Varför göra det enkla svårt?

Anders Leion

Den europiska politiken plågas av ställningstagandet gentemot invandringen. (Detta gäller förstås inte östeuropéerna. De har skjutit problemet ifrån sig genom att se till att det inte kan uppstå.)

I alla länder i väst blir politiken allt kärvare. Det blir svårare att ta sig till de länder som är invandrarnas slutmål: främst Tyskland, England, Sverige och Frankrike. Murarna blir allt högre och allt tätare. Redan detta faktum avslöjar hyckleriet. ”Vi värnar asylrätten och rörligheten mellan länder – men kom inte hit!”

Nu senaste är det Macron som sliter med problemet. Han vrider alla skruvar han kan komma åt för att göra Frankrike mindre attraktivt. Polisen, som försöker hålla dem som vill ta sig till England borta från Calais, har fått kritik för sina hårdhänta metoder. Macron reser demonstrativt till Calais och förklarar sig helt stödja polisens arbete.

Macron har hittills lyckats manövrera skickligt mellan de av sina anhängare som kommer från vänster- respektive högerhåll. Nu går det inte längre lika lätt. Hans vänster börjar revoltera mot den hårdare invandringspolitiken.

Men alla västländer, också Sverige, står inför samma problem. Hyckleriet har tydligen så stort värde att man inte kan tänka klart. Det är ju så enkelt. Lösningen består helt enkelt i att under hyckleriets skydd lägga om politiken.

För att slippa ta i problemet med åldersljugande ensamkommande höll man länge god min och låtsades acceptera lögnerna. Så fick män upp i yngre medelåldern bo och gå i skolan tillsammans med barn som faktiskt var barn, vilket inte var en i alla delar lyckad lösning. Detta ledde till en merkostnad om ungefär en miljon per barn och år. Så stor var skillnaden mellan den mer avancerade omsorgen avsedd för barn och det som erbjöds män som egentligen bara skulle ha enkelt uppehälle, det vill säga bostad och mat.

Hyckleriet är alltså värt åtminstone en miljon per individ och år. För denna summa kan man åtgärda de problem som följer med invandringen – helt enkelt genom att minska dess omfattning. Hyckleriet accepterade alltså denna kostnad för att under lång tid slippa syna de falska barnens uppgifter. Det ger oss budgetramen – så mycket kan man kosta på sig för att kunna fortsätta hyckla, anser politikerna. Nedan visas också att samma ram inte kräver några nya pengar – de kan hämtas från förutsebara kostnader för varje invandrare som man på ett enkelt sätt kan undgå.

Man kan också komma åt den hyckleriets dubbeltvist som tillägnas de illegala invandrarna, de som inte har rätt att vistas i landet, men i övrigt har mer rättigheter och förmåner än de infödda. Det vore väl bra om de slutade med sin olagliga verksamhet och utvandrade, försvann ur de av hyckleriet plågade politikernas åsyn? Det går det också. Och lösningen är lika enkel som uppenbar. Köp deras medverkan! Betala för att få dem att försvinna på samma sätt som man betalat dem – genom att sprida information om de förmåner de skulle komma i åtnjutande av här – för att de skall komma hit! För det är ju precis det man har gjort. De har ju valt Sverige därför att man här kan få en god standard utan att prestera något, utan att bidra med något själv. (Vi hoppar över allt groteska exempel. De är ändå välkända.)

I en så kallad livscykelkalkyl kan man sammanfatta kostnaden för en genomsnittlig invandrare:

Enligt det diskonterade standardresultatet väntas utomeuropeiska invandrare fram till år 2060 generera cirka 370 000 kronor per person mer i förväntade kostnader än vad gruppen betalar in i intäkter. Om invandrares barn, 15 år eller yngre, födda i Sverige räknas in uppgår förväntade nettokostnader för utomeuropeiska invandrare till i genomsnitt 760 000 kronor per person. Invandringen från europeiska länder är mer ekonomiskt fördelaktig, men även denna är som helhet en nettokostnad sammantaget när kostnader för invandrares barn inkluderas (Kvartal 2017-02-16).

