Jag brukar tala på Skype med min portugisiskafröken i Rio de Janeiro en eller två timmar i veckan och då blir det ofta filosofiskt ty hon har den läggningen. Till exempel berättar jag om det dummaste som hänt i Sverige sedan sist och så diskuterar vi det.

”Män kan uppträda som svin.” Som svin? Är män djur?

Valeri Solanas, som försökte mörda Andy Warhol och flera andra män, är en storfavorit bland de svenska radikalfeministerna. Irene von Wachenfeldt, tidigare ordförande i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer), myntade Solanas uttryck i Dokument inifrån 2005. Hon bad senare om ursäkt med orden; ”jag skulle ha sagt att män är värre än djur”. Feministerna har hatat män sedan 70-talet.

Unga män och pojkar i våra utanförskapsområden, som inte kan prata svenska, som vill bli kriminella gängmedlemmar om de inte redan är det, som hyllar grov kriminalitet, våld och död i sin livsstil och ”musik” utgör ett av de största hoten mot vårt demokratiska samhälle.

Botkyrka – långt ifrån lagom. Det har varit kommunens slogan i många år, ett infantilt försök att få Botkyrkas miljonprogram att framstå som ett multikulturellt centrum som sjuder av liv, jämfört med resten av det så kallade ”landet lagom”. Under flera år (möjligen fortfarande, det var ett tag sen jag passerade kommungränsen så jag kan inte säga säkert) illustrerade man dessutom det löjeväckande påståendet med en clown. Det säger en del om det intellektuella djupet hos dem som myntat begreppet. Och kommunen fortsätter att slå sig för bröstet som motpolen till lagom – nu genom att införskaffa svindyra speldatorer för att hindra ungdomar från att bli kriminella.

Putin säger att Ukrainakriget inte står mellan Ryssland och Ukraina utan mellan Ryssland och USA. Jag kan förstå det synsättet och det befäster mig i mina förhoppningar att USA ska vinna. Trots alla onödiga krig och andra övertramp, i varje fall under de senaste årtiondena, är USA ett anständigt land vilket knappast, enligt min mening, kan sägas om Ryssland. Jag skulle med glad förväntan flytta till Florida men endast med fasa till Republiken Mordvinien.

”Frihet, fred och energioberoende”. Så lyder budskapet på denna sida. Detta är en ren, naiv vänsterpropaganda som dessutom är uppenbart lögnaktig. Här står exempelvis : ”Så låt oss tillsammans se till att vi har ren och förnybar energi – producerad i Europa.”

Den indiska filmindustrin, känd under namnet Bollywood, har på senare tid utsatts för hård kritik, till och med bojkotter. Man anser att filmerna skildrar den inhemska kulturen och religionen på ett negativt sätt. 

I den svenska jantelagskulturen finns en i många stycken sympatisk drift som samtidigt kanske främjar samhällets effektivitet. Det är den kulturellt nedärvda ambitionen att se till att principen ”lagom” ska gälla i alla medmänskliga sammanhang. Ingen ska få avvika uppåt exempelvis genom att bli stötande rik. Det rättar kollektivet till genom beskattning. Ingen ska heller få avvika nedåt genom att bli utslagen och fattig. Det korrigeras med bidrag. Båda janteinstinkterna uppträder för övrigt ofta i perverterad form, den förra som en samhällsskadlig ambition att skapa överdriven jämlikhet, den senare som en villighet att dela ut hur många oförtjänta bidrag som helst till folk som specialiserar sig att vara olika sorters ”lidande offer”.

”Förebyggande arbete” är ett mantra som politiker och samtliga aktörer som ska försöka stoppa gängbrottsligheten i våra utanförskapsområden ständigt upprepar. Inte för att det på något sätt hjälper mot gängbrottsligheten, men det kan förmodligen ge upphov till ett eget inre lugn i en kaotisk värld.

Är det någonting som de flesta svenskar är frustrerade över så är det den alltmer ökande kriminaliteten; skjutningar, sprängningar, mord, stenkastning, bidragsfusk, förnedringsrån och gruppvåldtäkter. Som om detta inte vore nog så har vi generösa straffrabatter, ungdomsrabatter, frigivning efter 2/3 av tiden och beklämmande låga straff. PK-vänstern har alltid skyllt på socioekonomiska orsaker och föreslaget ökande resurser till ungdomsgårdar, dialog och andra sociala åtgärder.


