OPINION Det påstås att äldre människor har svårare att lära sig nya saker än yngre människor. Det skulle ha något att göra med att hjärnan torkar upp och stelnar med tiden så att det blir svårare att borra nya hål för att lagra ny information. Förlåt om jag uttrycker mig lite tillkrånglat men jag vill gärna framstå som en professionell hjärnforskare.

OPINION The Mamas vann Mello 2020 med låten Move. Vänsterprofilen Somar Al Naher kommenterade segern så här på sociala medier:

THE MAMAS [hjärta] är det bara jag eller känns inte Melodifestivalen mer än bara musik och en folklig fest, det känns i hjärtat som ett stort FU till JÅ, till stängda gränser, till hat, misogyni, det här är också Sverige ett stort hjärta som skickar tre powerkvinnor att tävla med ett fantastiskt bidrag i Eurovision!! Sverige vi vann!

OPINION Enligt TT har det sedan valet 2018 i 23 kommuner lagts motioner om någon sorts slöjförbud. I sex fall har frågan avgjorts. I ett av dessa, Skurup, godkändes motionen. Skurups beslut fattades i mitten av december förra året men tycks ännu inte ha implementerats. I stället har det blivit protester från exempelvis Skolinspektionen och en rektor i kommunen. Samtidigt har antalet slöjbärande elever i Skurups skolor ökat markant.

Det här är ingen struntsak eftersom det troligen inte kommer att gå över av sig själv. I takt med att andelen muslimer växer i Sverige så kommer slöjproblemet, om det är ett problem, att öka. Därför gäller det att bestämma sig för om problemet finns och i så fall vari det består.

OPINION I en tidigare artikel beskrev jag inverkan av könsdysfori (transsexualism) på sporter och de effekter detta fått. Frågan om transkvinnors – en transkvinna är en man som förvandlat sig till kvinna – deltagande i kvinnliga sporttävlingar har uppmärksammats särskilt i USA, där transkvinnor börjat knuffa undan biologiska kvinnor från ledande positioner i vissa sporter. Faran har blivit alltmer uppenbar, att ledande sportkvinnor utsatta för sådan konkurrens kommer att förlora sina möjligheter att vinna tävlingar, få uppmärksamhet i media och ekonomiskt (träningsbidrag, annonsering) kompenseras på liknande sätt som männen.

KULTUR När Donald Trump sommaren 2018 nominerade Brett Kavanaugh till domare i USA:s högsta domstol satte vänstern igång en häxjakt. Kavanaugh gjordes till symbol för allt som vänstern hatar – en vit, privilegierad cis-man. Dessutom höger och katolik.

Brett Kavanaugh föddes i en välbärgad förort till Washington, gick på det exklusiva pojkgymnasiet Georgetown Prep och fortsatte sedan att läsa juridik vid prestigefyllda Yale-universitetet. Han var som en skurkfigur ur någon av 80-talets tonårsfilmer: den snobbige preppy-killen.

OPINION Rubrikens påstående är en självklarhet. Det ena följer av det andra. Mona Sahlin och andra har visserligen bara anfört det första ledet, men det har antagligen skett av ett slags finkänslighet och hänsyn riktad mot tidigare och äldre generationer, som levde i villfarelsen att svenskhet och svenskar ännu fanns.

OPINION Den 27-30 januari samlades folk från femton europeiska länder till ett möte i Malmö om migrationen. Mötet är en del av programmet ”En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred”, som ärkebiskop Antje Jackelén tagit initiativ till. Flera av organisationer på mötet hade kopplingar till Muslimska Brödraskapet, något Johan Westerholm skrivit om på Ledarsidorna.

Det är inte första gången Antje Jackeléns kyrka gullar med islamister. Hur kommer det sig? En kyrka, tänker jag, ska förkunna kristendomen. Och en moské ska förkunna islam. Och så är det på de flesta ställen i världen. Men i västvärlden har vissa kyrkor tagit på sig att hjälpa islam. Det kanske finns någon moské som hjälper kristendomen. Jag känner inte till någon.