Använd dessa pengar, det vill säga undvik dessa kostnader, genom att ge dem direkt till invandrarna mot att de återvänder hem! Runda av till en miljon per individ. Överskjutande belopp är säkert mindre än de övriga kostnader som då undviks – sämre studieresultat, ökad brottslighet och så vidare. Självklart gäller bara detta erbjudande dem som vid lagens tillkomst redan befinner sig inom landets gränser – och dessa kan sedan inte överträdas av några andra invandrare än dem som kan försörja sig själva.

Alla vinner. Invandraren behöver inte malas sönder i den byråkratiska apparaten år efter år för att få sina pengar. Ungdomarna som skickats hit för att hjälpa släktningarna in i landet och under tiden pressas på pengar hemifrån, slipper stressen och får vara hemma hos de sina. Socialsekreterarnas, sjukvårdspersonalens och polisens vardag blir trevligare. Svenska ungdomar kan kanske återigen skaffa sig en egen bostad. Pengarna ökar köpkraften i de mestadels mycket fattiga hemländerna.

Detta är ju lysande! Vem kan vara emot det?

Invändningen att inte alla kan återvända hem är betydelselös. Just på detta sätt får man ju veta vilka som faktiskt behöver stanna! Och också för dem blir då tillvaron lättare. Trångboddheten lättar åtminstone. Och svenskarnas attityd mot dem blir antagligen mer välkomnande när de inte längre är så många.

Naturligtvis återstår många överväganden: Hur mycket skall utbetalas för en familjs barn etc. Hur länge skall man anses ha rätt till de kontanta pengarna, det vill säga hur färsk invandrare måste man vara? Men det är ändå enkelt. Var bara rundhänt så går det bra.

Och kom ihåg! Alla vinner. Det går runt ekonomiskt. En stor del av den svarta arbetsmarknaden försvinner. De hänsynslösa arbetsgivarna har inte längre en stor pool av desperata illegala att ösa ur. Av detta och andra skäl minskar brottsligheten. Och framförallt: man behöver inte göra upp med hyckleriet!

(Fast det finns ju en hake. Vad skall Annie Lööf och de andra, som framhärdat i invandringens välsignelser, säga till sina anhängare? De säger ju – mot alla fakta – att alla vinner på invandringen. Nå, det är ett mindre problem de har gentemot sina krympande skaror).

52 reaktioner på ”Varför göra det enkla svårt?

 1. Bo Svensson skriver:

  Perverst! – Det kan inte försvaras att belöna oönskat beteende med en miljon. – Den osökta lösningen är tvärtom att dra ner så mycket som behövs på fördelarna med att stanna kvar jämfört med att ta sig tillbaka hem, för att strömmen av oönskade skall få rätt riktning.

  En motion i riksdagen jag väntar på, är att skattefrihet skall gälla för alla vars intäkter inte räcker för att skaffa de förmåner invandraren bjuds på mot obetydlig motprestation och att det inte skall ge någon fördel för den helt oanställningsbare att vara invandrad jämfört med infödd.

  Gillad av 9 personer

  • Hortensia skriver:

   Instämmer, Bo, det är synnerligen omoraliskt att försöka muta kriminella utlänningar till ett önskat beteende…

   … men det är ju precis lika omoraliskt – och ekonomiskt oförsvarbart – att, som nu, premiera övermaga självsegregerade och oassimilerbart tokreligiösa, frivilligt hitresta utlänningar, för att ”uppfylla” den svenska jorden med ofattbart krävande välfärdskonsumenter.

   Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   Håller med – perverst!

   Lägg hellre pengarna på polis och militär, för att säkerställa att dessa välfärdsmigranter lämnar landet.

   Självklart skall bidragen bort, då vänder strömmen. Särskilt om det blir närmast omöjligt att vistas illegalt och försörja sig på brott. I sammanhanget måste allt vad advokatkostnader heter betalas av den som anser sig behöva ombud i immigrationsprocessen – finns ingen svensk som får dessa kostnader betalda om de överklagar myndighetsbeslut.

