inte ta beslut under ångest.

   Gilla

 11. Palle9 skriver:

  Tack, Anders för en helt lysande beskrivning även om den samtidigt är skrämmande. Du räknar upp en rad indikatorer på att vi i Sverige befinner oss på det lutande planet. Man kan bl.a. tillägga det raserade totalförsvaret (det militära och det civila försvaret) samt det bedrövliga yttre gränsskyddet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7070744
  Allt tydliga tecken på att landets styrande politiker inte på minsta sätt bryr sig om medborgarnas väl och ve.
  När det gäller de stora bristerna i polisverksamheten och försvaret skiljer vi oss från andra diktaturer eller kleptokratier – se t.ex. på Venezuela, N-Korea, Kina, Ryssland m.fl. länder, inte är det brist på resurser inom dessa områden inkluderande hemliga polisen/säkerhetspolisen, som kännetecknar dessa. Orsaken står förmodligen att finna i att kontrollen över dominerande massmedier i vårt land gjorde att de andra maktmedlen inte behövde prioriteras från maktens sida (därmed inte sagt att övriga diktaturer skulle ha försummat kontrollen över media, tvärtom). F.n. lever vi inte i en fullständig diktatur, snarare i det som Vilhelm Moberg benämnde demokratur, men i vilken riktning vi är på väg råder det föga tvekan om.
  Exemplet Venezuela visar hur långt ner ett tidigare välmående land kan sjunka innan större folkliga protester börjar få någon som helst effekt på de styrande (vi har inte sett hur det hela slutar där). Sverige utmärker sig dock i att vi måste vara ganska unika med vår import av människor från dysfunktionella länder i sådan skala att samhället allt mer fallerar.

  Gilla

 12. Rolf H Carlsson skriver:

  SAP var kanske en konstruktiv kraft fram till början av 50-talet (med undantag för den omoraliska eftergiftspolitiken mot Sovjet – baltguldet , baltutlämningen, sveket mot Raoul W, m.m.). Men som tyvärr händer i många framgångsrika organisationer, så småningom tar självintresset över – bevarandet av den egna organisationen och dess maktställning. Den definitiva vändpunkten var ATP-reformen – en gigantisk diskontering av framtida, inbillad tillväxt, ett veritabelt Ponzi-scheme/kedjebrev. Den följdes av en ohållbar utbyggnad av den offentliga sektorn, inklusive en socialisering av stora delar av potentialen för en växande servicesektor. För att lösa ekvationen och när skattehöjningar inte räckte blev seriedevalveringar och inflation lösningen, dvs man realiserade inte bara ut allt vad Sverige kunde producera, man förhindrade också den förnyelse som gjort att exempelvis Schweizerfrancen som vid krigsslutet låg på samma nivå som kronan nu är tio ggr mer värd. Vi har åkt rutschkana i välfärdsligan och nu blir läget bara värre, här i PK-isternas och deras anhängares paradis.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   ATP reformen var en Pay as You Go lösning, inte alls en diskontering av framtida intäkter utan en överföring från lön hos de som arbetar till de som pensionerats. Inget som helst problem, man sa det inte fungerar, men det hade det absolut gjort om man höjt bidragen till systemet. Istället fick vi dagens system. Hej, vad de borgerliga njöt, lägre pensioner och mer beroende av privata tjänstepensioner och eget sparande, en övergång till statspension som grundpension och i övrigt fonderade medel. Fonderade pensionssystem har större risk för medborgaren, mer beroende av individuell placeringsförmåga och större ojämlikhet. Poängen är att man kanske får ökat sparande i ekonomin, men det har inte varit ett problem.

   Det är absolut inget Ponzi schema. Det kan man däremot kalla utvecklingen på bostadsmarknaden, skillnaden mellan de som köpt bostad tidigt och de som stått utanför är avgörande för pensionärslivet.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Och denna Schweizer franc. Skilnaden i växelkursutveckling beror bl.a. på inflationen och därmed på sysselsättningsgraden i ekonomin.

