8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sedan jag kom på det där med det välfärdsindustriella komplexet och hur det påverkar nationens, särskilt politikens och medias, tänkande känns det som jag ser mycket klarare.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ju mer jag tänker på den politiska rörelse som jag, liksom så många andra unga studenter från borgerliga hem, drogs till runt 1968, desto mer slår det mig att det i huvudsak handlade om ett uppror inte mot kapitalismen, utan mot det civila samhället och den rådande medelklasskulturen.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Svenska barn är i någon mån skyddade mot det välfärdsindustriella komplexets snurriga och politiskt korrekta idéer eftersom de ofta har föräldrar som förklarar för dem hur verkligheten egentligen ser ut.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Kolla gärna president Eisenhowers avskedstal från år 1961 där han varnar för det militärindustriella komplexet på https://www.youtube.com/watch?v=CWiIYW_fBfY.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det praktiska begreppet åsiktskorridoren lär ha myntats av en statsvetare vid namn Henrik Ekengren Oscarsson och definierats som ”den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd”.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ett första svar som jag ska utveckla lite längre fram: jag vet inte. Ett andra svar som jag ska utveckla direkt: för att Jesus var socialist.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Praktiskt taget alla människor jag träffar nu för tiden klagar över nationens politiker. Jag tror det beror på att medborgarna anser att nationen är på fel väg i många bekymmersamma avseenden, till exempel när det gäller skolan, invandringen, försvaret, tiggarna, sysselsättningen, tågtrafiken, rättsväsendet och mycket annat.

8-26-13_11971Thomasgur1

Patrik Engellau, Thomas Gür

Demoskop har på uppdrag av Den Nya Välfärden sammanställt en serie opinionsundersökningar för åren 2010 till och med 2015 om den svenska befolkningens uppfattning om invandringen. Enligt denna serie har den svenska befolkningens uppfattning om invandringen blivit allt mer negativ.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om två veckor kommer sanningens minut för Grekland. Skulder på 70 miljarder kronor, omkring tre procent av landets bruttonationalprodukt, förfaller till betalning.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Politiken i vårt land är numera ofta så absurd att man undrar om beslutsfattarna har blivit kidnappade och ligger bakbundna med tejpade munnar i någon källare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

En av de konstigaste grejorna med det mänskliga samhället, i varje det moderna svenska, är att vi handlar utan att ha funderat så särskilt på grundfrågorna.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För snart trettio år sedan skrev jag en bok om Sveriges historia sedan 1200-talet. Den heter På spaning efter Moder Sveas själ eftersom den söker efter – och påstår sig finna – den svenska historiens utvecklingskod.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Först tänkte jag rubricera den här krönikan ”Hur djävla dum kan man bli?”, men sedan hölls jag tillbaka av min mammas goda uppfostran och min motvilja mot att approchera regeringsmedlemmar som om vi hade umgåtts på erkänt oförskämda sociala medier.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag tar avstamp i f d armégeneralen Dwight D. Eisenhowers avskedstal efter sina presidentperioder.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har en fördom som säger mig att den offentliga sektorn, framför allt de dominerande avdelningar som tillhör det välfärdsindustriella komplexet, har en skruvad världsuppfattning vilket, enligt min analys, beror på att de i eget intresse väljer att blunda för en del besvärande förhållanden.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är medlem i Svenska kyrkan och betalar den årliga avgiften. Därför anser jag mig berättigad att få vägledning i en själslig fråga. Jag tror inte säkert på Gud, men jag respekterar Bibelns värde som inspirationskälla i andliga frågor. Framför allt vill jag dra nytta av kyrkans flertusenåriga erfarenhet som ledsagare för människor i andligt beråd.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi tror ofta att sex handlar om sex. Ibland, i privata sammanhang, gör det faktiskt det. Men när saken kommer ut i offentligheten handlar det om makt.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Alla vi som fått vår kunskap om islam genom studier av Herr Omar i Ture Sventon-böckerna har en del ytterligare att inhämta.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det verkar som om flera professionella kårer, till exempel polisen, skollärarna och universitetslärarna, har drabbats av samma problem som ibland gör dem så less att de flyr in i andra arbetsuppgifter än de egentligen borde syssla med.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ju mer man funderar över nyttan av högre utbildning, desto mer konfunderad blir man. Google ger 127 000 000 träffar på ”the purpose of higher education”. En snabbkoll antyder att det enda forskningen kommit fram till med säkerhet är att det behövs mer forskning. Här kommer en intervjuundersökning.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det är en historiskt ny situation när vi invaderas inte av fiender, utan av folk vi tycker synd om. Vi måste skaffa oss ett genomtänkt förhållningssätt.

8-26-13_11971

Patrik Engellau.

Det blir allt fler populära föreställningar i vår samtid som inte går att förstå. Det är lite otäckt när det offentliga samtalet i många stycken verkar ha slutat respektera elementära krav på intellektuell redlighet.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När Finansinspektionen lägger sig i och ska hjälpa oss stackars sparare är risken att det bara blir förvirrat eftersom man inte vet med vems mun banken talar. 

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vår kommun har kommit till vägs ände när det gäller skolan. Den här förfrågan till Dig är vår sista chans. Om detta inte slår väl ut kastar jag in handduken och erkänner mig slagen av skolvärlden.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För femton år sedan la Thomas Gür, Bijan Fahimi och jag fram ett förslag till ny invandringspolitik i boken Medborgarnas Offentliga Utredningar 2000:1 Sveriges två gränser. Där pekade vi på ett dilemma som fortfarande gäller och till och med årligen förvärras.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag tror att universiteten på det hela taget misslyckas i hela västvärlden om man med lyckas menar att stadigt leverera växande kohorter av välutbildade kandidater, magistrar och doktorer som skapar nytta och utveckling för nationerna och ett bra liv åt sig själva. Jag vet att universiteten misslyckas i Sverige.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har som sagt varit statligt anställd framtidsforskare. Framtidsforskning är såklart båg eftersom det inte går att forska om någonting som ännu inte finns, men det är kul. Man kan till exempel göra scenarier, vilket betyder påhittade framtidsbilder. Det gemensamma för alla scenarier är att de inte slår in, men det händer att de pekar i någon sorts riktning som faktiskt förverkligas.