   Gillad av 8 personer

  • Elisabeth skriver:

   Håller helt med dig , Bo Svensson. Otänkbart med sådan här belöning. Skämtar Anders Leion med oss ? Det kommer ju att leda till att människor flödar hit för att hämta pengapåsen för att sedan åka hem igen. Sverige blir en gigantisk bankomat. Hur har Anders Leion tänkt stoppa detta ?
   Nej, lösningen måste vara att göra Sverige oattraktivt. Dra ner på alla ersättningar och förmåner till ett minimum ( inget äldreförsörjningsstöd, billig tandvård och liknande upprörande orättvisa förmåner ), förbud mot anhöriginvandring, enklast möjliga boendestandard ( inga Nackavillor, herregud…..) . Om någon svensk medborgare eller ideell organisation vill ställa upp och hjälpa till, så varsågod, bara man tar ur egna plånboken.
   Stötestenen för en vettig åtstramningspolitik är som vanligt media. Det finns inte många politiker idag som mäktar stå emot anfallen därifrån.

   Gillad av 6 personer

   • Bromma1214 skriver:

    Här talas det om belopp som för en svensk pensionär är helt obegripliga!
    Ca 300 000 pensionärer har drygt 7000/månad före skatt,tillkommer ev bostadsbidrag.
    Ytterligare 300 000 pensionärer har under 10 000/månad.600 000 svenskar lever
    Alltså klart under EU ‘ fattighetsnorm ,som är 12 000 månad! Arma land

    Gillad av 2 personer

 2. Anders skriver:

  Bra förslag som tidigare ventilerats av exempelvis signaturen Utlandssvensk i kommentatorsfälten på denna och andra bloggar. Men haken är att de styrande VILL ha invandrarna här, ju fler desto bättre. Ena sidan för att knäcka välfärdssamhället, och dem andra för att få röstboskap.

  Gillad av 1 person

  • mobelmanen skriver:

   Håller med dig i din beskrivning av migrationens 2 sidor. Katastrofala följder väntar många medan ett fåtal gnuggar händerna av lycka! Migrationen har ju aldrig handlat om hurmanitet, bara om makt, pengar.och inflytande.

   Gilla

  • Lev Barkland skriver:

   Det är ett bra förslag i den meningen att det borde drivas politiskt. Förslaget är pragmatiskt och lätt att förstå, det finns inga större logiska fel i det. Det är däremot moraliskt oerhört svårt att svälja, som kommentarerna ovan illustrerar. Vilket är bra. Det föder intressanta diskussioner som borde föras i politiken. Att ställa upp moraliska aspekter mot mer ekonomiska/pragmatiska. För det blir svårt att överhuvudtaget kritisera förslag med repatrieringsbidrag på denna nivå och samtidigt fortsätta hävda att (1) alla som kommer flyr för sina liv (2) att alla de som vill reversera migrantströmmen är onda. Det blir också då man diskuterar i dessa termer nödvändigt att försöka föra i bevis att (3) all invandring är lönsam. För dem som hävdat det. Sådana här villfarelser kommer upp i ljuset då man för en diskussion om repatrieringsbidrag.

   Jag håller med om att det är tragiskt. Men Sveriges belägenhet idag är tragisk. Det är ett faktum. Och det är viktigt att folk börjar inse detta, att den förda politiken har fört Sverige in i en oerhört tragisk belägenhet.

   Gilla

 3. Rutger skriver:

  Alternativet bidragsförsörjd i Sverige ska alltså kompletteras med en miljon i resepeng om man åker hem. Wow ! Världens bästa lotteri – varenda nitlott nu borta och garanterad storvinst varje gång. Möjligheten att få vinsten som engångsbetalning att konsumeras hemma gör det extra kundvänligt. Kommer bli en supersuccé. Vem på jorden kan längre tveka att ta sig till Sverige ! Kanske skribenten vill revidera sin skrivning om att förslaget är lysande ?

  Gillad av 3 personer

 4. Moab skriver:

  Jag tror inte på detta. När nu konkreta åtgärder diskuteras så måste de konkretiseras mer. Hur skall utbetalningarna ske? I en klumpsumma medan man befinner sig i Sverige? Häften före och hälften när det kommer ett vykort från Afghanistan där det står att Ahmed nu är tillbaks i sin hemby? Till vilken bank skall man överföra den halva miljonen, kommer överföringen att godkännas av Swedbanks terrorfinansierings-regler? Eller skall pengarna portioneras ut årligen över 10 år, eller som en månatlig utbetalning på 10,000kr via små familjestyrda växlingskontor?

