Klimatalarmister! Det är Internet, inte flyget som är problemet

Lars Hässler

År 1972 ägde världens första miljövårdskonferens rum i Stockholm. Samma år kom Romklubbens första rapport, Tillväxtens gränser (Limits to Growth), som väckte mitt intresse för miljön. Rapporten förutspådde en snar brist på ett antal strategiska råvaror och att oljan skulle sina redan år 1992. Det året, 1992, ägde FN:s miljövårdskonferens i Rio rum med ytterligare varningar om framtiden. 2006 kom Al Gores (ö)-kända film, ”En obekväm sanning” (An Inconvenient Truth) och väckte stor internationell uppmärksamhet. I filmen hävdade Gore att global uppvärmning till stor del berodde på människans miljöförstörelse, och att vi hade tio år på oss att agera. Filmen möttes av viss kritik, till exempel ansåg en engelsk domstol att filmen bara fick användas i undervisningssyfte om den kompletterades med en skriftlig handledning.

År 2015 träffades världens regerings- och statschefer i Paris under FN:s klimatkonferens för att försöka förhindra jordens uppvärmning, och i det så kallade Parisavtalet förband (frivilligt) sig alla världens länder att minska jordens växthusgaser. Nyligen kom FN:s klimatpanel, IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) med en rapport som hävdade att de rekommendationer som gjorts i Parisavtalet, att minska jorden uppvärmning till max 2 grader, inte var tillräckligt. Vår svenska miljöguru Johan Rockström var inte sen med att hota med att vi bara har tio år på oss till en klimatkatastrof.

Många hävdar att jordens temperatur ökar, och att det är människans fel. Även om temperaturen ökar är alla dock inte överens om att det är människans fel. Ökningen beror, enligt vissa kritiker, på solaktiviteter och att dessas effekt på jordens klimat är betydligt större än någon av människan skapad aktivitet. Dessutom har det förekommit extremt varma och kalla perioder under jordens historia.

Oavsett hur det ligger till hävdar klimatalarmisterna att vi måste ändra vår livsstil för att minska jordens utsläpp av CO2 (koldioxid). Flyget, som idag står för cirka två procent av jordens CO2-utsläpp, anses vara en av de allvarligaste anledningarna vid sidan om köttätandet.

Men, det finns en betydligt större miljöbov, och det är Internet, som idag står för omkring två procent av jordens CO2-utsläpp (således lika mycket som flyget). Världens datacentra kommer dock att bli en av jordens största energikonsumenter, betydligt större än de stora industrinationerna inklusive flyget, och använda 20 procent av all världens elektricitet redan 2025.

En studie hävdar att om datacentras behov av el fortsätter i samma takt i Japan, kommer de att använda hela landets elproduktion 2030, och redan idag är förbrukningen mer än hela Storbritanniens elkonsumtion (300 terrawatt timmar).

Vad ”innehåller” världens enorma datacentra, vad förvaras där? Det är bland annat e-post, foton, streamade filmer (Netflix), pornografi, spel, dating, shopping (Amazon), Facebook, Twitter, Facetime, Youtube, Instagram, Google, TV, nyheter, tidningar, cypto-currency (till exempel Bitcoin, som drar oerhört mycket energi), självkörande bilar, övervakningskameror och molntjänster för företag etc. Allt kommer via miljarder av smarttelefoner, läsplattor, datorer och från ”sakernas internet” (“internet of things”, IoT). Man beräknar att 2020 kommer 50 miljarder enheter av ”sakernas internet” att vara uppkopplade i världen och 100 miljarder om ytterligare några år. Internet kan komma att stå för hela 14 procent av världens växthusgaser, betydligt mer än både flyg och fartygstrafiken, 2040.

De som hävdar att människan är orsak till den globala uppvärmningen menar, som nämnts ovan, att vi måste ändra vår livsstil, men få vill gå in i detalj på vad det exakt innebär, vad det är vi måste offra. Vissa, som anser att vi i Sverige räddar världen genom att flyga mindre, är naiva. Även om vi skulle minska på vårt flygande, kommer invånarna i den så kallade tredje världen inte att minska sitt, de har nämligen inte ens börjat flyga. Att minska på vårt användande av internet är en uppenbar lösning med tanke på den exponentiella ökningen av användandet och den enorma mängd el (all el kommer i framtiden förhoppningsvis inte att vara fossil) som krävs för att driva hela den digitala infrastrukturen. Kanske blir vi tvungna att till exempel ta ut en avgift på användandet av datamängd, på uppladdning av foton på till exempel Facebook eller minska på användandet av Netflix (som står för ofattbara dryg tredjedel av all internet trafik i USA).

