8-26-13_11971

Patrik Engellau

Som västerlänning, särskilt västerländsk man, verkar man av samtiden anses vara skyldig till praktiskt taget allt. Allt ont, alltså.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ungefär samma sak som kommer här har jag skrivit tidigare, men lite från en annan vinkel. Förresten upprepar sig människor hela tiden, även stora filosofer och konstnärer, tänk på van Gogh och Beethoven, man känner alltid igen dem. Jag har

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Brännpunkt, Svenska Dagbladet

Med anledning av debattartikeln av två folkpartister på Brännpunkt nyligen kräver Rumänska Tiggeritransportörers Branschförbund att detta genmäle snarast publiceras.

Demetri Glinda, ordförande RTB

Rosita Selimi, VD RTB