  Jag tror författaren har missat något helt fundamentalt, lika fundamentalt som ”de vill ha det så här”, nämligen detta: administrationen har förlorat kontrollen. Man skall betänka att det vi nu hör talas om är allt det som inte kan döljas, av alla dessa miljarder som hamnar i fel händer, varför hör vi inte om visselblåsare till höger och vänster? Samma sak inom polisen, när Springare gick ut på Facebook så attackerade administrationen omedelbart. Min poäng är, de brister vi nu ser och hör om, felaktiga utbetalningar, våldtäktsmän som går fria, folk som ljuger om sin ålder, assistansbolag som importerar handikappade, det är så klart bara toppen på ett gigantiskt isberg som politiker, administration och media gemensamt försöker tynga ner under ytan så vi inte skall se det. Vad är relevansen av detta, jo att administrationen helt enkelt inte kan hantera MER av någonting alls, allra minst mer pengar. Det är som att be SIDA bara betala ut till icke-korrupta regimer som lovar att inte köpa vapen och villor i Geneve.

  Förslaget är dömt att misslyckas, det är det ena, det andra är att det är moraliskt fel, vilket är ännu viktigare i det långa loppet, tänk er att man börjar med detta och så får vi ett antal nya miljonärer som kör runt med Ahmed2 och Muhammed2, eller kanske Muhammed3 efter andra vykortet på nummerplåten till sin nya Mercedes? Nej jag tror inte det finns några genvägar, våldsmonopolet måste stärkas men innan dess så måste landets ledning inse att de måste besluta om den nödvändiga mängden våld, krävs mer, så krävs mer. Sedan kan man börja strypa bidrag och förhandla med hemländerna, dvs dra in allt bistånd, om det inte för allt för att ta emot sina medborgare. Man måste bygga läger i 3e land och så klart stänga gränsen för gott för dessa människor. Det finns inga genvägar, detta kommer att kosta upplopp.

  Varför i herrans namn åka hem om någon ger dig en miljon?

  Gillad av 6 personer

 5. Plus och minus skriver:

  Det sägs att förtroende är något som måste byggas långsiktigt över tid. En viktig komponent är då ärlighet. Lögn och medvetna undanflykter passar dåligt in i tillitens domäner.

  Nyss förnekades migrationens minusposter. Däremot var politikerna eniga om att alla äldre svenskar utgjorde en belastning. Att de var en växande minuspost. Och att lösningen var att importera mera plusposter från avlägsna länder. Och på så sätt lösa ett demografiskt problem som hotade vår samhällsekonomi. Nyss flödade färdigutbildade ingenjörer och läkare in över svenska gränsen, enligt högt uppsatta politiska företrädare och media.

  Kombinationen yngre män från främmande länder skulle utgöra lösningen för en åldrande befolkning. Politikerna tänkte stort. De byggde inga gränser.

  … Och nu står vi där vi står … Samma politiker som nyss hade funnit lösningen på landets demografiska obalans, med hjälp av en kraftfull migration … men hade fel … vill nu bli omvalda hösten 2018..!

  Det sägs att förtroende är något som måste byggas långsiktigt över tid. En viktig komponent är då ärlighet. Lögn och medvetna undanflykter passar dåligt in i tillitens domäner.

  Gillad av 4 personer

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Bra artikel som tankegods om den når spridning. Men i praktiken är det nog inte genomförbart. Ska alla svenska som vill flytta också få en miljon?

  Gillad av 1 person

 7. Agneta Berglöw skriver:

  Fler o fler artiklar i massmedia handlar om flyktingar som kommit hit från Somalia,Etiopien m fl länder. Som regelbundet skickar”hem” pengar(från svenska staten komna) till sina släktingar i hemländerna.Vissa utnyttjar sin barnledighet o tar föräldrapenningen med sig för att åka till Afrika o hälsa på släkten!Men snälla nån, går det att vistas i dessa oroliga krigshärdar?
  Allt detta från världens mest generösa o naivaste socialbyrå-Sweeeden-ständigt etta på bidragstoppen/Syster illamående.