Den politiker som skulle föreslå en restriktivare användning av internet skulle troligtvis begå politiskt självmord. Oavsett var man står i klimatfrågan saknas realistiska förslag exakt hur vi skall rädda världen (förutom att minska användandet av fossila bränslen, något som måste ske på nationell nivå). Det är lätt att vara alarmistisk, svårare att berätta vad i vår livsstil vi skall offra.

85 reaktioner på ”Klimatalarmister! Det är Internet, inte flyget som är problemet

 1. Bo Svensson skriver:

  Där slocknade ju min dröm om att istället för att flyga till exotiska platser, kunna uppleva dem i virtual reality. – Jag slösar alltså mer energi med min ipad i knät än genom att flänga runt i verkligheten.

  Men är det inte så att tekniken i fråga blir allt mera energieffektiv?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Visst, men inte i samma takt som funktionerna överförs från appaterna till datorcentra på andra sidan av Internet och inte i samma takt som fler och fler funktioner och möjligheter realiseras och konstrueras.

   Det är som med trafiksäkerheten. Säkrare och billigare bilar har lett till högre hastigheter, vårdslösare och inkompetentare beteende i trafiken, och mycket mer trafik, men likväl färre och lindrigare personskador. Man måste göra en kvantitativ analys och inte draga förhastade slutsatser (jump to conclusions) baserat på en uppskattning av en enda variabel. Detta är en viktig anledning till att politikens roll i samhället måste kraftigt begränsas.

   Verkligheten händer. Verkligheten är idealismens värsta fiende.

   Gillad av 8 personer

   • Degelstål skriver:

    På samma sätt drar ju inte dataöverföringen någon nämnvärd energi mer, det är ju ljusvågor i optiska fibrer idag.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Om jag förestår det rätt är det inte överföringen så mycket som lagringen som kostar el.
    I vilket fall kommer några nördar i källare snart på hur man kan utvinna energi ur katter som spinner å problemet är löst.

    Gillad av 1 person

   • Wille Börlin skriver:

    Bäste Degelstål.
    Att skapa ljus i fibrerna drar energi, liksom radiovågorna från mobilmasterna och satellitstationerna mm mm.
    Glöm inte att radiovågor och ljus röntgen mm är samma sak men av olika frekvens.
    Allt kräver energi för att genereras.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det kommer aldrig att leda till avtagande strömkonsumtion, utan i stället till mer användning. Det ger nya möjligheter att införa funktioner som tidigare var orimliga.

   Det som kan minska konsumtionen är höjda priser på grund av minskad produktion, men det kan inte kommenderas fram av politiker. Se vad som händer i Frankrike när de försöker. Minskad konsumtion måste nödvändigtvis leda till klasskilnader. Det är de fattigaste som måste stå för minskningen. Bl. a. därför är den politiska vägen blockerad.

   Alla tillgängliga fossila bränsleupplag kommer förr eller senare att förbrännas. Det finns ingen känd mekanism för att stoppa denna process. Vi kan se fram emot en mycket lummigare omvärld med större träd, högre gräs och mer blad. Detta är det effektivaste sättet att taga tillvara på solenergin som strålar ned på jordytan.

   Gillad av 9 personer

   • Anders F1 skriver:

    Käre Fredrik, vitalar om helt nya organiska kretsar. Inte 10^20 elektroner per kontakt, utan två. Problemet löst? Nej, men en bit. Eller megabit. 😉

    Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  För dem som också följt klimatfrågan under dessa årtionden, men tidigt ifrågasatte själva hypotesen om koldioxidutsläpp och global uppvärmning, så är varken flygandet eller internetanvändandet i förhållande till klimatet det relevanta.
  Den stora frågan är hur vi ska kunna se till att producera så mycket stabil och billig el så att vi kan fortsätta en modern livsstil med både internet, flygande, varma bostäder, vatten i kranen och biltransporter oavsett typ av drift. Svaret finns: Utbyggd modern kärnkraft. Som kan leverera exakt vad som åtgår i varje stund när och där det behövs. Som ger ett minimum av avfall och ingen nedsmutsning.
  Enda problemet är att insikten om att klimatförändringar inte påverkas av mänslig aktivitet, att alltså överge klimatalarmismen, direkt skulle trolla bort makt och pengar för politiker och hela klimatindustrin. Som håller västvärldens folk i ett grepp som förevändning för avgifter, skatter och inskränkningar i livsstilen. Övriga världen däremot rycker, helt rätt, på axlarna, skriver på alla icke-bindande avtal och skrattar hela vägen till banken.
  Tänk så mycket resurser vi skulle kunna lägga på miljön med rena hav, rent dricksvatten, välmående jordar och ren luft om vi slutade slösa bort dem på en onödig klimatfråga. Om vi ville. Och vi skulle kunna bygga ut och utveckla kärnkraften.
  Dvs om världen var förnuftig och god och människor ville göra något bra.