Idag är det Internationella kvinnodagen och därför tänkte jag att jag skulle skriva lite om en av mina kvinnliga förebilder. Jag har visserligen aldrig träffat henne, men det jag hört berättas om henne gör att jag ändå känner mig mycket nära henne. Och även om jag har skrivit om henne tidigare så hävdar jag att kvinnor av hennes kaliber tål att berättas om många gånger.

Jag har aldrig varit med om att göra något paradigmskifte i svensk offentlig sektor men från nittiotalet och några årtionden framåt var jag rätt upptagen med att göra eller åtminstone att försöka göra systemskiften. Jag tror att orden betecknar samma sak, alltså en organisationsförändring som inte bara har det gamla vanliga syftet, det vill säga större anslag, utan dessutom omfattar någon sorts vision om att verksamheten ska bli bättre.

Det svenska politikerväldets första frön såddes vid demokratins genombrott (ty det var först då som en ny klass av professionella representanter för medborgarna med uppgift att styra sina uppdragsgivare dök upp på historiens världsscen). Men inget föds färdigt. Det tog några årtionden för dessa nya härskare att finna sin form. 1974 var det äntligen dags för svensk del. Då firade politikerväldet sin kröningsfest i och med antagandet av Sveriges nya regeringsform. (Historienördar vet att stora politiska skiften och avgörande maktförändringar brukar sammanfalla med att nyordningen förkroppsligas i nya grundlagar.)

Från Ivan den förskräcklige, över Peter den store och Katarina den stora, förstärkt under Stalin och skickligt utnyttjat av Putin, förblir ett väsentligt drag avgörande för Ryssland och dess befolkning. Det finns inget samhälle, bara en stat: horisontella förbindelser mellan människor, sammanslutningar och föreningar av olika slag finns knappast inte. Det som finns och som alla underordnar sig är staten och dess organ, en stat som alltså direkt styr den enskilde.

Igår skrev jag som ärrad krigskorrespondent om vår tids avgörande politiska match, nämligen det nyligen inledda kriget mellan paradigmskiftarna och deras fiender inom politikerväldet och det välfärdsindustriella komplexet. Det kriget kommer nog att avgöras av ett ännu inte utbrutet inbördeskrig bland paradigmskiftarna som främst står mellan sverigedemokraterna och liberalerna. Tills vidare får vi nöja oss med att iaktta och försöka bedöma händelserna längs huvudfronten.

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke inger mig alltid en känsla av overklighet varje gång han framträder. Jag tänker när jag hör eller läser vad han säger att den där killen har hamnat på helt fel plats i livet. I Dagens Nyheter får han än en gång bre ut sig om vindkraft som framtiden för det svenska näringslivet. Från DN:

Sjöfartsmuseet i Stockholm är ett av mina favoritmuséer. Det ligger på gångavstånd hemifrån. Det är vackert. Där finns t.ex. akterkastellet till Gustav III:s befälsskepp Amphion  och andra vackra föremål och tavlor ur sjöfartens historia. Men ibland blir man ändå besviken. 

I Sverige (och troligtvis även i det övriga demokratiska västerlandet) har partier inga seriösa program när de går till val och eventuellt till och med vinner dem. Med seriösa program menar jag genomarbetade handlingsplaner som kan börja verkställas så snart taburetterna är intagna. I stället möter partierna väljarna med paroller, motton, fraser och lösa idéer som säkert låter bra men inte kan förverkligas direkt utan måste utredas, förvandlas till konkreta förslag, skickas på remiss, kalfatras av ledarskribenter och andra tyckare (som jag till exempel) och sedan eventuellt klubbas av riksdagen.

Aktuellt (2/3) hade ett reportage om shoppingkvarteren runt Stureplan. Där pågår kommersen precis som vanligt i de exklusiva märkesbutikerna. Och det är fortfarande svårt att få bord på de dyra restaurangerna.

  

Efter den senaste korruptionsskandalen inom det europeiska parlamentet med den grekiska socialdemokraten, vice-presidenten, Eva Kaili, finns det fyra mycket goda skäl att fundera över om parlamentet behövs som institution. Jag bortser ändå då från den vittomtalade, absurda flyttcirkusen mellan Bryssel och Strassburg som äger rum cirka tio gånger per år.  