OPINION Utan att begripa vad den gjorde beslöt riksdagen år 1975 att Sverige skulle vara mångkulturellt. I proposition 1975:26 står det att ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”. Statsbidrag skulle utgå för att hjälpa de invandrade som så önskade att bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

OPINION Den svenska socialdemokratins allt djupare kris kan, som många redan påpekat, inte enbart förklaras av bristande ledarskap. Det finns ett tydligt europeiskt mönster av att socialdemokratiska partier haft svårt att anpassa både ideologi och politik till ett läge där arbetarklassen inte längre fyller samma roll som i partiernas barndom och starka tillväxt. Samtidigt kan inte förnekas att det svenska fallet har tydliga särdrag av just undermåligt ledarskap, av en allt tydligare oförmåga att förklara vad partiet har för vision – utöver att sitta vid makten för maktens egen skull.

Jag håller på att fundera över mitt liv inför den obönhörliga avfärden (om något år eller om något årtionde). Jag tänkte tillbaka på skoltiden och skrev följande:

Det händer att strömmen långt nere i minnets mörka vatten för fram och upp till ytan inte bara oväntade, utan också oönskade, obehagliga minnen.

En höstdag med klar luft står jag på skoltrappan tillsammans med ett par klasskamrater. Solen står lågt. Det är svårt att se i motljuset men en späd gestalt avtecknar sig och kommer närmare.

OPINION Flyktingarna, i likhet med många andra invandrare, uppför sig faktiskt i enlighet med sina etniska och religiösa intressen. Därför måste nationalstater, för att bevara sin existens, också ta hänsyn till etniska och religiösa aspekter av invandringspolitiken. Följande lista beskriver centrala åtgärder som behövs för att rädda de nordiska nationalstaterna.

OPINION Våren 1997 publicerade DN Debatt en artikel som stack ut. Den hade rubriken ”Bryt tabu om de svagbegåvade”. Artikelförfattaren Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk utredare vid Uppsala akademiska sjukhus, framhöll att nästan en fjärdedel av det svenska folket var ”begåvningsmässiga problemfall”. En så stor del av landets invånare hade då, för 23 år sedan, för låg intelligens för att klara de teoretiska kurserna i grundskolan. Skribenten hävdade också att dessa elever inte heller kommer att behövas i det framtida arbetslivet, eftersom de enklaste arbetsuppgifterna kommer att försvinna, samtidigt som IT-samhällets komplexa uppgifter kräver mångsidiga yrkesfärdigheter.

OPINION För en tid sedan blev jag tvungen att uppsöka akutmottagningen. Det händer ibland, eftersom jag har en astma som ibland kan vara svårbehandlad, men det är en enkel procedur eftersom den svenska sjukvården (i alla fall enligt min erfarenhet) ibland är väldigt effektiv. Har man tryck över bröstet, eller svår andnöd, behöver man bara gå rakt fram till receptionen och så blir man insläppt direkt. Jag har alltså inga klagomål när det gäller den akutvård jag själv fått ta del av.

Vad som däremot har stört mig de sista åren är de plakat som numera sitter uppsatta på akutmottagningarna. Jag använder plural här, för det är rimligt att anta att det inte gäller bara just det sjukhus dit jag brukar åka. På ren svenska – men inte på något annat språk – klargörs att hot och våld är förbjudet och medför polisanmälan, samt att endast två anhöriga får följa med in i behandlingsrummet.

Ett enkelt demografiskt faktum

En befolkningsgrupp kan växa på två sätt: genom ett födelseöverskott eller ett invandringsöverskott. Om dessa båda faktorer under en följd av år är större hos en grupp med utländsk bakgrund än hos den infödda befolkningen, kommer immigrantgruppen att växa och bli större än den infödda befolkningen – detta kommer att inträffa oberoende av immigrantgruppens ursprungliga storlek. Alla kan förstå detta enkla faktum.