  Gillad av 17 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Vi skall så klart använda den resurseffektivaste metoden att producera energi och den får man med automatik i en marknadsekonomi, – och marknadsekonomi i energiproduktionen får man genom att slopa subventioner och låta producentena betala sina produktionskostnader.

   Då får man inte bjuda kärnkraften på deras försäkringskostnader. – Det är inte skattebetalarna som skall ersätta alla som blir fördrivna från sin hembygd och måste starta om någonannanstans och förlusten av territorium av enorma områden som blir oanvändbara under sekler måste få sitt rätta pris.

   För dem som kanske glömt: Forsmark var nära en härdsmälta för inte länge sedan.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Sannolikheten för härdsmälta som förut uppskattats till 1/40000/år fick istället omprövas till 1/52 år innan säkerhetsbristerna åtgärdats och med den graden av säkerhet hade man kört ett antal år redan.

    En snabb kalkyl säger mig då, att företaget är skyldigt det antal år man kört med denna härdsmälterisk dividerat med 52 multiplicerat med de bedömda förlusterna en härdsmälta skulle förorsakat.

    Med statligt anställda kontrollanter finns det alltid sätt att runda reglerna så att allmänheten och skattebetalarna blir sittande med svartepetter. – Med krav på försäkring får man de rätta incitamenten för alla inblandade.

    Gilla

 3. brrr skriver:

  Vad forskarlaget bakom Limits to Growth Study kom fram till, var att energieffektivisering och liknande åtgärder inte skulle räcka om inte födelsetalen gick ner. Minskas resursförbrukning per person samtidgt som antalet personer ökar, står vi och stampar på samma fläck. Många länder i nord och ost minskade födelsetalen dramatiskt från c:a fem barn per familj till under två. Men merparten av syd fortsatte att skaffa många barn. Det är därför de kommer hit nu när de har möjlighet, de har blivit fattiga p.g.a. att de är för många som ska dela på vad de har.

  Gillad av 5 personer

  • Dennis Lundqvist skriver:

   De är framför allt fattiga för att deras länder är genomkorrupta ekonomier som inte vet, kan eller förstår hur man skapar mer resurser utifrån hushållning med knappa resurser. #econ101

   Gillad av 2 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Dennis — En snabb titt på statistiken över befolkningstillväxt skulle troligen visa att just de länder som har mest explosiv befolkningstillväxt ÄVEN är de mest korrupta och sämst fungerande.

    — Och just därför vill de här ”skitländerna” (Trump:s uttryck) exportera sin övertaliga befolkning till oss med stöd av ”Global Compact” — som många länder vägrar befatta sig med men Sveriges vettlösa makthavare med sin vanliga självmordsdrift tänker skriva på!

    Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Visst kan vetenskapen och teknikerna ge oss andrum, men vi tenderar – som allt biologiskt liv -att växa ikapp våra resurser.

   Såg en illustrativ beräkning på vad ekosystemet tål och vill vi leva som de fattiga i Pakistan så klarar Jorden 20 mdr människor, vill vi ha en livsstil som Nordamerikaner (och det vill ju alla) så kan vi vara drygt 1,5 mdr här på planeten.

   Alla som talar om ”hållbarhet” måste förhålla sig till detta om de är seriösa.

   Gillad av 4 personer

   • BRRR skriver:

    Jag har också sett flera olika beräkningar och de landar alla på mellan 1,5 till 2 miljarder med europeisk levnadsstandard.

    Gilla

  • Anders F1 skriver:

   Sverige kan uthålligt försörja 300 000 pers på den land- och vattenyta vi har idag. Källa: Carl Folke, s k grön ekonom, pers komm -90.