  Gillad av 3 personer

 8. Aha skriver:

  Man bör vända på alla stenar för att komma tillrätta med invandringens gigantiska problem vilket framför allt manifesteras av ett enormt utansförskap. Repatrieringsersättning är ett lösningsförslag. Förutsatt att fortsatt asylmottagningen i princip bara ska beröra verkligt behövande och i princip bara från närområdet dvs från Norden, är förslaget om repatriering à en miljon kr (per familj?j någonting att tänka på. Stötande måhända, men likväl ett förslag.
  Framtida asylmöjligheter måste alltså vara näst intill noll annars skulle miljoner söka asyl för möjligheten att få miljoner för att åka hem.

  En miljon per familj/återvändare kan det dock knappast bli tal om, en 1/2 miljon återvändare som nog skulle behövas för att lätta på trycket, skulle kosta 500 miljarder. En repatrieringsmöjligt à 200 000 kr per familj och 100 000 för ensam vuxen är nog mer att föredra.
  Man önskade att de som drivit fram den stora invandringsvolymen nu också stod för repatrieringsnotan.

  Repatrieringsersättning bör testas.

  Gilla

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tycker nog inte att idén var så bra. Faktiskt inte bara för att en miljon av mina pengar är mer än väldigt mycket, utan även en belastning för mottagaren.
  Kontanter är ju inte att tänka på. Vederbörande skulle med tanke på länderna de kommer ifrån knappast överleva en vecka hemmavid. Polisbeskydd då? Skojar du? Till vilken kostnad?
  Alltså skall pengarna in på ett bankkonto.
  Om man bortser från att både politiker och banktjänstemän skulle sko sig, så försvinner plötsligt den här personens tre småsystrar. Jodå, visst kan de få komma hem igen. Mot en ersättning på 100.000:- per styck! I första vändan alltså! Inget sagt om i vilket skick. Godset levereras först efter betalning och utan reklamationsrätt.
  Försök att motstå det trycket, när mamma och pappa lever jävelen för att personen skall köpa dem fria!

  Hur skulle det förresten bli med alla de som inte registrerade sig hos migrationsverket? Polisen visste ju inte ens vilka eller hur många som kom.

  Hur skall man då ta sig ur det moras man kört in sig i? Det finns bara en säker väg ut. Full gas bakåt! Tag bort de incitament som skapade strömmen hit. Låt de stanna som försörjer sig själva på beskattningsbart arbete. Förhindra att kommunernas socialtjänst gör utbetalningar till de migranter som inte har korrekta skäl till uppehållstillstånd. Vad som är korrekta skäl kräver en egen mässa.

  Gillad av 2 personer

 10. Björn Donobauer skriver:

  Din lösning har egentligen bara den haken att den nödvändiga biläggningen av höger och vänsters förtvivlade gastkramning av sin egen anakronism förbjuder dem alla att tänka klart, tänka rätt, och handla därefter.

  Gilla

 11. Richard skriver:

  Snarare borde alla som ljugit om ålder, härkomst o.dyl. (eller misstänkts ljugit – hellre fälla än fria) tvingas återbetala vad de kostat oss plus dryga böter för bedrägeri. De som inte kan betala får arbeta av det i fångläger.

  Resten av repatrieringen kan lämpligen ske genom att dra in alla bidrag och slänga ut alla som inte har här att göra. Dessa kostnader kan tas från de som ivrat för massinvandringen. Vissa politiker, journalister och andra bör straffas hårt; som minimum bör allt de äger tas ifrån dem för att användas till dessa kostnader.

  Gillad av 4 personer

 12. uppstigersolen skriver:

  Varför ska jag betala en miljon till en gök som inte har här att göra? Varför inte ge en miljon till varje svensk som bevisligen sett till att en immigrant inte finns här längre? Bevis i form som lämpligen bestäms hur det kan se ut.

  Gillad av 1 person

 13. Rolf skriver:

  Sverige behöver genomgå en stor-städning.

  Alla personer i landet ska registrera sig för att få ett nytt Person-ID.
  Nummerserie typ xxxxxxxx-xxxx, utan koppling till födelsedatum.
  Ska genomföras av kommunala skattekontor.
  De gamla person-nummren skrotas. Myndighets skandaler visar att de är inte rättssäkra längre.

  Alla personer som inte är etablerade i landet, vanliga svenskar,
  samlas in till bevakade camper.
  Verkliga flyktingar slussas vidare till inskolningsläger.
  Övriga repatrieras till hemregionen.

  Migranter som begått brott döms till fängelse, som utförs i hemregionen.