OPINION Åtminstone i början av året var det klimatoron som fortsatte att dominera mediedebatten. Vintern i Syd- och Mellansverige blev ovanligt mild, vilket omedelbart sågs som ett tecken på en dramatisk och förödande klimatupphettning. Vasaloppet var i fara och meteorologen Per Holmgren påminde oss om att han fick rätt till slut.

Samtidigt blåste det kraftiga sydvästvindar som drev in stora vattenmassor i Östersjön vilket ledde till högt vattenstånd inte minst i Bottenviken där det även blev ett mindre bidrag från ett ovanligt lågt lufttryck. Eftersom kylan koncentrerades till Arktis, minskade klimatrapporterna därifrån, annars kunde man ha uppmärksammat den skarpa kylan över Grönland liksom Spetsbergen som i år varken saknat is eller kyla under pågående vinter. Isbjörnarna rullar labbarna.

OPINION COVID-19 sprids nu snabbt över världen och fram till nu (5 mars) har 80 länder bekräftat förekomst av personer som är smittade av viruset SARS-CoV-2. Antalet diagnosticerade fall är nu 95 315 med 3 282 konstaterade och rapporterade dödsfall, vilket anger en mortalitet på 3,5 procent över alla åldersgrupper. Förutom Kina, Korea och Japan har nu virus anlänt till Nordamerika, Latinamerika och Afrika. Under de närmaste veckorna kan vi förvänta oss en omfattande regional utbredning även i dessa världsdelar.

Framför allt i Nordamerika verkar nu smittspridningen vara omfattande med flera olika epicentra: Washington state, Texas, Nebraska och New York City. Ett betydande antal dödsfall har konstaterats i Kalifornien, som nyligen deklarerat ”state of emergency”.  Sannolikt finns ett stort antal fall som ännu inte diagnosticerats i olika delar av USA. Svaret lär vi få i kommande vecka.

OPINION Det nya debattprogrammet Sverige Möts Direkt (som intill förväxling liknar alla tidigare debattprogram) inledde säsongen med att debattera upploppen i stadsdelen Kronogården i Trollhättan, i synnerhet de våldsamheter som utbröt i samband med Joakim Lamottes livesändning den 12 december.

Första delen av debatten ägnades åt kommunens beslut att flytta TV-sändningen från Kronogården till annan plats (av säkerhetsskäl) och nyttan med mångkulturella fotbollsklubbar. Vänsterpartiets Linda Snecker redogjorde för hur skattesänkningar för de rika fått förödande inverkan på integrationen, och att samhället nu måste hosta upp mer pengar. Nyamko Sabuni kontrar diplomatiskt med att föreslå straffansvar och ökade krav på unga.

OPINION Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl är en person som jag haft glädjen att samarbeta med. Jag högaktar henne för hennes ärlighet och tankeskärpa. Men hon är också en mycket godhjärtad person vilket ibland råddar till omdömet. I en ny ledare (bakom betalvägg) tar hon med skärpa avstånd från en före detta SD-politiker som hade sagt att någon borde ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta för att försvara den svenska gränsen mot migranter, vilket väl är ett slags våld som i slutändan inte skiljer sig från det som för närvarande tillämpas med EU-stöd av Grekland vid försvaret av gränsen mot Turkiet.

KULTUR Idag, när det svenska kulturarvet är under ständig attack från PK-etablissemanget, har jag letat i gömmorna och rotat fram mina gamla romaner av Margit Söderholm. Som få andra kunde hon förmedla just det där kulturarvet som så många idag förnekar, dels genom bygderomanerna som utspelar sig i det trolska Hälsingland under tidigt 1800-tal, dels med sin romanserie om livet för en adelsfamilj i Sörmland.

Margit Söderholm föddes i Stockholm den 17 mars 1905. Hon studerade till fil mag och arbetade som läroverksadjunkt. Men skrivandet var alltid viktigt för henne och hon debuterade som trettiofemåring med boken Skolflicksbekymmer.