   Gilla

 4. Ulf skriver:

  Då är min egen lösning väsentligen bättre. Enligt amerikanska forskare utgör husdjur 30 procent av ägarens klimatavtryck. Enligt en nya zeeländsk rapport så släpper en stor hund ut lika mycket som två stora suvar. Det finns minst ett par miljarder nöjeshusdjur i världen. Om alla slutar lyxkonsumera nöjeshusdjur, dvs slutar skaffa nya, så lär vi uppfylla Parisöverenskommelsen inom 10 år.
  Detta diskuteras förstås sällan sannolikt för att så gott som alla klimathotare har husdjur. Detta är dock en möjlig väg som till skillnad ifrån klimathotarnas förslag inte innebär svältdöden för miljoner människor.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför skulle vi inte ha husdjur? Varför skall vi inte ha fontäner? Varför skall vi inte ha nattbelysning av vackra byggnader? Varför skall vi inte ha stora bilar och motorsport? Varför skall vi inte åka på nöjesresor? Varför skall vi inte ha tivoli och nöjesparker? Vad menar du är meningen med livet? Vad får vi i stället för den mening med livet vi enligt ditt förslag skulle ge upp? Vad är ditt motiv?

   Det du föreslår är dödskult och satanism.

   Gillad av 8 personer

   • Ulf skriver:

    Mitt inlägg handlar om varför det enligt klimathotarna är helt ok att ha husdjur men inte ok att flyga, äta kött eller köra bil.
    Mitt inlägg är inte riktat till dig utan riktat till de som springer runt med två stora hundar och fördömer mig för att jag vill åka på en semester. Det ör också riktat till de journalister som skriver spaltmeter om hur förhatligt det är med flygresor. Kort sagt varför är vissa koldioxidutsläpp helt ok medan andra dissas totalt av klimathotarna? Jag menar att detta är ett bevis på att allt handlar bara om moralism. Jag har tillhandahållit en lösning för de som har koldioxidfobi köper de inte den så kan de knippa igen helt enkelt.

    Gillad av 1 person

 5. Östrahult skriver:

  Jag förstår inte varför ingen pratar mera om ”varmast uppmätt sedan 17xx”-

  Jag undrar hur alla deltagarna tog sig till Katowice, inte var det tåg, troligen rätt mycket privatjet

  Jag undrar varför ingen vägar prata om befolkningstillväxten som miljöhot

  Datahallar: Marknadsekonomin kommer att reglera detta, priset stiger givetvis om efterfrågan är större än tillgången, dessutom borde det gå att återvinna mycket av den värme som skapas

  Gillad av 2 personer

 6. Ulf skriver:

  Ett tillägg när det gäller husdjur contra datahallar, flyg, bilar etc. Det är närmast omöjligt att göra något åt de utsläpp som husdjuren orsakar. Ett djur måste andas, äta och bajsa. Det torde vara synnerligen svårt att vänja av hundar och katter ifrån att äta kött. Detta är således ett utsläpp som bara kan minska genom att vi minskar antalet nöjeshusdjur. Det torde heller inte vara några problem att nyttodjur som ledhundar, knarkhundar, jakthundar etc nyanskaffas. Effekten blir ändå mycket stor. Även tillstånd för ensamma äldre människor kan diskuteras. Vad som däremot är totalt onödigt är att som t ex en känd klimathotarfamilj ha två hundar samtidigt som man kritiserar andras flygvanor.

  Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Nej men hallå Fredrik, jag är ju lilla Greta 15 år. Jag vet bäst. Jag har två hundar. Dessa drog mig på en trilla till Katowice så jag kunde förklara hur dumma ni vuxna (mest män) är. Sluta bråka med mig då börjar jag gråta.

    Gillad av 2 personer

   • Ulf skriver:

    Ja man vet ju aldrig vem som dyker upp här.
    Nej jag vill tillhandahålla en lösning för klimathotarna. Köper de den så har de koldioxidfobi på riktigt om inte ja då handlar det enbart om gammaldags moralism och/eller geschäft.

    Gillad av 2 personer

 7. Degelstål skriver:

  Det jag har noterat är att vänsterhycklare som Zuckerberg som alltid är ögontjänare, de placerar sina centra i Sverige så de kan hävda att de är fossilfria, men det betyder ju bara att vi måste producera mer el, exempelvis genom att bygga vindkraftverk och decimera vårt fågelbestånd, eller importera brunkolsel från Tyskland. Det blir som att skicka sopor till Bangladesh, samtidigt sitter Zuckerberg i sitt residens på 70 acres.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Enklast är väl att bara ge tillstånd till datahallar som är direktdrivna av vindkraftverk. Två flugor i en smäll. Det finns nog ett par miljarder likadana suddiga bilder på hundar och katter på Facebook som folk kan vänta med att titta på tills det blåser igen.