  Gillad av 2 personer

 14. Peter skriver:

  Ytterligt osmakligt, återigen belönas de som gör minst och är mest aparta.
  Det måste finnas andra lösningar, mer moraliskt acceptabla och politiskt möjliga.
  Troligen krävs det dock att samhället går ännu mer i riktning mot klan och hedersvålds, att svenskar och svensk kultur ytterligare trycks tillbaka innan majoriteten av de röstberättigade i Sverige vågar gå emot PK-doktrinerna.
  Fantastiskt vilken stor makt vänstern har i Sverige, hellre dukar vi under än går emot den!
  Det vänstern nu gör med oss och vårt land kommer i framtiden stå i kurslitteraturen om masspåverkan och religiös hänförelse.
  Dagens inlägg av A Leion visar hur stort inflytande vänstertänket har, att ens fundera i dessa banor är att spela på fel planhalva.

  Gillad av 2 personer

 15. Jan Bengtsson skriver:

  Det blev många arbetslösa,
  främst utbrända socialsekreterare mm

  BNP sjönk väl som en sten,
  förvisso inte per capita!

  Lärarbristen försvann,
  inga knökafulla stökiga klassrum,
  tolkar advokater blev arbetslösa!

  Vad skulla alla poliser göra,
  börja jaga fartsyndare…

  Oops, DET gör man förstås redan)))

  Byggbranschen fick väl säga upp folk…

  Eller överhettningen/
  bristen på byggnadsarbetare försvann/minskade?

  Men vården skulle få andrum,
  inga årslånga köer till tandläkarna…

  ICA handlaren skulle däremot gråta blod…
  Omsättning sjönk där också!

  Gillad av 1 person

 16. Jeff skriver:

  Mattias Karlsson SD skriver

  ”God insats av Hanif Bali. Fakta på bordet just nu är dock att en röst på Hanif Bali är en röst på fortsatt massinvandring och mångkulturalism. Han har helt enkelt inte sitt parti med sig och hans parti vill dessutom regera med multikulti-extremister, men vägrar att ens samtala med det enda partiet som på riktigt vill skärpa migrationspolitiken och återupprätta svenska värderingar”, skriver Karlsson och fortsätter.

  ”Om Bali verkligen insett betydelsen av en i grunden förändrad migrationspolitik så borde han rimligen byta parti. Jag har respekt för mycket av det han gör, men vad hjälper det när de röster han lockar till sig i slutänden bara kommer att användas för att stärka samma globalistiska maktelit som skapat det samhällsklimat som Bali säger sig vilja förändra?”

  Gäller fö hela sjuklövern, spelar för gallerierna och låtsas stänga gränsen, resultat: hissnande 135 000 sk nysvenskar, varav flertalet väl varken kommer försörja sig själva eller lära sig svenska språket eller acceptera svenska sedvänjor.

  Gillad av 2 personer

 17. Palle skriver:

  Anders: som alltid intressant inlägg. Frågan om repatriering och hur sådan kan underlättas borde penetreras på ett pragmatiskt sätt. Problemet utgörs väl av att regeringarna Reinfeldt och Löfven har delat ut medborgarskap som konfetti, men jag tror du är inne på rätt linje att engångskostnader är att föredra jämfört med att permanenta ett utanförskap i detta land.
  När man hör företrädare från M och S idag tala om restriktivitet i hur många Sverige ska ta emot (mycket snack och lite verkstad), t.ex. finansministerns nyligen gjorda uttalanden, slås jag än en gång av den tvärvändning i retoriken, som dessa partier genomgått. Jag kommer osökt att tänka på Groucho Marx´ uttalande: ”Jag har mina principer, och passar de inte så har jag andra!”. Skillnaden är väl att han sade detta som komiker, medan M- och S-företrädarna gör sina saltomortaler med förväntan att tas på allvar.

  Gillad av 2 personer

 18. Hovs_hällar skriver:

  Ja, naturligtvis är detta satir (?).
  I verkligheten skulle systemet bara ytterligare öka asylkaoset, genom att sökande i miljontal från fattiga länder i hela världen med alla medel skulle ta sig till Sverige för att inhösta ”sina” pengar — som inte krävt någon annan prestation av dem än att sätta foten på svensk mark!