OPINION När nästa migrantvåg står för dörren måste vi förhindra att 2015 års myter återanvänds. Talet om kompetensregn och att ”luckorna i vården” ska fyllas av syriska läkare är falskt och döljer en nykolonial människosyn. Migranter utmålas som vandrande pengapåsar, redo att stärka den svenska välfärden. Hur länderna de utvandrar ifrån påverkas av kompetensförlusten talas det tyst om. Samtidigt har Sverige inget behov av att importera läkare. I Världsbankens ranking ligger vi på fjärde plats, av världens alla länder. Bara Kuba, Monaco och San Marino har fler läkare per 1 000 invånare.

KULTUR Rättvisekrigarna (social justice warriors eller sjw:s) lyckas inte hitta på egna figurer och berättelser som folk gillar. I stället kapar de sådant som redan finns och försöker göra det till verktyg för sin agenda. De är mer intresserade av hur de kan använda underhållning och kultur i politiskt syfte än av själva figurerna och berättelserna.

OPINION Eftersom jag tidigare studerat Europadomstolens domar kring religiösa symboler inom arbetsliv och skola, inte minst genom professor Reinhold Fahlbecks insiktsfulla bok Bed och arbeta, blev jag förvånad över Skolverkets beslut om att de inte anser att man kan införa ett förbud för religiösa yttre symboler, som hijab, för elever i svensk skola.

Många avgjorda domar i Europadomstolen enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) har nämligen fallit ut till fördel för dem som dels vill skydda små barn från sexualisering, dels fördröja deras beslut för bärande av olika religiösa symboler tills de är mogna att göra egna val samt för att undvika konflikter i skolmiljön baserat på det axiomatiska talesättet: ”den enes tro är den andres villfarelse”.

OPINION På videoklipp ser vi hur stora skaror av migranter försöker storma Greklands gräns. På andra sidan hägrar Bankomat Europa, för att använda SVT-journalisten Erika Bjerströms ord. Migranterna uppvisar en tydlig brist på respekt för Greklands integritet och för grekiska poliser. I ett klipp som delades på nationalekonomen Tino Sanandajis Facebooksida ser man hur de anlägger bränder och skriker på arabiska:

OPINION Att Gud skapade världen – eller om det inte var han utan i stället en kanske lika mäktig konkurrent eller kollega, Big Bang till exempel – är ett omvittnat mirakel som ingen, i varje fall inte jag, någonsin kommer att kunna förstå. Att just jag inte begriper är inget att förvåna sig över ty det finns långt banalare och mer närliggande saker jag har svårt att fatta. Dit hör exempelvis sådant som rinnande varmt och kallt vatten inomhus, stora städer dit det transporteras mat och dryck, avloppssystem, lampor som börjar lysa när man trycker på en knapp. Jag har märkt att det är så inte bara på min hemort utan på många andra ställen på jorden.

OPINION När jag hade småbarn var jag omgiven av småbarnsmammor som inte kunde kunde prata om annat än hur mycket de längtade efter att gå på krogen, tjejfester eller annat som inte involverade barnen. Det var så tråååkigt att inte ha någon vuxen att prata med på hela daaagarna, hette det – trots att de jämt och ständigt umgicks och fikade och pratade så det stod härliga till. Det var helt enkelt det barnfria livet som hägrade.

Själv var jag en hopplös tråkmåns, för jag trivdes faktiskt med att vara hemma och ”bara” vara mamma. Jag tyckte det var mysigt att helt och hållet få gå upp i mammarollen, med långkok och brödbak och träklossar och lego, och krogen var nog det sista jag tänkte på.

OPINION Sverigedemokraterna föreslog nyligen att riksdagens kulturutskott skall kunna ”kalla in” cheferna för public service-bolagen för att svara på kritik om bristande opartiskhet i enskilda program. Detta har väckt ett ramaskri i media och bland vissa politiker, även M, och SVT:s VD Hanna Stjärne har sagt att ”en gräns har passerats”.

Nättidningen Kvartal har nyligen i sin veckopanel tagit upp ämnet med bland andra vänsterpartiets f d partiledare Lars Ohly och SD:s Europaparlamentariker Jessica Stegrud. Dessa två hade naturligtvis helt olika uppfattningar i sakfrågan.