   Gillad av 1 person

   • G.B. skriver:

    Underbart, Jan! Ja, sanningen är ju att det mesta av datatrafiken är nöjesbetonat och resten är trams. Hoppsan, nu tog jag i …

    Gilla

 8. Dandersan skriver:

  Sån tur för oss att CO2 frågan är en väldigt överdriven fråga.
  När manuellt manipulerade temperaturserier (Urban Heat Island , ständiga revideringar och tom förflyttade mätpunkter) visar upphettning i en takt av 2 grader per århundrade visar satelliternas mätningar på en takt av 1 grad per århundrade.
  Samtidigt som vi har en solinstrålning som ökat med 10% på 30 år, solar brightening, tack vare renare luft.
  Vi ser inga negativa konsekvenser av uppvärmningen, speciellt inte där den är störst, i Arktis.
  Isen kommer och går som alltid.

  Gillad av 3 personer

 9. Staffan W skriver:

  Minskningen av barnafödandet är på väg och har gått snabbt – läs Hans Rosslin. Men det finns de som vill mer – minska jordens befolkning till under två miljarder . D vs 5 miljarder färre än nu. Tänk dig den processen!

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Om du tycker att Roslings scenario med 12-14 mdr människor känns positivt, så måste du vara en mycket optimistisk människa. Eller väldigt sugen på att äta insekter 😉

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Staffan: Hans ROSLING ville framförallt göra oss gladare. En riktig glädjespridare var han. Tyvärr valde han att ”glömma” sådant som är mindre lustigt, som då den våldsamma folkökningen i muslimska länder.

   Just de länder som med ”Global Compact” som vapen vill exportera sin övertaliga befolkning till oss idioter i Väst. I synnerhet till ett Sverige vars makthavare stakat ut en självmordskurs för sitt land.

   Sverige = avstjälpningplatsen för övertalig befolkning från muslimländerna, som vi enfaldiga pursvenskar ska försörja.

   God Jul!

   Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det är väl bara att införa barnbegränsning, Kina hade max ett (1) barn. I Sverige frivilligt nu noll.
   Sedan fixar sig allt av sig självt.

   Gilla

   • brrr skriver:

    Ett barn gällde i städerna, två på landsbygden. Kina lär sedan familjeplaneringen infördes haft genomsnitt 1,6 barn per familj.

    Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Mycket skulle vara vunnet i den besynnerliga svenska klimatdebatten om man stället för att debattera i stället kunde ägna sin mentala energi att förstå vad man pratar om. Det förutsätter förstås att man måste sätta sig på sin bak och lär sig lite fysik. Börja gärna med Stefan-Boltzmanns strålningslag. I nästa steg kan man studera grundläggande processer för långvågig strålning. Att vattenånga, koldioxid, metan och diverse freoner absorberar värmestrålning från jorden och därför påverkar jordens klimat har varit känt i 150 år. De uppgår till ca 160-170 Watt/kvadratmeter i globalt medelvärde. Skulle detta inte vara fallet skulle jorden vara obeboelig. Effekten på jordens klimat av de växthusgasökningar som inträffat de senaste 250 åren har dock hittills varit harmlösa och har ökat med 3-5 Watt/kvadratmeter.

  Gillad av 8 personer

  • BRRR skriver:

   Nja, alla dessa processer är så enormt komplexa och omfattande att man troligen kan ”bevisa” ungefär vad som helst och det man VILL genom att peka på ett eller annat i processen. Det är ju precis så även klimatalarmisterna gör.

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lennart B — Jomenvisst är det så.
   OCH dessutom är Sveriges bidrag till denna ökning bara några procent! Vilket i sin tur betyder att hur många morötter vi än äter, så ändrar sig den totala effekten på jordens klimat inte nämnvärt.

   Men säg inte det till lilla Greta, då börjar hon kanske gråta.

   Gillad av 1 person

 11. Björn skriver:

  Att det här i Sverige surras allt mer om ”klimat-hotet”, är bara ett sätt att flytta fokus från det VERKLIGA HOTET, dvs de katastrofala följderna av den totalhavererade migrationspolitiken!

  Gillad av 6 personer

  • Degelstål skriver:

   Nja, det som imponerar på mig det är med hur lite energi man kan få oss att dansa som i en cowboyfilm till en colt, nya pronomen för genus, klimat, klänningar på pojkar eller en svart manlig lucia eller rap i kyrkan, våldtäktsmän poserar med statsministern, Macron i armhålan på svarta förortsgängmedlemmar, Greta med ett plakat, osv. Vi dansar och dansar och hinner knappt sätta ner fötterna innan det kommer något nytt. Man slappnar av en sekund, pang! Ett nytt institut för vetenskapsförnekelse och så håller det på. Vänstern attackerar ALLTID, och vi analyserar och försöker försvara oss men för varje nytt tilltag så krymper vårt utrymme, det blir farligare och dyrare att leva och de försöker stjäla våra barn. Jag tror vi analyserar vänsterns tilltag långt mer än vänstern själv, de bara gör, som Global Compact, sen vidare till nästa. De är som kreativa arbetsamma företagare som tyvärr bara blir motiverade av att skada och stjäla från oss. De har en ny kreativ idé varenda dag!