  Men vänta nu… är det inte nästan så det fungerar redan idag?! Med den skillnaden att de envisas med att bosätta sig här permanent, för att inte gå miste om någon förmån här i landet som flödar av mjölk och honung…

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Mja, de behöver inte bo här permanent. Är de väl inne i systemet kan de lämna Sverige. Bidragen hamnar på kontot. Adressen de är skrivna på bebos av något hundratal till. Funkar i många år.

   Gillad av 3 personer

 19. O.T skriver:

  Polisen under attack

  Även många andra poliser påverkas av den ökande nivån av brutalt våld direkt riktat mot poliser. Poliser i Malmö berättar att de snart inte orkar mer och att polisledningen är likgiltig för deras säkerhet. Onsdagens attack mot Rosengårds polisstation var det tredje sprängdådet riktat mot en polisstation på lika många månader.

  ”Att kollegor tvingas anlända och lämna stationen i grupp för att undvika trakasserier, parkera sina privata bilar långt bort för att undvika skadegörelse, sitta långt ifrån fönstren (som ändå är fördragna) när vi har matuppehåll – det är ingen acceptabel arbetsmiljö.” skriver poliserna.

  Många andra poliser påverkas av den ökande nivån av brutalt våld direkt riktat mot poliser. Poliser i Malmö berättar att de snart inte orkar mer och att polisledningen är likgiltig för deras säkerhet.

  Onsdagens attack mot Rosengårds polisstation var det tredje sprängdådet riktat mot en polisstation på lika många månader.

  ”Att kollegor tvingas anlända och lämna stationen i grupp för att undvika trakasserier, parkera sina privata bilar långt bort för att undvika skadegörelse, sitta långt ifrån fönstren (som ändå är fördragna) när vi har matuppehåll – det är ingen acceptabel arbetsmiljö.” skriver poliserna.

  https://samtiden.nu/2018/01/ted-slutar-vara-polis-om-misstankte-afghanen-inte-doms/
  Förfallet och handfallenheten accelererar….

  Gillad av 3 personer

 20. Per-Anders skriver:

  Sverige har inte rest några murar mot flyktingar eller vad de nu ska kallas för. Det kommer bara mindre antal sökanden till Sverige och de som kommer får komma in.

  Gilla

 21. M Boberg skriver:

  Tänk vad lätt det kan vara om man bara vill? Men som sagt det vill väl inte Annie och likasinnade. Varför? Det får väl var och en fundera på? I klass med Patriks artikel med samma datum.

  Gillad av 1 person

 22. MartinA skriver:

  Väldigt konstruktiv artikel. Mina lösningar på problem tenderar till att vara destruktiva. Vem som har rätt, Leion eller jag, det får framtiden utvisa.
  Men framförallt i ett trasigt och sönderslitet samhälle, som det svenska till exempel, så tror jag att förstörelse är mer framkomligt än konstruktion. Eftersom konstruktion kräver samarbete och accepotans och tolerans. Medan förstörelse bara behöver vilja.

  Gillad av 3 personer

 23. Drutten skriver:

  Jättebra förslag om pengarna tas ur Sidas biståndbudget. Flyktingar för att därefter tillgodose godhetsfundamentalistetnas behov av omvårdnadsobjekt kan ske genom studiestipendier till välmeriterad ungdomar i flyktingläger.

  Gilla

 24. oppti skriver:

  Hållbarheten kan ifrågasättas.
  Vad kostar en biljett hit?
  Vad tjänar de på att ta sig hit?
  Lönsamt för individen och det finns många som kan räkna!

  Gilla

 25. Moab skriver:

  Det verkar inte som jag kom med idag, för långt igen kanske. Nå mycket kort så undrar jag hur Anders Leijon tror att samma administration som räknar fel på miljarder i assistansersättning, i årtionden betalat pengar via SIDA till vapen och villor i Geneve och inte ens kan skilja på barn och vuxna, eller kolla leg vid gränsen, hur skall samma administration förväntas handha denna procedur? Varför inte bara ta pengarna och sedan byta namn? Eller var det därför SIDA skulle flytta till Botkyrka, så man kan ge folk en miljon rakt i handen, de har mångårig expertis i detta.

  Men viktigare, med vilken rätt kan man be de som betalar om pengar för detta?