   Du har inte ett enda rätt i din syn på tillståndet i Sverige. Service sektorn…Det är en fråga om ägande och en fråga om att privata försäkringssystem fungerar illa i de flesta länder.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det programmet måste missförstås rätt. Det kan aldrig bli fråga om att gå baklänges och avskaffa ett Riksdagsbeslut efter ett annat. Det är en hyperbol, det är ett förväntat utslag av ett positivt progressivt program.

    Gilla

 13. Sune Mangs skriver:

  Höghastighetståg är samhällsekonomiskt vansinnigt. När Lövin uttalar sig om att Sverige likt Frankrike kan investera i detsamma förbiser hon som svenska politiker och tillskyndare av höghastighetståg grundläggande fundamenta. Frankrike har närmare 70 miljoner invånare och ligger omgivet av likaledes folkrika länder, som Storbritannien och Tyskland, centralt i Europa. Europeér ifrån flera länder nyttjar de franska snabbtåget framförallt för resor mellan norra Europa och Medelhavet. Sverige har en betydligt mindre befolkning och gränsar ej heller till folkrika länder, landet ligger dessutom i periferin med obefintliga genomresor för europeér i gemen. Summa summarum blir investeringskostnaden för detta Miljardprojekt per capita i storleksordningen 10 ggr större än i Frankrike, med synnerligen hög risk för att beläggningsfrekvensen på de svenska tågen långt ifrån kommer motsvara den för de franska tågen som betjänar ett betydligt större befolkningsunderlag på kontinenten.

  Att Trafikverket och forskare vid KTH konstaterat att projektet inte är ekonomiskt försvarbart är föga förvånande, lika förutsägbart är det att Miljöpartiet och nu dessvärre Januarikartellen i stort ignorerar fundamental fakta och förbiser beslutsunderlag och ekonomiska konsekvenser.

  Gillad av 1 person

 14. Ping: Läsvärt – forsete
 15. Lars skriver:

  Hela sjuklövern är bankrutt, men socialdemokrater som agerar tvärtemot deras inneboende syften att slå vakt om välfärdsstat, landet, moderniteten, medborgarna är på något sätt det mest remarkabla och vad jag förstår så handlar det helt om brist på kunskap och kompetens inom partiet sedan 70-talet och alltmer uttalat. Det är sannolikt partiet som sådant som måste reformeras och det betyder att göra sig av med dagens ledargarnityr och nivån under.

  Valsystemet? Enmansvalkretsar löser inget, det låser bara politiken och förhindrar inbrytningar. Det ser vi i Stor Brittanien där Torys och Labour är de enda partier som kan nå makten. Det finns många varianter på hur val till parlament kan gå till, men i slutändan är det partiernas organisation och finansiella medel och kopplingen till massmedia som avgör.

  Det förefaller som att S är slut. Om inte de borgerliga också varit slut så hade det blivit förändring! Samma bedrövliga bemanning i alla partier.

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  ”Socialdemokraterna startade som arbetarnas företrädare. De omvandlade samhället i en riktning som skulle gynna den hederlige arbetaren, dvs den medborgare som fullgjorde sina plikter, inte bara krävde förmåner.” — Detta är inte sant. Alla visste redan för hundra och hundrafemtio år sedan att socialism leder till det elände du beskriver. Socialdemokratin och en s. k. arbetarrörelsen har aldrig varit till för att långsiktigt gynna vare sig arbetareklassen eller hederliga medborgare, tvärtom. Avsikten var alltid att installera en despoti där man själv — avantgardet eller nomenklaturan — har makten och härligheten och piskan i hand.

  Gilla

 17. K. Ulvert skriver:

  Jag kan inte förstå varför svenskar, i riksdagen och utanför, gör allt för att ge bort svenskarnas land till främlingar.

  Det är väl så den obegripliga situationen ser ut. Åtminstone för mig.

  Gilla

 18. Vaknauppnu skriver:

  Ångest skall man hålla för sig själv tycker Lars…Ja du får tycka att det är fult och fel väg. Man kan väl kalla det vad man villl. Men jag känner ångest över vårt samhälles utveckling.Och det jag läser här i det mesta, så lyser ångest eller defaitism igenom.

  Något större måste ju till eller vad tycker du vi skall göra? ”Är” det inte en akut kris i landet…… Skall vi bara titta på……?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.