   Man frågar sig när vi skall gå på offensiven och inte bara ducka?

   Det finns inte ETT verkligt hot, de uppfinner nya hela tiden, men visst migrationen är det värsta.

   Gillad av 7 personer

 12. Jari Norvanto skriver:

  ”Den politiker som skulle föreslå en restriktivare användning av internet skulle troligtvis begå politiskt självmord.”

  Men restriktioner beträffande sajters innehåll och individernas rätt att uttrycka sig fritt; därom tycks det råda en politisk konsensus. Är det inte så? Representanter för s k sociala medier har kallades in till regeringen för *host* hyfsning av debatten. Viten utgår för dem som inte rensar bort misshagliga, PK-utmanande, inlägg. Sökalgoritmer som är viktade och censurerande. Shadow banning av användare. Makthavare vill inte ha kritiker eller tänkande undersåtar, de vill öka sin makt och göra det så bekvämt för sig som möjligt och undanröja hot på det sätt de kan och tror att de kan komma undan med.

  Gillad av 3 personer

 13. Snabbtåg och livsstil skriver:

  Kan inte för allt smör i Småland se hur det skall vara möjligt att komma bort ifrån konsumtionssamhällets livstilsprinciper. Inte med fredliga medel. Några av de utförda experimenten krävde en Berlinmur, för att hålla folk tillbaka. Hela vår livsstil kretsar idag runt konsumtion. Att utvidga, förädla och distribuera ett överflöd ligger till grund för var och ens liv. Även samhälleliga strävanden. Har någon hört talas om en kommunpolitiker som kämpat för att minska befolkningsunderlaget? Med färre företag i kommunen? Tänkte väl det. Den kommuninnevånare som saknar arbete kan snabbt hamna i materiell nöd. Än mindre underhålla en familj. Av huvudsakligen humanitära orsaker, har samhället valt att bygga upp ett socialt skyddsnät. Som hjälp för de tillfälligt utsatta. Detta med hjälp av skatt på arbete, kapital och konsumtion. En slags samhällelig omfördelningsprincip. Som blivit möjlig att etiskt vidmakthålla i ett överflödssamhälle. Men som nu utmanas av en mer gränsöverskridande migration. Om de som arbetar 40-timmarsvecka får svårt att klara sig går han kanske ut på gatorna och bränner bilar, i ren frustration, som i Frankrike. En upplevt orättfärdig politik får honom att överreagera. Medan den som har breda marginaler, kan fortsätta med sitt vanliga liv. Och de med obegränsade resurser märker knappt något alls. Kan fortsatt leva ett liv i sus och dus, utan att kanske arbeta alls. Man köper sin livsstil rakt av, i en global värld. En livsstil som erfordrar tusentals händer, enbart för honom. Och därmed skapar sysselsättning. Hur världen skall ta sig ur detta ekonomiernas ekorrhjul – om någon nu önskar sig det – är jag inte människa att fantisera om. Finns det över huvudtaget någon som klarar av att fördela världens välstånd på ett helt rättvist och etiskt vis? En slags supervarelser med överjordiska egenskaper. Med en etik och moral som bör slå gudarnas. Nu sker omfördelning och tillväxt nästan per automatik. Tåget går som på räls. Oavsett vad man tycker om det. Klimatpåverkan får bli vad den blir. Ingen kan hoppa av utvecklingståget. Ty det är själva tåget som utgör vår livsstil. Visst kan man som tidsfördriv ägna sig åt att införa skatt på flygresor. Premiera elcyklar, eller äta mindre kött. Om nu detta dämpar den egna klimatångesten. Världen som funktionssätt tuffar på. Vi är alla livsstilsnarkomaner och kan inte ändra på det. Att ändra på samhällets fundamenta är betydligt, betydligt svårare än att förflytta berg. Våra moderna vanor är som hos narkomanen. Vi har alla drogat oss till en beroendets livsstil. Vem klarar av att hoppa detta tåg, med livet i behåll, när det kör på i högsta hastighet? Kanske förklarar detta MP:s vurm för alla höghastighetståg? Vem vet, de har kanske större insiktet än vi anar?

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Den dagen folk slutar att handla blir också alla uppsagda från fabrikerna och butikerna. Kanske inte så lyckat. Bara den ofantliga offentliga tärande sektorn kvar. Som måste jobba gratis eftersom ingen betalar någon nettoskatt längre.