Jag har just lyssnat på oberoende dissidenten Pär Ströms redogörelse för det socialdemokratiska steriliseringsprogrammet, som genomsyrade det svenska samhället under flera decennier. Det är minst sagt skrämmande. Inte för att det är något nytt, förstås, men för att det alltid är lika chockerande att bli påmind om den socialdemokratiska människosyn som präglat folkhemsbygget. Citaten från Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan får håret att resa sig på huvudet – de kunde lika gärna vara hämtade från nazisternas Tyskland.

Janerik Larsson, journalist, författare och f d vice VD på Svenskt Näringsliv med mera erbjuder en värdefull gratistjänst som jag vill tipsa om. Janerik tycks läsa alla tidningar som finns i hela världen. Han väljer ut de bästa artiklarna och skickar dem till just dig om du anmäler dig på janerik.larsson@frittnaringsliv.se. Jag nämner detta för att följande artikel är inspirerad av den uppburne författaren Michael Lind (bilden) som Janerik generöst låter oss bekanta oss med. Inspirationstexten ligger här.

Många har svårt att förstå varför Paludan envisas med att bränna koraner, lika lite som man förstod varför Lars Vilks ritade rondellhundar. Eller varför Salman Rushdie nödvändigtvis måste skriva om just Satansverserna? Kunde han inte ha skrivit om något annat? Förstår dom inte att det är farligt? Vill dom ha tillbaka 30-talets bokbål? 

Dagens Nyheter skriver då och då på ledarplats, till exempel här, att staten djävlas med ukrainska krigsflyktingar. Hela den meny av hjälpåtgärder som erbjuds normala asylsökande står nämligen inte till förfogande. Ukrainarna får bara akut vård, ingen rätt till socialhjälp och framför allt inget tillträde till SFI.

Förklaringen till detta är, om jag fattat rätt, att EU har hittat på ett ”massflyktsdirektiv” med en annan och snålare meny än den reguljära svenska table d’hôten. Svenska staten har väl tacksamt tagit emot chansen att spara lite pengar på ukrainarna eftersom det går att skylla på EU (även om Sverige frivilligt kunnat erbjuda ukrainarna andra folkslags matsedel).

Det förtrollade svärdet är en serie tecknad av Bengt-Olof Wennerberg, även kallad Bowen. Den publicerades i Vecko-Revyn på 40- och 50-talet som en del i en följetong med berättelser ur Tusen och en natt. Bowens förmodligen mest spridda verk är annars vikingaskeppet på Explorer Vodka-flaskan.

Vetenskapsradion låter meddela: ”Det är oklart hur Sveriges lantbrukare mår psykiskt. Därför ska nu forskare på Sveriges lantbruksuniversitet undersöka detta på uppdrag av Jordbruksverket.” Från SLU:s pressmeddelande:

Det finns mycket att klaga på i världen men låt mig idag koncentrera mig på svenska förhållanden. Missnöjesanledningarna är legio. Jag kan ha blivit alltmer pessimistisk med tiden, kanske överdrivet pessimistisk, men jag tror inte att jag hittar på att folk i allmänhet, alltså inte bara jag, ser med ångest och oro på framtiden.

I en artikel i Svenska Dagbladet har Nalin Baksi, som gift Pekgul, tänkt till om sitt tidigare förslag från 2001 om en visserligen blygsam men ändock avgift för tolk. Pekgul tyckte då att detta borde införas efter två år i landet, som ett incitament för invandrare att lära sig svenska.

Eftersom jag är så okunnig om krig i allmänhet och inte minst det nu aktuella kriget känns det lite pretentiöst av mig att ha synpunkter på Anders Leions invändningar (här intill) mot min tidigare publicerade uppfattning att det vore bra, som Kissinger föreslagit, att försöka med en förhandlingslösning. Att jag ändå nu yttrar mig beror på att Anders uppfattning – (som jag fattar den) att kompromisser med Putin är omöjliga eftersom det vore döden för den ryske presidenten att vika en tum – tycks representera en allmän eller åtminstone mycket vanlig mening bland insatta betraktare utan att för den skull ge svar på frågor den väcker.

Wannseekonferensen (som avhölls i villan på bilden utanför Berlin) handlade om att planera den slutliga lösningen, dvs förintandet av judarna i de av Tyskland besatta områden. (Har ni VPN kan ni se denna tyska tv-film, grundad på protokollet från konferensen).