  Gillad av 4 personer

 26. filanpuman skriver:

  Stryp all ytterligare asylinvandring till dess landet stabiliserats, ta bort alla bidrag till illegala invandrare, minska bidragen till dem som fått uppehållstillstånd och ersätt med tak-över-huvudet-garanti, inkl. mat o klädbidrag samt tillgång till skola och akutsjukvård. Vi kommer ändå att hamna där, varför vänta till dess alla samhällsfunktioner drabbats av haveriet?

  Gillad av 1 person

 27. Jan Ahlström skriver:

  En annan, antagligen inte heller genomförbar idé :
  Ge Migverket en miljon för varje utvisningsbeslut som verkställs, dessa pengar lottas sedan ut en gång i halvåret till personalen som 100.000 kronorsvinster. Tror det skulle få en j-a fart på utvisningarna.

  Gillad av 2 personer

 28. jacobsteckelenburg skriver:

  Pull- och pushfaktorer är avgörande i alla historiens kända folkvandringar.

  Sveriges nästa steg bör vara:

  Avskaffa asylrätten unilateralt. Gå före med ett gott exempel för det övriga asylantbelägrade EU. Asylrätten skapades en gång för en helt annan, post-WWII-miljö med riktiga flyktingar, alla från samma kulturkrets.

  Gilla

 29. Gert B. skriver:

  Nog för att det gör ont i själen och det tar emot rejält men jag tycker att Anders Leion har rätt.
  Vi måste köpa oss fria. Självklart skrivs lagen så att ”pull-faktorer” elimineras.
  Foto, fingeravtryck och DNA-prov tas av personen som förbjudes att återvända.
  Asylrätten avskaffas för alla utom för våra grannländers medborgare. De ska ha möjlighet att fly hit vid krig. Bäst vore att avskaffa alla bidrag. ALLA BIDRAG!
  Nivån på utköpen kan diskuteras. Med mig som finansminister (Välj mig till statsminister också, för säkerhets skull!) så karvar jag omgående bort 200 000 000 000 kr från 2018 års budget. Totala beloppet som klåparna försnillar är 992 miljarder kr. Nästan en femtedel norpar jag och anslår till operation ”Rädda Svea Rike”. Hmm, nu vill jag bli av med en miljon ”ryggsäckar”. Ahh, får väl slå ut det på två år och nöja med 500 000 personer första året. Då får vi 400 000 kr per person som lämnar Sverige. Inte orimligt med tanke på att utgiften tar slut därmed. Jumbojetar kan köpas för några hundra miljoner kr på Kinas motsvarighet till Blocket! Se de 27 olika utgiftsområdena i statsbudgeten för 2018. (Skrolla ner) En hårresande hantering av våra pengar. Man kan även klicka sig vidare och få statsbudgeten i Excelformat. http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

  Gilla

 30. Jo skriver:

  @Anders Lejon, SATAN I GATAN VAD FÖRBANNAD JAG BLIR NÄR JAG LÄSER DITT INLÄGG!
  Jag skiter i om du censurerar detta, men var klar över att jag aldrig kommer att betala en krona i skatt igen om ditt förslag skulle bli verklighet. Det du förespråkar är fel, orättvist och galet på alla sätt och vis. Det kan ALDRIG vara försvarbart att premiera oegentligheter, lättja och lögner.

  Dra in alla bidrag istället! Den som är frisk men inte jobbar ska inte kunna leva på andra. Den som gör sig skyldig till brott ska låsas in eller utvisas. Samhällssevice efter förtjänst! Enkelt, rättvist, begripligt och ekonomiskt hållbart.

  Gilla

 31. Jo skriver:

  Kan jag också få en miljon för att utvandra tack!
  Jag är högutbildad, skötsam småföretagare, extrem nettobetalare till den svenska staten, men har nu fått nog av ”allt till alla-tramset”, omvänd rasism, åsiktskorridoren och ”hets mot folkgrupp”. Och då har jag inte ens berört den skenande brottsligheten eller allt bidragsfusk…

  Så Anders, var ansöker jag om mitt utvandrarbidrag?
  För du tror väl inte att jag tänker stanna och betala för dina galna idéer?
  Generös får du vara med dina egna pengar!

  Gilla

Lämna ett svar till Elisabeth Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.