   Gillad av 1 person

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Oavsett om det är internet eller något annat: industrin, tex den tyska bilindustrin är helt inställd på att ställa om helt till ev. Bara VW satsar nu 44 miljarder € i r/d på ev (delvis viket även för självkörande men det går handihand). Mercedez släpper snart en helt nytt modellprorgram med ev. IAE räknar med 125 miljoner ev 2030. I Norge har ev 40% av nybilsmarknaden. Det sker en enorm uppbyggnad i Sydkorea och Japan när det gäller batterikapacitet och det pågår nu en veritabel jakt på nickelsulfat, en metall som används på katoderna och som ökar batterikapaciteten dramatiskt. 2016 var världsproduktionen 86kton men förväntas öka till 415 kton 2027 (Källa: Roskill, England). – Jag tycker det är en fördel om Sveriges industri och politiker är med på denna megatrend. Det land eller den industri som surar över klimatalarmisterna kommer att bli omkörda.

  Gillad av 1 person

   • Lars-Olof Svensson skriver:

    Flera. En är att industrin tar inte skrattar åt klimatfrågorna utan tar dem på allvar. En annan är att den som missar tåget kommer att förlora. – För egen del: jag vet inte och förstår inte om koldioxid kan leda till uppvärmning (som jag förstår nobelpristagaren i fysik Ivar Gaever så ifrågasätter han inte sambandet i princip men menar att mätdata är otillförlitliga och påverkan hursomhelst väldigt liten). Man kan också vara skeptisk till påståendet om uppvärmning – hur mäter man jordens medeltemperatur tex. Att en glaciär smälter kan man däremot inte ifrågasätta liksom inte heller att det måste bero på att det åtminstone där har blivit varmare. Till sist är det fråga om risk och kostnader. Vill vi veta svaret på om havet stiger tex två meter, eller vill vi undvika risken om kostnaderna är för höga. Jag väljer det senare.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Tyskland och Sverige skall vara ledande i elbilsutvecklingen? Intressant eftersom ingen ansvarig i dessa länder verkar begripa var elenergin kommer ifrån…

   Gillad av 1 person

 15. Lasse Forss skriver:

  Eftersom det är varmare, särskilt på natten, i urbana områden jämfört med lantliga, kan, och bör man justera ner temperaturerna i tättbebyggda områden. Detta gör man dock inte och SMHI förklarar varför:
  ”Urbaniseringseffekt är inget mätfel utan det speglar de faktiska förhållandena på mätplatsen.
  Det är den verklighet i vilken dagens respektive gårdagens invånare i Stockholm respektive Uppsala har levt och vistats.”
  Nog är det märkligt att den ökning av temperatur som skett, och som alltså till stor del beror på tätare bebyggelse, ska åtgärdas med koldioxidbekämpning. Vore det inte effektivare att riva hus, om det nu är temperaturen som oroar?

  Gillad av 1 person

 16. Jan Suhr skriver:

  Flygets andel av utsläpppen som människorna står för är cirka 2%, det är inte samma sak som 2% av jordens utsläpp.

  Av den totala CO2-mängden som cirkuleras är människornas bidrag runt 3%. Flygets andel av jordens utsläpp är alltså 0,03 x 0,02 = 0,0006 vilket är 0,6‰ av den totala CO2 omsättningen på jorden.

  Gillad av 2 personer

 17. olle holmqvist skriver:

  ”Vid Stockholms observatorium har väderobservationer utförts sedan 1756 och den 250 år
  långa mätserien tillhör världens allra längsta obrutna observationsserier. Den förste observatören var Kungliga Vetenskapsakademiens sekreterare, astronomen och statistikern Pehr Wilhelm Wargentin (1717-1783). Han bodde på andra våningen i det då nybyggda observatoriet och hade sin termometer placerad utanför ett fönster i sin våning.

  I journalen den 31 december 1768 skrev Wargentin: ”Maken blid höst minnes ingen: marken är all grön, såsom om Våren, och jag har i dag, här på Observatorie Backen låtit plocka späda Nässlor, pisenlie och andra Krydder i tilräckelig myckent til et kok grönkål til i morgon, som är nyårsdagen.” (pisenlie = maskros)”
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2854!/faktablad_stockholm%5B1%5D.pdf

  Tänk om det blir lika varmt nu på nyårsafton ? Kan ni tänka er professor Rockström sitta i
  bleka solen och hålla upp en maskros i handen ?

  OT: På sommaren samma år hade följande inträffat
  N:o 23
  FREDMANS EPISTEL
  Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In,
  gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768.

  Gillad av 5 personer

  • Anders L. skriver:

   Pisenlie är förstås franskans pissenlit (maskros), heter så då den är ganska vätskedrivande. När vi läste geografi på Observatoriekullen på 70-talet var det ingen som oroade sig för klimatet trots att föreläsarna visste allt om glaciologi, oceanografi, kvartärgeologi m.m. Kullen är museum nu. Som jag.

   Gilla

 18. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Det är allt en jädrans tur att inte den lede fi läser den här bloggen ity då skulle artikelförfattarens påpekande kunna ge dem världens bästa ursäkt för att täppa igen det enda lilla yttrandefrihetshål vi har kvar.

  Gilla

 19. Inred din källare med mer än 8K och spar energi och öka samtidigt på din trivsel men utan att resa bort skriver:

  Nu finns det teveapparater på 8K att köpa. Dessutom med en mer verklighetsnära färgskala. Snart med ännu högre upplösning och naturligare färger. Då blir det dags att inreda källarrummet med större teveskärmar, på alla väggarna, som ersättning för de obefintliga fönstren. Kamerorna kan stå på pelare, varhelst i världen, riktade åt olika väderstreck, och simulerar denna plats. I din trista gamla källare kan du då få uppleva hur dimman drar in över Andernas sluttningar, eller se vågorna bryta över reven, mellan palmerna, på Tonga, en tidig morgon. Allt med ett naturligt ljud, från platsen. Kanske fågelskrik eller insektssurr. Du kan även lätt skifta från en takvåning på nedre Manhattan, till en utsikt över en arktiskt miljö, längs Willow Creek i Alaska. Dags att redan nu förbereda arkitekter och olika typer av drömmare, om var man fiktivt kan slå ned sina bopålar. Snart kanske du har hittat rätt plats bland alla landskapstyper, en för varje sinnelag. Rentav ”inrett” din gamla vind eller tråkiga källarskrubb. Du slipper förbruka energi på att resa iväg, till mer exotiska platser. Bara byta rum. Fram med nätta stolpar och högupplösta videokameror, varhelst de går att sätta upp i världen, i en mer attraktiv miljö. Boka in dig redan nu för en unik miljö. Varhelst du bor. Med isbjörnar eller elefanter direkt utanför husknuten, sedda genom falska fönstret, på mer än 8K. Så visst går det att minska allt resande, med lite fantasi, och spara energi, om än på marginalen. Och samtidigt öka på trivseln i ett deppigt gråtrist vintermörker.

  Gillad av 3 personer

 20. Dirty Harry vad är du skriver:

  Kanske till sist min och mina gamla kollegors kunskap kommer till heders, fusion. Ett kraftverk har en volym cirka hundra gånger större än ett typiskt kärnkraftverk, perfekt för EUs storskaliga lösningar, ett par kraftverk hade varit nog för hela Europa och dessutom varit perfekta mål för terrorister. Energin kan lagras i fusionskraftverkens motsvarighet till vindmöllor i gigantiska svänghjul.

  Gilla

 21. Seve nilsson skriver:

  Kommer ihåg den konferansen, vilken uppståndelse, det var busshållplatser över allt med en massa folk som tyckte sig vara något alldeles extra betydelsefulla, det går igen i dag , sluta skrämma livet ur folket!

  Gilla

 22. Göran Holmström skriver:

  Läst igenom samtliga kloka tankar över denna artikel.
  Funderat lite, och min tanke är att moder jord har en alldeles egen plan. Vi människor är för många dom flesta av oss tillför absolut ingenting, utan är i bästa fall bara tärande.
  Så det som väntar oss är antingen en pandemi som reducerar oss till lagom nivå.
  Eller så kommer en naturkatastrof av episk skala fixa obalansen.
  Oavsett, vi har haft vår chans, men misskött den så radikalt att vi har ingen framtid tyvärr.
  Nej jag är inte deppig eller ser mörkt på framtiden, men fakta kvarstår, vi är usla på att sköta om planeten och alla dess under!
  Ps ja det är synd om alla som bara skött sin del. Det är ledarna som brustit rejält.

  Gilla

 23. olle reimers skriver:

  Artikelförfattaren utgår från den felaktiga klimatalarmistpremissen att en ökad halt av CO2 driver en temperaturhöjning. Forskning har ju tvärtom visat att CO2 höjningen har varit en föjd av temperaturhöjnigen som således har andra orsaker; ex vis solfläcsaktivitet.

  Vi talar alltså om ett icke- problem. Varför gör vi det?

  Gilla

Lämna ett svar till Jari Norvanto Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.